יומן הבוקר
שייקה ברקת (צילום מסך טלוויזיה)
צלילת תיק הצוללות (ב')! פרקליט גנור: "מי הגורמים הבכירים ששלחו לך הביתה את בן כספית ורביב דרוקר?"; שייקה ברקת: "לא רוצה לנקוב בשמות"; פרקליט גנור: "קיבלת כסף גם מהמספנה וגם מחברת נוספת"; ברקת: "איפה האנשים שאמרו את זה, הם ירדו למחתרת"

בפרק השני של צלילת תיק הצוללות ממשיך שייקה ברקת להתחמק מכמעט רוב השאלות ודומה שיש לו זיכרון סלקטיבי.

חשוב לי להדגיש שזה היום השני לחקירתו הנגדית של ברקת, הפרוטוקול של היום הראשון משום מה עדיין לא פורסם.
בכל מקרה, בחקירתו הראשונה נחשפו הסכומים האדירים שקיבל ברקת כתוצאה מתיווך ברכישת הצוללות – עשרות מיליוני אירו. אחר כך התברר שברקת גזר קופון נוסף מאחורי גבה של המספנה – מחברת אטלס שייצרה רכיבים לצוללות. המספנה ביקשה ממנו להפסיק לעבוד במקביל עבור אטלס וזה הוביל בסופו של דבר להדחתו, בניגוד לתיזה שהוא הודח לטובת מיקי גנור.

תיק "הצוללות" (3000) – הפרוטוקולים מדברים❗

***

ניר: בדיון הקודם סיפרת שלא אהבת שהשם שלך עלה בתקשורת, נכון.

ברקת: אמת. אני גם לא אוהב היום.

ניר: וגם סיפרת שהיו גורמים בכירים תכף נראה מי זה ששלחו לך הביתה את זוג העיתונאים רביב דרוקר ובן כספית.

ברקת: אמת.

ניר: מי היו אותם בכירים?

ברקת: אין לי בעיה אני אגיד לך. כל ראשי הצוותים בגרמניה של הישראלים היו בביתנו או בגרמניה או ברמת השרון במטבחינו באים לשפוך את ליבם, באים לעודד, באים. היינו אשתי היקרה ואני כאמא ואבא לראשי הפרויקט.

השופטת חיימוביץ': והם אלה שפנו לבן כספית ורביב דרוקר?

ברקת: לא אני, אני לא רוצה לנקוב שם אבל אני יודע אפילו או זוכר פחות או יותר 1 או 2 שהם פנו לרביב דרוקר, אני לא פניתי לרביב דרוקר.

ניר: אני רוצה את השמות שלהם בבקשה.

ברקת: אני לא פניתי לאף אחד מהשלטונות.

ניר: אמרת שאתה זוכר שם 1 או 2 אני מבקש שאתה תגיד אותם.

ברקת: אני אבקש את רשותם הם רבי סרנים ראשי פרויקטים הם היו בביתנו גם בגרמניה וגם בארץ, אשתי היקרה מיקי כאמא ואני כאבא ועד היום שומרים איתי קשר, האחרון ששמר איתי קשר עוד (לא ברור) על הנייד שלי בחוץ-לארץ זה הכל.

ניר: אתה לא רוצה להגיד את השמות שלהם.

ברקת: אחרות אמרו לי לא להזכיר את שמו אז אני לא מזכיר את שמו.

ניר: מי?

ברקת: אני לא אגיד כאן. (מדברים ביחד)

ניר: אבל הוא צריך להזכיר את שמו הוא בבית משפט. אנחנו בשיחת חולין?

ברקת: אני לשופטת באוזן אומר את זה והיא תחליט מה לעשות.

ניר: טוב. משה בוגי יעלון היה מעורב?

ברקת: לא.

ניר: או-קיי אז מי כן?

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות שדומה להתנגדות בתיקי האלפים: בכל פעם שהשם בן כספית עולה, הפרקליטות ממהרת להגן עליו ועל רביב דרוקר.

ברקת: ראשי הפרויקטים התנהגו ואלה שבחיים מתנהגים עד היום כל גברת ד"ר מרים ברקת אשתי היקרה 64 שנים כאל אמא ואני כאל אבא והיו באים אל מטבחנו בבון והיו באים אל מטבחינו ברמת השרון לשפוך את הלב ולדבר עד היום אני לא פניתי לרביב דרוקר אני לא פניתי לעיתונות והם פנו ועשו, אני יודע את השמות אבל אני לא רוצה למסור אותם ברשותם.

כב` הש` חיימוביץ`: אדוני ימשיך עם זה הלאה.

ניר: דוד הראלי?

שוב התנגדות של הפרקליטות.

ניר: או-קיי איך אתה יודע ששלחו אליך עיתונאים? איך אתה יודע?

ברקת: אני שמעתי אתה שומע את עצמך? מה זה איך אתה יודע? התקשרו איתי ראשי פרויקטים שהתייחסו לאשתי ואליי כאל אמא (מדברים ביחד) ואמרו לי אז אמרתי לא רוצה להתראיין אמרו לי תשמע אנחנו שולחים אליך את רביב דרוקר, יותר מזה לפני זה ראש השב"כ שהיה פעם מפקד חיל הים כתב,

ניר: עמי איילון נכון.

ברקת: עמי איילון.

ניר: כן.

ברקת: כתב שם את מה שהוא חושב על כל העניין הזה כי הוא הכיר היטב את הפרויקט ואחריו גם זה יסתדר זה הכל.

ניר: מי אלה שהרימו לך טלפון?

ברקת: אני לא זוכר את השמות.

בהמשך:

ניר: אני אתקדם. מתי דיברת פעם אחרונה עם רביב דרוקר ועם בן כספית?

ברקת: בפעם האחרונה דיברתי עם מר דרוקר אחרי שהוא היה בביתנו ששלחו אותו אלינו ואני לא רגיל לדברים האלה וזה הכל.

ניר: הצטלמת שם הרי התראיינת,

ברקת: היה ראיון

ניר: בפנים גלויות נכון.

ברקת: ראיון מפואר.

ניר: האם הם שוחחו איתך בשבוע האחרון?

ברקת: מי?

ניר: רביב דרוקר או בן כספית.

ברקת: לא. שלילי לא בשבוע ולא בשבועיים ולא בחודש ואני חושב שגם לא בשנה אני לא מתעסק עם זה.

ניר: אז זה לא כל כך מדויק מר ברקת כי בן כספית הזמין אותך לפני כחודש לכנס שהיה במרכז הבינתחומי הרצליה אז להגיד שלא דיברת איתו בשנה האחרונה,

ברקת: לא דיברתי איתו אני אקום ואסתכל על השופטת לא דיברתי איתו אין לי עניין איתו ועוד הכנס שהיה בהרצליה אשתי היקרה דוקטור מרים ברקת ואני חברים בפורום הזה והוזמנו ע"י רייכמן למקום הזה נקודה.

ניר: טוב בסדר זה לא מהותי עכשיו תראה,

ברקת: סליחה אתה שואל אותי שאלות אתה מטריד אותי מכריח אותי ואחר כך אתה אומר זה לא.

ניר: תראה צמד העיתונאים בנה תזה,

ברקת: איך?

ניר: צמד העיתונאים בנו תזה, שאתה הודחת במאי 2009 אחרי הפגישה של מר וולטר פרייטג ואנחנו ראינו כאן מסמכים שמראים אחרת, שמראים שאתה המשכת לעבוד אחרי מאי 2009.
אני רוצה לדעת האם אתה אמרת להם הודחתי ב-2009 או שזה משהו שהם בדו או שהם הבינו את זה ממך?

ברקת: אני לא זוכר קודם כל אני לא טוב במספרים אז אתה יכול להגיד לי ב-2009,

השופטת חיימוביץ': אתה יודע מה עזוב רגע השנה 2009 היא פשוט היה ביקור, הביקור ההוא אז אם אתה לא טוב במספרים,

ברקת: איזה ביקור סליחה?

כב` הש` חיימוביץ`: הביקור של פרייטג שהיה במאי נכון?

ברקת: אה בארץ?

השופטת חיימוביץ': בארץ אז עזוב רגע את השנה הביקור הזה מה שאומר הסנגור שואל אותך הסנגור האם התזה הזאת שהביקור הזה הוא קו פרשת המים שם הפסיקו לך את התפקיד האם זה אתה אמרת לעיתונאים או שהעיתונאים חשבו על זה לבד? האם אתה עומד מאחורי זה?

ברקת: אני לא זוכר שאמרתי לעיתונאים אני אשאל אחרת.

השופטת חיימוביץ': אבל אתה ככה רואה את הדברים זאת השאלה.

ברקת: בבקשה?

כב` הש` חיימוביץ`: האם ככה אתה רואה את הדברים?

ברקת: כן אני אשאל שאלה מאוד פשוטה איפה פרייטג?

השופטת חיימוביץ': אז אדוני כבר שאל את השאלה הזאת. עכשיו עוד פעם נשאל האם זו התחושה שלך? האם זאת האמת שלך? זאת התזה שלך שמהביקור הזה בעצם הפסיקו לך את התפקיד?

ברקת: קודם כל בית המשפט גברתי הנכבדה אני כשזוכר אומר את מה שאני זוכר, כשאינני זוכר אני אומר אינני זוכר ומה שאני אומר אני אומר את האמת כולה כך אומר כל ימי חיי. יש משהו שאני לא יודע אם תרשי לי כי ביקשו,

השופטת חיימוביץ': רגע ומה התשובה לשאלה? האם ככה אתה רואה את הדברים שאחרי הביקור של פרייטג בעצם הם הפסיקו לך את העבודה עשם במספנה?

ברקת: פרייטג אמר לי את זה (אנגלית) וסיפר לי את הסיפור ואיפה פרייטג?

השופטת חיימוביץ': אבל זה לא תשובה לשאלה.

ברקת: מה השאלה סליחה שלא הבנתי.

השופטת חיימוביץ': השאלה היא, זאת השאלה שואל אותך הסנגור האם,

ברקת: הסנגור סליחה אני מבולבל סנגור של מי?

השופטת חיימוביץ': זה הסנגור.

ברקת: של מי?

השופטת חיימוביץ': הוא הסניגור של מר גנור.

ברקת: של מי?

ברקת: הבנתי.

השופטת חיימוביץ': אבל יש פה עוד סניגורים.

ברקת: אני פעם ראשונה שומע שהוא הסנגור של מר גנור אני לא כזה,

ניר: אבל אנחנו בורחים לפינות.

השופטת חיימוביץ': עו"ד חן הוא הסנגור של אבריאל בר-יוסף מהמל"ל רק שתדע. עוד פעם אדוני עוד פעם ישאל את השאלה.

ניר: אז האם אתה אמרת להם האם אתה הרגשת שאחרי הביקור של פרייטג אתה סיימת לעבוד במספנה עבור המספנה ביחד עם המספנה בעקיפין במישרין לא משנה.

ברקת: אני לא רואה קשר בעניין הזה בכלל. פרייטג היה פעם יותר מחבר שלי.

השופטת חיימוביץ': רגע רגע רגע דקה זה לא אנחנו צריכים להתרכז בשאלה.

ברקת: ונעלם.

השופטת חיימוביץ': עכשיו לא, הסנגור לא שאל רק עליך. הסנגור אומר שהעיתונאים הציגו לציבור תזה וזאת התזה שבביקור הזה במאי 2009 נפל דבר הודיעו לפרייטג אתה צריך להחליף את הסוכן שלך עכשיו יש לך פה מישהו חדש.

ברקת: כל מה שגברתי הנכבדה אומרת לי אני שומע את זה אני לא זוכר שזה היה כזה דבר, בכלל לא דומה.

ניר: מצוין קיבלנו את התשובה.

בהמשך:

ניר: יופי. מר ברקת אתה מכיר את רונן ברגמן?

ברקת: לא זוכר להגיד לך כן, לא זוכר להגיד לך לא.

ניר: סוגיית קצת שונה. האם העדת בפני ועדת החקירה שהיום קיימת?

ברקת: שלילי.

ניר: או-קיי בסדר גמור. עכשיו תראה אני אשאל אותך עכשיו שאלה בסוגיה אחרת שלנו היא מאוד מאוד רלוונטית. לפני הדיון היום נכנסתי לאתר של 103 FM התראיינת שם ב-24/01/2022, התראיינת שם על עו"ד שימרון ועל ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני רוצה להגיד לך מה אתה אמרת ואני אבקש את התשובה שלך.
גברתי מר נתניהו היה יעד בחקירה הזאת מ- א' עד ת' בלי אישור יועמ"ש אמרו,

נציג הפרקליטות מתפרץ ומכחיש זאת, למרות שזה מתועד בפרוטוקולים.

ניר: טוב. אמרת לעו"ד שימרון אני מתמצת בסדר? שהייתה לו סיבה טובה להיות שם באדבה במספנה ואתה טענת בראיון הזה שאתה חושב שאין מצב שנתניהו לא היה מודע לפחות לחלק מהדברים והאמת היא שגם בפתח העדות שלך היום העדת על דברים שקשורים לבנימין נתניהו וגם בעדות שלך בלהב 433 שירבבת את שמו של מר נתניהו.
טוב. מאיפה הידע שלך שנוגע לבנימין נתניהו שאתה מפזר לגביו דברים ידע, לא ידע גם בתצהיר שלך של התנועה למען איכות השלטון מאיפה הידע הזה?

ברקת: אם להיכנס לסיפור המעשה יש לי, היו לי, וכל ימי חיי עוד יהיו לי (לא ברור) יחיו אנשים שאמרו דיוויד is here in the ship yard לא אנשים חשובים, אמרו לי כאלה שמזהים אותו (אנגלית)

השופטת חיימוביץ': בקול רם.

ניר: תגביר רק תדבר בקול.

ברקת: שאלתי who is david אז אמרו לי דיוויד שימרון.

השופטת חיימוביץ': או-קיי והשאלה הייתה, אדוני יחזור רגע על הציטוט עם שימרון מה הוא אמר חוץ מזה,

ניר: שהייתה לו סיבה טובה להיות במספנה והיא קשורה לכספים.

השופטת חיימוביץ': הייתה לו סיבה טובה להיות במספנה והיא קשורה לכספים, אתה זוכר שאמרת את זה?

ברקת: כן.

השופטת חיימוביץ': יופי. עכשיו תסביר לנו למה התכוונת, תסביר למה התכוונת.

ברקת: אמרו לי חברים במספנה שהוא בא לכאן לקבל תשלומים כספים עבור, זהו.

השופטת חיימוביץ': או-קיי.

ניר: ז"א כשאתה מתראיין ואתה מספר סיפור על עו"ד דוד שימרון ואתה מציג את זה כמשהו שאתה יודע אותו, אתה בעצם לא יודע את זה.

ברקת: סליחה אתה קבעת? אתה אומר?

השופטת חיימוביץ': הוא לא קבע אדוני הזכרתי לך אני מזכירה שוב זה התזה.

ברקת: הקטע צריך להבין את הרקע. הרקע היה שהיו, יש עוד הרבה אנשים בגרמניה שמחבבים אותי ואוהדים אותי ומאמינים בי ומישהו (לא ברור) david was here דוד אמרתי whos is david? אז אמרו לי זה האיש של ראש הממשלה ביבי שמפעם לפעם בא לפה לקבל כספים.

השופטת חיימוביץ': ז"א שמה שאתה יודע ודיברנו זה עדות שמיעה ז"א אמרו לך שהוא בא לקבל כספים אתה לא יודע לא ראית אותו מקבל כספים, אמרו לך.

ברקת: אמת.

ניר: מתי זה היה?

ברקת: אני לא זוכר.

ניר: עכשיו תראה כי בעדות שלך בלהב 433 אתה לא אומר את התוספת שעכשיו הוספת שהוא בא כדי לקבל כספים.

ברקת: מתי היה הריאיון איתי?

ניר: ב-2022.

ברקת: ז"א לפני שנה.

השופטת חיימוביץ': וחצי כן.

ברקת: נו אז מה אתה רוצה?

השופטת חיימוביץ': רגע אבל, שנייה אבל אדוני, אדוני מר ברקת אני רוצה להבין כשאתה הייתה לך את השיחה דיוויד was here זה היה כשאתה עבדת עוד בשביל המספנות?

ברקת: לא, יש אנשים,

השופטת חיימוביץ': הבנתי שאנשים אמרו לך, אחרי שהפסקת כבר לעבוד שם.

ברקת: כן אנשים סימפטו אותי ואת ראייתי ואת בית ברקת נקודה.

ניר: אתה עורך שיחת טלפון עם חוקר בשם צחי חבקין ב-28/12/2016 והחוקר מתעד את מה שאתה אומר לו, בוא תראה מה אתה אומר לו לגבי עו"ד שימרון.

ברקת: מי זה צחי?

השופטת חיימוביץ': הוא חוקר משטרה.

ניר: חוקר בלהב 433.

ברקת: כן.

ניר: אומר לו כך, בימים האחרונים קיבל מידע מהימן מגורם במספנה בגרמניה לפי דוד שמעון יש כאן טעות, נראה מספר פעמים מבקר במספנה בגרמניה עד לחודשים האחרונים.
לדברי שייקה האדם שדיבר איתו מהמספנה שייקה לא מוכן לחשוף את פרטיו זו סוגיה שתחזור עליה עוד מעט בהמשך קרא לעו"ד דוד שימרון בשם דיוויד מה שמצביע לדעתו של שייקה על היכרות עמוקה שיש בין שימרון לבין אנשי המספנה כיוון שהגרמנים הם רשמיים לדבריו ולא פונים לאדם בשמו הפרטי.

ברקת: אם הוא מצטט בדיוק זה לא נשמע לי זר.

ניר: עכשיו תראה, מה שאתה אומר כאן זה שונה ממה שאתה העדת עכשיו. העדת שאמרו לך שהוא קיבל כספים, עכשיו הוספת פרט לגבי דוד שימרון שהוא פרט שהוא בעייתי עבורו מאוד רק שאתה לא אומר אותו בדצמבר 2016.

ברקת: לא מבין מה הוא רוצה ממני.

השופטת חיימוביץ': ההבדל בין מה שאמרת לחוקר משטרה לבין מה שאמרת בריאיון ברדיו זה הנושא של הכספים שגם אמרת לנו שאמרו לך שהוא בא לקבל כספים אבל לא אמרת את זה אומר הסנגור שכשנחקרת,

ברקת: כי לא היה אז ולא ידעתי אז סליחה שאני מתפרץ אלייך, זה עוד לא היה.

השופטת חיימוביץ': עוד פעם. כשאתה דיברת עם החוקר צחי חבקין, החוקר צחי רבותיי אני מבקשת שקט.
כשאתה דיברת עם החוקר סיפרת לו שמישהו מהמספנה התקשר אליך ואמר לך ששימרון היה פה דיוויד ואתה מניח שהוא מכר שלו כי הגרמנים לא מדברים בשם פרטי והוא אמר לך דיוויד אז אתה מניח שהוא מכיר אותו, עד כאן מה שאמרת ב-2016. עכשיו ב-2022 הוספת את הקטע של הכסף, שואל הסנגור אלא אם כן זה התווסף בשנים האחרונות שואל הסנגור למה לא אמרת גם לחוקר משטרה שככל הנראה שמירון בא לקבל כסף.

ברקת: כנראה שלא ידעתי אני שאומר אמת אגב את המילה דיוויד לא קישרתי זה היה לי זר אני,

ניר: אני אקריא לך עכשיו משהו מתוך דברים נוספים שאמרת באותו ריאיון לפני שנה אמרת כך, אני לא יודע אם אתם יודעים אבל אחרי שהתפוצצה הפרשה עם צ'ייני ועם כל אלה יום שישי השכם בבוקר מצלצל הטלפון בביתנו אז מה אני עושה אתם כבר יודעים אני שואל מי מבקש אותו אז אומר לי ניצב אני לא יודע מה מ-433 אמרתי לו מה זה 433?
אז הוא אומר לי אתה מבין את הטמטום שלי? אז הוא אומר לי אנחנו מזמינים אותך לשיחה. אמרתי יום שישי בבוקר אני אין לי עו"ד על ידי ואני יכול לבוא עם הבן שלי ובאתי עם הבן שלי ושם יש פרוטוקול שלם של עדות שלי על כל השחיתות שהייתה. שנתיים אחרי זה אני באיזה חדר אוכל בתל אביב באיזה מסעדה לפני הקורונה, יושבת שם חבורה של אנשים אחד ניגש אליי ואומר לי אני ניצב זה וזה,

ברקת: בדימוס.

ניר: כן זה וזה בדימוס התכוונת נכון כבר לא בשירות, שמעתי שאתה לא ידעת מה זה עדות פתוחה כשקראו לך ל-433, אמרתי כן אני לא ידעתי מה זה אומר. בגילך במעמדך לא ידעת מה זה חקירה בעדות פתוחה?
אמרתי לו לא ואז אתה מוסיף בעדות הפתוחה הזאת התגלה למשטרה הרבה ואז שואלים אותך מה למשל ואתה משיב אני לא ידעתי מה זה עדות פתוחה, כל העניין עם צ'ייני ועם כל החבורה. עכשיו קודם כל מי זה אותו ניצב שפנה אליך?

ברקת: אני כבר אקל עליך לא יודע לא זוכר ניגש אליי מישהו שאומר לי אני הייתי ניצב במשטרה בדימוס אז הוא אומר מה אתה לא ידעת מה זה עדות פתוחה? כבר הסתכלתי וחייגתי אמרתי לו לא.

ניר: תראה עכשיו התיק נגד האלוף אליעזר מרום צ'ייני נסגר ואתה ממשיך לחזור באמצעי תקשורת נוספים על העניין של צ'ייני, אתה יכול להסביר לי מדוע?

ברקת: סליחה אני לא מבין מה הוא אומר לי כמה וכמה דברים יחד, אני אשמח שיגידו לי דבר דבר.

השופטת חיימוביץ': השאלה הייתה וגם אני לא יודעת למה אדוני מתעקש לשאול אותה אבל נגיד. השאלה הייתה אתה יודע שהתיק נגד צ'ייני נסגר? עשו לו שימוע והחליטו לסגור את התיק זה אתה יודע?

ברקת: אני לא מתעסק עם צ'ייני הוא לא חבר שלי ויכול להיות שכן ויכול להיות שלא.

השופטת חיימוביץ': או-קיי אז שואל הסנגור אבל ידעת את זה שהוא נסגר? שסגרו נגדו שלא מגישים, ידעת שלא הגישו נגדו כתב אישום?

ברקת: אני יודע על צ'ייני את הדברים הבאים של התקופה האחרונה.

השופטת חיימוביץ': רגע. האם אתה יודע שלא הגישו נגדו כתב אישום?

ברקת: אני חושב שאני יודע את זה.

השופטת חיימוביץ': יופי אז מה שהסנגור שואל אם אתה יודע אז למה אתה אומר ברדיו סיפרתי להם על כל העניינים שצ'ייני מעורב בהם כשבעצם לא הגישו נגדו כתב אישום זאת השאלה.

ברקת: אני יכול לספר דברים שקרו לפני שבועיים כל פעם שצ'ייני רואה אותי איפה שזה לא יהיה וזה בעיקר באוניברסיטה הפתוחה הוא אומר היי ברקת אתה החבר הכי טוב שלי זו תכונה.

ניר: תראה עכשיו אנחנו חוזרים לאטלס חברת אטלס. קודם כל מה חברת אטלס עושה? אתה יכול להגיד לנו?

ברקת: היא עושה רכיבים אלקטרוניים לכל מיני דברים נקודה.

ניר: והיא בונה גם מערכות טורפדו נכון?

ברקת: אני לא זוכר אני לא יודע להגיד לך.

ניר: טוב. האם אתה יודע שלאחר הראיון שלך אצל רביב דרוקר ואצל בן כספית חברת אטלס פתחה בחקירה פנימית לגבי הקשר איתך ועם הקשר של המספנה ז"א לא רק תיק AMS פתחה בחקירה אלא גם חברת אטלס פתחה בחקירה, ידעת את זה?

ברקת: שלילי.

ניר: אני טוען שהייתה לך פגישה עם מר פרייטג שבו אתה אמרת לו בעניין התשלום אתה לוקח ממני 10 מיליון ואז פרייטג השיב לך גם ממני הגרמנים לוקחים מחצית, אתה זוכר את הדבר הזה?

ברקת: בשום פנים ואופן אני מסתכל על השופטת בשום פנים ואופן לא. אני עם פרייטג לא דיברתי על כסף נקודה.

ניר: איך זה יכול להיות שלא דיברת עם פרייטג (מנכ"ל המספנה) על כסף?

ברקת: מה שאתה שומע.

ניר: בכלל לא דיברת איתו על כסף? גם לא על העמלה שמגיעה לך?

ברקת: לא, לא עם פרייטג עם ההנהלה שלהם.

ניר: ומה התפקיד של פרייטג היה? בהנהלה.

ברקת: נכון בחלקו. סיפרתי את ההיסטוריה של המנכ"לים שם, סיפרתי גם איך אמרו לו תתחבר איתי הוא יגדל אותך והתקופה הכי רצינית שלי פרייטג עוד היה קטן יותר.

השופטת חיימוביץ': ז"א אתה אומר שלא דיברת איתו על כסף בכלל גם לא כשהוא היה מנכ"ל.

ברקת: יש שם עו"ד ופרוצדורה.

השופטת חיימוביץ': אז התשובה היא לא.

ברקת: זה לא הוא ואני.

השופטת חיימוביץ': הסנגור שאל והתשובה היא לא.

ברקת: נכון.

ניר: טוב. האם אתה זוכר שפרייטג הפנה אותך ללכת לחברת הבת של המספנה ששמה הוא marin force international זכור לך דבר כזה?

ברקת: אני לא רוצה להגיד שזה פעם ראשונה בחיים שאני שומע את השם הזה לא לא,

ניר: בלונדון היית? בקשר לעניין שקשור לאדבה.

ברקת: אני לא אבל שני אנשים של המספנה אזכר בשמם נסעו ללונדון לבדוק מה ואני עזרתי להם כי אני חבר air force club אמרתי להם אני אסדר לכם לינה ב(לא ברור) חוץ מזה אני לא יודע כלום.

השופטת חיימוביץ': אדוני רוצה להיות ספציפי יותר למה הוא נסע ללונדון?

ניר: כן תראה אני טוען שאתה נסעת ללונדון לשוחח עם חברת הבת של המספנה שהיא אחראית על הסוגייה של תשלומים ופרייטג הפנה אותך אליהם כדי לדבר איתם על סוגיית התשלומים שאתה מבקש להעביר לחשבונות זרים שאינם במדינת ישראל.

ברקת: גברתי בית המשפט אני צריך להתנהג בנימוס לא מבין על מה הוא מדבר, שקר מוחלט לא מתאים לי נקודה.

השופטת חיימוביץ': אגב זה לא הוא אומר, אם הוא אומר את זה כנראה מישהו אמר.

ברקת: שיגיד לי מי.

השופטת חיימוביץ': לא רק רגע אדוני אז לא להתרגז שוב אני אומרת לך זה איזושהי גרסה של מישהו שאתה,

ברקת: לא הייתי בלונדון ולא דיברתי על כסף ולא עם חברת בת ולא עם חברת אמא ולא עם חברת אבא נקודה.

השופטת חיימוביץ: שנייה אדוני אני רק רוצה שאני אבין כשאדוני מתכוון שלוקחים לו חצי זה בגלל שמעבירים את הכסף לישראל וצריך לשלם מס הכנסה על זה פרייטג דיבר?

ניר: כן.

ברקת: אסור גברתי,

השופטת חיימוביץ': אדוני יש, מה שהסנגור אומר קוראים לזה תכנון מס אז לא צריך להיעלב מזה, זה נקרא תכנון מס. האם יש מצב שעשית תכנון מס באיזשהו אופן? זה מה שהוא שואל בלונדון?

ברקת: זה מעליב אותי נקודה.

השופטת חיימוביץ': טוב אז התשובה היא לא. לא להיעלב.

ברקת: שלילי זה מעליב אותי.

השופטת חיימוביץ': אבל אני חייבת,

ברקת: מי שמכיר אותי יודע מי אני.

השופטת חיימוביץ': אבל אני רוצה להזכיר לאדוני שמה לעשות אבל התיק הזה זה תיק של כסף זה מה שאנחנו מתעסקים בו בבית משפט או כסף או אלימות פחות או יותר זהו.

ברקת: כן.

השופטת חיימוביץ': אז אני רוצה להסביר לאדוני אי אפשר כשאנחנו מדברים על כסף אדוני לא צריך להיעלב כל התיק הזה זה כסף וכסף אז אין מה לעשות מדברים על כסף, נמשיך הלאה.

ניר: תראה אני אקרא לך את הכותרת של ההסכם שלך עם חברת אטלס corporation agreement מיום 29/11/2006 חתמת עם אטלס על הסכם ב-2006 סמוך להסכם שלך עם המספנה. אתה נזכר בזה עכשיו?

ברקת: שלילי אבל אם אתה אומר לי ויכול להציג לי ניירות אז אני אסתכל עליהם.

ניר: טוב. לפי ההסכם היית אמור לספק לאטלס project managing service בכל הנוגע צוללות 4 ו-5 שלגביהן אטלס היא ספק משנה של אדבה, זכור לך?

ברקת: לא.

ניר: טוב. אני אומר לך שבעבור השירותים שלך לאטלס היית אמור לקבל 7% מהסכום של ההזמנה של אדבה מאטלס כלומר 7 מיליון יורו, בסוף קיבלת 2.65 כי מה שנקרא המספנה מצאה את זה עלתה על זה וזה לא מצא חן בעיניה.

ברקת: מה הוא רוצה?

השופטת חיימוביץ': הוא כבר שאל בדיון הקודם את השאלה הזאת, אתה אמרת שאתה לא זוכר אז הוא מנסה להזכיר לך שיש חוזה בינך לבין אטלס שאתה תקבל 7% ממה שאטלס מוכרת והמספנה משלמת שזה 7 מיליון יורו, זה מה שאדוני אמר?

ניר: כן.

השופטת חיימוביץ': ה-7 מיליון מצלצל מוכר?

ברקת: לא.

השופטת חיימוביץ': וההסכם עם אטלס מצלצל מוכר?

ברקת: אני עבדתי אפשר לקרוא לזה מטעם מספנה עם הרכיבים שלה, ניסינו בארצות הברית וזה נפל והגענו לאטלס זהו.

השופטת חיימוביץ': או-קיי הגעתם לאטלס אבל מה שהסנגור אומר אתה מבין את השאלה, אתה מבין את השאלה, השאלה היא לא הגענו לאטלס הסנגור אומר אתה עבדת אצל אטלס.

ברקת: לא עבדתי אצל אטלס.

השופטת חיימוביץ': אתה נתת שירותים לאטלס project managing.

ברקת: נתתי שירותים למספנה לקשר עם אטלס.

השופטת חיימוביץ': לאטלס נתת שירותים זה מה שהוא שואל, שהשירותים שנתת היו גם לאטלס ובגלל זה קיבלת מהם כסף, אז אתה לא זוכר טוב אדוני רוצה להראות,

ניר: רגע לא אבל הוא לא אומר שהוא לא זוכר.

ברקת: לא. מה זה יועץ של חברת אטלס? אני עסקתי בצוללות ו-1 לרכיבים בצוללות 1 הרכיבים היה תוצר של אטלס וביקשו ממני שאני אייעץ להם ל-integration של הדברים.

ניר: מצוין עכשיו אני שואל אתה לא איש טכני, למה שיבקשו ממך לייעץ,

ברקת: סליחה מאיפה קבעת שאני לא איש טכני?

ניר: אמרת את זה בעדות הראשונה שלך.

ברקת: אז אני חוזר בי אני איש טכני עם תעודות.

השופטת חיימוביץ': רק רגע אבל אדוני שכח את השאלה לפני כן, עבור הייעוץ הזה אתה קיבלת כסף מאטלס?

ברקת: אני לא זוכר להגיד לך אם קיבלתי אז זה בוודאי קיים וזה מתועד כחוק.

ניר: אמרת ש-intergration איזה intergration עשית? כי זה עכשיו פרט חדש שאני שומע פעם ראשונה איזה intergration עשית?

ברקת: אתה יודע מה זה המילה intergration?

ניר: אני יודע אבל תסביר,

ברקת: תסביר לי אתה מה אתה יודע.

ניר: לא. אתה טוען שעשית intergration,

ברקת: זה קשור לתכנון של הצוללת כן לצד ההנדסי שלה איפה יהיו הטורפדות, איפה תהיה האלקטרוניקה. אני מוכן, לא חייב אבל אני מוכן לספר חוויה.

השופטת חיימוביץ`: רגע רגע דקה דקה לא אנחנו צריכים להיצמד לנושא.

ברקת: את הצוללת הכרתי יותר טוב מהטכנאים איפה כל סוויץ' ואיפה כל דבר, תמיד הייתה תחרות איתי איפה הסוויץ' הזה, איפה זה בכל אורך הצוללת.

ניר: אני טוען שהיה לך termination agreement בינך לבין אטלס הסכם שבאו היחסים על סיומם הוא נחתם ב-05/04/2011 אחרי שהמספנה גילתה שאתה עובד במקביל עם אטלס בניגוד לדעתה.

ברקת: שמעתי.

ניר: ומה תגובתך?

ברקת: אני לא חושב שלמישהו היו טענות על פעילותי בגרמניה נקודה לא עובד נגד ולא עובד,

ניר: האם המספנה ידעה שאתה עבדת עם אטלס?

ברקת: איזו שאלה זה חלק רכיבי, הם תמכו בי.

ניר: האם המספנה ידעה שאתה מקבל כסף גם מחברת אטלס?

ברקת: אני לא יודע לענות לך. אני חושב שאני עבדתי גלוי עם המספנה נקודה. אם יש מישהו שאומר שרימיתי אותם תביא אותו.

ניר: אני שוב פעם אשאל.

ניר: האם אתה זוכר שפרייטג יצר קשר עם ה-SFO סמנכ"ל הכספים של חברת אטלס ודרש מהם להפסיק את הכסף שמעבירים לך.

ברקת: שלילי פעם ראשונה שאני שומע כאלה דברים.

ניר: האם אתה זוכר שפרייטג ביקש ממך לבטל את החוזה עם חברת אטלס והוא אמר לך שזה לא אפשרי שאתה מקבל כסף גם מאיתנו וגם מחברת אטלס?

ברקת: לא היו דברים מעולם ויותר מזה גברתי בית המשפט שיביאו לכאן את מי שאמר את האלה. אני פה לא עם מצח נחושה, עם פנים גלויות ואומר זה אני נקודה. איפה אטלס? איפה האנשים? איפה פרייטג? ברחו למחתרת.

ניר: מה לא נכון במה שאני אמרתי? שפרייטג אמר לך את זה או שעבדת עם חברת אטלס?

ברקת: סליחה זה שהייתי פעיל בחברת אטלס כל העולם יודע גם אטלס, פעיל איתם לטובת הצוללות.

ניר: מצוין תודה רבה.

ברקת: מה תודה?

ניר: טוב אני רוצה להקרין משהו, בסדר?

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »