יומן הבוקר
שייקה ברקת, תיק הצוללות (צילום מסך טלוויזיה)
הצלילה של תיק הצוללות (י'): פרקליטו של מיקי גנור תוהה איזה בדיקות עשה ברקת לאחר שענה מה שענה. ברקת: "בדיקות שלי, לא עניינך. של חדר המיטות שלי, זה לא עניינך". פרקליטו של גנור תוהה אם היה סוכן כפול של המספנה ועוד חברה. ברקת: "שיביאו לי לכאן את צ'ייני, שיסתכל לי בעיניים".

צלילת תיק "הצוללות" (תיק 3000) פרק י': פרקליטו של מיקי גנור, עו"ד עמית ניר, חוקר את העד שייקה ברקת – הפרוטוקולים מדברים❗

***

עו"ד ניר: נתקדם, טוב עכשיו האם הסוגייה של צוללות למצרים עלתה באותה פגישה אצל מנכ"ל משרד הביטחון?

ברקת: לא, אבל היא הייתה.

עו"ד ניר: מה זאת אומרת לא אבל היא הייתה?

ברקת: לא, אז בפגישה עם משרד הביטחון היה סיפור אחר,

עו"ד ניר: בסדר, אני גם פה מר ברקת כיוון שכפי שאתה יודע מדובר בסוגיות מסוימות, אני רוצה שנהיה פה מאוד מאוד מדויקים, אני שואל על אותה פגישה ואני מבקש לא לדבר אנחנו,

ברקת: על איזה פגישה?

עו"ד ניר: אצל מנכ"ל משרד הביטחון זה לא עלה, אצל בוכריס זה לא עלה.

ברקת: לא מכיר את בוכריס.

השופטת חיימוביץ': כשהיית עם פרייטג אצל מנכ"ל משרד הביטחון זה לא היה,

ברקת: זה לא היה בוכריס.

עו"ד ניר: לא, זה היה, מי זה? אמרת שזה היה גבי אשכנזי בלהב 433.

ברקת: אני אמרתי?

עו"ד ניר: כן, אבל זה היה בוכריס אני עוזר לך, אז זה היה בוכריס, אני לא,

ברקת: לא ידעתי זה ולא זוכר את זה.

עו"ד ניר: רגע הנושא של צוללות למצרים עלה בפגישה? ממה שאתה זוכר.

ברקת: לא, אני זוכר את הנושא הזה טוב מאוד,

עו"ד ניר: וזה לא עלה שם?

ברקת: לא לא שם ולא בעת הזו.

נציג הפרקליטות: בטוח?

ברקת: למיטב זכרוני, מה אתה רצית שאני אקום ו,

עו"ד ניר: לא, לא, בסדר גמור. טוב עכשיו אני מבקש,

ברקת: אני אגיד יותר מזה,

דוברת: לא.

ברקת: הצוללות,

דוברת: מספיק הנושא הזה.

עו"ד ניר: לא, לא, אני לא רוצה,

ברקת: אתה לא רוצה,

עו"ד ניר: יש כאן,

ברקת: אז לא צריך,

עו"ד ניר: יש כאן,

ברקת: גם אני אגיד לך אני לא רוצה.

עו"ד ניר: יש כאן תעודת חיסיון.

השופטת חיימוביץ': רק שנייה, בגלל שהנושא הוא,

דוברת: אין אישור לשאלות מסוימות.

השופטת חיימוביץ': הבנתי, בגלל שהנושא הוא חסוי,

עו"ד ניר: כן.

השופטת חיימוביץ': רגע אדוני, בגלל שהנושא חסוי אז רק השאלה הזאת מותרת, מעבר לזה הם לא שואלים,

ברקת: אבל אני טיפלתי בנושא הזה.

השופטת חיימוביץ': הבנתי אבל בגלל שהנושא הוא חסוי אז אסור לדבר עליו.

עו"ד ניר: עכשיו אני אבקש להגיש מוצג שהוא סווג כלא מסווג, כן זה לבית המשפט ולעד גם, תראה אני אעבור שלב, שלב, בסדר? זה מייל מה-26/05/2009 מהשעה 11:46 בבוקר, זה מייל ששולח איציק קרייס, בסדר?

ברקת: איציק?

עו"ד ניר: איציק, לא משנה, בסדר? איציק קרייס.

ברקת: לי זה משנה,

עו"ד ניר: איציק קרייס,

ברקת: אל תגיד לי,

עו"ד ניר: אמרת שאתה לא מכיר אותו. איציק קרייס ושם הוא מתאר את אותה פגישה אצל מנכ"ל משרד הביטחון שנערכה באותו בוקר של ה-26 במאי, נושא הפגישה לפי ה-subject, לפי הנושא הוא עניין הספינות, לפי הנושא של האימייל ששולח מר איציק קרייס. מדוע היית בפגישה לטענתך שעסקה בעניין הספינות?

ברקת: אני לא יודע, אני לא התעסקתי בספינות, לא הייתי מעורב בנושא הספינות, אם הייתי שם כנראה שלא חלמתי חלום לבוא ולדפוק בדלת אלא מישהו בא והזמין אותי להיות נוכח.

עו"ד ניר: או-קיי, נתקדם עכשיו ז"א כיוון שקראת את זה אז אני,

ברקת: קראתי זה לא אומר שהפנמתי.

עו"ד ניר: בסדר.

ברקת: לא הפנמתי.

עו"ד ניר: אני רוצה פשוט לחסוך זמן כי אני משתדל לסיים היום. האם משהו ממה שהיה כתוב הזכיר לך משהו?

ברקת: לא.

עו"ד ניר: או-קיי, עכשיו תראה שבשולי הדברים מתאר מר קרייס בסעיף 1 האורח, הוא כותב כך "האורח כלומר מר פרייטג ניתח את הסטטוס של הזיקה לעסקה המצרית, המנכ"ל ביקש לא לעדכן בכתב בגלל הרגישות והבטיח לעדכן את הסגן באופן אישי", זאת אומרת רגע שנייה, אני אעזור לך, לפי מה שמתאר קרייס הסוגייה של העסקה המצרית שהייתה על הפרק כן עלתה באותה פגישה.

ברקת: לא ידעתי שפרייטג היה פה עוד פעם לפגישות כאלה, לא הייתי שם בפגישות האלה אם כתוב שהייתי אני לא הייתי, אני לא זוכר כאלה דברים, לא התעסקתי בזה בכלל.

עו"ד ניר: זאת אומרת יכול להיות שלא היית בפגישה הזו שאני עכשיו הראיתי?

ברקת: מה זה יכול להיות?

עו"ד ניר: אני שואל. האם מה שאתה אומר שיכול להיות שלא היית בפגישה הזאת,

ברקת: כתוב שם שהייתי?

עו"ד ניר: לא.

ברקת: אז מה אתה רוצה ממני?

עו"ד ניר: כי זאת פגישה מה-26 במאי,

ברקת: אז מה אתה רוצה ממני? היו פגישות עם אנשים אחרים, עם דברים אחרים, אני לא יודע מזה.

עו"ד ניר: כיוון שאמרת שהיית בפגישה אצל מנכ"ל משרד הביטחון ביחד עם פרייטג מצאנו את תיאור של אותה פגישה.

ברקת: לא זה לא מאותה פגישה בשום פנים ואופן.

עו"ד ניר: אז הייתה עוד פגישה?

ברקת: הפגישה היחידה שאני זוכר שהייתה הייתה זאת שתיארתי ולא דיברו על ספינות כאלה ולא דיברו על כל מה שאני קורא פה פעם ראשונה בחיי, לא התעסקתי בזה.

עו"ד ניר: טוב.

ברקת: סליחה לבית המשפט כל פעם אומרים טוב, טוב, זה פוגע בי, מה זה טוב? זה לא טוב.

השופטת חיימוביץ': מה זאת אומרת? זה שהוא אומר טוב?

ברקת: זה לא טוב.

השופטת חיימוביץ': לא, לא, אדוני, סליחה, מר ברקת הוא אומר טוב כי הוא הולך לעבור לשאלה אחרת,

עו"ד ניר: בדיוק.

ברקת: אז שיעבור, שישנה את הסגנון, אני נעלב,

השופטת חיימוביץ': לא, לא, לא, לא, זה לא,

ברקת: מותר לי בתור עד להיעלב.

השופטת חיימוביץ': מהמילה טוב? שהוא גמר ועובר לזה? באמת? ממש לא. מותר לך לעשות מה שאתה רוצה.

ברקת: אז אני מתנצל לפנייך.

השופטת חיימוביץ': אדוני אני לא מתערבת,

ברקת: אני מתנצל.

השופטת חיימוביץ': במה שבן-אדם, אבל זה לא סביר.

עו"ד ניר: אני רק אבקש, חברתי פה העירה לי בצדק שתחזיר את המסמך הזה, אינך רשאי לקחת איתך שאנחנו מציגים,

השופטת חיימוביץ': איפה הוא אותו? בכיס אולי.

דוברת: לא, הם לא קיבלו את זה, הם גם לא יקבלו את זה.

ברקת: לא הבנתי.

השופטת חיימוביץ': סליחה, מר ברקת,

ברקת: סליחה, אתם יחד.

השופטת חיימוביץ': מר ברקת,

עו"ד ניר: אני אבקש,

השופטת חיימוביץ': המסמך הכנסת אותו לכיס.

ברקת: כן.

השופטת חיימוביץ': אפשר לקבל אותו חזרה?

ברקת: אם את תבקשי אותו תקבלי אותו אפילו אם תרמזי לי,

השופטת חיימוביץ': תודה רבה, אז תחזיר אותו חזרה,

עו"ד ניר: היה כאן רמז.

השופטת חיימוביץ': זה לזה,

ברקת: למה אני לא יכול להחזיק אותו אצלי?

השופטת חיימוביץ': כי זה לא מסמך שאפשר להחזיק.

ברקת: אז למה מראים לי אותו?

השופטת חיימוביץ': להראות זה משהו אחד.

ברקת: זה?

נציג הפרקליטות: כן.

השופטת חיימוביץ': טוב.

עו"ד ניר: עכשיו, אני גברתי התקדמתי משמעותי, עכשיו תראה אני אקריא לך דברים נוספים שאומר מר הראלי לגבי לפני הביקור של פרייטג בארץ, בסדר? הוא אומר כך,

ברקת: בסדר? אתה שואל אותי.

עו"ד ניר: אני רוצה לראות שאתה רק מבין את מה שאני אומר.

ברקת: פחות או יותר.

עו"ד ניר: טוב, חקירה מה-05/01/2017 מר הראלי מספר כך "כשנקבע מועד הגעתו של פרייטג לארץ שייקה ידע על המועד, אני לא יודע ממי, שייקה התקשר אלי הוא ביקש שאנסה לשכנע את פרייטג להיפגש איתו עוד לפני הגעתו לארץ זאת כיוון שפרייטג התעלם ממנו, פניתי למזכירה של פרייטג על מנת לתאם לשייקה פגישה והיא אמרה לי שפרייטג לא מעוניין וזה מאוד חריג". מה שמתאר מר הראלי שלפני שפרייטג,

ברקת: מה שמתאר מי?

עו"ד ניר: מר הראלי, אלוף משנה הראלי שלפני שפרייטג מגיע לארץ אתה מצלצל אליו ואתה אומר לו 'שפרייטג לא רוצה להיפגש איתך'.

השופטת חיימוביץ': לא, אתה מצלצל אל הראלי,

עו"ד ניר: הראלי סליחה ואומר לו שפרייטג לא רוצה להיפגש איתך.

נציג הפרקליטות: רגע אתה ממשיך את מה ש,

עו"ד ניר: נו די, יש לך התנגדות תקום נדון, בואו בואו,

ברקת: אני לא מבין מה אתה מדבר, אני לא זוכר את הפרצוף של הראלי למרות שזו כביכול פגישתי האחרונה פה אם בית המשפט יהיה מוכן אני מוכן במיוחד לבוא ולשאול את מר הראלי אתה ואני מכירים 1 את השני.

השופטת חיימוביץ': אדוני, אדוני רוצה עוד פעם לראות את התמונה של הראלי? כי זה הזכיר לו הראינו לאדוני את התמונה של הראלי ונזכרת.

ברקת: לא, אמרתי אני רואה אותו סליחה,

השופטת חיימוביץ': רגע, מה שחשוב,

עו"ד ניר: כן.

השופטת חיימוביץ': זה מה שחשוב זה מה ש, רבותיי, רבותיי, שקט. מה שחשוב זה מה שהראלי אמר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.

ברקת: הראית לי את זה, אני לא, לא קולט אותו.

השופטת חיימוביץ': יופי, אז אותו הראלי אמר שאתה פנית אליו וביקשת ממנו לתאם פגישה עם

פרייטג כי פרייטג מתעלם ממך.

ברקת: בשום פנים ואופן עם יד על הלב ועל הראש או על, לא דיברתי עם הראלי ולא הייתי מבקש דבר כזה זה לא לכבודי בכלל, מי זה הראלי? אני אגיד לך מי זה הראלי.

עו"ד ניר: מי זה הראלי?

ברקת: הראלי זה 1 שמפקד חיל הים הגיע ל-Kiel לבקר אז אמר הראלי הוא היה אז ראש פרויקט חדש זה נודע לי לאחרונה, זה נודע לי לאחרונה,

עו"ד ניר: חה חה חה,

השופטת חיימוביץ': רגע אבל אדוני,

ברקת: מה חה חה חה?

השופטת חיימוביץ': אדוני רגע, רגע,

עו"ד ניר: גברתי זה העניין,

השופטת חיימוביץ': שנייה,

עו"ד ניר: זה העניין גברתי.

השופטת חיימוביץ': אתם רוצים אבל זה עדות שמיעה.

נציג הפרקליטות: נכון.

השופטת חיימוביץ': הוא אמר זה נודע לי לאחרונה.

עו"ד ניר: לא,

השופטת חיימוביץ': הוא אמר זה נודע לי לאחרונה.

עו"ד ניר: אבל בראשית שאלת אותו על זה.

נציג הפרקליטות: לא על זה.

השופטת חיימוביץ': אבל בסדר, כן? מה אתה,

נציג הפרקליטות: מה לא שאלתי בראשית?

השופטת חיימוביץ': אם רק אתם דעו לכם,

דובר: גם למהימנות שלו, הוא לפני רגע אמר שהוא לא יודע מי זה.

השופטת חיימוביץ': כן, בסדר, לא, אני לא,

ברקת: ביקש בביקור של צ'ייני ששייקה לא יושב על ידו כי צ'ייני לא אוהב אותו.

השופטת חיימוביץ': או-קיי.

נציג הפרקליטות: הוא אמר את זה קודם.

עו"ד ניר: ממי זה נודע לך?

ברקת: בסוף הסתבר לו ששייקה הושב על ידו.

השופטת חיימוביץ': או-קיי.

עו"ד ניר: ממי זה נודע לך לאחרונה?

ברקת: אני רק באישור של בית המשפט.

עו"ד ניר: אני מבקש שתשיב.

השופטת חיימוביץ': אדוני ימשיך הלאה.

עו"ד ניר: גברתי יש כאן שיבוש הליכים,

השופטת חיימוביץ': תמשיך הלאה די אנחנו, די,

עו"ד ניר: אבל גבירתי,

השופטת חיימוביץ': את הרכילות הזאת אכלנו כל כך הרבה והיא לא חשובה,

עו"ד ניר: אבל זה לא, מדברים עדים אחרי,

השופטת חיימוביץ': נו?

עו"ד ניר: מדברים עדים על תוכן דברים שנמצאים בלב העניין.

ברקת: אני אענה לך.

עו"ד ניר: אנחנו לא מקלים בזה ראש, הראלי גם עד תביעה.

ברקת: אני אענה לך, תביא את הראלי לכאן שיסתכל לי בעיניים.

השופטת חיימוביץ': אדוני ימשיך.

ברקת: זה רכילות נמוכה.

השופטת חיימוביץ': אני מסכימה. כן.

עו"ד ניר: כן אבל,

השופטת חיימוביץ': דשנו בה אבל.

דוברת: גברתי כל התיק בנוי על רכילות.

השופטת חיימוביץ': לא, לא, אני לא פותחת את זה לוויכוח, לא פותחת. גברתי תשב, חברה החוקר לא פסלתי אף שאלה קדימה.

עו"ד ניר: עכשיו תראה מה אתה הראלי מספר גם בחקירה שלו.

נציג הפרקליטות: אתה מדלג?

ברקת: איזה חקירה? לא מכיר אותו, לא יודע. מכיר אותו, מכיר אותו.

עו"ד ניר: אמרת שהוא אמר לך גם,

השופטת חיימוביץ': רגע, רגע, ניר,

עו"ד ניר: לא להיכנס לצ'ייני.

ברקת: לא.

עו"ד ניר: אז מי אמר לך?

ברקת: אז לא זכרתי, אתם אומרים שזה היה הוא אז זה היה הוא.

עו"ד ניר: אני לא אומר כלום, מי זה היה?

ברקת: אתה אמרת הראלי.

עו"ד ניר: אני לא אומר כלום.

ברקת: אני לא אמרתי.

עו"ד ניר: האם הראלי הוא זה שאמר לך לא להיכנס לפגישה עם צ'ייני?

ברקת: אפשרי מאוד לפי הבדיקות שבדקתי.

עו"ד ניר: איזה בדיקות?

ברקת: שלי, לא עניינך. של חדר המיטות שלי, זה לא עניינך.

בהמשך:

עו"ד ניר: "עוד לפני שפרייטג הגיע פנה אלי שייקה וביקש שלפחות פרייטג יפגוש אותו ביציאה מהטרמינל כשהוא מגיע לארץ".

ברקת: מי אמר את זה?

עו"ד ניר: הראלי.

ברקת: שיבוא ויגיד לי בעיניים.

עו"ד ניר: עדיין לא סיימתי.

ברקת: שקר מוחלט.

עו"ד ניר: עדיין לא סיימתי.

ברקת: שקר מוחלט שיבוא ויגיד לי בעיניים.

עו"ד ניר: עדיין לא סיימתי מר ברקת.

ברקת: זה מספיק לי עד הנה, לא רוצה לשמוע אותך,

עו"ד ניר: או-קיי,

ברקת: סליחה בית המשפט,

עו"ד ניר: אתה תצטרך לשמוע,

ברקת: יש גבול להמצאות.

השופטת חיימוביץ': אבל יכול להיות,

ברקת: זאת חוצפה.

השופטת חיימוביץ': שנייה, יכול להיות שהוא ממציא, אבל אתה תשמע מה שהוא אמר במשטרה ותגיד את העמדה שלך, זה הכל.

ברקת: בבקשה. סליחה.

השופטת חיימוביץ': לא להתרגז, כן. עוד פעם בבקשה.

עו"ד ניר: נמשיך עם מה שאומר אל"מ הראלי.

ברקת: מי?

עו"ד ניר: אל"מ הראלי.

ברקת: איפה?

השופטת חיימוביץ': במשטרה.

עו"ד ניר: בלהב 433.

ברקת: יפה.

עו"ד ניר: "אמרתי לשייקה שכשפרייטג נוחת אנחנו נוסעים מיד לכנסת כלומר ירושלים, אבל פרייטג הסכים להיפגש עם שייקה ולעשות מחווה מינימלית בכך. פרייטג נחת אני חיכיתי לו בטרמינל, יצאנו החוצה, שייקה המתין שם וגם מיקי גנור המתין בשדה התעופה, שייקה ביקש לדבר עם פרייטג בצד וככה היה.
הם לא היו רחוקים ממני אולי מרחק של כמה מטרים, משפת הגוף שלהם הבנתי שהשיחה הייתה לא פשוטה אבל ארכה אולי 2 או 3 דקות". אני אשאל את מה שאני רוצה לשאול, מתאר פה אל"מ הראלי שכשפרייטג נוחת בארץ אז אתה מגיע לשדה התעופה ובינך, הוא רואה בעיניו, שיחה בינך לבין פרייטג שמשפת הגוף הוא מבין שזו לא שיחה טובה.

ברקת: לא היו דברים מעולם, אני לא ראיתי שם את הראלי, זה הכל שקרים, סליחה שאני אומר, לא אי-דיוקים שקרים ואני אומר את זה לבית המשפט.

עו"ד ניר: היית שם בשדה התעופה?

ברקת: מתי?

עו"ד ניר: כשפרייטג נוחת?

ברקת: לא.

עו"ד ניר: אז איך אתה יודע אם הראלי היה שם או לא?

ברקת: אני אמרתי שהוא היה שם? אתה אמרת.

עו"ד ניר: טוב.

ברקת: אתה אמרת שלא רק שהוא היה שגם אני הייתי.

עו"ד ניר: טוב, עכשיו תראה.

ברקת: ואני אשמח מאוד שהראלי הזה יעמוד פה ויסתכל לי לעיניים.

עו"ד ניר: עכשיו תראה, אני טוען בפניך זאת טענה שיש לי שהסיבה שהייתה אותה שיחה בינך לבין פרייטג והסיבה שפרייטג,

ברקת: איזו שיחה? מתי ואיפה?

עו"ד ניר: בשדה התעופה, אני טוען שהיא קרתה.

ברקת: לא פגשתי אותו שם.

עו"ד ניר: אני טוען שהיא קרתה והסיבה שפרייטג לא עונה לך עוד לפני שהוא מגיע לארץ ועוד לפני הטענות על רכילות, על מה שצ'ייני אמר או לא אמר היא שבאפריל 2009 יש דו"ח של המספנה שיודעים שהיית סוכן כפול של אטלס ולכן פרייטג התחמק ממך ולכן ביקשת את העזרה של הראלי ולכן הגעת לשדה התעופה והתווכחתם שם בשדה התעופה.

ברקת: כבר אמרת את זה בהזדמנות אחרת, שמעתי אותך, לא מקובל עליי.

עו"ד ניר: מה לא נכון במה שאמרתי?

ברקת: כלום ממה שאמרת, כלום, כלום ממה שאמרת ואני מסתכל לך בעיניים, שיבואו לכאן אלה ויגידו לי בעיניים מה שהם חושבים ממש.

עו"ד ניר: ואני גם טוען בפניך,

ברקת: אתה כל הזמן טוען.

עו"ד ניר: נכון, זה התפקיד שלי. שהביקור של פרייטג נועד בשביל ספינות המלחמה, כמו שאני הראיתי במייל מה-20, במייל שאני הגשתי מקודם. אתה, לא רק שפרייטג בכלל לא רצה לפגוש אותך כי הם גילו שאתה סוכן כפול אלא שהפגישות שנערכו בפרט הפגישה אצל צ'ייני, אתה לא היית רלוונטי אליה כהוא זה ואתה לא הוזמנת אליה.

ברקת: אני לא מבין מה שאתה,

השופטת חיימוביץ': כי היא הייתה בנושא הספינות.

ברקת: מה שאתה מדבר זה בכלל לא דומה למציאות.

דוברת: ספינות הטילים, כן.

ברקת: גברתי זה לא דומה לשום מציאות.

השופטת חיימוביץ': ספינות הטילים קוראים לזה?

עו"ד ניר: קורבטות, ספינות טילים, סטי"לים.

השופטת חיימוביץ': אז השאלה היא, אז הבנת את השאלה? השאלה אומרת שכל הביקור של פרייטג היה לגבי הספינות שהן לא רלוונטיות לגביך ולכן לא היית קשור לפגישות.

ברקת: אני לא יודע, לא מכיר. אני אגיד אחרת. אני פה שיזמינו את צ'ייני, שיזמינו את פרייטג,

השופטת חיימוביץ': הם יזמינו, הם יגיעו.

ברקת: בנוכחותי,

השופטת חיימוביץ': לא, לא, זה לא,

ברקת: שיגידו את הדברים שהם אומרים,

השופטת חיימוביץ': אדוני אתה מוזמן להגיע אחרי שתגמור להעיד אתה מוזמן להגיע לכל אחת מהישיבות ולשמוע את כל העדויות. רגע, אבל עכשיו אתה צריך להשיב לגבי הגרסאות של אותם אנשים, האם זה נכון שהביקור לא היה קשור כלל לצוללות אלא רק לספינות המלחמה?

ברקת: לא התעסקתי בדבר אחר, אז בשבילי זה היה רק צוללות.

השופטת חיימוביץ': אבל לא, אומר הסנגור שפרייטג הגיע לארץ רק בנושא הספינות.

ברקת: שישאלו אותו, אני לא מכיר את זה.

נציג הפרקליטות: גם לא נכון.

השופטת חיימוביץ': או-קיי.

עו"ד ניר: למה לסנן הערות כל הזמן? אני לא מבין.

ברקת: מה?

עו"ד ניר: לא, לא, זה לא היה עליך.

ברקת: לא, אם אתה רוצה להתנצל בפניי אתה חופשי.

עו"ד ניר: טוב עכשיו תראה, אני טוען,

ברקת: אתה כל הזמן טוען, תשנה את הסגנון.

עו"ד ניר: כן אבל זה עוד מעט, עוד מעט אני מסיים לטעון,

ברקת: אני טוען, אני טוען.

עו"ד ניר: בסוף אתה גם תתגעגע לזה.

ברקת: אני אומר לך, תשנה את זה אני מבקש רק, זה באופן חברי, ידידותי.

עו"ד ניר: טוב.

ברקת: באנגלית קוראים it rubs me the wrong way ברגע שאתה אומר אני טוען.

עו"ד ניר: אז אני מציע לך,

השופטת חיימוביץ': רק שנייה, אני,

עו"ד ניר: מציע, מציע.

השופטת חיימוביץ': כן מציע, יופי.

עו"ד ניר: מציע, מציע לך אפשרות, בסדר?

ברקת: בבקשה.

עו"ד ניר: של דברים ואתה תגיד לי האם זה אפשרי, לא אפשרי,

ברקת: בבקשה.

עו"ד ניר: בסדר? אפשרות, קיבלתי את מה שאתה אומר.

ברקת: בבקשה.

עו"ד ניר: אני חושב, בסדר? שאתה הגעת לפגישה אני לפי מה שאתה אומר אצל מנכ"ל משרד הביטחון, מנכ"ל משרד הביטחון ולא היית מוזמן לשם, יכול להיות שאתה באמת אדם רב זכויות, אני לא חולק על זה, אבל לא היית מוזמן לשם כי זה לא הנושא זה לא הנושא שאתה עוסק בו ואני חושב שמה שאמר לך אותו נציג חיל הים זה שהפגישה היא לא רלוונטית אליך ואתה לא ברשימת המוזמנים למפקד חיל הים.

ברקת: הבנתי.

עו"ד ניר: יכול להיות?

ברקת: סליחה, אם זה היה ואני לא יודע אם זה היה, אני יודע הרבה מילים אחרות שאמר צ'ייני לא רוצה אותך שיביאו, זה הראלי, הוא חי, בריא, שיבוא כאן וידבר ואני אבוא.

עו"ד ניר: מה שאני שואל האם יכול להיות שבאמת נפגעת מזה, אני לא, אני לא חולק על זה,

ברקת: אני ידעתי שצ'ייני לא אוהב אותי ואני ידעתי שצ'ייני ביקר במספנה אז המילה הראשונה שלו' Is Sheika still here?' ואני יודע מפרייטג שהראלי, אני לא זכרתי בכלל שהוא היה שם, שאמר 'שפרייטג לא רוצה, סליחה, שצ'ייני לא רוצה שאני אשב על ידו' ובסוף זה יצא שישבתי לידו.

עו"ד ניר: טוב, שאלה אחרונה לדעתי, למה ידעת שצ'ייני לא אוהב אותך? זאת אומרת למה הוא לא אהב אותך?

ברקת: אני יודע את כל אלה שכן אהבו אותי.

עו"ד ניר: לא, מה שאני שואל זה למה צ'ייני לא אהב אותך?

ברקת: תשאל אותו, אני אשמח להיות נוכח, תשאל אותו, בכל שעה ובכל מקום תזמין אותי תשאל אותו את השאלה הזו ואני אשמח להקשיב.

עו"ד ניר: יכול להיות שפרייטג היו לך שיחות איתו עם פרייטג לפני אותו ביקור על הסוגייה של עמלות כפולות? או שכל מיני דברים שלא מצאו חן בעיניו?

ברקת: בשום פנים ואופן לא, פרייטג זה לא היה הטיפוס שדיברתי איתו על עמלות, הוא לא התעסק בזה, לי היה משרד הביטחון הכל כשר וטוב לפי החוקים.

עו"ד ניר: אני לדעתי צ'ייני גם ידע שאתה היית סוכן כפול עבור אטלס ולכן הוא היה מופתע לראות אותך כי צ'ייני חשב שהמספנה תסיים איתך את ההתקשרות.

ברקת: הבנתי אותך, שמעתי, חוצפה ובורות. ורוע לב עוד יותר גרוע.

עו"ד ניר: מה לא נכון במה שאמרתי?

ברקת: שום דבר לא נכון. לא רוצה לענות לך בכלל. חוצפה.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »