יומן הבוקר
יאיר לפיד (צילום: אלי ציפורי)
יאיר לפיד מסתבך בגרסאות ולא מצליח למקם פגישות/שיחות בנות מספר שניות עם נתניהו, על הארכת הפטור ממס: "התכוונתי שהכל קורה פחות או יותר באותה תקופת זמן, זו תחושה, זה דבר סובייקטיבי". המשמעות: אין שום ראיות לשיחות, פרט להבל פיו של לפיד. הפרוטוקולים מדברים❗

מקטע מס' 5 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד (מסע השקרים של לפיד) במשפט נתניהו.

הפרקים הקודמים: חלק א | חלק ב | חלק ג | חלק ד

***

עו"ד חדד: נעבור לפגישה עם ראש הממשלה זו שרשומה ביומן שלך, הפגישה רשומה ביום שישי, 16 באוגוסט 2013 בשעות אחר הצהריים, אתה רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לנו איפה זה היה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: זו הפגישה המדוברת?

לפיד: לא יודע להגיד

עו"ד חדד: לא יודע להגיד? אתה יודע אם זו הפגישה בבלפור?

לפיד: לא יודע

עו"ד חדד: בקבינט?

לפיד: יום שישי רוב הסיכויים שבבלפור

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד משהו, אתה זוכר משהו?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: אני מסתכל על היומן של ראש הממשלה המקביל, רק ניתן לך, אנחנו לא מגישים אותו, אנחנו לא סורקים אותו ולא מציגים אותו על הלוח

לפיד: אוקי.

עו"ד חדד: תסתכל שביומן של ראש הממשלה עולה, אמרנו יש לך פגישה בין שעה שתיים לארבע ובין שתיים לארבע אנחנו רואים שיש בעשר וחצי אנחנו רואים שהוא נמצא, כי מקודם אמרת   אתה זוכר? ביום שישי זה לא יכול להיות בקבינט, זה בבלפור, אתה זוכר? כך אמרת מקודם?

לפיד: אמרתי שרוב הסיכויים

עו"ד חדד: כן, רוב הסיכויים, בכל מקרה אנחנו רואים אבל שכבר בעשר וחצי הוא נמצא בלשכה, אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואחר כך יש משלחות וכו', ומזכ"ל האו"ם ואנחנו רואים שבשעה שתיים יש ישיבת קבינט הערכת מצב. רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לנו אם זו הישיבה אולי שדיברת.

לפיד: לא יודע, יכול להיות

עו"ד חדד: יכול להיות, יכול להיות שלא, יכול להיות שכן? אין לך מושג?

לפיד: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה משמעות הביטוי יכול להיות.

עו"ד חדד: בכל מקרה פגישה בבלפור אבל זה לא נכון? עכשיו אנחנו יודעים

לפיד: אם אתה מציג לי כל מיני יומנים, אני לא יודע,

עו"ד חדד: מה זה לא יודע, מר לפיד יש בכל זאת, אנחנו עוסקים בפקט … אנחנו מנסים למצוא עובדות

לפיד: מאה אחוז, אתה מראה לי שני יומנים שלא ראיתי מאודי, אני מציע שבית המשפט יכריע, אני לא כתוב אם זה בבית או בקבינט

עו"ד חדד: אתה היית שם, בית משפט לא היה שם

לפיד: אני עונה, יכול להיות שזה היה בקבינט, יכול להיות שזה היה בבית.

עו"ד חדד: סליחה רגע כתוב שראש הממשלה נמצא בישיבת קבינט, אני לא מבין מה אתה אומר, כתוב, את זה אתה רואה שהוא בישיבת קבינט, אני שואל אותך

לפיד: מה אתה שואל?

עו"ד חדד: האם ביום שישי אתה היית בבלפור למרות מה שכתוב אצל ראש הממשלה ביומן?

לפיד: אני לא יכול להגיד לך, יכול להיות שזה היה פגישה בחדר הקבינט יכול להיות שזה היה פגישה בבלפור, אני לא יודע להגיד לך עשר שנים אחרי.

עו"ד חדד: איך זו יכולה להיות פגישה בבלפור  אם אתה לא פגשת אותו בבלפור? אם ראש הממשלה במקום אחר?

לפיד: תראה, אם זו הייתה ישיבת הקבינט אז פגשתי אותו שם, אני הייתי חבר קבינט.

עו"ד חדד: תגיד לי, יש השחרה מעל המילה ראש הממשלה, אתה רואה אצלך?

לפיד: כן

עו"ד חדד: יכול להיות שהמילה היא קבינט? זה מה שמושחר פה?

לפיד: לא יודע.

עו"ד חדד: לא יודע, טוב. עכשיו בכל מקרה פגישה בבלפור לפי היומנים לפחות בסדר? לפי היומנים אין פגישה בבלפור במועד הזה נכון? באותו שבוע, תסתכל

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: שזו הגרסה המקורית שלך כמובן בחקירה, בוא נמשיך, פגישות רק בבלפור בלי קבינטים. עכשיו, ממה שאנחנו רואים ביומן של ראש הממשלה שנמצא איתך אין שום פגישה אישית בינך ובין ראש הממשלה לפני הקבינט נכון?

לפיד: אוקי.

עו"ד חדד: נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: להיפך אנחנו רואים שלפני הישיבה הוא עם מזכ"ל האו"ם וכו', לא איתך, לא פגישה אישית איתך נכון?

לפיד: סתם שאני אבין לאן הולכים, מה הטענה?

עו"ד חדד: לא צריך להבין, לאן הולכים זו לא שאלה שהעד יכול לשאול

לפיד: באמת?

עו"ד חדד: כן, זו השיטה, אם פעם תהיה ראש ממשלה תשנה את זה.

לפיד: לא כל כך בקלות, כן

עו"ד חדד: בכל מקרה בוא נלך במסלול שלי ולאט לאט הדברים יתבהרו. בכל מקרה אז אמרנו אין פגישה רשומה איתך לפני הקבינט זה אישרת לי, אמת?

לפיד: ביומנו של ראש הממשלה אין את זה.

עו"ד חדד: ומיד לאחר מכן מתחילה ישיבת קבינט, אני אומר שאין לו זמן לפגוש אותך ואתה לא יודע להגיד האם זה המועד שהוא פגש, האם לא? אתה לא זוכר כמובן.

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: נכון. בכל מקרה בוא נראה את היומן שלך בשבוע שלאחר מכן בסדר? אז אמרנו11 באוגוסט אין ישיבה בבלפור בוא נראה את ה-18 באוגוסט עד 24 באוגוסט. תאשר לי בבקשה, פה אין מה לראות, אני אגיד לך שאין שום פגישה עם ראש הממשלה

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אתה רוצה להסתכל רגע?

לפיד: לא. לא

עו"ד חדד: אולי תוודא גם אצלך וגם אצל ראש הממשלה יש לך את שני היומנים ואני אומר לך בדקנו, אין פגישה בינך ובין ראש הממשלה אז בשבוע הזה זה לא היה לא בבלפור ולא בקבינט נכון?

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: כן?

לפיד: אם אתה אומר.

עו"ד חדד: מר לפיד לך אין זיכרון בתאריך הזה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ויותר מזה, אתה אמרת לנו כאן שפגישות עם ראש הממשלה כתובות גם ביומן המקצועי שלך?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואם אין ביומן שלך פגישה עם ראש הממשלה אז בהסתברות של כמעט וודאות לא פגשת אותו?

לפיד: לא, זה לא נכון,

עו"ד חדד: בהסתברות גבוהה

לפיד: זה לא נכון, יש ישיבת ממשלה כל יום ראשון, ששם אנחנו נפגשים

עו"ד חדד: מצוין, נהדר

לפיד: הרבה מאוד פעמים,

עו"ד חדד: אז זה היה בישיבת ממשלה הפגישות?

לפיד: לא, לא, אני אומר. אתה אמרת שיש הסתברות גבוהה שלא פגשתי אותו, אין הסתברות שלא פגשתי אותו

עו"ד חדד: מר לפיד, אתה צודק, יכול להיות שפגשת אותו במזנון הכנסת, אני לא עוסק בזה, אני מדבר על הישיבות הרלוונטיות שלנו, לא אכפת לי מפגישות אחרות.

השופט משה בר-עם: אני רק מזכיר לאדוני שפגישה אחת על פי גרסת העד הייתה בכניסה לחדר קבינט מה שהגדרנו אותה כשיחת מסדרון, זאת אומרת זה לא בהכרח פגישה פורמאלית שנקבעה מראש. את בלפור אני שם בצד כרגע.

עו"ד חדד: אני אומר לאדוני. א. זו גרסה כבושה

השופט בר-עם: לא, זה בסדר

עו"ד חדד: שבאה לעולם עשר שנים אחרי האירועים, אחרי שלעד היו שלוש הזדמנויות לספר גרסה אחרת, אחריש העד התכונן לעדות שלו

השופט בר-עם: מר חדד אדוני נותן לי הסברים, אני רק מציין את גרסתו.

עו"ד חדד: ואני שולל את בלפור אדוני, אני שולל את בלפור בסדר? ואני אומר יותר מזה, גם אני רוצה להראות שהעד לא יודע להגיד לי הנה פה, פה נפגשתי, פה לא נפגשתי וכו', זה לא מסתדר עם היומנים, זה בגדול שאלת מה אנחנו עושים אז הנה בית משפט שאל, לבית משפט עונים, זה גם חלק מהכללים. עכשיו, אז אמרנו ב-18 עד ה-24 אין פגישה לא בבלפור לא בקבינט נכון?

לפיד: כך לפיה יומנים שהצגת

עו"ד חדד: שלך, יומן שלך

לפיד: זה לא יומן שלי, אני אמרתי שוב,

עו"ד חדד: היומן שלשכתך הכינה לך.

לפיד: זה היומן של לשכתי.

עו"ד חדד: הכינה לך,

לפיד: לא, הם לא מציגים לי את זה, הרבה פעמים הם אומרים לי אלה הפגישות שלך, או מכניסים לטלפון שלי את הפגישה.

עו"ד חדד: אכפת לך שנקבל את היומנים שלך?

לפיד: כן, זה יומנים שלי

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא כבר אמר שאכפת לו

עו"ד חדד: אולי נמלך בדעתו גברתי?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אנשים לפעמים משנים את הדעה. סליחה, הוא בהתחלה אמר כן, לא, תלוי מה בית משפט יגיד בהתחלה הוא היה קצת יותר, היום הוא יותר קונקלוסיבי הוא אומר לא, זה בסדר, אני מכבד את הפרטיות שלך מר לפיד.

לפיד: אני מעריך את זה, זה גם לא מה שאמרתי, אני אמרתי עם בית משפט יחליט אני כמובן,

השופטת פרידמן-פלדמן: זה היה מאוד מנומס להגיד אם בית המשפט יחליט אבל הוא לא רוצה.

עו"ד חדד: אתה לא רוצה?

לפיד: ודאי שלא.

עו"ד חדד: ודאי שלא, מאה אחוז. 25 באוגוסט עד 31 באוגוסט, בוא נראה נעבור על הימים יש לנו את ה-29 באוגוסט אין שום פגישה עם ראש הממשלה, סליחה, יש ישיבת קבינט בתל אביב, אתה רואה? עכשיו אתה רואה מאה אחוז, הנה חברי, יש התייעצות ראש הממשלה, אתה רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה רואה את היומן שלך, ההתייעצות היא בשעות אחר הצהריים מאוחר.

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: יופי, עכשיו ביומן של ראש הממשלה מה שאנחנו רואים זה שיש ישיבה, אתה רואה את השעות, אתה רואה שזה מתאים, יש קבינט בלשכה בתל אביב נכון?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: עוד מעט נראה. ב-29 אנחנו רואים שהפגישה הייתה בחדר הישיבות בלשכה ולפני כן אתה רואה שיש פגישה, יש טלפונים עם הנשיא אובמה, אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ביומן של ראש הממשלה אין פגישה אישית איתך נכון?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: עכשיו, התייעצות ראש הממשלה זה יכול להיות ישיבת הקבינט הזה בחדר הישיבות הגדול זה מתאים בשעה נכון?

לפיד: יכול להיות

עו"ד חדד: יכול להיות, דרך אגב, אמרת מקודם שזה לא בתל אביב, בהסתברות גבוהה זה לא בתל אביב, כך אמרת, אתה רוצה לשנות את דעתך, אולי זה כן היה בתל אביב או שאתה לא יודע?

לפיד: לא יודע.

עו"ד חדד: בכל מקרה כך נגמר חודש אוגוסט, אוגוסט זה הזמן שמילצ'ן עוזב אותנו עם הקיץ וטס לחו"ל בסוף אוגוסט והוא לא חוזר עד דצמבר 2013 ואתה אמרת דצמבר 2013 כבר הכל נגמר נכון?

לפיד: אני אמרתי משפט כזה?

עו"ד חדד: לא, באוגוסט כשהוא עוזב באותו חודש כשהוא מסיים, לא דצמבר, כשהוא מסיים אחרי שחולף החודש הזה הכל נגמר, לא חוזרים לנושא הזה כך אמרת מקודם. תיכף אני אראה את התאריכים הנוספים.

בשלב זה התנגדות סרק של הפרקליטות

עו"ד חדד: דיברנו לפני ההפסקה על השבוע שמסתיים ב-31 באוגוסט

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אתה אישרת לי שכל האירוע הזה מתחילתו עד סופו נמשך חודש, אתה זוכר?

לפיד: כחודש, כן

עו"ד חדד: כחודש, יופי. אתה יודע להגיד לנו מתי הייתה הפגישה עם נתניהו?

לפיד: לא

עו"ד חדד: בבלפור אני מתכוון או בקבינט או בכלל?

לפיד: לא יודע

עו"ד חדד: לא יודע. ובכל מקרה מילצ'ן עוזב את הארץ ב-31 לאוגוסט, אתה ידעת את זה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לנו אם נתניהו דיבר איתך אחרי שמילצ'ן עוזב, לפני שהוא עוזב?

לפיד: לא

עו"ד חדד: יש לך איזשהו זיכרון בהקשר הזה?

לפיד: לא, זה כמו שאמרתי,

עו"ד חדד: אתה יכול להגיד לנו האם הוא דיבר איתך סביב אירוע מסוים, משהו?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אתה יודע אם היה איזשהו משהו בכלל רלוונטי למקם אותנו שנדע לשים את הנעץ?

לפיד: תסביר

עו"ד חדד: של המועד, למקם את המועד משהו?

לפיד: אה, את המועד לא.

עו"ד חדד: הבנתי, בסדר. אז אמרנו בחקירה אתה אומר הכל מאוד צמוד, אתה זוכר? הכל מאוד צמוד אחד לשני, אתה זוכר שהראיתי לך את זה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אני אראה לך שוב.

לפיד: אני זוכר כחודש, אתה יכול להראות לי שוב

עו"ד חדד: אני יכול להראות לך, אתה אמרת מקודם שהכל היה מאוד צמוד. אתה אומר ככה,

לפיד: אפשר להעלות לי את זה?

עו"ד חדד: כן. כן. הנה, כל הזמן הזה זה היה אחרי שאתה בעצם דיברת עם מילצ'ן על זה? זה הכל די צמוד, אתה רואה?

לפיד: כן, כן

עו"ד חדד: אז אני רואה פה שאתה אומר זה הכל די צמוד, את ההיגד הזה אתה רואה? הוא אמת?

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: אמת, זאת אומרת ואתה מסביר, זה קורה ביחד שארנון מדבר איתי ונתניהו מדבר איתי, זה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כלומר מילצ'ן כהוא מדבר איתך זה שיחות פנים אל פנים? זה מה שאנחנו יודעים נכון, כך סיפרת לי.

לפיד: כן

עו"ד חדד: ולכן בוודאות כשנתניהו מדבר איתך מילצ'ן נמצא בארץ כי אתה אומר זה קורה ביחד.

לפיד: אני לא יודע להגיד לך את זה בוודאות

עו"ד חדד: מה זה אתה לא יודע להגיד, זה מה שכתוב פה.  לוגיקה פשוטה

לפיד: אתה עושה היקש, אני לא יודע להגיד לך את זה בוודאות

עו"ד חדד: אז בוא תסביר לי מה זה אומר, תסביר לבית המשפט מה זה אומר זה קורה ביחד שארנון מדבר איתי ונתניהו מדבר איתי? בוא תסביר.

השופט משה בר-עם: למה התכוונת בעדות כאן בהודעה שמסרת?

לפיד: התכוונתי שהכל קורה פחות או יותר באותה תקופת זמן, זו תחושה זה דבר סובייקטיבי

עו"ד חדד: לא, אתה אומר זה קורה ביחד

לפיד: כן

עו"ד חדד: יופי, ביחד שארנון מדבר איתי ונתניהו מדבר איתי.

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה ביחד?

לפיד: התשובה היא שכשאני אומר די ביחד הכוונה היא שזה קורה על תקופת זמן לא ארוכה זו המשמעות.

עו"ד חדד: בכל מקרה מר לפיד אתה אומר זה קורה ביחד, אתה לא משאיר את זה ככה כמו שאמרת לנו ביחד הכוונה היא באותה חפיפת זמן, אתה אומר שארנון מדבר איתי ונתניהו מדבר איתי, כלומר הביחד הוא לעבודה שארנון מדבר כשנתניהו מדבר זה מה שאתה אומר?

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: לא שיקרת?

לפיד: ברור

עו"ד חדד: ואנחנו יודעים שהפגישה השנייה שלך עם ארנון זה פגישה עם פיני רובין, את זה אנחנו יודעים נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ברור, או שאתה לא בטוח

לפיד: לא, לא, בהחלט

עו"ד חדד: והפגישה הקודמת הייתה לפני הפגישה עם פיני רובין, זאת אומרת לפני 14 באוגוסט, זה נכון?

לפיד: אני לא יודע להגיד לך בתאריכים אבל היא לפני הפגישה

עו"ד חדד: זה היה באותו יום יכול להיות?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אז לפני 14 באוגוסט, זו באמת לוגיקה פשוטה מר לפיד.

לפיד: לא, לא, מאה אחוז, אני רק אומר לך שאני לא זוכר את התאריכים, אתה הראית לי אותם פה

עו"ד חדד: אני לא יודע את התאריכים כי לא סיפרת לנו אותם אבל מה שאני כן יודע זה שאתה היית צריך לפגוש את מילצ'ן פנים אל פנים נכון, ישבת אצלו במרפסת?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אלא אם כן ישבת שם לבד? לא, אז אנחנו יודעים שמילצ'ן מגיע לארץ ב-25 ביולי

לפיד: אתה יודע, אני חוזר על דברי, אתה מציג בפני תאריכים ואז אומר אנחנו יודעים, אני לא יודע.

עו"ד חדד: אז אני אראה לך, בואו נראה את פלט הכניסות והיציאות שלו, אולי יש בעיה של אימון אני לא מבין, אז אני אומר לך שהוא הגיע לארץ ב-25 ביולי

לפיד: אם אתה אומר אז אני מאמין לך

עו"ד חדד: אני יכול גם להראות לך אם אתה לא מקבל

לפיד: לא, לא

עו"ד חדד: עכשיו אני אומר לך שאם יש לנו את ה-25 ביולי זה המועד הכי מוקדם שיכולת לפגוש את מילצ'ן נכון? לא יכולת לפגוש אותו כשהוא בחו"ל, בהנחה ומה שאני אומר הוא נכון?

לפיד: בהנחה שמה שאתה אומר הוא נכון, אני מניח שגם זה נכון

עו"ד חדד: והפגישה השנייה היא ב-14 באוגוסט

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אז הפגישה הראשונה ביניכם חייבת להיות בין ה-25 ביולי ל-14 באוגוסט נכון?

לפיד: כן, כן, אם זה מה שאתה אומר, לשיטתך כן, או לפי העובדות שאתה מציג.

עו"ד חדד: כן, אבל חשוב גם להבין, תראה לך יש זיכרון ב-2017 שהכל קורה ביחד, שארנון מדבר איתך ונתניהו מדבר איתך ביחד נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אנחנו רוצים להבין מתי זה קורה ביחד? לי אין, יש לי חיסרון אני לא הייתי שם ואני גם לא יכול לחזור בזמן לראות מה היה, אז אני אוסף נתונים, מלכד אותם מה שלא עשו בחקירה, בכלל בחקירות של נתניהו, ובטח לא בחקירה שלך ואני מנסה להבין מתי הדברים יכולים להיות לאור מה שאתה אומר, אז אני יודע שמילצ'ן היה בארץ נכון? זה בטוח הפגישה איתך היא כשמילצ'ן בארץ, לא פגשת אותו בחו"ל.

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: אז עכשיו אנחנו יודעים שיש לנו פרק זמן, פרוסת זמן מאוד ספציפית כי אני מצליב בין הכניסות והיציאות של מילצ'ן לארץ לפגישה עם רותם רולף ולדברים שאתה אומר אז אנחנו יודעים שהפגישה הראשונה הייתה חייבת להיות בין ה-25 ביולי ל-14 באוגוסט, עד כאן אתה מסכים איתי?

לפיד: אני מבין, כן.

עו"ד חדד: לאחר 14 באוגוסט יש בין לבין, לפי מה שאתה אומר בין לבין, נתניהו מדבר איתך נכון? זה מה שאתה אומר? המועדים האלו?

לפיד: תראה יש דבר אחד שאני לא רוצה להטעות חלילה אף אחד, יכול להיות שגם נתניהו דיבר איתי אחרי ולפני שדיברתי עם ארנון בטלפון ואמרתי לו זה לא קורה

עו"ד חדד: מצוין

לפיד:   אבל אני לא יודע להגיד לך בוודאות

עו"ד חדד: מצוין, אז עכשיו אנחנו יודעים שזה יכול להיות בין ה-25 ל-14 למעשה בחודש אוגוסט כי יש את הדיונים של התקציב ויש לנו מ-14 באוגוסט יש לנו עד שמילצ'ן נוסע, עד שמילצ'ן נוסע ב-31 באוגוסט ואתה אומר הכל קרה במשך חודש, זה מה שאתה אומר, הראיתי לך את זה.

לפיד: הראית לי שאני אומר די צמוד, היה קודם את החודש, כן.

עו"ד חדד: מר לפיד, אתה זוכר? אני אראה לך, הנה אתה רואה העסק נמשך חודש?

לפיד: כחודש

עו"ד חדד: אפילו לא כחודש, לא אמרת כחודש, אמרת חודש

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: זה נכון?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: אתה אומר גם נתניהו, תסתכל, ואז אתה אומר שאחרי זה מה קיבלת את הפידבק מנתניהו? אתה אומר לא, נתניהו בין לבין אמר לי. אתה רואה? מה זה בין לבין? אני לא רוצה להטעות אתכם בתוך זה, נגיד כל העסק נמשך חודש, בתוך זה פעמיים נתניהו אומר לי אני חושב שזה רעיון טוב.

לפיד: כן

עו"ד חדד: עד עכשיו מה שאמרתי הוא נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: יופי, אז זה חייב להיות לפי מה שאתה אומר בחודש אוגוסט. נכון?

לפיד: אוקי.

עו"ד חדד: יופי. עכשיו נמשיך עם המועדים, אוקי, זה לא אוקי כללי, אוקי זה נכון?

לפיד: אוקי זה נכון אם התאריכים שהצגת

עו"ד חדד: לפי התאריכים שהצגתי לך?

לפיד: לפי התאריכים שהצגת לי זה נכון.

עו"ד חדד: בסדר גמור. עכשיו, במשטרה אני הראיתי לך, אתה אמרת כמה פעמים שמדובר בפגישות רשמיות וכו', עכשיו פה סיפרת, שינית קצת את הדברים בחקירה הראשית שלך אתה רואה?
אתה אומר פגישה רשומה, אתה אומר כן, וזה מופיע כמה פעמים פגישה רשומה, פגישה רשמית, היום אתה אומר שלפחות אחת הפגישות היא לא פגישה רשמית רשומה, היא שיחת מסדרון?

לפיד: אני רק מסב את תשומת לבך מי שאומר פגישה רשומה, פגישה רשמית זה החוקר, לא אני

עו"ד חדד: ומי שאומר לו כן זה אתה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: נכון?

לפיד: לא, לא, רק,

עו"ד חדד: ואני יכול להראות לך עוד, תאמין לי יש עוד מופעים שעוד הפעם שואלים אותך. הנה, אתה רואה? עוד הפעם, אתה רואה? פגישות רשמיות? אתה אומר כן. חבל, לא נעבור על כל המופעים, עשינו את זה.

לפיד: אוקי.

עו"ד חדד: אתה זוכר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז אתה אומר היום למרות שאמרתי אז שזה פגישות רשמיות רשומות היום אתה אומר אני חושב שפגישה אחת הייתה לא רשומה, הייתה פגישת מסדרון?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: או שאתה לא בטוח בזה?

לפיד: אני אומר גם כשאמרתי לך את זה בפעם הראשונה אמרתי שזה למיטב זיכרוני, צריך לזכור עבר הרבה מאוד זמן.

עו"ד חדד: הרבה זמן, בסדר, מאה אחוז.

לפיד: אם יותר לי להוסיף לבית משפט, צריך להבדיל,

עו"ד חדד: לא, לא, אין פה תוספות, אם זה להשלים בבקשה

לפיד: אני רוצה להשלים, זה לעניין הזיכרון, הפשוט איפה זה היה ככה הזיכרון שלי עובד, כל אחד וענייניו הוא, איפה זה היה זה יותר שולי, מה ראש הממשלה אמר? זה דבר שנחרט מיד בזיכרון כי ראש הממשלה אומר את זה.

עו"ד חדד: רק אני רוצה להבין כי בכל זאת אמרת לבית המשפט משהו ואני חושב שהוא לא נכון בעליל, מה שאתה אומר,

לפיד: מה שאני אמרתי על הזיכרון של עצמי הוא לא נכון בעליל?

עו"ד חדד: עוד רגע נבדוק. חלק מהדברים שאמרת, לגבי הזיכרון שלך אני לא מתכוון להחליף אותך. מה שאתה אומר למעשה לבית המשפט כאן, מדובר בשיחת אגב שאני הרגשתי שנתניהו אומר את זה כדי לסמן V הוא לא לחץ עלי בשום צורה, כל זה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: הוא לא ביקש ממני, הוא לא אמר לי תעשה, הוא לא הורה לי, הרגשתי שהוא אומר רק שיוכל להגיד למילצ'ן אמרתי לו, כל זה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אז האירוע המאוד לא מעניין הזה ומאוד לא רלוונטי אתה אומר זה חרוט בזיכרונך? איפה זה לא חרוט בזיכרונך? זה מה שאתה אומר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: מתי? זה לא חרוט בזיכרונך נכון?

לפיד: התקופה ידועה אבל כן, תאריכים לא.

עו"ד חדד: מה בדיוק השבת לראש הממשלה ראינו שיש גם גרסאות בנושא הזה, זה גם לא חרוט בזיכרונך? מה השבת לראש הממשלה? האם השבת? לא השבת? הראיתי לך שיש גרסאות שלך בנושא הזה, זה גם לא חרוט בזיכרונך?

לפיד: לא בדייקנות, כן

עו"ד חדד: לא בדייקנות, לא חתוך כמו שאמרנו

לפיד: לא חתוך, למדתי היום משהו, זה חשוב

עו"ד חדד: מאה אחוז, אז כל הדברים הם לא בזיכרונך אבל הטקסט הזה משום מה יש לך איזשהו זיכרון ועל כל זה מה שאתה אומר,

לפיד: לא, לא, אבל לא  משום מה.

עו"ד חדד: אין בעיה, לא משום מה אבל בנוסף לזה אין לנו תרשומת שלך בנושא נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אין לנו מישהו ששמע את זה בזמן אמת ממך נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אין לנו מישהו שסיפרת לו על זה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אין לנו הוראה לביצוע שנתת בעקבות זה, נכון? אין לנו כלום

לפיד: אוקי.

עו"ד חדד: כל מה שאמרתי הוא מדויק?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: חוץ מהבל פיך שאתה בכל זאת יו"ר האופוזיציה יריב פוליטי של ראש הממשלה נתניהו בשנת 2017?

לפיד: זה לא הייתי הולך לשם, כן

עו"ד חדד: לא היית יריב פוליטי ב-2017?

לפיד: כן, אבל

עו"ד חדד: רגע, שנייה, שנייה, אתה אומר משהו, היית יריב פוליטי?

לפיד: בוודאי, גם היום

עו"ד חדד: גם היום בסדר

לפיד: מאה אחוז, רק אני אומר לך דבר אחד,

עו"ד חדד: בבקשה

לפיד: אין שום סיכוי בעולם שאני הייתי משקר או מבזה את בית המשפט במעמד כזה בגלל יריבות פוליטית, היות והתחלת עם זה שאתה לא מאמין שזה אפשרי אז אני מזכיר לך הפעם שאמרת שזה בלתי אפשרי, זה אכן בלתי אפשרי, אני מתייחס בחרדת קודש לזה שאנחנו פה ולעובדה שאני מעיד על משהו שקרה.

עו"ד חדד: זה נהדר, השאלה אם זה קרה? זו שאלה גדולה ואם זה קרה השאלה מתי? ומה בדיוק נאמר לך, אילו השאלות, בזה בית משפט צריך להכריע בסדר? וביחס לדברים האלו אין לך זיכרון חתוך נכון?

לפיד: לגבי מה נאמר לי על ידי ראש הממשלה אני זוכר טוב.

עו"ד חדד: תוכל להגיד מתי? אולי זה נאמר חודשיים לפני כן?

לפיד: זה אפילו לפי התיאור שאתה אמרת שזה בלתי אפשרי

עו"ד חדד: לא, לא לפי התיאור, לפי הזיכרון שלך, אולי זה נאמר חודשיים לפני זה?

לפיד: זה נאמר כמו שאמרתי שם, בתוך האירוע העוסק,

עו"ד חדד: בתוך האירוע, טוב. אתה יודע היום להגיד לנו מתי האירוע הזה קרה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: טוב. בוא נמשיך ונסתכל ביומן ב-4 באוגוסט 2013 זה השבוע שמתחיל ב-4 באוגוסט, אין פגישות קבינט, אתה מסתכל על זה?

לפיד: אני לא יודע על מה מדובר. אצלי זה לא עלה.

עו"ד חדד: עוד רגע תקבל, אם תסתכל, יש שתי פגישות אחת ביום חמישי 8 באוגוסט אתה רואה דיון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: והשנייה ביום שישי, 9 באוגוסט.

לפיד: אוקי.

עו"ד חדד: נתחיל עם יום חמישי, דרך אגב אני רואה שיש הרבה פגישות עם ראש הממשלה, ראינו את זה.

לפיד: כן. כמו שאמרתי בהתחלה ראש ממשלה, שר האוצר נפגשים הרבה.

עו"ד חדד: בפגישה ב-8 באוגוסט, אני אראה לך את היומן של ראש הממשלה, אתה יכול לראות, אתה רואה שראש הממשלה כבר בשלב הזה יצא מהבית, אתה רואה? תשע, יציאה.

לפיד: תשע בערב או תשע בבוקר?

עו"ד חדד: תשע בבוקר, בבוקר

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: כתוב יציאה, כלומר הפגישה הזאת לא הייתה בבלפור, הפגישה עם ראש הממשלה בנושא, כתוב, דרך אגב אתה יכול לראות בשעה עשר, כמו אצלך ביומן, אתה רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: חדר גדול בלשכת תל אביב?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז זה לא הפגישה בבלפור החמקמקה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה רואה שגם שהקבוצה של שר האוצר, זה לא הפגישה החמקמקה בבלפור

לפיד: אני לא יודע מה זה חמקמקה.

עו"ד חדד: חמקמקה זו פגישה שאי אפשר לאתר אותה

לפיד: הבנתי, אוקי. כנראה שלא.

עו"ד חדד: כנראה שלא, ועכשיו אנחנו רואים אז שזו באמת פגישה שלא מתאימה, אתה לא לבד, יש את כולם שם וכו' בלי מחברת, בארבע עיניים עם מר נתניהו ודרך אגב, רק תאשר לי את כל מה שאני מראה לך כמובן לא הציגו לך בחקירה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: לא הציגו לך יומנים, כלום?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: ראיינו אותך פחות משעה וזהו נכון? שלחו אותך?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אבל הודעה כתובה לא לקחו ממך נכון? רק דיברת, זה הוקלט וזהו?

לפיד: לדעתי כן.

עו"ד חדד: עכשיו, יש פגישה נוספת אנחנו רואים ביום שישי עם ראש הממשלה בשעה 12:00 ביומן שלך אבל לא ביומן של ראש הממשלה

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אנחנו רואים שבאמת בזמן הזה ראש הממשלה נפגש עם אנשים אחרים, אתה יכול לראות, אני לא רוצה לחזור על השמות אבל אתה יכול לראות את זה. אתה יודע להגיד לנו אם פה נפגשת איתו? אם היית בבלפור?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: לא יודע, טוב, בסדר. עכשיו, חברי רצה שאני אציג לך את ה-4 בספטמבר, אתה יודע, תסתכל על היומן של ראש הממשלה בכל זאת, הוא מסתכל על זה, לא יודע אני שומע את חברי יונתן שאומר אולי יש פגישה וכו', שיסתכל על היומן של ראש הממשלה ביום שישי. האם יש ביום שישי פגישה איתך?           אני שואל האם אתה ביומן שלך ב-9 באוגוסט האם, סליחה, ביומן של ראש הממשלה, לא שלך, האם יש פגישה איתך?

לפיד: לא שאני רואה, רגע, רגע, יומן של ראש הממשלה נתפס הרבה יותר קטן משלי. אני לא רוצה להטעות אותך או להגיד משהו לא נכון. לא.

עו"ד חדד: לא. בסדר, אוקי.  פשוט חברי שמעתי אותו אומר משהו רציתי רק לבדוק. אתה תתנגד שבית המשפט ייתן לנו צו איכון לטלפון שלך לחודש אוגוסט 2013 לראות אם היית בבית ראש הממשלה?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: לא הוציאו לך איכון, לא ביקשו ממך רשות במשטרה לבדוק את זה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: טוב. אז דיברנו על כחודש, הכל היה בין לבין הפגישות, לא כחודש, אלא חודש ראינו, זה היה בתוך הפגישות, חברי רוצים שאני אציע לך שאולי זה היה בספטמבר. יכול להיות שבספטמבר פגשת את ראש הממשלה?

לפיד: אני לא יודע.

עו"ד חדד: לא יודע, טוב, כי כן יש פגישה עם ראש הממשלה בספטמבר, יכול להיות שזו הפגישה?

לפיד: לא יודע.

עו"ד חדד: לא יודע, טוב. דרך אגב, תסתכל זה ערב ראש השנה

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה זוכר? הרי לא סיפרת בחקירה שלך בשום מקום שערב ראש השנה נפגשת עם נתניהו נכון? לא סיפרת את זה? אני יכול להראות לך את החקירה.

לפיד: אוקי.

עו"ד חדד: מר לפיד גם עכשיו אתה לא סיפרת על ערב ראש השנה שום דבר וכו'?

לפיד: לא

עו"ד חדד: ולא זכור לך דבר כזה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: בסדר.

לפיד: רק רגע, נדייק, לא זכור לי שפגשתי אותו בערב ראש השנה או לא זכור לי,

עו"ד חדד: שהאירוע הזה היה בערב ראש השנה?

לפיד: שהאירוע הזה היה בערב ראש השנה? לא זוכר.

עו"ד חדד: לא זוכר. תראה מר לפיד אני נתתי לך את ההזדמנויות לסגת מהשיחות האלו ששוב, אמת אני חייב לומר שגם לפי מה שאתה מספר אותם הם לא מגלות כלום, ראשית, ראשית, ראשית של עבירה אבל בכל זאת אני חושב שוודאי שהם לא היו, בטח לא ככה ואפילו לא במובן המאוד מאוד מינימליסטי שאתה מדבר עליו, רק לפני כן תאשר לי שאפילו לשיטתך ראש הממשלה לא אמר לך תעזור למילצ'ן? זה טוב למילצ'ן או משהו כזה?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אם הוא דיבר איתך הוא דיבר באופן כללי ועקרוני?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: ואתה לא יודע להגיד בכלל אם ראש הממשלה מה הוא יודע על מילצ'ן? האם מילצ'ן דיבר איתו על העניין הפרטי שלו? כל זה זה מעבר לידיעותיך?

לפיד: חוץ מזה שהוא אמר שמילצ'ן דיבר איתי

עו"ד חדד: אבל תוכן השיחה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: שום דבר. נראה עוד מעט מר מילצ'ן אומר, זה בעצם מסתדר עם הדברים שאתה אומר אבל זה נעשה בהמשך.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »