יומן הבוקר
יאיר לפיד (צילום: אלי ציפורי)
השקרים של לפיד (יז)! העוזרת של לפיד שלחה ליד ימינו, הלל קוברינסקי, מסמכים לעיון בנושא המס של מילצ'ן, למרות שאינו עובד ציבור. לפיד: "אני לא אחראי על מה שהיא כתבה. אני לא יודע להסביר דברים שכותבים אנשים אחרים". לפיד מודה: אין שום מסמך שמעיד על כך שאמר 'לא' למילצ'ן. הפרוטוקולים בנפרד❗

מקטע מס' 17 מתוך הפרוטוקולים הרשמיים של עדות יאיר לפיד (מסע השקרים של לפיד) במשפט נתניהו.

הפרקים הקודמים:  חלק א | חלק ב | חלק ג | חלק ד | חלק ה | חלק ו | חלק ז | חלק ח | חלק ט | חלק י | חלק יא | חלק יב | חלק יג | חלק יד | חלק טו | חלק טז

***

עו"ד חדד: תגיד לי, תסביר לבית המשפט מיהו הלל קוברינסקי?

לפיד: הלל קוברינסקי הוא חבר טוב שלי

עו"ד חדד: ומה הקשר שלו לבדיקה?

לפיד: אני לא יודע

השופטת פרידמן-פלדמן: חבר טוב של?

לפיד: שלי, חבר טוב שלי, הוא הקים איתי ביחד את 'יש עתיד'. כשהמסמך הזה פורסם בערוץ 2 שם נדמה לי שכולם ראו אותו פעם ראשונה, אני מאוד הופתעתי מזה אבל היות וידעתי שאני הולך להעיד לא רציתי לצלצל להלל ולשאול אותו מה פתאום היא דיברה איתו?

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לנו מה הקשר שלו לבדיקה?

לפיד: לא.

עו"ד חדד: מהו, מיהו למעשה? חבר טוב אני מבין, מה הוא?

לפיד: חבר טוב, הוא הקים איתי ביחד את 'יש עתיד', הוא יועץ פוליטי שלי

עו"ד חדד: הוא לא יועץ פוליטי פורמאלי?

לפיד: הוא לא מקבל כסף אם זו השאלה.

עו"ד חדד: אני אומר הוא לא עובד,

לפיד: כן, אבל אתה יודע הרבה אנשים … פוליטית, הוא אדם קרוב אלי פוליטית שאיתו אני מדבר הרבה, בתקופתנו באוצר הלל הוא איש עסקים, בתקופתנו באוצר החברה נהגו לדבר איתו אבל אני לא יודע, אני אומר זה מאוד הפתיע אותי.

עו"ד חדד: בוא נראה אם זה מאוד מפתיע אותך. אני מראה לך מסמך אתה מכיר את המסמך הזה נכון? הארכת תוקף הטבות המס הניתנות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, אתה מכיר אותו?

לפיד: לא

עו"ד חדד: אתה מכיר אותו כן?

לפיד: אם אני מכיר את המסמך הזה?

עו"ד חדד: כן

לפיד: זה מייל נראה לי, היי הלל

עו"ד חדד: כן. כן. זה לא מייל, זה מסמך, לא משנה יכול להיות שזה מייל, יכול להיות שזה לא מייל.

לפיד: לא, לא מכיר אותו

עו"ד חדד: לא מכיר אותו, אז רק תראי למטה שזה מסמך של משרד האוצר. אתה רואה? אתה יודע? כתוב היי הלל כמו שאמרתי לך טלפונית יאיר ביקש ממני לבחון התקנת תקנות להארכת הטבות המס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים בתנאי שיבצעו השקעות מאוד משמעותיות בארץ. לא הראו לך את המסמך הזה בחקירה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: טוב, בוא נראה מה כתוב בו. אז קודם כל מה שאנחנו רואים מה אומרת הגברת רולף, זה לא לבדוק ככה באופן כללי אלא יאיר ביקש ממני לבחון התקנת תקנות

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז אתה ביקשת, זאת אומרת לא גלגלת את מילצ'ן משום מדרגה אלא ביקשת מרותם רולף לבחון התקנת תקנות?

לפיד: אני מזכיר, אני לא היה לי שום ניגוד עניינים עם ארנון מילצ'ן כי לא קיבלתי ממנו מאות אלפי שקלים של מתנות

עו"ד חדד: גם הלקוח שלי לא

לפיד: ואני שאלו אותי, עשיתי בירור, עירבתי את גורמי המקצוע ואמרתי לא. זה ההליך הנכון וזה ההליך התקין.

עו"ד חדד: לא אמרת לא. יש לך מסמך שבו אתה אומר לא? יש איזשהו מסמך? בסוף מסקנה שבסוף אתה אומר לא? איזשהו נייר שכתוב בו לכן אנחנו לא עושים את זה? יש מסמך כזה? כן או לא?

לפיד: לא צריך מסמך כי זה לא נעשה

עו"ד חדד: לא, לא נעשה מסיבות אחרות תיכף נראה, מסמך שאומר לא, ראית מסמך כזה?

לפיד: אין בידי מסמך כזה

עו"ד חדד: יש לך מסמך שאומר שעמדת גורמי המקצוע היא לא לאשר?

לפיד: אין בידי במסמכים בכל הנושא

עו"ד חדד: אבל זה מתאר בכל מקרה את מה שהיה, נכון? כשהיא אומרת יאיר ביקש ממני לבחון התקנת תקנות היא לא משקרת נכון?

לפיד: אני לא יודע להגיד לך מי מנסח מה, ולמה, אני יודע להגיד לך שהיא נתבקשה להגיד לי אם החוק הזה הוא טוב או רע.

עו"ד חדד: לא, זה לא מה שכתוב פה

לפיד: יכול להיות

עו"ד חדד: יאיר ביקש ממני לבחון התקנת תקנות

לפיד: יכול להיות שזה לא מה שכתוב פה, היא נתבקשה לבחון אם זה טוב או רע, אני מניח לשאלתך על הלל שהיא פנתה, הלל הוא יזם אינטרנט, הוא ניהל איתי את ה-N.T.V ישראל אז אני מניח שהיא פנתה אלו כי היא חשבה שדעתו רלוונטית.

עו"ד חדד: סתם ככה בלי שאמרת לה תבדקי איתו?

לפיד: לא אמרתי לה תבדקי איתו

עו"ד חדד: אתה בטוח?

לפיד: כן

עו"ד חדד: בוא נמשיך ונראה. בחקירה שלה אומרת הגברת רולף שמדובר במסמך שהיא שלחה לאדם בשם הלל שהוא יועץ מאוד מאוד מאוד מקורב ללפיד ואתה אומר שזה נכון?

לפיד: כן

חדד: עכשיו, רותם רולף מדברת על יועץ מאוד מקורב, אמרת שהיא לא משקרת, זה נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: עכשיו, אנחנו כבודכם ביקשנו את המייל המקורי שזה הגיע, לדאבון הלב כבודכם ראה את התגובה של המדינה בהקשר הזה, זה חומר שהיה חייב להיאסף לא רק כי זה קובץ וורד עמום כזה, בכלל כל מה שביקשנו אלה חומרים שאמרנו שחייבים להיאסף יש שם סעיפים ספציפיים בכתב האישום שמדברים על זה, הכל היה צריך להיאסף וזה לא נעשה אבל נראה ממה שיש לנו ומהמסמכים הנוספים שנקבל, נראה מה קורה.
כתוב ככה במסמך – כמובן שאם נרצה לקדם התקנת תקנות חשוב להחליט על מועד נכון לעשות זאת, בכל מקרה צפוי ששוב יתקפו אותנו שאנחנו נותנים הטבות מס לעשירים, נשמח לשמוע את דעתך, האם יש לך שאלות, הערות, התייחסויות נוספות מה עמדתך הכללית בסוגיה, תודה רותם. אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז קודם כל אנחנו רואים שרותם כותבת בשלב הזה, לפחות במועד שבו המכתב הזה נשלח אתם שוקלים, היא התבקשה לבחון את התקנת התקנות ואנחנו רואים אפילו לבדוק מה המועד הנכון לעשות את זה, אתה רואה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אז שוב, זה לא גלגול ממדרגות אלא זה לנסות לתזמן את זה, מתי? אתה רואה?

לפיד: אני לא אחראי על מה שרותם כתבה.

עו"ד חדד: אתה לא אחראי, בסדר, סך הכל היא היועצת הבכירה שלך. כתוב פה דבר נוסף, כתוב בכל מקרה צפוי ששוב יתקפו אותנו שאנחנו נותנים הטבות מס לעשירים. אתה יכול להסביר למה ששוב יתקפו אתכם, על מה תקפו אתכם בעבר?

לפיד: אני לא יודע להסביר דברים שכותבים אנשים אחרים

עו"ד חדד: הם כותבים בשמך.

לפיד: לא, היא לא כותבת בשמי, היא כותבת בשמה

עו"ד חדד: היא יועצת שלך

לפיד: כתוב רותם בסוף המכתב

עו"ד חדד: כן, אבל היא יועצת שלך

לפיד: היא נתבקשה על ידי לבחון נושא מסוים, מה היא עושה בדרך? אני לא מכיר, אני שר האוצר בתקופה מורכבת אי אפשר, כל הרעיון בעבודה עם גורמי מקצוע אתה שולח אותם, אתה מקבל חזרה שורה תחתונה עם הסבר. מה קרה,

עו"ד חדד: מה השורה התחתונה שקיבלת, אתה זוכר? יש לך אותה? רגע, אתה מקבל אותה כתובה את השורה התחתונה?

לפיד: זה יכול להיות אחד משלושה מצבים, יכול להיות, תלוי בחשיבות העניין, זה יכול להיות שנכנסים לחדר יושבים בישיבה הרבה אנשים ואומרים לך בדקנו את זה, זה לא רעיון טוב. זה יכול להיות במצגת אם יש שם דברים יותר מורכבים וזה יכול להיות,

עו"ד חדד: הייתה מצגת

לפיד: אני לא יודע להגיד לך

עו"ד חדד: אנחנו רואים, כתוב תוך שבועיים מצגת אז כנראה זה יותר חשוב.

לפיד: בסדר, אני לא סידרתי את זה לפי סדר ה…

עו"ד חדד: תגיד לי, אתה זוכר שתקפו אותך על הטבות מס שנתתם למבשלת הבירה שבמקרה הבעלים שלה היה הלל קוברסקי?

לפיד: קוברינסקי

עו"ד חדד: קוברינסקי סליחה, והפרסומאי יורם באומן?

לפיד: כן, זה היה בוועדת הכספים זה לא היה משרד האוצר

עו"ד חדד: אתה זוכר אבל? כתוב האוצר העביר סיוע למבשלות בירה קטנות שהגדולה בהם היא מבשלת בירה אלכסנדר שבבעלות יועצי לפיד, הלל.

לפיד: כן, אני זוכר את זה, כן כתוב פה שהיה להם חמישה אחוז באיזה מבשלת בירה

עו"ד חדד: אתה זוכר אבל שתקפו אתכם על זה?

לפיד: כן, אבל זה לא היה מאוד חשוב.

עו"ד חדד: יכול להיות שלזה היא התכוונה כשהיא אמרה שצריך שלא יתקפו אותנו שוב?

לפיד: לא יודע להגיד לך למה היא התכוונה.

עו"ד חדד: טוב. בכל מקרה, תראה, לא רק שלפיד לא הרחיק את עצמו מהטיפול בנושא נוכח מעורבותם של יועציו אלא שההחלטה להעביר את הסכום קדמה פגישה לילית בין אורי שגיא שותפם של קוברינסקי ובאומן המייצג את יצרני הבירה הקטנים, וסגנו של לפיד סגן שר האוצר מיקי לוי, גם הוא מיד עתיד, אתה זוכר את האירוע הזה?

לפיד: אני זוכר אותו אחרי, זאת אומרת כשהוא פורסם, אני לא אחראי אם זה נכון או לא נכון, זה פרסום עיתונאי.

עו"ד חדד: אני גם לא רוצה להיכנס, לא הולך לברר את השאלה אם הוא, האם חטאת או לא חטאת, מבחינתי אתה נכנסת צדיק, תצא צדיק. בוא נמשיך.

לפיד: יש דבר כזה אתה יודע. אנשים שהם באמת ישרים

עו"ד חדד: כן, רק לא מי שלא אומר אמת בבית משפט, אבל בוא נמשיך

לפיד: נכון

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »