יומן הבוקר
ברקת, תיק הצוללות (צילום מסך טלוויזיה)
הצלילה של תיק "הצוללות" (ה): פרקליטו של מיקי גנור תוהה, איך בעבר אמר ברקת שהוא לא מכיר בכלל את ועדת החקירה לצוללות ופתאום מספר שהוא הוזמן לשם. ברקת: "אתה שואל אותי בתור חולה או בתור רופא? מה? מה? מה רוצים ממני? אני לא יכול להיות אחראי לעצמי"

צלילת תיק "הצוללות" (תיק 3000) פרק ה' – הפרוטוקולים מדברים❗

***

ניר: בסדר גמור, תראה לפני לא בדיון האחרון אלא לפני כשבועיים שאלתי אותך האם נפגשת עם גורם כלשהו מוועדת החקירה בראשות הנשיא בדימוס אשר גרוניס והשבת שלא.

ברקת: סליחה? אני,

השופטת חיימוביץ': אני חושבת שהוא השיב שהוא בכלל לא ידע שיש ועדה.

ברקת: מה השאלה?

דוברת: הוא לא יודע דבר כזה.

השופטת חיימוביץ': כן.

ניר: אני הסקתי שזה לא כי אם היה כן, נכון גברתי אבל צודקת. האם נפגשת עם גורם כלשהו מוועדת החקירה שיש היום בעניין כלי השייט?

ברקת: בוודאי.

ניר: מתי נפגשת?

ברקת: כשהוזמנתי לשם בתל השומר, היה תל השומר, אני לא זוכר את התאריכים אבל הייתה ועדה ברשות,

ניר: תראה מר ברקת, קודם כל מדוע כשאני שאלתי אותך לפני כשבועיים אמרת שאתה לא יודע מה זו בכלל הועדה הזאת?

ברקת: מוזר לי מה שאתה אומר לי אבל אני יכול להיות אחראי לעצמי רק, מה אתה רוצה שאני אענה לך?

ניר: אז תראה מה שהשתנה בין לפני שבועיים לבין היום זה שבתחילת השבוע ב-02 ליולי ועדת החקירה פרסמה גורמים שהיא נפגשה איתם וראיינה אותם כדי לקבל מהם אינפורמציה ואחד השמות שעלו זה השם שלך.

בשלב הזה מתקיים דיון על נושא הוועדה.

ניר: אז איך לפני כשבועיים כמו שהתובע גם הקריא אמרת שאתה לא יודע מה זה ועדת החקירה הזאת, אין לך מושג וכולי וכולי?

ברקת: אם אמרתי את זה, אמרתי את זה, אני, סליחה אני מתקרב לגיל 90 הדבר היחיד שנאמר לכם קודם שלא תמיד אני זוכר את כל הדברים ואני לא מבין אותך בכלל, אם אמרתי זה טעות, מה אתה רוצה ממני?

ניר: טוב, האם כשהגעת לוועדה סיפרת את אותו סיפור שסיפרת בחקירה הראשית 'שכסף לא עניין אותך ולא קיבלת משכורת ואמרת להם להעביר למדינת ישראל'? או שאתה אמרת להם את מה שעלה ב, וגם אמרת שלא בראשית, שלא היית יועץ של המספנה, עשית את זה בשביל מדינת ישראל, האם זה מה שסיפרת גם בפני הוועדה?

ברקת: אני לא מבין על מה אתה מדבר,

הפרקליטות מנסה להתנגד בטענה שזה לא קביל.

השופטת חיימוביץ': בכל מקרה אדוני אני אגיד לאדוני ככה, העד ישיב על השאלה משום שזה גם עניין של מהימנות, אדוני מבין

ניר: אז אני אתחיל קודם כל עם דבר בסיסי אחד, האם הצגת להם את חוזה הייעוץ שלך עם המספנה?

ברקת: למיטב זכרוני לא, ישבתי כך וישבו כל ועדת החקירה ודיברתי בלי שום נייר לפניי,

השופטת חיימוביץ': רק רגע בוא נשאל בכלל,

ברקת: עד כמה,

השופטת חיימוביץ': הבאת איתך ניירת? התבקשת להביא איתך ניירת?

ברקת: בבקשה?

השופטת חיימוביץ': האם התבקשת להביא איתך ניירת כלשהי?

ברקת: לא.

השופטת חיימוביץ': ז"א לא חוזה ולא דברים אחרים. או-קיי.

ניר: האם אמרת להם כמו שאמרת כאן בחקירה הראשית שלא הרווחת כסף?

ברקת: אני לא זוכר.

נציג הפרקליטות: הוא לא אמר,

ניר: הוא אמר, הוא אמר את זה.

נציג הפרקליטות: איפה הוא אמר?

ניר: טוב, נו באמת.

ברקת: אני לא מבין מה אתה רוצה.

נציג הפרקליטות: זה לא נכון.

השופטת חיימוביץ': רגע, שנייה, ניר הוא הרי אמר כמה דברים בעניין הזה ושבריריים וכו',

נציג הפרקליטות: נכון.

השופטת חיימוביץ': אז אדוני אולי,

ניר: או-קיי.

השופטת חיימוביץ': יעשה את השאלה הזאת קצת יותר אחרת.

ניר: כן, האם,

ברקת: אני רוצה להזכיר לך שאין לי את זה כאן ולא הבאתי וזה את תעודת הלידה שלי, אני מתקרב לגיל שאני מתקרב ומצבי הוא כמצבי ואני מבקש אותך אל תגרד אותי הפוך מה שאומרים באנגלית.

השופטת חיימוביץ': אדוני הכל בסדר, אני לא, אנחנו לא מחייבים אותך לזכור כל דבר ואם אתה לא זוכר תגיד אני לא זוכר.
השאלות הם במקום, כך שואלים בחקירה נגדית, אז שואל ניר מה אמרת להם לגבי ההשתכרות שלך? האם אתה זוכר? האם נקבת בסכום המדויק?

ברקת: בהחלט לא זוכר ואני גם חושב שאמרו לי לא לספר מה דיברתי שם.

השופטת חיימוביץ': או-קיי.

ברקת: אני חושב, אני לא בטוח.

ניר: עכשיו מה קרה,

השופטת חיימוביץ': אם אסור יהיה לספר אנחנו נתעלם מזה. אוקיי? וזה גם דברים אם סיפרת את זה פה אז זה כבר לא חסוי.

ניר: אני מוכן גם להתקדם, שאלה אחרונה בהקשר הזה לפני כשבועיים אמרת כמו שאמרתי בהתחלה וכמו שהתובע גם הקריא 'שאתה לא יודע על איזה וועדת חקירה מדובר, אתה לא יודע על מה מדובר', רגע, שנייה, וכו' וכו' וכו'.
מה קרה בשבועיים האלה שעכשיו אתה זוכר פתאום היטב שהיית מול ועדת החקירה ואולי אמרו לך שאסור לך לדבר בפניהם? ושהיית בתל השומר וישבה הוועדה, מה קרה שפתאום נזכרת במה שהכחשת לפני שבועיים?

ברקת: אתה שואל אותי בתור חולה או בתור רופא? מה? מה? מה רוצים ממני?

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »