יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), יאיר לפיד (צילום: אלי ציפורי
השקרים של יאיר לפיד (י)! עו"ד חדד: "כשיונית לוי שאלה אותך למה לא גלגלת את מילצ'ן מכל המדרגות, אמרת לה שזה מה שקרה. אמרת אמת?" יאיר לפיד (בתשובה מדהימה): "כן, במסגרת הז'אנר, זאת אומרת ראיון בטלוויזיה הוא דבר דחוס" (כמובן שהוא שיקר). הפרוטוקולים מדברים❗

מקטע מס' 10 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד (מסע השקרים של לפיד) במשפט נתניהו.

הפרקים הקודמים:  חלק א | חלק ב | חלק ג | חלק ד | חלק ה | חלק ו | חלק ז | חלק ח | חלק ט

***

עו"ד חדד: מר לפיד מאז שנכנסת לפוליטיקה אתה הצהרת שאתה מתכוון להיות ראש ממשלה נכון?

לפיד: אמרתי את זה פעם אחת באיזה ראיון ואחר כך אפילו דיברתי על זה שזה היה מוקדם מדי. המטרה היא לא להיות ראש ממשלה, המטרה היא לשרת את האזרחים.

עו"ד חדד: הכל נהדר, השאלה שלי הייתה מאוד ברורה, אני שאלתי על הצהרות, לא על מטרות ולשרת את האזרחים וכו', בוא ננסה לנסות לפחות היום לנגוע בדברים כפי שהם בלי סיפורים מסביב כדי שבאמת נוכל לעשות את זה קצר ולסיים מוקדם, למרות הקפה.
כשאתה נכנס לפוליטיקה אתה נותן ראיון לתכנית עובדה, אתה זוכר? אתה מתראיין שם, אתה אומר שאתה הולך להיות ראש ממשלה, אתה הולך לנצח.

לפיד: אני אמרתי אחרי זה בשבעה ראיונות, תראה ראיונות, אחרי זה אמרתי שזו הייתה אמירה נמהרת של איש צעיר שבאותו רגע נכנס לפוליטיקה, זה היה לדעתי ביום הבחירות או משהו כזה, המטרה היא לעבוד בשביל מדינת ישראל.

עו"ד חדד: זאת המטרה של כולם. בכל מקרה אתה מצהיר הצהרה כזו כבר בהתחלה, בדצמבר 2014 אחרי שאתה שר אוצר בממשלה של נתניהו אתה מפוטר מתפקידך נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ועוד לפני פגישת הפיטורים היו כתבות רבות שתיארו את היחסים ביניכם, למשל אחת מהן כתבה פגישת לפיד-נתניהו כמויות של תיעוב הדדי וחוסר אימון. אני לא מדבר על העניין הכותרת שרוצים תמיד להעצים טיפה אבל תיאור מצב הדברים הוא באזור דצמבר 2014 ואולי לפני כן של חוסר אימון משמעותי, לא יודע אם המילה תיעוב היא המילה המתאימה אבל אולי מילה במשפחת המילים האלו נכון?

לפיד: אני לא יודע להגיב על כתבה שלא ראיתי

עו"ד חדד: אז אני אראה לך.

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה היא לא הכתבה, השאלה אם היה חוסר אימון משמעותי? נתעלם מכתבות.

לפיד: כן, כי תיעוב בוודאי שלא, אין לי מבנה כזה, חוסר אימון כן.

עו"ד חדד: אוקי. זאת אומרת, תראה, בן כספית פרסם כתבה ב-1 בדצמבר 2014, נכון שיש לו את הסגנון שלו, אמרת שהוא נותן תנופה לדברים נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: נדמה לי שזה היה ביטוי שהשתמשת בו אתמול, זו פגישת לפיד-נתניהו, כמויות של תיעוב הדדי, חוסר אימון,

לפיד: אצלי זה עוד לא עלה.

עו"ד חדד: זה למעשה ב-1 לדצמבר, זה מה שכתוב כשאתה אומר באמת חוסר אימון, כתוב לא מאמינים למילה אחד של השני, אתה אומר שזה דבר מדויק נכון?

לפיד: אמרתי חוסר אימון

עו"ד חדד: חוסר אימון ויום אחר כך אתה מפוטר.

לפיד: אוקי, לא ראיתי את התאריכים

עו"ד חדד: אמרתי לך ב-1 בדצמבר, אתה גם יכול לראות זה מופיע.

לפיד: בסדר, התאריך של הפיטורים היה 2 לדצמבר

עו"ד חדד: כן, ב-2 בסדר?

לפיד: הבנתי

עו"ד חדד: ולמעשה עד היום אתה לא חוזר לכהן בשום ממשלה של ראש הממשלה נתניהו נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ובשנת 2015 יש בחירות, נתניהו מקים ממשלה ויש עתיד באופוזיציה, זה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ולא רק שהיא באופוזיציה למעשה אילו הבחירות הכי קשות שלכם, לדעתי זה היה המספר הכי נמוך שקיבלת, 11 מנדטים ב-2015.

לפיד: נכון

עו"ד חדד: נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ובינואר 2017 יש חקירה גלויה נגד ראש הממשלה נתניהו, בסדר? זוכר?

לפיד: כן

עו"ד חדד: לראשונה קורה דבר שלא קרה מאז שנכנסת לפוליטיקה, אתה בטח זוכר את זה כשאתה הופך להיות בסקרים, המפלגה שלך הופכת להיות בסקרים המפלגה הגדולה ביותר, אתה זוכר את זה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אני אראה לך

לפיד: אני זוכר שאחרי היה עבודות הרכבת פתאום עלה מאוד חזק הנושא החרדי ואז הייתה לנו קפיצה בסקרים, אבל זה טבע הדברים, סקרים עולים, סקרים יורדים.

עו"ד חדד: מה שקרה זה שמאז החקירות ברגע שמתחילות החקירות בדקנו את זה, אתה יכול גם לראות, אתה רואה? תסתכל.

לפיד: רגע אני מחפש את זה

עו"ד חדד: אתה רואה? זה 12 בינואר 2017, החקירות של נתניהו הגלויות למעשה זה בינואר 2017, בתחילת ינואר 2017 ואנחנו רואים, אתה רואה מנתוני הסקר הראשון שנערך מאז נחקר נתניהו עולה כי ראש הממשלה מוביל בפער קטן על לפיד במידת הקמת התפקיד המחנה הציוני … חד ספרתי אבל אתה עולה, עוקף את נתניהו, 27 מנדטים, אתה זוכר את זה?

לפיד: לא. היו עליות וירידות כל השנים.

עו"ד חדד: עליות וירידות אבל ברגע שיש חקירות נדמה שזה עושה למפלגה שלך מאוד טוב, אני אראה לך את זה גם בהמשך ואתה כפוליטיקאי ואין לי שום טענה בנושא הזה, אתה צריך לנצל הזדמנויות אתה גם מתבטא בנושא, אתה מדבר על החקירות, אתה אומר את דעתך בדברים האלה, אתה זוכר את זה?

לפיד: בחלק מהמקרים.

עו"ד חדד: אני מניח שגם הבנת וזה בסדר, כלומר אתה כל הזמן צריך להיות, להגיב למציאות שניצבת מולך, אתם מבינים שיש הזדמנות פוליטית, אני שם בצד את העניין המשפטי אבל יש הזדמנות פוליטית לנצח את נתניהו בעקבות החקירות נכון? זה דבר שאתה כראש המפלגה הגדולה ביותר, כראש האופוזיציה אתה מבין את זה?

לפיד: אני אגיד, תראה אתה מנסה לתאר פה תמונה כי העסק הזה משמח אותי,

עו"ד חדד: לא, לא, אני לא אומר את זה.

לפיד: שאלת סדרה של שאלות אני רוצה לענות

עו"ד חדד: שאלתי אותך שאלה אחת, לא סדרה של שאלות

לפיד: זה יום עצוב למדינת ישראל וזה מעמד עצוב בשבילי, זה לא משהו שמשמח אותי

עו"ד חדד: אני מסכים, גם בשבילי

לפיד: וגם יום שבו ראש ממשלה בישראל מועמד לדין בעבירות פליליות חמורות הוא יום עצוב למדינה

עו"ד חדד: אבל בוא תישאר עם השאלה שלי

לפיד: לא, לא, אני עונה בדיוק על השאלה שלך, התשובה היא שזה לא משמח אותי, זה לא הדרך שבה אני רוצה חלילה לנצח בחירות פוליטיות וחבל שכל הדבר הזה קורה.

עו"ד חדד: טוב, עכשיו לשאלה שלי, האם אתה כראש אופוזיציה, כראש מפלגה מכנס את הצוות שלך ומדבר איתם על ההזדמנות שנוצרה בעקבות החקירות נגד נתניהו? העובדה שהסקרים מחמיאים לך פתאום בסקר הראשון לאחר שנתניהו נחקר אתה הופך להיות המפלגה הגדולה ביותר אחרי שבבחירות הקודמות השגת 11 מנדטים.

לפיד: אני חוזר על דברים, זה לא משמח אותי

עו"ד חדד: לא שאלתי אם זה משמח אותך

לפיד: זה לא משמח אותי, הצוות שלי ואני מדברים כל הזמן על התפתחויות פוליטיות משפטיות כלכליות, חברתיות, אני לא יכול לזכור כל שיחה שניהלתי עם הצוות שלי.

עו"ד חדד: אתה לא זוכר שאמרת יש הזדמנות? הנה הוא נחקר? כוחו יורד, אנחנו עולים, בואו נראה איך אנחנו מגיבים לאירוע הזה? מה בדיוק אנחנו עושים? אתה לא זוכר?

לפיד: אני אומר שוב, אני יושב עם הצוות שלי

עו"ד חדד: זוכר או לא זוכר?

לפיד: לא, אני לא זוכר כי אני יושב עם הצוות שלי כל יום ומדברים

עו"ד חדד: לא זוכר, טוב. אתה זוכר שחודש מאוחר יותר ב-8 בפברואר אתה כבר עורך תדרוך לעיתונאים, אתה מדבר על חיבורים פוליטיים חדשים אפשריים בעקבות חקירות נתניהו?

לפיד: אני לא זוכר לזכור, אני עורך תדרוך עם עיתונאים כל הזמן.

עו"ד חדד: כל הזמן. טוב. אתה רואה – לפיד, אני מנסה לשכנע את יעלון ואשכנזי להצטרף ליש עתיד,

לפיד: כן

עו"ד חדד: מדבר, ובתדרוך העיתונאים מוסיף לפיד על פרשות נתניהו, כלומר מאז שהפכתי לאיש ציבור לא קיבלתי מתנות, אתה רואה? אתה מתדרך עיתונאים בנושא הזה.
לא שמחת, כן שמחת, כל אחד ישאיר לעצמו את השאלה אם להאמין לך או לא, זה באמת לא רלוונטי אבל אני רואה שאתה בהחלט גם מתדרך עיתונאים בנושא הזה. נכון?

לפיד: כן, זה מצער שאתה צריך לתדרך את זה, המשפט הזה מאז שהפכתי לאיש ציבור לא קיבלתי מתנות היה צריך להיות כמובן המשפט שכל איש ציבור בישראל חושב שהוא הדבר הטבעי.

עו"ד חדד: זה פשוט נורא עצוב ונורא זה, את החיוך אתה מתקשה לכבוש עכשיו ואתה הולך לעיתונאים ואומר אני נורא עצוב, אני נורא עצוב אבל אני מאז שהפכתי להיות איש ציבור מעולם לא קיבלתי מתנות.

לפיד: כן, כי כך צריך

עו"ד חדד: כך עושה איש עצוב, נכון. אתה צודק

לפיד: לא, כך עושה פוליטיקאי הגון וישר, לא מקבל מתנות.

עו"ד חדד: בכל מקרה, זאת אומרת אבל וזה מה שחשוב לי שב-8 בפברואר 2017 לכל המאוחר וכנראה הרבה לפני כן כי אתה מכיר את הדברים מרגע פרסומם, אתה יודע שהחקירות נגד נתניהו הן ביחס לתיק המתנות, ביחס לארנון מילצ'ן ולמתנות נטענות שהוא קיבל נכון?

לפיד: כן.

עו"ד חדד: ואתה יודע בשלב הזה על זה שחוקרים את טיב הקשר בין ראש הממשלה לארנון מילצ'ן, זה דבר שאתה יודע שמדברים על ארנון מילצ'ן, הוא המיליארדר שלפני כן דיברו בו בצורה עמומה בלי שם, אתה בשלב הזה יודע שמדברים בחקירה בענייניו.

לפיד: לא יודע באיזה תאריך אבל כשזה פורסם אני יודע את זה.

עו"ד חדד: ודאי כשאתה אומר את הדברים ב-8 בפברואר.

לפיד: שוב, אתה מבקש ממני לסדר תאריכים שלא יושבים לי כרגע באופן מסודר אבל כשפורסם שמילצ'ן הוא הנושא אני יודע שמילצ'ן הוא הנושא.

עו"ד חדד: פורסם בינואר

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אז אתה יודע את זה.

לפיד: אני מאמין לך אבל אני לא מכיר את זה, אני לא יכול להגיד דברים שאתה יודע כאילו אני יודע אותם

עו"ד חדד: לא, אבל אתה יכול לקחת ממני נתונים, אם לא מתקנים אותי, אתה צריך לקחת ממני נתונים… אה, אתה לא יודע, אז אני אראה לך, בסדר? עוד רגע נשלח נראה מתי פורסמו החקירות של נתניהו, אתם לא יודעים, לתדרוכים מסתבר שלא רק לעיתונאים בנושא הזה אבל לאט לאט הדברים גם ייחשפו. בוא נמשיך.
בכל מקרה המסמכים היחידים שיש לנו מזמן אמת בנושא שדיברנו בו אתמול בנושא של הארכת הפטור וכו', המסמכים היחידים שיש לנו ועוד רגע נראה אותם, אילו מסמכים שמעידים על מעורבות שלך נכון? אתה גם סיפרת לי שעו"ד גזית הראה לך את המסמך הזה, המסמך של רותם רולף.

לפיד: כן

עו"ד חדד: אבל מסמכים מזמן אמת שמעידים על המעורבות של נתניהו אין לנו בעניין הזה של הפטור, אין לנו שום מסמך.

לפיד: לא יודע על זה.

עו"ד חדד: אתה לא מכיר מסמך כזה?

לפיד: אני לא מכיר מסמך כזה.

עו"ד חדד: הבנתי. גם אין לנו וואטסאפ שלך שמר נתניהו דיבר איתי, סיכום פגישה, הערה במחברת, אמרנו את כל זה אתמול אני רק רוצה לסכם את זה לקראת החלק הבא, אין לנו שום דבר נכון?

לפיד: לי אין שום דבר.

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו,

לפיד: שאני זוכר, אני כל דבר רוצה לסייג עם זה שעבר הרבה זמן.

עו"ד חדד: אנחנו עוסקים רק בדברים שאתה זוכר. עכשיו, יש לך מושג, תסתכל על זה מינואר, תראה את התאריך, אתה רואה? 6 בינואר 2017 ויש לך ארנון מילצ'ן, אתה רואה? עכשיו הכל נחשף, נתניהו, בקיצור אפשר להוריד את זה. יש עוד, יש המון זה רק אחד, ברגע שהחקירות הופכות להיות פומביות שראש הממשלה נחקר אז הכל יוצא החוצה, הדלפות בלי סוף כולם יודעים, מילצ'ן וכו' ובטח שגם אתה אבל זה כבר בחלק ששאלנו. בכל מקרה, אתה יודע איך המשטרה הגיעה אליך לחקור אותך?

לפיד: לא

עו"ד חדד: שאלת את עצמך?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אז אני אספר לך, מה שקורה, מה אנחנו רואים מהתיק שברגע שחוקרי המשטרה מחשידים את מילצ'ן במתן שוחד לראש הממשלה הוא הראשון שמספר להם על כל עניין הפטור בסדר? כך למעשה הדברים מגיעים אבל הוא מספר את זה כטענת הגנה שלו, הוא אומר אתם טוענים שקיבלתי משהו מראש הממשלה, זה לא נכון, אני מעולם לא דיברתי עם ראש הממשלה על נושאים בכלל על בקשות, לא היו בקשות מראש הממשלה, לא קיבלתי ממנו דבר, דווקא לפיד הוא זה שעזר לי, אתה מכיר את הדברים? יודע על זה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: הוא אומר דווקא לפיד שהייתי איתו בקשר, הוא שר האוצר, הוא עזר לי ולא ראש הממשלה, זה מפתיע אותך?

לפיד: אני יכול לראות מה הוא אמר?

עו"ד חדד: אני אקריא לך בוודאי

לפיד: אני אשמח לקרוא את זה כדי להבין את ההקשר, אני תמיד אוהב לקרוא את הפסקה למעלה ולמטה

עו"ד חדד: אני אראה לך למעלה, למטה, אמרתי לך אפשר להזיז לכל הכיוונים. זה תמליל מ-31 באוגוסט. דיברת עם נתניהו על החוק? הוא גם רואה את הפסקה למעלה מר לפיד, בסדר? דיברת עם נתניהו על החוק? מה פתאום? אתה איתי? אתה רוצה עוד למעלה?

לפיד: לא, עכשיו אפשר לגולל

עו"ד חדד: אז עכשיו אני אקריא ברשותך, בסדר מר לפיד? דיברת עם נתניהו על החוק? מה פתאום. לא דיברת איתו? בחיים לא. גם לא על התיקון לחוק שהיה ב-2000? על התיקון? כן, לא, היה בחוק בזמנו בהתחלה סעיף שמאפשר הארכה לעשר שנים נוספים ואז באתי ליאיר לפיד שהיה שר אוצר למרות שהוא עבד אצלי בזמנו ואז הוא מינה איזו בחורה, פיני רובין לבקש את ההארכה אחרי תקופה או התחלה מחדש.
למה ביקשת את זה? למה היית צריך? כי רציתי לחזור לארץ ולהשתקע בארץ. יאיר מינה איזה בחורה שלא גמרה, עזב אז את הממשלה וזה סוף הסיפור, נתניהו לא היה מעורב בחיים בנושא המס.
יאיר לפיד בכובעו כשר אוצר, סליחה, דיברת עם יאיר לפיד כשהוא היה שר אוצר? כשהיה שר אוצר, כן, באתי אליו, שר אוצר. וביבי לא? באמת? לא. לא. להארכה לתושב חוזר לא, לא דיברתי איתו על זה. אז לפי מה שאנחנו רואים פה הראשון שמגלה לחוקרים שאתה מעורב בעניין הזה זה מילצ'ן ולא אתה, לא אתה באת וסיפרת לחוקרים את העניין הזה.
השאלה היא מאוד פשוטה, לא אתה זה שמספר למשטרה על המעורבות שלך נכון? הם מגיעים אליך?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ועכשיו אנחנו רואים שמי שמספר למשטרה על המעורבות שלך זה מילצ'ן, כשבאים ואומרים לו נתניהו עזר לך? הוא אמר לא נכון, לא נתניהו, יאיר לפיד עזר לי. ראית את זה?

לפיד: זה טוב שביקשתי לראות את זה כי לא כתוב פה בשום מקום שאני עזרתי לו

עו"ד חדד: לא, לא, עזוב את המילה עזר, אני מקבל, התיקון מאוד חשוב באמת, דרך אגב, אני באמת לא חושב שעזרת למישהו גם לא התכוונת לעזור לו באופן אישי, דיברנו על זה אתמול וביטוי לא מוצלח, אני לוקח אותו בחזרה, מעורב בסדר? הפנייה הייתה אליך, זה מה שהוא אומר.

לפיד: הייתה אלי פנייה

עו"ד חדד: נכון. ומילצ'ן גם זוכר את המעורבות של רותם רולף למעשה הראיתי לך את זה אבל יש עוד מקום. נפגשת עם יאיר לפיד אצלו בלשכה? לא. בבית. אצלו בבית? בבית של יאיר? אין אצלו לשכה יש לו מרתף שם למטה, במרתף הספרים שהוא, כן, כן.
הוא הוריד אותך למטה? כן. שם ישבת? כן. עם מי באת לפגישה הזאת? עם פיני. ואת מי הוא הביא לפגישה? איזה בחורה, ילדה צעירה ממשרד האוצר. מה התפקיד שלה? חוץ מזה שהיא צעירה שמת לב מה התפקיד שלה?
בקיצור הוא אומר, אני אמשיך להקריא אין בעיה. תפקידה היה לטפל. מה התפקיד שלה במשרד האוצר? לא מבין בזה, אוקי, תפקיד שלה במשרד האוצר, בזה, תביאי, סדרי את, אוקי. והיית איתו בקשר? (לא ברור) תביאי הצעה ולא קרה כלום. היית איתו אחרי זה בקשר? יאיר חבר שלי, יאיר חבר שלי, אני לא מדבר על קשר חברי, אני מדבר על הקשר של הסיפור הזה של החוק? לא. זהו.
עכשיו, אני אומר לך שאם הסיפור שלך נכון ומילצ'ן כביכול מבקש מנתניהו לדבר איתך בנושא הזה אז הדבר האחרון בעולם שמילצ'ן החשוד בשוחד בחקירה הזאת, חשוד בשוחד הדבר האחרון שהוא צריך בעולם זה לתרום לחוקרים סיפור על זה שנתניהו עזר לו במשהו, זה הדבר האחרון שהוא צריך בעולם בסדר?
ולכן מה הוא עושה באופן באמת כמשיח לפי תומו זה להגיד חברה מה אתם רוצים? אני לא ביקשתי מנתניהו שום דבר, הוא מעולם לא עזר לי, למי שפניתי זה היה ליאיר לפיד, לא לנתניהו, בסדר? זה מה שהראיתי לך עכשיו.
עכשיו, אחרי החקירה הזאת אתה נחקר שבועיים אחר כך בסדר? החקירה הזאת מתי נועה? זה ב-31 באוגוסט ואתה נחקר ב-19 בספטמבר. זה הרקע למעשה לחקירה שלך, אתה הכרת את זה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, גם באותו זמן, בתקופה שבין ינואר שהחקירות הן פומביות ויודעים על מילצ'ן לבין ספטמבר שאתה נקרא להעיד אתה מתראיין גם בנושא החקירות, הראיתי לך מופע אחד נכון? אתה מתראיין, אמרת לי מקודם כל הזמן אתה מתדריך עיתונאים.

לפיד: אמרתי שאני לא יכול לזכור כל ראיון שנתתי או כל תדרוך שנתתי אבל אמרת אמרת.

עו"ד חדד: תאשר לי בבקשה שבכל הראיונות האלה שנתת גם בתדרוכים, לא באת ואמרת נתניהו פנה אלי, ביקש ממני לעזור למילצ'ן, אין ראיון אחד כזה, בדקנו את כל הראיונות שלך בנושא הזה.

לפיד: כאמור אני מתראיין הרבה ואני לא יכול לזכור כל מילה שאני אומר בראיון.

עו"ד חדד: אתה זוכר שסיפרת על הדבר הזה בראיון?

לפיד: על הדבר הזה לא סיפרתי בראיון

עו"ד חדד: לא כי חשבת שיש לך משהו להסתיר אלא כי פשוט לא הרגשת שזה משהו רלוונטי נכון?

לפיד: זה גם נאמר בחקירה.

עו"ד חדד: נכון, אני אומר גם עכשיו אתה אומר את זה.

לפיד: כן. כן.

עו"ד חדד: מי שרוצה לראות הרבה ראיונות שאתה מדבר על נתניהו וכמה שהוא לא בסדר וכו' והוא כך ואחרת, אבל בשום מקום אתה לא אומר הוא גם פנה אלי ואין דבר כזה נכון?

לפיד: אני אומר שוב, אני לא יכול לזכור כל ראיון שנתתי

עו"ד חדד: יש לך המון ראיונות, חבל על הזמן של כולנו. שוב, אתה אומר לא זוכר, לא סיפרת בשום ראיון על זה, זה לא

בכל מקרה הודעה לציבור לא מסרת תדעו לכם נתניהו פנה אלי, למשטרה לא פנית ואמרת תדעו לכם יש לי מידע רלוונטי על נתניהו, נכון?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: בסדר, אז אני חוזר לשאלה שלי מקודם, אני אומר אתה למיטב זיכרונך לא סיפרת על זה בראיונות ואני אומר לך שאנחנו בדקנו, לא סיפרת על זה בראיונות ולא הודעת לציבור ולא הלכת למשטרה וכו', כמו שאישרת לי מקודם, כי באמת לא ראית בזה שום דבר, זה אפילו לא עניין שצף לך בזיכרון נכון?

לפיד: עניתי על זה כמה פעמים, אני לא יכול לזכור כל ראיון שנתתי אבל,

עו"ד חדד: זו לא הייתה השאלה שלי אבל נתקדם. בכל מקרה, כמה חודשים אחרי החקירה שלך אם אתה זוכר בפברואר 2018 מתפרסמות המלצות המשטרה ביחס לתיקי נתניהו, אתה זוכר את זה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: אתה לא זוכר שהיו המלצות של המשטרה?

לפיד: אני זוכר שפורסמו, אני לא זוכר את התאריך או,

עו"ד חדד: אתה זוכר שפורסמו המלצות של המשטרה?

לפיד: ודאי, כן

עו"ד חדד: ואתה זוכר שבין היתר, ההמלצות כללו התייחסו לעניין הארכת הפטור? היו תדרוכים שהמשטרה קראו לך עד מפתח, אתה זוכר את זה?

לפיד: כן, אני זוכר את זה, אז דווקא התראיינתי ואמרתי לכולם אני לא עד מפתח, אני לא יודע מאיפה הביטוי הזה הגיע.

עו"ד חדד: אתה אפילו עד מנעול, לא רק שאתה לא עד מפתח אבל זה לא משנה רק מה שמעניין אותי זה שאתה זוכר שדיברו על תדרוכים?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ותדרוכים של המשטרה בעניין הזה, אתה בטח,

לפיד: זה אני לא יכול להגיד לך שום דבר בעניין הזה על תדרוכים של המשטרה. אני יודע שדיברו על זה, אני לא יודע אם זה נכון או לא.

עו"ד חדד: לא, אני לא שאלתי אם זה נכון או לא, אנחנו יודעים שזה נכון, אני שואל מה אתה שמעת שדיברו על זה? שהיו תדרוכים של המשטרה והמשטרה תדרכה כשאתה עד מפתח, אתה זוכר שדיברו על זה?

לפיד: אמרתי שהיו תדרוכים אני לא יודע אם זה היה של המשטרה

עו"ד חדד: היו תדרוכים שאתה עד מפתח

לפיד: אני יודע שראיתי טלוויזיה וקראו לי עד מפתח ואמרתי למה הם אומרים את זה? אני לא עד מפתח, מי תדרך אותם? למה הם אמרו את זה?

עו"ד חדד: לא שמעת, לא שאלת מי תדרך? מה פתאום קוראים לך עד מפתח? הרי לנו אין את העדויות בשלב זה, רק שתדע מר לפיד…
זה חשוב מאוד, ההדלפות בתיק הזה הן חשובות מאוד, העובדה שגם עד כמו מר יאיר לפיד ראש אופוזיציה חוטף על הראש שלו ועל הראש שלנו הדלפות כאילו הוא עד מפתח, הוא מתעורר בבוקר לגלות שהוא עד מפתח זה דבר חשוב, זה מזהם את השיח, זה מזהם את החקירה ואנחנו גם נראה בהמשך מי תדרך, למה תודרך?
בעקבות תדרוכי המפתח האלו אתה מתראיין ב-15 בפברואר 2018 אצל יונית לוי, אתה זוכר את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ומיד בפתח הריאיון הגברת לוי שואלת אותך את השאלה שהראיתי לך אתמול, האם זה לא בעייתי שהאדם שהרוויח הכי הרבה מהחקירות האלו הוא עד המפתח? זאת אומרת אתה, ראש האופוזיציה, האם זה לא רלוונטי, לא נראה לך בעייתי שאתה עד מפתח? ואז אתה אומר שאתה לא עד מפתח וכו', אתה הודף את הדברים האלה. אתה זוכר את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אחר כך יונית לוי שואלת אותך שאלה שהיא בהחלט חשובה, היא אומרת לך תשמע, למה לא גלגלת את ארנון מילצ'ן מכל המדרגות כשהוא פנה אליך ביחס להארכת הפטור?
בוא נראה מה אתה עונה, זה קצר מאוד, לא שאני חושב שהיה צריך לגלגל אותו מכל המדרגות מר לפיד בסדר? זה חשוב שייאמר. אז ככה, למה אתה לא מגלגל אז את ארנון מילצ'ן מכל המדרגות ואומר לו סליחה, אני גם עבדתי אצלך, אתה גם חבר טוב שלי, אני לא יכול לדבר איתך על זה בכלל? אתה אומר- אבל זה מה שקרה, עובדה היא שהחוק, אני רוצה שיהיה ברור, קודם כל החוק לא עבר לא משנה מה ניסו, לא משנה מה.
אז היא אומרת לך – אבל כל זה לא משנה את ניגוד העניינים? אתה אומר בשביל זה הלכתי. תראי אני עבדתי לפני 22 שנים אצל מילצ'ן ועדיין אנחנו משרד המשפטים, היה הסדר ניגוד עניינים, עשינו הכל מסודר, יש דבר כזה בעולם אנשים ישרים, גם לה אתה אומר את הממרה השחוקה הזו, שר האוצר הוא שר אוצר, זה התפקיד שלו, הוא יושב עם אנשי עסקים, הוא יושב עם תעשיינים, הוא יושב עם ועדי עובדים, הוא יושב כל היום עם אנשים וכל אחד מסביר מה טוב לדעתו למשק, הוא אומר לא רוב הזמן, חלק מהזמן.
אז שואלת אותך יונית, לא זיהית שיש בעיה לשבת איתו על משהו שכל כך יועיל לו? אתה אומר – אין שום בעיה, עובדה שעשינו בהליך מסודר, גם מול משרד המשפטים, גם בנוכחות משרד האוצר. זה מה שאמרת לה בסדר? יכולת לשמוע את עצמך אבל לדאבוני הטכנולוגיה בוגדת בנו אבל מה שאמרת פה הוא אמת?

לפיד: כן, במסגרת הז'אנר, זאת אומרת ראיון בטלוויזיה הוא דבר דחוס, אתה

עו"ד חדד: שיקרת לה?

לפיד: חס וחלילה.

עו"ד חדד: אוקי. מה שאתה אומר כמה דברים, קודם כל אתה אומר גם בראיון אתמול, אתמול היה לי קצת קשה לחלץ את זה ממך שחלק מתפקיד של שר אוצר זה לשבת עם אנשי עסקים, תעשיינים, ועדי עובדים, זה נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ושר אוצר ובכלל פוליטיקאי דרך אגב יושב כל היום עם אנשים כלשונך נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: וגם אמרת מקודם שאתה מתדרך הרבה עיתונאים, זה גם חלק מהתפקיד של פוליטיקאי נכון?

לפיד: בהחלט

עו"ד חדד: אין פוליטיקאי שלא עושה את זה?

לפיד: אין פוליטיקאי שלא עושה את זה.

עו"ד חדד: בוא נמשיך. עכשיו, בקטע שלא ראינו ביחד אבל הקראתי לך אותו ואתה רואה את התמונה,

לפיד: אני לא יכול לדעת אם אין פוליטיקאי שלא עושה את זה, אני מניח.

עו"ד חדד: אנחנו מדברים על פוליטיקאי ממוצע, אם יש מישהו בקצוות שהוא לא מדבר,

לפיד: לא, פתאום היו לי שני שמות בראש שאני יודע שהם לא מתדרכים, אמרתי כדי שאני לא,

עו"ד חדד: כנראה שהם מתדרכים בסתר, זה משהו אחר כנראה.

לפיד: כנראה

עו"ד חדד: בכל מקרה, דיברתי על הפוליטיקאי החפץ חיים, הממוצע, הוא מתדרך הרבה עיתונאים זה חלק מהביזנס נכון?

לפיד: כן.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »