יומן הבוקר
שייקה ברקת, עד במשפט "הצוללות" (צילום מסך טלוויזיה)
הפרוטוקול שריסק את תיק הצוללות (8)! פרקליטו של מיקי גנור מעמת את שייקה ברקת עם גרסת מנכ"ל המספנות, שהוא הוחלף ולא הודח כיוון שנגמר לו החוזה, בניגוד לגרסתם של רביב דרוקר ובן כספית. ברקת: "נעים מאוד לשמוע, מה אתם רוצים ממני". אחר כך הודה: "לא הרגשתי שפוטרתי"

המשך הפרוטוקול החשוב ביותר בתיק "הצוללות" (תיק 3000), שהגיע לאחר ש"נעלם" ונכנס למערכת בעקבות בקשת עורכי הדין. מסמך מדהים (חלק 8)!

את מיקי גנור מייצגים עו"ד עמית ניר ועו"ד רווית צמח. עו"ד ירון גולומוב הוא התובע הראשי בתיק הצוללות.

***

עו"ד ניר: עכשיו ממש שואלים את פרייטג על דברים שאתה טענת שהוא אמר לך, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק הזה,

ברקת: אתה יכול להגיד לי איפה זה היה? ומתי זה היה?

השופטת חיימוביץ': רגע, תקשיב לדברים ואחר כך, קודם כל תקשיב למה הוא אמר, מה הוא אמר,

עו"ד ניר: "פרט בבקשה פגישות ושיחות שהיו לך עם אנשים במספנה ובתאגיד טינסקרופ בנוגע להחלפה של שייקה ברקת: ע"י מיקי גנור" הוא משיב כך,

ברקת: פרייטג,

עו"ד ניר: כן, הוא משיב כך "אלא", אני לא כל כך מבין את התרגום הזה, "אלה, אני לא זוכר בדיוק מי זה היה מהם, כמה עשו את הבדיקות הנאותות באטלס אמרו לי תיזהרו, לברקת יש חוזה אחר, וכפי שאמרתי לא החלפנו את ברקת אלא רק לקחנו מישהו אחר עבור החוזה של הקורבטות", האם זה נכון מה שאומר פרייטג?

ברקת: אני לא מבין בכלל מה אתה מדבר, אני לא מבין, סליחה גברתי,

השופטת חיימוביץ': הוא אומר שהוא לא החליף אותך בצוללות אלא לקחו מישהו אחר,

עו"ד ניר: לקחו מישהו בשביל ספינות שאתה לא התעסקת עם ספינות,

ברקת: סליחה, עד עכשיו הסכמתי או לא הסכמתי אבל הבנתי מה דיברו פה, אני לא מבין על מה אתה מדבר,

השופטת חיימוביץ': אז אני רוצה להסביר לך אדוני, אתה אמרת שמהלך העניינים היה כזה שאתה עבדת מול המספנה עד שהגיע מיקי גנור ואז החליפו אותך, הבנת שרוצים את גנור והוא בעצם ייכנס בתפקידך, פחות או יותר זה מה שאמרת.
אומר כאן פרייטג שלא החליפו אותך, אלא כשאתה סיימת, החוזה הסתיים ואת גנור הביאו בכלל בשביל כלי השייט האחרים, האוניות האחרות, לא צוללות, זה מה שהוא אומר שגנור בעצם לא נכנס לנעליך הגדולות אלא נכנס לנעליים אחרות להיות סוכן של התאגיד בעניין אוניות ששטות על המים ולא צוללות. האם אתה מקבל את הגרסה הזאת?

ברקת: אני שומע את זה, נעים מאוד לשמוע, מה אתם רוצים ממני? אני אחראי,

השופטת חיימוביץ': אתה לא יודע להגיד את זה, לא, כי אתה אמרת שאמרת שפיטרו אותך והביאו אותו לצוללות,

ברקת: מי אמר?

השופטת חיימוביץ': אתה,

עו"ד ניר: אתה אמרת,

עו"ד גולומב (מהפרקליטות): הוא לא אמר "פיטרו", איפה הוא אמר "פיטרו"?

עו"ד ניר: אמרת את זה אצל דרוקר,

עו"ד גולומב: הוא לא אמר פיטרו,

עו"ד ניר: אמרת את זה אצל בן כספית,

ברקת: איפה אמרתי את זה?

עו"ד גולומב: הוא לא אמר פיטרו,

עו"ד ניר: טוב, הוא לא אמר,

ברקת: אני מצטער מאוד,

השופטת חיימוביץ': רק רגע, סליחה לא לא,

עו"ד ניר: אמר ועוד איך אמר, אמר את זה 70 פעם,

השופטת חיימוביץ': רבותיי בוא נהיה מדויקים, אתה אמרת בשבוע שעבר, פשוט בגלל זה אני זוכרת, אמרת פה, שאחרי הביקור של פרייטג בארץ במאי 2009 הבנת שזהו, אתה סיימת את תפקידך והוא מתחיל, שרוצים אותו,

ברקת: מי זה אותו?

השופטת חיימוביץ': מיקי גנור.

ברקת: לא ידעתי את השם הזה בכלל,

השופטת חיימוביץ': אבל אחר כך ידעת את השם, בארוחת ערב ידעת,

ברקת: תשמעי, היום אני יודע בוודאי אבל לא ידעתי מי זה ומה זה,

השופטת חיימוביץ': אבל באותה ארוחת ערב הוא הציג את עצמו בפניך, כך סיפרת,

ברקת: סליחה, סליחה, שחזרו מירושלים וישבה ארוחת הערב הזה, אני בפעם הראשונה בימי חיי ראיתי את האיש ושאלתי אותו מי אתה, אמר לי מיקי גנור, שאלתי אותו איך אתה מגיע, הוא אמר א' הם נסעו ברכב שלי, ב' אני ותיק בחיל הים כי צ'ייני ואני היינו היינו היינו, וג' ואיך הגעת לשר האוצר?
הוא אומר שר האוצר סידרתי לו משרד, מימנתי לו משרד לבחירות שלו בחיפה. זהו.

השופטת חיימוביץ': רגע, זה סיפרת לנו, אבל גם אמרת עוד דבר, אמרת בשבוע שעבר שאחרי כל הביקור של פרייטג הבנת שרוצים להכניס את מיקי גנור ולא רוצים את שירותיך כך אמרת לי לפחות בשבוע שעבר,

ברקת: יכול להיות,

השופטת חיימוביץ': אז מה שאומר עכשיו העו"ד פה, זה הגרסה שלו, זה לא אומר שזה אמת וזה שקר זה פשוט אתה צריך להתייחס, פרייטג אומר שהוא לא החליף אותך בצוללות, אם אני מבינה נכון, אלא רק עבד בסירות, בספינות שהם לא צוללות, זה מה שאומר פרייטג, האם יכול להיות שזה נכון?

ברקת: אני אשמח מאוד שלא ראיתי אותו שנים, שיביאו את פרייטג שיגיד לי בעיניים מה שיש לו להגיד, אני לא מבין את זה בכלל,

השופטת חיימוביץ': מבחינה עובדתית האם זה נכון?

ברקת: אני לא יודע, אני לא מבין את בית המשפט,

השופטת חיימוביץ': גנור לא החליף אותך בכלל, זה הכוונה, הוא לא החליף אותך, זה הטענה,

ברקת: סליחה, עוסקים פה בהחלפות? מה זה? אני לא מבין את כל הנושא, סליחה,

השופטת חיימוביץ': אבל לא לא, אז רגע, שניה, שוב אני אגיד לך כי בעצם זה משהו שחשוב גם להגנה וזה חשוב שאנחנו נבין, אומר פרייטג, אני לא יודעת אם זה נכון אבל זה מה שהוא אומר, שלא היה מצב שאתה הפסקת עם הצוללות וגנור נכנס לצוללות, לא, הוא אומר, אתה הפסקת עם הצוללות כי הסתיים החוזה של 4 ו-5 וגנור בכלל נכנס לספינות, לא לצוללות, זה מה שהוא אומר, עכשיו תגיד אם למיטב ידיעתך זה נכון,

ברקת: זה לא הגיוני זה לא נכון זה לא בדרך, אני לא מבין בכלל, אני פשוט לא מבין,

השופטת חיימוביץ': סליחה, עו"ד ניר, שאני אדע, אותה מספנה גם עושה את הספינות?

עו"ד צמח: לא, היא עושה רק צוללות,

ברקת: אני מוכן שפרייטג יבוא לכאן, תשמעו מה שהוא אומר,

עו"ד ניר: עכשיו אני אקריא לך מתוך כתבה שהייתה בדה-מרקר ותגיד לי האם מה שכתוב שם נכון או לא,

השופטת חיימוביץ': ושוב אני אומרת לך מר ברקת, זה שזה כתוב בעיתון זה לא אומר שזה נכון, זה רק אומר שזה איזושהי גרסה שאתה מתבקש להתייחס אליה ואתה תגיד זה נכון או לא נכון, בסדר?

ברקת: בבקשה.

השופטת חיימוביץ': אז תקשיב.

עו"ד ניר: עיתון דה-מרקר 24/11,

עו"ד גולומב: התאגיד כן עושה,

השופטת חיימוביץ': זה לשאלתי, בסדר, או-קיי, אני פשוט לא ידעתי,

עו"ד ניר: הכותרת הייתה כך, "דרוקר חושף: עדותו",

ברקת: סליחה, בדה מרקר?

עו"ד ניר: כן, הכותרת "דרוקר חושף" רביב דרוקר, "עדותו של מלך הצוללות", אתה זה מלך הצוללות מסתבר,

ברקת: איפה המלכה?

עו"ד ניר: "ואיך הודח לטובת מיקי גנור", ואני ממשיך להקריא, "העיתונאים רביב דרוקר ובן כספית חושפים הערב את סיפורו של שייקה ברקת, ב-2009 הודח באופן מפתיע לטובת אותו מיקי גנור שדוד שמרון מייצג, הרבה גבות הורמו אז ומאז על ההחלטה הגרמנית המפתיעה הזאת", האם אתה מסכים עם מה שכתוב?

ברקת: בהחלט לא, אני לא מכיר את זה, אני לא יודע, אני לא מבין, כותבים אנשים מה שהם רוצים,

השופטת חיימוביץ': זה ברור שכותבים אנשים מה שהם רוצים,

ברקת: מה השאלה?

השופטת חיימוביץ': רגע, אני רוצה שוב להסביר, דקה, מה שאנחנו עושים פה זה אנחנו מציגים לך כל מיני גרסאות ועושים את זה לכל עד בכל משפט, מציגים כל מיני גרסאות, או שזה ידיעה עיתונאית או שזה מה שעד אחר אמר, כל מיני דברים, או שזה מה שהסנגור חושב, מציגים גרסה ואתה אומר, בלי להיעלב, אתה אומר זה נכון, זה לא נכון, חלק נכון, חלק לא נכון, בסדר?
זה מה שמקובל לעשות. עכשיו, הכתבה הזאת מדברת על הדחה,

ברקת: הדחה של מי?

עו"ד צמח: הדחה והמלכה,

השופטת חיימוביץ': והמלכה, כן, כאילו הדיחו אותך והמליכו במקום זה, הדיחו אותך כי הוא קרא לך מלך הצוללות, הכתב, אני לא יודעת מי זה הכתב, והמליכו במקומך את גנור, היה עוד משהו שם? אדוני יקריא עוד פעם, ויש תאריך, אז תגיד עוד פעם,

עו"ד ניר: "העיתונאים רביב דרוקר ובן כספית חושפים הערב את סיפורו של שייקה ברקת, ב-2009 הודח באופן מפתיע לטובת אותו מיקי גנור שדוד שימרון מייצג הרבה גבות הורמו אז ומאז על ההחלטה הגרמנית המפתיעה".

השופטת חיימוביץ': או-קיי רגע עד כאן, אז הבנת? מה שהכתב בעיתון אומר שהייתה החלטה גרמנית מפתיעה, ככה הוא אומר, זה לא איזשהו,

ברקת: בסדר, אני שומע,

השופטת חיימוביץ': זה לא איזשהו, זה גם קצת שונה מהגרסה הקודמת של פרייטג אז רק שתבין, הגרסה הזאת מדברת לא שנגמר לך החוזה, אלא שהיה איזשהו קאט, לקחו אותך, הורידו אותך מכס המלכות והעלו במקום זה את מיקי גנור וזה היה ב-2009,

עכשיו השאלה היא, מה מכל העובדות האלה, אתה יכול להגיד זה נכון, מה מכל העובדות האלה לא נכון,

ברקת: איך בכלל הגיעה כתבה,

השופטת חיימוביץ': לא חשוב,

ברקת: לא, זה חשוב,

השופטת חיימוביץ': הכתב המציא, קם בבוקר, חלם את זה, זה לא משנה, אז שוב אני מסבירה, אני לא אומרת שהכתבה נכונה,

ברקת: סליחה גברתי מה השאלה?

עו"ד ניר: אתה הרי דיברת עם הכתבים,

השופטת חיימוביץ': רגע אדוני, שנייה אנחנו בסוף נגיע לזה, אני שוב אומרת אדוני, הכתבה זה לא חשוב מאיפה הכתב הגיע, המציא, לא חשוב, אבל יש שם כמה משפטים שאתה צריך להתייחס אליהם, אם הם נכונים או לא-נכונים.
העובדה שהייתה פיטורים שלך ולקחו אותו במפתיע, וזה הפתיע את כולם שאתה פוטרת ואותו שכרו, וזה היה ב-2009, את זה אתה מאשר?

ברקת: אם אני?

השופטת חיימוביץ': מאשר, האם זה נכון שזה מה שקרה?

ברקת: אל תכרכי אותי עם האיש גנור שאני לא מכיר אותו ולא פגשתי אותו ולא יודע איך הוא נראה ולא יודע מה הרקע שלו, למה אני צריך לדבר על אנשים שאני לא מכיר?

השופטת חיימוביץ': בסדר, או-קיי, אז האם אתה לפי התחושה שלך הרגשת שפוטרת ב-2009?

ברקת: אני יכול להסביר אבל לא הרשית לי אז אני מבקש שוב רשות, איך זה בכלל הגיע?

השופטת חיימוביץ': לא לא, זהו, כי אני לא רוצה שתסביר איך זה הגיע, אני רוצה שתגיד האם הרגשת, או האמנת או הבנת שפוטרת ב-2009? אם כן כן, לא לא, לא חייבים.

ברקת: שפוטרתי?

השופטת חיימוביץ': כן.

ברקת: מה שהתחולל בחוץ ובעיתונים והכל אפשר היה להבין את זה, זו לא הייתה מערכת היחסים בין פרייטג אישית וביני,

השופטת חיימוביץ': אבל לא מעניין אותנו פרייטג, אני מדברת עכשיו על המספנות,

ברקת: כן, זה מעניין,

השופטת חיימוביץ': אני לא מדברת על בן-אדם, האם הרגשת שפוטרת מהמספנות? מה הרגשת?

ברקת: אני לא חושב שהרגשתי כך.

השופטת חיימוביץ': גם לא הרגשת ככה,

ברקת: לא.

השופטת חיימוביץ': האם הרגשת שמיקי גנור בא להחליף אותך או שמו אותו במקומך?

ברקת: איך בכלל אתה יודע על מה שאתה עכשיו הולך להגיד? אני שואל את עצמי בקול רם ותרשי לי, ראשי פרויקטים התקשרו איתי ואמרו לי תשמע מה שהולך פה זה לא ייתכן שייקה, פוגעים בכבודך ובכל מה שעשית לטובת המדינה, אנחנו שולחים אליך הביתה את העיתונאים האלה, וככה הגיעו אלי העיתונאים, אני לא יזמתי, אני לא ביקשתי את זה,

השופטת חיימוביץ': מתי? ב-2009? מיד אחרי האירועים האלה?

ברקת: איפה שזה פורסם.

השופטת חיימוביץ': לא, אבל אנחנו לא מדברים על זה,

עו"ד ניר: טוב, נראה לי,

השופטת חיימוביץ': בסדר, אבל השאלה אם זה דברים שאתה אמרת? זה מה שאמרת לעיתונאים?

ברקת: שמה?

השופטת חיימוביץ': שהורידו אותך ושמו במקומך את גנור? אתה אמרת את זה?

ברקת: אני לא יודע להגיד לך את זה ככה, אבל ראשי הפרויקטים, אנשים בדרגת רב-סרן או סגן אלוף שהייתי האבא שלהם אמרו לי אנחנו שולחים אליך הביתה עיתונאים כדי שתספר להם למה אתה לא יותר בעניין,

השופטת חיימוביץ': או-קיי וסיפרת? וזה באמת מה שהרגשת? שעשו לך, פגעו בכבודך?

ברקת: אני לא הייתי זקוק לזה אבל בהחלט כן.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »