יומן הבוקר
החוקר אורי קנר (צילום: אלי ציפורי)
משפט נתניהו! החוקר אורי קנר הודה בפועל: ליאת בן ארי ויהודית תירוש הסתירו מצוותי ההגנה ראיות מזכות לנתניהו – תכתובות של אילן ישועה עם פוליטיקאים כמו יצחק (בוז'י) הרצוג

החוקר אורי קנר היה אחד הצירים המרכזיים בתפירת תיק 4000 ובניסיון תפירת תיק הצוללות לנתניהו. בשני המקרים הוא איש אמונם של יואב תלם, יהודית תירוש ושל ליאת בן ארי.

בתיק הצוללות הוא ניסה להכניס בכוח את נתניהו, למרות שלא היה לך אישור של יועמ"ש. בתיק 4000 הוא היה החוקר המרכזי מטעם המשטרה של שאול אלוביץ, אשתו איריס ובנו אור – והפעיל על אלוביץ' לחץ בלתי אנושי להפוך לעד מדינה, לחץ שלא הסתייע.

אתמול ניסה קנר בעדותו לגמד את הלחץ, בביטויים של בסך הכל "שיקפתי לו את המציאות".
הביטוי הזה, ראו זה פלא, חזר על עצמו בעדויות של חוקרים אחרים. כולם כנראה תדרוך מהפרקליטות – זה מאוד שקוף ואף צפוי.

החקירה הראשית של קנר נמשכה שעה אחת בלבד. תירוש ויתרה על "התענוג" (מעניין למה) ובמקומה חקרה את קנר יעל שחף, אחת העוזרות שלה.

***

החקירה היתה בסגנון יש טענות שכך וכך (על ההשפלות והאיומים) וקנר השיב כמובן שלא היו דברים מעולם.

עם זאת, כבר בחקירה הראשית הודה קנר שניסו להפוך את שאול אלוביץ' כעד מדינה:

"רצינו מאוד שיתוף פעולה של כולם. כיוונו שיהיו עדי מדינה. גם הבנו ששאול לא היה עד מדינה בלי איריס או אור. זו עסקת חבילה. לא ראיתי פסול במה שנאמר. לא היתה כוונה להשפיל ולהשתמש בבני משפחה בלחץ או באמירה של שואה כלכלית. הכל זה היה שיקוף של המציאות".

בחקירה הנגדית של עו"ד ז'ק חן נחשף שוב האופן שבו נתפר תיק 4000, חקירה שהציבה יעד מראש: את הראש של נתניהו. הנה החלקים החשובים מהחקירה של עו"ד חן – הציטוטים באדיבות האולפן הפתוח של כנרת בראשי והקלדנית נאוה כהן.

עו"ד חן: האם ראית פניות של ישועה או אל ישועה מפוליטיקאים אחרים בחומר החקירה?

קנר: כן.

עו"ד חן: למה זה לא הועבר אלינו בחקירה?

קנר: מה לא הועבר אליכם, תכתובות? חבל שלא קיבלתם (המשמעות: הפרקליטות הסתירה את התכתובות המזכות לנתניהו).

עו"ד חן: לא. אמרנו שלא נעשתה בדיקה על ידך, אבל אתה נחשפת לפניות לאילן ישועה מפוליטיקאים אחרים.

קנר: העדתי בראשית. אמרתי כן מיוזמתי.

עו"ד חן: ראינו שאין פירוט. לא קיבלנו במסגרת החקירה. אבל תסביר לי האם עשיתם איזו שהיא פעולת חקירה כלשהי. כמו זימון אנשים לחקירה כדי לברר הסוגיה?

קנר: הייתי מאוד ברור. לא עשינו שום דבר שקשור לאנשים אחרים חוץ נתניהו ומשפחתו.

עו"ד חן: לא שאלתם את ישועה על שאלות הקשורות לסיקור של אחרים?

קנר: לא חקרתי את ישועה. אולי החוקר שלו שאל.

בהמשך, על הישיבות עם הפרקליטות והניסיון להפוך את שאול אלוביץ' לעד מדינה

קנר: לא היה כל ערב ישיבה. אבל היו הרבה ישיבות. אולי הייתי בחקירה ומתקיימת ישיבה. אז אני שולח את החוקר שלי ומקבל דווח. לא מתחייב על כל ערב.

עו"ד חן: היו ישיבות סטטוס בהם אנשים סוגרים מעגל, מקבלים החלטות, מעצרים, אתם מסרתם מידע על התקדמות בחקירה. זה חלק מתיאום שנעשה ביניכם?

קנר: כן

עו"ד חן: בישיבות אלה השתתפו גם הפרקליטות?

קנר: נכון

עו"ד חן: בכל מה שקשור לחקירת בני משפחת אלוביץ' שאול איריס ואור אולי התקבלו החלטות, כיווני חקירה, מהלכים, אתה היית אחראי אז היית שותף?

קנר: ראש צוות החקירה המשותף אלי אסייג היה מקבל החלטות ונותן הנחיות בסוף הישיבה. אולי יש דברים שאני העליתי ולא התקבלו. לא אני החלטתי מה עושים ומה לא. העברתי לפורום ולישיבה מה אני חושב. מה היו התקדמויות. מי שקיבל את ההחלטה זה לא אני.

עו"ד חן: השתתפת, המלצת, או שכנעת או שלא מי שקיבל החלטות היה אסייג? 

קנר: נכון, לא עשיתי משהו בניגוד לאסייג.

עו"ד חן: כאשר אתם מתכוננים לפרוץ, אתם מתכוננים על שאול. אתם יודעים  שאתם הולכים לתפוס רכוש בני המשפחה. לעצור את בני המשפחה ולעשות חיפושים בבתים של בני המשפחה. אתם גם מדברים על משמעות.
לא שאלתי אם נכון לעשות. אתם בפרוץ פורצים על כל המשפחה. טבעי שזה עולה בשיח שלכם?

קנר: דבר ראשון לא חשבנו. תפסנו. אם זה מפעיל לחץ אמרתי במפורש שזה לא מצב נורמלי ופשוט לאדם מהיישוב שיום אחד באים ועוצרים ותופסים הרכוש. אם זה יוצר עליו לחץ? סביר שאם היינו תופסים על הכסף היה יוצר לחץ.

עו"ד חן: אתה מרגיש יותר מדי טוב פה. 

קנר: אני עונה לשאלות באופן מלא. אם אתה רוצה שאני ארגיש רע אז חבל.

עו"ד חן: הזחיחות הזו מעל פניך. תאמין לי. שאלתי על חשבון בנק של אלוביץ' בחו"ל. מה שאמרת עכשיו זה שקר מוחלט והתחייבת לומר אמת.

קנר: אמרתי שסביר שיש לו חשבונות בחו"ל ולא תפסנו כל הכסף.

עו"ד חן: ידעת על חשבון של אלוביץ' בחו"ל

קנר: לא.

עו"ד חן: אז למה אמרת?

קנר: לא שמים ביצים בסל אחד.

עו"ד חן: שאלתי על סביר.

קנר: אני עונה על מה שאני צריך לענות.

עו"ד חן: אל תתחכם

קנר: אני לא אוהב את הקו הזה שלך. אני הכי פתוח שיש. לא אמרתי אני יודע, אמרתי סביר להניח (בקשר לחשבון בנק בחו"ל).

עו"ד חן: לא שאלתי על סבירויות. אמרת שסביר שמי שתופסים לו הרכוש, שאלתי היתה האם זה עלה בדיון?

קנר: לא זוכר ששוחחנו על דבר כזה. אבל מעצרים היו מגובים בצווי בית משפט. זה לא משהו שאני החלטנו. למרות שכקצין חקירות אני יכול לעצור עד 24 שעות.

עו"ד חן: חלק מהתפיסות עשיתם בלי צווים אתה יודע זאת? חפצי אומנות וכו'?

קנר: לא יודע. אני יודע רק שבעקבות החיפושים התפיסות שבוצעו אצל שאול היה הליך בבית המשפט. המשטרה שינתה הנהלים לגבי אופן תפיסה ומה רושמים בצו ומה לא. עד אז היתה פרקטיקה נהוגה.

עו"ד חן: השאלה שלי היתה  לגבי כל התפיסות שהיו עם צווים. אמרת שנעשה על ידי צווים. לא דייקת, כי חלק מהרכוש לא נתפס באמצעות צווים. זו השאלה.

השופטת רבקה פרידמן פלדמן: ענה שלא יודע.

עו"ד חן: אמר שכן יודע. אמר ששונו הנהלים. האם אתה יודע שהעליון קבע שיש רכוש שנתפס ללא צווים?

קנר: לא יודע.  

השופטת פרידמן-פלדמן: אדוני נשאל על מה שהיה.

קנר: סביר שאני יודע על הרכוש של שאול ואיריס. לגבי אור לא בטוח מה תופסים.

עו"ד חן: לשני הילדים המשותפים נתפסו רכוש.

קנר: אנו תפסנו חשבונות ובין החשבונות היה של הבן של שאול שהיה בברזיל. חקרתי על החשבונות ושאול אמר שזה חשבון של הבנק בברזיל לא יהיה לו איך להוציא כסף.
אמרתי בוא נעשה הפסקה דבר עם ז'ק וננסה לפתור העניין. אני בתור חוקר לא הייתי אמור לעשות זאת. אבל עשיתי. אם תפסו כנראה שהיה מורשה חתימה. אז היה המקרה הזה והיה מקרה של האח עם חשבון משותף. שאול אמר – אח שלי חולה לב.

השופטת פרידמן-פלדמן: רכוש לא משותף של איריס?

קנר: יתר בני משפחה לא תפסו אם לא היה קשר לשאול, אור או איריס. זו החלטה של צוות הלבנת הון. לגבי רכב ישן בבעלות אמא של איריס. חלק מהחקירה הכלכלית היתה של טועני זכות. סביר להניח שאמא של איריס הרכב לא היה רשום רק עליה.

עו"ד חן: היה רשום רק עליה.

קנר: לא יודע למה הביאו. אולי חלק מהרכוש היה שייך לאחד מהם.

עו"ד חן: זה היה על שם שתי בנותיה של אמא של איריס עם מס' הרכב. הביאו אותה לחקירה.

קנר: לא יודע על זה. לא הייתי אחראי על זה. 

בהמשך על החקירה הבריונית של שאול אלוביץ':

עו"ד חן: העדת שהחקירה של שאול היתה עם יחס מצוין וחקירה הוגנת:

קנר: עומד על כך.

עו"ד חן: מבקש לבדוק הדברים אתך. להתחיל אתך ולשאול אם אתה זוכר מה קבע בית משפט מחוזי על חקירה שלך מסוימת של קורבנות עבירה בתיק של שוחד מיני של פקיד במרשם אוכלוסין, שאתה ניהלת עם אחרים. הופעת במחוזי בתור עד. אתה העדת שהן קיבלו יחס בכפפות של משי ובית משפט דחה את העדות שלך מכל וכל וקבע שהיא הפוכה למציאות.

בשלב זה הפרקליטות מתנגדת לשאלה אבל היא מאושרת:

עו"ד חן: במסגרת אותו תיק נחקר חשד שבמסגרתו אותו אדם דרש ואולי קיבל טובות הנאה מיניות תמורת פעולות הקשורות לתפקיד שלו, קורבנות עבירה?

קנר: בגדול כן.

עו"ד חן: ביקשתם לחקור את הקורבנות.

קנר: כן.

עו"ד חן: חלק מהן גרו באזור דרום רחוק.

קנר: היינו בכל הארץ.

עו"ד חן: הגעתם למספר קורבנות והבאתם לחקירה במשרדי החקירה?

קנר: כן. גם חקרו בחוץ בתחנות בחוץ.  גם חקרו ביחידה בשלב הראשון

עו"ד חן: אתה היית ראש הצוות של עודד שטה ושל חוקרים נוספים.

קנר: שטה היתה ביניהם. היו עוד.

עו"ד חן: אותם קורבנות – אוכלוסייה מאוד מוחלשת.

קנר: אמרתי. אבל בשביל לתת שוחד מיני. הן היו חשודות. נחקרו בעדות פתוחה. קיבלנו הנחיה כי הן מוחלשות. הן קיימו כל יסודות העבירה של מתן שוחד, לכן אולי נוצר רושם שהחקירות היו קצת קשוחות. היה חשוב להסביר את זה.

עו"ד חן: לא הסיבה היחידה שנחקרו בעדות פתוחה ולא היו חשודות. אלא משום שהיתה הסכמה שהיו קורבנות עבירה נכון? לא היו חשודות. אתה שם להן כובע שהן חשודות.
האם נכון שאותן קורבנות עבירה התלוננו קשות על היחס בעדות בבית משפט שהן קיבלו ממך ומאנשי הצוות שלך בחקירות?

קנר: אני לא מתייחס אליהם כקורבנות. אתה לא היית בתיק. לא מכיר את הפרטים. אתה שואל שאלות המעידות על חוסר הבנה. זה לא שוחד מיני. על כף יד אחת יש תיקי שוחד מיני. בגלל מורכבות מאוד מאוד מסוימת כי מדובר באוכלוסייה מוחלשת, פרקליטות הנחו אותנו לא לחקור באזהרה. אני לא מסכים עם הקביעה שלך.

עו"ד חן: העידו על יחס קשה שנתקלו?

קנר: היו כאלה שהעידו שקיבלו יחס לא טוב והיו כאלה שהעידו שהיה יחס מצוין.

בהמשך שואל עו"ד חן את קנר על תחילת החקירה וההיכרות עם אילן ישועה:

עו"ד חן: אתה מציג עצמך בפניו ומבקש שישתף אתך פעולה. אבל עוד לא דיברת אתו. זה לא היה. זה גם לא מתועד בזכ"ד מה שסיפרת עכשיו. זה רק מפגש ראשון. במפגש הזה ביקשת לשתף פעולה. השאלה היתה פשוטה מה ביקשת ממנו?  האם לשאת עליו מכשיר הקלטה?

קנר: יכול להיות שכן.

עו"ד חן: הוא סירב?

קנר: אמר שצריך להתייעץ.

עו"ד חן: עורכי הדין שלו סרבו.

קנר: לא יודע. לא הייתי איש קשר. מישהו אחר היה. אילן ישועה באותו יום מסר עדות אצל פולינה ויריב ואולי אני אפילו נכחתי בחלק מהעדות. לא זוכר.

עו"ד חן: האם יש לך זכ"ד על כל מה שאמרת?

קנר: לא.

עו"ד חן: אם היה אירוע כזה היה צריך להיות על זה זכ"ד?

קנר: כן… אני לא קשור לחקירת בזק. לא יכול להוסיף לך שום דבר.

בהמשך על ההדלפות:

עו"ד חן: האם אתה יודע כיצד אינפורמציה על "חקירה סמויה" שלכם הגיע לכותרת בעיתון?

קנר: לא ממני בוודאות.

עו"ד חן: האם שוחחת עם עיתונאי לגבי חקירה זו?

קנר: לא. אח שלי עיתונאי אבל לא דיברתי אתו.

עו"ד חן: לא עם אחיך. עיתונאי אחר?

קנר: לא.

עו"ד חן: בכל מקרה אתה לא יודע על מקור הדלפה זו?  קראת? 

קנר: סביר שכן

עו"ד חן: זו הדלפה אגב חקירה סמויה וחשובה  מן הסתם הדבר עורר דיון ביחידת המשטרה?

קנר: לא זכור לי אבל יכול  להיות

עו"ד חן: היה דיון במשטרה מה עושים עם הדלפות? היה דיון בנוכחותך?

קנר: לא זוכר שהייתי חלק או מרכיב

עו"ד חן: לידיעתך?

קנר: לא.

עו"ד חן: היה דיון שידעת עליו?

קנר: לא.

בהמשך קנר מאשים את חן בהדלפות:

קנר: אתה הכרת חומרים טוב. שאול התייעץ אתך, מי אמר שזה לא מהמשרד שלך ההדלפה?

עו"ד חן: לא אתייחס לדברי הבל ובלע. זה קשור אליך. אבל אני רוצה לשאול אותך – האם הדלפה של תיק 4000 ובקרוב יזומנו עדים, פעולה משטרתית, זה נמצא בידיעת סניגור או נאשם או עד חוץ מאשר משטרה?

קנר: אלו פרטים שצריכים להיות רק במשטרה. מתי זומנו למעצר ראשוני. רק משטרה, פרקליטות או הרשות לניירות ערך

עו"ד חן: גם ביחס לידיעה זו התשובה שלך ודאי לא הדלפתי אני לא קשור. לא  יודע על החלטות בנוגע הדלפות. 

קנר: כן.

בהמשך על האיומים על שאול אלוביץ' כדי שיהפוך לעד מדינה

עו"ד חן: קודם כל תסביר לי מה מהות השאלות? מה השאלות האלה? אתה רוצה להיות בכלא? זו שאלה רטורית

קנר: למה אני מחליט אם יהיה בכלא?

רבקה פרידמן פלדמן: למה שאלת אותו? מה זו השאלה זו?

קנר: אני שאלתי ואמרתי שהייתי שמח וגם הפיקוד היה שמח אם שאול היה עד מדינה. לא אגיד לו בוא תהיה עד מדינה. אבל אתה רומז בדרכים אחרות שיש דרכים אחרות. אם אני אגיד לו בוא תהיה עד מדינה אז אני מתחיל מו"מ. 

השופט בר-עם: שאלות בעקיפין זה לא דרך?

קנר: השאלות הן לגיטימיות. רצינו ששאול יהיה עד מדינה. היה תורם לחקירה.

עו"ד חן: מה ז"א אנו לא יכולים / לא אגיד לו באופן ישיר שיהיה עד מדינה? מבחינת משקל

קנר: לא אמרתי משקל. ברגע שאתה אומר לאדם בוא תהפוך לעד מדינה אז כל מה שיגיד הוא יטען שזה היה במסגרת מו"מ של היותו עד מדינה. לא אמרתי לו, רמזתי לו שיש דרך אחרת. אין מחלוקת. רצינו מאוד שיהיה עד מדינה. לכן נאמרו הדברים.

עו"ד חן: אתה מציע לו להיות עד מדינה

קנר: לא מציע. אני אומר שיש הרבה אפשרויות.  לא הסתרתי.

עו"ד חן: כל מה שאמרת קודם "עד מדינה" אל מול מה? אשתו, בנו, רכוש, החזרה?

קנר: אני לא מנהל מו"מ ולא מוסמך לנהל. מי שמנהל זה דרגים בכירים. מה יקבל לא יקבל זה לא אני. אני שאלתי אותו שאלות בשביל לנטוע בו ולהראות לו כמה המצב חמור.

עו"ד חן: למה הצגת לו? מה היתה המטרה להציג לו המצב של כלא אשתו וכו'.

קנר: כדי לשתף פעולה. יכול להיות שיתוף פעולה עם עד מדינה, או שימסור גרסה אמיתית המתיישבת עם המציאות ואחר כך בית משפט יתרשם. רצינו שיהיה עד מדינה. אני אומר זאת פעם עשרים בחקירה הזו.

עו"ד חן: פולינה הסתייגה מהדרך שלך?

קנר: לא זוכר.

עו"ד חן: העידה שהיא מסתייגת. זו לא הדרך המקובלת עליה.

קנר: תשאל אותה.

עו"ד חן: שאלתי.

קנר: מה שענתה ענתה.

עו"ד חן: האם הסתייגה בפניך?  דיברה איתך?

קנר: לא זוכר

עו"ד חן: תכנונים וטקטיקות זה עלה?

קנר: לא זוכר

השופט שחם: תקשיב לשאלה.

עו"ד חן: מן הסתם זה מבוסס על  העדות שלך. סימנתם את שאול כיעד להיות עד מדינה לפני הפרוץ. ישבתם ותכננתם השאלות ובניתם שאלות ועשיתם סימולציות, כך אמרת. אז בתוך ההכנה המופע הזה שבו אתה רומז לשאול להיות עד מדינה גם הוא תוכנן על ידך?

קנר: לא זוכר. כן עשינו הכנות. התפקיד של פולינה היה יותר מקצועי לעניין החברות וניירות ערך ומיזוגים. לא זוכר ספציפית אם תכננו מי ישאל השאלות או אם בכלל דיברנו. החקירות היו ארוכות עם הרבה פרטים. לא ירדנו לרזולוציה. לפעמים חוקר מפתח משהו וממשיך אתו. זה שעושים סימולציות זה טוב ויפה אבל זה לא חזות הכל.

עו"ד חן: להציג לנחקר מרכזי דרך אחרת. זה אירוע. זה לא התפתחות על הדרך

קנר: לא חושב שזה היה כך.

עו"ד חן: לגיטימי לאיים על נחקר חשוד שהמשפחה שלו תשב בכלא.

קנר: לא אמרתי שאם אתה לא תשתף פעולה המשפחה שלך תשב בכלא. לא היה דבר כזה מעולם.

עו"ד חן: ז"א זה פסול. מעולם לא אמרת?

קנר: לא אמרתי פסול. אתה קבעת כך אני אמרתי שאני לא אמרתי ואיימתי על אדם שיישב בכלא אם המשפחה לא תשתף פעולה.

עו"ד חן: אבל אתה שאלת  –  אם אתה רוצה שישבו בכלא, אם לא תבחר בדרך אחרת.

קנר: הם לא אוימו. הם היו חשודים בתיק  אמנם לא כמו שאול. אבל היו חשדות חמורים כלפיהם לכן היו עצורים כמה ימים.  סביר שבסופו של ענין יישבו בכלא.

בהמשך נשאל קנר על הבעיות הרפואיות של שאול אלוביץ'

אלוביץ' אמר לחוקר שיש לו בדיקה של אקו לב שהוא מחכה כבר 3 שבועות וקנר ענה לו באכזריות אופיינית: "אוי, אוי, אוי, שאול אלוביץ' מחכה".
כשקנר נשאל על כך על-ידי חן הוא עונה בצורה מדהימה:

"שאול יכול לקנות מכון אקו לב ולעשות בדיקה היום בבוקר ולא אתמול"; ובהמשך: "אנו בחקירה. אני רוצה לברר האמת. זה חלק מהטכניקה שלו, הוא מנסה לברוח לדברים בריאותיים ואני מנסה למקד אותו בענייני החקירה".

בנוגע לתרגיל החקירה שבו הביאו את אילן ישועה לשבת עם החוקרים כדי שנחקרים כמו אלוביץ', פילבר וחפץ ייראו זאת אמר קנר:

"אני יודע שהיה תרגיל חקירה כזו.  זה נקרא  "לאפת שווארמה"  שיבינו שיש משהו", אבל אמר שלא היה מעורב: "לא אני עשיתי, לא כל תיק 4000 על הכתפיים שלי".

בהמשך:

עו"ד חן: האם יכול להיות שאתה עשית שימוש במעצר במובן הזה ש"אנו מכבידים עליך בתנאי המעצר כדי לשבור את רוחו"?

קנר: שולל לגמרי מה שאתה אומר. הציגו את המזכרים המתועדים, כמו להביא לו מקלחת, בורקס, רוגלך או הסיוט יגמר, או אפטר שייב, ההיפך הוא הנכון ,ממש לא ניסינו לשבור אותו. אם הייתי רוצה לשבור לא הייתי מביא לו וקונה לו מכספי רוגלך ובורקסים. אין לי שום חובה בחוק לתת לו להתקלח ביחידה ןלהחליף בגדים ביחידה. אני יכול להמשיך. אני שולל לגמרי. 180 מעלות. לא היה רצון לשבור את שאול רוחנית. לא הייתי אומר לו  "עוד מעט הסיוט ייגמר" אם הייתי רוצה לשבור את רוחו.

עו"ד חן: מה שיש לי זה הפוך ממה שאתה אומר.

קנר: קו ההגנה של שאול היה להגיד וגם אמרתי לו בחקירה אחת לפני אחרונה, אתה מצייר תמונה כי אמרו לך להגיד, אבל היפך הוא הנכון. לא היה דבר כזה.

השופט בר-עם: מנטלית.

קנר: אם הייתי רוצה לשבור מנטלית הייתי עושה דחיפה נוספת ולא עשיתי.

עו"ד חן: אני לא מסכים לחלוטין עם הדברים שלך  נראה את זה מתוך החומר. נכון שהייתי איתך בקשר.

קנר: זה אתה מאשר. מגבות, כלי רחצה הבאת, כפכפים? יש אמוציות כי מאשימים משהו שלא היה

השופטת רבקה פרידמן (נוזפת בקנר): תקשיב עד הסוף.

עו"ד חן: היו לנו שיחות במסגרתן אני ביקשתי ואתה העברת לשאול בגדים וכלי רחצה  בלי לפרט מה זה בגדים – היה. אבל אתה אמרת בתשובה שלך אוכל, בורקסים.

קנר: ושובר מהאוכל שלי. כל זה היה.

עו"ד חן: את המשפט הזה ("הסיוט ייגמר") אמרת לו בסוף ימי החקירה והמעצר. כל זה היה בסוף. סוף הימים. בערב השחרור שלו.

קנר: בסדר.

עו"ד חן: תחזיק מעמד, זה עוד מעט יסתיים. אמרת לו בסוף החקירה. למה לא אמרת לפני כן?

קנר: אולי אמרתי לפני כן. הכל מתועד. אפשר לבדוק. אבל עשיתי דברים אחרים. בורקס ורוגלך לא היה בערב שחרורו. מקלחות לא היה בערב שחרורו. ושאר הדברים. שוברי ארוחות חמות שנתתי ממני לשאול שלא יאכל את הסנדוויצ'ים שהם לא טעימים. כל זה היה במהלך כל ימי החקירה. אולי הדבר הזה אמרתי אז. אבל לא היתה פה כוונת משורר. זו התנהלות שקרתה כל הזמן. לאורך כל תקופת המעצר שלו. קיבל קפה. שאול אמר שאני אנושי.   אתה מכיר את זה. אתה רוצה מראה מקום איפה אמר זאת.

עו"ד חן: האם עשית שימוש בכלי המעצר לצרכי חקירה? נתת גם סימן שלא היית אומר לו הסיוט הזה עוד מעט נגמר – זה היה ביחס למעצר. אני הזכרתי לך שזה היה בערב השחרור. שאלתי למה זה לא נאמר לפני. אתה אמרת שנאמרו דברים אחרים. לא דיברתי על בגדים ואוכל.

קנר: נראה לי שבית משפט הבין הכוונה שלי.

עו"ד חן: נתתי לך הזדמנות. זהו. נמשיך, אני אומר לך שבמהלך החקירה אתה נקטת כלפי שאול בחקירה משפילה, השפלת אותו.

קנר: זה לא נכון. אפילו הפוך. הוא אמר החוקר שלך אלי זעירא עדיין חיי,  שיחיה. לקרוא למישהו שעל הידיים שלו רשום אסון הכי גדול במדינה.

עו"ד חן: בתא המעצר היו לו תנאים קשים?

קנר: אני לא אחראי על תא מעצר. אני לא מתכנן להיות עצור אף פעם. התנאים בכלא הם לא תנאים מיטביים במיוחד לשאול.

עו"ד חן: אתה אמרת אני צעקתי והוא גם צווח.

קנר: שאלתי שאלה ברורה.

עו"ד חן: אתה לא יכול לנתק

קנר: אני יכול לנתק מה שאני רוצה. אני לא מנהל דו שיח.

עו"ד חן: האם שאול התלונן שאתה השפלת, החקירות ארוכות, התנאים קשים במעצר. מעבר לרפואי שלו?

קנר: זוכר שאמר לי בחקירה שהחקירה הפכה להיות אלימה. מבחינה מילולית.

עו"ד חן: אין טענה שהרבצת לו.

קנר: לא נגרם לו שום נזק

עו"ד חן: אמר לך שאתה משפיל אותו?

קנר: שאמר באיזה שהוא שלב שהחקירה אלימה. אם משפיל לא זוכר

עו"ד חן: התלונן על תנאי המעצר

קנר: לא זוכר

עו"ד חן: התלונן שעייף ולא ישן

קנר: זוכר שאמר שעייף

עו"ד חן: אתה גם עשית שימוש במהלך החקירה, שימוש פסול בבני משפחה שאתה מאיים עליו

קנר: מכחיש. לא עשיתי שום שימוש פסול בבני משפחה. כולם היו חשודים בביצוע עבירות חמורות מאוד מאוד מאוד. אתה מאשים אותי בדבר חמור.

עו"ד חן: האם אתה השמעת בפניו איומים של מה שיקרה למשפחה שלו אם ימשיך בדרכו בחקירה?

קנר:  לא איומים. אבל אמרתי לו שיש השלכות להתנהגות שלו של איריס ואור. אבל לא איימתי. אני מסרב שתשתמש במונח "איום".

עו"ד חן: לא רק בני משפחה, אלא קריסה של מפעל חייו שיישאר בלי כלום.

קנר: אני אומר וחוזר שיש פה עבירות כלכליות מאוד משמעותיות וחמורות. יש חילוטים, צריך לשקף לו מה המצב.

עו"ד חן: אתה לא צריך לתת חוות דעת

קנר: אני יענה איך שאני רוצה לענות.

עו"ד חן: שיקפת לו המציאות על מפעל חייו. מה ערך של שיקוף המציאות? מה זה חוץ מכותרת? 

קנר: ממש לא כותרת. אתה עושה שיקוף לבן אדם. אומר לו תשמע, היית פה,  עכשיו אתה פה. חרב עליך עולמך. הכספים שלך נתפסו, מפעל חייך ילך, אתה מראה לו איפה הוא נמצא זה שיקוף. בשביל להגיע לבן אדם שיבוא ויספר מה היה.

עו"ד חן: כלומר אתה אומר לו כך –  מעצר, מצב, בני משפחה, רכוש,  אתה מטיח בפניו שישנה תשובותיו?

קנר: ביקשתי שיגיד אמת. רק אחרי שקיבל דברים שמשקפים לו את המצב  הוא התיישר עם הגרסה… גם להראות לנחקר איפה נמצא מבחינה כלכלית. מה שהיה לא שיהיה.  זה יגרום לו אולי לדבר ולספר אמת.

עו"ד חן: לכן איך זה יעזור לו לספר האמת שעבר עבירות חמורות שאתה אומר לו מה צפוי לו?

קנר: אני לא תמים. רצינו שיהיה עד מדינה. אני מניח שאם היה מגיע ומבשיל למו"מ על היותו של שאול עד מדינה מן הסתם גם הדברים הכלכליים והתפיסות היו עולים. 

השופט בר-עם: הוא היה אמור להבין מהדברים שהבאת בפניו

קנר: שהמצב לא כמו שהיה. ואם הוא רוצה לבוא ולנסות. רצינו שיהיה עד מדינה. שידע שאם הוא יסגור ויגיע למו"מ, ידע מה לבקש.

עו"ד חן: בהמשך לאותה חקירה, אתה גם מדבר על תיק בזק. אתה אומר לו "אני לא הייתי מתבזה להאריך לך מעצר אם לא היה משהו חדש. אתה בידיים שלך במעשים שלך יש עוד מקום לשינוי אתה יכול לשפר המעמד שלך…"
אלוביץ' אומר: "אתה לא משכנע אותי להגיד דברים שלא עשיתי. חד משמעית לא עשיתי כלום".
כל מה שאמרת קודם – משקף לו מציאות, מתוך כוונה להגיד לו המציאות מאוד קשה. קודם בהקשר הרכוש עכשיו עם בני משפחתו, אלא אם יעשה שינוי.

קנר: הבנו שלא יהיה עד מדינה לבד כי אשתו ובנו בסיפור. אמרתי במפורש

בהמשך עובר עו"ד חן למעורבותו של קנר בתיק הצוללות:

עו"ד חן: אתה מגייס את מיקי גנור פרשת הצוללות. הנה היה אבוד. עכשיו לא אבוד. היה עד מדינה. בהקשר הזה אתה אומר לשאול על חקירת גנור.
אצל גנור אמרת לו "מה שיש לך בראש יכול להפיל ממשלות ואתה פוחד מזה פחד מוות" (מדובר בקטע שפורסם שבו גנור משיב שקנר מדבר כמו רביב דרוקר).

קנר: רציתי שיהיה עד מדינה. אני רק יכול לפנטז  לדמיין מה יכול היה. אבל זה לא קרה. זה היפותטי.

עו"ד חן: תראה שוב לחצים עליו להיות עד מדינה אותה חקירה אותו יום. הוא אומר שיש לו בדיקת אקו לב. פולינה גם שם. אגב הבדיקה אתה אומר לו "הרבה בידיים שלך שאול".

קנר: ממשיך בחקירה. זה לא קשור. אתה קושר את הקטע של הבריאות.   איריס לא קשורה לעניין בריאותי או בדיקה.  

השופט בר-עם: אמרת הרבה בידיים שלו.

קנר: אני לא משנה הגרסה שלי ולא אטען שלא רצינו שיהיה עד מדינה. כל השאלות הן סביב זה. אין לי משהו אחר לענות לשאלות מסוג זה. מבחינתנו זה  היה תורם משמעותית לתיק החקירה

השופט בר-עם: ומה עם הבריאות?

קנר: לא קשור לבריאות

עו"ד חן: אומר לכם על הבעיה הבריאותית בלב, התור שנקבע לו.

קנר: אמרתי לו תעזוב את זה. נמשיך

עו"ד חן: אתה אומר בוא נמשיך. "הרבה בידיים שלך שאול"

קנר: שיעשה את הבדיקה? זה ממש לא זה. הקונטקסט לא נכון. אני שולל את הטענה שלך.

עו"ד חן: אתה זוכר שהחקירה התנהלה בצעקות

קנר: יכול להיות  גם הוא צעק וגם אני וגם פולינה צעקה

עו"ד חן: הוא התחנן שיפסיקו לצעוק עליו?

קנר: יכול להיות. אמרתי לו שהוא יכול לצעוק עלי כמה שהוא רוצה  זה חלק מהחקירה.

עו"ד חן: הוא ביקש שתפסיקו לצעוק. אתה יודע ששאול אומר שהמטרה שלכם במעצר היא לעשות לו יותר קשה כדי לשבור אותו

קנר: לא זוכר. אבל זה לא היה משהו שתכננו לעשות. להיפך

עו"ד חן: לעצור את המשפחה שלו גם?

קנר: הם גם היו חשודים. הוצא צו מעצר לפני המעצר הראשוני שלהם. התיק הובא לבית משפט. המעצר הוארך  תחת עין שיפוטית.

עו"ד חן: אתה אומר לו, "ראש הממשלה ביקש ממך. ואתה ידעת. אתה ידעת" לזה אתה קורא שיקוף. אתה אומר לו אתה תישאר בלי כלום.    

קנר: זה בדיוק שיקוף. לזה בדיוק התכוונתי. אני אומר שאמרתי לו שיקוף  עשיתי לו שיקוף. אמרתי לו את מצבו גם פה רציתי שיהיה עד מדינה. אין ספק. אני אומר לו פה – אתה משקר. כי אני יודע, כי לא הצגנו לו התכתובות של אילן ישועה. הוא חשב שאין את הטלפון עם כל ההודעות / שינוי סיקור.  זה לא פאוול קטן. הבן אדם משקר במצח נחושה. אומר לא התערבתי, לא עשיתי, לא ביקשתי, לא דיברתי עם ישועה על שום דבר הקשור לסיקור ראש הממשלה או כל סיקור. אנו הכנו את החקירה. ידעתי מה יגיד לנו. אני פה אומר לו במפורש שהוא משקר.

עו"ד חן: אתה זוכר את השאלה שלי? מה זה הנאום הזה? אמרתי שאתה אומר לו "אתה נשכב על הגדר".

קנר: עבור ראש הממשלה.

עו"ד חן: הוא אומר שלא ביקש מראש הממשלה דבר.

קנר: לא נכון

עו"ד חן: איפה יש לך ראיה שביקש משהו מראש הממשלה? (אין ראיה כזו, קנר משקר במצח נחושה).

קנר: גלעד ארדן אצלנו במשטרה אמר במפורש שנתניהו עדכן ששאול מתבכיין על מחירי בזק. זה מה שאמר לנו בחקירה. גם יפעת חי שגב אמרה. גם דוד שרן, גם דוד שמרון, ראש הממשלה בעצמו אומר – דיווחתי לשאול על פאקר בעסקת וואלה ושאול אמר "לא היה ולא נברא". הנה מניתי לך את הדברים (קנר ממשיך לשקר).

עו"ד חן: הדברים לא קשורים

קנר: ממש לא. זה לב התיק

עו"ד חן: לשיטתך הוא משקר?

קנר: כן, יש גם ניר חפץ, פילבר, לא סתם הגישו כתב אישום אני מניח (אמירה אומללה, במיוחד אחרי המלצת השופטים לסגת מסעיף השוחד).

עו"ד חן: אני חושב שאנו לא מבינים אחד את השני. אתה לא פה לתת חוות דעת. אתה לא עומד כעד שאני לא מעריך את דעתו ואתה מתבקש להחליף את תפקיד בית המשפט. אמרת שהוא משקר שאומר שלא ביקש מראש הממשלה כלום. אני אומר לך שאין לך מידע לסתור זאת.
אף אחת מהראיות לא אומרת מה שאתה אומר. בית משפט יכריע. זה ויכוח בין התביעה ובינינו. אין ראיות כאלה. לכן ענית לי לא לעניין.
על סמך מה אתה אומר בעדות במחוזי כאן ששאול אומר שלא ביקש מראש ממשלה דבר אז הוא משקר?

קנר: ודאי שמשקר. תקרא כל התמליל. תגיד מה אומר על עניין התערבות שלו מול אילן ישועה (זה בכלל לא קשור לשיח מול נתניהו – קנר ממשיך לשקר).

עו"ד חן: בעשר בלילה הסתיימה החקירה ביום הראשון המעצר, חיפוש, בני משפחה, חקירה ארוכה, בית משפט, הארכה, הודעה על תפיסת רכוש, מופעים שהראינו איך אתה מפעיל עליו לחץ להיות עד מדינה עם שיקוף מצבו הקשה, בני משפחה, רכוש וכו'. הפרשנות שלך היא שקרית.

קנר: שלי שקרית? אולי אתה משקר? אל תקרא לי שקרן. איפה היה שקר? איך אתה מעז להטיח בי שאני שיקרתי. תגיד לבית משפט איפה אני שקרתי במהלך כל היום הזה. הייתי הכי גלוי /אמיתי בטוח. חסכתי לך הרבה שאלות.

מאמרים אחרונים

דב איכנולד (צילום: אלי ציפורי)

חקירה נגדית: העד דב איכנולד, מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות"

מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות" נגד התקשורת והפרקליטות:
"אני מעריך את נתניהו, הזדהיתי עם חוסר ההוגנות שאמר על התקשורת, הייתי בעזה – התקשורת לא תמיד מדווחת כמו שצריך. נחום ברנע טועה"; והביקורת החריפה על התנהלות מומי משולם

הקליקו לתוכן »