יומן הבוקר
ליאור שפיץ, חוקר רשות ני"ע (צילום: אלי ציפורי)
חוקר הרשות לניירות ערך, ליאור שפיץ, הודה בפועל – חומרים נגד נתניהו נאספו עוד לפני אישור יועמ"ש ותוך מידורו. עוד עד תביעה במשפט נתניהו הופך לעד הגנה

מצעד העדויות הלא ממש רלוונטיות במשפט נתניהו נמשך אתמול עם עדותו של חוקר רשות ני"ע ליאור שפיץ.

שפיץ, חוקר יחסית בכיר, היה מעורב בחקירת שאול אלוביץ' וניר חפץ וכמה מתשובותיו, כמו חוקרים אחרים, לא ממש החמיאו לאופן החקירה המרושל שנחשף כבר בעבר.

נושאי עדותו כבר נלעסו ונטחנו עם עדים קודמים, בין היתר בכירים ממנו – כמו האיומים באמצעות בני משפחה, איסוף ראיות בנוגע לסיקור וואלה את נתניהו עוד לפני אישור יועמ"ש ואי הטיפול הרפואי בניר חפץ. כמו אצל חוקרים רבים, גם שפיץ נהג לומר שהוא בסך הכל מילא הוראות.

החקירה הראשית ע"י יהודית תירוש נמשכה 24 דקות בלבד וברובה השאלות התמקדו בטענות שהועלו על אופן החקירה.
כבר בחקירה הראשית הביך שפיץ את הפרקליטות. ניכר מתשובותיו של שפיץ, היום ראש צוות חקירה בכיר ברשות ני"ע, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונות ותואר שני במשפטים, שדעתו לא היתה נוחה בחלק ממהלכי החקירה בתיק 4000.

***

שפיץ הוביל חלק מהחקירות בתיק בזק רשות ני"ע טרם פתיחת החקירה בתיק 4000, במשותף עם המשטרה וכאמור חקר את ניר חפץ בתיק 4000 יחד עם ניר שוורץ ויניב פלג.

ראש הצוות שלו ברשות ני"ע היה יריב עמיעד, שכבר העיד במשפט. כשנשאל על ידי תירוש על הטענות שהפעילו על חפץ לחץ באמצעות אמירות מאיימות בנושאי בני המשפחה, ענה שפיץ:

"אמירות מאיימות לא קיים. כן היתה אמירה ואמירות על משפחה כי משפחה זו נקודה הכי כואבת. הנקודה היא שאחד החשדות נגד חפץ היה שיבוש ולטעמי היה שם חשד חזק מאוד. סיפור די מוצק. חפץ הפסיק למסור גרסה, לא מסר שום גרסה.
רציתי לקבל גרסה, אמרתי לו שזה המקום, אמרתי לו בסוף בהקשר למשפחה – זה מה תגיד לאשתך בעיניים שהיא תשאל אותך למה לא מסרת גרסה. זה מה שאמרתי".

כשנשאל אם היו אמירות כאלה על משפחה גם לנחקרים אחרים ענה שפיץ:

"אני לא מגיע עם תוכנית שכזו. זה מקרי. קראו מקרים בעבר. פה זו ממש נקודה שישבה מבחינתי".

אלו הנקודות העיקריות שעלו בחקירתו הנגדית של שפיץ ע"י בעז בן צור, פרקליטו של נתניהו:

על הדברים של יריב עמיעד לפילבר שרמז לו להפוך לעד מדינה עוד לפני שהיה אישור לחקור את נתניהו:

"אני לא יודע על זה כלום. אני רוצה לציין שדיברתי על תדריכים בערב (שעשו בתיק) אבל איני יודע אם במקביל נחקר פילבר. לדעתי לא היו חקירות במקביל. אני לא מעודכן על הדבר הזה בתיק הזה".

על קלסרי הכתבות בוואלה בנוגע לסיקור נתניהו שהוצאו עוד לפני שהיה אישור לחקור את ראש הממשלה:

"זוכר שהיו כתבות, קלסר, כי זה היה מעבר לכתבה אחת. לא חושב שאני הייתי קשור לאירוע. לא יודע, זה לא הצוות שלי. אני זוכר שיש קלסר. מה שאני יודע שהיה קלסר אצל עמיעד על השולחן. שם היו כתבות בוואלה, היתה יותר מאחת. לא יודע אם היה שם 300 כתבות או 1, אני יכול להגיד מזיכרון שהיה נראה לי חריג שתיק בזק אצלי ואני מעורב בתיק בזק וקורה משהו שאני לא יודע עליו.
לא שאלתי את עמיעד ולא מישהו אחר. נעלבתי. אני חוקר בתיק בזק, קורה משהו ואני לא יודע עליו.

יותר מרמז עבה שהתנהלה כבר ברשות ני"ע חקירה נגד נתניהו בלי אישור יועמ"ש תוך מידור חלק מהחוקרים.

הפקת הכתבות של וואלה (טרם אישור יועמ"ש שסומנו בנובמבר 2017 אבל הוצאו הרבה לפני כן):

"אין לי קשר להפקה. אני לא בטוח שזה הוצג לאלוביץ' אבל הן היו רקע למספר שאלות שיריב שאל כשהוא נכנס.
לא ידעתי שמפיקים את המיילים האלו (של שאול אלוביץ' בנוגע לסיקור נתניהו בוואלה) ולא יודע להסביר. שאלות אלה אפשר לדעת למי צריך להפנות לפי הסימון".

על הרענון שלו שבה אמר שהוכנו סט שאלות בנוגע לסיקור נתניהו בוואלה ולא ניתן להם אישור לשאול:

"זה היה סט שאלות מסוים ספציפי מפולינה (חוקרת שהעידה כבר). הסט הזה המתין לקבלת אישור לאותו סט שאלות. ההקשר היה פילבר ומניעיו.
לא אני הכנתי את האירוע הזה, לא אני שאלתי. זה היה ליריב עמיעד. מי שהכין את השאלות זו פולינה והצוות לבקשת יריב".

לשאלת השופטת רבקה פרידמן-פלדמן אם ידע על קיומן של השאלות לפני שנשאלו:

"כן, אנחנו מקבלים או מכינים מספר שאלות. אנו לא נכנסים לחקירה סתם. את החלק הזה בחקירה קיבלתי מראש. לא יודע להגיד אם קיבלתי בבוקרו של היום או שבוע לפני.
שקיבלתי נאמר מפורשות להכניס את הסט, לא לשאול אם יש אישור. יריב ביקר להיכנס ולשאול לאחר אישור. את זה צריך לשאול אחרים".

לשאלת בן צור: אתה נמצא שם, מקבל סט של שאלות. אתה גם מבין שלא ניתן אישור לשאול. עד שניתן אישור ממוקד. אתה לא שואל מה קורה פה? יש פה ראש ממשלה, חקירה, חומרים, אתה לא אומר: תגידו, מה קורה פה, אתה חוקר בכיר?

שפיץ: קיבלתי סט שאלות, נאמר לי שאין אישור לשאול. במקביל יריב ביקש להיות נוכח בחדר.

צווי החיפוש לשאול אלוביץ' שבמסגרתם נתפסו מיילים על הסיקור למרות שלא היו קשורים לחשד שהוצג בבית המשפט.

שפיץ אישר זאת:

"זה לא בסיפור המעשה"

והוסיף:

"איני יודע מה נעשה לעניין החיפושים. אם אנו עוסקים בדיווח, אני לא יודע מה מבצע ראש צוות החקירה ואיזה הוראות קיבל ואם הצו הזה המתאים או לא.

אישור יועמ"ש:

"אין לי מושג על מה מדובר. לא הייתי בדיונים אצל היועץ. לא עודכנתי. לא יודע על מה מדובר. ידעתי על יריב שיצא ממשרדים מדיונים כלשהם. לא יודע באיזה הקשר.

המימשק עם הפרקליטות

"לא אני עושה את הממשק. הממשק היחידי הוא בפתיחת החקירה בתיק 4000 בתחילת 2018 בהקמת צוות החקירה המשותף. יריב הלך למקומות אחרים, לא יודע לאן".

על שני המקרים שביקשו לא לחקור בעניין נתניהו (למרות שנאספו חומרים על כך)

"ביום 12.7.2017 יריב עמיעד שולח מייל אליי ולעוד מספר חוקרים או כל החוקרים, המלל היה פחות או יותר מה שכתוב פה. עברתי על המיילים והתכוננתי לחקירה ולעדות. זה מה שראיתי… קיבלתי הוראה מהמנהל שלי וכך פעלתי".

על השאלה אם הוא ידע על דבר שקשור לראש הממשלה ענה שפיץ

"בשיח שלי עם אלוביץ', השיח היה עם משרדים אחרים, ביטחון, חברת חלל בחו"ל ומטבע הדברים השיחה ממשיכה".

לשאלת בן צור ספר לנו האם אתה יודע על כוונה לחקור את ראש הממשלה או לא לחקור ומדוע זה הופר"

"לא יודע למה. שאלת אם אני עוקב אחרי הממשק. אני לא עוקב אחרי החקירות. אני בחרתי להעלות את המזכר. אני מבין שיש אירוע. העליתי הנקודה, בחרתי לענות על דברים שראיתי במייל.
אני לא מסתיר. אני ראיתי לנכון להעלות לבית המשפט דברים שאני מכיר ויודע"

התשובות של שפיץ מוכיחות שפעולות חקירה בנוגע לנתניהו התנהלו מאחורי גבו ותוך מידורו – כמובן ללא אישור יועמ"ש.

על השאלה ממי הבין שניתן אישור לשאול את השאלות על נתניהו

"מעצם זה שיריב נכנס לחקירה ושאל השאלות. ביקש לא לשאול עד שאין אישור. לא קיבלתי אישור כזה. אני חושב שהיה גם משהו בעל פה עם יריב.
מעבר לשאלות שלי על ארוחת בני הזוג עם בני הזוג נתניהו לא זוכר ששאלתי עוד שאלות שקשורות לנתניהו, אבל נכחתי בחדר שיריב היה. לא שאלתי שאלות…
ככל שהבנתי וידעתי היה אישור לשאול על הארוחה, זה בנוסף לשאלות ששאלנו מקודם. כך היה. לא זוכר ממי היה אישור, אבל היה אישור. לא אומר סתם. היה סט שאלות, לא סטיתי ממנו. היה אישור, לא יודע ממי. מדובר על צוות 3, פולינה שהכינו השאלות".

מדוע שאול אלוביץ' לא הוזהר על שוחד למרות שנחקר על סיקור נתניהו ואמר שהוא לא מבין על מה הוא הוזהר

"אם לא הוזהר בשוחד – אז לא הוזהר בשוחד. זה לא היה חלק מסיפור המעשה בזמן הזה.
מי שהכין את האזהרה היה היועץ המשפטי של היחידה. אם הוא נחקר על שוחד, אז היה צריך להזהיר על שוחד. זה קשור קשר ישיר על קבלת דבר במרמה, דווח שהוזהר וזה היה סיפור המעשה".

למה יריב עמיעד לא הציג את כל המסמכים לנחקרים

"איני יודע למה לא. אני חושב שזה היה מגיע לצוות החקירה"

שפיץ מודה שהוא רואה פעם ראשונה את המסמכים שנתפסו ולא הוצגו לנחקרים.

על חומרים לסיקור של גורמים אחרים בוואלה כולל מיילים של ישועה עם פוליטיקאים אחרים

"לא זכור לי שהיה דבר כזה".

על הפיכת נחקרים לעדי מדינה

"לא שמעתי מעולם משפט כזה ולא הנחייה כזו וזה מעולם לא היה יעד. אני חקרתי את חפץ, השתתפתי בהנחיות. לא קיבלתי רמז על חפץ או חשוד אחר להניא אותו להיות עד מדינה"

זה רחוק מהאמת – בהחלט היו ניסיונות, אולי לא של שפיץ, להפוך נחקרים לעדי מדינה שגם צלחו.

על התלונות של ניר חפץ על עייפות

"במקרים מסויימים חפץ היה עייף. לא מכחיש. זה קרה. הלוואי שלא יקרה. זה היה המצב. גם הגיע למצב של עייפות קיצונית או תשישות לא ראיתי שום דבר שונה מחקירות אחרות".

על כך שניר חפץ נרדם באחת החקירות

"זה מצב לא אופטימלי, לא שמח עליו. לא מעוניין בו. הוא קיבל מזרון. זה לא מקרים שאני מכיר. אולי היה גם בתיק חקירה אחר. צר לי, באמת צר לי".

לשאלת השופט משה בר-עם מה המשמעות של עייפות לתמונת החקירה:

"זה ודאי לא מקדם אותי. זה יכול להיות בעוכריי. הבן אדם צריך לענות קוהרנטית על השאלות. לאור הימים הארוכים, מספר מופעים, ברוב המוחלט היה מאוד מרוכז אבל היו מקרים שהוא הביע את זה שהיה עייף וגם ראו את זה… בן אדם לא צריך להגיע למצב כזה".

על המצב הרפואי של חפץ – הגירודים

"אני זוכר שהעניין טופל ברצינות. הוא נחקר במתקן שאינו שלי. חוקרים אנשי יאל"כ. אירוע שלפוחית, צריך לקבל טיפול. אולי לא קיבל טיפול בזמן המהיר שהיה אפשר. אבל אני זכרתי שקיבל טיפול".

לשאלות השופט שחם והשופט בר-עם על כך שחפץ סבל ולא טופל מיד

"כשאני רואה את זה כך, אולי היה צריך לעצור את החקירה… אני לא לגלגתי עליו, חפץ מדבר ברבים".

האיומים באמצעות בני משפחה

"אמרתי בהתחלה ואני מסביר כשאני מתייחס למשפחה אני אומר זאת בגלל שחפץ לא מסר גרסה. אנו אומרים לו שאנו יושבים ושואלים אותו על שאלות כלליות. הוא אמר שהוא יוכיח את חפותו.
אני יודע שהוא נמצא במצב ראייתי לא טוב. בגלל השיבוש באותו זמן – אמרתי לו – אם אתה יודע שאתה חף מפשע, אשתך תשאל אותך למה לא מסרת גרסה. אני משקף לו שיח עתידי עם אשתו… אני משקף לו את המצב, נחקרים מספרים את האמת גם אם הם לא עדי מדינה".

על האמירה שאמר שפיץ לחפץ על חלון הזדמנויות, שהשתמע ממנה הצעה להפוך לעד מדינה:

"חלון הזדמנויות – החקירה עצמה. זו במה שלו. על אחת כמה וכמה שהוא אומר שהוא זכאי. זה הזמן להגיד".

על השאלה של השופטת רבקה פרידמן פלדמן האם זה איום

"זו פרשנות".

על שאלה נוספת בנוגע לכוונה להפוך את חפץ לעד מדינה

"עד מדינה זו אופציה. לא סותר אופציה זו. לא קיבלתי הנחיה. כן קיבלתי הנחיה מציפי גז ממחלקת חקירות (היום שופטת שלום) להבין האם או רשם הודעות בשם עצמו או מישהו הניא אותו ומי. זו היתה המטרה, לא פחות… התחננתי בפניו שיתן גרסה, הוא לא נתן"

באופן ממש לא מקרי, זו התשובה של מרבית החוקרים: בסך הכל ניסינו להוציא גרסה.

למה לא בדקו למי שלח חפץ את ההודעות לעיתונות (אחרי שהפך לעד מדינה)

"איני יודע אם זה לא נעשה. לא נעשה בתקופתי"

בן צור השיב לו: "לא נעשה בכלל".

על חוסר הבדיקה וההשוואה של פרטי הסיקור בוואלה של נתניהו

"כמובן עדיף לבדוק הכול".

החומר שנתפס אצל חפץ כלל 27 דיסקים ברשות ני"ע אבל לא הכל נבדק

"אין לי זיכרון מה היה ב-27 הדיסקים"

שפיץ כתב בזמן אמת שלא נמצאו ממצאים רלבנטיים לתיק החקירה.

לשאלת השופטת פרידמן פלדמן אם לא היה מקום לכתוב מספר משפטים מה כן היה בדיסקים:

"חד משמעית כן".

על הפקת חומרים של שפיץ מחקירה א' (תיק בזק) לחקירה ב' (תיק 4000) בלי צו של בית המשפט ולא כדין לכאורה

"ידעתי שיש צוות חקירה משותף עם המשטרה"

לשאלת השופט בר-עם בנושא:

"הציגו בפניי חומרים. מאוד חשוב. כיון שהיתה השלמת חקירה והיא להביא את כל הקבוצות הרלבנטיות (הכוונה לקבוצה בווטאספ של "יועצי וואלה" מתוך מכשיר הסלולר של עמיקם שורר).
ברגע שיש את זה לכולם עליי לצלם את כלל התכתובות שיש מה שהוצג בפניכם זו תמונה אחת מתוך עשרות תמונות".

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »