יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), יאיר לפיד (ויקיפדיה)
מילצ'ן בעדותו: "נתניהו לא עזר ולא יכול היה לעזור. היה כבר חוק, זה לא תלוי בו, זה היה תלוי בלפיד; לפיד לא זרק אותי מכל המדרגות". וגם: הרגלי העישון והשתייה של לפיד. מילצ'ן אישר שהיה מארח את משפחת לפיד ביד נדיבה. הפרוטוקולים מדברים❗

ממשיכים עם פרויקט "חופרים בעדות מילצ'ן" והפעם: סוגיית הארכת הפטור ממס (פרק א)

***

עו"ד חדד: נמשיך לנושא של הפטור מתושב חוזר בסדר? דרך אגב, גם שם תאשר לי שנתניהו לא עזר לך בשום צורה ודרך?

מילצ'ן: בהחלט לא

עו"ד חדד: בוא נתחיל לעבור על הדברים לפי סדרם ונראה כמה גם העניין הזה נופח ונופח ונופח בלי קשר אליך דרך אגב, כי זה לא חוק מילצ'ן ולא קשור לנתניהו, מה שאמרתי הוא נכון עד עכשיו?

מילצ'ן: חשוב מאוד שזה יהיה נכון, נתניהו הביא חוק ב-2007

עו"ד חדד: לא, אני אדייק איתך את הדברים כי ב-2007 זה לא נתניהו, בוא נעשה את זה לפי הסדר, התביעה לא תיקנה אותך נדייק את הדברים, אבל בוא נתחיל אולי בזה ותיכף נדייק בזה זה לא חוק מילצ'ן בשום צורה נכון?

מילצ'ן: בהחלט לא אבל כדאי לדייק, החוק היה הרבה לפני …

עו"ד חדד: נכון. אנחנו נדייק את הדברים ביחד, תאמין לי לא תישאר פה אבן על אבן גם בעניין הזה, עשינו את זה עם הוויזה, עכשיו נדבר על הפטור לתושב חוזר ועל הטענה הלא נכונה כאילו שביקשת מנתניהו לעזור לך בנושא הזה, כי לא ביקשת נכון?

מילצ'ן: יכול להיות שהזכרתי לו את זה

עו"ד חדד: תיכף נראה מה בדיוק, גם אם הזכרת לא ביקשת ממנו לעזור נכון?

מילצ'ן: לא, הוא לא יכול לעזור, היה כבר חוק, זה לא תלוי בו, זה היה תלוי בלפיד

עו"ד חדד: בלפיד?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: לכן לא ביקשת מנתניהו לעזור בנושא הזה כי זה גם לא היה תלוי בו נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: בוא נשים את הדברים לפני הסדר ונראה אותם, נראה את האמת לאמיתה כי זו המטרה שלנו בחקירה הנגדית, פשוט לחשוף את האמת. הפגישה שלך עם לפיד שנעסוק בה בהמשך היא מתרחשת בחודש אוגוסט 2013 בסדר?

מילצ'ן: לפני עשר שנים?

עו"ד חדד: כן

מילצ'ן: הזמן עובר

עו"ד חדד: אבל הסיפור של הפטור מתושב חוזר מתחיל בשנת 2008, לא 2007 אלא 2008

מילצ'ן: אה, החוק?

עו"ד חדד: כן

מילצ'ן: 2008. מתי ב-2008?

עו"ד חדד: זה ב-2008 כשאולמרט בשלטון.

מילצ'ן: אוקי

עו"ד חדד: בסדר? לכן לא נתניהו, לא ביבי כמו שאתה קורא לו חוקק את החוק אלא,

מילצ'ן: מי חוקק את החוק?

עו"ד חדד: אולמרט, ממשלת אולמרט, אנשי ה… של ממשלת קדימה והם עשו את זה בלי קשר אליך נכון?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: מה שאני אומר הוא נכון?

מילצ'ן: נכון, חוק טוב

עו"ד חדד: לא, הוא לא רק טוב, הוא מצוין, אני לא מקבל את זה שהוא רק טוב, זה לא נכון

מילצ'ן: זה חוק מצוין, נכון

עו"ד חדד: למה אתה זוכר 2007 דרך אגב? כי באמת כשחוקקו אותו ב-2008 אמרתי לך אני בהתחלה חשבתי שהזיכרון שלך אולי צריך לדייק אותך, הזיכרון שלך מצוין, מצוין מאוד, למה אתה זוכר 2007? כי באמת כשחוקקו את החוק ב-2008 קבעו שהוא יחול מ-2007, משם הזיכרון אתה רואה, נכון?

מילצ'ן: לפעמים אני זוכר

עו"ד חדד: ב-2008 אם אתה זוכר, דיברנו בזה קצת נדבר בזה גם בהמשך יש את חגיגות יום הולדת 60 למדינת ישראל,

מילצ'ן: כן, שם הכרנו את טאטא

עו"ד חדד: נכון, אבל היום אנחנו לא מדברים על טאטא, דיברנו על טאטא אתמול, אנחנו מדברים על הפטור מתושב חוזר ובאמת מה שקורה זה שאגב 60 למדינת ישראל שזה יום הולדת עגול, אירוע מאוד משמח הולכים ומקדמים יוזמה ממשלת אולמרט, יוזמה חשובה מאוד, מצוינת לנסות ולהביא הון אנושי כלכלי חזרה לישראל.

מילצ'ן: זה ברור

עו"ד חדד: מאה אחוז. התיקון הזה נקרא תיקון 168 שהוא תיקון מצוין גם לטענתנו והמטרה שלו, תאשר לי שכך הבנת זה שאנשים בעלי הון אנושי, הון אדיר יבואו ממדינות כמו אנגליה שנותנות פטור דומה, כמו ממדינות אחרות יבואו למדינת ישראל נכון?

מילצ'ן: ברור

עו"ד חדד: לא רק שיבואו, זה טוב שיהודים יעלו ארצה אלא, וסליחה אני לא רוצה להישמע קיצ'י מדי אבל כשאדם כמוך מגיע לישראל הוא יכול להצעיד את הכלכלה, יש השקעות בארץ, הוא מעסיק אנשים, הוא יכול להקים מפעלים, יש למעשה אינטרס גדול למדינת ישראל שאדם כמוך,

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אגב, בלי קשר אליך, גם אם אתה לא תבוא אנשים אחרים כמותך יבואו.

מילצ'ן: בהחלט, בהחלט. הלוואי ש…

עו"ד חדד: נכון

מילצ'ן: אז לא הייתי יושב ככה

עו"ד חדד: נכון. אתה ידעת שמדובר בתיקון שנתמך באותה עת על ידי ראש רשות המיסים … זה מוכר לך?

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: ושמשרד העלייה והקליטה תמך בחוק, זה דבר שאתה הכרת, ידעת?

מילצ'ן: ידעתי שיש חוק, לא ידעתי מי תמך ומי לא.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו ממה שאני מבין אתה בכלל כשמחוקקים את החוק ב-2008 בכלל לא יודע עליו.

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: אלא מי שמספר לך עליו זה פיני רובין בדיעבד?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ולכן אתה אומר לחוקרים, ואני לא צריך להקריא לך, אפשר לעשות את זה גם, שזה לא שיגע אותך אבל עצבן אותך שקוראים לחוק הזה חוק מילצ'ן כי זה לא קשור אליך, זה סתם ניסיון להדביק,

מילצ'ן: לא חוק אייזנברג ולא חוק מילצ'ן.

עו"ד חדד: נכון, אבל אתה אפילו אומר באחד המקומות שזה עצבן אותך כי עשו פה משהו לא תקין.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ניסו לצבוע את זה בצבעים של אינטרסים כאילו המיליארדר ארנון מילצ'ן הצליח לרקוח לעצמו איזה חוק.

מילצ'ן: נכון מאוד

עו"ד חדד: וזה כמובן שקר מוחלט?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: מהתחלה ועד הסוף נכון?

מילצ'ן: מסכים

עו"ד חדד: אוקי, כי באמת שבדבר כשמחוקקים את החוק לא רק שאתה לא מעורב, אתה לא מודע?

מילצ'ן: לא ידעתי שיש חוק כזה

עו"ד חדד: וכמובן שאם לא ידעת לא לך ולא למי מטעמך הייתה מעורבות בחקיקה נכון?

מילצ'ן: ברור, ברור

עו"ד חדד: ובמועד שבו מחוקקים את החוק אתה לא היית בכלל תושב ישראל נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ורק לאחר שהחוק עובר, אמרת מקודם, פיני רובין פנה אליך ואומר לך תשמע, יש את החוק הזה אולי אתה יכול לבוא ארצה ליהנות מהחוק הזה, זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו, אתה זוכר מי המציא את הכינוי הלא מוצלח הזה חוק מילצ'ן לחוק הזה?

מילצ'ן: המדיה אני חושב

עו"ד חדד: המדיה, נכון, אתה אומר בחקירה שלך שזה בן כספית.

מילצ'ן: אמרתי המדיה

עו"ד חדד: המדיה, מאה אחוז אבל באמת לא רק שזה לא מוצלח הכינוי הזה, זה פשוט חוטא לאמת נכון?

מילצ'ן: ומרגיז

עו"ד חדד: ומרגיז, אמרת באיזשהו מקום שהיית זורק עליו כוס.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אבל בלי תה חם בפנים.

מילצ'ן: לא ברור

עו"ד חדד: לא ברור, בסדר. עכשיו, בן כספית הוא עיתונאי שכתב ספר על נתניהו, את זה אתה יודע?

מילצ'ן: אני יודע שהוא כתב ספר, לא קראתי אותו

עו"ד חדד: ונאמר בעדינות בן כספית לידיעתך הוא לא מאוהביו הגדולים ביותר של נתניהו?

מילצ'ן: אני לא מכיר את בן כספית עד כדי כך שאני יכול להגיד

עו"ד חדד: בסדר, אני ממשיך, כי אני חשבתי, אני אגיד לך מה אני חשבתי שבגלל שבן כספית ידע שאתה חבר קרוב של נתניהו אז הוא הדביק את השם הזה, חוק מילצ'ן כדי,

מילצ'ן: אז תשאל את בן כספית

עו"ד חדד: אני אשאל את בן כספית, יהיה עד הגנה כזה בן כספית. עכשיו, על השקר הזה כאילו שזה חוק מילצ'ן זה שקר שחוזרים עליו בתקשורת כל הזמן?

מילצ'ן: זה הפך פתאום לעובדה

עו"ד חדד: כן, זה הפך לעובדה אבל זה שקר?

מילצ'ן: מוחלט

עו"ד חדד: ושקר תמיד נשאר שקר לא משנה כמה פעמים חוזרים עליו.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כשנעשה סדר בדברים לפני שאתה היית תושב חוזר בישראל אתה נאלץ, אתה כמובן לא נדרשת לשלם, אולי נעשה את זה אחרת, לפני שחזרת לישראל אתה היית תושב באנגליה מה שמכונה נון דום נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וכנון דום… אתה נהנית מפטור ממס, מהכנסות מחוץ לאנגליה

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: לתקופה של 17 שנים אם אני זוכר נכון, זה נכון?

מילצ'ן: אני לא זוכר בדיוק

עו"ד חדד: תקופה ארוכה?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: יותר מעשר שנים נכון?

מילצ'ן: כמו עכשיו

עו"ד חדד: וכמובן על רוב ההכנסות שלך, רק שנבין, הם הכנסות מארצות הברית, לא מאנגליה

מילצ'ן: לא מאנגליה.

עו"ד חדד: לא מאנגליה, בוא, לא צריך להיכנס למקומות, אתה צודק, לא מאנגליה נכון?

מילצ'ן: לא מאנגליה

עו"ד חדד: ולכן אתה לא משלם מס על הכנסות שהם לא מאנגליה

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: דרך אגב, זה מעמד מקובל, הרבה מאוד אנשים נהנים ממנו באנגליה נכון?

מילצ'ן: כמובן

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: ואם אני אומר שהוא הצעיד מאוד את אנגליה והביא הון אדיר לאנגליה זה דבר שאתה מכיר?

מילצ'ן: בהחלט, הוא … אפילו את הבהמאס

עו"ד חדד: נכון, וזה באמת רעיון שאולי נשמע בהתחלה ככה כאילו שהוא פוגע בשוויון אבל באמת שבדבר, להיפך, זה רעיון שמזניק קדימה את הכלכלה.

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: ובמיוחד בעיתות של משבר ואני אראה לך שלדעתי זו גם הסיבה שבגללה דיברת עם לפיד ב-2013 במיוחד בעיתות של משבר זה דבר נהדר להביא הון אדיר, חדש למדינת ישראל?

מילצ'ן: אם היו שמים שביל גייטס הפך לתושב ישראל אז זה היה עוזר מאוד לעוד אנשים לבוא, הוא משכנע.

עו"ד חדד: ולכן דרך אגב כשאתה מדבר בכלל גם עם יאיר לפיד, אני לא רוצה שנעשה לו עוול חלילה, אתה לא אומר ליאיר לפיד יאיר בוא תעזור לי, ארנון מילצ'ן חבר שלך אלא אתה מדבר על טובת מדינת ישראל?

מילצ'ן: אני מדבר עם לפיד על המשך החוק

עו"ד חדד: נכון

מילצ'ן: לא על נתינת החוק, הייתה בו פסקה שאחרי עשר שנים אפשר להאריך אותו.

עו"ד חדד: עוד נדבר על זה אבל אני רוצה לרגע לדבר על אופן השיח גם עם יאיר לפיד. יאיר לפיד מספר לנו, סיפר בבית המשפט שאתה לא באת ואמרת לו תשמע אני צריך עזרה באופן אישי, אני רוצה שתעזור לי, איך אתה יכול לעזור לי? אלא דיברת בדיוק במושגים שדיברת כאן.

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: על זה שאפשר להביא שועי עולם לארץ, על זה שזה יזרים כסף לכלכלה, שזה יציל אותה קדימה,

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אני ממשיך לפי הסדר. עכשיו, פיני רובין פונה אליך ואומר לך אולי כדאי, יש הזדמנות אתה יכול לחזור להיות תושב חוזר בישראל.
במובן הזה אין שום הטבה כלכלית שאתה מקבל כי לא שילמת מס באנגליה על הכנסות מחוץ לאנגליה ולא היו לך הכנסות מאנגליה ואתה לא משלם בישראל מס על הכנסות מחוץ לישראל, במובן הזה זה הסדרים דומים?

מילצ'ן: בדיוק

עו"ד חדד: מבחינה כלכלית זה אותו דבר?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה גם סיפרת בחקירות שלך שזה לא אנגליה, יש עוד, אפילו בשוויץ יש הסדרים כאילו

מילצ'ן: בבהאמס יש

עו"ד חדד: יש כל מיני מדינות, כי מדינות הבינו,

מילצ'ן: חבל שאין חוק כזה בארץ

עו"ד חדד: נכון, כי מדינות הבינו שזה דבר שטוב להן, שמתחרים על אנשים כאלו על, סליחה שאני אומר את זה, על לוויתנים בסדר גודל הזה

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וזה בלי קשר אליך נכון?

מילצ'ן: בלי קשר אלי, הלוואי שזה היה עם קשר אלי. לקבל את החוק והייתי עובר לבית ינאי חזרה

עו"ד חדד: הלוואי, הלוואי. אני ממשיך. עכשיו, גם בלי יאיר לפיד ובלי אף אחד החוק הוא עד 2019 נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: זאת אומרת הפטור הוא עד 2019

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: דרך אגב, במהלך כל השנים ממה שראיתי, כשראיתי את הכניסות והיציאות לארץ אני רואה שבאמת היית מספר ימים מדוד בארץ, לא היית מעל 120 נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: נכון? היית תקופה קצרה בארץ כל השנים, זאת אומרת בכלל השאלה אם היית תושב בישראל או לא, טוב, בסדר נמשיך.
מה שאתה אומר זה, מה שאני מבין זה שהיה לך פטור עד 2019 אתה חשבת שזה יהיה מאוד נחמד וטוב למדינת ישראל אם יהיה פטור, אם יאריכו את הפטור כמובן בכפוף להשקעות מהותיות וכו' במדינת ישראל, זה יהיה טוב למדינה אבל אם לא, אז אין בעיה לחזור לאנגליה או למדינות אחרות נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אוקי. רק שנבין דרך אגב, על פעילות במדינת ישראל ככל שיש לך כזו, אם הייתה כזו משלמים מיסים בישראל גם אם יש פטור וגם אם אין פטור זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: למשל, אני לא אכנס למספרים אבל כשמכרת למשל ב-2008 למרות שלא היית תושב ישראל את חברת האחים מילצ'ן, שילמת מס בישראל והרבה, נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: וזה לא קשור לשאלה אם אתה תושב או לא תושב, זה לא רלוונטי נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כי פעילות בישראל ממוסה בישראל בין אם יש את הפטור ובין אם אין את הפטור.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו אנחנו, עוד דבר שחשוב בנקודה הזאת, בישראל כדי ליהנות מהפטור אתה צריך להיות אזרח ישראלי נכון? או תושב חוזר או עולה אבל באנגליה אתה לא צריך להיות אזרח אנגלי בשביל לקבל פטור.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: נכון? ואתה לא אזרח אנגלי למיטב הידיעה?

מילצ'ן: אני … אזרח ישראלי, יש לי רק דרכון אחד

עו"ד חדד: נכון, ודרך אגב, נתניהו לא ידע את זה נכון? בשלב מסוים?

מילצ'ן: נכון, כן

עו"ד חדד: הוא אפילו לא ידע שאתה אזרח ישראלי אתה זוכר את זה?

מילצ'ן: הוא … שיש לי שני דרכונים, אף פעם לא היה לי דרכון חוץ מישראלי

עו"ד חדד: ומה שקורה זה שכל אדם בלי קשר לאזרחות שלו יכול להגיע לאנגליה ולקבל פטור, בלי קשר, בלי זיקה לאנגליה נכון? זה מה שאמרת?

מילצ'ן: בהחלט, שיבדקו כמה כסף זה הכניס לאנגליה. ברור.

עו"ד חדד: כלומר לידיעתך, למיטב ידיעתך יש עוד מדינות בעולם, לא מדינות נחשלות, אני מדבר על מדינות שנוח לגור בהם מאוד

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: מדינות מתקדמות מהשורה הראשונה שמעניקות פטור כזה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אוקי. בסופו של יום רק תאשר לי שמעולם לא קיבלת הארכה של הפטור מעבר לעשר שנים, לא אתה, לא אף אחד אחר, לא תיקנו את החוק נכון? רק שנבין

מילצ'ן: לא, לא, לא

עו"ד חדד: אני אסביר, אתה צודק, אני אדייק, בחוק היה כתוב למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: אני תיכף אקריא לך את זה

מילצ'ן: שיש להאריך את החוק בעוד עשר שנים בכפוף

עו"ד חדד: בכפוף להשקעה מהותית,

בכפוף להסדרים של מדינת ישראל, של דרישות כלכליות.

עו"ד חדד: אני אקריא לך

מילצ'ן: אוקי

עו"ד חדד: יש שישה חודשים להציג את זה, לפיד לא ידע, הביא נערה צעירה לעזור לו ומאז נעלמו החוקים.

עו"ד חדד: דרך אגב, לפיד מעולם לא גלגל אותך מכל המדרגות נכון? זו אמירה לא נכונה.

מילצ'ן: לא. יש לו מרתף

עו"ד חדד: אני יודע אבל הוא מעולם לא גלגל אותך משום מדרגה נכון?

מילצ'ן: שינסה

עו"ד חדד: שינסה, אבל מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: בוא נלך לפי הסדר אני גם אקריא לך את החקיקה הרלוונטית, אמרתי לך זה לא מבחן זיכרון לאורך כל החקירה שלנו, אין פחים ומוקשים, יש רק לחשוף את האמת. דרך אגב, אני רוצה לפתוח איתך איזשהם סוגריים קטנים,

מילצ'ן: דרך אגב, עוד דיוק

עו"ד חדד: בבקשה

מילצ'ן: אין שום ריב ומדון עם חברי לפיד

עו"ד חדד: למה שיהיה ריב ומדון?

מילצ'ן: לא, אני אומר, זה מצטייר כאילו אני שכעסתי עליו או לא יודע מה?

עו"ד חדד: על מה תכעס עליו?

מילצ'ן: שהוא לא האריך את החוק

עו"ד חדד: אתה יודע למה הוא לא האריך את החוק? אתה מספר על זה בחקירה, הוא לא האריך את החוק כי בסוף נתניהו פיטר אותו, זה מה שאתה אומר, אני אקריא לך.

מילצ'ן: בסדר, קיבלתי

עו"ד חדד: למה שתכעס, חס וחלילה, מי מעלה בדעתו שתכעס עליו, על מה תכעס עליו? יותר מזה, לפיד אומר בהגינותו שאתה בכלל לא באת ואמרת לו אני רוצה פטור, אני רוצה פטור, אני אראה לך את זה תיכף מהפרוטוקול

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואתה הצגת את זה בצורה הכי נקייה והכי מדויקת שיכולה להיות כעניין לאומי של מדינת ישראל.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אני אראה לך, ויותר מזה אני אגיד לך, אתה יודע מה? אני אגיד לך את זה כבר, השיחה ביניכם, אתה זוכר כששאלה אותך חברתי מתי פנית? מה אתה אמרת ב-2017? למה? כי הפטור שלך הוא עד 2019 נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: בלי טובות מאף אחד, בלי לפיד ובלי

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: עכשיו, באמת זה הטריד אותך למה ב-2013 דיברת עם לפיד? לכאורה זה כל כך הרבה שנים לפני כן, למה כבר אז דיברת עם לפיד? ואני חושב שהתשובה היא, אני אראה לך את זה מתוך המסמך של הגברת רולף, אותה עוזרת שיאיר לפיד הביא לפגישה שהמטרה הייתה להזרים כסף כאן ועכשיו למדינת ישראל בגלל שהיה גירעון אדיר למדינה.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו מה שאמרתי אתה נזכר בזה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: נעבור דבר דבר ונראה את זה. ראש הממשלה נכנס, שלום ראש הממשלה מה שלומך? יכול להיות שהוא ענה אנחנו לא שומעים.

בהמשך:

עו"ד חדד: עוד רגע אנחנו נגיע לזה, יש חקירה מסודרת בכל הנושאים. אני שאלתי באופן כללי עכשיו אנחנו נתקדם. אני רוצה לפתוח איתך סוגריים בנקודה שאני לא בטוח שאתה מודע לה אבל היא מעניינת, אתה זוכר שדיברנו על מכשירי תנועה, אתה זוכר אותו חוק שנתניהו עשה שהלך לך על הראש שלך, לא רק שלך, אבל חוק שלא הועיל לך.

מילצ'ן: שחשבתי.

עו"ד חדד: שחשבת שהוא על הראש לך. היה עוד חוק שנתניהו עשה כשר אוצר, אם אתה יודע שהוא שינה את שיטת המס בישראל, אני לא יודע אם אתה יודע מר מילצ'ן, עד 2003, עד התיקון שנתניהו עשה שיטת המס הייתה טריטוריאלית, כלומר משלמים מיסים בישראל רק על ההכנסות בישראל, אחר כך בעקבות השינוי שנתניהו הוביל שיטת המס הפכה להיות פרסונאלית, כלומר גם אם אתה מרוויח בבהאמס אתה צריך לשלם בישראל. אתה מכיר את הדברים?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: וגם זה דרך אגב, זו חקירה שלאדם כמוך שרוב ההכנסות שלו הם מחו"ל, זו חקיקה שפוגעת בך נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: ומעולם לא דיברת עם נתניהו על זה ואמרת לו אל תעשה את זה נכון?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: ומעולם לא חשבת ולא ראית בזה איזו פגיעה בך וגם הוא, זה לא עניין אותו אם זה עוזר לך או פוגע בך, הוא עושה את מה שהוא חושב שטוב למדינת ישראל, כך אתה הבנת את הדברים?

מילצ'ן: אני אזרח ישראלי שומר חוק, לא מתווכח עם החוקים

עו"ד חדד: מצוין, וגם לא מבקש מראש הממשלה לשנות אותם?

מילצ'ן: לא. …

עו"ד חדד: מצוין. דרך אגב, היה עוד שינוי לרעתך, אני לא יודע אם אתה מכיר, אתה מכיר אותו כי אני רואה מהמכתב של הגברת רולף אותה עוזרת שהשר לפיד הביא לפגישה שנתניהו הוביל, זה כבר כראש ממשלה את תיקון 197 לפקודת מס הכנסה, אני אגיד לך מה זה? זה למעשה תיקון שממסה נאמנויות, אתה זוכר את זה?

מילצ'ן: לא. תסביר לי

עו"ד חדד: אני אסביר, אני לא רוצה להיכנס למבנה ההון שלך מר מילצ'ן, אני ממש לא הולך לעשות את זה,

מילצ'ן: לא תצליח

עו"ד חדד: אני לא רוצה, אם אני לא רוצה איך אני אצליח? אבל בגדול בוא נאמר את זה ככה, יש לך גם נאמנויות?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אני לא רוצה להיכנס

מילצ'ן: אז אל תיכנס

עו"ד חדד: אמרתי לך אני לא אכנס אני רק אומר שנאמנויות שלא נוצרו בישראל כמובן?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: בזה סיימתי, אמרתי לך שאני לא אכנס לזה. עכשיו אני מניח שאתה יודע, כי אני רואה את זה מהתרשומת, אני אראה לך את זה בהמשך שעד תיקון 197 תיקון שנתניהו עשה, נאמנויות שלא נוצרו בישראל לא היו חייבות בתשלום מס, לא צריכות פטור לא לעשר שנים ולא לעשרים שנה עד סוף הדורות לא צריכות לשלם מס בישראל.
אתה יודע מי שינה את החוק וקבע שאם הנהנה מהנאמנויות, אחד מהנהנה בנאמנות הוא תושב ישראל הנאמנות כולה הופכת להיות ישראלית והיא צריכה לשלם מס בישראל? נתניהו.

בהמשך, אחרי עוד התנגדות סרק של הפרקליטות:

עו"ד חדד: כמובן שבתקופת הפטור אם הנהנה, כלומר נניח שאתה נמצא בארץ אתה יש לך פטור של תושב חוזר ברור שבזמן הזה הנאמנות לא משלמת מס בישראל אבל כשנגמרת התקופה אז היא צריכה לשלם מס בישראל מה שלפני כן לא היה, כלומר לפני כן גם אם היית תושב ישראל וכבר אין פטור ממס לעשר שנים והנאמנות היא נאמנות זרה לא היית צריך לשלם מס בישראל בכלל ולכן בפגישה עם יאיר לפיד דיברתם בנושא הזה, אני אראה לך את התרשומת אבל השאלה שלי עכשיו זה אם אתה זוכר את זה?

מילצ'ן: אני לא יודע מה אני צריך לזכור?

עו"ד חדד: שדיברת עם יאיר לפיד, שדיברתם איתו גם על נושא הנאמנויות?

מילצ'ן: מתי?

עו"ד חדד: ב-2013

מילצ'ן: לפני כמה שנים זה?

עו"ד חדד: עשר בסך הכל. אם אתה זוכר, אם לא, אנחנו נראה את זה בהמשך

מילצ'ן: לא זוכר

עו"ד חדד: אוקי אז בוא נמשיך. דרך אגב, רק תאשר לי שגם בשינוי משטר הנאמנויות, תשלום המס של נאמנויות נתניהו לא התחשב בך, לא דיבר איתך, לא פנית אליו, זה לא עניין אותו אם זה עוזר לך או פוגע בך נכון? מבחינתך, לפי מה שאתה מבין אתה דברים?

מילצ'ן: עובדה שאני…

עו"ד חדד: רק שזה יהיה ברור שהתשובה היא כן?

מילצ'ן: התשובה היא כן

עו"ד חדד: בוא נדבר קצת על יאיר לפיד כי אתה משום מה חשבת שאנחנו חושבים שאתה כועס עליו או משהו כזה, חס וחלילה.

מילצ'ן: ממש לא

עו"ד חדד: דרך אגב, דבר נוסף שחשוב לך ארנון מעולם לא הייתה בעיה של פטור מחובת דיווח נכון? מה שעניין אותך זה הפטור המהותי על תשלום ההכנסות

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: לא מחובת דיווח נכון?

מילצ'ן: לא הייתי עובד מדינה אף פעם

עו"ד חדד: כן, אז הבעיה שלך זה לא פטור מחובת דיווח אלא מה שעניין אותך ומה שחשבת שטוב למדינה זה הפטור המהותי מתשלום מיסים נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אתה מכיר את יאיר לפיד היטב הרבה שנים נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: וכמו שאמרת אתה זוכר ביום הראשון שנפגשנו כאן הבאת תמונה שהיו בה שון קונרי, ראש הממשלה נתניהו, יאיר לפיד ואתה מחבק את כולם ועוטף אותם. נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: כי באמת זו הייתה קבוצה של חברים שלך קרובה מאוד.

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: מדויק?

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: אני גם אומר לך, גם כשחקרתי את יאיר לפיד אמרתי לו אני חושב שלא עשית שום דבר פסול, אין דבר חלילה שסטית מאיזושהי פעולה שאסור היה לך לעשות אותה, הכל היה בסדר, אני גם לא רוצה שאתה תהיה תחת הרושם כאילו אני טוען שהשיחה שלך עם לפיד יש בה אבק של משהו פסול, אני לא טוען את זה וזה גם לא נכון, לא רק שאני לא טוען את זה בסדר? זה חשוב לי גם להבהיר לך את זה.

מילצ'ן: תודה

עו"ד חדד: רק דבר אחד שחשוב לי כי עשוי מישהו לטעון שאתה נותן מתנות לפוליטיקאים ודווקא יאיר לפיד הוא דוגמא הפוכה, לפני שהוא היה פוליטיקאי כשהוא היה רק חבר שלך נתת לו מתנות, הטסת אותו למלון הנסיכה, הסעת אותו לחו"ל נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וכשהוא היה פוליטיקאי לא נתת לו מתנות?

מילצ'ן: אף פעם

עו"ד חדד: נכון? כלומר השאלה אם מישהו פוליטיקאי או לא פוליטיקאי לא רלוונטי בכלל לשאלת המתנות נכון? עם יאיר לפיד זה לא קשור בכלל?

מילצ'ן: לא, לפיד הוא הפסיק

עו"ד חדד: אה, הוא הפסיק בגלל שהוא פוליטיקאי, אני לא מתכוון מהצד שלו, אני מתכוון מהצד שלך, שנתת לו מתנות לא נתת לו כי אמרת יום אחד הוא יהיה ראש ממשלה, ממשלת מעבר.

מילצ'ן: לא, מה פתאום? ממש לא

עו"ד חדד: ממש לא

מילצ'ן: הוא פשוט הפסיק לעשן ו… אני יודע?

עו"ד חדד: הוא אמר הוא פשוט הפסיק לעשן והוא עבר לנהוג במכונית

מילצ'ן: מכונית צנועה

עו"ד חדד: צנועה, מאה אחוז, אבל מבחינתך כשאתה נתת לו מתנות כשהוא היה אזרח פרטי זה לא היה קשור לזה שאולי יום אחד הוא יהיה ראש ממשלת מבר ב-2022

מילצ'ן: ממש לא, אני הכרתי גם את אביו טוב, טומי

עו"ד חדד: אני יודע, אתה הכרת את אביו טוב אתה הכרת אותו טוב וכל מתנה שנתת לו הייתה על רקע חבורת בלבד מתוך אהבה אליו נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, את יאיר לפיד, כך אני מבין, אתה הכרת בשנת 94, אני אזכיר לך

מילצ'ן: כן, כן, בסדר

עו"ד חדד: יאיר לפיד הולך ועושה סדרת כתבות, מאוד מרשימה אני רואה עם מי היית שם, זה מאוד מרשים, אתה היית עם ביל גייטס, נכון? בסדרת הכתבות?

מילצ'ן: עם ביל גייטס והארי קרישנה

עו"ד חדד: כן, הדלאי לאמה לדעתי, לא הארי קרישנה

מילצ'ן: אני זוכר, כן

עו"ד חדד: אז אתה היית בחבורה מאוד אקסקלוסיבית, ביל גייטס האיש העשיר בעולם ודלאי לאמה שהוא דמות רוחנית שמוכרת, שידועה על ידי מיליארדים ואתה, הוא הלך באמת לסלתה והשמנה שיש לאנושות להציע וכך הוא הגיע אליך לראיין אותך נכון?

מילצ'ן: אני מתאר לי

עו"ד חדד: והיה ראיון מאוד מוצלח, מאוד נקי, מאוד לבבי ואתם שומרים על קשר לאחר מכן

מילצ'ן: בהחלט, הוא בא לעבוד אצלי

עו"ד חדד: הוא בא לעבוד אצלך קצת אבל רק שנבין לא רצית מיאיר לפיד שום דבר, לא היה שום אינטרס שהוא היה יכול לקדם בשבילך, הוא בסך הכל כתב בערוץ חדשות מקומי בישראל, בערוץ הראשון נכון?

מילצ'ן: בהחלט. אני הכרתי אותו תוך הכתבה

עו"ד חדד: ולכן הקשר שלך איתו שוב, הוא לא קשר אינטרסנטי, לא קשר שאתה רוצה ממנו משהו, שום דבר?

מילצ'ן: קשר חברי

עו"ד חדד: ואז מה שקורה זה בהמשך אתם קצת מתחברים, הוא עוזב את הערוץ הראשון, הוא מספר לך על זה או שפשוט אתם בקשר באותו זמן?

מילצ'ן: היינו הרבה בקשר

עו"ד חדד: הרבה הייתם בקשר, הוא עוזב ואז אתה מציע לו לבוא לעבוד אצלך. אז למעשה אתה קורא לו ואומר לו תשמע יש לי רעיון אני הולך לפתוח רג'נסי T.V נכון? משהו כזה?

מילצ'ן: התחלנו לפתוח

עו"ד חדד: התחלתם לפתוח ואתה אומר בוא תעבוד אצלי

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: עכשיו, זה שלבים מאוד ראשוניים בשלב הזה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אין עבודה קשה בזמן הזה, נאמר את זה בעדינות.

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: אני צודק?

מילצ'ן: צודק

עו"ד חדד: ויאיר לפיד מקבל על רקע החברות משכורת מאוד מרשימה ובית ורכב, זה נכון?

מילצ'ן: כן. אני לא יודע מרשימה או לא מרשימה אבל,

עו"ד חדד: משכורת מכובדת, אני לא יודע מרשימה, אני לא רוצה לפגוע לו בפרטיות אבל סכום משמעותי נכון?

מילצ'ן: אני מניח שכן

עו"ד חדד: במושגים ישראליים בסדר?

מילצ'ן: אוקי

עו"ד חדד: סיפרת לי כמה מקבלים שחקנים, אז לא כמו שמקבל שחקן כמו שסיפרת בהפסקה אבל במושגים,

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: בסדר. מה שאני מבין גם זה שהצעת לו שאם הדבר הזה יצליח הוא אפילו יקבל איזשהו אחוז מסוים בחברה נכון?

מילצ'ן: כן. הוא עשה טעות

עו"ד חדד: הוא עשה טעות, בסדר מה לעשות? זו לא הטעות היחידה שיאיר לפיד עשה מר מילצ'ן אבל לא בנושא הזה שלנו, בנושא שלנו הוא …פעל כפי שצריך לפעול.
יאיר מספר שבאחד המפגשים הוא נותן כל מיני גרסאות בעניין הזה אבל הוא סיפר שאתה באחד המפגשים שלך, של פרס ושלו סיפרת שאם הוא היה נשאר אז הוא היה מרוויח משהו כמו שלושים או שבעים מיליון דולר, או שזו הגזמה?

מילצ'ן: זו הגזמה

עו"ד חדד: זו הגזמה, בסדר, כלומר זה לא שלושים, זה מוגזם

מילצ'ן: אם זה היה שבעים החלק של יאיר היה עוד יותר גבוה.

עו"ד חדד: אבל זו הגזמה זה נכון?

מילצ'ן: זה נראה לי מוגזם

עו"ד חדד: כן, מוגזם מאוד, בסדר, ובכל מקרה הוא חוזר אחרי תקופה הוא לא מסתדר בארצות הברית, למה הוא חוזר אתה יודע?

מילצ'ן: הוא מתגעגע

עו"ד חדד: הוא מתגעגע, אז הוא מתגעגע והוא חוזר לארץ אבל הקשר ביניכם לא מתנתק, אתם שומרים על קשר קרוב נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וגם כשאתה מגיע לארץ יותר או פחות, תלוי בשנים, אתה מקפיד לפגוש את יאיר לפיד

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ובזמן הזה יאיר לפיד הוא אזרח לחלוטין, הוא לא יכול לתת לך שום דבר ואין לך שום אינטרס בו אלא פשוט אתה בגלל החברות ביניכם, בגלל שכייף לכם לבלות ביחד, אתם נפגשים, זה מדויק?

מילצ'ן: אני לא בודק מי פוליטיקאי ומי לא

עו"ד חדד: ברור, אין קשר בין זה ובין זה נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: הפגישות ביניכם היו אחד בבית של השני נכון? וגם במסעדות, בברים, אנחנו נראה את זה קצת עוד מעט.

מילצ'ן: כן. כן

עו"ד חדד: נכון? ואפילו אתה שילמת על טיסה של יאיר לפיד כשהוא אזרח, אני מדבר על אזרח, לחתונה וגם על טיסה במלון הנסיכה כשהוא ישן אצלך בסוויטה נכון?

מילצ'ן: כן. כן

עו"ד חדד: סכומי כסף משמעותיים, לא ניכנס לזה אבל זה כסף קטן בשבילך נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: היו גם, אני לא רוצה להיכנס כי אני לא רוצה להביך את מר לפיד אבל היו מתנות לאורך השנים כשהוא אזרח נכון?

מילצ'ן: ברור

עו"ד חדד: וסיפרת שהוא הפסיק לעשן, אז רק שזה יהיה ברור לפני שהוא הפסיד לעשן הוא היה מעשן סיגרים?

מילצ'ן: כן, אני לא זוכר כמויות

עו"ד חדד: אני לא נכנס לכמויות אבל אתה אף פעם לא ראית בעיה שיאיר לפיד אצלך שיעשן סיגר, שייקח חצי קופסה לא ראית שום בעיה עם זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: עכשיו, באמת כשיאיר לפיד הופך להיות איש ציבור הוא מחליט, לא אתה, הוא אומר לך תשמע ארנון אני איש ציבור, עכשיו החברות נשארת כפי שהייתה אבל מתנות ממך הוא לא קיבל בזמן הזה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואם אתה זוכר זה היה ב-2013

מילצ'ן: שנים לא זוכר אבל אני זוכר את ה…

עו"ד חדד: ב-2013 כשהוא נבחר, אוקי. אני יכול לראות, אני לא רוצה להיכנס לזה אבל באמת שאתה נותן לו מתנות, שאתה מזמין לו כרטיסי טיסה, מלונות וכו', נכון?

מילצ'ן: אמרת את זה כבר לא?

עו"ד חדד: כן, אני רק

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אני לא רוצה, לא צריך את הסכומים,

מילצ'ן: משמעותיים

עו"ד חדד: משמעותיים, ואני מניח שהיית יוצא למסעדות הרבה ביחד נכון? גם יאיר אישר את זה כאן בבית המשפט.

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: דרך אגב, מי ששילם על הארוחות אני מניח שזה אתה אבל אין בזה שום,

מילצ'ן: כרגיל

עו"ד חדד: אבל לא ראית בזה שום בעיה נכון?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: ויצאת איתו יחד למועדון גנקי נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אני רואה שיאיר לפיד מעשן את הסיגר שלך נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: זה יאיר, אתה רואה את הסיגר?

מילצ'ן: מאשר

עו"ד חדד: דרך אגב, התמונה הזאת גם מלמדת על חיבה גדולה, על קשר קרוב אמרנו יש את בנימין נתניהו שהוא באמת החבר הכי קרוב, יש גם את יאיר לפיד שהוא חבר מאוד קרוב נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אוקי. אתמול אמרת, אני לא יודע, לפחות היה מי שיכול להבין, אמרת בציניות שלבנימין נתניהו, לביבי אין חברים, אמרת אין חברים חוץ ממך נכון?

מילצ'ן: כן. אין לו זמן לחברים

עו"ד חדד: אבל היה לו כמה חברים?

מילצ'ן: אחד אני מכיר

עו"ד חדד: מי זה החבר שאתה מכיר?

מילצ'ן: אני

עו"ד חדד: אוקי, זה לא סתם חבר, זה חבר כמו משפחה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, כשאתה רוכש את בית ינאי הדס כבר עובדת אצלך נכון?

מילצ'ן: כן, היא עבדה

עו"ד חדד: נכון, היא עבדה כבר בחברה הקודמת, אתה רוכש את בית ינאי ובבית ינאי יאיר לפיד מגיע להתארח יחד עם משפחתו נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: תאשר לי, לא צריך אפילו להקריא, תאשר לי שכשיאיר לפיד הגיע לארוחות אתה הזמנת שפים, חיים כהן למשל שיבשל ארוחה?

מילצ'ן: כן, כן

עו"ד חדד: דרך אגב, זה לא דבר חריג, זה לא רק יאיר לפי, גם כשציפי לבני הגיעה אתה הזמנת שף, גם כשהגיעו חברי,

מילצ'ן: אהוד ברק

עו"ד חדד: גם אהוד ברק, מאה אחוז, אבל כך אתה נוהג זה לא דבר מיוחד לנתניהו, זה לא דבר מיוחד למישהו אחר?

מילצ'ן: ממש לא, ממש לא

עו"ד חדד: אפילו אני רוצה לומר יותר מזה, אני חושב שזה גם עולה מהדברים שאמרת שאתה מארח יש לך את ההוליווד לייף סטייל אתה מארח ביד רחבה, שמפניות ואלכוהול ואם מישהו אוהב דג, אתה מביא דג, אם מישהו אוהב משהו אחר אתה מביא משהו אחר, אתה מארח מכל הלב, זה תיאור מדויק? או שזה אנדרסטייטמנט?

מילצ'ן: לא הבנתי על הדג

עו"ד חדד: בלי דג, עזוב את הדג. אני גם לא אוהב דגים, אבל להוציא את הדג, מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: נכון. אתה יכול להכניס את הדג

עו"ד חדד: אני יכול להכניס את הדג, מה שאני מתכוון לומר ארנון זה כשאתה מארח אתה מארח מכל הלב ויש למשל בקבוקי שמפניה עוברים למקום אחר, לא שולחים את הבקבוק הפתוח שהשמפניה משם ובאים למזוג את הטיפה האחרונה אלא עוברים ממקום אחר בבית, מביאים עוד שמפניות ועוד אוכל נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כי אתה מארח ביד רחבה מאוד מאוד מאוד, בסטנדרטים שהישראליים, רוב הישראליים לא מכירים נכון?

מילצ'ן: אני לא יודע מה הישראלים מכירים

עו"ד חדד: עזוב את הישראלים, אתה מארח,

מילצ'ן: אני מארח כמו שאני מארח

עו"ד חדד: כמו שאתה מארח

מילצ'ן: דרך אגב, לא שותים רק שמפניה, שותים יין

עו"ד חדד: בוודאי

מילצ'ן: שותים גזוז

עו"ד חדד: שותים גזוז, שותים יין, שותים טקילה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: דרך אגב כשאתה מביא טקילה זה לא בקבוק של טקילה שקונים בחמישים שקלים בקיוסק נכון?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: נאמר את זה בעדינות, אתה נותן הכל מכל הלב. נכון?

מילצ'ן: בהחלט, לא צריך מאמץ גדול

עו"ד חדד: נכון, ברוך ה'

מילצ'ן: ברוך ה'

עו"ד חדד: ברוך ה', וגם את לפיד כמובן כשאירחת היית מארח אותו מכל הלב, מה שהוא אהב, מספרת הדס שהוא אהב קוניאק, היה אוהב לעשן סיגרים, אז גם היית מארח אותו מכל הלב בצורה הזאת, קוניאק סיגרים, אוכל, הכל?

מילצ'ן: מה שהוא רצה

עו"ד חדד: מה שהוא רצה, בסדר. דרך אגב, הרבה אנשים פרטיים שאירחת, שלא נחשוב לרגע שזה פוליטיקאים, יש אנשים פרטיים לחלוטין, חברים, מכרים, ידידים

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: שאירחת נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וגם עבורם, מספר אפילו רואה החשבון שלך שכשהוא היה מגיע תמיד היה רואה שמפניות וכו', אתה יודע זה עובד שלך לכאורה, אתה לא חייב לארח אותו ברוב הדר וכו' אבל גם אותו היית מארח ביד נדיבה וגדולה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד:

עו"ד חדד: למשל חלק מהחברות הזו זה היה ניסיון, שוב, רעיון ראשוני לנסות אולי לרכוש את, אני אקריא לך, את רשת, אתה זוכר? כתוב ככה, פרסם הכתב שוקי שדה ב-2017 הוא פרסם שב-2004 פורסם כי מילצ'ן עומד לקנות את מניות 29% בעלי ידיעות אחרונות ארנון מוזס וזכיינית ארוץ 2, רשת, לקראת מכרז ערוץ 2 שהיה כעבור שנה. לפיד, כך לפי הפרסום בהארץ, היה מי שסייע במגעים בין השניים והיה אמור לקבל תפקיד ניהולי בכיר ברשת ואף מניות אם העסקה הייתה יוצאת לפועל, דבר שלא קרה בסוף.

מילצ'ן: לא קרה?

עו"ד חדד: כן, אבל מה שאני מתכוון שכחלק מהחברות הזאת גם היו לכם, לך וללפיד כל מיני ניסיונות אולי להרים, להקים איזה משהו בישראל.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: שום דבר דרך אגב לא קרה נכון? למיטב לפחות ידיעתי.

מילצ'ן: לא קרה

עו"ד חדד: בוודאי אחרי 2008 שאז אתה החלטת באופן מודע, לא ביזנס אין ישראל, אין עסקים בישראל נכון?

מילצ'ן: צדקת.

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו, החברות, אתה אמרת לי מקודם, החברות שלך עם יאיר לפיד היא חברות לא רק איתו אלא גם עם לפיד האבא, עם טומי זיכרונו לברכה?

מילצ'ן: כן, בהחלט

עו"ד חדד: וסיפרת על זה גם,

מילצ'ן: היינו חברים טובים, היינו בעסקים קטנים בהקמת הכבלים, דרכו הכרתי את יאיר? לא, את יאיר

עו"ד חדד: את יאיר הכרת במקביל

מילצ'ן: את טומי לפני יאיר

עו"ד חדד: נכון ואחרי שהפכת להיות חבר טוב של יאיר גם הקשר עם אבא שלו התהדק, הייתם יוצאים שלושתכם לפאבים, למסעדות, לא יודע אם לפאבים אבל למסעדות.

מילצ'ן: מפעם לפעם, … של אינטרס…

עו"ד חדד: נכון. אפילו הייתה איזה כתבה על זה שראו אתכם, אותך, את לפיד, את יאיר, את טומי, את פרס באיזה פאב תל אביבי.

מילצ'ן: נכון, כן

עו"ד חדד: ואמרת מקודם כשיאיר הפסיק לעשן אז גם לא נתת לו יותר סיגרים כי הוא הפסיק לעשן נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: לפני כן, לפני שהוא הפסיק כשהוא היה בא אליך ואולי גם בהזדמנויות אחרות, ימי הולדת או דברים כאלו היית מביא לו קוניאק או סיגרים או דברים מהסוג הזה?

מילצ'ן: כן, כמו שהדס קליין אמרה

עו"ד חדד: עכשיו, אתה לא רק אירחת את יאיר, אתה גם התארחת אצלו נכון? בבית?

מילצ'ן: לא ישנתי שם

עו"ד חדד: לא, בכלל, ברור שלא ישנת, אני גם לא יודע אם הוא ישן אצלך, אולי הוא ישן כהזמנת אותו לפריז או כשהזמנת אותו למקומות כאלו,

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אבל בכלל נדמה שאתה נוסע אליו, הוא נוסע אליך,

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: … נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: הקשר שוב, אני רואה שבאמת אתה אדם של משפחה, אני רואה את זה בצורה מאוד ברורה, אתה בקשר עם יאיר לפיד, אתה בקשר עם אבא של יאיר, הוא בקשר עם הבת שלך אלינור, חברים קרובים נכון?

מילצ'ן: כן. … מספיק ילדים ונכדים לדעת את זה

עו"ד חדד: ואתה יודע שהיא חברה טובה של, אתה יודע שאלינור סייעה ליאיר בהקמה של יש עתיד נכון?

מילצ'ן: אני יודע שהם חברים בייחוד אלינור ואשתו של יאיר

עו"ד חדד: נכון

מילצ'ן: אם היא הקימה את יש עתיד, אין לי מושג

עו"ד חדד: לא, היא סייעה, אני לא חושב שהיא הקימה אבל סייעה, אתה מודע לזה שהיא מהמייסדים של יש עתיד, אתה יודע?

מילצ'ן: לא בדיוק

עו"ד חדד: בסדר. דרך אגב, אתה יודע שאלינור באמת חברה טובה כמו שאמרת של אשתו של יאיר, של ליהיא, אתה יודע שהם כתבו ספר ביחד?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אתה יודע את זה?

מילצ'ן: כן, כן, בהחלט

עו"ד חדד: ובגלל החקירות משום מה הם החליטו לא לפרסם את הספר הזה נכון?

מילצ'ן: נדמה לי שאתה צודק.

עו"ד חדד: שילמת משהו על הספר הזה או שום דבר?

מילצ'ן: מעולם לא

עו"ד חדד: מעולם לא, אבל זה ספר שכותבים ביחד בגלל החברות הקרובה אני מניח נכון? אולי גם הכישרון המשותף אבל גם ביטוי לחברות נכון

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: במשך תקופה ארוכה יאיר לפיד משתעשע עם הרעיון של לעבור לפוליטיקה נכון? היו כמה שנים כאלו?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואתה כחבר כמובן,

מילצ'ן: אני חושב שאפילו הוא התייעץ עם מר נתניהו.

עו"ד חדד: נכון, נכון. תיכף נספר על זה אבל למשל אתה היית סוג של, לא רוצה לומר פטרון פוליטי, זה יותר מדי, אבל אתה היית יועץ, אתה דיברת איתו, ייעצת לו עצות נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: מספר למשל אולמרט שאתה באת כשאז אולמרט היה ראש ממשלה שאתה באת איתו, עם יאיר לפיד לאולמרט כדי להתייעץ איתו מה לעשות? אם ללכת למפלגה חדשה? אם ללכת לקדימה. זה נכון?

מילצ'ן: לא, לא לקדימה, לבוז'י.

עו"ד חדד: לבוזי', לא משנה אבל הסיפור הוא נכון?

מילצ'ן: הסיפור הוא נכון שהתייעצנו, שייעצתי לו להקים מפלגה שלו ולא להתחבר לאחרים

עו"ד חדד: אדרבא אבל הסיפור שאתה מגיע עם יאיר לאולמרט, לבלפור, זה סיפור נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו באמת כמו שאמרת לפני הכניסה של יאיר לפיד לפוליטיקה אתה ארגנת פגישה בין לפיד לבין ראש הממשלה נתניהו נכון?

מילצ'ן: הם היו ביחד, גרו אצלי

עו"ד חדד: גרו אצלך, אירחת את שניהם?

מילצ'ן: כן, אירחתי את שניהם

עו"ד חדד: הבנתי וגם הייתה פגישה, זה נכון אבל גם הייתה פגישה בדירה של בהרצליה אתה זוכר. אני אקריא לך מה אומר חפץ בעניין הזה אולי תיזכר בסדר?

מילצ'ן: חפץ שולט בעניינים

עו"ד חדד: אני אקריא לך, הוא אומר ככה – ארנון סיפר לי אולי לא בשיחה הזאת אבל סיפר לי שהוא הפגיש בין יאיר לפיד לביבי בביתו בבית ינאי ושהייתה פגישה מאוד מוצלחת והם עישנו ביחד סיגרים, הם ישבו, מה הייתה מטרת הפגישה? אינני זוכר אבל אני זוכר

מילצ'ן: אמרת הרצליה, עכשיו אתה אומר בית ינאי

עו"ד חדד: נכון, יש גם פגישה בהרצליה, זה בית ינאי מה שאתה מספר, אתה צודק. אני זוכר בוודאות שבאחת השיחות שלנו ולי היו עשרות שיחות עם מילצ'ן, יש פה הקלטה של שלוש אבל היו עשרות שיחות עם מילצ'ן, הוא התאפר באוזני, זה חפץ אומר את זה, הוא התפאר באוזני על הצלחת הפגישה שהוא ארגן אצלו בבית, לא בנוכחותו, הם היו שניהם בארבע עיניים, הוא לא היה נוכח בפגישה והיא התקיימה. הייתה פגישה כזאת?

מילצ'ן: אני לא זוכר בדיוק

עו"ד חדד: לא זוכר, בסדר, אבל בכל מקרה אתה זוכר, אמרת מקודם שאתה זוכר ששניהם התארחו אצלך?

מילצ'ן: כן. סביר שהיה, גם נון איוונט היה אז

עו"ד חדד: היו הרבה נון איוונטים, פתאום הם הופכים להיות איבנטים כשצריך לשאול שאלות, אני מתנצל אבל ככה אני רואה את זה.

מילצ'ן: אתה …

עו"ד חדד:  בכל מקרה גם אחרי הכניסה לפוליטיקה אתה גם מארח למשל לפגישה את יאיר לפיד ואת אשתו ואת בנימין נתניהו ואת אשתו,  כשהוא ראש ממשלה ביחד נכון? לשיחה מאוד יפה, מאוד טובה, לארוחה, זוכר את זה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כמובן גם בארוחה הזאת או בכל ארוחה אחרת אתה מארח ביד רחבה, הרבה סיגרים, הרבה שמפניה, הרבה שתייה אחרת, כל אחד מה שהוא אוהב בלי הגבלה כמו שאתה יודע לארח בהוליווד לייף סטייל.

מילצ'ן: על איזה תקופה זה?

עו"ד חדד: זה למשל ב-2013.

מילצ'ן: בסדר

עו"ד חדד: גם אירחת את לפיד לפעמים כמובן גם בלי נתניהו לפגישות רק עם אשתו, לפעמים עם פרס, לפעמים לבד, נכון?

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »