יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), יאיר לפיד (אלי ציפורי), בנימין נתניהו (ויקיפדיה)
השקרים של יאיר לפיד (ט')! למה מילצ'ן פנה דווקא ללפיד ולא לשרי האוצר לפניו או אחריו, שטייניץ ו/או כחלון? עו"ד חדד: "יכול להיות שזה קשור לקשר החברי ביניכם?" לפיד: "יכול להיות, אבל הוא לא עד כדי כך קרוב בשביל שהוא ירשה לעצמו לעשות דברים איתי שהוא לא מרשה לעשות עם אחרים". הפרוטוקולים מדברים❗

מקטע מס' 9 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד (מסע השקרים של לפיד) במשפט נתניהו.

הפרקים הקודמים: חלק א | חלק ב | חלק ג | חלק ד | חלק ה | חלק ו | חלק ז | חלק ח

***

עו"ד חדד: לפני שניכנס לפרטים לאירועים שלנו באוגוסט תאשר לי כמה דברים, אתה אמרת בחקירה שלך וגם כאן בבית המשפט … להתרשם שאתה חשבת שהארכת הפטור מתשלום מס לעשר שנים נוספות היא רעיון לא טוב?

לפיד: כן

עו"ד חדד: זה נכון?

לפיד: כן, אחרי המלצת הדרג המקצועי כמובן.

עו"ד חדד: עוד נראה מה הדרג המקצועי המליץ לך. אתה זוכר מה הוא המליץ לך בדיוק? מי המליץ לך מה?

לפיד: אני זוכר שרותם אמרה שהיא עברה את כל דרגי המקצוע וכולם חושבים שזה רעיון רע, ואמרתי,

עו"ד חדד: אתה בטוח בזה, אני שואל אם היית בטוח בזה?

לפיד: לא יכול להגיד לך … אבל כן, ודאי, התשובה היא כן, התשובה היא כן שזה מה שהוא המליץ לי

עו"ד חדד: אני רק שואל האם אתה בטוח בזה?

לפיד: אני למדתי פה שצריך לחשוב על כל תשובה לפני שעונים אותה.

עו"ד חדד: אפילו אמרת שהפטור, הארכת הפטור פה אמרת שזה לא ראוי כי יש מקבילים בין אדם לאדם?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה אומר בחקירה שלך שהוא מקבל בעצם עשר שנים הוא מקבל פטור על מה שהוא מביא איתו לארץ והוא לא צריך לדווח על מקורות ההכנסה שלו שזה דבר חשוב לאנשים האלה כי אז ממשיכים להרוויח מהעסקים שלהם וממשיכים להכניס כסף ואנחנו לא יודעים שום דבר, ואתה חוזר אחרי החוקר – ואנחנו לא יודעים מזה שום דבר.
זו הייתה הבעיה שלי עם החוק וכל זה לעשר שנים, וכל זה לעשר שנים. זה נכון מה שאמרת לחוקרים שהייתה לך בעיה עם החוק גם לעשר שנים, לא רק לעשר שנים הנוספות?

לפיד: רגע אני קורא. אוקי. החוק מכיל שני דברים, שניהם לא מוצלחים, 1. זה מה שנקרא שפטור מתוך חובת דיווח והשני זה הפטור ממס ושניהם בעיני לא נכונים.

עו"ד חדד: לא נכונים, גם בעשר שנים המקוריות, לא רק הארכה מעבר לעשר שנים?

לפיד: כן

עו"ד חדד: גם אמרת את זה בחקירה?

לפיד: כן, כן

עו"ד חדד: תראו בעיני זה לא חוק סביר, גם עשר שנים זה לא חוק סביר, זה נכון? זו הייתה העמדה שלך?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: זו הייתה העמדה שלך?

לפיד: כן, גם יש הסבר אחר כך אם כבר,

עו"ד חדד: תיכף נראה, אז ראינו שהחוק חוקק בממשלת אולמרט ואתה היית אבל ראש ממשלה חליפי וראש ממשלה מ-2 ביוני 2021 עד לנובמבר 2022 נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: במשך שנה וחצי אתה היית אחד משני הגורמים המובילים בקואליציה, זה נכון לומר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ובמהלך התקופה הזו הממשלה מעבירה תקציב, אפילו התגאיתם בזה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: גם ל-2021 וגם ל-2022?

לפיד: כן. אחרי שלש שנים שלא היה תקציב

עו"ד חדד: הנה אתה זוכר, וכמו בכל תקציב גם על העברת התקציב 2022 חוקק מה שמכונה חוק ההסדרים?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ותאשר לי שחוק ההסדרים בשנת 2022 לא כלל הוראה שתבטל את הפטור לתושבים חוזרים ועולים חדשים מתשלום מס לעשר שנים?

לפיד: אני לא יודע

עו"ד חדד: אתה לא יודע?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אתה ראש ממשלה

לפיד: כן, אבל זה שר האוצר מנהל את חוק ההסדרים

עו"ד חדד: שר האוצר. אם אני אומר לך שהוא לא הורה על ביטול החוק הפטור, לא הורה על לביטול חובת דיווח, לא הורה לביטול האפשרות להאריך מעבר לעשר שנים זה יפתיע אותך?

לפיד: לא יפתיע אותי ולא לא יפתיע אותי, אני מקבל את דבריך.

עו"ד חדד: בסדר. אני ממשיך, עכשיו אני רוצה להבין ממך משהו נוסף, אין מחלוקת שמילצ'ן התחיל להשתמש בפטור משנת 2009 בסדר? יכול להיות שיש מחלוקת אבל נגיד אפילו לשיטת המדינה בסדר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ולכן לפי החוק בלי שום הארכה, בלי טובות כלשון הילדים לפי הפטור הוא היה אמור, שמור לו עד שנת 2019 נכון?

לפיד: אם הוא התחיל מ-2009, כן

עו"ד חדד: עשר שנים, ושאלו אותך למה הוא פונה אליך כל כך מוקדם? זה דבר שהטריד את החוקרים, זוכר את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כי לכאורה הוא פונה אליך ב-2013, הוא התחיל מ-2009 זה אמור להיגמר רק ב-2019 שש שנים אחר כך, זה נשמע נורא מוקדם. לך אין מושג דרך אגב למה הוא פנה אליך?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: כל מה שהיה בנושא הזה זה השערה, לא שאלת אותו למה אתה פונה אלי מהטעם הפשוט שהוא לא דיבר בכלל על עצמו נכון?

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: אתה יודע להסביר לנו למה מילצ'ן פנה אליך בדיוק בקיץ הראשון שהוא מגיע לישראל בשנת 2013 מיד לאחר שמתמנה להיות שר אוצר?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: יש לך תשובה לזה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: הרי נתניהו היה ראש ממשלה גם בקיץ של 2009 וגם בקיץ ש 2010 וגם בקיץ של 2011 וגם בקיץ של 2013, אני לא אלך על כל השנים זה יעייף אותנו, וגם בחורפים של אותם שנים, כל זה לפני המינוי שלך והוא גם היה ראש ממשלה לאחר המינוי שלך, לאחר שהמינוי שלך הסתיים, אתה זוכר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה בדצמבר מפוטר והוא ממשיך להיות ראש ממשלה עד שאתם למעשה ב-2021 מדיחים אותו?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: אז אתה יודע להגיד לנו, אין מחלוקת דרך אגב שנתניהו לא פנה גם לפני החקירות נגיד יש את הקיץ, סליחה, מילצ'ן את הקיץ והחורף של 2015 של 2016 אין מחלוקת מילצ'ן לא פנה לנתניהו בנושא הזה, אין טענה כזאת. האם אתה יודע למה מילצ'ן לא פנה לנתניהו בתקופה הזו?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: גם אין מחלוקת שאף אחד משרי האוצר האחרים שהיו תחת נתניהו, אין שום טענה כזו שהם קיבלו פנייה ממילצ'ן לעזור בנושא הזה, יש לך מושג למה זה?

לפיד: אין לי שום ידיעה על זה.

עו"ד חדד: טוב. אתה יודע להסביר לנו בכל זאת למה דווקא אליך מילצ'ן פונה אליך ולאחרים הוא לא פונה בנושא?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: יכול להיות שזה קשור לקשר החברי ביניכם?

לפיד: יכול להיות, אבל הוא לא עד כדי כך קרוב בשביל שהוא ירשה לעצמו לעשות דברים איתי שהוא לא מרשה לעשות עם אחרים, אני לא חושב, הוא … מכיר אותו

עו"ד חדד: הוא לא היה עד כדי כך קרוב, הרי דיברנו על זה שאתם מבלים ביחד, שותים ביחד, הולכים לבתי קפה ביחד, הולכים ומתאכסנים במלונות… אתה יודע להגיד לנו למה ב-2015 או 2016 שאילו כבר שנים שהם יותר קרובות לסיום הפטור של מר מילצ'ן למה אז הוא לא פונה?

לפיד: אין לי מושג

עו"ד חדד: אם אני אגיד לך שהסיבה שהוא פונה אליך מר לפיד זה בכלל לא כי הוא פונה בעניין אישי שלו אלא באותה תקופה הייתה מצוקה כלכלית למדינת ישראל, גירעון של ארבעים מיליארד שקל, זה היה המון בכותרות, אתה זוכר את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ולכן מילצ'ן פונה אליך כי לא מעניין אותו הפטור לעשר שנים מבחינתו, הוא יכול לטוס לאנגליה אחר כך, הוא יכול להיות בבורה בורה והוא יכול להיות כמו שהוא כל הזמן היה להיות בפחות מ-185 ימים בשנה פה בישראל אבל מה שעניין אותו זה באמת לעזור למדינת ישראל, לסגור את הבור, להציל את הכלכלה קדימה, זה מסתדר עם מה שהוא אמר לך?

לפיד: כן, בטח.

עו"ד חדד: אוקי. בסדר. עכשיו נחזור לבחון את הדברים. נסתכל על הגרסה שלך מול עדים אחרים ומול מסמכים אובייקטיביים. אמרנו שאתה נכנס לתפקיד כשר אוצר ב-18 במרץ 2013?

לפיד: כן

עו"ד חדד: וכבר עם תחילת עבודתך, כך סיפרת מקודם צללת לעבודת הכנה על תקציב דו שנתי 2013, 2014.

לפיד: כן

עו"ד חדד: וזו הייתה ה… שעבדת מסביב לשעון?

לפיד: כן, עבדנו מאוד קשה

עו"ד חדד: שעות ארוכות?

לפיד: כן

עו"ד חדד: לא היו ימי חסד, לא הייתה תקופת חסד?

לפיד: לא

עו"ד חדד: כי זה משרד שבו מה לעשות? נכנסת בזמן הלא נכון בשנה, מיד צריך להתחיל להפשיל שרוולים ולעבוד קשה?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: וב-2012 לא העבירו את התקציב בגלל הבחירות ואז ב-2013 מיד נכנסים ומתחילים בדיוני תקציב, זה אתה זוכר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: נסתכל שוב על היומן שלך, למרות שאתה מאשר את זה אני מראה לך בלי היומן תאשר את זה באופן כללי שמיד כשאתה נכנס לתפקיד יש לך פגישות, אולי כן נראה לך את זה, שהן מבוא לתקציב, אתה יכול לראות. מיד בהתחלה, אתה רואה? יש לך גם דיוני המשך, מבוא לתקציב, יש המון ישיבות בנושא הזה, זה מתאים לזיכרון שלך?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה רואה מיסים, מיסים כלליים, מיסים פרטני זה הכל עניינים שקשורים לתקציב נכון מר לפיד?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ובישיבות האלו יש גם את אנשי רשות המיסים מטבע הדברים?

לפיד: בהחלט

עו"ד חדד: גם משה אשר?

לפיד: כן, שהוא בדיוק נכנס לתפקיד יום לפני לדעתי.

עו"ד חדד: אם תסתכל ביומן בכל זאת תראה משה אשר מופיע בישיבות, אתה רואה? ואני אומר לך שזה לא שבוע חריג, אתה נכנס, צולל ישר למים העמוקים, אין מים רדודים באופן הדרגתי עד לחלק הזה שאי אפשר לשחות בו.
ישיבות על גבי ישיבות עם אנשים בתחומים שאתה גם לא מבין בהם נכון? אתה מתחיל ללמוד אותם מחדש, לא מחדש, מהתחלה.

לפיד: כן

עו"ד חדד: וזה לא שבוע חריג השבוע שהראיתי לך, אפשר לעבור על כל השבוע זה מתאים לזיכרון שלך?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ובפגישות האלו מטבע הדברים נציגי האוצר, רשות המיסים משתפים אותך בעמדות שלהם ביחס לתקציב המדינה?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: מה נכון, מה לא נכון, סיפרת פה לבית המשפט שזה שאתם נפגשים והדרג המקצועי?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: אתה עומד מאחוריה מילה הזו שלך?

לפיד: כן. מה זאת אומרת? תראה, אני אדייק לך, יש פעמים, צריך לקרות הרבה, יש פעמים שהשר תפקידו להגיד לדרג המקצועי לא, אבל זה מקרים נדירים יחסית.

עו"ד חדד: אולי נאמר על זה משהו אם יהיה זמן, בכל מקרה, בין היתר, מדברים איתך על המאבק שרוצים לקדם בהון השחור?

לפיד: כן, מי שמרכז את זה זה יותר מיקי לוי שהיה סגן שר האוצר

עו"ד חדד: אני מדבר עליך, עליך, לא מיקי לוי, עזוב עכשיו, אתה מכניס את מיקי לוי, עד הגנה הבא מיקי לוי אם הוא ריכז או לא ריכז, אני מדבר עליך.

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אני מדבר איתך, לא עם מיקי לוי. בסדר?

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: איתך דיברו בנושא הזה?

לפיד: באיזה מהנושאים?

עו"ד חדד: ההון השחור, המלחמה בו?

לפיד: כן, בהחלט

עו"ד חדד: והתייחסו, דיברו איתך על אמנות בינלאומיות בנושא אני מניח?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כן, לא?

לפיד: מעט. זה לא כן מבוסס אלא פשוט פרופורציה, רוב הזמן דיברנו על נושא, אני לא יודע אם אתה רוצה להיכנס לזה, לצ'יינג'ים והמשמעות של המלחמה בהון השחור, הצורך להפחית שימוש במזומן, היה סביב זה עבודה גם מול … של ראש הממשלה.

עו"ד חדד: בנושא הזה שלנו שאנחנו מדברים בו גם דיברו איתך נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: הם דיברו איתך על הצורך לדווח דיווחים הדדיים למדינות מערביות?

לפיד: כן, יש אמנות עם כל המדינות

עו"ד חדד: יש אמנות בנושא, זה מה ששאלתי אם דיברו איתך על זה? ואתה כבר ב-7 באפריל 2013 מדווח שהתקציב הולך להיות תקציב דו שנתי, אתה זוכר את זה שזה היה התקציב דו שנתי?

לפיד: כן, בגלל, צריך בכל זאת טיפה להסביר את זה, אני לא בעד תקציב דו שנתי, תמיד התנגדתי אבל בגלל שפספסו בבחירות את התקציב אז היינו צריכים לעשות תקציב דו שנתי אבל לא לשנתיים אלא לשנה ושמונה. אני מניח שאתה לא מעוניין שניכנס לזה.

עו"ד חדד: … שנה ושמונה, חמש שנים, תעשו מה שאתם רוצים בהקשר הזה

לפיד: רוב העולם הרגיש כמוך

עו"ד חדד: לא, לא רוב העולם פשוט זה לא חלק מהנושא שלנו, אתה רוצה לסיים, לנהל שיח מהותי עמוק האם תקציב יהיה שנתי או דו שנתי או תלת שנתי אבל זה לא רלוונטי, בכל מקרה אבל אתה היית עסוק בתקציב דו שנתי?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה זוכר שכבר באפריל ומאי הכנסת דנה בהוראת שעה שקובעת שהתקציב יהיה דו שנתי?

לפיד: נשמע לי סביר, אני לא

עו"ד חדד: אתה לא זוכר אבל זה נשמע לך סביר?

לפיד: נשמע לי סביר.

עו"ד חדד: טוב. וככה כל השבועות שלך נראים, פגישות, פגישות, פגישות, תקציב, תקציב, תקציב, כשמגיעים לתקציב אני מניח עד שהוא עובר נשארים עם הלשון בחוץ זה תיאור מדויק?

לפיד: כן

עו"ד חדד: מגיעים אחרי הרבה מאוד שעות עבודה, אין פנאי, אין זמן, אין משפחה ואצלך בשונה אולי מפוליטיקאים אחרים אתה רק נכנסת לפוליטיקה ומיד אתה בריצת ספרינט אבל באורך של מרתון.

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: זה תיאור מדויק?

לפיד: בהחלט ואף נוגע ללב.

עו"ד חדד: אז אני מתנצל שזה נוגע ללב

לפיד: לא, לא, להיפך, הראית אמפתיה, זה יפה.

עו"ד חדד: מאה אחוז. התקציב עובר, אמרתי לך בחודש יולי, 30 ביולי התקציב עובר בקריאה שנייה ושלישית בסדר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: קח את זה ממני כנתון. והוא עובר יחד עם חוק ההסדרים נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: זה תמיד עובר יחד?

לפיד: עובר יחד.

עו"ד חדד: עכשיו, ברגע שעובר חוק ההסדרים, ברגע שעובר התקציב אפשר לנשום לרווחה, לעצור את הריצה המטורפת, זה לא שאתה קופא כי אתה עדיין שר אוצר אבל זה כבר מקצבים אחרים לגמרי.

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואמרנו משה אשר הוא ראש רשות המיסים, גם הוא חדש בתפקידו, מונה יום לפניך, אבל הוא כמובן גם פעיל מרכזי, גורם מרכזי בישיבות על התקציב?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ומשה אשר העיד כאן בבית המשפט לפני שבועיים, כשבועיים שבמהלך הדיונים על התקציב הוא הציג בפניך את עמדת רשות המיסים לפיה יש לבטל את הפטור מחובת דיווח שניתן לתושבים חוזרים ולעולים חדשים, זה נכון, לא נכון? או שאתה לא זוכר?

לפיד: לא זוכר, אבל זה נשמע לי נכון, אני גם אמרתי פה לדעתי שדיברתי על זה עם משה אשר, יכול להיות שזה קשור לאותה שיחה.

עו"ד חדד: לא, הוא אומר, רק כדי שבכל זאת,

לפיד: שהוא מציג את זה

עו"ד חדד: אני לא רוצה להטעות אותך, הוא אומר שלפני התקציב, לפני התקציב, התקציב עובר,

לפיד: אבל זה נשמע לי נכון

עו"ד חדד: זוכר, לא זוכר?

לפיד: לא זוכר אבל זה נשמע לי נכון במסגרת אלף המצגות שראינו אז.

עו"ד חדד: אלף המצגות. אני אומר לך דרך אגב, שלא רק הוא אלא גם אחרים דיברו, אמרו שדיברו איתך ספציפית בנושא הזה, העבירו לך את העמדה המקצועית שלהם.

לפיד: מי זה האחרים?

עו"ד חדד: תיכף נדבר עליהם, אחרים הם מרשות המיסים?

לפיד: אני לא זוכר

עו"ד חדד: ממשרד האוצר.

לפיד: נאמנים עלי דבריך, אני לא זוכר.

עו"ד חדד: אתה לא זוכר. אתה יודע שהייתה כוונה לבטל את הפטור מדיווח לעשר שנים במסגרת התקציב הזה? אתה יודע על זה משהו? לא יודע?

לפיד: לא יודע על זה. אני יודע שזו הייתה עמדת רשות המיסים.

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה יודע שהייתה כוונה כזו גם?

לפיד: אני חושב, שוב, אבל אני לא רוצה להטעות אף אחד, אני יודע שבשלב מסוים היה ניסיון כזה, אני לא זוכר מה זה עבד מול חוק ההסדרים כי לא אני טיפלתי בזה.

עו"ד חדד: הבנתי. הוא אמר שבפניך באותן ישיבות לפני התקציב הוא גם הביע את עמדתו הנחרצת בפניך שאין מקום להאריך את הפטור מדיווח ואת הפטור מתשלום מס לעשר שנים נוספות. אמת או שקר?

לפיד: אני לא זוכר בדיוק אבל זו גם הייתה עמדתי כמו שראינו. תצטרך להראות לי את מה שהוא אמר כדי שאני אבין את ההקשרים.

עו"ד חדד: תיכף נראה מה ראינו, אני באמת, אתה יודע,

לפיד: לא, אתה אומר לי הוא אמר, אני רוצה לראות מה הוא אמר, מה היה הקונטקסט

עו"ד חדד: לא צריך לראות מה הוא אמר, אבל תאמין לי בית משפט היה, אפרופו בית משפט היה מתקן אותי. בסדר? לא צריך את חברי. אני אומר לך

לפיד: רק שנייה, אני רוצה לשאול משהו את בית המשפט, אם אני רוצה לראות משהו בשביל להבין את הקונטקסט זה במסגרת

עו"ד חדד: אין זכות כזו

לפיד: אוקי. אז אני מקבל את דבריך שהוא אמר את זה.

עו"ד חדד: אז הוא אומר שהוא אמר לך לפני ישיבות, זאת אומרת במהלך ישיבות התקציב, לפני החקיקה ב-30 ביולי הוא אמר לך שהוא מתנגד, שהוא רוצה לבטל את הפטור מחובת דיווח והוא מתנגד להארכת הפטור לעשר שנים נוספות. זוכר, לא זוכר?

לפיד: אני לא זוכר, אבל סביר.

עו"ד חדד: סביר. אתה מקשיב, כשבא אליך ראש רשות המיסים אתה שומע לו, זאת אומרת אתה לאו דווקא פועל כפי שהוא אומר אבל אתה בכל זאת אתה שומע את הדברים?

לפיד: כן, ואת משה אני מאוד מעריך גם

עו"ד חדד: בצדק, את כולם צריך להעריך, אבל אני שואל שוב,

לפיד: לא את כולם אפשר, אותו אני מאוד מעריך

עו"ד חדד: מאה אחוז, אז אם הוא אומר לך דברים זה לא נכנס מאוזן אחת ויוצא מהשנייה?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: נכון?

לפיד: כן.

חדד: אתה זוכר מי זה ליאת גרבר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אחראית תחום חקיקה ברשות המיסים, סליחה.

לפיד: במעורפל. אוקי, אין לי פרצוף לחבר.

עו"ד חדד: אתה אמרת כן, חברי ככה קצת התלחששו אז אתה אומר שאתה זוכר במעורפל. בסדר, אתה זוכר אותה או לא זוכר אותה?

לפיד: לא ממש

עו"ד חדד: מאה אחוז, אני אומר לך שגם משה אשר וגם ליאת גרבר שאת פרצופה דמיינת או לא דמיינת לפני רגע, שניהם אמרו פה חזור ובאמת חזור ואמור שהם הציגו בפניך מספר פעמים לפני העברת התקציב את העמדה שיש לבטל את הפטור מחובת דיווח. זה נכון או לא נכון?

לפיד: אני כאמור לא זוכר אבל זה סביר מאוד.

עו"ד חדד: והם גם ציינו בפניך, שניהם אומרים שהם אמרו לך את זה כמה פעמים שהם מתנגדים להארכת הפטור לעשר שנים נוספות, הארכת הפטור ממס, אני מדבר על הפטור המהותי, לא על הפטור מחובת דיווח.

לפיד: כן, אוקי.

עו"ד חדד: אתה זוכר שאמרו לך את זה?

לפיד: אני אומר שוב, אני לא זוכר אבל זה בהחלט סביר.

עו"ד חדד: לא זוכר, בסדר.

לפיד: פשוט התיאור שלך שהקדים את השאלה היה מאוד נכון, אבל זה בתוך רצף אין סופי של פגישות ומצגות

עו"ד חדד: אז יכול להיות שאתה לא זוכר?

לפיד: יכול להיות, כן

עו"ד חדד: ובזמן אמת אבל זכרת את זה בטח? לא יכול להיות שאתה יושב בישיבה, חוזרים איתך על נושא מסוים שוב ושוב,

לפיד: לא, לא, בהחלט אני בספק אם חזרו איתי שוב ושוב ושוב כמו שאתה מתאר, יכול להיות

עו"ד חדד: זה מה שהם אומרים כאן בבית משפט, הם לא שיקרו.

לפיד: אבל אני יודע מה היקף העבודה.

עו"ד חדד: יש לך סיבה שליאת ברגר, אתה יכול להציג לנו סיבה שליאת גרבר תשקר כאן בבית המשפט?

לפיד: חס וחלילה

עו"ד חדד: או משה אשר ישקר?

לפיד: חס ולילה.

עו"ד חדד: חס וחלילה. אפשר לעצור כאן כבודכם.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »