יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), לוגו ערוץ 10 (ויקיפדיה)
ארנון מילצ'ן בעדותו: "מעולם לא דיברתי עם נתניהו על ערוץ 10 מטוב ועד רע. הפסדתי בערוץ 50 מיליון דולר, הייתי משקיע פאתטי בעל חוב פאסיבי ומכרתי את זה בשבריר מההשקעה" (כ-5 מיליון ש"ח). הפרוטוקולים מדברים❗

פרק נוסף במסע לתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות ארנון מילצ'ן במשפט נתניהו (בווידאו מברייטון אנגליה), והפעם – קטעים נבחרים על סוגיית ערוץ 10 (היום 13).

***

עו"ד חדד: אני היום ארצה להתחיל איתך בערוץ 10 ברשותך. קצר מאוד. אתה רכשת את המניות של ערוץ 10 ב-2004. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: וכמו שסיפרת, את המניות אתה רוכש בעקבות המלצה של מכר שלך, המלצה לא מאוד מוצלחת, של רון לאודר.

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אתה רוכש כ-24.5% מהמניות, נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: ובפועל מי שהחזיקה במניות זו הייתה חברת מילצ'ן תקשורת?

מילצ'ן: כפי הנראה, אני לא זוכר.

עו"ד חדד: תאשר לי שאת הכסף הזה אתה מזרים לא כהשקעה אלא כהלוואת בעלים?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: ובשלב מוקדם יחסית אתה מחליט לשים סטופ, לא להזרים יותר אפילו לא אגורה אחת. דיברנו על זה, נכון?

מילצ'ן: כן. בהחלט. כן.

עו"ד חדד: ואני חושב שאמרת אפילו 'נגמרה המכונה שמדפיסה כסף' זה גם מתאים לאג'נדה שלך למעשה להפסיק שלא יהיו לך אינטרסים כלכליים בארץ ולכן אתה שם סטופ, אין יותר, מבחינתך ההשקעה הופכת להיות השקעה פסיבית. נכון?

מילצ'ן: כן. זה גם מתאים להפסד של 50 מיליון דולר.

עו"ד חדד: זה גם מתאים להפסד של 50 מיליון דולר. נכון. הפסד שאתה אף פעם לא תחזיר למעשה. אתה החזרת שבריר משבריר משבריר, נדבר על זה בהמשך. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, אומר פלדמן, אני מקריא לך, ב

מילצ'ן: פלדמן להבדיל מהשופטת.

עו"ד חדד: נקרא לו זאביק.

מילצ'ן: זאביק. מה השאלה?

עו"ד חדד: אני רוצה להקריא איזה שהוא קטע שזאביק אמר. "בשנת 2009" למעשה זה סוף 2008, "המעמד של מר מילצ'ן בערוץ 10 גם השתנה ובעצם הוא מתנתק מהפעילות בערוץ, נכון?" הוא אומר "נכון".

התנגדות סרק של ליאת בן ארי:

חדד: "בשנת 2009 המעמד של מר מילצ'ן בערוץ 10 גם השתנה ובעצם הוא מתנתק מהפעילות בערוץ, נכון?" התשובה של זאביק היא "נכון". אתה מאשר את הדברים?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: דרך אגב זה באמת היה בסוף 2008, נכון? כי ב-2009 כבר לא הזרמת כסף לערוץ?

מילצ'ן: אני לא זוכר תאריכים.

עו"ד חדד: "זאת אומרת שהחל משנת 2009, כי ראינו, האחים מילצ'ן, מכשירי תנועה וערוץ 10, מילצ'ן החזיק בישראל רק אחזקה פסיבית בערוץ 10, חברת לימסול שגם היא, ככה הסברת בחקירה, מחזיקה באופן פסיבי בניירות ערך בלבד, נכון?" התשובה היא "נכון". מה שזאביק אמר הוא נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אני אומר לו "גם הדס קליין אמרה כאן בבית המשפט, אני לא אקריא,  אבל האם אתה מאשר את זה שלכל המאוחר מ-2009 למילצ'ן אין אינטרסים כלכליים במדינת ישראל, זה נכון" וזאביק אומר "נכון". גם אתה מאשר את הדברים?

מילצ'ן: אם הוא אומר נכון אז זה בטח נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו, זאת אומרת שעד סוף שנת 2008 אתה מזרים 50 מיליון דולר לערוץ ואז אתה שם קאט, זה נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: והקאט הזה, זה אומר למעשה שאתה כבר,

עוד התנגדות סרק של בן ארי.

עו"ד חדד: עד פה הקטע של זאביק, ואז שאלתי אותו שאלות בנושא. לכן אני בכלל לא הבנתי את עניין הקימה של חברתי ואת ההתנגדות, אבל אני בהחלט אפעל כפי שבית משפט אמר. סיימנו עם זאביק פלדמן, עכשיו אני אעבור לשאול שאלות. אתה זוכר שסיפרת לי שמ-2008 החלטת שלא יהיו לך, החלטה מודעת,

מילצ'ן: אני לא זוכר תאריך.

עו"ד חדד: אני הקראתי לך גם דברים שאתה סיפרת בחקירה שלך, … 2008.

מילצ'ן: בסדר, רק את התאריך אני לא זוכר. אני לא זוכר את התאריך עמית.

עו"ד חדד: תאשר לי שאתה לא זוכר שהשקעת ב-2009 אפילו שקל אחד בערוץ 10?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: כשאתה מסיים להשקיע את ההשקעות בערוץ 10, ואני אומר לך שזה סוף 2008, למעשה מה שקורה זה שאתה לא נמצא יותר בארץ, נכון? מבחינתך?

מילצ'ן: למה 2008 2009 כל כך חשוב?

עו"ד חדד: זה באמת לא חשוב. זה באמת, בניגוד למה שחברתי אמרה, זה פשוט לא חשוב.

שוב הפרעה של בן ארי.

עו"ד חדד: ומהשלב שאתה לא משקיע יותר בערוץ, שהחלטת, כמו שאמרנו, לשים חוסם עורקים, להפסיק את הדימום, מבחינתך אתה לא נמצא יותר בערוץ. נכון?

מילצ'ן: לא נמצא וכן נמצא.

עו"ד חדד: נמצא כמשקיע פסיבי, נכון?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: ולא נמצא כ-,

מילצ'ן: לא משקיע אלא בעל חוב פסיבי.

עו"ד חדד: שמעו שהוא אמר 'בעל חוב פאסיבי' כבודכם? אולי תגיד את זה שוב?

מילצ'ן: בעל חוב פאסיבי.

עו"ד חדד: עכשיו זאביק אומר בבית המשפט שמהשלב הזה אין לך אפילו נציג בדירקטוריון של הערוץ. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: וזה באמת הופכת להיות כמו שאתה הגדרת, בעל חוב פאסיבי.

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: ומהשלב הזה, ואני מניח שגם קודם לכן, לא הייתה להשקעה הזו שום חשיבות בעיניך ואתה ראית בה חוב אבוד למעשה, נכון?

מילצ'ן: מאיזה שלב?

עו"ד חדד: בטח מהשלב שבו יש לך מינוס 50 מיליון דולר.

מילצ'ן: בהחלט כן.

עו"ד חדד: אומר זאביק שמאותו שלב החוב של ערוץ 10 כלפיך הוא סטטי, למעט אולי ריביות שהחוב הזה צובר. ואין לך, לא הייתה לך ערבות אישית לחובות של הערוץ. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: ולכן, זה מה שאמרתי קודם, או אתה אמרת, שהיית בעל חוב פאסיבי.

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: שמחזיק בחוב שמבחינתו בספרים זה חוב אבוד, זה היה ברור שלא תחזיר את הכסף.

מילצ'ן: אוקיי.

עו"ד חדד: אני מקריא לך מה שאומר זאביק ותאשר לי את הדברים. שוב, מה-15 בנובמבר. "וגובה החוב של ערוץ 10 כלפי ארנון מילצ'ן נשאר זהה משנת 2009 להוציא ענייני ריבית אולי או הצמדה, דברים כאלה, ועד למכירת הערוץ בשנת 2015. נכון?" אני שואל את זאביק, וזאביק עונה "נכון". אתה מאשר את הדברים?

מילצ'ן: אתה מוכן לחזור סליחה?

עו"ד חדד: ודאי. אני שואל אותו "וגובה החוב של ערוץ 10 כלפי מילצ'ן נשאר זהה משנת 2009 להוציא ענייני ריבית אולי או הצמדה, דברים כאלה, ועד למכירת הערוץ בשנת 2015. נכון?" והוא עונה "נכון". אתה מאשר את זה?

מילצ'ן: בהחלט

עו"ד חדד: אוקיי. ואני שואל אותו "למה ונסביר את המובן מאליו, כי מילצ'ן באותה תקופה 2009, 2008 לא יודע, באזור הזה, הוא מחליט שהוא לא מזרים יותר כספים לערוץ?" והוא אומר "אמת". אתה מאשר את הדברים?

מילצ'ן: אני גם אומר אמת.

עו"ד חדד: אוקיי. ואז אני שואל אותו "ואין לו ערבות אישית?" והוא אומר "נכון".

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. אז כל מה שאמר זאביק מדויק?

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: אוקיי. זאת אומרת שבשלב הזה אתה כבר לא מתעניין בערוץ, לא מקבל החלטות בערוץ, אין לך מושב בדירקטוריון, כל מה שאמרתי הוא נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו, אומר זאביק כשאני שואל אותו ביחס לאדישות שלך או לחוסר האכפתיות,

מילצ'ן: אדישות?

עו"ד חדד: חוסר אכפתיות למעשה.

מילצ'ן: לגבי מה?

עו"ד חדד: לגבי הערוץ. מאותו שלב.

מילצ'ן: לא יודע אם חוסר אכפתיות.

עו"ד חדד: אדישות אז? אני אקריא לך מה אני שואל אותו. אני שואל אותו, ביחס לשאלה אני אגיד לך, אני אסיים את השאלה בסוף, אדישות שלך ביחס לשאלה אם הערוץ רווחי או לא רווחי החל מזה שאתה סיימת את החוב" הוא אומר ככה, הרי הייתה לך אדישות, אני אגיד לך למה אני מתכוון.
הרי הערוץ ממשיך לצבור חובות, גם אחרי 2008, 2009 הוא ממשיך לצבור חובות. אבל בגלל שלך אין ערבות אישית, זה כבר לא עניין שלך. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו, ב-2015, ב-2008 אם נסכם, 2008 או 2009 זה לא כל כך משנה, אתה מאבד עניין בערוץ כמו שאמרנו, הופך להיות בעל חוב פאסיבי, נכון?

מילצ'ן: כן. משקיע פאתטי. כן.

עו"ד חדד: משקיע פאתטי בעל חוב פאסיבי. מאה אחוז. אבל ב-2015 אתה מוכר באופן פורמלי את המניות שיש לך ואתה מספר שאתה מוכר את זה בשבריר של שבריר מההשקעה שלך. נכון? (מדובר בסכום של כ-5 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-50 מיליון דולר).

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: אוקיי. ואתה מוכר את המניות האלה לחברת RGE, נכון?

מילצ'ן: לבלווטניק.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו, מהרגע שבו רכשת את הערוץ, רכשת את החלק שלך בערוץ כשנכנסת, אמרת משקיע פאתטי, אני יכול לחזור על זה,

מילצ'ן: משקיע פאתטי.

עו"ד חדד: משקיע פאתטי ב-2004,

מילצ'ן: ובעל חוב פאסיבי.

עו"ד חדד: ובעל חוב פאסיבי ב-2008 או 2009, אתה אף פעם לא היית,

מילצ'ן: 2008 או 2009, תחליטו.

עו"ד חדד: זה באמת לא משנה. אבל אתה אף פעם לא היית מנהל, כמובן שאם זה היה מעניין היו בודקים, אפשר לבדוק.

מילצ'ן: זה כל כך משנה, התאריך?

עו"ד חדד: בכל מקרה, אתה אף פעם לא היית בשום שלב מנהל פעיל אקטיבי בערוץ. נכון?

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: אוקיי. לא נכחת בעצמך בישיבות דירקטוריון אף פעם. נכון?

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: ולא קיבלת החלטות כל שהן בערוץ?

מילצ'ן: מדויק.

עו"ד חדד: לא התערבת בתכנים של הערוץ?

מילצ'ן: ממש לא.

עו"ד חדד: ובטח שלא התערבת בתכנים של מחלקת החדשות?

מילצ'ן: לא, זה בטוח. התערבתי בדבר אחד לטובה, הישרדות.

עו"ד חדד: עכשיו, בחקירה הראשית שלך אתה אמרת שראש הממשלה לא העניק חשיבות לערוץ 10 כי זה היה, אני לא רוצה להעליב את הערוץ, הוא היה ערוץ קטן ונטול רייטינג. ככה אמרת. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: וזה נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: תסכים איתי שלמרות שראש הממשלה לא התערב בערוץ הזה, הוא לא אהב את הסיקור כמובן. נכון? היה שם סיקור לא מחמיא לראש הממשלה. לא לו ולא למשפחתו.

מילצ'ן: אני לא יודע איזה ערוצים מחמיאים ומי לא.

עו"ד חדד: אבל לגבי ערוץ 10 זה לא היה ערוץ מחמיא לראש הממשלה. רביב דרוקר אז לא סיפר סיפורים לטובת ראש הממשלה.

מילצ'ן: אני חושב שהוא מספר היום גם כן.

עו"ד חדד: גם היום. בסדר. עכשיו, למרות שאולי ראש הממשלה סיפר לך, אמרת שמשפחתו שותתת דם מהתקשורת, הוא אף פעם לא ביקש ממך להתערב בערוץ או לשנות משהו, נכון?

מילצ'ן: הוא ידע שאני לא מסוגל.

עו"ד חדד: אוקיי. אבל בכל אופן הוא לא ביקש גם.

מילצ'ן: לא, לא ביקש.

עו"ד חדד: תאשר לי שאתה אף פעם לא השתתפת בדיונים או בפגישות בכנסת שנגעו לערוץ 10?

מילצ'ן: בכנסת?

עו"ד חדד: כן.

מילצ'ן: אני לא זוכר שהייתי בכלל בכנסת.

עו"ד חדד: מאה אחוז. לא משנה. אבל לא השתתפת בפגישות שקשורות לערוץ 10 בכנסת?

מילצ'ן: ממש לא.

עו"ד חדד: דרך אגב, אתה היית פעם בכנסת. אני אגיד לך מתי.

מילצ'ן: עם אריק שרון.

עו"ד חדד: ובהשבעה של ראש הממשלה נתניהו. אתה זוכר?

מילצ'ן: כן.

עו"ד חדד: כן. הוא הזמין מעט מאוד אנשים ב-2009.

מילצ'ן: זוכר.

עו"ד חדד: אחד מהם, אחד מהמעט הזה, זה היית אתה.

מילצ'ן: הייתה עוד פעם עם אריק שרון על מיזם בגליל.

עו"ד חדד: אוקיי. אבל להשבעה של ראש הממשלה הוא הזמין אותך, נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: וזה היה באפריל 2009 ורק אתה, נכון, זה היה רק אתה והמשפחה של ראש הממשלה, מעט מאוד אנשים הוזמנו.

מילצ'ן: אני זוכר את עצמי.

עו"ד חדד: בסדר. בכל מקרה אתה לא יודע להגיד אם היו דיונים בכנסת בנושא ערוץ 10, לא עסקת בדברים האלה. נכון?

מילצ'ן: אין לי מושג.

עו"ד חדד: אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר איתך ממש בקצרה על הפעמים שערוץ 10 כמעט נסגר. אתה מכיר את הדברים האלה, יודע משהו בנושא?

מילצ'ן: תסביר לי.

עו"ד חדד: אני אנסה. אני אגיד לך קודם כל באופן עקרוני, אתה בסוף מוכר את הערוץ בשבריר של שבריר מההשקעה שלך.

מילצ'ן: היה איזה הסדר.

עו"ד חדד: אתה מוכר בשבריר של שבריר מההשקעה שלך בערוץ. נכון?

מילצ'ן: נכון. כן כן.

עו"ד חדד: אבל תאשר לי שאם הערוץ היה נסגר לגמרי כי הוא לא עמד בתנאים שלו, בתנאי הזיכיון או משהו כזה, אפילו את הפרומיל הקטנטן הזה לא היית מקבל. נכון?

מילצ'ן: נכון אבל יכול להיות שזה היה נעצר לפני ה-50 מיליון.

עו"ד חדד: יכול להיות, אבל אנחנו יודעים שה-50 זה לפני שנתניהו התחיל לעסוק בעניין, אתה, הסגירות זה 2012, 2014. זה הרבה אחרי, אפילו לשיטת חברתי זה הרבה אחרי הזמן שבו אתה הופך להיות משקיע פסיבי פתטי.

מילצ'ן: משקיע פתטי בעל חוב פסיבי.

עו"ד חדד: משקיע פתטי בעל חוב פסיבי. זה היה ב-2012, ו-2014, ולכן זה ודאי אחרי, זה לא היה עוזר לך בשום צורה ודרך. נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו אני אראה לך שבדיוק כמו בסיפור של מכשירי תנועה, שראש הממשלה, שביבי פעל בניגוד לאינטרס שלך, גם כאן לאורך השנים מול הערוץ, הוא תמיד ניסה לסגור את הערוץ, למרות שזה לכאורה נגד האינטרסים שלך.
שוב, אינטרס כבעל חוב פסיבי, אבל עדיין נגד האינטרס שלך. אתה מודע לזה שהוא ניסה לסגור את הערוץ כמה פעמים?

מילצ'ן: לא ממש.

עו"ד חדד: אני אומר לך, שוב, אני מבין שבשנים האלה כבר הערוץ באמת פחות רלוונטי בשבילך ולכן אתה לא מאוד בקי. נכון?

מילצ'ן: ממש כן.

עו"ד חדד: מה שאני אומר הוא נכון?

מילצ'ן: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. אבל אתה יודע שלערוץ ב-2012 ו-2014 היו בעיות שהוא לא עמד בתנאי הזכיון שלו, היו לו עוד חובות, הוא לא הפיק את הפקות המקור שהוא היה צריך, הוא לא שילם את מה שהתחייב לשלם… דמי הזיכיון.
זה מזכיר לך משהו אפילו באופן כללי? או שזה כבר לא עניין אותך פשוט?

מילצ'ן: זה כבר לא עניין אותי.

עו"ד חדד: טוב. אני רק אומר לך אם זה מזכיר לך משהו, שערוץ 10 ביקש הקלות כל הזמן, ב-2012, 2014, ומי שניסה בכל כוחו למנוע את מתן ההקלות זה היה נתניהו, שוב, בניגוד לאינטרס שלך, בסופו של דבר היועץ המשפטי לממשלה,

הפרעה של אלון גילדין מהפרקליטות.

עו"ד חדד: ב-16 בדצמבר 2012 ערוץ 10 עותר לבג"צ, אני יכול להראות לך את הכתבה, "החלטת נתניהו לא לדון בסוגיית הזיכיון משיקולים לא ענייניים" והטענה היא שנתניהו מתנכל לערוץ. דרך אגב, אפילו החשיכו, אתה מכיר את זה? החשיכו אפילו את הערוץ, שמו תמונה לא מחמיאה של נתניהו ואמרו שהוא מזיק לערוץ והורס אותו. אתה מכיר את הדברים?

מילצ'ן: לא. ממש לא.

עו"ד חדד: ממש לא. בסדר. אז אני מתקדם. בכל מקרה אתה מעולם לא דיברת על זה עם נתניהו, לא אמרת לו 'אל תהרוס את הערוץ, אל תסגור',

מילצ'ן: לא לא. ממש לא.

עו"ד חדד: ממש לא. בסדר גמור. דרך אגב לא דיברת איתו 'תסגור את הערוץ, אל תסגור את הערוץ', לא דיברת איתו מטוב ועד רע.

מילצ'ן: לא דיברתי איתו על זה. זה לא עניין אותי כבר.

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »