יומן הבוקר
יאיר לפיד (צילום: אלי ציפורי)
השקרים של לפיד (טז)! עו"ד חדד מראה ללפיד שגם מילצ'ן אמר בעדותו כי לפיד אמר שהוא יטפל בבקשתו ולא זרק אותו מכל המדרגות. לפיד: "אמרתי לו שהתשובה היא לא"; עו"ד חדד: "הוא לא זוכר שיחת טלפון כזו" (מילצ'ן אמר בעדותו שלא היתה שיחה כזו). הפרוטוקולים מדברים❗

מקטע מס' 16 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד (מסע השקרים של לפיד) במשפט נתניהו.

הפרקים הקודמים:  חלק א | חלק ב | חלק ג | חלק ד | חלק ה | חלק ו | חלק ז | חלק ח | חלק ט | חלק י | חלק יא | חלק יב | חלק יג | חלק יד | חלק טו

***

עו"ד חדד: בכל  מקרה פיני רובין מספר שבפגישה אתה גילית הבנה, אתה ביקשת להתייעץ, אמרת שאתה מוכן לשקול את זה, זה נכון?

לפיד: אני לא חושב שאמרתי אני מוכן לשקול את זה, אבל ודאי שהייתי מנומס כמו שתמיד עושים.

עו"ד חדד: אני אקריא, הוא אמר שיש לדעתו פנים לכאן ולכאן, צריך לחשוב על זה, להתייעץ על כך, זה נכון?

לפיד: זה בערך מה שאני אגיד לכל בן אדם שאני עוד לא נותן לו תשובה.

עו"ד חדד: עכשיו, שואלים את מילצ'ן את השאלה איזה תשובה קיבלת מיאיר לפיד? מה אתה חושב שהוא אמר בחקירה שלו?

לפיד: לא יודע, אני בטוח שתציג לי

עו"ד חדד: אני שואל אותך

לפיד: אני לא חושב, אני לא מנחש על חקירה של מילצ'ן

עו"ד חדד: בוא נראה זה 31 באוגוסט ומה התשובה שקיבלת ממנו? מיאיר? כן. שמטפלים בזה.

לפיד: אצלי זה לא עלה

עו"ד חדד: זה קצר, לא צריך, שמטפלים בזה, זה מה שהוא אומר, שאמרת לו שמטפלים בזה. זה נכון או לא נכון?

לפיד: אני צריך לראות את זה ברשותך

עו"ד חדד: אבל אני מקריא לך

לפיד: כן, אבל אני רוצה לראות מה היה לפני ואחרי כמו שדיברנו כבר איזה פעמיים נאמר.

עו"ד חדד: זה נכון שאמרת לו שמטפלים בזה או לא?

לפיד: כן, אמרתי יחזרו אליכם כי הייתה שם רותם רולף ואמרתי נחזור אליכם ואכן חזרתי אליו ואמרתי שהתשובה היא לא.

עו"ד חדד: טוב, בוא נמשיך. סליחה, הוא לא זוכר שיחת טלפון כזאת שאתה אומר לו לא

לפיד: זה אתה צריך לשאול אותו

עו"ד חדד: אני אשאל אותו, בסדר, עוד מעט אני אראה לך גם את זה. עכשיו נחזור לתרשומת של רותם רולף כי היא מתאימה אני חושב לכל מה ששמענו ממילצ'ן שמטפלים בזה, מפיני  וגם מסמכים שעוד מעט אנחנו נראה אותם. בעקבות הגישה רותם רולף כותבת לה פעולות לביצוע ולבירור, זה דבר לגיטימי נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: והיא לא הייתה פועלת מול גורמי מקצוע שונים, אם לא הייתה מקבלת ממך הוראה לבדוק א הדברים, נכון? נכון?

לפיד: כן, אבל היא זו שמחליטה עם מי היא מדברת

עו"ד חדד: תיכף נראה אם זה נכון או לא נכון, אבל זה פחות מעניין אותי, מה שמעניין אותי זה שהיא לא הייתה הולכת לבדוק את הדברים בלי אישור שלך, כלומר אם היית אומר לה רותם תודה, לא עושים כלום, היא לא הייתה הולכת ובודקת.

לפיד: לא, אני אמרתי לה לכי תבדקי ותחזרי תוך שבועיים.

עו"ד חדד: ואתה באמת אולי לא יודע כל פרט בבדיקה אבל ההנחיה היא הנחיה כללית כמו שאמרת מקודם, לכי תבדקי, תחזרי עוד שבועיים, אפילו תכיני מצגת ראינו מקודם נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: הראו לך מצגת אני מניח?

לפיד: כן

עו"ד חדד: יש לך אותה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אתה זוכר מה היה בה?

לפיד: לא ממש, אני זוכר את השורה התחתונה, השורה התחתונה אמרה לא לעשות את זה

עו"ד חדד: אתה בטוח?

לפיד: כן

עו"ד חדד: תראה אנחנו נקבל את המצגת הזאת, זה במיילים שביקשנו לקבל ונקווה שבית משפט ייתן לנו, אני אומר לך שזו לא השורה התחתונה, זה משנה לך משהו מהזיכרון?

לפיד: לא

עו"ד חדד: יכול להיות שהייתה שורה תחתונה אחרת, שהיו גורמים מקצוע שאמרו אפשר כך, אפשר אחרת אולי?

לפיד: אני לא חושב שהיו גורמי מקצוע במשרד האוצר אז שאמרו,

עו"ד חדד: … יכול להיות שקיבלו מתווה?

לפיד: אני אופתע

עו"ד חדד: אז תיכף נופתע ביחד, בסדר. אתה זוכר לפי התרשומת הזו אנחנו רואים שבמסגרת הפגישה עלה הנושא של הפטור באנגליה, פטור דומה באנגליה, האם באנגליה יש פטור מדיווח, אתה רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה זוכר את זה? שאלתי אותך אתמול על זה?

לפיד: כן, זה עלה אתמול

עו"ד חדד: אתה זוכר שזה עלה גם,

לפיד: לא, אני מניח שהיא מסכמת פה את הטיעונים של פיני רובין

עו"ד חדד: כן, כן, פיני רובין, אולי מילצ'ן, אולי אתה, אולי מי יודע, לא משנה אבל זה סיכום הדברים, הדברים החשובים שבפגישה שעלו בפגישה נכון?

לפיד: דברים שהיא חשבה שהם חשובים, אתה מבקש ממני להגיד על דברים שהיא כתבה?

עו"ד חדד: אני מסכים, אתה רואה אנחנו מסכימים, הדברים החשובים שהיא חשבה שעלו בפגישה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: ואם תראה בפגישה עלה גם נושא הפטור ממס נאמנויות, אני אראה לך את זה, אתה רואה, תבדוק מול משה אשר על הסיפור של נאמנויות.

לפיד: על זה אין לי שום זיכרון

עו"ד חדד: שום זיכרון?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אני אראה לך דרך אגב שגם אתה וגם נתניהו פגעתם קשות במילצ'ן בהטבות המס שלו בכל מה שקשור לנאמנויות בחוק ההסדרים שתיקנתם, תאשר לי רק שמעולם לא דיברת עם נתניהו על הנאמנויות?

לפיד: לא

עו"ד חדד: מעולם לא נכון?

לפיד: לא

עו"ד חדד: והוא לא ביקש ממך, הוא לא אמר לך משהו בנושא הזה נכון?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אתה יודע דרך אגב, יש לך זיכרון בנושא הזה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אני אנסה לספר לך ותראה אם זה מזכיר לך משהו, כי אין לי, או שכן, או שלא, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה.
מה שקרה זה שבחוק ההסדרים שאתה ונתניהו העברתם אתם למעשה שיניתם את משטר מיסוי הנאמנויות, לפני כן אדם עלה לארץ, אני מדבר על אדם בעל נכסים ואם יש לו נאמנויות בחו"ל שנוצרו בחו"ל הנאמנויות האלה יהיו פטורות ממס לעולמי עולמים, לא עשר שנים, לא עשרים שנה, עד קץ הדורות.
בתיקון 197 שאתה ונתניהו קידמתם, חתמתם עליו שיניתם את זה כך שאם הנהנה מישהו, אחד הנהנים בנאמנויות, נהנה זה מי שמקבל כסף מהנאמנות, אם אחד מהם הוא ישראלי אז הנאמנות היא ישראלית והיא משלמת מס בישראל, וזה מכת מוות לכל מיני תכנוני מס של עשירים מופלגים, בין היתר, למילצ'ן

לפיד: אוקי

עו"ד חדד: אתה מכיר את זה, זוכר את זה?

לפיד: לא ממש

עו"ד חדד: כי זה עלה בפגישה

לפיד:   אני רואה אבל אני לא ממש זוכר.

עו"ד חדד: לא נזכר, בכל מקרה עם נתניהו מעולם לא דיברת על זה?

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות.

עו"ד חדד: נמשיך. כי לפי העמוד השני, קודם כל אתה אומר שאתה לא זוכר שום שיחה עם נתניהו על נאמנויות, זה ברור.
לפי העמוד השני של מסמך רולף, אדוני ראה שגם לא עניתי לאדוני כדי שלא תהיה המילה האחרונה. אתה רואה? כתוב לבדוק מול משה אשר, אתה רואה? כתוב כך, לבדוק מול משה אשר וכו' לעדכן את יעל, נועה תצבעי לי לעדכן את יעל. לעדכן את יעל ולשאול מה היא חושבת ולעדכן את השר. אתה רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה זוכר מי זו יעל?

לפיד: אני מניח שיעל אנדורן שהייתה מנכ"לית משרד האוצר

עו"ד חדד: נכון, אתה זוכר מה העמדה שלה?

לפיד: לא, אני קיבלתי בסוף עמדה כללית שגורמי המקצוע כולם חושבים שזה רעיון רע.

עו"ד חדד: זה מה שאתה קיבלת?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה בטוח בזה?

לפיד: זה מה שזיכרוני לפי מיטב זיכרוני. עובדה היא שהייתי נגד החוק.

עו"ד חדד: לא, זה לא נכון, אתה היית בעד החוק, ראינו מה אמרת למילצ'ן אבל תיכף נראה את גורמי המקצוע, אני פושט חושב שהזיכרון השתנה בהתאם לצרכים אולי.

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »