יומן הבוקר
ינון מגל (צילום: ויקיפדיה)
ינון מגל בעדותו: "אתר וואלה היה אתר מאוד עוין למר נתניהו, כלומר רוב התוכן, הכותרות והטקסט, היה מאוד עוין למר נתניהו ובתוך זה היה ניסיון של מר ישועה ודרכי לנסות לאזן את זה קצת בפלפולים של ידיעה פה, ידיעה שם... זה היה די בטל בשישים"

העד ינון מגל (משפט נתניהו, תיק 4000) חושף טפח מההתנהלות העוינת כלפי נתניהו באתר וואלה ואיך הדברים זזו ולאן הגיעו.

***

ינון מגל: תראי, אני אגיד לך מה, הייתה כל הזמן התערבות. בריענון ששלחתם אותי לפני כמה ימים, שמתם לי בין היתר איזה קלסר עב-כרס של הסמסים שלי עם אילן ישועה והצצתי בכמה עמודים והפסקתי כי זה פשוט עורר בי בחילה וגועל להיזכר ב-abuse שעברתי בתקופה הזאת ממר ישועה של התערבויות בתוך התוכן העיתונאי.
מכל דבר, 'יש לי היום פגישה בערוץ 10 אל תכתוב עליהם', 'תוריד אייטם על אושרת קוטלר', 'אני נפגש עם אדלר חומסקי, שלא יהיה אייטם על ההוא', 'אילן שילוח עכשיו לוחץ עלינו, הוא שם לנו הרבה כסף' 'תוריד את התמונה של שרה' 'אתה אל תדבר על פואד' 'עכשיו אנחנו בתקופה רגישה, לא מדברים על גלעד ארדן' 'גדעון סער התקשר שתוריד אייטם על גאולה' 'יאיר נתניהו יש בסלבס, תוריד את זה' כל הזמן זו הייתה אוירה של חוסר עבודה עיתונאית, של כניסה לעבודה עיתונאית, זה היה, אני לא רוצה להשתמש במילים גסות כי יש לזה ביטוי מאוד גס אבל זה פשוט היה מקום שהתנהל בצורה מאוד לא רצינית מבחינה עיתונאית, כלומר לא מבחינתי, מבחינת אילן ישועה והלחצים שהופעלו עליו.
הוא לגבי נתניהו כל הזמן היה אומר לי 'זה הגברת' 'הגברת' 'הגברת' 'הגברת'. אני חשבתי כל הזמן, וכשהסתכלתי בעדות, אז אמרתי שאני חושב שזו שרה, אבל בעקבות המשפט שהתנהל אני חושב ומבין שהוא בכלל דיבר על גברת אלוביץ' שדיברה איתו, שהוא היה אומר 'הגברת לוחצת על זה' 'יש כל הזמן לחץ מהגברת'.
זה מה שאני מבין. אני לא בטוח. הוא לא אמר לי מי, אבל אף פעם לא דיברתי עם אלוביץ', אף פעם לא דיברתי עם גברת, לא שרה ולא אלוביץ', לא עם יאיר נתניהו, לא עם ביבי נתניהו, לא עם אף אחד, רק קיבלתי מאילן ישועה, היו תקופות שאמרתי לו 'אתה רוצה שאני אדבר עם אלוביץ', 'אתה רוצה שאני אדבר עם ביבי' 'אתה רוצה שאני אעשה משהו?' 'לא לא לא, מה פתאום, עכשיו אתה פשוט צריך להבין, זה רגיש'.
אבל זה היה פשוט דבר נוראי, דורסני, מגעיל, בוטה שהיה קשה לעבוד דרכו, ובין היתר בגללו מצאתי את דרכי החוצה מהתקשורת והלכתי לפוליטיקה, כי לא תכננתי קריירה פוליטית ובכלל לא רציתי ללכת לפוליטיקה, פשוט היה לי כל כך מגעיל שאמרתי 'אוקיי, אני אלך לפוליטיקה, מה יכול לקרות'. מה קרה ראינו. כן.

תירוש: אתה יכול להניח את זה בצד מר מגל, אחר כך, אם צריך, זה לא כרגע. אני רוצה לשאול אותך, אמרת בתוך הדברים שדיברת בשטף, אני תיכף אפרק את זה קצת לשאלות ספציפיות, אבל אמרת שאתה הצעת לפנות לביבי.

ינון מגל: כן.

עו"ד בן צור: מר נתניהו. בשבילך.

תירוש: הוא אמר 'ביבי'.

עו"ד בן צור: אבל את יכולה להיות יותר מוקפדת.

תירוש: בסדר… אז אני אומרת שהוא הציע, אני מנסה לענות. שהוא הציע למר ישועה לפנות לאלוביץ' או לפנות למר נתניהו כדי לדבר איתם על מנת אולי תסביר אתה מה אתה אמרת במקום שאני אסביר אותך.

ינון מגל: להוריד את הלחץ.

תירוש: על מנת להוריד את הלחץ. אז אני שואלת אותך א. איזה לחץ וב. למה לפנות למר נתניהו?

ינון מגל: לא, זה מסוג השיחות של את יודעת, כאילו לשחרר לחץ. כבר לא רציתי, לא יכולתי לעמוד בלחץ הזה של אילן, כל היום היה מתערב לי בתכנים.

תירוש: איזה לחץ, למה דווקא למר נתניהו?

ינון מגל: 'תעלה', 'תוריד', וכל מיני כאלה והוא היה אומר כל מיני זה, אז אמרתי לו 'אתה רוצה שאני אדבר' לא שהיה לי קשר מיוחד עם מר נתניהו. אבל הצעתי את זה בתור, את יודעת, בכל זאת אני עורך ראשי, אני כאילו,

השופט משה בר-עם: אבל הלחץ היה בעניינים שונים, לאו דווקא בעניינו של מר נתניהו אני מבין, נכון?

ינון מגל: לא, על נתניהו זה היה לדבר על עניינים שקשורים למר נתניהו.

תירוש: אז בוא נדבר גם אנחנו על עניינים שקשורים למר נתניהו, ואני אומרת עוד פעם, את הדברים שדיברת על התערבויות בעניינים אחרים אנחנו מכירים ואנחנו לא מתעלמים מהם, הם גם קיימים בחומרים שהוגשו לבית משפט, אנחנו כרגע ואנחנו אולי אפילו גם נחזור לזה בסוף,
אבל כרגע אני רוצה לדבר איתך על ההתערבויות שקשורות למר נתניהו. ואני רוצה שתסביר ותספר ראשית מי נהג לפנות אליך בעניינים האלה?

ינון מגל: אילן ישועה.

תירוש: תסביר באופן כללי איזה סוגי התערבויות. על מה אתה מדבר?

ינון מגל: 'תעלה כותרת' 'תוריד כותרת' 'תכניס את הכתבה' 'תוסיף תמונה' 'תעלה תמונה' כל מיני דברים כאלה.

תירוש: אוקיי. זאת אומרת אתה אומר גם להוריד דברים וגם להעלות דברים?

ינון מגל: נכון.

תירוש: מה לגבי ידיעות שליליות שעלו לאתר? לגבי הגברת נתניהו או לגבי מר נתניהו?

עו"ד בן צור: או או.

תירוש: אני הפרדתי בשאלה שלי והעד כאן ואפשר להפסיק עם ההפרעות האלה.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: לגבי ידיעות שליליות תתייחס לגבי מר נתניהו ולגבי הגברת נתניהו.

ינון מגל: אני לא זוכר בדיוק לגבי מר נתניהו. יכול להיות שהיה, אבל זה היה די בטל בשישים. רוב הבקשות היו די טיפשיות ודי לא משמעותיות שקשורות יותר לשרה ויאיר ודברים כאלה.
צריך לזכור שאתר וואלה היה אתר מאוד עוין למר נתניהו, כלומר רוב התוכן, הכותרות והטקסט היה מאוד עוין למר נתניהו.
הספינה ששטה הייתה מאוד במובהק נגד מר נתניהו, ובתוך זה היה ניסיון של מר ישועה ודרכי לנסות לאזן את זה קצת בפילפולים של ידיעה פה, ידיעה שם. אבל כעקרון, התוכן, המאמרים, הפרשנויות, הכותרות היה מאוד עוין למר נתניהו, מטעם אנשים שרובם ככולם היו עוינים לנתניהו בתוך מיליה מסוים שהוא בתקשורת, היום  אולי קצת פחות אבל אז, אבל עדיין מאוד, ואז במובהק היה לגמרי בוואלה של אנשים שחוץ ממני פלוס מינוס היו כולם בשמאל, שמאל מאוד, נגד נתניהו.
כלומר זה לא שאתה מתמודד פה עם אנשים שעושים איזה אתר שהוא אובייקטיבי ועליו אתה בא לעשות איזה אתר פרו נתניהו. זה היה לשנות ספינה ששטה ב-180 מעלות, להזיז מדי פעם לעשות איזה תיקון שיהיה משהו יותר חיובי על שרה, או לשנות משהו על יאיר או כל מיני דברים כאלה. זה היה הקונטקסט הרחב.

מאמרים אחרונים

דב איכנולד (צילום: אלי ציפורי)

חקירה נגדית: העד דב איכנולד, מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות"

מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות" נגד התקשורת והפרקליטות:
"אני מעריך את נתניהו, הזדהיתי עם חוסר ההוגנות שאמר על התקשורת, הייתי בעזה – התקשורת לא תמיד מדווחת כמו שצריך. נחום ברנע טועה"; והביקורת החריפה על התנהלות מומי משולם

הקליקו לתוכן »