יומן הבוקר
יאיר לפיד (צילום: אלחי ציפורי), ארנון מילצ'ן (צילום מסך טלוויזיה)
השקרים של יאיר לפיד (יב)! עו"ד חדד מראה ללפיד תשובה שקיבל אראל סגל ממשרד האוצר, שמודה שלפיד לא ציין את מילצ'ן בהסדר ניגוד העניינים ומעולם לא הזכיר את שמו בשאלון המקדים. לפיד (בתגובה מדהימה): "אני לא הייתי במקומך מסתמך על אראל סגל בתור מקור למשפט... אין לי על זה שום הסבר". הפרוטוקולים מדברים❗

מקטע מס' 12 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד (מסע השקרים של לפיד) במשפט נתניהו.

הפרקים הקודמים:  חלק א | חלק ב | חלק ג | חלק ד | חלק ה | חלק ו | חלק ז | חלק ח | חלק ט | חלק י | חלק יא

***

עו"ד חדד: ואתה גם אומר שאמרת למילצ'ן בשום אופן לא, בלמת חד וחלק, שאני נגד, את כל זה אתה אומר אמרתי למילצ'ן, גם אמרת את זה בבית המשפט אתמול.

לפיד: אמרתי את זה פה

עו"ד חדד: כן? זה נכון?

לפיד: אכן עצרתי, לא הסכמתי להאריך את,

עו"ד חדד: לא, גם הודעת לו חד וחלק לא יהיה, נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: לא שומע

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: אוקי, בסדר. עכשיו,

השופט משה בר-עם: יש זיכרון דברים שנוגע לדברים של הייעוץ המשפטי?

עו"ד חדד: תיכף נראה לאדוני עוד רגע. בוא נלך לתגובת משרד המשפטים בנושא בסדר? יש את העיתונאי אראל סגל, במשרד האוצר סליחה, כי אמרת שאמרת את זה ליועץ המשפטי של משרד האוצר אז נראה קודם כל מה הוא אומר.
אראל סגל עשה לנו את העבודה, זה הוגש, שואלים האם לפיד דיווח ליועמ"ש משרד האוצר על פגישה עם מילצ'ן בהתאם לסעיף 26 בהסכם? שלום נתנאל, יאיר לפיד לא הזכיר בכלל את מילצ'ן בניגוד העניינים שלו, יאיר לפיד לא הזכיר את מילצ'ן בשאלון המקדים.
זאת אומרת לפי מה שאומרת דוברות משרד האוצר וכמובן עדי הגנה שיבואו לפה, אומרים שמעולם לא הזכרת את מילצ'ן בשאלון המקדים ובניגוד העניינים שלך, הם דוברי אמת או דוברי שקר?

לפיד: אני רואה את זה פעם ראשונה, אני לא הייתי במקומך מסתמך על אראל סגל בתור מקור למשפט

עו"ד חדד: אה, רק נעשה סדר, אתה לא מסתמך על אראל סגל זה נהדר, לכן אני לא מסתמך על אראל סגל, אתה רואה שזה בברכה, דוברות משרד האוצר עם הסמל של מדינת ישראל, אתה רואה את זה?
אראל סגל א. אין לי שום בעיה להסתמך אני חושב שהוא עיתונאי מצוין אבל אני מסכים איתך שהוא לא מקור שהייתי מראה לבית המשפט, הוא עיתונאי, במשפט שלנו לפעמים דברים התבלבלו בן כספית הפך להיות ככה ואחרת וכו' אבל אני מכבד את הקטגוריות הרלוונטיות אבל דובר משרד האוצר אני כן מרשה לעצמי להסתמך עליו.

לפיד: אני לא יודע, אין לי על זה שום הסבר

עו"ד חדד: אין לך שום הסבר, אתה בטוח שהזכרת אותו בשאלון המקדים?

לפיד: זה נראה לי מאוד בלתי סביר שהוא לא הוזכר בכלל כי כאמור זה משהו שהופיע כל פעם שכתבתי C.V או כל עם,

עו"ד חדד: כתבת C.V וכתבת ויקיפדיה וכתבת ספר וכתבת מאמר, יש חובה בשאלון לדווח על דברים, אמרת ששם כתבת בפייסבוק שלך בראיון ליונית לוי שדיווחת על הדברים אז עכשיו אתה אומר אני כבר לא בטוח, או שכן, או שלא?

לפיד: אני לא אכנס לסימפוזיון נדמה לי שזה לא המקום, לא אכפת לי אבל אני לא אכנס לסימפוזיון על ההבדל בין משהו שכותבים בפוסט לבין משהו שאומרים בעדות בבית משפט.

עו"ד חדד: לכן שאלתי אותך כאן בבית משפט אם זה נכון ואמרת כן, אז אני מסכים איתך, אני לא כותב גם פוסטים, למיטב ידיעתי מעולם לא כתבתי פוסט אבל אני צריך לבדוק את זה, יבדקו בטח מאחורי, אבל בכל מקרה אז מקודם שאלתי אותך על הפוסט בבית המשפט אמרת כן, זה נכון, זה מדויק.
אז עכשיו אתה אומר פוסט הוא לא מדויק והיום אני לא בטוח אם דיווחתי או לא דיווחתי, מדויק מה שאמרתי?

לפיד: אמרתי שסביר מאוד שאכן ישבתי והסברתי את זה ליואל בריס כמו שמתחייב אבל לא היה לי שום סיבה בעולם להגיד שיש לי ניגוד עניינים עם מילצ'ן כי אין לי ניגוד עניינים עם מילצ'ן, כי לא קיבלתי ממנו דבר, לא מתנות ולא שום דבר אחר.

השופט משה בר-עם: מר לפיד השאלה לא אם יש או אין ניגוד עניינים בהקשר הזה אלא מבקשים לראות את הלכאורה, את השונות בגרסאות, זה מה שמנסה מר חדד לעשות.

לפיד: כן, כן, אני מבין, תראה יש פה גם אני מנסה להסביר הבדל בז'אנרים, בפוסט בפייסבוק ובבית משפט זה פשוט לא אותו דבר

עו"ד חדד: כן, לכן הראיתי לך את הפוסט בפייסבוק ושאלתי אותך אם זה אמת, אמרת שכן, ואז אנחנו הטמענו את הפוסט בפייסבוק כחלק מהמשפט, זה כבר ז'אנר אחר, אתה אמרת לי שהוא נכון בבית המשפט ועכשיו אתה אומר סביר, לא בטוח, יכול להיות.
אנחנו נראה שלא היה ולא נברא, דרך אגב, זה משרד האוצר שאומר את זה. במשרד המשפטים גם הוא וגם נביא את העדים הרלוונטיים ממשרד המשפטים ככל שחברי יחלקו על זה שגם הם אומרים משרד המשפטים בניגוד לטענתו לפיד לא הצהיר על קשריו עם מילצ'ן, גם הם, זה כבר לא אראל סגל, אני רואה שזה כתבה של יקי אדמקר, אני לא יודע אם מותר לסמוך עליו לשיטת ראש האופוזיציה

לפיד: אני יכול לראות את הידיעה רגע?

עו"ד חדד: כן, ודאי. הנה הודעה שפרסם משרד האוצר נאמר כי לאחר, המשנה ליועץ המשפטי עורכת הדין דינה זילבר עליה מותר לסמוך? מותר לסמוך עליה? כי הראל סגל לא, נביא גם את עדת ההגנה דינה זילבר. בסדר?
היא אומרת לאחר כניסתו של לפיד … חוות דעת לעניין בדיקה שערכנו במסמכים שקשורים לחוות הדעת לא הוזכר שמו של מילצ'ן, אתה רואה?
זה ציטוט של הגברת זילבר שאני מקווה שהיא מקור מוסמך, אני לא יודע לשיטתך, אז יכול להיות שלא דיווחת על מילצ'ן בהסדר ניגוד העניינים שלך?

לפיד: אני חוזר בפעם השמינית לא היה לי ניגוד עניינים עם מילצ'ן

עו"ד חדד: מאה אחוז, בסדר, לא היה לך ניגוד עניינים עם מילצ'ן, אבל לשאלה אם דיווחת או לא דיווחת, תשובתך?

לפיד: תשובתי היא שאני לא יכול לדבר בשם משרד המשפטים ולא בשם משרד האוצר, אתה שואל אותי, סביר? כן.

עו"ד חדד: דרך אגב, אני גם לא אומר שבוצע משהו לא תקין, באמת אני חושב שלא אתה וגם לא הלקוח שלי היו צריכים לדווח על מילצ'ן כיש שיש איתו ניגוד עניינים תיכף אני אראה לך למה.

בהמשך:

עו"ד חדד: זה שאלון ניגוד עניינים אתה מכיר, זוכר אותו שמילאת שאלון כזה?

לפיד: לא זוכר, אני מניח, כן

עו"ד חדד: זה דרך אגב שאלון שאתה צריך למלא אותו, זאת אומרת אתה חותם עליו

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: תסתכל שמרבית השאלון הוא עוסק באמת בקרוב ויש הגדרה למי הוא קרוב, למשל בסעיף 6 לשאלון כתוב קרוב זה בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך, אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: וברור שמילצ'ן הוא לא אחד כזה נכון? הוא לא נכלל בהגדרת קרוב לכן לא צריך לכלול אותו בסעיף 6

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: נכון?

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: עכשיו, נסתכל על סעיף 9 שזה לכאורה הסעיף שמישהו היה יכול לחשוב ששם היית צריך לכלול את מילצ'ן ולכן אני אומר לך שלדעתי התשובה היא שלא היית צריך לכלול אותו בכלל, לא אתה ולא מישהו אחר שזה כן חשוב אני חושב לכתב האישום שלנו כי יש טענה ספציפית כזו עלינו, תסתכל כתוב – האם ידוע לך על תפקידים ועיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים אליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל או של מקורביך שם כתוב במקום היחיד בשאלון הזה בסוגריים קטנים, חברים קרובים, שותפים עסקיים שהיו עלולים להעמיד אותך במצב של ניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד וכו'.
אתה רואה שפה בשונה מההגדרה לפני כן איפה שצריך לפרט את כל הקרובים שלך פה כשמדברים על חברים זה רק חברים שיש להם עיסוק שעשוי להעמיד אותך בניגוד עניינים, מה שאני רוצה שתאשר לי שמבחינתך כשאתה נכנס לתפקיד שלך כשר אוצר לא חשבת שיש למילצ'ן איזשהו עיסוק שיכול להעמיד אותך במצב של ניגוד עניינים, יש לו חברת טלוויזיה בחו"ל, חברת סרטים בחו"ל, כל העסקים שלו בחו"ל לכן אתה לא חשבת שצריך לכלול אותו נכון?

לפיד: נכון

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »