יומן הבוקר
עמיקם שורר (צילום: אלי ציפורי)
משפט נתניהו: עוד מבוכה קשה ליהודית תירוש ❗ עמיקם שורר: "איימו עליי כל הזמן, לא מאחל לאף אחד את מה שעברתי". החוקרת איימה: "אתה חי בעולם של רוצחים; הכל יהיה מרוח בעיתון"

זה היה ריטואל צפוי מראש, כפי שחזיתי עוד לפני תחילת עדותו של עמיקם שורר, לשעבר יד ימינו של שאול אלוביץ' בקבוצת יורוקום.
היה לי ברור שיהודית תירוש תנסה להכתים את שמו כבר בחקירה הראשית כעד עוין, כי שורר לא נשבר בחקירותיו במשטרה וסירב לשתף פעולה עם התיאוריות ההזויות של ליאת בן ארי ויהודית תירוש.

ואכן, זמן קצר אחרי שעו"ד ניצן וולקן, אחת העוזרות של תירוש, ביקשה להגיש את הודעותיו של שורר במשטרה לפי 10א' (המשמעות היא העדפת הודעותיו במשטרה על פני עדותו בבית המשפט), לחקור אותו נגדית במתכונת של שלמה פילבר, ולמעשה להתייחס עליו כעד עוין בלי המתכונת של הכרזה רשמית.

התנהל דין ודברים בין הצדדים ובסופו של דבר החליטו השופטים להמשיך עם חקירה ראשית "גמישה", שנקטעה מהר מאוד כי השופטים נזפו קשות בתירוש ובוולקן שקו החקירה מיצה את עצמו ואין לו שום ערך מוסף.
בצר להן, ובהסכמת עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של אלוביץ', הוחלט לארגן את הודעותיו של שורר ולהגישן לבית המשפט, דבר שמרח את הפסקת הצהריים ליותר משעתיים.

באיזשהו שלב, אתמול בעדותו של שורר, הטיח עו"ד חן בתירוש:

"כל מי שלא רוקד לפי החליל שלכן הוא עוין ולכן מגישם 10א'" (כל כך נכון!).

לאחר מכן התחילה החקירה הנגדית של שורר ע"י עו"ד ז'ק חן, חקירה שתימשך גם מחר, ובה החל עמיקם שורר לתאר את מעצרו וחקירתו הקשים.

***

שורר מקמץ במילים. על רוב השאלות, גם בחקירה הראשית וגם בנגדית הוא עונה "לא זוכר" כשהוא מתאר את חקירותיו ומעצרו כ"קשים מאוד", שהיום הפכו לחור שחור עד כדי כך שהוא מתקשה לזכור פרטים ממנה (בכל זאת גם חלפו 9 שנים).
עם זאת, בחקירה הנגדית, כפי שתראו בהמשך, נידב שורר כמה פרטים על מסע האיומים והלחצים עליו כדי שיפליל את אלוביץ' וגם את נתניהו. זה לא הצליח.

עו"ד וולקן פתחה את החקירה הראשית בסדרת שאלות שנועדה להוכיח עד כמה יורוקום היתה במצב פיננסי קשה, כדי להוכיח עד כמה אלוביץ' היה לחוץ למזומנים ולכן רקח עסקת שוחד לכאורה עם נתניהו.

התיאוריה הזו מופרכת: הביטחונות העיקריים של קבוצת יורוקום היו מניות בזק וחלל. מניית בזק איבדה אז עשרות אחוזים כתוצאה מהרגולציה עליה היה אחראי נתניהו כשר תקשורת וכתוצאה מאפקט החקירות. חלל סבלה מפיצוץ הלוויין ואיבדה עשרות אחוזים משוויה ולכן הבטוחות של יורוקום נשחקו והיא נקלעה למצב של חדלות פירעון.
הניסון של הפרקליטות לחבר בין המצב הפיננסי להיענות חריגה בוואלה והטבות רגולטוריות הוא ניסיון מופרך ומעיד בעיקר על בורות פיננסית.

שורר, שהצטרף ליורוקום בשנת 2000 כיועץ משפטי של החברה, עבר לאחר מכן שימש כאחראי על הפיתוח העסקי, נחקר גם בפרשת בזק רשות ני"ע וגם בתיק 4000 ובסופו של דבר הוחלט לסגור את התיק נגדו (בתיק 4000) לאחר שהיה עצור 8 ימים לשווא.

שורר נשאל בהמשך על הקשר בין שאול אלוביץ' לנתניהו, איך אלוביץ' כינה את נתניהו, מה הוא ידע על טיב היחסים בין נתניהו לאלוביץ' או בין איריס אלוביץ' לבין שרה נתניהו.
התשובות של שורר נעו בין "לא זוכר" לבין עדויות סברה ושמיעה על כך שאלוביץ' נפגש מדי פעם עם נתניהו. כיוון שעו"ד ז'ק חן התנגד באורח טבעי לשאלות, השופטים נזפו בעו"ד וולקן.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: מה הוא יודע? שמע, ראה, זה שאול סיפר לך, זה נתניהו סיפר לך. מה עם עובדות, אולי יש רכילות ששמע, או לא יודעת מה. אולי זו שמיעה או סברה או השערה.

השופט משה בר-עם: לא צריך לגלוש לתחום של סברה או מה הבנת. תשאלי על תשתית, על ידיעה אישית, על עובדות.

עו"ד וולקן, באגרסיביות רבה וכצפוי מאוד, ניסתה למצוא סדקים בין עדותו של שורר על דוכן העדים לבין עדותו במשטרה, ואז כאמור ביקשה להגיש את הודעותיו של שורר במשטרה.

עו"ד חן הגיב:

"זה מטורף מה שקורה כאן. חברתי ניסתה לרענן את העד, זכרת או לא זכרת, ועכשיו היא מבקשת להגיש את ההודעות לפי 10א. אני לא חושש מכלום… אני אומר שנגיש הודעות שלו חלף חקירה ראשית… זו חקירה סלקטיבית. זו ממש הטעיה, לוחצים עליו."

בתגובה לשאלות החוזרות של עו"ד וולקן ענה שורר:

"זה לא חקירות שעברתי במשרד. התנאים היו מאוד קשים. חקירות מאוד קשות. לא יכול להגיד מה היה אז. זו הייתה תקופה לא פשוטה. קשה לי לענות לך היום, מה אז חשבתי. צריך להבין את הקונטקסט.
המוח מספק דברים שרוצים לעבור הלאה, אומרים מה שרוצים לשמוע. הנחה שלי שאמרתי מה שהאמנתי, אבל אני שוב אומר שהייתי בתנאים קשים. התנאים היו לא פשוטים… לפעמים רוצים לרצות (את החוקרים). בהתחלה אומרים "לא זוכר", אני לא מאחל לאף אחד לעבור מה שעברתי."

בשלב הזה ביקשה וולקן לחקור את העד נגדית (כמו עד עוין) ועו"ד חן השיב לה:

"אני חושב שאין שום שחר ובסיס לבקשה זו. למה? אין דבר במה שחברתי שאלה אוו שהוא אמר לה לא נכון.
בחלק הראשון של החקירה התייחס לאחרי שנת 2014, זה 9 שנים. היה ראיון עד בפרקליטות. הוא החזר על הדברים כאן, אבל מילה מסוימת לא חזק בדיוק, אז היתה חקירה נגדית כאילו העד מסתיר משהו.
יש לנו טיפה אופקים וניסיון חיים, אדם מעיד 9 שנים אחר כך. זו עדות פתלתלה… ראיתי לאן חברתי דוחפת בחקירה שלה הנוקבת מהשאלה הראשונה היום.
היא לא יצרה שום תשתית עובדתית, העד ענה כפי שמצופה מאדם שעונה אמת 9 שנים אחורנית. גם החקירה שלו הייתה בעייתית. אני רואה לאן זה הולך ומה חברתי עושה…"

בהמשך הוחלט על מתכונת "גמישה" של חקירה ראשית, אבל כאשר סוג השאלות חזר על עצמו וגם התשובות וגם ההתנגדויות של עו"ד חן.
כשוולקן ניסתה לחבר את הסיקור בוואלה לנתניהו ושורר לא התרצה ("בגדול היו פניות ושאול טיפל. אמרתי קולקציה ששרה התלוננה נראה לי לאיריס" – כלומר, שום קשר לנתניהו).

בסופו של דבר קטעו השופטים את קו החקירה של וולקן וביקשו ממנה לסיים:

השופט עודד שחם: אנו מקשיים, אבל קשה להתרשם אם יש ערך מוסף מהסגנון. התרשמנו כבר ממנו.

השופט משה בר-עם: אני תמה איזה שאלות נוספות מביאות ערך מוסף. את מנסה לקבל דברים נוספים מעבר להודעה שלו? אז למה התכלית? יש הסכמה להגשת ההודעות. את לא מבקשת להוסיף על המופעים, אז צריך לעבור לחקירה נגדית.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: אם את רוצה שאנו נתרשם, אז מספיק מה שראינו עד עכשיו. האם לא די בזה?

בתום הפסקה ארוכה מאוד שבה ארגנה הפרקליטות את הודעותיו של שורר במשטרה החלה החקירה הנגדית של עו"ד חן, שבה הציג לו פרקליטו של אלוביץ' קטעים מהאיומים של החוקרים עליו.

קודם לכן, הוכיח עו"ד חן לשורר שכל החיבור שנעשה על ידי החוקרים בין שאול אלוביץ' לנתניהו באמצעותו היה מאולץ ולא מידיעה.

עו"ד ז'ק חן: נראה את האזהרה שלך בחקירה. חשד לביצוע עבירות בניירות ערך, לפי חוק העונשין, ובכלל זה עבירות של קבלת דבר במרמה. אגב, מה קיבלת במרמה, הצלחת להבין?

שורר: לא.

עו"ד ז'ק חן: גם אני לא. מרמה גם בתאגיד, עבירות מנהלים בתאגיד. לא רלוונטי. עבירות הלבנת הון וכמו כן נטען שהיית מעורב עם אחרים במתן הטבה שלא כדין לראש הממשלה נתניהו ולמקורביו בעד פעולות הקשורות לתפקידו. האם היית מעורב בעקיפין, בידיעה או חשד בכל צורה שהיא במתן טובות הנאה שלא כדין לראש הממשלה?

שורר: לא.

עו"ד ז'ק חן: האם אתה זוכר שבמהלך החקירות הארוכות שלך, שהיית עצור, החוקרים דאגו להזכיר לך שאתה מסובך מאוד בתיק בזק שנחקר חצי שנה קודם?

שורר: נראה לי.

עו"ד ז'ק חן: בוא נרענן. החוקרים אמרו לך שהראיות נגדך הן חומה בצורה. התיקים האלה שזורים בלי יכולת להפריד. למשל, אתה עצור 3 ימים ואומר לך החוקר. מה אתה רוצה לעשות עם כל זה? אתה עונה: להוכיח לכולם שלא עשיתי עבירה פלילית; פעם אחר פעם במשך יום שלם מכניסים לך מילים לפה כאילו אמרת/הסכמת ואתה מתקן לא אמרתי/לא הסכמתי. אתה אומר להם שהם לוחצים אותך להגיד דברים לא נכונים, הנחה הופכת לעובדה, וכשאני אומר לא אתם רבים.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: אומר החוקר, נתחיל מההתחלה. החוקרת אומרת לך: רוצה לחזוק לתיק בזק. החוקרים אומרים לך אתה מסובך מאוד בתיק בזק, נכון?

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: מנסים להכניס לפיך שאתה הסכמת איתם ואתה משיב בשלילה.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: אומרים לך שאי אפשר לנתק בין התיקים.

שורר: כך אמרו.

עו"ד ז'ק חן: לא סתם הם מזכירים לך את תיק בזק כל הזמן. הם רוצים שאתה תעשה מתמטיקה. זוכר שיח כזה?

שורר: לא.

עו"ד ז'ק חן: יש ראיות למכביר נגדך בתיק בזק. חומה בצורה של ראיות הם אומרים לך.

שורר: רואה.

עו"ד ז'ק חן: מציעים לך במפורש, יש תיק שאתה מסובך בו מעל לראש, בתיק 4000 הרבה פחות. תעשה מתמטיקה. מה תיתן לנו שנקל עליך שם. כך אני מבין את זה. מה אתה אומר?

שורר: קשה לי לפרשן. אם הייתי זוכר הייתי אומר. לא זוכר את כל הדיאלוג הזה. החקירה הייתה מאוד קשה. ציינתי זאת. הם מפרשים מה שכתוב.

עו"ד ז'ק חן: אתה אומר שהחקירה הייתה מאוד קשה. כך אמרת בחקירה הראשית. מה אתה אומר בזה שהחקירה הייתה קשה? היום בשנת 2023 אתה לא זוכר לפרטי פרטים מה שהיה בשנת 2018, גם בשנת 2018 לא זכרת מה היה בשנת 2014-2015. אבל עדיין יש אירוע. זה נצרב בך, נכון?

שורר: הקשיים, העדויות עצמן זה יצר אצלי חור שחור. החוויה אין ספק שצרובה בי.

עו"ד ז'ק חן: אתה אומר שהחקירה עצמה לא זוכר לפרטי פרטים כי החוויה הייתה קשה וזה יצר אצלי חור שחור. לא זוכר בגלל החוויה הקשה.

שורר: כל מה שאני קורא אני לא זוכר. רוב הדברים שקראתי לא זכרתי.

עו"ד ז'ק חן: מאמין לך. אבל שאני מראה לך עכשיו את הדברים, אנו צריכים להכין תשתית. לבין מה עומד מאחורי זה. אני רוצה לעשות איתך מאמץ משותף, אני רואה שמאיימים עליך בתיק בזק.

שורר: אין ספק.

עו"ד ז'ק חן: למה עשו זאת, אני מנסה להראות לך. אומרים לך תן לנו בתיק 4000 שאתה לא מסובך, וזה יקל עליך בתיק בזק, שם אתה מסובך מאוד.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: אחר כך חוזרים על הקטע הזה, למקרה שלא הבנת. אומרים לך, לכן אתה פה היום כדי לעשות מתמטיקה.

שורר: רואה.

השופט בר-עם: מה זו המתמטיקה?

שורר: לא זוכר את הדיאלוג הזה.

חן חוויית החקירה הייתה מאוד קשה, מעצר מאוד קשה?

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: גם כאשר אתה קורא דברים מתועדים, הדבר הזה, פשוט אתה לא זוכר אותו למרות שמדובר באירוע משמעותי.

שורר: נכון.

עו"ד ז'ק חן: מציעים לנחקר במצב שלך להיות עד מדינה. ניתן לך פה ושם.

שורר: לא זוכר.

עו"ד ז'ק חן: צר לי שאתה במצב כזה. מתנצל, אבל אצטרך להראות עוד כמה קטעים. לעומת ההצעה הזו שאומרים לך לעשות מתמטיקה ואמרת שלא היית קשור בשום דרך ולא יודע על אחרים ועל טובות הנאה לראש הממשלה – אל מול הצעות אלה אתה אמרת שפעלת מקצועית?

שורר: נכון.

עו"ד ז'ק חן: פה אתה אומר לי נכון. כי אתה יודע, אין לך ידיעה אחרת אם אתה זוכר או לא. זה מצב התודעה שלך, פעלת כמקצוען?

שורר: נכון. היית נושא משרה בקבוצה, הייתי אחראי על כל העסקה, בסוף היום כולל האישורים. כל זה מול הרגולטור. זו לא פעם ראשונה, היו עוד הרבה עסקאות אחרות.

עו"ד ז'ק חן: היה לך תפקיד לקדם עסקאות לקבוצה ואתה איש מקצוע.

שורר: נכון.

עו"ד ז'ק חן: לאורך כל החקירות, אתה אומר פעלת לקדם עסקה מול הרגולטור, זה היה תפקידך?

שורר: בהרבה עסקאות אחרות, לא רק בזו.

עו"ד ז'ק חן: זה לא מנוף יחיד שעשו לך כדי שתיתן להם מה שהם רוצים, כי אתה מכחיש בכל תוקף אם ידעת על טובת הנאה כלשהי לאש הממשלה. למשל, החוקרת אומרת לך: לא זכרת שהיית בקשר עם… אני רוצה להגיד לך, הכל יהיה מרוח על הכל, יהיה מרוח מעל דפי העיתון ומה שיזכרו מעמיקם שורר…
עכשיו היא נבהלת מעצמה ואומרת: יש סניגורים, בית הקיבול, כי דברים מתגלגלים לבית משפט. זה לא איום. אחרי שהיא מאיימת, היא אומרת שדברים נחשפים ונאמרים לסניגורים (רוצה להפיל את ההדלפות מראש על פרקליטיו).  טובלת ושרץ בידה. מאיימת ואומרת זה לא איום, זה הסניגורים יעשו. זוכר?

שורר: לא משהו ספציפי אבל איימו עליי כל הזמן בגדול. זה אני זוכר.

עו"ד ז'ק חן: לכן החקירה הייתה קשה, גם עצור, כל הזמן איומים עליך.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: אתה אומר, בסדר, רק מי שעובד מדינה אומר דבר כזה. למה התכוונת?

שורר: לא זוכר.

עו"ד ז'ק חן: האם תסכים איתי שרק עובד מדינה מסוגל לאיים עליך בפרסום משפיל בעיתון ורוחץ בניקיון כפיו.

שורר: לא זוכר, לא יודע פרשנות אחרת.

עו"ד ז'ק חן: לא סתם היא אומרת לך שזה יהיה מרוח בעיתון. אחד הדברים הקשים לך זה שמך הטוב.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: זו נקודת תורפה שהחוקרים מצאו בך ואיימו שאתה תוכפש בעיתון.

שורר: מתחבר להרגשה.

עו"ד ז'ק חן: השם שלך היה מרוח בעיתון. החוקר לוגסי אומר לך: אתה בוגד בערכים שגדלת עליהם. למה הוא התכוון?

שורר: אולי לדת שלי, לא יודע מה.

עו"ד ז'ק חן: אתה מבקש ממנו שיסביר לך למה. אומר לך – ככה. אחר כך מסביר, לא רק דברים שעשית בעבר, אלא דברים שאתה מגן עליהם. זה בגלל שאתה לא מתמסר אלינו, אז אתה בוגד בערכים?

שורר: יכול להיות.

עו"ד ז'ק חן: ידעו שקשה לך במעצר, זה אתה זוכר?

שורר: כן. היה לי מאוד קשה.

עו"ד ז'ק חן: החקירה שלך הודלפה. לאף סניגור לא היתה ההודעה שלך ולכן מאיפה זה יצא? היתה לך אותה בכלל?

שורר: לא.

עו"ד ז'ק חן: שיטה נוספת זה להתעניין בבילוי שלך בבית המעצר – 8 ימים. באחד הימים אתה מגיע ממעצר לחדר החקירות ושם החוקר שואל אותך אם היה לך משהו יותר מעניין שם.
מן הסתם יש לך זמן אולי תחשוב. הציעו לך לעשות מתמטיקה. אתה במצוקה במעצר, אתה יושב בחדר אחד עם רוצח. החוקר מקביל אותך לאנשים איתם אתה יושב בכלא.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: החוקר אומר שאתה בוגד בערכים שלך כי אתה לא נותן להם מה שהם רוצים כדי לעשות איתך מתמטיקה. ועכשיו מציעים לך שאתה לא שונה מרוצחים איתך בתא.

שורר: כך רומז, נראה לי.

עו"ד ז'ק חן: לא רק רומז. אומר במפורש, אנלוגיה מרתקת ממש: ששני אנשים הורגים מישהו אוחד אומר 'לא אני', אני מפשט לך כי אתה עם רוצחים. אני עושה לך אנלוגיה, לעולם שמתחיל להיות העולם שלך.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: זה מתחיל להיות העולם שלך לאט לאט.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: אדם לא צריך להוכיח שלא עשה עבירות, למרות רטוריקה שאומרת לו ההיפך. אנו במצב שעשינו עבירות. אתה אומר להם – אני לא צריך להודות שלא עשיתי עבירות. החוקרת אומרת לך – אנו הרבה אחרי זה. אתה אומר – אני לא אחרי זה. אתה משתף אותם במצוקה שאתה עובר כאדם בבית המעצר. נכון?

שורר: נכון.

עו"ד ז'ק חן: הם רצו לזהות חולשה. להגיד לך, מה שאתה מתלונן עליו, זה עולם שלך.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: אתה מביע מצוקות לא לגוף החשדות שאתה נחקר בהם. כי אתה אמרת לא עברת שום עבירה. אלא מעצר ותנאים שאתה נמצא בהם. השם שלך, המוניטין שלך, כותרות בעיתון. לזה אתה מתכוון, נכון?

שורר: כן… הייתי מופתע מהארכת המעצר.

עו"ד ז'ק חן: אתה פחדת וחששת שהפופוליזם הזה (עם הארכות המעצר על רקע פרשת פוזננסקי) ישפיע לגבי ההחלטות.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: באותה יום אתה אומר שהעיתונות מפמפמת ומשפיעה… אשר לי שבזמן אמת הטריד אותך תפיסתך שלתקשורת הייתה השפעה על ההחלטות

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: מתחבר גם למה שאמרתי לך קודם. הראיתי לך שחששת סביב האיום של החוקרת שהשם שלך יהיה מרוח בתקשורת. האיום שלה תפס אותך.

שורר: בהחלט.

עו"ד ז'ק חן: ואז לאט לאט משתחררות חרצובות לשונות החוקרים והחוקרות – ראינו שאתה חרד למעמדך, פופוליזם, פרסום והחלטות שהתקבלו בעניינך.
בוא נמשיך לחטט ולסובב. אומרת לך החוקרת: המעמד לא נעים, וזה לא יעזור לך. כולכם  מסכימים שהמעמד לא נעים, נכון?

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: אומרים לך שהעולם שלך הוא עולם של רוצחים, כי סיפרת להם על תא המעצר, עכשיו מתריסים בך.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: מעולם לא נחשדת שגנבת משהו ממישהו.

שורר: נכון.

עו"ד ז'ק חן: מטיחים בך שאת החי בעולם של רוצחים. גנב, מה זה עושה לך? איך אתה מרגיש עם זה?

שורר: מלחיץ.

עו"ד ז'ק חן: מגיעים לסוף החקירה שלך, אנו ביום שישי, באותו יום מפציע עוד חוקר יריב עמיעד, זוכר?

שורר: פחות.

עו"ד ז'ק חן: תפקידו בכניסה הזו היא לפצפץ אותה על המחבת, לאט לאט. אתה בסוף השבוע ומתה תעשה? נתן לך חומר למחשבה. הוא אומר לך – זה הזמן שלך למחשבה בתא המעצר. לא מקום פסטורלי, אבל זמן למחשבה יש לך.

שורר: אני מהנהן כי אני קורא. לא זוכר את הדיאלוג הזה.

עו"ד ז'ק חן: בוא תהיה עד מדינה

שורר: כנראה שזה משתמע. לא זוכר דיאלוג.

השופט בר-עם: החוקר לא הציע לך להיות עד מדינה?

שורר: מניח שהוא התכוון שאני יעזור להם.

עו"ד ז'ק חן: יש לך הסבר אחר?

שורר: כל הדיאלוג הזה עם החוקר הזה אני לא זוכר.

עו"ד ז'ק חן: יש לך פרשנות אחרת?

שורר: לא.

עו"ד ז'ק חן: הציעו לך לעשות מתמטיקה פעם אחר פעם. בין תיק שאתה מסובך עוד עד צוואר ותיק שאינך מסובך.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: מגיע יריב ומציע לך שבמהלך השבת בבית המעצר תשב ותעשה חושבים על צעד אחד קידמה. סיכמנו שההיגיון נותן אבל לא הזיכרון – שבו תשתף איתם פעולה?

שורר: נכון.

עו"ד ז'ק חן: עכשיו, אם יש לנו שאלה לגבי מה שחשבת. עכשיו זה חור שחור, אתה לא זוכר. הנה מה אתא אומר: חשבתי… לעזור לכם זה יהיה להמציא דברים שאני לא זוכר. זה מה שאתה אומר במפורש.

שורר: כן.

עו"ד ז'ק חן: אתה נאחז בזה, אגב מעצר.

שורר: כן.

מאמרים אחרונים

דב איכנולד (צילום: אלי ציפורי)

חקירה נגדית: העד דב איכנולד, מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות"

מנכ"ל הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות" נגד התקשורת והפרקליטות:
"אני מעריך את נתניהו, הזדהיתי עם חוסר ההוגנות שאמר על התקשורת, הייתי בעזה – התקשורת לא תמיד מדווחת כמו שצריך. נחום ברנע טועה"; והביקורת החריפה על התנהלות מומי משולם

הקליקו לתוכן »