יומן הבוקר
שייקה ברקת, עד במשפט "הצוללות" (צילום מסך טלוויזיה)
הפרוטוקול שריסק את תיק הצוללות (10)! מנכ"ל המספנות: "חשתי מרומה מברקת, ברמת הניהול היתה גישה קשוחה יותר - תזרקו אותו". דוח ביקורת קבע: "יחס בלתי הולם בין מתן השירות של ברקת לבין התגמול, יש לסיים את החוזה"

המשך הפרוטוקול החשוב ביותר בתיק "הצוללות" (תיק 3000), שהגיע לאחר ש"נעלם" ונכנס למערכת בעקבות בקשת עורכי הדין. מסמך מדהים (חלק 10)!

את מיקי גנור מייצגים עו"ד עמית ניר ועו"ד רווית צמח. עו"ד ירון גולומוב הוא התובע הראשי בתיק הצוללות.

***

עו"ד ניר: לא משנה, זכור לך שהיה לך ויכוח עם מר פרייטג בעניין אטלס?

ברקת: אני לא זוכר דבר כזה.

עו"ד ניר: זכור לך שהיה לך ויכוח עם מישהו במספנה בעניין אטלס?

ברקת: אני לא זוכר דבר כזה.

עו"ד ניר: האם נסעת באמת לעיר ברמן וחתמת שם על חוזה מול אטלס?

השופטת חיימוביץ': אדוני הוא אומר שהוא לא זוכר, חבל לעבור שורה שורה,

עו"ד ניר: טוב, עכשיו תראה, בסדר אז אני,

השופטת חיימוביץ': כבר שאלנו אותו את הגרסה הזאת,

עו"ד ניר: כן, אמר גם ש-20 מיליון, גם זה, טוב, אני אדלג קצת,

ברקת: סליחה, אני אשאל את בית המשפט אם מותר בקצת ניסיון חיי, מה בעצם אתם רוצים ממני ומה אתם רוצים להוכיח?

השופטת חיימוביץ': אבל אדוני הם אמרו לך מה הם רוצים,

ברקת: אני לא קלטתי,

השופטת חיימוביץ': הם אמרו לך שהם רוצים להראות, לא להראות, זאת הטענה של פרייטג, כנראה טענה של עוד, שקיבלת עמלה כפולה, גם ממספנות וגם מאטלס,

ברקת: הבנתי,

השופטת חיימוביץ': רגע רגע, ואחרי שזה התגלה אז כעסו עליך במספנות, זה בערך הטענה, אז עכשיו אתה אומר, בעצם הגרסה שלך, שאני אבין אותה, היא שלא היו דברים מעולם, ז"א לא הסתרת, אם קיבלת מאטלס זה לא היה מוסתר, מהמספנות, אם קיבלת, אנחנו לא יודעים אם קיבלת או לא,

ברקת: הבנתי אותך,

השופטת חיימוביץ': זה נכון? זה מה שאתה אומר?

ברקת: אני קיבלתי ממי שהיה חייב לשלם לי, כל הדברים האלה הועברו או לבנק בחשבוננו בגרמניה או למדינת ישראל, דיווח היה בישראל לרואי החשבון ובגרמניה היה,

השופטת חיימוביץ': והמספנות ידעו. שאם קיבלת, וזה שאלו אותך קודם, לא היה מצב שקיבלת מאטלס מאחורי הגב של המספנה, זה אמרת לא,

ברקת: אף פעם לא הייתה לי מערכת יחסים עם המספנה מאחורי הגב או פנים אל פנים,

השופטת חיימוביץ': בסדר או-קיי אז בוא נמשיך הלאה אדוני, הוא אמר את זה כבר פעמים,

עו"ד ניר: אני אתקדם, אבל גברתי יש, בעינינו לפחות, חשיבות להציג,

השופטת חיימוביץ': למה? אז תגיד עובדה שאתה רוצה לשאול, אין בעיה,

עו"ד ניר: כן, אני ממשיך להקריא, קיבלתי את ההערה, אני לא אקריא כל פסיק, "לסיכום ציין מר פרייטג הייתה כי הוא חש מרומה ע"י שייקה ברקת, הסוגייה גם היוותה נושא לדיונים ברמת ניהול המגזר, TKT, שם הוצגה גישה קשוחה יותר, תזרקו אותו",

ברקת: סליחה, לא הבנתי את שני המשפטים לפני האחרונים,

עו"ד ניר: אני אתמצת לך את זה תכף, אני רוצה לשאול שזה יהיה בפרוטוקול, "אולם פרייטג הגיע למסקנה שהם עדיין היו עתידים להשתמש בברקת לביצוע ההזמנה של דולפין AIP", זה אתה יודע מה זה, "עם זאת עקב הנסיבות שתוארו לא בא מבחינתו בחשבון שיתוף פעולה עימו בפרויקטים עתידיים, על רקע זה היה תוכן תלונותיו הנוכחיות של מר ברקת לחלוטין לא מובן למר פרייטג".
בעצם מר פרייטג אומר שהוא חש מרומה על-ידך שאתה לא גילית לו על העניין של אטלס, נתחיל מזה, האם אתה זוכר משהו בעניין הזה?

ברקת: אתה אמרת פה משפט הרבה יותר חשוב לביטחון מדינת ישראל, אמרת AIP, מה זה? תלמד, אתה עו"ד, אתה צריך, אולי זה מילת קסם לשוחד? מה זה AIP?

השופטת חיימוביץ': מה זה חשוב עכשיו?

ברקת: זה חשוב, כי לא נוח לי שאני שומע דברים שמישהו לא כל כך בקיא בהם, אני לא רוצה לפגוע באף אחד,

עו"ד גולומב: אין צורך להיכנס לדברים האלה,

השופטת חיימוביץ': אנחנו לא רוצים באמת, אז אדוני בוא נניח לזה,

עו"ד גולומב: לא, גם יש פה, אני חייב להגיד, שזה האמת, אם כבר נעמדתי, אתה מציג לו משהו שבכלל הוא לא מעורב בו בכלל, אז מה אתה מבקש ממנו בעצם?

עו"ד ניר: אוי נו עכשיו ממש הביאו לו תשובה,

עו"ד גולומב: לא, באמת,

עו"ד ניר: עכשיו ממש הביאו לו תשובה,

השופטת חיימוביץ': אנחנו גם לא רוצים לדבר על זה, אדוני. מה שאומר פרייטג לדברי הבן-אדם, אנחנו לא יודעים אם הוא אמר את זה, אבל זאת הגרסה, פשוט תתייחס לגרסה וזה הכל.
שפרייטג הרגיש מרומה בגלל שלא אמרת לו שאתה מקבל כספים מאטלס, והיה ביניכם איזה תחושה לא נעימה, ובהנהלה עוד אפילו חשבו אולי להפסיק את השירותים שלך.
בסוף החליטו שצריכים אותך עוד לעניינים אחרים בפרויקט דולפין ולכן לא פוטרת, זה בעצם הגרסה, פשוט הסתיים החוזה שלך באופן טבעי, מה יש לך לומר על זה?

ברקת: אני לא בוחן כליות ולב, אני התחלתי טוב, המשכתי טוב, וסיימתי טוב, בכבוד רב, לא בהולנד ולא בכל הדברים האלה. נקודה.

השופטת חיימוביץ': בסדר, טוב אדוני, בוא נמשיך הלאה, סתם אנחנו, באמת,

עו"ד ניר: נתקדם, אני כאן עשיתי איזשהו פיצול, יש את נ/6 ונ/7 (מסמכים) כיוון שזה מסמך עם הרבה עמודים, אז בנפרד נ/6 זה בגרמנית, ונ/7 זה בעברית, התרגום,

השופטת חיימוביץ': אני מיד ארשום את זה, אדוני רק יכול להגיד נ/6 מה זה בדיוק לפרוטוקול? שאני ארשום,

עו"ד ניר: נ/6 זה דוח ציות,

עו"ד צמח: המילה המדויקת היא הלימה, קומפליינס זה לא בדיוק ציות, אבל בסדר, הלימה.

השופטת חיימוביץ': כן, אבל משתמשים בתרגום לציות.

עו"ד צמח: אני אסביר משהו על המסמך הזה,

השופטת חיימוביץ': רק רגע, אני בינתים כותבת, דו"ח ציות מאיזה יום?

עו"ד צמח: הדוח COMPLIANCE הזה הוא ממרץ אפריל 2009, הוא נספח 20 לנספחי ביייקר מקנזי והוא הובא בתוך הנספחים בחומר החקירה בשפה הגרמנית בלבד עם כי ראינו סימנים לזה ונגיע לזה במקום אחר,

השופטת חיימוביץ': ונ/7 הוא תרגום, תרגום לעברית,

עו"ד ניר: נכון.

עו"ד צמח: עכשיו נספח 20 כולל דו"ח COMPLIANCE של הרבה מאוד מדינות, רואים מתוכן העניינים שאותו תרגמנו מדינה אחרי מדינה, המדינה הראשונה בעמוד 9 מדינת ישראל, והמדינה השנייה אחריה, אם אני לא טועה, היא טורקיה.
ולכן אנחנו תרגמנו אך ורק את החלק של, ישראל כמובן אפשר יהיה לראות גם בחלק הגרמנית, כי שמות של מדינות כולנו מזהים, תרגמנו אך ורק את החלק הראשון שנוגע לישראל.
בסוף דוח ה-COMPLIANCE הזה יש טבלאות ביקורת שנוגעות לכל מדינה ומדינה ולכל יועץ ויועץ בהתאם להסכם שלו. אנחנו תרגמנו גם את העמודים הרלוונטיים שנוגעים למר ברקת באותו דוח COMPLIANCE, באותה טבלה בהמשך, וכמובן לא תרגמנו את כל היועצים של מדינות אחרות,

עו"ד ניר: אז נ/6 זה גרמנית ונ/7 זה התרגום. עכשיו אני אבקש,

השופטת חיימוביץ': אדוני ישאל 3 שאלות ואנחנו נסיים, כן?

עו"ד ניר: כן,

עו"ד גולומב: אתה מציג לו את זה?

עו"ד ניר: כן, בעצם אני רוצה שהוא יראה את זה, כן, אני אקפוץ לטבלה שבעמוד האחרון, בסדר? זה עו"ד כתבו את זה,

ברקת: איזה עו"ד?

עו"ד ניר: טובים, גרמנים,

עו"ד גולומב: לא, אבל איזה, הוא שואל,

עו"ד צמח: עוה"ד של המספנה שעשו להם הרבה מאוד דוחות קומפליינס,

ברקת: מה זה, סליחה שאני לא מבין,

עו"ד צמח: אלה דוחות ביקורת על ההתאמה של פעולות המספנה וכל היועצים של כל מדינה בהתאם לכללים ולחוקים ולנהלים, בדקו את כל המדינות וגם בדקו את מדינת ישראל,

עו"ד ניר: כן, עכשיו תסתכל בעמוד האחרון בבקשה, אם אתה צריך עזרה נעזור לך, בסדר?
אני אשאל על זה ואנחנו נמשיך עם זה בדיון הבא, אני מפנה לנ/7 לעמוד האחרון, זה רק אני אומר שיהיה ברור, זה לא נ/6, עכשיו תראה, כתוב כך,

עו"ד גולומב: עוד פעם, מה שכתוב למטה עמוד 2 מתוך 27?

עו"ד ניר: עמוד 3, כתוב 3 כי אנחנו לא הדפסנו את טורקיה ואת כל הזה, האחרון, מה שכתוב 3 מתוך 7 סוכן כפול, זה מתייחס אליך וזה כבר במרץ אפריל 2009, מדובר פה עליך, זה קודם כל,

השופטת חיימוביץ': הדוח הוא מ-2009?

עו"ד ניר: ממרץ אפריל 2009, כן, למעלה רואים שזה מתייחס למר ברקת,

ברקת: סליחה, איך רואים? איפה?

עו"ד ניר: נראה את זה, הכל בסדר, זה לא העניין,

ברקת: סליחה,

עו"ד ניר: מר ברקת,

ברקת: כן,

עו"ד ניר: בסדר?

ברקת: סליחה, אני יושב פה ואתה עומד שם ונותנים לי חומר, מותר לי לדעת איפה, מה, איפה? מה זה בשבילי? כבוד בית המשפט,

השופטת חיימוביץ': הגברת אמרה מה זה,

ברקת: אני לא קלטתי,

השופטת חיימוביץ': אז אני אגיד לך עוד פעם, זה דו"ח ביקורת שעשה משרד עו"ד גרמני בשנת 2009 למספנה, הוא היה מועסק ע"י המספנה ועשה לה דו"ח ביקורת,

עו"ד ניר: מרץ אפריל 2009, כן, עכשיו כתוב "הנושא סוכן כפול" מכנים אותך סוכן כפול, "פעיל גם בעבור קבלן המשנה אטלס" ואז כתוב "צעד לביצוע לנהל מו"מ לסיום מוסכם הדדית של החוזה עם האטלס, אפשרי באופן הגיוני רק באמצעות הקבלן העיקרי אדבה.
סטטוס השלמה ספקי רכיבים מעוניינים במכירה עצמאית בעית אטלס נפרדת, כאשר לדעת ההנהלה של אדבה יש למצוא לה פתרון שם".
בעצם אנחנו רואים שכבר במרץ אפריל 2009 כשהתגלה על המספנה, מה שהם מכנים סוכן כפול, גם בעבור אטלס וגם בעבור המספנה, בלי שאתה דיווחת עליהם, כתבו על זה בדוח בזמן אמת,

ברקת: שמעתי אותך,

עו"ד ניר: ומה תגובתך למה שאני אומר?

השופטת חיימוביץ': אגב, זה לא כתוב פה שהוא לא דיווח להם, או שכתוב, אני לא רואה שכתוב שהוא לא דיווח,

עו"ד גולומב: לא כתוב,

השופטת חיימוביץ': אפשר להגיד אדוני מניח, כן,

עו"ד ניר: אם הם מבקשים לסיים את זה אז כנראה שהם,

ברקת: שום דבר מהדברים,

השופטת חיימוביץ': בסדר, בוא נגיד שהמשרד הזה לא ידע על זה, המשרד עו"ד לא ידע על זה,

עו"ד ניר: ופרייטג,

השופטת חיימוביץ': או-קיי,

עו"ד ניר: עכשיו רגע, תגובתך ואז עוד שאלה אחת יהיה לי,

השופטת חיימוביץ': ואז שאלה ונסיים, כן, מה התגובה שלך? מה אתה אומר על זה?

ברקת: הוא אמר לי לחכות, את אומרת לי כאן, אני מבולבל כרגע, גברתי, אני התנהגתי ביושר מסחרי וביושר אישי כל ימי חיי, נקודה.

השופטת חיימוביץ': או-קיי בסדר, טוב,

עו"ד ניר: עכשיו אני אקריא לך, עו"ד גולמוב, אני אפנה אותו לעמוד לפני, בסדר? "הנושא ישראל נקודתיים י. ברקת".
נניח שזה אתה "חוזה בין ממשלה לממשלה עם מימון חלקי של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה" כותבים "אין בנמצא תיעוד מספיק של מתן שירותים, תשלום עמלה, שיעור עמלה 20 מיליון יורו, שילמו זה מכבר 13.5", בסדר, זה אני שם בצד, עכשיו, צעד לביצוע,

ברקת: איך? עוד פעם?

עו"ד ניר: צעד לביצוע, אני בעמודה של צעד לביצוע ואנחנו במרץ אפריל 2009  "המלצה לפעולה, ביצוע תיעוד בהתאם להנחיות השותף למכירה כמו גם של מתן השירותים השקוף של הסוכן, במקרה של מתן שירותים שאינו מתועד די הצורך עם ההשלכות הנגזרות מכך, של יחס בלתי הולם בין מתן השירות לבין התגמול הנגדי, יש לסיים את החוזה סיום חריג או להביאו לסיום בהסכמה הדדית".
אני אקצר לך את מה שכתוב פה, מה שכתוב פה שאתה לא עמדת בחובה שלך לספק תיעוד למספנה וכתוב פה, כבר במרץ אפריל 2009, שבין היתר, בשל אותו דבר, שלא סיפקת דוחות רבעוניים, אנחנו נראה את זה, מספיקים, רצו כבר לסיים איתך את החוזה כבר במרץ אפריל 2009.

ברקת: חוזה עם מי?

עו"ד ניר: החוזה ייעוץ מול אדבה.

ברקת: שומע.

השופטת חיימוביץ': אין לך מה להגיד על זה, אתה לא יודע את זה,

ברקת: לא יודע מזה.

השופטת חיימוביץ': הוא לא יודע, טוב,

עו"ד ניר: האם פעם העירו לך על הדיווחים שאתה שולח למספנה או שאתה לא שולח למספנה יותר?

ברקת: אף פעם לא עבדתי, הנהלת המספנה, עוה"ד של המספנה, כל החשובים במספנה עבדתי איתם באופן הכי הגון, הכי פתוח, הכי אמיתי שיכול להיות, אני בבית המשפט ולבוא ולהגיד אני נעלב זה לא רמה, אבל אני לא מבין על מה אתה מדבר איתי.

השופטת חיימוביץ': טוב, בסדר, תודה.

ברקת: ועוד שהכניסו לדברים האלה כסף להולנד, לפה, לשם, בושה.

 

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »