יומן הבוקר
שייקה ברקת, תיק הצוללות (צילום מסך טלוויזיה)
הצלילה של תיק הצוללות (ז'): פרקליטו של מיקי גנור תוהה כיצד אהוד ברק התנגד לרכישת צוללות 1-3 במשך 17 שנה וברקת הצליח לשכנע אותו בפגישה אחת בתפקידו כשר ביטחון. ברקת: "אני לא יודע. זה יפה מאוד, סימן שהיו לי קשרים עם שר הביטחון... מה אתה רוצה?"

צלילת תיק "הצוללות" (תיק 3000) פרק ז': פרקליטו של מיקי גנור, עו"ד עמית ניר, חוקר את העד שייקה ברקת – הפרוטוקולים מדברים❗

***

עו"ד ניר: או-קיי עכשיו תראה שם אתה כתבת,

ברקת: איפה זה שם?

עו"ד ניר: בדו"ח מ-2007. כתבת שם "שבעבר היו לך ולמספנה בעיות עם מר אהוד ברק'

ברקת: יכול להיות.

עו"ד ניר: אתה לא זוכר היום על איזה בעיות מדובר?

ברקת: נכון.

עו"ד ניר: או-קיי עכשיו תראה, מר חורב ציין בריאיון אחר שלו משנת 2019 שההתנגדות של אהוד ברק לסוגיית צוללות במקום לקנות דברים אחרים הייתה עוד מסוף שנות ה-80 כשהוא היה סגן הרמטכ"ל, ידוע לך על זה משהו?

ברקת: לא יודע,

השופטת חיימוביץ': שנייה, אולי אדוני ייתן עוד כמה קריאות כיוון למשל הוא היה באותו תפקיד? העד?

עו"ד ניר: כן, כן,

השופטת חיימוביץ': טוב, הוא מדבר עכשיו, אני פשוט בגלל הנושא של השנים שהוא לא כ"כ זוכר, בסוף שנות ה-80 אדוני? אומר הסנגור שבסוף שנות ה-80 שאתה היית עדיין בתפקיד שלך' אתה עדיין היית בתפקיד שלך אבל אהוד ברק היה סגן הרמטכ"ל' כבר אז הוא התנגד לאיזה צוללת?

עו"ד ניר: לרכישת הצוללות במקום דברים אחרים.

השופטת חיימוביץ': איזה צוללות?

עו"ד ניר: זה היה אז על הפרק צוללות 1 עד 3.

השופטת חיימוביץ': על 1 עד 3,

ברקת: כן.

השופטת חיימוביץ': או-קיי, אז אתה מבין הוא אומר, הסנגור אומר לך שאהוד ברק שהיה סגן הרמטכ"ל בשנות ה-80 מתנגד לרכישת צוללות 1 עד 3.

עו"ד ניר: כן.

השופטת חיימוביץ': אתה זוכר משהו כזה?

ברקת: אני לא זוכר.

עו"ד ניר: טוב איך איך שינית את עמדתו של אהוד ברק אחרי 17 שנים שהאיש מתנגד המון שנים לצוללות במקום דברים האחרים ויום אחד בדו"ח שלך הצלחת לשנות את דעתו ולשכנע אותו לרכוש צוללות?

נציג הפרקליטות: תקראי לו מה כתוב פה.

השופטת חיימוביץ': רגע אדוני כשהיה בתפקיד?

עו"ד ניר: כשהוא היה אז, כשהוא נכנס להיות שר הבטחון.

נציג הפרקליטות: אתה רוצה להקריא לו בדיוק מה הוא כתב פה?

עו"ד ניר: כן, אין בעיה.

השופטת חיימוביץ': רבותיי, לא לדבר ביחד זה מפריע.

עו"ד ניר: יש לנו גם תרגום,

השופטת חיימוביץ': אתה מבין את השאלה אדוני? אומרים שאחרי 17 שנה מסגן הרמטכ"ל הוא נהיה שר הביטחון אהוד ברק,

ברקת: כן, יכול להיות, אני לא זוכר.

השופטת חיימוביץ': רגע אבל זו לא השאלה, השאלה היא כשאתה כתבת בדו"ח ניר תקריא לו.

עו"ד ניר: אני מקריא את התרגום, אתה כותב כך "עיקרו של דור זה ייסוב סביב מינויו של שר",

ברקת: סליחה, יותר לאט, אני לא,

נציג הפרקליטות: אולי תן לו לקרוא את זה?

עו"ד ניר: "עיקרו של", אין, אין בעיה.

השופטת חיימוביץ': תכף, תכף, הוא יקריא ואז נראה את הדברים החשובים.

עו"ד ניר: אין בעיה.

השופטת חיימוביץ': באיזה סעיף אדוני?

עו"ד ניר: סעיף 1. "עיקרו של דוח" זה ייסוב סביב מינויו של שר הביטחון חדש לממשלת ישראל מר אהוד ברק רמטכ"ל וראש ממשלת ישראל לשעבר התמנה לתפקיד שר הביטחון במקום מר אמיר פרץ באמצע חודש 06/2007, כזכור היו לנו קשיים בעבר עם 4 רק שכן הוא התנגד לתוכנית הצוללות בתפקידו הקודם.
ייחסתי חשיבות עליונה להבטחת תמיכתו בתוכנית כשר הביטחון, מספר ימים לאחר כניסתו לתפקיד נפגשתי עימו באופן אישי במטרה להבטיח את תמיכתו בפרויקט".

ברקת: כן.

השופטת חיימוביץ': עד כאן, מה אתה אומר על זה? זה אתה כתבת.

ברקת: אני לא יודע. זה יפה מאוד סימן שהיו לי קשרים עם שר הביטחון.

השופטת חיימוביץ': אבל אתה זוכר את זה עכשיו?

ברקת: לא.

עו"ד ניר: איך אחרי 17 שנים שינית את עמדתו?

ברקת: אני לא מבין מה שאתה מדבר. באמת לא מבין.

דוברת: יש לנו, הצגנו לו את העמדה של חורב שמספר שהוא מתנגד,

ברקת: אני לא מבין מה אתה רוצה לשאול, אם אני מכיר את ברק?

נציג הפרקליטות: לא, איפה כתוב,

ברקת: אם ברק מכיר אותי? מה אתה רוצה?

עו"ד ניר: טוב.

השופטת חיימוביץ': לא. הוא שאל שאלה אתה אמרת שאתה לא זוכר אבל הוא רצה להבין באיזה אופן הצלחת לשנות את דעתו של בן-אדם,

נציג הפרקליטות: אני לא רואה את ה,

השופטת חיימוביץ': רגע,

דוברת: (אנגלית)

השופטת חיימוביץ': גברתי רק שנייה, אני לא חושבת שזה כל כך צריך את הדקדוקים האלה כי נראה לי שזה לא הבעיה. מר ברקת.

ברקת: כן.

השופטת חיימוביץ': שואל הסנגור אולי זה יצליח לרענן את זיכרונך, איך מהתפקיד של ברק כסגן רמטכ"ל שהוא עבר אחרי 17 שנה להיות שר הביטחון אהוד ברק, אתה הצלחת לשנות את העמדה שלו הוא היה נגד צוללות והוא נעשה בעד, זה מזכיר לך משהו?

ברקת: לא.

השופטת חיימוביץ': לא.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »