יומן הבוקר
ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה), יאיר לפיד (צילום: אלי ציפורי)
לפיד טען בראיון ליונית לוי שדיווח על ניגוד העניינים שלו עם מילצ'ן, אך אין לכך כל זכר. תירוץ א' של לפיד: "עשיתי את זה מול היועץ המשפטי של משרד האוצר והוא עשה את זה מול משרד המשפטים". הפרוטוקולים מדברים❗
תירוץ ב' של לפיד:
"מילצ'ן לא מחמשת חברי הקרובים ביותר, הוא גם לא מעשרת או מחמישה עשר חברי הקרובים ביותר אז אתה יודע זה עניין סובייקטיבי אולי אבל זה לא איזה קרבה שאתה צריך לפרט באופן כזה".

מקטע מס' 10 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד (מסע השקרים של לפיד) במשפט נתניהו.

הפרקים הקודמים:  חלק א | חלק ב | חלק ג | חלק ד | חלק ה | חלק ו | חלק ז | חלק ח | חלק ט | חלק י

***

עו"ד חדד: עכשיו, בקטע שראינו יחד אתה טענת פעמיים בפני יונית שבהליך מסודר עם משרד המשפטים אתה הצהרת על החברות שלך עם מילצ'ן נכון?

לפיד: ההליך של ניגוד עניינים, אני מניח שאתה מכיר אותו הוא שאתה מספר את קורות החיים שלך על היועץ המשפטי של המשרד והוא הולך אחרי זה ועושה את הניגוד עניינים שלך מול משרד המשפטים.

עו"ד חדד: ואפילו ציינת שיש אנשים, יש בעולם הזה אנשים ישרים, אתה זוכר? אמרת את זה גם פה בבית המשפט.

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואתה עומד מאחורי כל הדברים שהקראתי לך גם היום?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה אומר שהלכת למשרד המשפטים, הצהרת על החברות שלך מול מילצ'ן, הסדרת הכל, זה מה שאתה אומר?

לפיד: אני עשיתי את זה מול היועץ המשפטי של משרד האוצר והוא עשה את זה מול משרד המשפטים.

עו"ד חדד: הבנתי. בוא נראה ביחד. אני מראה לך את הסדר ניגוד העניינים היחיד שהוצע לך בתקופה של הכהונה שלך כשר האוצר, אני אומר לך קודם כל שאין בו שום התייחסות לארנון מילצ'ן, אין בו שום התייחסות לארנון מילצ'ן בהסדר הזה.

לפיד: כן, כי אין לי איתו ניגוד עניינים.

עו"ד חדד: מצוין, אני מסכים. תיכף אנחנו נמשיך ונדייק את הדברים. דרך אגב, יש מר לפיד

לפיד: רגע, אני רק רוצה לקרוא

עו"ד חדד: אני יכול לתת לך. אני רק רוצה לומר לך, יש אנשים שתרמו כסף לא נקרא את השמות זה פחות חשוב, שתרמו כסף ליש עתיד,

לפיד: לא, לא תרמו,

עו"ד חדד: נתנו ערבויות

לפיד: כולם קיבלו את כל כספם בחזרה עם 4% ריבית

עו"ד חדד: מגיע להם, בכל מקרה תהיה איתי רגע, תיכף תסתכל כמה שאתה רוצה. מה שחשוב לי זה שאנשים תרמו או נתנו ערבויות בסכומים מהותיים וחלקם לא מופיעים בהסדר ניגוד העניינים, רובם למעשה לא מופיעים בהסדר ניגוד העניינים מהטעם הפשוט שגם אם מישהו נתן ערבות למפלגה שלך לא תמיד יש לך כשר אוצר בכלל אינטראקציה רלוונטית ולכן לא צריך לכלול אותו בהסדר ניגוד העניינים נכון? אלה דברים שאתה מכיר, יודע?

לפיד: כן

עו"ד חדד: למרות שהוא נתן 130, אפילו יש משפחות שנתנו שם, לא אחזור על השמות, אין סיבה, אפילו 130, כפול 4 או כפול 5 זאת אומרת סכומים מהותיים בגלל שאין להם עניינים איתך כשר אוצר בכובע שלך כשר אוצר אז הם לא נכללו בהסדר ניגוד העניינים שלך.

לפיד: אם כבר העלית את זה אז אנחנו מאוד הקפדנו ברשימת הערבים היו יותר ממאה איש ושאף אחד לא יוכל לקבל איזושהי שליטה או השפעה על מפלגה חדשה שנוצרה

עו"ד חדד: כן, אבל זה לא קשור לשאלה שלי, השאלה שלי הייתה ממוקדת. זה מאה אחוז, אתה הקמת מפלגה ואתה שולט בה וכו', זה טוב ויפה אבל לשאלה שלי לא כל מי שתרם גם אם אלה סכומים מהותיים מאוד, 130 כפול 4, 130 אלף שקל כפול 4 או אפילו כפול 5 עדיין אם אין לו אינטראקציה רלוונטית עם שר האוצר אז הוא לא כלול בהסדר ניגוד העניינים שלך וזה בסדר גמור, נכון?
כי זה רק כשיש לך יכולת להשפיע על היכולת של אותו אדם, אם לא, אין סיבה לכלול אותו.

לפיד: זה עניין משפטי אתה צריך לשאול את מי שעשה את הסדר ניגוד העניינים.

עו"ד חדד: בסדר, בוא נמשיך. עכשיו, אז תאשר לי בבקשה אם אתה רוצה תעבור על כל הסדר ניגוד העניינים שאין התייחסות כלשהי למר ארנון מילצ'ן?

לפיד: אין התייחסות למר ארנון מילצ'ן.

עו"ד חדד: יופי. עכשיו אני גם אומר לך שבאמת אני לא חושב שהיה צריך להצהיר על ארנון מילצ'ן בכלל, תיכף אנחנו נראה את זה ביחד בניגוד אולי למה שחשבת ולכן גם לא הצהרת על ארנון מילצ'ן, לא בשאלון ולא בכלל כי אין צורך להצהיר עליו, לא אתה דרך אגב היית צריך להצהיר עליו בהסדר ניגוד העניינים שלך וגם הלקוח שלי לא היה צריך להצהיר עליו בהסדר ניגוד העניינים שלו, תיכף נראה את זה.

לפיד: אני לא יודע לגבי הלקוח שלך

עו"ד חדד: אני מדבר עליך

לפיד: נכון.

עו"ד חדד: בכל מקרה אתה זוכר אם הצהרת עליו בהסדר ניגוד העניינים בשאלון?

לפיד: תראה, אני הצהרתי, סיפרתי את קורות החיים שלי

עו"ד חדד: לא, זה לא עובד ככה, יש שאלון שצריך למלא אותו, הפרוצדורה היא לא שאתה נותן קורות חיים, יש שאלות שאותו אתה ממלא עם רובריקות ספציפיות אנחנו נראה את זה עוד מעט, אתה זוכר?

לפיד: אז אם תראה לי אני אוכל לענות לך

עו"ד חדד: אני אראה לך, אני רק שואל, השיטה הזו שרק אם אני מראה לך אתה עונה היא שיטה לא מוצלחת לעד בסדר? נאמר בעדינות זה לא מסוג הדברים שמחזקים מהימנות, אני שואל אותך לפני כן האם אתה, כי אמרת ליוני שדיווחת למשרד המשפטים על הקשר שלך עם מילצ'ן, אני שואל אותך האם זה היה? או שאתה לא זוכר?

לפיד: למרות העצה הטובה שאתה נותן לי אם יראו לי את זה אני אדע לענות.

עו"ד חדד: תיכף אראה לך, אני שואל אותך כי ליונית לוי,

השופט עודד שחם: אדוני יכול להעיד מתוך זיכרונו או מתוך ידיעתו

לפיד: לא, מתוך זיכרוני אני לא זוכר

עו"ד חדד: אז אתה לא זוכר אם דיווחת עליו?

לפיד: מתוך זיכרוני עד שלא יראו לי אני, תראה, זה שעבדתי אצל ארנון אז זה היה 17 שנה קודם, עכשיו זה 27 שנה קודם

עו"ד חדד: מה הקשר?

לפיד: זה הופיע אפילו בוויקיפדיה שלי, זאת אומרת זה לא משהו שמישהו הסתיר באיזשהו אופן.

עו"ד חדד: אני לא שאלתי אם זה הופיע בוויקיפדיה או לא, לא שאלתי, א. ויקיפדיה אני מניח שלא אתה כתבת אותה על עצמך ו-ב. לא טענתי שהסתרת, זו לא השאלה שלי, אף אחד לא הסתיר גם את הקשר שלך עם אנשים אחרים, אני לא טוען שהסתרת אני גם לא חושב שצריך לכתוב אותו בהסדר ניגוד העניינים מר לפיד, אני תיכף אראה לך, אנחנו נראה ביחד, נקרא ביחד ונשאל את עצמנו האם היית צריך כן או לא?
אתה אמרת אצל יונית לוי שאתה הצהרת עליו בהסדר ניגוד העניינים שלך, אני שואל אותך האם עכשיו כשאתה אולי קצת יותר מיושב בלי המתח והלחץ של ראיון טלוויזיה שאני בטוח שאין לך, כי אתה אדם מנוסה האם עכשיו אתה זוכר, האם הצהרת עליו או לא הצהרת עליו בשאלון ניגוד העניינים שלך?

לפיד: אני אומר שוב, זה היה תהליך שבו ישבתי ודיברתי עם יואל בריס שבו סיפרתי לו את קורות חיי, אני מניח שזה עלה שם ושהוא אחרי זה עשה את ההסדר מול משרד המשפטים.

עו"ד חדד: לא, זה לא עובד ככה, אני מסביר לך.

השופט משה בר-עם: העד לא השיב קודם ש…  לא היה ניגוד העניינים?

עו"ד חדד: כן, גם את זה הוא השיב, הוא השיב. אני מקבל אדוני, נמשיך אבל אני רוצה להראות לך פוסט שפרסמת אני אקריא לך אותו, אתה אומר ככה ב-2013: כשנכנסתי לתפקידי כשר אוצר מילאתי הסכם ניגוד עניינים, הדרך שבה פועל הסכם כזה הוא שאתה מפרט בפני היועץ המשפטי את ההיסטוריה התעסוקתית שלך והוא מחליט אם יש מישהו, אדם או חברה שיש לגביו ניגוד עניינים, מובן מאליו שדיווחתי גם על היכרותי עם מילצ'ן, הוא מופיע בקורות החיים שלי ועל תולדות היכרותנו כתבתי לא פעם.
היועץ המשפטי החליט שאין שום ניגוד עניינים ולפיכך אין צורך לכלול את מילצ'ן בהסכם, העובדה שעבדתי אצלו כמה חודשים בשנות ה-90 פשוט לא יוצרת ניגוד עניינים שכזה, בזמן שהייתי באוצר פגשתי את ארנון מילצ'ן מעט מאוד, ב-2014 כשהוא רצה להאריך את חוק מילצ'ן הודעתי לו חד וחלק שאני נגד ובלמתי את החוק ביחד עם אנשי האוצר.
אני לא אכנס כרגע למעורבותו של ראש הממשלה בנושא שכן היא בדיון משפטי אבל את שלי עשיתי, פשוט אמרתי בשום אופן לא ובזה נגמר העניין. הטקסט הזה שאתה כתבת הוא טקסט אמיתי? הקראתי לך את זה.

לפיד: אפשר לראות את ההמשך?

עו"ד חדד: אפשר, אפשר. סיימת?

לפיד: כן

עו"ד חדד: עכשיו אני חוזר לא להמשיך אלא לחלק הזה שהקראתי לך, האם הוא אמת?

לפיד: כן

עו"ד חדד: כלומר יש לנו פה שני חלקים רק שנבין, אתה אומר שאתה סיפרת על מילצ'ן גם על ההיכרות שלך איתו, כלומר כל מה ששמענו אתמול שחקרתי אותך על ההיכרות עם מילצ'ן, על החברים, על הפגישות, על היציאות, על בתי הקפה, על העובדה שאשתך כתבה ספר עם הבת שלו, על הקמת יש עתיד, על כל ההקשרים ושוב, יש עוד רבים רבים רבים אתה אומר את כל זה סיפרת והחליטו בסוף לא לכלול אותו נכון?

לפיד: לא למה סיפרתי ובאיזה פירוט

עו"ד חדד: סיפרת שאתם חברים טובים?

לפיד: בסוף תראה זה עניין של תחושה, לי יש הרבה חברים אבל ארנון

עו"ד חדד: סיפרת עליו?

לפיד: אני אענה, הוא לא מחמשת חברי הקרובים ביותר, הוא גם לא מעשרת או מחמישה עשר חברי הקרובים ביותר אז אתה יודע זה עניין סובייקטיבי אולי אבל זה לא איזה קרבה שאתה צריך לפרט באופן כזה, בטח לא למישהו שכזכור לא קיבלתי ממנו דבר מאודי.

עו"ד חדד: כן, חוץ מזה שהיית בסוויטה על חשבונו במלון הנסיכה וחוץ מזה שהוא הטיס אותך לחו"ל וחוץ מזה שהיית יושב אצלו וחוץ מזה שהוא עזר לך בחיים הפוליטיים והפגיש אותך עם אהוד אולמרט, הפגיש אותך עם מר נתניהו, חוץ מזה שהוא כתב איתך ספר, קיבלת ממנו משכורת עתק בזמן שהיית בלוס אנג'לס, נברר איתו מה בדיוק היה שם חוץ מהדברים האלו אתה צודק אבל חוץ מזה ומעוד הרבה דברים אחרים מה שאמרת הוא נכון, בכל מקרה אבל מה שמעניין אותי

לפיד: זו הייתה שאלה או נאום

עו"ד חדד: לא, כי זה יום האתמול, אני לא הולך לחזור על אתמול, אנחנו רוצים להתקדם ובית משפט רוצה שנתקרב לקראת הסוף.

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה רוצה לענות?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: חוץ מזה מה שהוא אמר הוא נכון גברתי, אבל בנושא הזה שלנו אז אתה ציינת את הדברים לייעוץ המשפטי?

לפיד: כן, אני לא יכול לזכור כל מילה שנאמרה או איך היא נאמרה

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »