יומן הבוקר
שייקה ברקת, עד במשפט "הצוללות" (צילום מסך טלוויזיה)
הפרוטוקול שריסק את תיק הצוללות (9)! ברקת לא מצליח להסביר איך הגיע לבן כספית ולרביב דרוקר, ולמה אמר להם שהוא הודח כיועץ למספנות: "אנשי חיל הים אמרו 'אנחנו שולחים אליך הביתה את האנשים' וככה כספית ודרוקר הגיעו אליי הביתה"

המשך הפרוטוקול החשוב ביותר בתיק "הצוללות" (תיק 3000), שהגיע לאחר ש"נעלם" ונכנס למערכת בעקבות בקשת עורכי הדין. מסמך מדהים (חלק 9)!

את מיקי גנור מייצגים עו"ד עמית ניר ועו"ד רווית צמח. עו"ד ירון גולומוב הוא התובע הראשי בתיק הצוללות.

***

השופטת חיימוביץ': ולמה פגעו בכבודך כי בעצם הפסיקו לך את ההתקשרות עם המספנה, איפה הפגיעה בכבוד? במה? בזה שהפסיקו לך את ההתקשרות?

ברקת: סליחה, עם כל הכבוד שאני רוכש לבני-האדם אני איש של כבוד, לא פוגע באחרים ולא נוח לי שפוגעים בי למרות שאני לא אחראי על כל מה שקורה. היו somebody, סליחה שאני אומר באנגלית, ואז פנו אלי אנשי חיל הים ואמרו אנחנו שולחים אליך הביתה את האנשים וככה הם הגיעו אלי הביתה.

השופטת חיימוביץ': העיתונאים אתה מדבר "אנשים",

ברקת: כן,

השופטת חיימוביץ': ועכשיו אני שוב אשאל, האם כשהעיתונאים כותבים, אגב, למה הם אמרו ששולחים אליך עיתונאים, אמרת שפגעו בכבודך, מה היה המעשה הזה שהם דיברו שפגע בכבודך?

ברקת: שבכלל מערבבים אותי בעניינים של שחיתות, של כסף שמעביר פה, אנחנו אחרים גם אשתי היקרה וגם אני.

השופטת חיימוביץ': אבל מה פגע בכבודך בפעולה של המספנות?

ברקת: ראשי הפרויקט, אנשי חיל הים, הם נפגעו מאוד כי הייתי כמו אבא שלהם גם מבחינה מקצועית, אני לא מבין מה קרה,

עו"ד ניר: התשובה היא שלא היתה הדחה,

עו"ד גולומב: לא לא הוא מדבר אחרי פרסום הפרשה,

השופטת חיימוביץ': אדוני ישאל,

עו"ד ניר: התשובה היא ברורה, המסמכים מדברים בעד עצמם גברתי,

עו"ד גולומב: לא, שנייה, הוא מדבר אחרי פרסום הפרשה,

עו"ד ניר: לא היתה הדחה ולא החלפה ולא המלכה,

השופטת חיימוביץ': או-קיי שאלתי באיזה דרך שאני יכולה,

עו"ד ניר: איזה עיתונאים הגיעו אליך הביתה? העיתונאים שהגיעו אליך הביתה, מי אלה?

ברקת: אתה יודע, אתה אמרת,

עו"ד ניר: רביב דרוקר ובן כספית,

ברקת: נכון,

עו"ד ניר: מצוין, אז מה שהם כותבים רביב דרוקר ובן כספית בכתבה הם המציאו מדמיונם הפורח או שאתה אמרת להם את זה?

ברקת: אם תראה לי את הכתבה ונעבור משפט משפט אני אגיד לך נדמה לי שכן, נדמה לי שלא,

עו"ד ניר: שהם כותבים שאתה הודחת,

ברקת: ישבו בביתנו ושמעו את מה ששמעו וכתבו.

השופטת חיימוביץ': למשל את האמירה שלהם שאתה הודחת במפתיע, זה הם שמעו ממך?

ברקת: אני לא יודע, גברתי, אני לא נשבעתי, אבל שנכנסתי לחדר הזה ושבאתי לאולם הזה אני אומר את האמת ורק את האמת ושום דבר מעבר לאמת, ומה שאני לא זוכר אני לא אגיד שאני זוכר.

השופטת חיימוביץ': כן, אבל השאלה היא אם אתה הרגשת שהודחת, אז אם לא הרגשת אז לא היית אומר בגלל שאתה בן-אדם שדובר אמת.

ברקת: ברגע ששמי הופיע בעיתונות כבר לא היה לי טוב, כי אני לא איש שרוצה את הפרסומים האלה ופגיעה בחיי המשפחה שלי,

עו"ד ניר: התראיינת אצל רביב דרוקר, שודרת בפריים טיים שאתה אומר שלא מעניין אותך כסף, שגנור הדיח אותך, אני גם יכול להקרין את זה מר ברקת, תאמין לי שאני לא רוצה,

השופטת חיימוביץ': אולי באמת אדוני, זה הכי טוב, קצר יותר,

עו"ד ניר: נעשה גם את זה, אבל או-קיי, עכשיו אני כן מתחבר למה שאתה אמרת "כתבות לחוד שמועות לחוד ומה שבבית המשפט זה עובדות בלבד", זה אני מאוד מתחבר למה שאמרת, עכשיו תראה,

ברקת: אנחנו מתקדמים ביחסים,

עו"ד ניר: נכון, הנה, אתה רואה? בסוף אנחנו באמת נסיים חברים, עכשיו תראה, אני מקריא לך מהעדות שלך בלהב 433 בשורה 153-154,

השופטת חיימוביץ': אז רגע, מה שאנחנו מקליטים רגע, אז אולי אני לא הבנתי, ממילא הכל מוקלט ויתומלל, אז תגיד עוד פעם, אתה קיבלת כסף גם מאטלס? יכול להיות. אני לא יודעת, שאלה.

ברקת: אני לא יכול לענות לך כרגע כי אני רוצה להיות מדויק.

השופטת חיימוביץ': אז אתה לא זוכר, או-קיי, אז הוא לא זוכר, סליחה, אני משום מה היה נדמה לי שהוא אמר שאם היה לו כסף אז הוא גם גילה להם את זה, אבל בסדר,

עו"ד גולומב: לא, "אין לי סודות מהם", זה מה שהוא אמר,

השופטת חיימוביץ': האם קיבלת כסף מחברת האטלס ישירות? אתה רוצה שאני אזכיר לך?

ברקת: כן.

עו"ד ניר: אני שוב פעם שואל, האם קיבלת 2.65 מיליון יורו מחברת אטלס?

ברקת: אני לא יודע לענות לך, כל השמות שאתה אומר לי לא מכיר ולא יודע,

עו"ד ניר: אתה לא מכיר את חברת אטלס? אמרת שאתה מכיר אותה,

ברקת: את חברת אטלס כן, עכשיו, כל הסיפורים, עו"ד, כסף לפה כסף לשם, האנס ריימר לוקס היה איש האחראי על כל החוזים במספנה,

השופטת חיימוביץ': רק רגע, סליחה רגע, אז אם אנחנו מסכמים את זה אז אתה לא זוכר לומר אם קיבלת כסף מחברת אטלס, זה אתה לא זוכר או שכן,

ברקת: כשאת אומרת לי באחריות אני לא יכול להגיד כן או לא יכול להגיד לא, כרגע.

השופטת חיימוביץ': בסדר, הלאה הלאה, בוא, לא צריך להתעכב,

ברקת: דבר אחד אני, אם מותר למחות פה, את כל הנושא של הולנד וכספים כאלה משפחת ברקת לא עשתה אף פעם במדינת ישראל דברים שטיפה כנגד החוק.

השופטת חיימוביץ': אין בעיה אדוני, זה פשוט פרייטג אמר אז אומרים לך שהוא אמר, זה הכל, אף אחד לא אמר שזה היה.

עו"ד ניר: תראה, מר ברקת כשמדובר על הולנד אתה אומר אין מצב בעולם הזה,

ברקת: נכון.

עו"ד ניר: כששואלים על אטלס אתה לא אומר את אותו הדבר,

ברקת: סליחה, אטלס היו חלק מחוזה של צוללות, אתה שואל אותי על אטלס? i know how to spell it, אני יודע איפה זה אטלס, אבל אני לא מכיר את האנשים האלה.

השופטת חיימוביץ': או-קיי, בוא נעבור הלאה אדוני,

ברקת: אני אמרתי אי פעם שאני לא יודע מה זה אטלס?

 

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »