יומן הבוקר
שייקה ברקת, תיק הצוללות (צילום מסך טלוויזיה)
צלילת תיק "הצוללות" פרק ח': פרקליטו של מיקי גנור מטיח בשייקה ברקת: אתה משנה גרסאות על ימין ועל שמאל. ברקת: "אתה חוצפן". ברקת (בהמשך לשופטת): "מה את רוצה? אני לא יכול לענות לך על זה"

צלילת תיק "הצוללות" (תיק 3000) פרק ח': פרקליטו של מיקי גנור, עו"ד עמית ניר, חוקר את העד שייקה ברקת – הפרוטוקולים מדברים❗

***

השופטת חיימוביץ': כל הוויכוח הזה הוא על השאלה מה פרייטג (מנכ"ל המספנות) אמר לך? הוא אמר They want 5 percent או miki ganor want's 5 percent?

ברקת: They are crazy because they want 5 percent of the project.

השופטת חיימוביץ': ז"א שפרייטג לא אמר את השם מיקי גנור want's 5 percent?

ברקת: They are crazy because they want 5 percent of the project.

השופטת חיימוביץ': ז"א שפרייטג לא אמר את השם מיקי גנור?

ברקת: לא.

השופטת חיימוביץ': טוב. אפשר לעבור הלאה?

עו"ד ניר: כן, עכשיו שאלה,

ברקת: כן.

עו"ד ניר: מתי פרייטג אומר לך שאמרו לו את זה? באותו סיבוב שהוא עשה עם גנור ועם צ'ייני?

ברקת: כן כשהוא חזר למלון.

עו"ד ניר: ואתה זוכר את זה בזיכרון חי?

ברקת: אני יכול גם לראות את התמונה איך הוא קפץ על המיטה שלו ועם הידיים ואמר,

עו"ד ניר: מצוין.

ברקת: They are crazy they want 5 percent

עו"ד ניר: אז בוא אני אקריא לך,

השופטת חיימוביץ': אגב כשאדוני יסיים נקודה אנחנו נעשה הפסקה.

עו"ד ניר: לא, לא, אבל זה שאלה,

השופטת חיימוביץ': אני אמרתי כשאדוני יסיים את הנקודה.

עו"ד ניר: כן. עכשיו בוא תראה מה אתה אומר בלהב 433, שורה 95, לא שאל הגרמנים לא שואלים שאלות כאלה לא משנה, אני ממשיך את הסיפור. ככה אתה אומר לחוקר ממשיך את הסיפור "סיפר לי עוד פרייטג שהאיש שלא הכיר גנור",

ברקת: עוד פעם, סליחה.

עו"ד ניר: "סיפר לי עוד פרייטג" ככה אתה מעיד בפני החוקר "שהאיש שלא הכיר גנור אמר לו בדרך חזרה מירושלים אני הנציג שלכם, אמר לי עוד פרייטג שהאיש הזה משוגע, הוא הודיע לפרייטג ששכרו יהיה 5% מהפרויקט.
פרייטג היה המום מגובה הסכום, לאחר השיחה ירדתי עם פרייטג לארוחת ערב", אני רוצה לפרק את זה, אחד אתה בלהב 433 לא אומר they want 5 percent אתה אומר שפרייטג סיפר לך לטענתך שמי שרצה 5% זה מיקי גנור ולא they וכל מה שאתה עכשיו מעיד.

ברקת: מה אתה רוצה ממני?

השופטת חיימוביץ': שיכול להיות שזה,

ברקת: תגיד, מה אתה רוצה ממני?

השופטת חיימוביץ': מר ברקת מה שהוא שואל האם ייתכן,

עו"ד ניר: אני,

השופטת חיימוביץ': האם ייתכן, למרות שאמרת שאתה בטוח. האם ייתכן שפרייטג אמר את השם גנור רוצה ממני 5%?

ברקת: עד כמה שאני זוכר ברגע זה, ברגע זה, בלי אחריות ברגע זה המילה they הייתה שם.

השופטת חיימוביץ': וגנור? אולי הוא אמר פעם they, פעם גנור?

ברקת: לא, they.

השופטת חיימוביץ': לא היה גנור?

ברקת: לא. עד כמה שאני זוכר עכשיו.

השופטת חיימוביץ': בסדר.

עו"ד ניר: עכשיו רגע יש עוד פרט שאתה אומר שהוא שונה, סיפרת כאן בבית המשפט וגם עכשיו כשאני שאלתי אותך, מתי פרייטג אומר לך שאמרו לו את זה?

ברקת: עד כמה שאני זוכר עכשיו זה היה אחרי הטיול,

עו"ד ניר: מצוין.

ברקת: כשהוא חזר לחדר.

עו"ד ניר: ומה שאתה אומר בלהב 433,

ברקת: אני מה שאמרתי, אמרתי,

עו"ד ניר: שזה בדרך חזרה מירושלים.

ברקת: מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד בזה?

עו"ד ניר: אתה משנה גרסאות,

ברקת: אני לא משנה,

עו"ד ניר: על ימין ועל,

ברקת: גרסאות,

עו"ד ניר: שמאל,

ברקת: ברגע הזה. אתה חוצפן.

השופטת חיימוביץ': ניר, ניר, אני מבקשת, אני,

ברקת: אתה חוצפן.

השופטת חיימוביץ': מבקשת לא בסגנון הזה לעד. הוא לא חוצפן,

עו"ד ניר: אני מציע שהעד גם לא ירים את הקול.

השופטת חיימוביץ': אבל הוא לא,

נציג הפרקליטות: אוי, נו, באמת.

השופטת חיימוביץ': אני מעירה לעד, אני לא צריכה עזרה אדוני.

עו"ד ניר: כן.

השופטת חיימוביץ': אני לא צריכה עזרה. מר ברקת העו"ד לא חוצפן כי ככה אנחנו בבית משפט אנחנו שואלים, אני רק מסבירה לו שאדוני בן-אדם מבוגר והוא צריך לדבר יותר בנימוס מה שהוא מדבר אל עדים אחרים.
עכשיו השאלה היא האם יכול להיות, כבר מרוב המריבות שלכם אני לא זוכרת את השאלה. מה עוד פעם אדוני יגיד לי?

עו"ד ניר: אומר בלהב 433 שפרייטג אמר לו שבדרך חזרה מירושלים היה הסיפור הזה.

השופטת חיימוביץ': היה הסיפור של גנור, שהשיחה הזאת הייתה בדרך מירושלים שרוצים את ה-5% כשגנור, האם יכול להיות שהשיחה הזאת כי הזיכרון שלך הוא זיכרון חווייתי. אתה זוכר את החוויה אתה זוכר איך היה, אבל יכול להיות שזה לא היה בחזרה מהטיול שלהם אלא שזה היה בחזרה מירושלים?

ברקת: מה את רוצה?

השופטת חיימוביץ': אני רק שואלת אם יכול להיות.

ברקת: אני לא יכול לענות לך על זה, אני,

השופטת חיימוביץ': לא יכול,

ברקת: זוכר שהאירוע היה או שעתיים קודם או שעה אחר כך, או ישבו באוטו או רכבו על קורקינט, באותו ערב, באותה סיטואציה, באותו ביקור אלה הדברים שקלטתי.

השופטת חיימוביץ': אבל לא בדרך חזרה מירושלים?

ברקת: איך?

השופטת חיימוביץ': לא בדרך חזרה מירושלים?

ברקת: אני לא יודע עכשיו לענות לך גברתי,

השופטת חיימוביץ': או-קיי.

ברקת: איך אומרים עם יד על הלב.

השופטת חיימוביץ': בסדר גמור, אם אתה זוכר זה בסדר.

עו"ד ניר: טוב, עכשיו בוא נעבור לעוד,

ברקת: אם זה חשוב בכלל.

נציג הפרקליטות: זה לא חשוב.

השופטת חיימוביץ': כן זה חשוב לסנגור משום שמייצג מישהו, אמרתי לך את מי הוא מייצג נכון? אז זה חשוב לו.

עו"ד ניר: עכשיו תראה, בוא תראה,

השופטת חיימוביץ': רגע אתה זוכר את מי הוא מייצג? אתה זוכר של מי הוא עו"ד?

ברקת: איך?

השופטת חיימוביץ': עו"ד של מי הוא אתה יודע? הניר ששואל אותך אתה יודע את מי הוא מייצג?

ברקת: הוא לא הציג את עצמו אז איך אני יכול לדעת?

השופטת חיימוביץ': הוא עו"ד של מיקי גנור,

ברקת: בבקשה.

השופטת חיימוביץ': בגלל זה הדברים האלה חשובים לו, אתה מבין? לכן לא להיעלב.

ברקת: אני מבין, אז שיביא אליי את מיקי גנור.

השופטת חיימוביץ': לא.

עו"ד ניר: בסדר.

השופטת חיימוביץ': כן, הלאה.

עו"ד ניר: טוב עכשיו תראה מזכר מה-29/12/2016 של,

ברקת: זה לא אומר לי כלום.

השופטת חיימוביץ': תכף, תכף,

עו"ד ניר: לא משנה, החוקר כותב,

ברקת: רגע זה משנה או לא משנה?

עו"ד ניר: החוקר כותב,

ברקת: זה משנה או לא משנה? תענה לי.

השופטת חיימוביץ': רגע, רגע, מר ברקת. חכה רגע.

עו"ד ניר: החוקר,

השופטת חיימוביץ': תקשיב קודם לשאלה ואז תראה, יש דברים שהם פחות חשובים, יש דברים יותר חשובים, תכף נראה.

ברקת: בבקשה.

השופטת חיימוביץ': תקשיב לכל השאלה.

עו"ד ניר: בסעיף 6,

השופטת חיימוביץ': רק התאריך עוד פעם.

עו"ד ניר: 29/12/2016, "לאחר הפגישה אצל שטייניץ נסעו ברכב של מיקי גנור גם אבריאל וגם פרייטג בחזרה לתל אביב ובדרך אמר מיקי גנור לפרייטג שהוא מבקש 5% מהעסקאות כנציג החברה".
זאת אומרת אתה חוזר שוב פעם בפני החוקר שמה שפרייטג אמר לך לטענתך זה היה שמיקי מבקש 5% ושזה היה בדרך חזרה מירושלים.

השופטת חיימוביץ': טוב, אדוני שאלנו את השאלה הזאת עכשיו אדוני אמר מאיפה הוא לקח את זה ונמשיך הלאה.

עו"ד ניר: טוב עכשיו,

השופטת חיימוביץ': אמרתי שאנחנו יוצאים להפסקה ואז אדוני רק יסיים את הנקודה.

עו"ד ניר: או-קיי עכשיו אני מפנה לחקירה שלך במלמ"ב שם יש סיפור אחר לגמרי.

ברקת: אני רק רוצה לחזק את מה שאמרת במילים שאני זוכר They are crazy they want 5 percent.

עו"ד ניר: או-קיי.

השופטת חיימוביץ': מה שמעניין את העו"ד הסיפור לא השתנה, הוא רק אומר שהמיקום השתנה, פעם אמרת שזה היה במלון כשהוא חזר מהטיול איתם בלילה ופעם אמרת שזה היה בחזרה משטייניץ וגם שפרייטג הזכיר את השם גנור, זה ההבדל.

עו"ד ניר: כן אבל גם פרייטג אומר אני טוען שהסיפור השתנה, שיהיה ברור, כי פרייטג אומר,

השופטת חיימוביץ': אני הבנתי.

נציג הפרקליטות: בסדר, אתה יודע בדיוק מה חושבים על פרייטג.

השופטת חיימוביץ': לא צריך להטיח את זה בעד.

נציג הפרקליטות: מה אומרים עליו זה גם כן.

השופטת חיימוביץ': מה עוד?

עו"ד ניר: טוב אני אצטט מה אתה אומר במלמ"ב שזה ב-12/2009 שזה סמוך לאירועים שאתה טוען שהתרחשו.

השופטת חיימוביץ': אני רק רוצה להסביר לעד, מר ברקת מה שעכשיו קורא לך הסנגור זה חקירה שנערכה ממש כמה חודשים אחרי שהאירוע היה.

ברקת: עוד פעם, סליחה?

ב"כ הנתבע: מה שאנחנו קוראים לזה במשרדי בת אור.

השופטת חיימוביץ': כן, במשרדי בת אור קיבלו את, שוחחו איתך כמה חודשים אחרי האירוע, כמה חודשים אחרי הביקור של פרייטג. אז עכשיו תקשיב כנראה שהזיכרון שלך היה טוב מאוד אז, אז בואו נשמע מה אמרת.

עו"ד ניר: אתה אומר כך בסיום הארוחה אתה,

נציג הפרקליטות: באיזה עמוד?

עו"ד ניר: זה בעמוד, אורן דווקא כשאני צריך אותך,

נציג הפרקליטות: כן, כן, מצאתי, הלאה.

עו"ד ניר: מצאת?

נציג הפרקליטות: כן.

עו"ד ניר: טוב. בסיום הארוחה אתה מספר על אותה ארוחה, "הודה מח"י למשתתפים",

ברקת: הודה?

עו"ד ניר: מח"י מפקד חיל הים, צ'ייני.

ברקת: סליחה אמרתי לך שיש לי תקלה אז,

עו"ד ניר: "למשתתפים ולקח את פרייטג ואת מיקי גנור לבילוי בבר/פאב. פרייטג עמד במצב לא נעים והלך בלעדיו, בלי שייקה, התקשר אליו מאוחר יותר ולמחרת נפגשו לארוחת בוקר". במלמ"ב אתה לא מספר את האירוע שאתה חוזר עליו אצל דרוקר,

השופטת חיימוביץ': רגע ובהמשך אין את הסיפור They are crazy וזה?

עו"ד ניר: לא היה כלום בלילה.

נציג הפרקליטות: שהזיכרון,

עו"ד ניר: לא היה כלום בלילה.

נציג הפרקליטות: אין אירוע.

השופטת חיימוביץ': כל ה-they are crazy לא בא גם בחזרה משטייניץ?

עו"ד ניר: אין, אין, לא קיים.

השופטת חיימוביץ': אז אוקיי, צריך להסביר לו את זה, שנייה.

נציג הפרקליטות: לא במלון ולא באוטו ולא לפני ולא אחרי.

השופטת חיימוביץ': שנייה, שנייה, כל התיאור של הביקור אין את זה?

עו"ד ניר: אין, לא.

השופטת חיימוביץ': לא, בסדר, אני רק שואלת כדי,

עו"ד ניר: לא, לא, לא, אני גם,

השופטת חיימוביץ': להעביר את זה לעד.

עו"ד ניר: אני גם שוב פעם הסתכלתי ואם היינו טועים חברי גם היה קופץ.

דובר: השתנה לגבי ה-they are crazy,

עו"ד ניר: they are crazy.

דובר: וה-5%.

נציג הפרקליטות: וה-5%.

עו"ד ניר: כן ושבלילה לא היה כלום.

בהמשך:

השופטת חיימוביץ': מה שאומר הסנגור שכשאתה שוחחת עם איש המלמ"ב במשרדי בת אור שיחה שהייתה בערך חצי שנה אחרי הביקור של פרייטג, אתה לא הזכרת באוזניו את האמירה הזאת של פרייטג they are crazy או he is crazy, They want 5 percent, לא הזכרת, לא אמרת שהייתה סיטואציה שפרייטג התוודה בפניך או טען בפניך או אמר לך בתלונה שרוצים ממנו 5%, לא אמרת את זה, זה מה שאומר הסנגור.

ברקת: אם זה לא כתוב שאמרתי כנראה שלא אמרתי, מה אני אגיד?

השופטת חיימוביץ': אבל מה שאומר הסנגור זה שזה היה מאוד קרוב לפגישה זה היה חצי שנה אחרי הפגישה לא 10 שנים.

ברקת: בתור רופא או בתור עו"ד הוא מדבר?

השופטת חיימוביץ': לא, לא, הוא אמר שזה היה חצי שנה אחרי הפגישה.

ברקת: נו אז מה?

השופטת חיימוביץ': אוקיי, אז אולי הזיכרון שלך היה יותר טוב.

ברקת: אז מה?

השופטת חיימוביץ': או-קיי, זאת התשובה. אפשר לעשות הפסקה אדוני?

עו"ד ניר: כן ורק עוד שאלה במלמ"ב אתה לא מתאר את האירוע הדרמטי שאתה תיארת עכשיו 'שחיכית לו בחדר ושהוא נכנס',

ברקת: שמה?

עו"ד ניר: 'שחיכית לו בחדר והוא נכנס'

ברקת: לא אמרתי.

עו"ד ניר: להפך אתה אומר שהוא התקשר אליך ולמחרת נפגשנו ליד ארוחת בוקר.

ברקת: לא, סליחה. יש דברים שמישהו יכול להבין ויש דברים שמישהו אולי לא יכול להבין, בלי לפגוע בך, אולי אתה לא יכול להבין. ב-5.5 בבוקר, 6 בבוקר טלפון בביתנו ביום שישי, אני מרים את הטלפון ואומרים לי מדברים מ-433, מר ברקת המהולל שואל מה זה 433? אז אומרים לי זה משטרה, אמרתי יפה, מה אתם רוצים?

השופטת חיימוביץ': רגע אני רוצה להפסיק את אדוני לא מדברים על חקירת המשטרה, הוא לא שאל עכשיו על חקירת המשטרה.

ברקת: לא, אני מדבר באיזה מצב הגעתי לשם.

השופטת חיימוביץ': לא, אבל,

עו"ד ניר: לא, לא, הוא מנסה להסביר למה הוא אמר בלהב 433.

השופטת חיימוביץ': אדוני, אדוני, סליחה. מה שהוא שאל עכשיו הסנגור שלא הזכרת את עניין ה- they are crazy וכו', הוא אמר זה לא היה בחקירת המשטרה, זה היה בחקירה 10 שנים לפני כן, 8,

ברקת: אחרי זה.

השופטת חיימוביץ': לפני זה, אבל לא חשוב.

דוברת: לא, אבל גבירתי הוא גם התחיל להגיד שבחקירה בלהב 433,

עו"ד ניר: הוא ניסה להסביר למה בלהב 433 הוא אמר את מה שהוא אמר.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »