יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), יאיר לפיד (ויקיפדיה)
הפרוטוקולים הרשמיים של עדות ארנון מילצ'ן במשפט נתניהו (בווידאו מברייטון אנגליה) חושפים את הסיפור המלא של הארכת הפטור ממס. מי לא היה מעורב, מי כן היה מעורב, מה הסתירו החוקרים? הפרוטוקולים מדברים ❗
מילצ'ן בעדותו:
"מעולם לא ביקשתי מנתניהו לעזור לי בהארכת הפטור ממס; נתניהו סייע לי? מה פתאום?! נתניהו לא היה מעורב בחיים בנושא הזה המס.
היחיד שדיברתי איתו בנושא הוא יאיר לפיד"

פרויקט "חופרים בעדות מילצ'ן": סוגיית הארכת הפטור ממס – פרק ב (בהמשך לפרק א)

***

עו"ד חדד: אתה מגיע לישראל חוזר לישראל כתושב חוזר ב-2009 נכון?
מילצ'ן: כן
עו"ד חדד: ובשנים 2009 עד 2012 כמעט ארבע שנים נתניהו ראש ממשלה נכון?
מילצ'ן: כן
עו"ד חדד: ושר האוצר שלו היה יובל שטייניץ
מילצ'ן: אותו לא הכרתי
עו"ד חדד: נכון, מעולם לא פנית ליובל שטייניץ ולא דיברת איתו על פטור או משהו דומה?
מילצ'ן: לא ראיתי אותו
עו"ד חדד: ואז יאיר לפיד מתמנה ב-18 במרץ 2013 להיות שר אוצר בסדר?
מילצ'ן: בסדר גמור
עו"ד חדד: וכשיאיר לפיד מונה לשר האוצר אתה לא בישראל, אתה מגיע רק בקיץ של אותה שנה בחודש יולי 2013
מילצ'ן: סביר
עו"ד חדד: אתה מגיע, אתה פוגש את לפיד ולפי מה שלפיד מספר, כך אני מבין, אתם נפגשים, למעשה הפגישה הראשונה ביניכם בנושא הזה, הנושא של הארכת הפטור עולה יושבים אצלך במרפסת בבית ינאי ושם אתה מעלה את הנושא, אם אתה זוכר?
מילצ'ן: לא זוכר
עו"ד חדד: אתה זוכר, הרי הייתה פגישה אחר כך בבית של יאיר לפיד במרתף נכון?
מילצ'ן: כן, אתה מדבר על ההארכה?
עו"ד חדד: כן, אני מדבר על ההארכה אז לפני כן גם הייתה פגישה נכון.
מילצ'ן: יכול להיות
עו"ד חדד: אחרת איך היית יודע להיפגש איתו בבית ולהביא את פיני רובין, איך הוא ידע להביא את רותם רולף?
מילצ'ן: ביקשתי…
עו"ד חדד: נכון, זה מה שאני אומר וזה היה בפגישה לפי מה שהוא מספר במרפסת בבית ינאי
מילצ'ן: הראשונה?
עו"ד חדד: כן
מילצ'ן: כן
עו"ד חדד: זה היה מניח זמן קצר לפני הפגישה השנייה נכון?
מילצ'ן: נכון
עו"ד חדד: ועד שנסדר את הדברים יש לנו את יאיר לפיד, יאיר לפיד מפוטר בתחילת דצמבר 2014 מהתפקיד שלו כשר אוצר, זוכר?
מילצ'ן: אני זוכר שהוא פוטר
עו"ד חדד: בסדר, לא את התאריך, בסוף 2014 ואחריו כחלון מתמנה להיות שר אוצר.
מילצ'ן: לא הכרתי אותו
עו"ד חדד: וממילא מעולם לא פנית לכחלון ואמרת לו תאריך את הפטור נכון?
מילצ'ן: לא מכיר אותו
עו"ד חדד: מה שאני אומר הוא נכון?
מילצ'ן: נכון
עו"ד חדד: אני אראה לך גם את הדברים שאתה אומר בהקשר הזה ומה אומרים אחרים ובאמת ננקה את השטח ואת המחשבה כאילו שנתניהו עזר לך בעניין הפטור מתושב חוזר שזה שקר נכון?
מילצ'ן: זה כבר החלטנו
עו"ד חדד: אבל מה שאני אומר הוא אמת?
מילצ'ן: ברור
עו"ד חדד: ברור. בסדר. עכשיו, אתה לפני שאתה מעלה לראשונה את הארכת הפטור בפני לפיד אני מבין שאתה דיברת  עם זאביק פלדמן, הוא היה היועץ שלך בעניינים האלה נכון?
מילצ'ן: כן
עו"ד חדד: ו-2. באמת כמו ששאלתי הוא היה מס' 2 ברשות המיסים בעברו?
מילצ'ן: נכון
עו"ד חדד: דרך אגב, לא רק שהוא היה מס' 2, הוא איש מאוד חכם, מאוד בקיא, מאוד יודע נכון?
מילצ'ן: כן, מאוד אמין
עו"ד חדד: מאוד אמין, באמת ידען מכיר היטב את הדברים נכון? וגם מאוד ישר.
מילצ'ן: מאוד.
עו"ד חדד: להבנתך, דרך אגב, איש מאוד ישר שלא היה נותן לאף אחד לסטות שמאלה וימינה למשהו שהוא אסור חלילה נכון? כך אתה תפסת אותו?
מילצ'ן: כך תפסתי אותו, בהחלט
עו"ד חדד: בסדר עכשיו הוא מספר באמת שדיברת איתו לפני כן לגבי הנושא והוא מודע לזה שפגשת את יאיר לפיד בעניין הזה, זה לא מפתיע אותך כי אני מניח שסיפרת לו את זה?
מילצ'ן: בהחלט
עו"ד חדד: אוקי. הוא גם היה מודע לפגישה בהמשך שהתקיימה במרתף של לפיד נכון?
מילצ'ן: כן, בבית של לפיד שיש בו מרתף
עו"ד חדד: בבית של לפיד שיש בו מרתף נכון והוא מודע לדברים האלה כי אתה סיפרת לו, בטח התייעצת איתו? עדכנת אותו נכון?
מילצ'ן: כן
עו"ד חדד: כי באותו זמן ובכלל אני מניח שעד היום אתה מחשיב אותו כחבר את זאביק,
מילצ'ן: בהחלט
עו"ד חדד: הוא אדם שכייף להיות חבר שלו.
מילצ'ן: אדם יקר
עו"ד חדד: באמת אדם יקר, הוא היה איש שלך באותה תקופה?
מילצ'ן: לא. עדיין
עו"ד חדד: ברור אבל
מילצ'ן: כן, תמיד
עו"ד חדד: והוא גם מומחה בתחום כמו שאמרנו מקודם לכן זה גם הגיוני שתעדכן אותו, תדווח לו על כל דבר בנושא. נכון?
מילצ'ן: בהחלט
עו"ד חדד: אני אומר לך שפלדמן לא מכיר שום קשר שלך עם נתניהו בהקשר של הארכת הפטור. זה לא מפתיע אותך נכון?
מילצ'ן: לא מפתיע
עו"ד חדד: הוא כן מכיר עם לפיד, לא מכיר עם נתניהו כי לא היה כזה עם נתניהו נכון?
מילצ'ן: נכון

בהמשך, אחרי עוד התנגדות סרק של בן ארי

עו"ד חדד: אתה נשאלת בחקירות שלך האם שוחחת בעניין הארכת הפטור עם ראש הממשלה נתניהו ואתה, דרך אגב, יש פה אני כבר אומר, יש כל מיני תשובות, דרך אגב, מאוד ברור מכל התשובות שלך שאתה מעולם לא ביקשת מנתניהו לעזור לך בעניין הזה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: בלי שום קשר

מילצ'ן: יכול להיות שהזכרתי לו את זה. …

עו"ד חדד: בוא, עכשיו אני אומר לך שהיכול להיות הזה זה יכול להיות יכול להיות לא נכון, ואישרת לי מקודם כשהיה בפריז, שלא הציגו לך קטעים בחקירה שאתה שולל לחלוטין שדיברת בנושא עם נתניהו.

מילצ'ן: מדויק

עו"ד חדד (לשאלת השופטים): אני שאלתי אותו כי יש מקומות בחקירה שהוא שולל לחלוטין שיחה בנושא עם נתניהו, לא יכול להיות ולא לא יכול להיות ושאלתי אותו האם הראו לו את זה לקראת ראיון העד שלו, או לקראת העדות שלו כאן בבית המשפט,

מילצ'ן: לא הראו לי.

עו"ד חדד: אוקי, לא הראו לך אני ארצה להראות לך. אנחנו כהגנה דוגלים בקלפים פתוחים להראות את כל הדברים. בוא אני אראה לך מה אתה אומר,

מילצ'ן: מי הולך עם קלפים סגורים?

עו"ד חדד: אתה תסיק לבד. ב-27 בפברואר 2017 שואלים אותך דיברת איתו עם נתניהו על העניין הזה? אני רק אומר לך עד שהם ימצאו, העניין הזה הכוונה היא להארכת פטור.
שואלים אותך דיברת על זה עם נתניהו, והכוונה על זה, זה על הארכת הפטור. בוא תראה מה אתה עונה תשובות וחדשות

מילצ'ן: אל תקרא לזה פטור, זה חוק, הארכת החוק

עו"ד חדד: הארכת החוק, אתה צודק דרך אגב, שוב, כי אין באמת ניגוד עניינים בחקיקה אבל זה ליום אחר. שואלים, אבל על זה, זה על הנושא הזה בסדר? החוק של מס הכנסה. דיברת על זה עם נתניהו על העניין הזה? ואתה אומר מה פתאום? מילה לא, הוא לא יודע מזה אפילו ואז כששואלים אותך, הוא לא יודע מזה? אתה אומר הוא לא יודע מזה. שיקרת בחלק הזה?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: כלומר לפי הזיכרון שהיה לך אז, ב-27 בפברואר 2017 לא דיברת עם נתניהו אפילו לא מילה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ולא שיקרת?

מילצ'ן: לא שיקרתי

עו"ד חדד: עכשיו, כשאתה אמרת מקודם יכול להיות, אז זה כי לא הראו לך גם את הקטע הזה נכון? לא הקריאו לך את זה?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אז מדויק מה שאני אומר?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: אני מניח שתסכים איתי שהיו צריכים להראות לך גם את החלק הזה לפני העדות שלך כאן?

מילצ'ן: הזיכרון שלי, דברים שאני לא זוכר כמעט עם השנים אני לא,

עו"ד חדד: כן, אבל לא הציגו לך את זה לפי זיכרונך?

מילצ'ן: לא. לא

עו"ד חדד: בוא נמשיך נראה לך עוד דברים שאל הציגו לך.

ליאת בן ארי: גם חברי לא מראה דברים עכשיו שנאמרו בהודעות האחרות.

עו"ד חדד: את טועה, את לקחת תמליל של 15 עמודים והקראת שורה מפה, שורה משם וכו', אנחנו מציגים את האמת, לנו יש עסק עם האמת לא עם שום דבר אחר.

מילצ'ן: ולמי לא?

עו"ד חדד: תסיק לבד. בכל מקרה לא שיקרת כשאמרת את הדברים?

מילצ'ן: לא משקר

עו"ד חדד: בוודאי שלא שיקרת בזה?

מילצ'ן: לא שיקרתי.

עו"ד חדד: עכשיו, אני חוזר לפגישה שלך ושל לפיד במרפסת בבית ינאי, אומר לפיד שאתה אמרת לו בשלב מסוים שמי שידע להסביר יותר טוב את הדברים זה פיני רובין כי הוא מומחה בתחום נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כלומר לפני הפנייה שלך, לפני השיחה שלך עם יאיר לפיד עוד דיברת בנושא הזה עם פיני רובין ואני מניח שהוא אמר לך שהנושא הזה הוא בסמכות של שר אוצר ולא של ראש ממשלה בכלל.

מילצ'ן: זה נכון

עו"ד חדד: נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: לכן ראש הממשלה גם אם הוא עומד על הראש זה לא בסמכותו, זה סמכות שר אוצר בלבד נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו תראה,

מילצ'ן: הוא לא היה במרתף

עו"ד חדד: הוא לא היה במרתף, נכון. אני אקריא לך את הסעיף, דיברת עליו מקודם, רק שלא נעשה כאן מבחן זיכרון

מילצ'ן: אתה מוזמן

עו"ד חדד: אמרתי לך אתה מקבל פה מצוין, מקודם זה היה טוב מאוד, עכשיו אנחנו במצוין. אני מראה לך את הסעיף הזה, כתוב ככה, סמכות שר האוצר, זה נקרא סעיף 14(ד) לפקודת המיסים, כתוב ככה – סמכות שר האוצר להאריך את הפטור, שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי להאריך את התקופות המפורטות בפסקאות משנה א' עד ח', כולן או חלקן, לגבי יחיד שהיה לתושב ישראל הראשונה או לגבי תושב חוזר ותיק לתקופה שלא תעלה על עשר שנים, על עשר שנות מס ובלבד שביצע השקעה משמעותית בישראל שיש בה כדי לקדם יעדים לאומיים הנוגעים למשק המדינה  וכמו שאמרת באמת מקודם זה לא דבר שאתה ביקשת, זה כבר דבר שכתוב בחוק.

מילצ'ן: בדיוק

עו"ד חדד: נכון, ויותר מזה, עכשיו כמו שאמרת זה חוק שכבר קיים לא לכבוד ארנון, בלי קשר לארנון נכון?

מילצ'ן: נכון, אמרנו את זה עשר פעמים.

עו"ד חדד: מאה אחוז, ויש באמת את מה שזכרת, הנה אתה רואה? לפעמים צריך לדייק את הזיכרון, זה לא תוך תשעה חודשים אלא תוך שישה חודשים.

מילצ'ן: יש שישה חודשים?

עו"ד חדד: שישה

מילצ'ן: אני אסביר לך

עו"ד חדד: אני רק אקריא לך רגע ואז תסביר לי, כתוב תקנות ראשונות לפי סעיף 14(ד) … לאחר תיקון 171 יובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק התייעלות כלכלית, לזה כיוונת שלמעשה הייתה חובה בלי קשר אליך כבר אז תוך שישה חודשים לבוא ולהתקין את התקנות.

מילצ'ן: אמרנו אולי זה יוארך בעוד שלושה חודשים

עו"ד חדד: הבנתי. מה שאני מבין ממך, מה שאתה מבין מהדברים, מה שאתה אומר לעצמך שישראל זו מדינת חוק וכתוב בחוק שתוך שישה חודשים צריך לתת את זה אז תתכבדו

מילצ'ן: אם אתם רוצים לתת בתנאים, תגידו מה אתם רוצים.

עו"ד חדד: בדיוק, זה לא בשבילי, לא עבור מילצ'ן, אלא שיש חוק, תקיימו את החוק, זה נכון?

מילצ'ן: זה חוק מצוין

עו"ד חדד: ואת זה אתה אומר ליאיר לפיד נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אגב, זה לא חוק פרסונאלי לארנון מילצ'ן, זה חוק כללי כל אדם שעומד בכללים תקבעו אתם את הכללים, מה שנקבע בכללים או שאני אעמוד בזה או שאני לא אעמוד בזה וזהו. מדויק?

מילצ'ן: מדויק מאוד

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו אני רוצה להראות לך עוד קטע שלא הראו לך לדעתי לפחות, תיכף תגיד לי אם הראו לך בראיון העד שלך או המסמך המכונה וההליך המכונה, המתחזה להיות ראיון עד.

מילצ'ן: רגע, רגע, מה זה?

עו"ד חדד: עוד קטע שאני חושב שלא הראו לך

מילצ'ן: מתי?

עו"ד חדד: בפגישה שהייתה לך עם הפרקליטות.

מילצ'ן: בריענון?

עו"ד חדד: כן, אני חושב שיש עוד קטע, אבל רק לפני כן פיני רובין הוא מומחה בתחום הזה נכון? מהשורה הראשונה בתחום הזה של המס?

מילצ'ן: זאביק פלדמן יותר

עו"ד חדד: בוא לא נסתבך עם זה או עם זה. פיני רובין הוא מומחה בתחום בסדר? וגם זאביק פלדמן מומחה בתחום.

מילצ'ן: בסדר

עו"ד חדד: ושניהם אמרו לך כמו שאמרת לי מקודם זה נושא שהוא אך ורק בסמכות שר אוצר נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אני אראה לך, אתה אומר בחקירה שלך ב-1 בספטמבר, מקודם דיברנו על החקירה בפברואר עכשיו אנחנו ב-1 בספטמבר 2017,

מילצ'ן: החקירה שלי?

עו"ד חדד: שלך, זה מתחיל עם ביבי. אפשר? עם ביבי דיברת על הנושא. אתה עונה על תושב חוזר? מה פתאום? אז שואלים אותך, מעולם לא? למה, למה לא? אתה אומר – כי הוא לא פונקציה בנושא הזה. שואל אותך החוקר – למה?
אתה אומר – מכיוון שזה, ואז יש מילים לא ברורות של החוקר ואז אתה אומר זה עניין של רשויות המס והאוצר. זו אמת?

מילצ'ן: אמת

עו"ד חדד: עם ביבי דיברת על זה? אז אתה אומר – עם מה? עם ביבי דיברת, די עו"ד בן ארי זה בלתי אפשרי, באמת זה בלתי אפשרי. אני אקריא את הכל, יש לנו סדרה של שאלות. בוא נמשיך.
ככה – עם ביבי דיברת על הנושא? על תושב חוזר? מה פתאום? ואז אתה אומר מעולם לא. שואל אותך החוקר סליחה, מעולם לא? למה? למה לא? אז אתה אומר כי הוא לא פונקציה בנושא הזה ואז החוקר שואל אותך למה? ואז אתה אומר מכיוון שזה, מילים לא ברורות, ואז אתה אומר זה, זה עניין של רשויות המס והאוצר, ואז יש מילים לא ברורות.
אז החוקר אומר – אמרת לו אתמול, אפשר בבקשה? תודה, אני מקריא. אמרת לו אתמול שאחרי לפיד היית גם אצל ביבי ואז הגדרת את זה כשיחת חולין אבל דיברת איתו גם על הנושא הזה? אתה זוכר את השיחה של אתמול בלילה?
אתה אומר -אני זוכר את השיחה אבל אני לא זוכר חדד:.. מה? למה אתה מתכוון? אז החוקר אומר לך- אתמול שישבנו פה. כן. אז החוקר אומר – זה לא הרבה זמן עבר מאתמול, אמרת שאחרי לפיד הייתה לך גם פגישה עם ביבי ובשיחה פוליטית, ואתה אומר לא, זה לא, אתה מצרף את זה, הוא אומר זה לא,

בשלב זה עוד התנגדות סרק של הפרקליטות.

עו"ד חדד: אתה זוכר אני הקראתי לך, אני מקריא שוב את הקטע. עם ביבי דיברת על הנושא? אתה שואל – על תושב חוזר? מה פתאום? הוא שואל אותך – מעולם לא, למה? למה לא? ואתה אומר כי הוא לא פונקציה בנושא הזה. למה? שואל אותך החוקר ואתה אומר מכיוון ש… אתה אומר זה, זה עניין של רשויות המס והאוצר.
זו החקירה שלך ב-1 בספטמבר לצערי פה כבר החשידו אותך בעבירה שלא בצדק, עוד נדבר בזה בהמשך על המעשה שלא ייעשה שעשו לך שהחשידו אותך בעבירה

מילצ'ן: מתי?

עו"ד חדד: ב-1 לספטמבר. הקראתי גרסה אחת שהוא אמר את אותם דברים ועכשיו אני מקריא כשהוא חשוד, כשהוא שולל את הדברים. כמובן מה שאמרת פה הוא אמת נכון? די נו, אי אפשר כל פעם לקום (פונה לבן ארי).

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו בזמן הזה, אני רוצה לדייק איתך את הדברים, בזמן הזה של הבדיקה שאתה הולך ללפיד ואתה מדבר איתו וכו', על הזמן הזה אתה מדבר נכון?

מילצ'ן: מה זה הזמן הזה?

עו"ד חדד: אני אסביר, אתה הולך ופוגש את לפיד בחודש אוגוסט 2013, אני חושב שכשאתה אומר שלא דיברת עם נתניהו וכו', זה בתקופה הזו של הבדיקה, בתקופה שדיברת עם לפיד, אז לא דיברת עם נתניהו, אני אראה לך גם מההמשך מאותו חלק שביקשו חברי שאני אקריא לך, אפשר לראות שזה לא קשור לשיחה עם לפיד, זה נכון?

מילצ'ן: לא יודע

עו"ד חדד: לא יודע, בסדר, בוא נעבור על הדברים לפי הסדר. קודם כל אני רואה שאתה ידעת בזמן אמת שהפונקציה הרלוונטית כלשונך,

מילצ'ן: זה ידעתי

עו"ד חדד: זה יאיר לפיד נכון? שר האוצר?

מילצ'ן: שר האוצר

עו"ד חדד: שר האוצר, לא פרסונאלי, שר האוצר, ואתה גם ידעת שראש הממשלה הוא לא פונקציה נכון.

מילצ'ן: כי הוא לא שר אוצר אז

עו"ד חדד: אז, נכון. מה שקורה זה שאתה נפגש עם יאיר לפיד כי הוא הגורם המוסמך, שר אוצר נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וכמו שאמרנו הפגישה היא לא פגישה פרסונאלית, היא פגישה שאומרת יש חוק למה אתם לא פועלים לפי החוק?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: והפגישה הראשונה שזה עולה זו פגישה חברית על המרפסת בבית ינאי נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זו פגישה אחת מיני רבות שהיו ביניכם לאורך השנים כמו שאמרת מקודם?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואתם יושבים מול הים, במרפסת מול הים נכון? מקום מאוד מאוד יפה ושם כשאתם מדברים אין אף אחד אחר שנכח בפגישה הזו חוץ ממך וממנו?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה זוכר מה הייתה העמדה של לפיד בפגישה הזאת או שהוא פשוט אמר לך אני לא מבין בנושא?

מילצ'ן: תן לבדוק

עו"ד חדד: תן לבדוק, ואז אתה אומר לו תשמע, בוא אולי אם אתה רוצה לבדוק אני אביא מישהו שהוא גם אוטוריטה בנושא, מישהו שמבין ואתה מביא, אתה מבקש להביא לשיחה, לפגישה קרובה את פיני רובין נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: והפגישה הזאת היא כבר לא במרפסת אצלך, היא במרתף אצלו בבית.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: שנייה כבודכם, נדלג על זה. אני שאלתי אותך קצת מקודם, כשאני רואה את התרשומת, קודם כל אתה זוכר שב-2013 כשדיברת עם יאיר לפיד אתה דיברת אז על טובת מדינת ישראל? על העובדה שיש גירעון, אז היה גירעון של ארבעים מיליארד שקל אם אתה זוכר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: זוכר את זה?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואמרת לו תשמע זו דרך טובה אולי להביא כסף חדש ארצה?

מילצ'ן: דיברנו על זה, כן

עו"ד חדד: ולכן אתה אומר לו אולי תקבעו, אני אראה לך את זה עוד מעט בכתב, אולי שתהיה הוראת שעה שחייבים עכשיו להביא את הכסף, לא בהמשך אלא השקעות עכשיו.

מילצ'ן: יפה מאוד

עו"ד חדד: זה מזכיר לך את הדברים?

מילצ'ן: מאוד

עו"ד חדד: בסדר.

מילצ'ן: מזכיר לי כי זה גם מה שאני חושב

עו"ד חדד: בסדר. אני רוצה לחדד את הדברים כדי שמישהו לא יחשוב בטעות שאתה באמת היית צריך את הארכת הפטור ממס, קודם כל גם אם לא היו מאריכים את הפטור מעבר לעשר שנים אתה היית יכול פשוט ללכת לאנגליה כמו שעשית נכון?

מילצ'ן: בדיוק

עו"ד חדד: היית יכול ללכת למדינות אחרות אם היית רוצה נכון?

מילצ'ן: לא ביקשתי טובות

עו"ד חדד: נכון, ולא רק זה שיכולת ללכת למקומות אחרים, ממילא כמות הימים שאיתם אתה היית מגיע לארץ באותם שנים זו כמות כזו שיכולת להיות תושב אנגליה ולהגיע אותם כמות של ימים לארץ נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: לכן השאלה אם מקבלים את זה או לא, אם מתקינים את התקנה או לא, זו שאלה ישראלית יותר מאשר שאלה של ארנון מילצ'ן

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אוקי.

מילצ'ן: שאלה עולמית אפילו

עו"ד חדד: עולמית אפילו, בסדר גמור, כי לבוא לגור בישראל לכמה ימים, ביקור בקיץ וביקור בחורף לא צריך להיות תושב ישראל, נכון? ולא צריך פטור ממס.

מילצ'ן: גם עכשיו.

עו"ד חדד: נכון. אני רוצה קצת שנפרט ביחס לפגישה השנייה.  אני רוצה לעבור איתך, דיברנו קצת על הפגישה השנייה בבית של לפיד במרתף אני קצת רוצה טיפה להיכנס לרזולוציה מסוימת בנושא הזה ברשותך. אז אמרנו התאריך של הפגישה אתה לא זוכר אני מניח נכון.

מילצ'ן: לא זוכר

עו"ד חדד: זה היה ב-14 באוגוסט 2013 בסדר? יש תרשומת, אנחנו יודעים את זה כנתון ואמרנו שזה היה קרוב מאוד לפגישה הקודמת שלך במרפסת איתו נכון? זה היה ממש קצר?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: אוקי. לפני הפגישה הזאת תאשר לי שלפני הפגישה הזאת ובמהלך הפגישה הזאת וגם לאחר הפגישה הזאת יאיר לפיד מעולם לא אמר לך נו וויי, אני לא מתקין תקנות.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, הפגישה הזאת בבית של לפיד היא הייתה עירוב של פגישה חברית ופגישת עבודה? איך היית קורא לזה?

מילצ'ן: פגישת עבודה

עו"ד חדד: פגישת עבודה, ואתה זוכר באיזה שעה היא התקיימה בערך?

מילצ'ן: בערב

עו"ד חדד: אתה קראת לה בחורה, אז אני פשוט משתמש במילים שלך, הגיעה גב' רולף לפגישה הזאת,

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: רותם רולף כן.

מילצ'ן: כן, כן

עו"ד חדד: ואתה ידעת שמדובר ביועצת של לפיד נכון?

מילצ'ן: הוא הביא אותה

עו"ד חדד: כן, אבל הבנת שהיא יועצת במשרד האוצר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: היא יועצת לשר האוצר

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ובטוח שגם בפגישה הזאת אתה דיברת על טובת המדינה ודיברת על הבור התקציבי, דרך אגב, כולם תהו לגבי מועד הפגישה למה זה כל כך רחוק מהפטור ואני הצעתי לך מקודם שדיברת אז בזמן הזה על הנושא הזה בגלל שהייתה מצוקה כלכלית במדינת ישראל לכן חשבת שיש לך רעיון מבריק איך לעזור עם הגירעון, זה נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: עכשיו, אני רוצה להציג לך את התרשומת שערכה אותה יועצת גב' רולף, התרשומת, היא ערכה איזושהי תרשומת מהפגישה, זה נ/2944. אני רוצה להראות לך, זה כתב קטן ולא נקרא את הכל ארנון, זה כתב קטן אני אקריא את זה.
ארנון מציע הוראת שעה בשביל למשוך השקעות עכשיו… תאשר לי שמה שמקודם אמרת לי מתוך הזיכרון של למשוך השקעות עכשיו הכוונה היא באמת עכשיו כשמדינת ישראל עם גירעון תקציבי של ארבעים מיליארד שקל, אפשר עם הוראת שעה להביא לפה הרבה מאוד כסף למדינת ישראל?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: לזה התכוונת?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אוקי, דרך אגב, רק שנבין עכשיו מבחינתך, הרי לך מר מילצ'ן דווקא אם היית חודש על עצמך היה עדיף אולי בהמשך כי יש לך עד 2019 ליהנות מהפטור ולכן ברור שזה עניין, לכן ברור שזה לא עניין שלך אלא עניין של טובת מדינת ישראל, איזשהו פתרון, נכון?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: בהחלט, אוקי. עכשיו, אנחנו רואים בכל מקרה, תסתכל, איזה דיון כללי על דברים, אתה רואה יש כל מיני … בחוק רשום שנתיים מיום התקנת התקנות … לגבי כסף חדש, ישן, כל מיני סוגיות כאלו, שורה של שאלות ושאלות רבות עקרוניות, לא ספציפיות לגביך נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, עו"ד פיני רובין סיפר, פיני רובין סיפר שבמהלך הפגישה בבית שלו מר לפיד גילה הבנה לעמדה שהוא הציג, זה דבר שגם אתה?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: לא שומע.

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אתה מספר בחקירות שלך אבל בוא, אני מניח תגיד לי גם בלי החקירות שהתשובה שקיבלת מיאיר לפיד זה שמטפלים בזה? נכון.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: זאת אומרת הוא אף פעם לא אמר לך נייט, מה פתאום, לא יקום ולא יהיה. נכון.

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אתה יודע דרך אגב שאחרי הפגישה הזאת הדס קישרה בין פיני רובין לבין רותם רולף שפיני העביר חומרים לרותם רולף, אתה זוכר את זה? אם אתה זוכר?

מילצ'ן: אני לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר,

מילצ'ן: לפי מי?

עו"ד חדד: הדס מספרת על זה

מילצ'ן: אז אני סומך עליה

חדד: אתה קודם כל אישרת לי שיאיר מעולם לא אמר לך לא, נכון? בעניין הזה?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואני אומר לך שמבחינתך התפיסה שלך הייתה עבודה בנושא ומה שאתה לפחות שבשלב מסוים יאיר לפיד מפוטר ב-2 בדצמבר 2014 ולכן זה גם לא התקדם, זה נכון?

מילצ'ן: לא קישרתי את זה.

עו"ד חדד: אני אראה לך מה אמרת בחקירה. אתה אומר ככה, זה ב-31 באוגוסט 2013, ואז באתי ליאיר לפיד שהיה שר אוצר למרות שהוא עבד אצלי בזמנו וזה, ואז הוא מינה איזה בחורה, כתוב לא ברור, פיני רובין לבקש הארכה אחרי תקופה או התחלה מחדש ואז אתה אומר ככה, יאיר מינה איזה בחורה שלא גמרה, יש שם לא ברור.
אז עכשיו השאלה שלי, אני שוב שואל, שאלתי גם מקודם, גם עכשיו, אני שואל אותך האם ממה שאני מבין מפה אם אתה זוכר שהנושא הזה לא טופל להבנתך כי יאיר לפיד כבר לא היה בממשלה?

מילצ'ן: לא קישרתי את זה.

עו"ד חדד: אוקי. אבל הוא אמר לך שזה מטופל נכון? אתה זוכר? הקראתי לך מקודם. בכל מקרה רק לחדד את הנושא אמרנו בהתחלה שהוא אמר לך אני מטפל בזה ובזה אדוני אני רק מסכם את העניין, יאיר לפיד אמר לך אני מטפל בזה עבר חוק

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: נתקדם, נתקדם אדוני. עכשיו לאחר שאתה, דרך אגב, ראייה לזה שיאיר לפיד מעולם לא אמר לך לא בנושא הזה, אנחנו מוצאים, אם תאשר לי שהפגשת את יאיר לפיד למשל עם פאקר בשנת 2014 נכון?

מילצ'ן: זה לא קשור אבל זה כן קשור

עו"ד חדד: אז תסביר

מילצ'ן: ניסיתי להוכיח ללפיד שאם אני מביא לארץ אחד כמו פאקר יש מצב שהוא יכול להשקיע בארץ בצורה דרמטית, אבל הוא רצה להיות אזרח ישראלי אם הוא היה אזרח ישראלי הוא היה צריך את החוק הזה.

עו"ד חדד: הבנתי. אבל זה מלמד אותי אם אתה מביא את פאקר לפגישה ב-2014 שוודאי לפיד לא אמר לך לא, אחרת לא היית אומר לו הנה תראה והכל, נכון?

מילצ'ן: נכון, כן

עו"ד חדד: הוא אף פעם לא אמר לך לא?

מילצ'ן: לא, הוא לא תמיד אמר לי כן

עו"ד חדד: כתוב ככה, לבדוק מול משה אשר, הסיפור של נאמנות שקבעו ב… בעקבות השיחה שלו עם פיני. אתה זוכר את הנושא הזה שזה עלה בנאמנות, … הנאמנויות?

מילצ'ן: לא, לא.

עו"ד חדד: אתה מודע לזה ששינו את שיטת המס בכל מה שקשור לנאמנויות בתקופה של נתניהו ב-2013?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: בסדר. אבל אם כתוב פה את זה בפגישה אז את מי לדעתך צריך לשאול? את פיני רובין צריך לשאול בנושא הזה?

מילצ'ן: יכול להיות. לא זכרתי כל מילה, מתי זה היה?

עו"ד חדד: ב-2013

מילצ'ן: עשר שנים אחורה, הזמן של… התקנות לא זכרתי כל מילה

עו"ד חדד: בסדר גמור. אנחנו התחלנו לנסות ולהבין מה קרה פה ברצף הדברים כי אמרתי לך לפחות מהחומר שאנחנו רואים, יאיר לפיד מעולם לא גלגל אותך משום מדרגה ומעולם לא אמר לך לא בנושא הזה?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואני רואה שהוא באמת, הייתה עבודת מטה לנסות ולראות איך מתקינים את התקנות האלו, זה ידוע לך אני מניח?

מילצ'ן: לא יודע כמה עבודת מטה הייתה,

עו"ד חדד: הייתה פגישה ראשונה בבית שלך מול הים,

מילצ'ן: זה אני זוכר

עו"ד חדד: מיד אחר כך הייתה פגישה שנייה

מילצ'ן: הייתה גם פגישה שלישית עם ג'יימס פאקר.

עו"ד חדד: עם ג'יימס פאקר כן, שהיא הייתה כבר ב-2014 מתישהו נכון?

מילצ'ן: כן. כן, אם יש לך משהו באמצע תגיד לי

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם היה משהו באמצע. אני שואל באמצע בטח דיברת איתו בטלפון עם יאיר לפיד?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: דרך אגב, בכל השיחות האלו הוא רק אומר לך אני מטפל, הוא לא בודק, הוא אף פעם לא אומר לך לא יהיה?

מילצ'ן: אתה חוזר אחורה כשהוא היה שר?

עו"ד חדד: כן, כשהוא היה שר

מילצ'ן: אחר כך הוא לא דיבר

עו"ד חדד: ברור, אני מדבר רק בתקופה שהוא שר.

חדד: העובדת של לפיד העבירה את החומר לחוות הדעת של הלל קוברינסקי?

מילצ'ן: לא יודע מי זה אפילו.

עו"ד חדד: אוקי, אז אני מדלג, אתה ידעת, הלל קוברינסקי אני אנסה לרענן לך את הזיכרון, אם אתה יודע הוא יועץ קרוב של לפיד, אמנם אזרח אבל אדם שיאיר לפיד התייעץ בו הרבה?

מילצ'ן: לא זכור לי

עו"ד חדד: לא זכור לך, בפנייה לקוברינסקי וברור שאם אתה לא מכיר אותו אתה לא מכיר את הפנייה אבל אני רוצה להקריא לך ותגיד אם זה דבר ששמעת מיאיר לפיד, אם בכלל, כתוב ככה, היי הלל, כמו שאמרתי לך טלפונית

מילצ'ן: מי אומר?

עו"ד חדד: אומרת את זה רותם רולף לקוברינסקי, שיחה שאתה ודאי לא מכיר אותה רק אם שמעת משהו דומה לזה.

מילצ'ן: מה זה? חקיקה?

עו"ד חדד: לא, זה מייל. היי הלל, כמו שאמרתי טלפונית יאיר ביקש ממני לבחון התקנת תקנות להארכת הטבות מס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים בתנאי שיבצעו השקעות מאוד משמעותיות בארץ, זה מתאים?

מילצ'ן: נראה לי סביר

עו"ד חדד: זה מתאים למה ששמעת מיאיר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: באמת זה מה שאתה הבנת לאורך תקופה ארוכה שיאיר לפיד בוחן את הדברים, מבקש לבדוק, לראות איזה תקנות צריך להתקין, איך קובעים את התנאים, איזה השקעות וכו' נכון?

מילצ'ן: עד שהוא לא היה שר

עו"ד חדד: עד שהוא לא היה שר נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כלומר בכל התקופה שהוא שר הוא בוחן איזה השקעות, אם עושים כך, אם עושים אחרת, זה מה שאתה הבנת?

מילצ'ן: כן. איזה תקופה אנחנו מדברים.

עו"ד חדד: אנחנו מדברים בין אוגוסט 2013 לדצמבר 2014, זה מתאים לדברים שאתה זוכר?

מילצ'ן: כן. אז ככה שלא הייתה תקופה ממושכת

עו"ד חדד: לא, היא לא יכלה להיות ממושכת

מילצ'ן: הוא לא היה שר

עו"ד חדד: הוא לא היה שר אבל בתקופה שהוא שר זה מה שאתה מכיר ויודע?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: עכשיו אני רוצה לחזור לגרסאות שלך עם ראש הממשלה, אני רוצה לחזור לקשר שלך עם ראש הממשלה וגם לציטוטים, עוד מעט נגיע לציטוטים שרצו שאני אקריא לך או שהתחלתי להקריא לך מקודם.
אתה זוכר שהפעם הראשונה של נושא הפטור לתושב חוזר עולה, זה בחקירות שלך מ-27, מהחקירה שלך ב-27 בפברואר 2017? בלוס אנג'לס? זו הפעם הראשונה שהנושא עולה בחקירה?

מילצ'ן: תחזור סליחה

עו"ד חדד: אני חוזר לשאלה ששאלתי, אמרתי לך ואני יכול לומר לך את זה שהפעם הראשונה של נושא בכלל פטור ממס, חוק אני מדבר, חוק, החוק, הפעם הראשונה שזה עולה זה בחקירה שלך ב-27 בפברואר 2017? זו חקירה שמתקיימת בלוס אנג'לס נכון?

מילצ'ן: שם האשימו אותי בריכוך

עו"ד חדד: ריכוך? כמובן שזה קשקוש נכון?

מילצ'ן: כמובן

עו"ד חדד: לא שומע, אמרת כמובן נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: ואז מה שקורה זה שהנושא הזה עולה, מדברים איתך על החוק של תושב חוזר, אני לא אקריא לך את כל הדברים.
החוקרים אומרים לך שזה חוק מילצ'ן, דרך אגב, רק נעשה איזשהו סדר, זה באמת בסוף החקירה, החקירה כבר כמעט מסתיימת מדברים קצת על כל מיני נושאים ברומו של עולם, ואז מדברים איתך קצת על החוק הזה ואומר לך החוקר יש כזה, יש כזה, פרסמו שזה חוק מילצ'ן, ואתה אומר לו – זה מעצבן אותי וכו', דיברנו על זה כאן, לא נחזור על זה.
אתה אומר שזה לא רק שזה לא נכון, זה לא יכול להיות נכון כי אתה בכלל ידעת על החוק הזה רק מאוחר יותר ויש שיח שלם שאתם מדברים שאתה מסביר וכו' ואתה גם אומר באותה חקירה אם אתם רוצים להסתכל, אני לא מקריא אבל בעמוד 97 אתה אומר שאתה מדבר גם על העובדה שיש בחוק הזה מנגנון שמאפשר הארכה של הפטור עד עשר שנים, בסדר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אז שואלים אותך החוקרים שאלה, שואלים אותך, דיברת עם נתניהו על זה? דיברת על זה עם נתניהו, על העניין הזה? ואתה אומר – מה פתאום? מילה לא, הוא לא יודע מזה אפילו. אז שואלים אותך הוא לא יודע מזה? ואתה אומר – הוא לא יודע מזה. בסדר? זה מה שיש בחקירה הזאת. מה שהקראתי הוא נכון? לא שיקרת בחקירה?

מילצ'ן: זה מה שאמרתי אז, כן

עו"ד חדד: זה מה שזכרת באותו זמן נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ולא שיקרת?

מילצ'ן: לא שיקרתי, נכון. אני זוכר די מעורפל מהדברים האלה

עו"ד חדד: אבל בוא ננסה בכל זאת לתאר את מהלך הדברים, אני גם רוצה, יש לי התחייבות לתביעה לחזור לשורות שהקראנו מקודם.
מה שקורה זה שאם אתה זוכר אז בפברואר אתה נחקר, תיאמו איתך שלושה ימי חקירה אתה זוכר את זה?

מילצ'ן: בלוס אנג'לס?

עו"ד חדד: כן, לוס אנג'לס, אני עדיין בלוס אנג'לס

מילצ'ן: היה יום אחד

עו"ד חדד: אבל תיאמו איתך מראש שלושה ימים, אתה זוכר את זה? ואז הם החליטו לבטל את ימי החקירה הנוספים.

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אתה זוכר?

מילצ'ן: כן כן

עו"ד חדד: דרך אגב, לא נתנו לך שום סיבה נכון?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: בחקירה הבאה שלך, שזו שאני אומר לך שלא יחקרו אותך מחר זה בדיוק אחרי שאתה אומר שהוא לא ידע מזה על עניין הפטור. ואז מה שקורה שבפעם הבאה שחוקרים אותך זה ב-31 באוגוסט 2017 זה בלונדון,

מילצ'ן: באזהרה?

עו"ד חדד: חוקרים אותך באזהרה, אתה זוכר?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: אוקי. בחקירה הזאת גם במועד הזה, דרך אגב, במועד הזה של החקירה, ברור כשאני אומר גם במועד הזה זה ה-31 אבל אין שום בעיה אני אבהיר, ב-31 באוגוסט 2017 גם במועד הזה הכוונה המועד 31 באוגוסט 2017 לחוקרים לא היה שום מושג, אנחנו רואים את התיק, לא היה שום מושג ושום ידע על זה שאתה ביקשת מיאיר לפיד לבחון את, לקיים את החוק למעשה, הם לא ידעו על זה שום דבר נכון?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: תודה והם לא שואלים אותך בנושא הזה. עכשיו אני אומר לך שהם לא שאלו אותך שאלות בנושא הזה מעבר למה ששאלו אותך בחקירה הקודמת, אתה זוכר את זה? ואז אני תיכף אראה לך דווקא כשאתה בא ומנסה להדוף את הטענה כאילו שנתניהו סייע לך, אתה אומר מה פתאום? זה לא היה נתניהו, אני דיברתי בנושא הזה עם יאיר לפיד. זה מזכיר לך משהו?
שואלים אותך – דיברת עם נתניהו על החוק? אתה אומר – מה פתאום?

מילצ'ן: בלונדון?

עו"ד חדד: בלונדון, בלונדון. בחיים לא. גם לא על התיקון לחוק שהיה ב-2000 אז אתה אומר אה, על התיקון כן, לא, היה בחוק בזמנו בהתחלה את סעיף שמאפשר הארכה של עשר שנים נוספות ואז אתה אומר ואז באתי ליאיר לפיד שהיה שר האוצר למרות שהוא עבד אצלי בזמנו וזה, ואז הוא מינה איזה בחורה, פיני רובין לבקש הארכה, אחרי תקופה או התחלה מחדש.
אז החוקר שואל אותך – למה ביקשת את זה? למה היית צריך? ואתה אומר – כי רציתי לחזור לארץ ולהשתקע בארץ. אז החוקר אומר לך – אהה, ואתה אומר -אה, אה, אה, יאיר מינה איזה בחורה שלא גמרה אז עזב את הממשלה וזה סוף הסיפור. נתניהו לא היה מעורב בחיים בנושא המס. קודם כל מה שהקראתי לך פה הוא אמת נכון?

מילצ'ן: אמת

עו"ד חדד: ואתה, אם אתה רואה, אתה מיוזמתך מספר את הדברים נכון? החוקרים לא היו צריכים לשאול אותך,  הם שואלים אותך על הארכת הפטור, אתה אומר להם לא נתניהו אלא לפיד נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, לתחושתך, להבנתך החוקרים לא ידעו על לפיד כי הם לא אמרו לך מראש אנחנו יודעים שדיברת עם לפיד נכון?

מילצ'ן: אני יודע מה החוקרים ידעו?

עו"ד חדד: אני מדבר מה הם דיברו איתך, איתך הם לא דיברו איתך ואמרו לך,

מילצ'ן: הם לא דיברו על…

עו"ד חדד: דיברת עם יאיר לפיד שהוא היה שר אוצר? כשהיה שר אוצר, כן, באתי אליו שר אוצר. ביבי לא? באמת? ואתה אומר – לא. זה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: לא, ב… ל… ל…ל… אוקי, להארכה? ואז אתה אומר לתושב חוזר? לא, לא דיברתי איתו על זה, אה, אבל לא, לא פניתי אליו.
אז החוקר אומר מה דיברת איתו על זה? אז אתה אומר שיאיר, סיפרתי לו שיש חוק, שיש דבר כזה. הוא שאל אותי, זו הייתה שיחת חולין לחלוטין עם ה… ואז החוקר אומר לך מה זה שיחת חולין על תיקון החוק?
נו, בחיית. אתה אומר לא, זה לא, לא, לא, לא, על, על, ואז החוקר אומר – שני אנשים זה לא נקרא שיחת חולין, ואתה אומר לא, זה לא תיקון חוק, זה היה בחוק.

מילצ'ן: כמה לא אמרתי?

עו"ד חדד: נכון, אתה היית מאוד נחרץ, ואז אתה אומר היה בחוק שיש מצב של הארכה ולא, ויאיר שהיה שר האוצר היה צריך לתת לי את התנאים, היה בחוק, היה כתוב שתוך תשעה חודשים היה צריך לתת,

מילצ'ן: אז אמרתי תשעה חודשים

עו"ד חדד: אוקי, אז אומר לך החוקר, כנראה תרומה מיוחדת למדינה, כתוב לא ברור, מיוחדת למדינה? ואתה אומר – כן.
החוקר אומר לך נכון, ואז אתה אומר ולא נתנו לי וזהו, אז מחקו את העסק הזה, לא ברור לגמרי לדעתי, אז כתוב לא ברור, מדבר בשקט, ואז כתוב נחקר – חוק מילצ'ן, אז החוקר אומר לך לא הבנתי את השיחה עם ביבי, אז אתה אומר, לא, סתם שיחה. שואל אותך החוקר – מה זה סתם?

מילצ'ן: זה בלונדון?

עו"ד חדד: כן, שואל אותך החוקר מה זה סתם? אין סתם, מדברים סתם. אתה אומר – לא, יש סתם, יש, ואז הוא אומר לך – לא, אין סתם, סתם לא מדברים על החוק. אה, טוב, אוקי, אז החוקר אומר לך סתם מדברים על כדורגל, סתם מדברים על אה, ואז אתה אומר אוקי.
ביבי ניסיתי, אוקי, דיברתי עם יאיר אוקי. אז אומר לך החוקר – מילצ'ן סתם מדברים על כדורגל, על סרט טוב, על ארוחה, אתה אומר – טוב, אתה, אתם תחליטו בסדר?
אז אומר החוקר – על, על חוק לא מדברים עם ראש ממשלה סתם, ואז אתה אומר – אוקי. החוקר שואל אותך – הגיוני מה שאני אומר? אתה אומר – אה, כן, אבל במקרה הזה אמרתי לו פשוט ניסיתי עם יאיר הוא מטפל בזה. אתה אומר, אמרתי לו ניסיתי עם יאיר, סליחה החוקר אומר לך, אמרתי לו ניסיתי עם יאיר, ואתה אומר – והוא מטפל בזה.
ומה הוא אמר לך? יופי. אז שואלים אותך מה זה היופי הזה? להמשיך? אני שואל את חברותי, הן נתנו לבית משפט להבין כאילו מסתתר שם משהו. מה זה היופי הזה? ואז הוא אומר – אני שמח לשמוע, זאת אומרת הוא לא, לא, אז שואל אותך החוקר, אני צריך, אני צריך להתערב? אתה רוצה שאני אתערב? החוקר מנסה להגיד לך אולי זה מה שראש הממשלה אמר לך? אז אתה אומר – לא, לא, לא.

מילצ'ן: כמה לא?

עו"ד חדד: זה נכון?

מילצ'ן: כן. מהכרתי עם עצמי זה נכון

עו"ד חדד: ואז הוא שואל אותך ביקשת שהוא יתערב? אתה אומר – לא.

מילצ'ן: כמובן

עו"ד חדד: להמשיך כבודכם, אני ממשיך. עוד, עוד בסדר, כשאתה אומר לו את זה, למה אתה אומר לו את זה אז כשדיברת עם לפיד, מה אתה סתם מעדכן אותו?
אתה אומר סתם סיפרתי. למה היית צריך להגיד? באמת שזה היה סתם, זה לא היה, אני לא, אתה יכול לעשות לי, כנראה שהוא צקצק לך, אתה יכול לעשות לי ככה כמה שאתה רוצה אבל זה לא, לא, לא, ממש לא. לא. לא, לא.
אז החוקר אומר – סתם. ואז אתה אומר לא ציפיתי שביבי נתניהו, כתוב לא ברור, זה יתערב. אז שואל אותך החוקר כמה בסמוך ללפיד הלכת לביבי וסיפרת לו? לא, ב… מי אמר שבסמוך? זה אתה אומר מי אמר שבסמוך? אז שואל אותך החוקר, עוד להמשיך? גברתי אני לא יודע, אני ממשיך וממשיך וממשיך כאילו שמסתתר שם משהו. קודם כל לא שיקרת לחוקרים נכון? נתניהו לא היה מעורב בזה, לא ביקשת ממנו עזרה בנושא הזה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: לא שומע

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וגם הניסיון,

מילצ'ן: מה קרה בסוף?

עו"ד חדד: ברור,

מילצ'ן: כמה אפשר לחפור ולחפור

עו"ד חדד: אני יודע?

מילצ'ן: כן ולא

עו"ד חדד: כן ולא אבל התשובה היא לא בכל מקרה נכון? בכל מקרה הניסיון דרך אגב, לבוא ולצרף כאילו ששיחת החולין שלך עם נתניהו היא בכלל קרובה בזמן או קשורה לשיחה שלך עם לפיד זה ניסיון שגוי נכון? אין קשר בין הדברים?

מילצ'ן: אין קשר, השיחות שלי עם נתניהו אני קורא להן שיחות חולין, גם דיברנו על כדורגל וגם על דברים ברומו של עולם וגם,

עו"ד חדד: אבל השיחות ביניכם,

מילצ'ן: לא הייתה שיחה מיועדת ללפיד

עו"ד חדד: נכון

עו"ד חדד: כשאתה מדבר, כשאתה פוגש את יאיר לפיד, פגישה ראשונה, בפגישה הראשונה אתה מדבר איתו בנושא, ואחר כך קובעים פגישה שנייה בבית שלו במרתף, קובעים פגישה במרתף והוא אומר לך שזה בטיפול ואחרי שהוא אומר לך שזה בטיפול יש פגישה שלישית שאתה מביא את פאקר

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שהשיחות עם נתניהו זה בכלל אחרי הפגישה עם ג'יימס פאקר, זה יכול להיות?

מילצ'ן: יכול להיות

עו"ד חדד: יכול להיות.

מילצ'ן: כן

חדד: תראה, מה שקורה זה שהחוקר מנסה לשים את הדברים כאילו הם קרובים בזמן, השיחה שלך עם לפיד והשיחה שלך עם נתניהו ואתה מתעקש שזה לא נכון, אני אראה לך – וזה לא הרבה זמן עבר מאתמול – אמרת לי שאחרי לפיד הייתה לך גם פגישה עם ביבי בשיחה פוליטית ובשיחה פוליטית, יש איזה מילה לא ברורה, ואתה אומר – זה לא.
אתה עכשיו מצרף את זה כאילו שבאתי מלפיד לביבי, לא. אז הוא אומר לך – לא? אז זה לא מצרף? אתה אומר- אין קשר בין השיחה שליעם לפיד לשיחות חולין עם ביבי נתניהו, זו אמת?

מילצ'ן: אם אמרתי את זה אז זה אמת.

עו"ד חדד: אבל גם אם לא אמרת את זה זו האמת נכון?

מילצ'ן: כן, כן, אני לא אומר את זה בטונים שאתה אומר אבל אני אומר בצורה שלי

חדד: בעניין הזה של החוק, הניסיון לצרף, כאילו שאתה הולך מלפיד לנתניהו ומדבר איתו, זה לא היה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ובהמשך שואלים אותך במה עדכנת אותו? אמרת לו ביבי דיברתי עם יאיר לגבי התנאים של ההארכה? זה מה שאמרת? מה אתה עונה – לא.

בשלב זה התנגדות של ליאת בן ארי.

עו"ד חדד: מר מילצ'ן, תאשר לי בבקשה שכשבאה אליך הפרקליטות ועשיתם את ראיון העד אתה לא קראת את כל ההודעות שלך במשטרה?

מילצ'ן: לא

עו"ד חדד: אתה מאשר?

מילצ'ן: לא, לא

עו"ד חדד: לא קראת?

מילצ'ן: לא קראתי, לא קראתי את הכל, לא קראתי את ה…

עו"ד חדד: ברור שלא, ומה שקרה זה שהפרקליטות הציגו לך קטעים למשל היו קטעים שאני הקראתי לך היום שלמיטב זיכרונך לא הציגו לך אותם בראיון העד נכון?

מילצ'ן: אני לא יודע על איזה

עו"ד חדד: תסתכל עלי

מילצ'ן: לא, אני מסתכל על המיקרופון

עו"ד חדד: למשל זה שאתה אומר באופן מוחלט לא דיברתי עם נתניהו על זה, לא דיברתי איתו אף פעם לא הציגו לך את זה נכון?

מילצ'ן: תשאל אותי ספציפית

עו"ד חדד: אני שואל אותך על זה, על הקטעים?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: זה רק לגבי הדרישה של התביעה שאנחנו נציג הכל, כן, חוקרי האמת

ליאת בן ארי: כבודכם לצערי דברים שנאמרים לא מדויקים, כיוון שמדובר בנו והיינו שם אז הדברים שנאמרים כאן בבית משפט לא מדויקים

עו"ד חדד: כן, ממש, חבל חבל, הבטחתי בהתחלה הבטחה לבית המשפט ואני אעמוד בה, אני ממשיך.
אני ממשיך מהחלק הקודם, אתה אומר – זה לא הרבה זמן עבר מאתמול, אמרת שאחרי לפיד הייתה לך גם פגישה עם ביבי שיחה פוליטית, אתה אומר – זה לא, אתה עכשיו מצרף את זה כאילו שבאתי מלפיד לביבי, לא, אז לא מצרף.
אתה אומר – לא קל, סליחה זה לא קשור, זה לא המילה קל, אנחנו הקשבנו לזה, לא, אין קשר בין השיחה שלי עם לפיד לשיחות חולין שלי עם ביבי נתניהו. אז החוקר אומר – דיברת עם ביבי על זה כמו שאמרת אתמול? אז אתה אומר – הזכרתי לו, הזכרתי לו שאני מדבר עם לפיד על הנושא הזה. מה הזכרת לו? לא הזכרתי לו, לא. אז שואל החוקר – עדכנת אותו? אתה אומר עדכנתי אותו.
אז שואלים אותך – אוקי, מה עדכנת אותו? אתה אומר – בתוך מה שאתה קורא שיחת חולין. אז שואלים אותך, אתה הגדרת את זה כשיחת חולין? לא, אתה, המילה שיחת חולין באה ממך לא ממני. הם רוצים שאני אקריא את הכל. לא, אתה אמרת אתמול חולין ואני אמרתי לך דברים כאלה.
אתה אומר – לך תבדוק, תבדוק טוב, אתה התחלת את המילה חולין, טוב, בסדר, אוקי, זה ממש לא … כן, כן, אה, אה, אה, מפעם לפעם הייתי אומר, מספר לו פגשתי את יאיר, מה נשמע, מה, מה, מה עדכנת אותו? אמרתי דיברתי עם יאיר לגבי, שואל אותך החוקר – מה עדכנת אותו, אמרת לו דיברת עם יאיר על התנאים של ההארכה? זה מה שאמרת לו? לא. אתה עונה, לא שיקרת כשאמרת פה לא?

ליאת בן ארי מנסה שוב להפריע, בהמשך:

עו"ד חדד: שואלים אותך מה עדכנת אותו? אמרת לו דיברתי עם יאיר לפי לגבי התנאים של ההארכה? זה מה שאמרת? ואתה אומר – לא. זה נכון?

מילצ'ן: אם זה כתוב זה נכון, זה מה שאמרתי

עו"ד חדד: אז שואלים אותך, אז מה אמרת לו? ואז אתה עונה שאתה הרבה יותר שטחי, בוא נאמר כך, פגשתי את יאיר, הוא לא חקר אותי על דיברנו, דרך אגב, זה לא, הביא איזה בחורה צעירה שם שמטפלת.
אז שואל אותך – זה יאיר לפיד עם הבחורה? ואתה עונה – כן. אחרי יאיר פגשת גם את ביבי? אז אתה אומר – ואמרתי לו. אז שואל אותך החוקר – מה אמרת לו? בדיוק אותו דבר. שמה? תגיד לנו. חדד:.. אבל אתה אל תצרף אחד לשני אתה אומר לחוקר, אל תצרף אחד לשני כי אין קשר בין הדברים, נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אוקי, אז אתה אומר – לא, אני בסדר, זמנים, ואז אתה אומר כן. אתה אומר בסדר אני רוצה להבין לוחות זמנים, אז אתה אומר כן. אז שואלים את לפיד פגשת? אתה אומר פגשתי, עברנו זמן ואז אתה אומר אהלן ביבי, מה נשמע? מה זה? שלום, מה קורה? את מי ראית? ומה זה? ומה זה? דרך אגב פגשתי את יאיר, אה, מה איתו? איך הוא? על מה דיברתם? דיברנו על הארכה של, תנאי הארכה של תושב חוזר, הוא מטפל בזה, לא, ליאיר יש איזה בחורה שמטפלת שם אני מקווה שזה יצא לפועל. ביקשת ממנו עזרה בזה? חס וחלילה, זה נכון?

מילצ'ן: לא צעקתי

עו"ד חדד: לא צעקת, זה נכון אבל שלא ביקשת ממנו שום עזרה?

מילצ'ן: לא ביקשתי

עו"ד חדד: וגם השיחה עם נתניהו לא הייתה בכלל קשורה לשיחה עם לפיד נכון?

מילצ'ן: לא הייתה שום שיחה ספציפית עם נתניהו בנושא הזה אלא הערת צד

עו"ד חדד: הערת צד זה כמובן היה אחרי שפגשת את רותם רולף אחרת לא היית יכול לספר לו על זה שפגשת את רותם רולף נכון?

מילצ'ן: אני מניח שלא חלמתי שאני,

עו"ד חדד: וזה גם אחרי שפגשת את פאקר, יכול להיות שזה היה גם אחרי פאקר נכון?

מילצ'ן: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא ממש זוכר

עו"ד חדד: רק עוד נקודה אחת. שואלים אותך, זה בדיוק בנקודה שעצרנו, למה לא בעצם? בסדר? לבקש מידי פעם מראש, למה לא? מילה לא ברורה, מידי פעם עם ראש הממשלה?
אז אתה אומר, אני לא רוצה שיגידו שדילגתי על משהו, מכיוון, אתה אומר ככה – מכיוון אני מבקש, אני חושב שהנה אם אני מבקש, אני מבקש אם יש לזה איזה ערך מוסף, בוא נאמר כך, אין, אין אין.
אז החוקר שואל אותך ראש הממשלה זה לא ערך מוסף? אתה אומר – אין, ראש הממשלה לא מתערב לדעתי ואז זה ממשיך, אמרת שהממשלה צריכה להגדיר אותה בזמן מסוים, את התנאים? אתה מתקן אותו, אתה אומר לו משרד האוצר, לא הממשלה, נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: ואז החוקר שואל אותך – אוקי. אבל הוא ראש ממשלה למה לא ביקשת ממנו עזרה? אנחנו שומעים באוזן, אתה אומר כי לא הייתי צריך אותם זה נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: אז שואלים אותך, אז את מי כן? הסתפקת? אתה אומר – כי, כי, שואל אותך אותך הסתפקת בלפיד? אתה אומר הסתפקתי, חיכיתי לתנאים של לפיד, ל… ל… זאת אומרת זה לא שיש ואז מילים לא ברורות, ואתה אומר לא, לא, לא ביקשתי ואז עוד מילים לא ברורות ואתה שוב חוזר, לא, לא, לא, לא, זה נכון?

מילצ'ן: יש… את המוסיקה

עו"ד חדד: שאלה טובה, אנחנו נצטרך החלטה שיפוטית בעניין הזה אבל בעניין שלנו מה שאתה אומר פה הוא אמרת, לא ביקשת עזרה מנתניהו אף פעם?

מילצ'ן: לא. לא

עו"ד חדד: מאה אחוז והיחיד שדיברת איתו בנושא הזה זה יאיר לפיד נכון?

מילצ'ן: כן. כן. כן

עו"ד חדד: ואתה הבנת שיש בדיקה מקצועית של גורמי המקצוע במשרד האוצר ולכן גם לא היית צריך לפנות לאף אחד אחר נכון?

מילצ'ן: כן

עו"ד חדד: כי לא ידעת שלא הולכים להאריך את התקנות, מבחינתך הכל היה בטיפול נכון?

מילצ'ן: נכון

עו"ד חדד: וממילא לא היית צריך לפנות לאף אחד אחר

מילצ'ן: נכון.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »