יומן הבוקר
ד"ר רן ברץ (צילום: אלי ציפורי)
תיק 4000 ז"ל ❗ אתמול העיד במשפט נתניהו ד"ר רן ברץ, שהיה ראש מערך ההסברה בתקופת ממשלת נתניהו (2016 – 2017), ומייסד אתר 'מידה'. זה התחיל בניסיון לחיסול חשבונות של התובעת יהודית תירוש

ההשחתה של יהודית תירוש:
ניסתה לחסל חשבונות עם ד"ר רן ברץ, עד תביעה מטעמה ולהכפיש אותו כי הוא מקורב לנתניהו.

עו"ד ז'ק חן:
כל מי שלא חושב כמו התביעה, הוא עוין. אנחנו לא במשטרת מחשבות.

ד"ר רן ברץ:
לא ראיתי שנתניהו ביקש סיקור אוהד משאול ואיריס אלוביץ'. הם אמרו שהאתר שמאלני והם מנסים לאזן אותו.

עדותו של ד"ר רן ברץ אתמול במשפט נתניהו היתה דוגמא מצוינת לתהליך ההשחתה שעובר על הפרקליטות, שמסמנת עדים שלא משתפים איתה פעולה, מתייגת אותם כלא אמינים, מכפישה אותם כעדים מוטים ומנסה לחסל איתם חשבונות על דוכן העדים ולהכתים את שמם. ושימו לב: מדובר בעדי תביעה של הפרקליטות!

***

מי שמתמחה ברשעות הפוליטית הזו היא יהודית תירוש, פרקליטה שסרחה. היא מזמינה עדי תביעה שהיא הכתירה אותם כעדי תביעה ומטנפת עליהם בצורה דוחה ומכוערת – והכל בשביל הצגה תקשורתית שמטרה היא להדביק תווית לאנשים שעבדו עם נתניהו כלא אמינים.
כלומר, בשביל הפרקליטות כל מי שלא משתף פעולה עם הפרקליטות, מדברר אותה, מיחצן את התיאוריות המופרכות שלה – הוא עוין, הוא אויב ולכן צריך לחסל איתנו חשבונות. מי כמוני מכיר את השיטה הזו.

בפתיחת העדות הציג ברץ את עצמו:

"ד"ר לפילוסופיה, גם בפסיכולוגיה, עובד בעניינים ציבוריים. הקמתי אתר אינטרנט ב-2012 בשם "מידה" ובשנת 2015 פגשתי את נתניהו. הוא ביקש ממני להיות במערך ההסברה. התגלגל והיתה סערה תקשורתית. יולי 2016 עד מאי 2017 הייתי ראש מערך הסברה. פורמלית זה היה ראש של הדוברות.
סיימתי לעבוד אצל מר נתניהו במאי 2017 אני חושב. הייתי מנהל עמותה של פרט ואחריות אזרחית בארה"ב. יש לי טור. אין לי השכלה במשפטים לשאלתך.
במסגרת מדיניות ומשטר יש לי השכלה וידע בתחום המשפט. היום זו פעם ראשונה שאני בבית משפט".

מיד עם דברי הפתיחה של ברץ ביקשה תירוש ממנו לצאת מהאולם ונשאה נאום דוחה ומכוער נגדו (זה עד שלה!):

העד כותב טורים במקור ראשון, משתתף בטוויטר, הוא עורך אחראי באתר מידה.
בטורים הוא כותב באופן מייחס לפרקליטות לתיק זה ובכלל עבירות זדון, שקרים ואיומים. מאמץ כל טענות הגנה  וקובע עובדות כהווייתן. לגבי חקירות בריוניות, שקרים, איומים, אכיפה בררנית על פילבר.
אנו סבורים שבמקום שבו יש עדים שאמרו כאן באולם ויש עדים שכותבים את זה – בית משפט צריך לדעת ששומע עד בחקירה נגדית וראשית ויש לו עוינות לתביעה.
היינו באותן השאלות עם ינון מגל ובית משפט החליט שיש חשיבות.  איני יודעת לאן חבריי ייקחו את זה בחקירה הנגדית יש לו הזדהות טוטאלית עם טענות הגנה.
גם באתר מידה הוא עורך אחראי. כל הכתבות הן בצד אחד בלבד. גם בדברים שהוא עצמו כותב.

עו"ד עו"ד בן צור: זה פסול לתייג מראש עדים מסוימים. זה ניסיון בלתי קביל. מראש זה ניסיון פסול.

עו"ד חן: עוד לא התחלנו בכלל חקירה נגדית. בסיס עויינות לא הונח. אין טענה שהעד שיקר או לא אומר אמת.
העד חוזר על חקירתו במשטרה בחקירה ראשית. אסור לה להביא עד על מנת לתקוף. יש כלל כזה. לא יכולה להביא עד ולהגיד "זה מה שיש לי".
אם יש בסיס ליותר ,מן הסתם יציגו לו בחקירת המשטרה או שהיא תציג לו ואז בית משפט ישמע את הדרך הנכונה לחשוף את האמת.
יש מישהו שלא חושב כמו התביעה אז עכשיו הוא עוין וצל ילווה אותו כי לא חושב כמוני.
אנו לא במשטרת מחשבות, זה לא יכול להיות מקדם לעדותם בבית משפט. אין כלל משפטי שאומר בהעדר שקר/עדויות/עימות עם העד בכללים של בית משפט".

עו"ד חן לשאלת השופט בר-עם: "בלי להראות מסמך או נייר יש חקירה חוזרת. פה אנו מביאים כללים חדשים. מעכשיו כל עד יבוא ויצהיר בפתח הדברים תוך שהוא מניח מה היחס שלו לתביעה – אם סבור שאוהד או עוין אותה. התביעה מביאה עד ללא כל טענה. בטח זה כך יהיה בהמשך החקירה הראשית.
אין טענה שהעד סטה או לא אמר אמת. מה בית משפט יעשה? ישים אותו ברשימת אנשים פסולים? איזה כלי זה להעריך את עדותו?  יש חקירה חוזרת.

עו"ד בן צור: "יש מקרים שנוגע לסיקור ועמדה משתקפת בסיקור.  עדים חיצונים לא שואלים עמדות פוליטי/גורם זה או אחר כי אז אנו נגררים למקום פוליטי וזה בעייתי. צחקוק של חברתי, היא מבינה ענין.
עמדות של עדים לא צריך להיות בכותבי דעה פה או במקום אחר.  אם רצתה לעשות דבר זה – עבריינות – היתה יכולה להציג לו את הדברים. היינו מכינים חקירה בהתאמה".

בשלב זה ברץ נכנס לאולם ותירוש ממשיכה כצפוי בקו המתנגח שלו איתו כדי להכתימו בכל מחיר.

תירוש: במסגרת הטורים שאתה כתבת  אני שואלת  כמה התייחסת למשפט הזה שבו אנו עוסקים? לפרקליטות?

ד"ר רן ברץ: כן. לא יודע בדיוק כמה. התייחסתי לפרקליטות וליועץ המשפטי. מאז שאני כותב טור ראשון שלי במעריב זה היה על  התורה של אהרון ברק. זה לא קשור אם עבדתי עם נתניהו ולא קשור למשפט אני מאמין שמערכת משפט היא ענין ציבורי/דמוקרטיה.

תירוש: על סמך מה ייחסת התנהגות בריונית לפרקליטות?

ד"ר רן ברץ: על סמך עדויות שנשמעו במשפט

תירוש: עד כמה חשבת שצריך לפסול את משפט נתניהו בגלל הפרוסס.

ד"ר רן ברץ: כן.

תירוש: אמרת שנתניהו לא מקבל משפט צדק?

ד"ר רן ברץ: כן.

תירוש: עד כמה אמרת על ניגוד עניינים של הפרקליטות.

השופטת רבקה פרידמן פלדמן: הבנו.

ד"ר רן ברץ: רוצה להעיר הערה קטנה. אני ביקורתי כלפי כל זרועות השלטון והצדק  הציבורי.

עו"ד חן: זה היה תרגיל עד עכשיו. עכשיו נשמע את העדות.

תירוש: ספר לנו איך הגעת לעבוד אצל נתניהו?

ד"ר רן ברץ: מהצד שלי אחרי הבחירות נתניהו קרא כמה דברים שכתבתי. נפגשתי אתו. ביקש להודות לי. ממה שהבנתי קרא את הכל, זה הרשים אותי. נפגשנו עוד מס' פעמים ואז הוא הציע לי להתמנות למערך ההסברה. זה היה בשנת 2015 מתי שהוא. 

תירוש: מה קרה מאז?

ד"ר רן ברץ: כשהדבר יצא, הודעה על המינוי כשיצאה בשנת 2015 לא זוכר בדיוק את החודש. לקראת הסוף אני חושב. אוגוסט-ספטמבר.
בעיתונות הדהדו על הדעות שלי – פייסבוק וכו'. יש לי לפעמים הומור סטירי על פוליטיקאים בצד שלי לא במיוחד רק לצד אחד. הדהדו על זה.
היה משהו על ריבלין. הייתי ביקורתי כלפי הממשל האמריקאי.  בסערה מצד האמריקאי המינוי היה תקף כמה חודשים כשהתקדם. ישבתי מול וועדת בכירים. הגיעו לנציבות, ישבתי מול וועדת בכירים ודוברות ואמרתי בוועדה ששלושת הדברים מתוך ארבע יש לי הרבה מאוד ניסיון ויכול לתרום הרבה. ניהול והסברה ועוד משהו.
בדוברות אין לי שום ניסיון. אני אדם שאומר את דעתו. אין לי ניסיון. אבל מול הבכירים אמרו שחסרה לי שנה אבל אני יכול להיות ראש מערך הדוברות למרות שאין לי שום ניסיון. זה סיפור ראשוני. משהו של דוברות. זה היה סיפור כשלוני מבחינתי. אני הכי לא מתאים כי חסרה לי שנה של ניסיון לדבריהם. מוניתי לתפקיד ביולי.

תירוש: נתניהו ביקש ממך שתיקח על עצמך את התפקיד. לא נפגשת עם הגב' נתניהו?

ד"ר רן ברץ: לא

תירוש: מקריאה מהודעה שלך, "לא ממש היה קשר.. הצטרפה בשלב יותר מאוחר"

ד"ר רן ברץ: בדיוק. הציע לי את התפקיד ואחרי זה באתי ישבתי אתו ואחר כך ישבנו עם שרה.

תירוש: אז פגשת אותה.

ד"ר רן ברץ: אמרתי מעולם לא עד שהוצע לי התפקיד. בואי נקשיב לשנינו.

תירוש: באילו עניינים טיפלת?

ד"ר רן ברץ: בפועל ראש מערך הסברה. משהו בדוברות. לא זוכר את השם.

תירוש: מנהל מח' דוברות?

ד"ר רן ברץ: משהו כזה.

תירוש: באיזה עניינים טיפלת בתפקידך כמנהל דוברות / מערך הסברה?

ד"ר רן ברץ: יש מבנה ארגוני שמי שכפוף למערך הסברה זה לע"מ (לשכת עיתונות ממשלתית). יש דוברות ויש הסברה. הסברה זה גם תקשורת חוץ וביטחון. זה תכלול של עבודה מול תקשורת וכמה זירות ממשלתיות. זה היה ב-2017.

תירוש: למה הסתיימה העבודה שלך שם?

ד"ר רן ברץ: כל החלטה כזו זה מכלול של נסיבות ולאורך זמן אתה חושב על דברים אחרים. באופן כללי אני מאוד סבלתי מעבודה מול תקשורת. הרגשתי שאני עובד קשה ללא תוצאות. אני לא אוהב לעבוד ללא תוצאות. אוהב ליזום, לבנות, להקים מערכות. זה היה תסכול. לא משנה כמה השקעתי, והסבר וענייני של אירועי ממשלה, זה שחק אותי. הרגשתי תסכול גדול, לא הרגשתי מועיל ולא מה שאני רוצה לעשות.

תירוש: כמה ראית אתה ונתניהו עין בעין את… הקשור בעניינו?

ד"ר רן ברץ: אפשר להגיד שנתניהו יותר נלחם בקרבות. אם התפרסם משהו שלילי לא נכון או הכפשות וכו' והסתה הוא מאוד נחוש להגיב על הדברים האלה.
אני במחשבה שלי חשבתי שצריך משהו יותר אסטרטגי ולהשקיע את הזמן שלי באיך אפשר לייצר מצב שבו התקשורת משקפת בצורה יותר מקצועית את מה שקורה בממשלה. יש הרבה מה לבקר בממשלה אבל יש הרבה מה לשבח.
ניסיתי לחשוב על מערכת בגדול. הוא ביקש בצדק שאהיה יותר טקטי ולהדוף ביקורת.

תירוש: תגובות שהוצאתם לתקשורת – עד כמה היה מעורב נתניהו

ד"ר רן ברץ: נתניהו נורא ריכוזי בתקשורת. יש ניר חפץ שהיה אחראי בתקופה שלי על המשפחה, באמת צריך אדם כזה, הוא היה דובר המשפחה. חוץ מזה יש דוברות של הליכוד הם אחראים על תגובות בזירה הפוליטית ויש את התפקיד שלי.

תירוש: אני רוצה רק מה שהיית אתה מעורב – מה מידת חופש הפעולה שלך היה להוציא תגובה ללא מעורבותו?

ד"ר רן ברץ: הייתי יכול ליזום דבר כזה. אך לא רק, זה מקרה חירום. היתה לי תגובה לאהוד ברק למשל ללא נתניהו ואמר שבפעם הבאה…

תירוש: לגבי תגובות ופרסומים על משפחת נתניהו, עד כמה ראית איך מתקבלות ההחלטות?

ד"ר רן ברץ: לא ראיתי. אני מניח שזה מתנהל כמו בד"כ. לא זוכר.

בהמשך מתאר ברץ את שגרת העבודה בתפקידו ואת חלוקת העבודה בינו לבין עובדים אחרים בנושא הדוברות כמו בעז סטמבלר, כולל שימוש לקבוצות של כתבים כמו כתבים פוליטיים, כלכליים וכד'.

תירוש: אם היה צריך להגיב על כותרת לא נכונה או חוסר דיוקים למי פנית בשגרה?

ד"ר רן ברץ: פניתי לעורכים. הכל תלוי ברמת הידיעה, סוג הכותרת / טעות. זה מתחלק לפי מעגל שאתה עובד אתו יותר, מרגישים יותר בנוח אחד עם השני. אני הייתי פונה לעורך. לפעמים למו"ל. הכל תלוי.

תירוש: חוץ מכתבים ועורכים האם יש גורמים נוספים שעבדת איתם? איזה? ותאר את ההתקשרות

ד"ר רן ברץ: יש מנכ"לים ויש בעלים. הכל תלוי בסוג היחסים מול כלי תקשורת.
ראש הממשלה עובד מול בכירים בכל ארגון. כשזה מגיע לרמה נחשבת אסטרטגית אז עובדים מול הבכירים. למשל, היה רעיון שנעשה סיכום שנתי, נאום לאומה, בעניין הזה עבדנו מול בכירים בכלי התקשורת. זה לא יצא לפועל.

בהמשך:

תירוש: מול איזה כלי תקשורת הכי עבדת?

ד"ר רן ברץ: העדפתי לעבוד בחלוקת עבודה עם כלי תקשורת שהיו יותר מאוזנים

תירוש: מול איזה כלי תקשורת היתה הכי פעילות בלשכה של נתניהו.

ד"ר רן ברץ: הסדר עדיפויות של ראש הממשלה הוא פחות או יותר לפי מידת ההשפעה נקרא לזה. אז היה בראש ערוץ 2.

תירוש: בערוץ 2 דיברת שיש משהו חשוב אתה פונה לאחראי. למי פנית בערוץ 2?

ד"ר רן ברץ: ש הרבה עבודה מול תקשורת. נפגשתי בסוגיות חשובות גם עם המנכ"ל וגם עם עורך ראשי. אבי וייס ואבי ניר

תירוש: בוואלה – עם מי עבדת שם?

ד"ר רן ברץ: עם אילן ישועה. פעם ראשונה שעקבתי אחרי וואלה זה אחרי הידיעה על המינוי שלי – היתה מאוד עויינת. נאמר דבר מענין  הם טענו שיש להם טרפיק דומה לשל ווינט. אני לא זוכר שנתניהו ייחס חשיבות לוואלה. זה משפיע.

תירוש: מי היה הגורם בלשכה שעבד מול וואלה בתקופתך?

ד"ר רן ברץ: לא זוכר… עבדנו כולם. גם המו"ל. לא עקבתי אחרי בועז. חפץ לא בלשכה.

תירוש: יש סיבה שציינת מס' פעמים בהודעה שחפץ עבד בעיקר עם וואלה

ד"ר רן ברץ: ממשקי עבודה עם חפץ – ידיעות מגיעות וזה צריך לעבור אליו. ממשק עבודה נוסף שיש אירועים שנושקים לכל ההיבטים. אירוע שקשור פוליטית וגם ממשלתי וגם יכול להקרין על מעגל משפחה וכו'. וגם צריך להגיד ניר הוא איש תקשורת מקצוען. לא הסתדרתי אתו ברמה האישית. אבל מקצועית הוא ללא ספק מעולה. יודע דוברות פי אלף יותר ממני. דעתו נשמעת.
אם לוקחים ראיון מערוץ 2 אנו יודעים שישאלו על הכל. אז יושבים כולם. כל אחד מביא את הצד שלו. אלה ממשקי העבודה אתו.

תירוש: לגבי עמדתך ביחס לעיסוקים של מר חפץ

ד"ר רן ברץ: לא עבד בעבודה עניינית. ניר עסקן. צריך עסקנים בחיים. הוא אדם מרובה קשרים, עניינים, עושה הרבה דברים במקביל. אני עושה דבר אחד. זה האופי שלי. במובן הזה יש לו אינטרסים ועסק. אחד העסקים זה דוברות במשפחה.

תירוש: פגישות שהיו לך ככל שהיו לך אם שאול ואיריס אלוביץ'

ד"ר רן ברץ: היתה פגישה בערב עם שאול ואיריס. היו גם שני מקרים עם אילן ישועה. בפגישה שהיתה אסטרטגית הפגישה היתה בביתם.  שם בעצם מה שהיה להם הכי חשוב להגיד שהם לא אנשי שמאל אבל וואלה הוא כלי תקשורת שמאלי. הם רוצים לעשות שינוי שיהיה מאוזן. יותר מקצועי. מאוד קשה להם. וצריך סבלנות עד שיהיה כלי תקשורת מאוזן.
הם נראו סובלים מזה שהכלי תקשורת נוטה שמאלה, לדעתי ודעת הלשכה מאוד שמאלה. רצו שאני אדע שהם עושים מה שהם יכולים כדי לאזן. זו היתה מהות הפגישה. איני זוכר מתי זה היה. אבל בשנת 2016.

תירוש: מה המסר שהועבר אליך בפגישה הזו?

ד"ר רן ברץ: שני דברים, אופרטיבית שמנסים להפוך את וואלה לאתר מאוזן. רוצים להישאר. מזדהים שוואלה לא מאוזן. מסר שני מאיריס שמעריכה ומכבדת את שרה. וכשאנו מוציאים הודעות על שרה שנעביר גם לאילן כי הוא לא סומך על המערכת שלו.
היתה להם בעיה נורמטיבית בתוך המערכת. רצו שאילן יהיה מודע. הם רצו לשפר את האיזון של וואלה. לכן רצו שנכשיר אותם יותר. לא זוכר ניסוחים. שיחה אחת מבין אלפים לפני 3 שנים.

תירוש: סיפרת לנתניהו על הפגישה?

ד"ר רן ברץ: לא בטוח. אם אמרתי לו משהו על וואלה אז לא זכור לי התייחסות או ביטויי כלשהו של חוסר ענין. עם הזמן יש רושם כללי, לא זוכר שיחה משמעותית שלי עם וואלה או אם הזכרתי את וואלה זה היה נראה שזה לא חשוב לו. מולי לא היה חשוב לו בכלל. מבחינתו שתי פגישות אלה שלא ידע שהתקיימו לא היה לו מושג.  בדיעבד גם אם אמרתי שזה לא משנה.
פגישה שנייה שלי איתם –  היו דומות. רצו למנות עורך ראשי. הם טענו שהוא יעזור להם. לא עכבתי. הם עמדו למנות עורך חדש.
היה להם חשוב להגיד שיהיה ממלכתי וציוני כי היא נחשבה לא מאוזנת ודורשת טיוב…
ממה שאני זוכר במרחק הזמן הם היו תחת התחושה של אי נוחות.  גם איריס וגם שאול (מחוסר האיזון של האתר). חשוב לי לדייק והשאלות שלך עמומות. מהאווירה שהיתה שהם חושבים שיש אי נחת ולא ברור לי של מי בצד השני. לכן היה להם חשוב שאני אדע שכן מקצועי וכן מאוזן ממלכתי וציוני (נכנס לתפקיד העורך).
אם אני זוכר מישהו ספציפי – לא. אני רק זוכר שהיתה תחושה שמישהו לא מרוצה (הכוונה לבני הזוג נתניהו).

תירוש: מה ביקשו ממך לעשות?

ד"ר רן ברץ: הדפיסו מאמרים. ביקשו שאקרא ואעביר לנתניהו.

תירוש: מה ביקשו שתעביר לנתניהו חוץ מחומרים

ד"ר רן ברץ: לא זוכר שביקשו שאעביר משהו. ניסו לשכנע אותי. לא נאמר לי בפירוש שום דבר. זה רק רושם שלי מה הם חושבים. ממה שאני הבנתי ניר העביר תחושה שיש אי נחת. זו פרשנות כי את לוחצת אותי.

תירוש: עד כמה עשית מה שהם ביקשו ממך וסיפרת לנתניהו מה שהם ביקשו על אבירם?

ד"ר רן ברץ: מבחינתי זה לא היה אירוע משמעותי. מבחינת הלשכה לא היה משמעותי. לכן לא עשיתי שום דבר משמעותי. את החומרים לא העברתי לנתניהו. זה לא תפקידי זה לא קשור לשום דבר.
לא באתי אליו עם איזה מסר שקיבלתי. אם השם אבירם אלעד עלה באיזה שהוא הקשר הייתי אומר – אומרים שהוא בחור ציוני.  

תירוש: אתה לא זוכר שזה קרה? מפנה להודעה שלך – "סיפרתי לנתניהו לא היה מרוצה מהמינוי של אבירם" תסביר לי כאן אמרת שנתניהו לא היה מרוצה מהעדות וכאן אתה לא זוכר שאמרת, טרחת להגיד שזה לא היה משמעותי ללשכה.

בשלב זה תירוש מבקשת להגיש את הודעתו של ברץ בנושא הזה לפי 10 א' כיוון שלטענתה תשובותיו של ברץ סותרות את מה שאמר במשטרה, על אמירה ש"נתניהו לא היה מרוצה ממינוי של אבירם". ברץ אמר שהוא לא זוכר את זה ספציפית… זו לא היתה שיחה רצינית".
תירוש ממשיכה להתעקש שהפרשנות שלו כעת היא סטייה ממה שאמר במשטרה (וכל זה על זוטי הזוטות).

השופט ברעם: הוא אמר הרגשתי.

תירוש: עד כמה זומנת לפגישה אצל בעלי שליטה אחרים של כלי תקשורת כדי לעדכן על נושא של מינוי עיתונאי חיובי ללשכה שלא עוין ומשתף פעולה.

עו"ד חן מתנגד ואומר שתירוש מטעה כיוון שהיא לא מסבירה מה היה הרקע לפגישות עם איריס ושאול אלוביץ', כדי שיתאים לנרטיב של כתב האישום. השופטים מאשרים את השאלה.

ד"ר רן ברץ: ודאי שנפגשתי עם בעלי תקשורת אחרים.

תירוש: האם עדכנת על עוד מינוי בעיתון או העברת מסר?

ד"ר רן ברץ: לא זוכר. מינו כתבת מדינית פוליטית חדשה, זו שגרה. זה היה בוואלה.

תירוש: יש פגישה בבית אצל בעלי שליטה?

ד"ר רן ברץ: לא בבית.

בשלב זה מתחילה תירוש עם השאלות הקטנוניות שלה עם טיפול בידיעות של שרה נתניהו וברץ עונה לה שהוא לא היה מעורב ברוב. ברץ מסביר שהוא טיפל באירועי דוברות של שרה נתניהו כאשת ראש הממשלה.

ד"ר רן ברץ: מעבודתי עם ראש הממשלה התרשמתי שהוא מאוד רוצה שיציגו לו עמדות חותכות ורוצה מאוד לשמוע עדות חולקות. לא הביע תרעומת כשלא הסכמתי איתו. כמובן שהיו ויכוחים ענייניים.

תירוש: עד כמה ויכוחים או מחלוקת נגעו גם ולעתים לאופן הדיבור של הגב' נתניהו?

ד"ר רן ברץ: לא זוכר משהו ספציפי מולי.

תירוש: ולא ספיצפי.

ד"ר רן ברץ: כולנו באותה סירה. לפעמים עולה שאלה אם זה כובע ממלכתי או אישי. אין אירוע שדנים.

תירוש: מקריאה לך "היא לא כל כך היתה מרוצה, עירבה את ר"מ.. גם לא היתה מרוצה כי הייתי מתווכח עם ביבי והיא לא אהבה את זה. אז אני שואלת אותך – הוויכוחים עם נתניהו היו גם עליה? האם זה קרה עובדתית?

ד"ר רן ברץ: אני מרחיב בלי לזכור. כשאנו יושבים ונכנסת ידיעה על יאיר שרה או המשפחה ואז יש דיון האירוע הזה הוא לא במסגרת עבודה מקצועית. זו דעתי.

תירוש: אתה נמצא ויש דיון על יאיר או שרה, נאמרים דברים שונים על אופן הדיבור שלה.

ד"ר רן ברץ: אני לא זוכר משהו ספציפי. גם אם היתה חולקת  אני מכיר את עצמי.

תירוש: האם שמעת עובדות על אופן הדיבור של מר נתניהו ומר יאיר?

ד"ר רן ברץ: בכל דיון יש כמה עמדות. לפעמים יש כמה ביום.

בהמשך עוד ניסתה תירוש לחלץ מברץ ריכולים על שרה ויאיר נתניהו ללא הצלחה.

עו"ד בן צור: אתה לא שוחחת עם נתניהו על נושאים רגולטורים בזק ?

ד"ר רן ברץ: לא

עו"ד בן צור: בחקירה אתה אומר שהיית מתוסכל מביקורת על נתניהו

ד"ר רן ברץ: הייתי עדין. אמרתי שיש המון עוינות המגיעה לקוטבי דברים וקשה להבין עוצמה של הזרם הזה מכל הערוצים וכל העיתונים  מהדהדים משהו שלא נכון  ואתה היית שם. ואתה מנסה להחזיר את הזרם אחורה. אם זה קורה זה בשוליים. תחושה לא פשוטה.

בהמשך תיאר ברץ עד כמה וואלה היה שולי בהשפעתו ואיך נתניהו, שלא גולש בעצמו ברשת, קיבל מדי פעם ידיעות בוואלה שהדפיסו לו. "ההערכה היתה שוויינט יותר דומיננטי מוואלה".

ד"ר רן ברץ: נשרטט הבדלים בין וויינט לוואלה. נתפס ככלי תקשורת חדשותי כי מזוהה עם ידיעות אחרונות. הוא יותר כלי תקשורת  יותר מוואלה. ההערכה היתה שוויינט יותר דומיננטי מוואלה.
ההתרשמות שלי שנתניהו חשב שוואלה עוין אותו. לא ראיתי אותו פונה כדי לקבל סיקור אוהד משאול ואיריס אלוביץ' או אילן ישועה".

בהמשך תיאר ברץ את דרך העבודה עם כלי התקשורת, שלמעשה היתה שגרתית לאורך כל הדרך בצורה רוחבית, כולל עם וואלה וסיפר על המציאות העגומה של התקשורת:

ד"ר רן ברץ: זו מציאות שאני חיי בה. לצערי. אגיד לך בצורה של שיחות עם עיתונאים בזמן תפקיד, גם אם הייתי משכנע עיתונאי על אייטם אז התשובות היו מגיעות עד לזה ש"לא תהיה לי פרנסה" זו הסיבה שהם עובדים בה. מי שלא כזה, מאוד בולט. יכולת של עורך ראשי להיכנס לאג'נדה עויינת מאוד צפויה. צר לי זו נורמה. להבליט שלילי ולהמעיט חיובי כשמודבר בנתניהו.

על מינוי אבירם אלעד כעורך וואלה ועדכונו, ברץ חזר ואמר שזה לא חריג:

ד"ר רן ברץ: ממנים עורך, קשרי עבודה, מספרים לי על האדם ממה שאפשר לבדוק, בענייני עבודה. עבדתי בעוד כמה מסגרות. בא מנהל חדש. אנשים שעובדים מולו, מכירים, מדברים. אין פה משהו להציג את זה כחריג. זה היה נראה מוזר. לפני כן עמדתי מול אילן. מבחינתם יש עורך לעבוד אתו. היתה להם הנחת עבודה.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »