יומן הבוקר
אורי קנר (צילום: אלי ציפורי)
דרמה במשפט נתניהו❗❗ חוקר מרכזי בתיק הצוללות הודה: חיפשנו להגיע הכי גבוה שאפשר – לנתניהו: "אם נתניהו תמים, הוא לא צריך להיות ראש ממשלה"; אורי קנר: "הכל היה באישור הפיקוד" (והפרקליטות המלווה בראשות ליאת בן ארי) ובלי אישור יועמ"ש כחוק

שעה אחת בלבד אתמול של חקירה נגדית, ע"י עו"ד עמית חדד, זיקקה את כל תפירת תיקי האלפים: חקירות ללא אישורי יועמ"ש, חיפוש ראשו של נתניהו בכל מחיר, ועבירות מגוונות על החוק.

אתמול חקר עו"ד חדד את אורי קנר, שהיה חוקר מרכזי גם בתיק הצוללות. קנר חקר את מיקי גנור ואת דוד שרן ובשתי החקירות שאל על נתניהו, חיפש את ראשו של נתניהו – וזאת בלי האישורים המתאימים על פי חוק יסוד.

זו לא היתה יוזמה עצמאית, כל הפיקוד והפרקליטות המלווה ידעו על זה ופעלו בניגוד לחוק.

***

הנה תמליל חקירת עו"ד חדד באדיבות האולפן הפתוח של כנרת בראשי והקלדנית נאוה כהן.
בתום חקירתו הנגדית של עו"ד חדד המשיך לחקור את קנר עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ'. את הדברים אביא מחר באתר שלי.

עו"ד חדד: אתה חקרת את דוד שרן כשהוא  עד במשפט הזה בתיק 3000

קנר: כן

עו"ד חדד: היו כמה אמירות לדוד שרן בקשר אליך. תגיד לי רק אם אמר אמת או לא. דוד אמר שאתה הצעת לו בעת שנחקר לשמש כעד מדינה נכון או לא?

קנר: אם תראה לי אוכל התייחס. גם לא עשיתי רענון. זה היה חקירה עוד לפני 3000

עו"ד חדד: הצעת להרבה אנשים להיות עדי מדינה בתיק 3000?

קנר: לא הצעתי לאף אחד להיות עד מדינה

עו"ד חדד: אז תגיד כך. אם לא הצעת אז גם לא הצעת לדוד. אם לא הצעת לאף אחד אז לאף אחד. אם לחלק אתה מציע וחלק לא אז זה לא בסדר.

קנר: לא הצעתי במפורש לאף אחד להיות עד מדינה

עו"ד חדד: אז מה ברמיזה?

קנר: כן. היה ברמיזה. אם היית פה אתמול היית יודע.

עו"ד חדד: אני לא הייתי פה אתמול

קנר: אני בטוח שאתה יודע

עו"ד חדד: העיד שאתה חיפשת את ראש ממשלה והוא כראש לשכה יכול להביא לכלוכים על ראש ממשלה

קנר: יכול  להיות שנאמר אני לא זוכר. לא עשיתי רענון לתיק 3000

עו"ד חדד: לא הציגו לך את החקירות של דוד בתיק 3000?

קנר: לא

עו"ד חדד: דוד שרן אמר שנאמר לו שהמטרה היא להגיע לראשו של ראש ממשלה.

קנר: מה שאני זוכר בקשר לתיק 3000 וכל העדים שחקרתי – אנו רצינו להגיע להכי גבוה שאפשר. הכי גבוה שאפשר בשרשרת המזון.  אם היה לנו ראיות רצינו להגיע הכי גבוה שאפשר – זו מטרת כל החקירות.

עו"ד חדד: רצית להגיע למגדל הכי גבוה או לראש הממשלה, הכי גבוה שאפשר

קנר: הדמות הכי בכירה.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: יש מישהו שחשבתם עליו?

קנר: שטייניץ ונתניהו. כך התחלנו החקירה בשלושת אלפים

עו"ד חדד: הכיוון היה להגיע הכי גבוה שאפשר?

קנר: כן

עו"ד חדד: היית חוקר בתיק הזה?

קנר: כן. משמעותי . עשיתי פעולות משמעויות בתיק

עו"ד חדד: בין היתר חקרת את מיקי גנור ודוד שרן ועוד עדים?

קנר: כן. מן הסתם היו עוד עדים

עו"ד חדד: פרשה זו נחקרת אחרי שהציבור יודע שיש תיק אלף ואלפיים שנחקר

קנר: לא יודע. זו היתה חקירות יאח"ה. אני הייתי ביאל"כ. אז הייתי מפקד כוח משימה וצורפתי לתיק 3000 ואחר כך ל-4000. לא קראתי את חומר החקירה.

עו"ד חדד: מה אמר דוד שרן?

קנר: אין לי מושג

עו"ד חדד: שלושת אלפים או אלפיים – איך בא לעולם המספר הזה?

קנר: לא יודע.

עו"ד חדד: מי נתן השמות לתיקים?

קנר: יש כל מיני קצינים. לא יודע מי נתן שלושת אלפים. אני לא נתתי. לא זוכר מי נתן. לא יודע אם ידעתי מי נתן. לפעמים אלו בנות הערכה נותנות שמות לפרשייה.

עו"ד חדד: אתה הובלת במסגרת תיק 3000 חקירה נגד ראש ממשלה נכון?

קנר: רציתי להגיע הכי גבוה שאפשר ולדעת מה היה.

עו"ד חדד: אתה נחקרת בבית משפט בפרשת צחי ליבר (אחד החשודים בתיק הצוללות) ואמרת כך: "אני אמרתי לך במפורש, אני על כיוון חקירה גם שטייניץ וגם נתניהו…"

קנר: זה מה שאמרתי. עומד מאחורי הדברים במאה אחוז.

עו"ד חדד: בוא נראה בחקירות של דוד שרן, אתה לא קראת את תיק המתנות ? 

קנר: לא.

עו"ד חדד: אין לך מושג בכלל?

קנר: לא

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות (כרגיל מזהה את המצוקה הגדולה), העד יוצא. ההתנגדות של עו"ד אלון גילדין, התובע הראשי בתיק 1000 ו-2000.

גילדין: כאשר מוגש כתב אישום חומר החקירה מועבר. חומר בתיק 3000 זה לא התיק שלנו. לא עבר פה להגנה. לעומת זאת ההגנה מקבלת מסניגורים עם חומר חקירה שמתחייבים שהם לא יעשו שימוש ולא יעבירו את החומרים האלה לגורמים אחרים (טוען שסניגורים בתיק הצוללות מעבירים חומרים לחדד). 
כרגע חברי לוקח מחומר חקירה בתיק אחר – אני רשאי להעלות בפני בית משפט מהיכן לחברי החומר הזה? חברי הציג ציטוט מכתבה עיתונאית בפעם הקודמת

השופטת פרידמן-פלדמן: אנו עורכים כאן חקירה. נניח שהיתה שם התייחסות ספציפית לפרשות שלנו?

גילדין: במשפט הזה היתה שאלה ששאלו את העד שרן, אז שאלנו מאיפה חברי הביא את החומרים. אמר שהביא מכתבה עיתונאית. אז עכשיו הדברים לא מתוך כתבה – אז אני מזכיר לבית משפט את הדברים שנאמרו אז.
אם בית משפט רוצה שיתיר וישאל. אבל היו תהיות מהיכן סניגור שואל מתוך חומר חקירה.

השופטים מאשרים את המשך החקירה והעד נכנס.

עו"ד חדד: אתה מתחיל עם תיק המתנות למרות שאמרת שאתה לא יודע על זה כלום. מה התבקשת לעשות בתיק המתנות?

קנר: לא קראתי חקירות במסגרת אלף אלפיים. לא הכרתי. לא עשיתי רענון לתיק הזה. לא יכול להתייחס לכל הקונטקסט. עם דוד שרן ביליתי תקופה ארוכה.
אולי זה עלה באחת מהחקירות שהוא דיבר או מסר עדות ושאלתי אותו אם מישהו אמר לו משהו לעשות (קנר למעשה טען ששרן קיבל הוראות מנתניהו מה להגיד – שזה שקר גס).

עו"ד חדד: מה זה משהו לעשות? מה הכוונה? 

קנר: להגיד משהו. למסור משהו. שואלים אותו במשטרה אז אולי אמר גרסה כזו או אחרת.

עו"ד חדד: שלא ישבש מהלכי חקירה?

קנר: משהו כזה

עו"ד חדד: אתה לא צריך להזהיר אותו לפני כן להגיד שהוא חשוד?

קנר: לא אמרתי שביצע עבירה. אמרתי לו אמרו לך לעשות משהו

השופטת פרידמן-פלדמן: אנחנו מדברים על תיק 3000?

עו"ד חדד: לפני שהלך לדוד שרן הוא שאל אותו אם אמרו לו משהו להגיד במשטרה. האם לפני כן הזהרת העד? אנו בספטמבר 2017. האם אמרת לו אתה חשוד? האם לפני ששאלת את דוד שרן בחקירה של תיק 3000 האם מישהו אמר לך להגיד משהו בתיק אלף? אם היה אומר כן היה מפליל עצמו?

קנר: לא נראה לי שאמרתי לו "אם שיבשת" אבל כן נאמר לו בתיק המתנות מה עשית? אני לא ראיתי מקום להזהיר אותו לפני שהוא חשוד במשהו.

עו"ד חדד: מה עשית בתיק המתנות? מה נתבקשת לעשות בתיק המתנות?   נתבקשת למסור גרסה מסוימת? עשו לך הכנות?  שרן שואל אותך – בתיק המתנות? אתה אומר לו – כן. מישהו אמר לך מה להגיד בתיק המתנות? דוד שואל בתיק המתנות? אתה שואל – מסרת עדות אמת? אמר לך – ברור.  

קנר: מבקש שעורך דין חדד ימשיך כי זה מעניין.

עו"ד חדד: אתה מתחיל להטיח בו. היה לך חשד שמישהו יכין אותו בתיק המתנות? היה לך מנדט?

קנר: לא חשבתי שצריך מנדט או משהו. לא היה פה משהו שאני נכנס לקרביים של תיק המתנות.

עו"ד חדד: אתה חוקר בתיק 3000 לא מכיר את תיק אלף, אף אחד לא פנה אליך לבדוק אם זה עד אמת או שקר? מה זה יוזמה פרטית שלך?

קנר: כן

עו"ד חדד: פרטיזנית?

קנר: דוד אומר שמסר עדות אז ראיתי לגיטימי לשאול

עו"ד חדד: הוא מופתע שאתה שואל אותו על התיק מתנות. כי לא דיבר על תיק המתנות עד עכשיו.

קנר: נקרא את כל החומרים ואז נדע

עו"ד חדד: אתה  אומר לו תשמע – אתה ראש לשכה של נתניהו, מכיר דברים, יודע הכל. בוא תספר לנו הכל. בוא תספר לנו מה אתה יודע?

קנר: אם כתוב אמרתי

עו"ד חדד: הוא שואל בתיק המתנות? אתה אומר כן כל מה שאתה יודע. בוא תסביר לי למה אתה אומר לו למסור לכלוכים על הלשכה, אתה בכלל לא חוקר את נתניהו

קנר: בתיק 3000 זה בטח מעניין אותי. ברור שנתניהו לא חשוד בתיק. אבל אם זה יעלה אז נדון.

עו"ד חדד: אתה הולך לדוג את נתניהו

קנר: לא הולך לים ולא הולך לדוג. היו חשדות מאוד חמורים בתיק 3000. התיק היה בתקשורת. השם של נתניהו היה מרוח על כל העיתונות שהוא היה ומכיר את דוד שמרון ו..

עו"ד חדד: אתה חוקר מהעיתון?

קנר: זה מידע גלוי

עו"ד חדד: אתה יודע שלפני שחוקרים חשדות על ראש ממשלה צריך אישור של יועץ ממשלה?

קנר: קראתי את הסעיף 17 לחוק, זכותי לענות לך. זה לא חוק יסוד סעיף 17 שאומר לפתוח בחקירה. בדקנו ורצינו להגיע לחקר האמת. אם היה עולה – או שהיה מתקבל או לא מתקבל אישור.

עו"ד חדד: אתה חוקר על תיק אחר ואז אתה שואל על ראש ממשלה כדי שיהיה לך חומרים.

קנר: השאלה אם בתיק 3000 חקרו את נתניהו היא שאלה לתיק 3000. האם בתיק 3000 חקרו ללא הסכמה של היועץ זה מותב אחר.

עו"ד חדד: אנו עוסקים בתיקי אלף, אלפיים ו-4000. אנו טוענים שמה שקרה פה קרה גם בתיקים אחרים. פה אין לנו אישור מאוחר שניתן בדיעבד מהיועץ. פה לא נתקבל אישור. אנו יודעים איך הדברים התקיימו. יש לנו טענה מהותית שפעם חקרו אדם ולא עבירה ופעם שחקרו בניגוד לאישור היועץ. בית המשפט התיר לנו לחקור.  

השופטת פרידמן-פלדמן: איך זה עוזר לכם? 

עו"ד חדד: שהעד יצא ואני אסביר (העד יוצא). לא נבקש לקבוע ממצא. הנושא כבר עלה. נבקש – האם החקירות הובנו כלפי נחקר והאם ניתן אישור של היועץ.  תיק 3000 הוא אירוע מיוחד, כמו ניסוי. לראות איך מתנהגת היחידה. תיק 3000 זו קבוצת ביקורת. אנו רוצים לשלול תום לב. נראה דברים קשים. לא נרצה שתקבעו ממצא. נתניהו לא היה חלק בתיק 3000. נחקרו דברים של תיק אלף. יש לנו טענה כפולה.
האישור הוא ספציפי לפעולות ספציפיות. לנו יש טענה ואת הקו הזה אני רוצה להוכיח. יש פה אמירות קשות. רוצים להפיל ממשלות. אמירות קשות.

השופטת פרידמן-פלדמן: אנו לא דנים בתיק 3000. איך זה קשור?

עו"ד חדד: אני לא דן בתיק 3000 אלא בראש ממשלה. אותה יחידה פעלה  וחוקרת את ראש ממשלה באופן מגמתי. היחידה הזו חקרה על הרבה קשקושים. מדובר בחקירת מנהלה. מותר לי לחקור כדי לבסס כמה קוים. יש סגמנט הזה, יש חקירה מגמתית.
דוד שרן נחקר העיד פה בבית משפט. באה המדינה וביקשה להעדיף את ההודעות במשטרה ולא בבית המשפט. אנו רוצים לחקור עניינים הקשורים ליכולת שלכם להעריך את המהימנות של דוד.  אנו נראה פיתויים שהציעו לו.
השאלה שלנו היא על מסגרת של דברים הקשורים לדוד שרן, חקירות, עניינים שלנו. אני לא מוותר על טענה של שיטה, חוסר תום לב, רדיפה. נשאל במסגרת המהימנות של דוד שרן.

השופטים מאשרים את המשך החקירה.

עו"ד חדד: אתה אומר לו שאתה בראש לשכת נתניהו יודע לכלוכים ומכיר דברים. למה אתה מבצע חקירה על תיק המתנות בתיק 1000?

קנר: לא. אם יש אזכור זה שולי. לא הכרתי ולא מכיר התיק. לא ידוע איזה מתנות. לא מכיר את התיק.

עו"ד חדד: אתה שואל דברים מתקשורת. אבל אתה אומר לדוד הלכלוכים האלה. מה ציפית שהוא יספר מהלכלוכים?

קנר: אם רוצה לספר מה היה בתיק שלושת אלפים ואם יש לו עוד דברים שיספר. שיספר הכל, אץ כל האמת.

עו"ד חדד: אתה אומר לו אתה מכיר את הלכלוכים, ספר  מה אתה יודע. זה בתיק 3000?

קנר: כן. הכל

עו"ד חדד: אתה עונה לו בתיק המתנות – הכל

קנר: ממה שיודע

עו"ד חדד:  לך אין אישור לקו הזה.

קנר: לא קיבלתי אישור

עו"ד חדד: אתה שואל על לכלוכים והכל מה שאתה יודע על נתניהו

קנר: כל מה שיודע. אם ירצה לשתף אותנו נשמח לשמוע

עו"ד חדד: אתם לא בבית קפה. הוא חשוד בתיק

קנר: נכון

עו"ד חדד: כל החקירה אתה ממשיך ושואל את דוד שרן "אתה צריך לקחת החלטה לעזור לעצמך, יש לך קלפים… אם לא היה לך מה למכור לא הייתי מדבר איתך…", אתה מדבר על תיק המתנות, תיק 2000 וכל תיק?

קנר: בעיקר 3000. אבל אם רוצה לתת עוד דברים נשמח לעוד דברים. מה שרוצה לדבר ולהגיד אשמח לשמוע. על כל מי שיש לו מה להגיד.

עו"ד חדד: אתה אומר לשרן "אתה הולך לשבת בכלא 5-6 שנים" נהיית שופט   "תחשוב בינתיים לא יהיה עוד הזדמנויות. אתה אומר לו: "מחכים לך, זה הזמן לקבל החלטות". תאשר לי בבקשה שגם פה אתה מציע לדוד להיות עד מדינה?

קנר: היינו שמחים להגיע לחקר האמת גם באמצעות עד מדינה.

עו"ד חדד: הלוואי שהיה קשר בין אמת לבין התיקים.

קנר (לשאלת השופטת פרידמן-פלדמן): אני רומז לו שיש אפשרות שיהיה עד מדינה או אפשרות אחרת. עדיף בלי עד מדינה כי יש מחירים עם כל הכבוד

עו"ד חדד: אתה אומר לו כך – "היו לך הרבה הזדמנויות שלא ניצלת אותן ספר על כל הצמתים שבהם היית… הכל, הכל… זו הדרך היחידה שלך להטיב עם עצמך". אומר לך  – זה לא קשור לעניין. אתה אומר לו – תחשוב על עצמך ואחרים. אתה מבקש לגייס את דוד כעד מדינה ביחס לר"מ בתיקים?

קנר: אמרתי שהייתי שמח שהיה שיתוף פעולה בתיק 3000 כעד מדינה. או לא כעד מדינה.

עו"ד חדד: אשר לי בבקשה שאתה אומר לדוד – אני בטוח שנתניהו לא כל כך תמים ואם הוא תמים אז לא צריך להיות ראש ממשלה. חוקר אומר לעד שנתניהו לא צריך להיות ראש הממשלה.   

קנר (בתשובה מוזרה): אמרתי שלפני החקירה לא עניינו אותי הכתבות. רק אחרי.

עו"ד חדד: יש עוד ציטוט אנו חוצבים בסלע. אך זה חשוב. יש פה אדם שהוא חוקר מרכזי. השאלה היא פשוטה – בנקודה זו אתה מביע את עמדתך. שלא צריך להיות ראש ממשלה.

קנר: אמרתי שאם הוא כל כך תמים לא צריך להיות ראש הממשלה. גם אתה לא היית רוצה שראש הממשלה שלך יהיה תמים. אם הוא כל כך תמים הוא לא צריך להיות ראש ממשלה. 

עו"ד חדד: אז או שהוא עבריין בתיק 3000.

קנר: או שהיה תמים.

עו"ד חדד: מה זה נוח צדיק תמים?

קנר: אני כאורי לא הייתי רוצה שיהיה לי ראש ממשלה תמים. אני מניח שגם אתה.

עו"ד חדד: עוד נקודה – אתה חוקר את גנור, על ראש הממשלה במסגרת תיק 3000. אתה אומר לגנור, מה שיש לך בראש יכול להפיל ממשלות מה שאתה יודע. גנור אומר לך אתה מדבר כמו רביב דרוקר. אתה אומר – אני רביב דרוקר? אתה אומר – רביב דרוקר בן אדם חכם. ואתה אומר לו מה שיש לך בראש יכול להפיל ממשלות ואתה פוחד פחד מוות. בכיר משטרה מגיע לעד ואומר לו – מה שיש לך בראש יכול להפיל ממשלות. מה זה עניינך?

קנר: השם של נתניהו היה רשום בכל עיתון ואתר על תיק 3000 וצריך להגיע לחקר האמת. אם צריך להגיע לראש הממשלה אז מגיעים אליו או לשרים.

עו"ד חדד: מה זה עניינך אם זה מפיל ממשלות?

קנר: אין לי שום דבר על תיק הצוללות. לא זכור לי שאני אמרתי שאני כמו רביב דרוקר. אל תנסה להטעות.

עו"ד חדד:  "אני כמו רביב דרוקר? דרך אגב רביב דרוקר אדם חכם "

קנר: אבל לא אמרתי שאני כמו רביב דרוקר

עו"ד חדד: אתה אומר לו מה שיש לך בראש יכול להפיל ממשלות. אני שואל אם חיפשת מפתח להפיל את נתניהו.

קנר: ממש לא

עו"ד חדד: בטוח?

קנר: כן

עו"ד חדד: עוד סיפור – אמרת לגנור את הדברים הבאים – ספר מה היה. תספר ואז נחליט אם יש לך מפתח או לא.

קנר: לא רציתי להפיל ממשלות רציתי להגיע לחקר האמת  וכמה שיותר גבוה. הייתי שמח אם היו עדי מדינה. אמרתי במפורש בפה מלא.

עו"ד חדד: למה אתה אומר לו "יש לך יכולת להפיל ממשלות"

קנר: לא רואה פסול בזה. אין פה שום קונוטציה פוליטית.

עו"ד חדד: מציג לך נוהל אח"מ משנת 2014.

קנר: לא מכיר

עו"ד חדד: את הכללים ביחס לעניין אישי ציבור, שופטים, נשיאים, רבנים אתה מכיר?

קנר: מכיר עו"ד. מכיר רבנים. לא מכיר את הנוהל הספציפי הזה שאתה מראה לי. אבל מתוקף היותי (חוקר) אני מכיר את הסייגים ומי מותר ומי צריך לקבל אישורים. לגבי ראש הממשלה אני אומר כל מה שעשיתי בתיק היה ידוע למפקדים שלי בזמן אמת.
זה לא משהו שאמרתי ואף אחד לא ידע ולא שמע.    כנראה שלא היתה בעיה מבחינת הפיקוד.

עו"ד חדד: בנוגע לראש ממשלה, אתה מכיר סייגים?

קנר: אסור לפתוח חקירה של ראש ממשלה בלי אישור של יועץ משפטי. לא נראה לי שהוא חשוד בתיק 3000.

עו"ד חדד: מותר לבוא ולשאול עדים ולגרום להם להפליל ולבצע חיפושים כדי למצוא ראיות מפלילות נגד ראש ממשלה בלי צורך באישור יועץ משפטי?

גילדין (מהפרקליטות, קופץ): בתיק אלף היה אישור הרבה קודם. בתיק 3000 לא היה אישור אבל זה לא בפניכם. לא תחליטו אם היה פה פגם. תיק 4000 עוד לא בא לעולם. אני לא מבין איך השאלה הזו עולה מחדש בדרך אחרת? 

יהודית תירוש (גם קופצת): אישורי היועץ בתיק 4000 היא לפני הצח"מ. התיק היה בידי רשות ניירות ערך.
ברגע שמר קנר נכנס לתיק היו אישורי יועץ גם לשיטת חבריי והצח"מ הוקם עם אישורים שלפני כן היו לשיטתנו.
כל הטענות נוגעות לחלק שקנר לא היה מעורב בהם. שואלים שאלות תאורטיות על דעותיו. בתיק 4000 חקר את שאול אלוביץ'. זה ניסיון לדלות ממר קנר אמירות לא רלבנטיות.

גם גילדין וגם תירוש משקרים. גם בתיק 1000, 2000 ו-4000 לא היו אישורים מסודרים לחקירת נתניהו.

עו"ד חדד: הוא לא הכיר את הנוהל. הטענה שלנו היא טענה של התנהגות שיטתית במשך שנים.

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »