יומן הבוקר
ברקת, תיק הצוללות (צילום מסך טלוויזיה)
הצלילה של תיק הצוללות (ו'): פרקליטו של גנור מוכיח לברקת שהוא הגיש תצהיר שקרי לכאורה במסגרת העתירה של התנועה לאיכות השלטון לעליון בעניין הצוללות. ברקת: "רד ממני, לא יודע לענות לך, אני לא קולט מה שמדובר פה, זו שאלה חצופה"

צלילת תיק "הצוללות" (תיק 3000) פרק ו': פרקליטו של מיקי גנור, עו"ד עמית ניר, חוקר את העד שייקה ברקת – הפרוטוקולים מדברים❗

***

עו"ד עמית ניר: עכשיו תראה אני חוזר רגע לצוללות 1 עד 3, דולפין 1 עד 3, אתה שומע אותי?

ברקת: כן.

עו"ד עמית ניר: יצא לי לחשוב עליך בסוף השבוע קצת, דברים,

ברקת: אתה מסכן. זה מה שיש לך,

עו"ד עמית ניר: יצא לי, יצא לי קצת לחשוב עליך ואני אמרתי שאני מוכרח לשאול אותך את השאלה הזאת. אתה,

ברקת: אתה בטוח שאתה מוכרח?

עו"ד עמית ניר: כן, כן, אתה אמרת שהיית מלך הצוללות, כינית את עצמך כמלך של הצוללות,

השופטת חיימוביץ': האבא של הצוללות.

עו"ד עמית ניר: אבא, סליחה, סליחה, טעות שלי. האבא של הצוללות,

ברקת: סליחה, לא כיניתי את עצמי כך, כך כינו אותי, זה הבדל גדול.

עו"ד עמית ניר: או קיי, מי? מי כינה אותך?

ברקת: בעולם הגדול והרחב.

עו"ד עמית ניר: אני, אני לא מכיר אדם 1 שהוא,

ברקת: אתה לא מכיר.

עו"ד עמית ניר: שכינה אותך ככה,

ברקת: הכל אתה מכיר בעולם הזה?

עו"ד עמית ניר: אבל בסדר, עכשיו תראה איך מישהו האבא של הצוללות לא ידע שגרמניה מימנה את שתי צוללות הראשונות, נתנה אותם בחינם והצוללת השלישית מימנה 50%, זה פרט סופר מהותי.

ברקת: אני, סליחה, אני לא קולט את מה שאתה אומר, אם אמרתי או לא אמרתי, מה שהיה אני לא זוכר. זה הכל.

השופטת חיימוביץ': ועכשיו מה? אתה זוכר את זה? עכשיו אתה זוכר שגרמניה מימנה 2.5 צוללות?

ברקת: לא, אני לא בטוח בזה, בכלל לא בטוח בזה, בהחלט לא בטוח בזה.

עו"ד עמית ניר: כן, עכשיו תראה, אני, אני,

ברקת: אבל אני לא מתווכח איתך.

עו"ד עמית ניר: לא בסדר גמור, עכשיו תראה, אני אז ז"א שבוע שעבר עלו טענות בהקשר של תצהיר שאתה הגשת,

ברקת: של?

עו"ד עמית ניר: תצהיר שאתה הגשת לבית המשפט העליון והתנועה לאיכות השלטון כיוון שפנו אליה עיתונאים שאלו איך אתם מחתימים אדם שהוא לא צלול וכולי וכולי, אז טענו בתגובה שהם תמללו את מה שאתה אמרת להם בשיחה מקדימה, האם מה שהם טענו זה נכון?

ברקת: אני לא יודע לענות לך.

עו"ד עמית ניר: טוב, עכשיו תראה אני אקריא לך את סעיף ד' לתצהיר שאתה הגשת לבית המשפט העליון. אני רק רוצה להסביר לך תצהיר זה שווה ערך לעדות, עדות הגשת תצהיר לבית המשפט העליון. חתמת עליו שכל מה שכתוב זה אמת למיטב ידיעתך, אמונתך וכו' וכו',

ברקת: כל מה שאמרתי שם זו אמת ל?

עו"ד עמית ניר: שאתה,

ברקת: לא, לא, אתה אמרת איזה משפט מאוד חשוב.

השופטת חיימוביץ': למיטב ידיעתך ואמונתך.

עו"ד עמית ניר: כן.

השופטת חיימוביץ': בתצהיר כתוב שכל מה שכתוב בתצהיר זו אמת למיטב ידיעתך ואמונתך.

ברקת: זה המילה שהחסרתי למיטב ידיעתי, נכון?

עו"ד עמית ניר: או-קיי, אז תראה אני אקריא לך מה שאתה מצהיר שם בפני שופטי בית המשפט העליון בקשר לסוגיית המימון. אתה מצהיר כך, "ישראל ניהלה את מרבית הדיונים בעניין הזה",

נציג הפרקליטות: ואיפה?

עו"ד עמית ניר: "ניו יורק", סעיף 8ד'. "ישראל ניהלה את מרבית הדיונים בעניין הזה בניו יורק ואני הייתי נוכח ושותף בדיונים. לבסוף חתמה שם ישראל בשנת 1992 עם המספנה הגרמנית הסכם לרכישת הצוללת הראשונה.
הגרמנים השתתפו בשליש מהעלויות הצוללת הראשונה מטעמים מצפוניים וזאת לאור העובדה שבתקופת מלחמת המפרץ נודע כי חברות גרמניות סייעו לתוכנית הנשק הכימי של עיראק ואף מכרו נשק רב לעיראק", כלומר מה שאתה מצהיר בפני בית המשפט העליון זה משהו שהוא לא נכון הגרמנים לא מימנו שליש מהצוללת הראשונה.

ברקת: לא יודע לענות לך.

עו"ד עמית ניר: מדוע הצהרת כך בבית המשפט העליון?

ברקת: סליחה, עכשיו אני מדבר ברור ואתה שומע אותי, אני לא יודע על מה אתה מדבר.

עו"ד עמית ניר: אבל איך אתה לא? אתה מצהיר,

נציג הפרקליטות: זה לא נכון.

עו"ד עמית ניר: לבית המשפט העליון.

ברקת: שמעתי אותך,

עו"ד עמית ניר: האבא של הצוללות.

ברקת: אפילו אם תגיד את זה 8 פעמים לבית המשפט העליון, לא זוכר, לא יודע.

עו"ד עמית ניר: האם זה מתבסס על מה שאתה אמרת לתנועה לאיכות השלטון או שהם כתבו זה ואתה חתמת על זה במצב דברים שלא היית כל כך צלול?

ברקת: מי זה הם?

עו"ד עמית ניר: התנועה לאיכות השלטון.

ברקת: רד ממני,

השופטת חיימוביץ': אדוני יזכיר לו את השם של ה,

ברקת: סליחה מבית המשפט.

השופטת חיימוביץ': הבחור.

עו"ד עמית ניר: עו"ד אליעד שרגא.

ברקת: אני לא יודע על מה אתה מדבר.

השופטת חיימוביץ': הג'ינג'י אדוני, העו"ד הג'ינג'י הגבוה.

עו"ד עמית ניר: קראת לו הג'ינג'י.

השופטת חיימוביץ': רגע לא ביחד, העו"ד הגבוה הג'ינג'י.

ברקת: כן.

השופטת חיימוביץ': הוא התנועה לאיכות השלטון, שואל הסנגור כשאתה חתמת לו כך אומר הסנגור הנושא של שליש המימון אומר הסנגור לא היה נכון כי הגרמנים מימנו 100%, אז איך זה? עכשיו מה אתה יכול להגיד על זה?

ברקת: אני אשאר לשבת בפני כבודך.

השופטת חיימוביץ': שב.

ברקת: אני לא, אני לא קולט את מה שמדובר פה. סליחה.

השופטת חיימוביץ': ז"א עכשיו אתה לא יודע כמה מימנו? שליש או 100%?

ברקת: לא.

השופטת חיימוביץ': לא יודע?

עו"ד עמית ניר: ואז ידעת?

השופטת חיימוביץ': אם הוא לא זוכר עכשיו,

ברקת: זו שאלה חצופה.

השופטת חיימוביץ': איך הוא יודע אם,

עו"ד עמית ניר: לא, הוא זוכר גברתי.

ברקת: זו שאלה חצופה.

עו"ד עמית ניר: להערכתי הוא זוכר.

ברקת: זו שאלה חצופה, אל תפגע בכבודי בגילי, יש גבול לכל דבר כבוד בית המשפט.

השופטת חיימוביץ': שנייה, ניר מה שהוא יודע או לא יודע זה בלב שלו, אבל ברגע שהוא אמר שהוא לא יודע אז הוא גם לא יודע לפני. אגב מתי זה היה? לפני 3 שנים?

עו"ד עמית ניר: ב-2020.

השופטת חיימוביץ': 3 שנים.

עו"ד עמית ניר: כן, טוב.

דוברת: יוני 2020.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »