יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), יאיר לפיד (אלי ציפורי), בנימין נתניהו (ויקיפדיה)
השקרים של לפיד (ח')! טען בחקירתו כי נתניהו עזר למילצ'ן כשחוקק את הפטור ממס ל-10 שנים; השקר: אולמרט חוקק; לפיד: "זה היה היקש". לפיד אמר לחוקרים שהם עושים יופי של עבודה, זכאים לתוספת שכר ושהם צריכים לנקות את המדינה (ברמיזה ברורה על נתניהו). הפרוטוקולים מדברים❗

מקטע מס' 7 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד (מסע השקרים של לפיד) במשפט נתניהו.

הפרקים הקודמים: חלק א | חלק ב | חלק ג | חלק ד | חלק ה | חלק ו | חלק ז

***

עו"ד חדד: אני עובר נושא, אתה מגיע לחקירת המשטרה לאחר שאתה קורא את כל ההדלפות האין סופיות מהחקירות של ראש הממשלה נכון? אתה מעורב?

לפיד: אני קורא, לא הכל, אי אפשר לקרוא הכל, אתה תסכים איתי?

עו"ד חדד: אתה צודק, ההדלפות זה לא אגם קטן זה אפילו ים, זה אוקיאנוס, ואולי שבעת הימים יחדיו, אבל בכל מקרה אתה ודאי מעורב, אתה יודע, אתה שומע את הדברים?

לפיד: כן

עו"ד חדד: נכון? זה גם רלוונטי לפוליטיקה, זה לא,

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: אני דיגלתי על הפרק, אנחנו עוד נראה אבל זה רלוונטי לפוליטיקה. הפוליטיקה מגיבה לחקירות האלה, נשים את זה ככותרת, נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואתה מבהיר לחוקרים בפתח החקירה שלך שנתניהו עזר למילצ'ן ומעביר עבורו חוק, אני אראה לך, אתה אומר את זה שמיד לאחר שהוא התמנה לכהונת ראש הממשלה הוא מעביר עבורו את תיקון 168.

לפיד: אתה יכול להראות לי?

עו"ד חדד: כן, אני אראה לך, אתה אומר ככה – זה כבר היה כשאני נכנסתי לאוצר, היה כבר חוק כזה. אומר לך ריכלין, ב-2009, סליחה שאני קוטע אותך, אז אתה אומר אני לא זוכר, אני לא רוצה, תבדוק את זה, קל לבדוק את זה.
אז הוא אומר לך ב-2009, אוקי. כן 2009, כן, אז שביבי עלה לשלטון, כן, מיד העביר את זה ואז גם מילצ'ן מקבל את הפטור ב-2009 אומר לך רכלין, ואתה אומר מגיע לארץ, זה עשר שנים ואז אתה אומר ובונה את הבית וכו', כנראה ב-2014 מתחילים להרגיש את 2019, זה מה שאמרת במשטרה נכון?

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: קודם כל אילו השערות שלך, נתחיל בזה.

לפיד: לא, לא, אני רק רוצה להגיד, זה מה שאומר החוקר, לא אני

עו"ד חדד: לא, יש דברים שאתה אומר

לפיד: כן, החוקר אומר לי, סליחה שאני קוטע אותך זה ב-2009

עו"ד חדד: מיד הוא העביר את זה, זה אתה אומר

לפיד: לא, לא, סתם, כי זה מולנו. אני אומר כשאני נכנסתי לאוצר כבר היה החוק הזה והחוקר אומר לי ב-2009 ומזה אני אומר 2009 זה כשביבי ראש ממשלה, זה היקש.

עו"ד חדד: אה, זה היקש? כי אתה אומר אז כשביבי עלה לשלטון מיד העביר את זה.

לפיד: כן, כי הוא עלה ב-2009

עו"ד חדד: אבל זו מסקנה שלך על מה שאומר החוקר?

לפיד: כן, זה היקש על מה שהחוקר אמר.

עו"ד חדד: הבנתי, זה לא דברים שאתה אומר מידיעה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: הם לא נכונים, תיקון 168 למס הכנסה העביר אולמרט אתה יודע את זה?

לפיד: קראתי את זה אחרי זה

עו"ד חדד: קראת את זה אחרי זה והוא העביר את זה בתקופה שלו היו שרים אחרים, שר אוצר אחר, אתה מכיר, יודע?

לפיד: אני אומר קראתי על זה רק אחרי זה, גם פה אני לא יודע את זה, אני אומר,

עו"ד חדד: הכל בסדר, שאלתי אותך, אני ראיתי את זה רציתי להראות לך את זה. טוב.

עו"ד חדד: אתה מתלוצץ עם החוקרים תראה, כן, אז זהו, מה, אתה עובדים קשה הא? רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואז הוא אומר לך אנחנו עובדים מאוד קשה. אז אתה אומר להם יש לכם מספיק 433 בשביל כל הפרשיות שיש לכם בבת אחת? אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואז הוא אומר אנחנו בצורה מקצועית מווסתים את כל ה-433, אז אתה אומר טוב יש לכם קייס נורא לבוא ולבקש תוספת, יאללה, חג שמח, שנה טובה, כל טוב, חג שמח, טובה תהיה. אתה רואה? זה סוף התמליל שלך.

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: לא, סליחה, לא סוף התמליל, נכנס חוקר. אתה מבין מה קורה פה? אתה למעשה אומר לחוקרים אתם עובדים קשה על מה? על החקירות של נתניהו, על זה אתה מדבר?

לפיד: לא. אני אומר להם שהם עובדים קשה

עו"ד חדד: ואתה אומר להם שמגיע להם עוד תקציב אולי, יש להם קייס טוב.

לפיד: אני לא יכול עכשיו, אתה מביא פה טקסט כמו שאתה אומר כולנו מקשקשים בידידות ובתחושה שזה נגמר ואני הולך לצאת החוצה, אז זהו, זה לא

עו"ד חדד: זה לא, אחר כך יש עוד ארבעה עמודים, טעיתי

לפיד: אני חושב שמהטקסט הזה זה נראה כאילו זה הסוף כי אומרים חג שמח, שנה טובה, כל טוב בדרך כלל,

עו"ד חדד: לא, רק כדי שלא תישאר עם ספק נועה תגללי למטה, אתה רואה? בסדר?

לפיד: לא, אני שואל אם ברור לך למה אחרי שחשבתי שזה הסתיים כי הוא אמר לי חג שמח, שנה טובה וכל טוב.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר, בכל מקרה אני רואה אבל שאתה אומר להם יש לכם קייס נורא לבוא ולבקש תוספת, למה התכוונת?

לפיד: שהם עובדים קשה

עו"ד חדד: במה?

לפיד: בלהיות 433.

עו"ד חדד: במה? אבל למה אתה אומר להם את זה פה? בלהיות 433, מה אתה מקיש?

לפיד: לא היה משמעות גדולה מאחורי הדברים שאמרתי להם שנראה לי שהם עובדים מאוד קשה.

עו"ד חדד: לא על החקירות של ראש הממשלה?

לפיד: אני לא יכול עכשיו לעמוד פה, כמה אנחנו אחרי? שש שנים אחרי?

עו"ד חדד: כן

לפיד: שש שנים אחרי להגיד לך איזה משמעות נוצקה בזה אבל התייחסתי לזה שהם אנשים שעובדים קשה.

עו"ד חדד: זאת אומרת לא כראש אופוזיציה שנהנה מאוד מהחקירות האלו ואתה אומר להם חברה יש לכם קייס טוב לבקש תוספת.

לפיד: אני מאוד לא נהנה מהחקירות האלה

עו"ד חדד: לא נהנה, בוא נראה

לפיד: אני הייתי מעדיף שבמקום כל מה שאנחנו עושים פה, את ההתמודדות עם נתניהו אני עושה בקלפי לא פה

עו"ד חדד: והנה אתה עדיין פה עם סיפור שאמיתותו נאמר בעדינות מוטלת בספק. בוא נראה

לפיד: אני לא חושב זה המצב

עו"ד חדד: בסדר, יש בית משפט למזלנו

לפיד: נכון, בהחלט למזלנו

חדד: בוא תראה כשאתה מסיים את החקירה שלך, אתה מסיים אחרי שמדברים על נתניהו, רק על נתניהו, אתם לא מדברים על פרשיות אחרות מר לפיד, אתה אומר טוב חברה, הוא אומר לך – כן. בהצלחה, תנקו את המדינה הזאת היא זקוקה לזה. נכון, זה אתה אומר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: למה התכוונת תנקו את המדינה היא זקוקה לזה?

לפיד: שזה,

עו"ד חדד: ראש האופוזיציה לפיד

לפיד: שזה מה שעושים שוטרים, אני יש לי מפלגה שבה יש שני ניצבים במשטרה, גם מיקי לוי, גם יואב סגלוביץ', אני מאמין בחשיבות עבודת המשטרה, אם כבר העלית את הנושא אני רואה בצער גדול את מה שקורה עכשיו במשטרה,

עו"ד חדד: אני רוצה להבין, אתה אל תספר לי על ניצבים, אני שואל אותך פה, אתה בחקירה של ראש הממשלה, אתה נחקר, מדברים איתך רק על ראש הממשלה ועל מילצ'ן, תיכף נראה אנחנו עוד נראה את הדברים שאמרת, תאמין לי נראה היטב.
אתה מסיים את החקירה, אתה ראש האופוזיציה ואגב חקירה של ראש ממשלה כשאתה עד בתיק אתה אומר לו כיו"ר אופוזיציה, אתה אומר לחוקר בהצלחה. מה הכוונה בהצלחה?

לפיד: שהם יעשו את עבודתם נאמנה וינקו את המדינה משחיתות, זה תפקידה של יחידת להב 433.

עו"ד חדד: אבל גם בתיק הזה

לפיד: אני נפרד מאנשים, אני אומר להם טוב חברה, בהצלחה, תנקו את המדינה הזאת היא זקוקה לזה.

עו"ד חדד: ממי לנקות את המדינה?

לפיד: מכל שחיתות שיש

עו"ד חדד: אה, לא התכוונת לנתניהו בחקירה?

לפיד: התכוונתי לנקות את המדינה מכל שחיתות שהיא כי אם כבר העלית אתה נושא, זה בעיני סכנה קיומית למדינה שיש שחיתות והמשטרה ובית המשפט הם הפתרון.

עו"ד חדד: גם סכנה למדינה לחקור עבירות שלא קיימות ולהמציא אותם תוך כדי הליכה אבל זה בית משפט יכריע על סכנה למדינה, אני רק רוצה להבין אותך, כשאתה אומר בהצלחה, התכוונת בהצלחה בתיק של נתניהו, כן או לא?

לפיד: התכוונתי להגיד בהצלחה לאנשים,

עו"ד חדד: כן או לא?

לפיד: זה שאתה אומר לי כן או לא, זה לא אומר שאני אענה לך כן או לא, אמרתי התכוונתי להגיד בהצלחה לאנשים שישבתי איתם עכשיו ושעושים בעיני עבודה חשובה מאוד.

עו"ד חדד: ו… בנושא הזה?

לפיד: אמרתי, לא חושב שאני עומד לפגוש אותם שוב, אז אני אומר להם בהצלחה.

עו"ד חדד: בנושא הזה, לא בהצלחה עם הילדים, בהצלחה בלימודים, בהצלחה

לפיד: אני חושב שבית המשפט יצטרך להחליט את הפרשנות של מי משנינו הוא מקבל על מה שאני אומר.

עו"ד חדד: אני אהיה יותר קל, תגיד לי תנקו את המדינה הזאת היא זקוקה לזה, התכוונת לנקות אותה ממר נתניהו?

לפיד: התכוונתי לנקות אותה משחיתות.

עו"ד חדד: בהיבט של מר נתניהו?

לפיד: לא. התכוונתי לנקות אותה משחיתות.

עו"ד חדד: אתה לא חושב שזה דבר פסול שראש אופוזיציה מגיע לחקירה כנגד היריב הפוליטי שלו ומדברן בחוקרים טוב חברה, בהצלחה, תנקו את המדינה מהשחיתות? לשיטתך מהשחיתות? כתוב תנקו את המדינה הזאת, היא זקוקה לזה.

לפיד: אני חושב שזה תפקידו של כל איש ציבור להגיד למשטרה תנקו את המדינה משחיתות, חבל שלא כולם עושים את זה ויש כאלה שמשתתפים בשחיתות.

עו"ד חדד: תגיד לי, אתה זוכר שבראיון שלך ליונית לוי לפני שהיא ידעה על הרמזים האלו כמו שאתה שולח לחוקרים שהראיתי, היא אומרת לך ככה – שואלים הרבה אנשים את עצמם, זה ב-11 לפברואר 2018. אחרי החקירה הזאת.
היא אומרת לך ככה – שואלים היום הרבה אנשים את עצמם, זה לא בעייתי שעדות המפתח נגד ראש הממשלה, שוב, אני חושב שלקרוא לך עדות מפתח זה, נאמר בעדינות, זה בכלל, אתה אפילו לא מפתח של, יש תיבה לילדים כזאת קטנה עם מפתחון קטנטן אתה אפילו לא זה,

לפיד: אני מסכים

עו"ד חדד: אבל בכל מקרה עדות המפתח נגד ראש הממשלה בחלק הכי כבד בתיק אלף מגיע מהיריב הפוליטי הכי חריף שלו? אדם שירוויח הכי הרבה אם נתניהו יפול, אתה זוכר שהיא שאלה אותך את זה?

לפיד: לא. אבל אם אתה יכול להראות לי את התמליל,

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם אתה זוכר?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: ואני שואל אותך את אותה שאלה היום?

לפיד: מה השאלה?

עו"ד חדד: זה בעייתי?

הפרקליטות מתנגדת.

בהמשך:

עו"ד חדד: נמשיך, נמשיך. אני אומר לך שאתה יודע גם שהחוקרים מאוד העריכו אותך, אפילו מעריצים אותך, אנחנו ראינו איך מתנהלות חקירות אחרות, בחקירה שלך היחס הוא שונה, החוקרים אומרים לך שהם מאוד מעריכים אותך, מעריצים אותך, אתה זוכר את זה?

לפיד: לא. יש את זה בתמליל?

עו"ד חדד: אתה זוכר קודם כל לפני?

לפיד: אני אשמח לראות את התמליל

עו"ד חדד: לפני, לפני.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »