יומן הבוקר
שייקה ברקת (צילום מסך תל-אביב)
פרוטוקול החקירה שריסק את תיק הצוללות ואת ה"תחקיר" של דרוקר❗ פרקליטו של גנור מפתיע את ברקת עם מסמך שקיבל 20 מיליון יורו עמלות. ברקת: "אני נדהם" 😲 עו"ד ניר מראה לו דרישות תשלום חתומות על ידו, בין היתר להעביר חלק מהסכום לחשבון בהולנד. ברקת: "אני מופתע" 😲

המשך הפרוטוקול החשוב ביותר בתיק "הצוללות" (תיק 3000), שהגיע לאחר ש"נעלם" ונכנס למערכת בעקבות בקשת עורכי הדין.
הפרק הראשון פורסם בערב ראש השנה תשפ"ד (15.09.2023). מסמך מדהים!

את מיקי גנור מייצגים עו"ד עמית ניר ועו"ד רווית צמח. עו"ד ירון גולומוב הוא התובע הראשי בתיק הצוללות.

***

ניר: אוקיי טוב עכשיו תראה, עכשיו עברנו לסוגיה הבאה מה שנקרא, לפני שאני אציג את המסמכים, אני באמת מכבד אותך מר ברקת, מכבד אותך מאוד אפילו, ואני רוצה לתת לך את ההזדמנות לפני שאני מראה את המסמכים, באמת ובתמים, להגיד כמה כסף קיבלת עבור, לא אחוזים, עבור עסקת הצוללות.

ברקת: אני לא אענה לך על זה, לא כי אני לא רוצה כי אני לא יודע, קיבלתי שני אחוזים שעברו או לבנק בגרמניה או לבנק בישראל, יכול להיות שזה היה מאות אלפים יכול להיות מיליונים, אני לא יודע.

השופטת חיימוביץ': השאלה שלי, פשוט אני לא ירדתי, רק כאילו לא הבנתי דבר אחד, אנחנו מדברים על 4 ו-5 או שהוא גם קיבל על 1,2,3? אדוני על 1,2,3 גם קיבלת? אני לא שואלת כמה, על צוללות 1,2,3 זה גם חלק מהתקבול, ממה שקיבלת?

ברקת: כן.

השופטת חיימוביץ': כן או-קיי בסדר.

ניר: עכשיו זה יהיה גם יותר ברור, אני מציג לך, זה נ/2,

עו"ד גולומב: זה מחומר חקירה?

ניר: כן זה חומר החקירה, אנחנו מבקשים להגיש את זה.

השופטת חיימוביץ': כן, אדוני רק יגדיר מה זה בדיוק המסמך,

ניר: טבלת תשלומים בגרמנית שתורגמה ע"י התביעה לעברית,

ברקת: לא מכיר את המסמך הזה,

השופטת חיימוביץ': רק שנייה אדוני, טבלת תשלומים שמי ערך?

ניר: זה נספח לדו"ח בייקר מקנזי, שזה איזשהו דוח שערך משרד עו"ד בקשר לעניין שלנו,

ברקת: יכול להיות.

ניר: או-קיי, 100% מר ברקת, אתה לא מכיר את זה,

ברקת: את הנייר הזה מעולם לא ראיתי,

ניר: או-קיי, עכשיו תסתכל,

ברקת: סליחה, אני אשאל אותך, האם הנייר הזה הוכן לצורך הפגישה הזאת או זה נשלף מאחד התאים?

השופטת חיימוביץ': לא, יש עוד אופציה אדוני, יש ניירות שהוכנו לצורך הפגישה, יש ניירות שלצורך הדיון, יש ניירות שנשלפו, ויש ניירות שהוכנו תוך כדי החקירה או תוך כדי הבדיקה, זה אחד מהם.

ברקת: את הנייר הזה גברתי מעולם לא ראיתי, את השורות שבתוכם יכול להיות שכן פה ושם, את המסמך הזה מעולם לא ראיתי.

עו"ד גולומב: רק מאיפה הוא בחומר החקירה? אני רוצה להסתכל,

ניר: הוא בנספחים לדו"ח בייקר מקנזי,

השופטת חיימוביץ': כשהדוח הוכן מתי ולבקשת מי?

עו"ד צמח: אחרי שפורסם התחקיר של רביב דרוקר ובן כספית פתחה המספנה שאז כבר הייתה טיסנקרופ, בבדיקה של הדברים שנאמרו בתחקיר של רביב דרוקר ובן כספית, קראו לפרויקט הזה "פרויקט לילי" נשכרו לשם כך משרד בייקר מקנזי במינכן, הוא ערך בדיקה יסודית שכוללת שורה של מסמכים, הדוח בגרמנית עם תרגום שלו לאנגלית כולל הנספחים שלו שחלק תורגמו לנו וחלק לא תורגמו לנו, הועבר כחלק מחומר החקירה, החומר הזה התקבל,

ברקת: חקירה של מי ומה?

עו"ד צמח: חקירה בתיק 3000,

ניר: או-קיי מר ברקת, שאלה, יש צורך, קודם כל תראה את העמוד הראשון, בסדר?

ברקת: בחיים לא ראיתי את הנייר הזה. נקודה.

ניר: 100%, אבל זאת לא השאלה שלי מר ברקת, אני מעוניין לשאול אותך האם התשלומים שמתוארים פה שאתה קיבלת, שמצטברים לסך של 20 מיליון יורו, לא כולל התשלומים שאתה קיבלת מאטלס, האם הם משקפים את הסכומים שאתה קיבלת עבור עסקת הצוללות?

ברקת: כאשר אני עכשיו שומע את המספרים שלך אני נדהם, אני לא יודע בכלל,

ניר: נדהם?

ברקת: כן,

ניר: למה?

ברקת: כי זה סכומים אדירים, כן,

ניר: מצוין, עכשיו אני אראה לך את כל העברות בנקאיות שאתה קיבלת של אותם סכומים אדירים,

ברקת: בבקשה יש לי שאלה אבל מקדימה גברתי,

השופטת חיימוביץ': כן,

ברקת: אתה רוצה להוכיח שקיבלתי כסף? קיבלתי, מה הניירות האלה,

השופטת חיימוביץ': רק שנייה, אני אגיד לאדוני, אדוני לא חשוד בתיק הזה ולא שום דבר, אדוני קיבל כסף, לבריאות, הנאשמים בתיק הזה חשודים שהם עשו עסקאות, שעשו עניינים, פעולות לא תקינות בכסף,

ברקת: מי?

השופטת חיימוביץ': הנאשמים, ולכן הסנגור שלו רוצה להראות כל מיני עובדות, איך קיבלו קודם, איך קיבלו אחר כך, זאת הסיבה, זה לא קשור אליך.

ברקת: בסדר.

ניר: אני אבקש להגיש את נ/3,

בשלב זה הפרקליטות מנסה להתנגד להגשת המסמך אך השופטת חיימוביץ' דוחה את ההתנגדות.

ניר: בסדר, טוב, עכשיו תראה, זה יהיה נ/3, זה כבר מסמכים שלך,

ברקת: סליחה, מונח לפניי, גברתי, מסמך בגרמנית שמראה העברות,

ניר: לא, אנחנו עברנו כבר מסמך,

השופטת חיימוביץ': תן לו לדבר ואני אסביר לו את העניין,

ברקת: אתה נתת לי ביד מונח לפניי מסמך בגרמנית שאומר (גרמנית), אני לא יודע מי המציא את המסמך הזה,

השופטת חיימוביץ': יש תרגום מאחורה בעברית אם יותר נוח לך,

ברקת: כן, אבל אני לא יודע, זה לא ניסוח גרמני, זה לא צורה של תשלומים, זה לא דומה לכל מה שאני למדתי בתרבות הגרמנית, הנייר הזה שתרגמו אותו אחר כך לעברית, שאני יודע לקרוא מספרים גם,

השופטת חיימוביץ': הנייר הזה אדוני הוא נספח לאיזה שהוא דוח, לדו"ח שהוכן על ידי,

ברקת: מי המציא אותו?

השופטת חיימוביץ': רגע אדוני שנייה אתה לא צריך להתעסק עם זה, התובע קם התנגד, זה כבר עניין ראייתי, זה לא קשור בך, אתה לא צריך להגן על המסמך, אתה לא עשית אותו אתה לא זוכר את הסכומים, לא צריך להתעכב על זה, לא לדאוג, אנחנו נבדוק אחר כך מי כתב את הדוח, זה לא צריך להדאיג אותך.

ברקת: קיבלתי גברתי.

ניר: עכשיו אני אראה לך שכל מה שכתוב בטבלה מדויק כמו, לא דיוק גרמני אלא דיוק שוויצרי אפילו,

ברקת: אני לא יודע מי מדייק יותר,

ניר: כן, עכשיו אני אציג לך את זה,

ברקת: סליחה, לקחת לי את זה, אני מבקש את זה, לא, סליחה, נתת לי את זה קודם, אני לא מוכן שישחקו איתי כאן, מי אני? ילד?

השופטת חיימוביץ': שניה, עו"ד חן רגע, מר ברקת, העו"ד לא משחק איתך, אנחנו דנים במסמך מראים לך שואלים שאלות גמרנו לדון במסמך, יש עוד המון מסמכים, לוקחים אחד דנים במסמך הבא, ככה אנחנו עובדים, כל פעם עוברים מסמך,

ברקת: זה לא נוח לי, אני אגיד לך למה ואני לא צריך להגיד לך למה גברתי השופטת, יהיה מה שיהיה, הרי לא ייגמר פה היום הכל אולי כן,

השופטת חיימוביץ': לא ייגמר,

ברקת: ואז אני אגיד נתנו לי, מה נתנו לך? תראה,

ניר: למי אתה צריך להגיד?

ברקת: למי שאני אחליט.

השופטת חיימוביץ': אבל אסור לך לדבר על העדות,

ברקת: אז אני מחזיר לכם את הכל, לא צריך לקרוא את זה,

השופטת חיימוביץ': מר ברקת, אתה עוד לא צריך לקרוא את זה, אדוני מוכן לתת כותרת כדי שאני אוכל לכתוב?

ניר: אסמכתאות לתשלומים שקיבל העד ברקת עבור צוללות 4 ו-5 והאופציה של השישית.

השופטת חיימוביץ': או-קיי, כשאדוני אומר אסמכתאות, פשוט שהעד ידע מה יש לנו כאן,

ניר: כן, נ/3 תראה את העמוד הראשון מר ברקת, זה מסמך שאתה הכנת אותו, נכון?

ברקת: אני לא יודע.

ניר: החתימה פה למטה היא שלך?

ברקת: כן.

ניר: הכותרת למעלה זה מסמכים שלך?

ברקת: כן.

ניר: אז אתה הכנת אותם,

ברקת: לא, זה לא נייר מסמכים שלי, אין לי ניירות מסמכים, זה הדפסה שלי, השם שלי,

ניר: ההדפסה שלך וחתימה שלך,

ברקת: כנראה כן,

ניר: כן יפה עכשיו תראה כאן כתוב שאתה דורש מהמספנה אדבה להעביר לך 10 מיליון יורו לחשבון בבנק לאומי, תסתכל,

השופטת חיימוביץ': אדוני רוצה להקריא לו? תקריא לו,

ניר: כתוב ככה (אנגלית) התשלום הראשון 10 מיליון יורו, (אנגלית) זה חשבון בנק שלך, מאשר את נכונות הדברים?

ברקת: יכול להיות, אני לא זוכר מה אתה רוצה, אני מאשר שזו חתימתי אם לא זייפו אותה, אני מאשר שזו כתובתי כי זה קיים עד היום, זהו.

ניר: לא דרשת 10 מיליון יורו?

ברקת: יכול להיות, סליחה,

השופטת חיימוביץ': ביקשת,

ניר: ביקשת, סליחה,

ברקת: סליחה, שילמו לי כנדבה או שילמו לי כהסכם?

השופטת חיימוביץ': לא לא אף אחד לא מקבל נדבות,

ברקת: אני לא מבין מה שאתה מדבר אליי, מי ששילם ידע מה הוא משלם ולמי הוא משלם.

ניר: טוב נתקדם, אני מדלג קצת, תסתכל על מסמך שהכותרת שלו זה 08/03/2007 זה נייר שלך, נייר מסמכים שלך,

השופטת חיימוביץ': מתוך נ/3?

ניר: כן,

עו"ד גולומב: אני יכול לעזור לו?

ניר: בטח בטח,

עו"ד גולומב: רק להראות לו,

השופטת חיימוביץ': באיזה עמוד אדוני? עכשיו תקריא שוב לפרוטוקול,

ניר: עכשיו אנחנו מסתכלים על מסמך מה-08/03/2007 מסמך שבו אתה דורש,

השופטת חיימוביץ': מבקש,

ניר: מבקש, סליחה, 3500000 יורו, גם נייר מסמכים שלך והחתימה שלך,

השופטת חיימוביץ': בהתאם לחוזה אדוני, לא נדבות או משהו, שלא,

ניר: בהתאם לחוזה,

השופטת חיימוביץ': בהתאם להסכם,

ניר: זכור לך עכשיו?

ברקת: איך?

ניר: בהתאם לחוזה, זכור לך?

ברקת: יכול להיות, מה אתה רוצה? שאני אגיד לך כן? יכול להיות, אני רואה את הנייר, יכול להיות.

ניר: עכשיו תראה אנחנו עוברים ל-17 במרץ,

ברקת: לפני כמה שנים זה היה?

עו"ד גולומב: 2008,

ברקת: תאמר לי לפני כמה שנים זה היה,

ניר: אנחנו עוברים ל-17/03/2008,

השופטת חיימוביץ': 2008 אדוני, 2008, לפני 15 שנה,

ניר: אנחנו רואים עוד בקשה שלך ל-2500000 יורו,

ברקת: יכול להיות,

ניר: טוב נתקדם,

ברקת: סליחה, אני הרבה דברים עשיתי בימי חיי בהתנדבות בלי שכר, זה היו עסקות, עסקיות, ואני מודה בהחלט שקיבלתי עבורם תמורה, נקודה.
מה אתה רוצה להוכיח לי? אם קיבלתי הרבה, אם קיבלתי מעט, מי ששילם לי ידע מה שהוא משלם, גברתי מציקים לי כאן ולא נעים לי,

השופטת חיימוביץ': הכל בסדר אני תכף אעשה הפסקה קצת,

ניר: כן כן, אפשר עוד,

השופטת חיימוביץ': עוד כמה דקות, נעשה הפסקה אדוני,

ניר: אני אסיים את זה ואפשר,

ברקת: מה אתה רוצה להוכיח? שקיבלתי כסף? כן.

השופטת חיימוביץ': לא, אדוני, הסכומים מעניינים אותו ולא בגלל אדוני, אלא בגלל הנאשמים,

ברקת: הסכומים שכתובים פה ואם אני חתמתי להם אני עומד מאחוריהם, מה השאלה בכלל?

ניר: כן, אבל מר ברקת, אמרת שזה סכומים דמיוניים גדולים שלא נשמעים הגיוניים שאמרתי לך 20 מיליון יורו.

ברקת: יכול להיות, מה אתה רוצה ממני?

ניר: אני לא רוצה כלום.

ברקת: אז תתנהג אלי בהתאם.

השופטת חיימוביץ': הוא בסדר, הוא מתנהג בסדר. השאלות לא נעימות כי מדברים על כסף ואדוני לא אוהב לדבר על כסף, ואני מבינה את זה, אבל הוא שואל מה שהוא צריך בשביל הלקוחות שלו, מה לעשות.

ברקת: בבקשה, אז שואלים אותי אם זו חתימתי תשובתי חיובי, שואלים אותי אם זה כתובתי תשובתי חיובי, לא שאלו אותי אם אני זוכר את זה אז אין לי מה לענות כן או לא, קיבלתי כסף ברוך השם.

השופטת חיימוביץ': טוב הלאה,

ניר: 13/02/2009, בקשה שלך לקבל 2500000 יורו, זכור לך?

ברקת: לא.

ניר: טוב, נתקדם, עכשיו אנחנו עוברים לשניים וחצי מיליון יורו, עכשיו אנחנו עוברים,

עו"ד גולומב: שלא יהיה אחר כך בעיה, תשאל אותו אם זה חתימתו,

ניר: חתימתך? ברור שזו חתימתו,

עו"ד גולומב: לא, אני אוכל אח"כ להסכים להגשה,

ניר: אני שלם עם זה,

עו"ד גולומב: נעשה את זה בצורה מסודרת, לא, אני אומר להפך, אני רוצה לעזור לך פה,

ניר: האם זו חתימתך למטה?

ברקת: שאלת אותי קודם ועניתי לך תשובה,

עו"ד גולומב: לא זו חתימה אחרת, זה מסמך אחר, זה בשביל הפרוצדורה, להפך, אני בא לעזור לך פה, אני אומר אני אוכל להסכים להגשה, זה מה שאני אומר,

ניר: הכל בסדר,

עו"ד גולומב: כן, זאת חתימתך?

ברקת: זאת חתימתי, כן,

עו"ד גולומב: זה איזשהו מסמך אחר, בסדר גמור,

ניר: עכשיו אנחנו עוברים ל-09/02/2010 שזה תאריך מעניין,

ברקת: תאריך?

ניר: התאריך מעניין אני אומר,

ברקת: את מי?

ניר: אותי,

ברקת: מה מעניין אותך פה?

השופטת חיימוביץ': תיכף הוא ישאל,

ניר: האם החתימה למטה,

ברקת: שלי,

ניר: שלך,

ברקת: תראה, אני אומר כן כן אם זה דומה למה שאני חותם, אם מישהו זייף את זה אני לא יכול להיות אחראי, שאתה שואל אותי אם ככה אני חותם זה יותר נכון לומר, בהחלט כן, אם אני חתמתי על זה? לא יודע,

השופטת חיימוביץ': אתה לא יכול לזכור אתה אומר,

ניר: עכשיו, אנחנו מסתכלים על ה-09/02/2010, בקשה שלך לקבל מיליון וחצי יורו,

ברקת: כן,

ניר: הגענו ל-20 מיליון,

ברקת: יכול להיות.

ניר: האם אתה זוכר את זה?

ברקת: לא. אנחנו מדברים על עסקות שיכולות להפחיד אנשים נורמליים.

ניר: עכשיו, שאלה אחת לפני ההפסקה עם גברתי, תספר מה קרה כשביקשת מהמספנה להעביר כסף לחשבון בנק שלך בהולנד.

ברקת: אני לא זוכר דבר כזה, אני מופתע לשמוע את השם הולנד לבקשה שלי,

ניר: יש לך שם חשבון בנק?

ברקת: לא.

ניר: או-קיי, נגיע לזה, נגיע לזה גברתי, אפשר לעשות הפסקה.

השופטת חיימוביץ': או-קיי אז אפשר להפסיק,

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »