יומן הבוקר
רביב דרוקר, בן כספית (ציל מסך), אורי קנר (צילום): אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים! החוקר אורי קנר מודה בעדותו: רצינו להגיע "הכי גבוה שאפשר" (לנתניהו) בתיק הצוללות כי השם שלו היה "מרוח בכל העיתונים" והחקירות התבצעו "גם מהעיתון". המשמעות: הניסיון להפליל את נתניהו היה בלי אישור יועמ"ש והתבסס על הכתבות הכוזבות של רביב דרוקר ובן כספית

החקירה הנגדית של עו"ד עמית חדד את החוקר אורי קנר על תיק 3000 ארכה כשעה בלבד, אבל המחישה את כל תפירת התיקים.

קנר, בהתבטאויות מדהימות, הודה שבתיק 3000 הם חיפשו מלכתחילה את נתניהו ובין היתר זה התבסס אווירה וכתבות בעיתונים, והכוונה היא בעיקר לכתבות הכוזבות של רביב דרוקר ובן כספית שניסו להפליל את נתניהו בכל מחיר.

***

זו חקירה שכל אחד חייב לקרוא – כדי להבין איך מכונת התפירה של הפרקליטות עבדה – חיפשה את ראשו של נתניהו בכל מחיר.

עו"ד חדד: אתה חקרת את מר דוד שרן שהוא עד במשפט הזה, אתה חקרת אותו. נכון?

קנר: בתיק הזה?

עו"ד חדד: בתיק 3000.

קנר: בתיק 3000 חקרתי אותו. כן. אבל זה לא קשור לחקירה הזאת.

עו"ד חדד: מאה אחוז. תיכף נראה. אני רוצה להציג לך כמה אמירות של דוד שרן ביחס אליך ואני מבקש שתגיד לי האם דוד שרן אמר אמת או לא. בסדר? נורא פשוט.
דוד שרן אמר כאן בבית המשפט שאתה הצעת לו בעת שהוא נחקר בתיק 3000 לשמש כעד מדינה. זה נכון או לא נכון?

קנר: מאחר שאני מעיד במסגרת תיק 4000, אני עשיתי ריענון לתיק 4000, לא לתיק 3000.

עו"ד חדד: אז אתה לא זוכר?

קנר: אם תראה לי אני אוכל להתייחס.

עו"ד חדד: אני לא רוצה להראות לך, ורוצה שתתייחס.

קנר: אז אני לא זוכר. אני לא רוצה להתחייב כי לא עשיתי ריענון ואני לא מכיר את החומרים לעומק. זה היה חקירה עוד לפני 3000 אז,

עו"ד חדד: תראה, אתה גם העדת לא מזמן בתיק אחר, באחת מהפרשיות הקטנות בתיק 3000.

קנר: נכון.

עו"ד חדד: וקראת שם את החומר, ואני שואל אותך. אתה יכול גם להגיד 'אני לא זוכר'. זה גם בסדר. כל תשובה שלך היא טובה.

קנר: אמרתי שאני לא זוכר ולא עשיתי ריענון ל-3000, זו הסיבה שאני לא זוכר.

עו"ד חדד: תגיד לי, הצעת להרבה אנשים במסגרת תיק 3000 להיות עד מדינה?

קנר: לא הצעתי באופן מפורש להיות עד מדינה.

עו"ד חדד: אוקיי. אז תגיד את זה ככה, פשוט. אז למה אתה אומר שאתה לא זוכר? אם לא הצעת לאף אחד, ממילא גם לא הצעת לדוד. נכון?

קנר: סביר להניח. אמרתי לך, אני לא זוכר את החקירה של דוד לעומק אז אני לא רוצה להתחייב.

עו"ד חדד: מר קנר, בוא, אתה לא יכול להגיד לי שאתה לא הצעת לאף אחד ואז להגיד לי שבגלל שאתה לא זוכר את החקירה של דוד אז אתה לא בטוח. אם לא הצעת לאף אחד, אז לא הצעת לאף אחד. אם לחלק אתה מציע ולחלק לא ואתה לא זוכר את דוד, זה בסדר. גם זה בסדר. כל תשובה היא טובה.

קנר: תשים לב לניואנסים שאמרתי. לא הצעתי במפורש, ואני מדגיש את ה-מפורש, לאף אחד להיות עד מדינה.

עו"ד חדד: הבנתי. אז מה? ב-inuendo? ברמיזה?

קנר: ברמיזה היה. אתמול אם היית פה היית שומע שהיה גם ברמיזה.

עו"ד חדד: לא הייתי פה אתמול.

קנר: מה?

עו"ד חדד: יש לך יתרון. לא הייתי פה אתמול.

קנר: אני בטוח שאתה יודע מה היה פה.

עו"ד חדד: דבר נוסף שדוד העיד עליו, הוא העיד שאתה חיפשת את ראש הממשלה ואמרת לו שהוא כראש לשכה לשעבר של ראש הממשלה יכול להביא לכלוכים על ראש הממשלה.

קנר: יכול להיות שנאמר. אני לא זוכר.

עו"ד חדד: בפרשת 3000 אתה מחפש לכלוכים על ראש הממשלה. זה יכול להיות.

קנר: אמרתי יכול להיות, אני לא זוכר. כמו שאמרתי קודם, לא עשיתי ריענון לתיק 3000.

עו"ד חדד: הכל בסדר. דרך אגב, לא הציגו לך את החקירות של דוד שרן בתיק 3000 לפני שבאת לפה?

קנר: לפה?

עו"ד חדד: כן.

קנר: ממש לא.

עו"ד חדד: טוב. כי הנושא הזה כבר עלה פה במשפט. עוד דבר שסיפר עליו דוד שרן, זה שנאמר לו בבירור שהמטרה היא להגיע לראשו של ראש הממשלה, במהלך החקירה.

קנר: ממה שאני זוכר לגבי דוד שרן בהקשר לתיק 3000 ובכלל כל העדים והנחקרים שחקרתי במסגרת תיק 3000, אנחנו רצינו להגיע להכי גבוה שאפשר.

עו"ד חדד: מה זה הכי גבוה שאפשר? למגדל בדובאי הכי גבוה שאפשר?

קנר: הכי גבוה שאפשר בשרשרת המזון.

עו"ד חדד: תסביר לי מה זה אומר. אני לא מבין.

קנר: מי שאחראי ומי שידע ומי שהתווה, אם היו לנו ראיות, אנחנו רצינו להגיע להכי גבוה שאפשר. זה המטרה בכל החקירות שאני חוקר.

עו"ד חדד: אתה רצית לבורג' חליפה להגיע? למגדל הכי גבוה בעולם? או שרצית להגיע לראש הממשלה הכי גבוה שאפשר?

קנר: אנחנו רצינו כמו שאמרתי, אתה לא תשנה את התשובה שלי. רצינו להגיע הכי גבוה שאפשר. אם זה היה מגיע,

השופט משה בר-עם: מאיזו בחינה גבוה?

קנר: הכי גבוה שמי שאחראי מבחינת העבירות במקרה הזה בתיק 3000, הדמות הכי בכירה, אז כמובן להגיע אליו. לא רצינו להסתפק,

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: יש זהות לדמות הזו או שזה היה משהו תיאורטי?

קנר: לא.

השופטת פרידמן-פלדמן: יש מישהו שחשבתם עליו? אתה אומר הכי גבוה,

קנר: היה שטייניץ, היה נתניהו שגם כן, הרי הפרסומים היו בהתחלה שנתניהו ידע, שנתניהו עשה. ככה התחלנו את החקירה ב-3000. אז כמובן כשאני אומר הכי גבוה, אני לא מתכוון לבורג' חליפה כמו שחברי אומר.

השופט בר-עם: רק צריך להבהיר פשוט. זה הכל. בסדר.

עו"ד חדד: בסדר. זאת אומרת הכיוון היה לנסות ולהגיע הכי גבוה שאפשר?

קנר: נכון. אמרתי את זה כרגע.

עו"ד חדד: מאה אחוז. עכשיו, אתה היית חוקר בכיר בתיק הזה. נכון?

קנר: חוקר. הייתי חוקר משמעותי בתיק הזה, עשיתי פעולות משמעותיות בתיק הזה.

עו"ד חדד: משמעותי. אין בעיה. ובין היתר חקרת גם את מיקי גנור?

קנר: גם חקרתי את מיקי גנור.

עו"ד חדד: ואת דוד שרן אמרנו, נכון?

קנר: גם חקרתי את דוד שרן.

עו"ד חדד: ועוד עדים נוספים?

קנר: אני לא זוכר, אבל מן הסתם היו עוד אנשים שחקרתי.

עו"ד חדד: הבנתי. והפרשה הזאת נחקרה באופן גלוי החל מחודש פברואר 2017. נכון?

קנר: לא זוכר.

עו"ד חדד: אז תיקח את זה ממני כנתון.

קנר: אם אתה אומר וזה מה שהיה, אז אין על מה להתווכח.

עו"ד חדד: בסדר. אז בוא תאשר לי שהפרשה הזאת נחקרת לאחר שכבר הציבור יודע שיש תיק 1000 שנחקר ותיק 2000 שנחקר.

קנר: אני לא מכיר את תיק 1000 בכלל, זה לא מעניין אותי תיק 1000 אז אני לא יודע. תיק 2000 גם לא מעניין אותי כי לא חקרתי, זה היה חקירות של יאח"ה.
אני הייתי ביאל"כ כמו שאמרתי בעדות הראשית שלי, אני הייתי חוקר ביאל"כ, רמ"ח ביאל"כ, הייתי אז או מפקד כוח משימה או רמ"ח סער שצורפתי לתיק 3000, ואחר כך לתיק 4000. אבל 1000 ו-2000 זה לא היה קשור בכלל ליאל"כ.

עו"ד חדד: לא קשור אליך בכלל.

קנר: נכון.

עו"ד חדד: אתה קראת את חומרי החקירה בתיקים האלה?

קנר: לא.

עו"ד חדד: יש לך מושג מה נאמר שם? למשל דוד שרן שאתה הולך לחקור אותו, אתה בודק לפני כן מה הוא אמר בתיק 1000?

קנר: לא.

עו"ד חדד: אין לך מושג.

קנר: אין לי מושג.

עו"ד חדד: מאה אחוז. בסדר. תגיד לי, המספר 3000 בתוך 1000, 2000, 3000, 4000. המספר הזה, בוא תספר לי איך הוא בא לעולם?

קנר: אין לי מושג. לא אני נתתי את השם.

עו"ד חדד: מי נתן את השם?

קנר: לא זוכר.

עו"ד חדד: מי יכול לתת שמות? מי נותן שמות לתיקים?

קנר: מי נותן שמות? יש כל מיני. קצינים, זה, זה לפעמים,

עו"ד חדד: קצינים. בוא תגיד לי קצין. מי זה?

קנר: אבל אמרתי לך שאני לא יודע מי נתן את השם 3000, אני אומר לך שאני,

עו"ד חדד: מי נותן שמות? תגיד לי שמות של קצינים שנותנים שמות.

קנר: שניה. תן לי לענות. אני אומר, אני לא נתתי, אני לא זוכר מי נתן, אני לא יודע אם ידעתי מי נתן. לפעמים זה בנות הערכה שנותנות שם של פרשיה אז אני לא יכול להגיד לך.

עו"ד חדד: בת הערכה שקבעה את השם 3000?

קנר: אני אומר, לפעמים בנות הערכה נותנות שמות לפרשיה.

השופט בר-עם: מי נתן ב-4000? אדוני יודע?

קנר: לא, אין לי מושג.

עו"ד חדד: גם בת הערכה?

קנר: אני לא אמרתי ש-3000 בת הערכה.

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא לא יודע.

עו"ד חדד: לא יודע. זה בסדר.

קנר: לפעמים בנות הערכה גם נותנות שמות של פרשיות.

עו"ד חדד: אני אומר לך שאתה הובלת במסגרת התיק הזה, 3000, חקירה נגד ראש הממשלה. אתה הובלת קו חקירה כזה. נכון או לא נכון?

קנר: אני רציתי להגיע הכי גבוה שאפשר ולדעת מה היה ולהגיע לחקר האמת.

עו"ד חדד: טוב. תראה, אני רוצה להקריא לך מה אתה אמרת כשנחקרת בבית המשפט בפרשה של צחי ליבר. אתה זוכר שנחקרת שם?

קנר: כן.

עו"ד חדד: אתה אמרת כך, כך אתה מצוטט: "אני אמרתי לך במפורש, אני היה לי כיוון חקירה, גם שטייניץ, גם נתניהו היה כיווני חקירה וטבעי שאתה שואל נחקרים על הדברים האלה".

קנר: נכון. מה שאמרתי עכשיו זה פחות או יותר אותם מילים.

עו"ד חדד: כן. אתה עומד מאחורי הדברים.

קנר: מאה אחוז.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו נתחיל לראות את המקומות בחקירה של דוד שרן מה עשית, מה שאלת, בוא נראה ביחד את הדברים ברשותך.

קנר: בבקשה.

עו"ד חדד: קודם כל, אני מקריא לך מהחקירה של דוד שרן מה-5 בספטמבר 2017. אתה שואל אותו כך, עכשיו אני שואל, לא קראת את תיק המתנות בכלל. נכון?

קנר: לא.

עו"ד חדד: אין לך מושג, כלום, שום דבר?

קנר: לא.

בשלב זה הפרקליטות מבינה שנקלעה לברוך גדול ומנסה למנוע את המשך החקירה הנגדית בטענה די מגוחכת שכל החומרים בתיק 3000 הם לא בין החומרים של תיקי האלפים האחרים, אך השופטים מאשרים את המשך השאלות:

עו"ד חדד: אתה אומר לשרן "בתיק המתנות", שאמרת שאין לך מושג לגביו, או שיש לך עכשיו?

קנר: אתה רוצה להמשיך?

עו"ד חדד: לא. אני רוצה לשאול אותך כאן.

קנר: מה אתה רוצה לשאול?

עו"ד חדד: אתה מתחיל "בתיק המתנות" אני שואל אותך, הנה, אתה בא לדבר איתו על תיק המתנות.
אמרת שאתה לא יודע מה זה תיק המתנות, זה לא אצלך ביחידה, לא קראת את החומר. עכשיו כשאני מקריא לך "בתיק המתנות", האם אתה יודע, האם קראת? שאלת אותו "מה התבקשת לעשות בתיק המתנות"?

קנר: אוקיי.

עו"ד חדד: מה התשובה?

קנר: קודם כל, כמו שאמרתי, לא קראתי חקירות במסגרת 1000 או 2000, ואני לא הכרתי את הדבר הזה. שוב פעם, ולא עשיתי איזה שהוא ריענון לתיק הזה, אז אני לא יכול להתייחס לכל הקונטקסט, אבל עם דוד שרן ביליתי תקופה ארוכה. חקרתי אותו, הייתי במעצר בבית שלו, תשאלתי אותו.
יכול להיות שזה עלה באחת מהחקירות שהוא דיבר שהוא מסר עדות או נחקר, אני לא יודע אם הוא נחקר באזהרה או לא בתיק המתנות, ושאלתי אותו אם מישהו אמר לו משהו לעשות. זהו. זו התשובה.

עו"ד חדד: מה זה אומר "משהו לעשות"? בוא תסביר לנו. מה זה "משהו לעשות". מה הכוונה? לעשות שכיבות סמיכה, תרגילי בוקר? מה זה ה"משהו לעשות"?

קנר: להגיד משהו, למסור משהו.

עו"ד חדד: למי להגיד?

קנר: כששואלים אותו במשטרה אז אולי הוא, להגיד גירסה כזו או גירסה אחרת, כן מכיר, לא יודע.

עו"ד חדד: אה, אתה שואל האם מישהו אמר לו לשבש מהלכי חקירה?

קנר: יכול להיות. כן.

עו"ד חדד: כן. תגיד לי, לפני שאתה עושה דבר כזה, שאתה שואל אדם 'האם אמרו לך לשבש מהלכי חקירה', אתה לא צריך להזהיר אותו לפני כן?

קנר: את מי?

עו"ד חדד: את דוד שרן. להגיד לו 'אתה חשוד, אני הולך לשאול אותך שאלה אם ביצעת עבירה, האם אמרו לך להגיד משהו'.

קנר: לא אמרתי לו 'האם ביצעת עבירה', אמרתי 'אם אמרו לך לעשות משהו'.

עו"ד חדד: זה לא עבירה לדעתך?

קנר: יכול להיות שלא.

עו"ד חדד (בעקבות הערת השופטים): לא, אני רוצה לדעת האם לפני שהוא הולך לעד דוד שרן ושואל אותו 'האם אמרו לך מה להגיד במשטרה' זאת אומרת 'האם שיבשת הליכי חקירה' בתיק 1000, לא בתיק 3000.
האם לפני כן עצרת, הזהרת את העד מר שרן. אני מזכיר, אנחנו בספטמבר 2017, התיקים רצים במקביל. האם עצרת, אמרת לו 'תשמע, אתה חשוד'.

קנר: במקביל למה?

עו"ד חדד: במקביל לתיק.

קנר: איזה תיק עוד במקביל?

עו"ד חדד: המספר 3000 שבו הערכה נתנה לשיטתך.

קנר: לא אמרתי,

עו"ד חדד: אולי בת הערכה. רק אולי. אולי.

קנר: בוא נדייק.

עו"ד חדד: מאה אחוז. אני רק עוסק בדיוק. עכשיו בוא תדייק לנו. האם לפני ששאלת את דוד שרן בחקירה בתיק 3000, תיכף אני אקריא לך את כל הציטוט, 'האם מישהו אמר לך מה להגיד בתיק 1000, האם שיבשת מהלכי חקירה', האם עצרת לפני כן, לפני שאתה שואל שאלה, כי אם הוא אומר 'כן' הוא מפליל את עצמו. נכון? אם הוא היה עונה לך 'כן' הוא מפליל את עצמו. נכון?

קנר: סימן שאלה? אני יכול לענות?

עו"ד חדד: סימן שאלה. כן.

קנר: אז אני אענה לך. קודם כל, לא אמרתי לו 'האם שיבשת', לא נראה לי שאמרתי לו 'האם שיבשת', אבל כמו שאתה מקריא, אז כן נאמר לו בתיק המתנות 'מה עשית'. אני לא ראיתי מקום לפני שהוא חשוד במשהו, להזהיר אותו. זה הכל.

עו"ד חדד: זאת אומרת, לשיטתך, אם שואלים אדם 'האם שיבשת מהלכי חקירה' לא צריך,

קנר: אני לא שאלתי 'האם שיבשת'.

עו"ד חדד: בסדר. אני אקריא לך את כל הציטוט. "מה התבקשת לעשות בתיק המתנות" עונה לך דוד שרן "אין דרך בעולם" ואז אתה אומר לו "מה התבקשת להגיד? למסור גירסה מסוימת? עשו לך הכנות?" הוא שואל אותך "בתיק המתנות?" אתה אומר לו "כן. עשו לך הכנות? אמרו לך לפני החקירה, מישהו אמר לך מה להגיד? מישהו אמר לך מה להגיד?"
"בתיק המתנות?" שואל אותך דוד שוב בפליאה. אתה אומר לו "כן". "כשבאתי לתת עדות?" "כן"? הוא אומר "מה פתאום" "מסרת עדות אמת?" ואז הוא אומר לך "ברור". ואז אתה אמר לו "אוקיי, טוב" והוא שואל אותך "למה, אני שייך לתיק המתנות? אולי עכשיו כן?" ואז אתה אומר "תשמע", נעצור שניה פה. תיכף נמשיך.

קנר: לא, תמשיך. זה נשמע מעניין. למה הפסקת?

עו"ד חדד: מר קנר, תאמין לי שזה נשמע מעניין ואני אמשיך.

קנר: אז תמשיך.

עו"ד חדד: זה מאוד מעניין. אני רוצה לעצור פה.

קנר: אמרת שאתה רוצה לעשות את זה קצר אבל אתה כאילו, בוא תיתן לי את כל הקונספט אני אענה לך על כל הקונספט.

עו"ד חדד: מאה אחוז. תודה קנר. עכשיו אני שואל את השאלות, אני יודע שאתה לא רגיל בזה. עכשיו, השאלה היא נורא פשוטה. אתה מתחיל להטיח בו. אתה רואה, יש פה איזה שיח של 'מסרת אמת?, מישהו הכין אותך?' היה לך חשד שמישהו הכין אותו בתיק המתנות?

קנר: לא זוכר. לא זוכר, לא יודע. אין לי מושג.

עו"ד חדד: היה לך מנדט בכלל לחקור על תיק המתנות? לשאול שאלות על תיק המתנות?

קנר: לא חשבתי שצריך פה איזה שהוא מנדט או משהו. לא היה פה איזה שהוא משהו שאני נכנס לקרבי תיק המתנות. לא הכרתי, לא מכיר, גם היום אני לא מכיר.

עו"ד חדד: זאת אומרת לקחת עד תביעה או עד שנחקר,

קנר: אם העד מספר לי,

עו"ד חדד: שניה, מר קנר, כשאני מדבר אתה בשקט ולהיפך. כשאתה מדבר אני אנסה גם להקשיב לך.

קנר: מצוין. לא, לא תנסה. אתה תקשיב לי.

עו"ד חדד: גם אתה רק מנסה.

קנר: לא.

עו"ד חדד: אין בעיה, אתה יודע מה? בוא נראה, כמה שתעמוד בזה אני אעמוד בזה. בסדר?

קנר: מצוין.

עו"ד חדד: יופי. אז עכשיו אני רוצה להבין. אתה חוקר בתיק 3000, לא מכיר את תיק 1000 לשיטתך.

קנר: נכון.

עו"ד חדד: אף אחד לא פנה אליך, לא ביקש ממך לבדוק האם דוד שרן הוא עד אמת או עד שקר?

קנר: נכון.

עו"ד חדד: אז מה זה? יוזמה פרטית שלך?

קנר: כן.

עו"ד חדד: פרטיזן?

קנר: אתה אומר 'פרטיזן'. אני אומר יוזמה פרטית, אמרת, אמרתי לך כן. זה משהו שתוך כדי חקירה, אם דוד מדבר איתי ואומר לי 'מסרתי עדות בתיק המתנות', אז ראיתי את זה לגיטימי לשאול את זה.

עו"ד חדד: הוא לא אמר לך שהוא מסר עדות בתיק המתנות. אתה שואל אותו והוא מופתע. הוא אומר לך 'מתנות?'.

קנר: לא, בתמליל הזה הוא לא אומר. יכול להיות שהוא אמר בתמלילים אחרים, יכול להיות שהוא אומר בחקירה, אין לי את כל חומרי החקירה.

עו"ד חדד: ואם אני אומר לך שהוא לא דיבר על המתנות עד השלב הזה? אתה מעלה את זה. מה תגיד?

קנר: אני לא יודע. לא יודע להסביר.

עו"ד חדד: לא יודע. טוב.

קנר: אבל שוב פעם, בוא נקרא את כל החומרים ואז נדע.

עו"ד חדד: בסדר. אז אתה אומר שלא הייתה לך אינדיקציה ואתה החלטת לשאול על תיק המתנות?

קנר: נכון.

עו"ד חדד: בוא נמשיך. אמרת שאתה רוצה את ההמשך. אתה אומר לו "תשמע, אתה בראש לשכה של נתניהו, יודע דברים, מכיר דברים, מכיר את הלכלוכים, יודע הכל.
בוא תספר לנו הכל. בוא תספר לנו מה אתה יודע". אתה אמרת את זה?

קנר: אם זה כתוב, אז אמרתי.

עו"ד חדד: אוקיי. ואז הוא שואל אותך "בתיק המתנות?" ואתה אומר לו "בתיק המתנות, הכל. מה שאתה יודע. זה הזמן לספר".

קנר: רק תיק המתנות אני אומר לו?

עו"ד חדד: אני מקריא לך. לא, אתה אומר לו "תיק המתנות, הכל".

קנר: הכל. אז אני רוצה לדעת הכל.

עו"ד חדד: "מה שאתה יודע".

קנר: אני רוצה לדעת הכל.

עו"ד חדד: אני רוצה לדעת, אם אין לך מנדט לחקור בתיק המתנות, אם אתה לא ביחידה שחוקרת את תיק המתנות, אם לא קראת את החומר, לשיטתך, לא שאני מאמין לך, אבל לשיטתך,

קנר: אל תאמין. אתה לא צריך להאמין לי. אני מקווה שבית המשפט מאמין לי.

עו"ד חדד: אז בוא תסביר לי למה אתה מבקש ממנו, למה אתה אומר לו שהוא 'ימסור לך את הלכלוכים על הלשכה', מה בכלל מעניינים אותך הלכלוכים? אתה בכלל לא חוקר את נתניהו בתיק הזה.

קנר: בתיק 3000 לא מעניין אותי לכלוכים? לא מעניין אותי להגיע לחקר האמת, להכי גבוה שאפשר? בטח שמעניין אותי.

עו"ד חדד: אבל נתניהו לא חשוד בתיק 3000.

קנר: אבל, ברור שהוא לא חשוד בתיק 3000 אבל אם יעלה שהוא כן חשוד אז יפתחו בחקירה נגדו.

עו"ד חדד: מה זה 'יעלה'? אתה הולך לים לדוג את נתניהו באופן ספציפי. מה זה 'יעלה'?

קנר: ממש לא. ממש לא.

עו"ד חדד: זה לא באופן אקראי איזה עד בא ומספר לך.

קנר: ממש לא הולך לים ולא הולך לדוג ולא הולך שום דבר. היו חשדות מאוד חמורים בתיק 3000, התיק הזה היה בתקשורת, השם של נתניהו,

עו"ד חדד: מה אכפת לי בתקשורת?

קנר: רגע שניה, אבל אמרנו, יש הסכם, נכון?

עו"ד חדד: אתה צודק.

קנר: נתניהו, השם שלו היה מרוח על כל העיתונות,  על כל העיתונות היה מרוח שהוא היה ומכיר ודוד שמרון וכל הדברים האלה.

עו"ד חדד: אתה חוקר מהעיתון?

קנר: גם, משתמשים במידע גלוי.

עו"ד חדד: כן. מידע גלוי. תגיד לי, אתה יודע שלפני שחוקרים חשדות על ראש ממשלה צריך אישור של יועץ של משפטי לממשלה?

קנר: קראת את סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה?

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם אתה יודע.

קנר: אני שואל אותך בשאלה אם קראת את סעיף 17.

עו"ד חדד: לא, אתה לא עונה בשאלה.

קנר: זכותי לענות איך שאני רוצה. אם זה לא מתאים לך, תנסה לשאול אותי,

השופט בר-עם: אדוני ישיב לשאלה. נעזוב את סעיף 17.

עו"ד חדד: אני מבקש שתענה לשאלה שלי. האם אתה יודע שלפני שחוקרים חשדות נגד ראש ממשלה צריך אישור מהיועץ המשפטי לממשלה?

קנר: זה לא לשון סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה שאומר לפתוח בחקירה, אבל לא פתחנו בשום חקירה. בדקנו ורצינו להגיע לחקר האמת. אם היה עולה, ולא עלה חשד כזה בסופו של דבר בתיק 3000, אם היה עולה, היה מתבקש אישור ומן הסתם, או שהיה מתקבל או שלא היה מתקבל אישור.

עו"ד חדד: הבנתי. זאת אומרת שלשיטתך מותר לך לקחת את ראש הלשכה של ראש הממשלה, שהוא חשוד בתיק אחר, ולהתחיל לבוא ולשאול אותו שאלות על ראש הממשלה, כי אז אם הוא יפליל את ראש הממשלה יהיו לך חומרים ואז רק תפנה ליועץ המשפטי לממשלה ותבקש אישור לחקור את ראש הממשלה. כן?

קנר: נכון מאוד.

עו"ד חדד: אוקיי. זו התפיסה.

בשלב זה הפרקליטות שוב מנסה להתנגד לקו החקירה, אחרי שקנר גורם לה נזק רב. אחרי דיון די ארוך עו"ד חדד ממשיך:

עו"ד חדד: אתה זוכר, הקראתי לך את הציטוט. אחרי שדיברנו על המתנות ושאלתי אותך אם החשדתי אותו בשיבוש בתיק 1000" אתה אומר לו "תשמע, אתה בראש הלשכה של נתניהו, יודע, מכיר דברים, מכיר את הלכלוכים, יודע הכל, בוא תספר לנו הכל, בוא תספר לנו מה אתה יודע"
שואל אותך דוד בפליאה "בתיק המתנות?" ואתה אומר לו "בתיק המתנות, הכל, מה שאתה יודע זה הזמן לספר הכל". בסדר?

קנר: טוב.

עו"ד חדד: 1. למה אתה מבצע חקירה בתיק 1000, בתיק המתנות?

קנר: אני לא חושב שביצעתי חקירה בתיק המתנות. אם יש איזה שהוא אזכור, זה אזכור ממש קטן ושולי, לא הכרתי, אני לא מכיר את התיק, לא יודע איזה מתנות, רק מה ששמעתי בתקשורת כמובן, סיגרים שמפניות וכל השטויות האלה, אני ממש לא מכיר את זה.

עו"ד חדד: אני מסכים איתך שזה שטויות. רק השאלה היא כזאת, תראה, אתה שואל דברים מהתקשורת, אני מבין. אבל אתה אומר לדוד שרן "הלכלוכים האלה, לכלוכים, אתה יודע על הלכלוכים", מה ציפית שהוא יספר לך כשאתה שואל אותו על לכלוכים?

קנר: שאם הוא ירצה לספר לנו מה היה, אז מצוין.

עו"ד חדד: באיזה נושא?

קנר: תיק 3000 בעיקר, אבל אם יש לו עוד דברים, אז סבבה. שיספר לנו.

עו"ד חדד: גם בנושאים אחרים.

קנר: אם יש נושאים אחרים, אני לא יודע, שיספר לנו הכל, את כל האמת. מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: לא, אתה אומר לו ככה "מכיר את הלכלוכים, יודע הכל, בוא תספר לנו הכל, בוא תספר לנו מה אתה יודע". נכון?

קנר: בדיוק מה שאמרתי עכשיו.

עו"ד חדד: ואתה אומר שזה תיק 3000?

קנר: גם תיק 3000. אמרתי הכל. נכון? רשום פה 'הכל'.

עו"ד חדד: כן אבל אז דוד שרן שואל אותך, ואני הקראתי לך, אתה רק לא זוכר,

קנר: אבל אמרתי ה'הכל'. נכון?

עו"ד חדד: לא, אתה עונה לו 'בתיק המתנות הכל'.

קנר: הכל. נו סבבה.

עו"ד חדד: אבל אתה אומר קודם כל בתיק המתנות.

קנר: גם. במה שהוא יודע. ברור.

עו"ד חדד: במה שהוא יודע. כלומר, אתה חוקר אדם בתיק 3000, הוא חשוד שם, לך אין אישור, אתה לא קיבלת אישור לקו הזה מאף אחד?

קנר: לא קיבלתי אישור.

עו"ד חדד: לא קיבלת אישור, ואתה שואל אותו על לכלוכים, שזה הכל באופן כללי, 'כל מה שאתה יודע על נתניהו'.

קנר: כל מה שהוא יודע. כן.

עו"ד חדד: כן. זאת אומרת זה לא משנה אם זה 3000, אם זה מתנות או בכלל נושא אחר שאתה בכלל לא מכיר. נכון?

קנר: אם הוא ירצה לשתף אותנו אנחנו נשמח לשמוע.

עו"ד חדד: זה לא ירצה, זה לא שיחת רעים. אתם לא יושבים בבית קפה ואתה שואל אותו 'בוא תספר לי'. אתה חוקר משטרה, הוא נחקר כחשוד בתיק, נכון?

קנר: נכון מאוד.

עו"ד חדד: ואתה אומר לו 'תספר לי על הכל', אתה אומר שזה יכול להיות על 1000, על 2000 או על 6000 או 5000 לצורך העניין. נכון?

קנר: נכון מאוד.

עו"ד חדד: נכון מאוד. בסדר. עכשיו, לאורך כל החקירה אתה ממשיך ושואל את דוד שרן, למשל בחקירה שלו ב-11 בספטמבר, אתה אומר לו "אני אומר לך, אתה צריך לקחת את ההחלטה לעזור לעצמך. אתה צריך לבוא ויש לך קלפים, יש לך קלפים. אל תענה לי, יש לך קלפים. אם לא היה לך מה למכור לא הייתי מדבר איתך. יש לך מה למכור".
כשאתה אומר לו פה על 'יש לך מה למכור' שוב אתה מדבר על תיק המתנות, על תיק 2000, על כל תיק.

קנר: בעיקר תיק 3000 כי אנחנו מתעסקים,

עו"ד חדד: בעיקר אני מבין.

קנר: רגע, אבל היה לנו איזה הסכם קטן, נכון?

עו"ד חדד: היה לנו הסכם גדול, אל תקטין אותו.

קנר: אז אני אומר, בעיקר תיק 3000, אבל אם הוא רוצה לתת לנו עוד דברים, אנחנו נשמח, כמובן.

עו"ד חדד: לא, לא עוד דברים. זה גם תיק 1000 ו-2000 כמובן.

קנר: מה שהוא רוצה לדבר ולהגיד, אני אשמח לשמוע.

עו"ד חדד: על ראש הממשלה.

קנר: גם על ראש הממשלה, גם על שרים, גם על כל מי שיש לו משהו להגיד, אני אשמח לשמוע.

עו"ד חדד: והוא אומר לך "ואם אתה טועה, ואין לי מה למכור" אתה זוכר את זה?

קנר: שוב פעם, לא עשיתי הכנה, אבל אם כתוב אז סבבה. מצוין.

עו"ד חדד: בוא נמשיך. אתה אומר לו "אז אתה בבעיה רצינית. אמרתי לך, גמרנו לחפש אותך. אתה בן אדם הגיוני, יודע שמה שיש ועם מה שהוצג לך במהלך החקירות, אתה חמש-שש שנים הולך לשבת בכלא". אתה כבר שופט. "בוא תראה איפה האינטרס שלך והאינטרס שלי נמצאים ואיזה קלף אתה יכול להוציא מהשרוול. אני הולך עכשיו לישיבה, תחשוב בינתיים, לא יהיו הרבה הזדמנויות" הוא אומר לך "אהה" ואתה אומר "בוא תצטרף. מחכים לך בגדה. זה הזמן לקבל החלטות".

קנר: היינו שמחים להגיע לחקר האמת גם באמצעות עדי מדינה.

עו"ד חדד: זה אני מבין, כולנו שמחים כל הזמן, הלוואי והיה קשר בין האמת לבין מה שנעשה בתיקים שלנו. הלוואי. אפילו קשר רופף. אבל אני שואל אותך,

קנר: הייתה עבודה מצוינת, חקירות מעולות, צוות חקירה,

השופטת פרידמן-פלדמן: מר קנר, השאלה הייתה אם זו הצעה לשרן להיות עד מדינה. הקטע הספציפי שהקריא,

קנר: היינו שמחים.

השופטת פרידמן-פלדמן: לא, לא מה הייתם שמחים.

עו"ד חדד: לא, לא אכפת לי שאתה שמח.

השופטת פרידמן-פלדמן: האם אתה מציע לו פה להיות עד מדינה?

קנר: אני רומז לו, כן,

השופטת פרידמן-פלדמן: רומז לו.

קנר: שיש אפשרות שהוא יהיה עד מדינה או שישתף פעולה בצורה אחרת. עדיף בלי עד מדינה כי בעד מדינה יש מחירים, עם כל הכבוד.

עו"ד חדד: סליחה רגע, אני לא מבין מה אתה אומר. אתה לא קשוב מספיק. אתה אדם חכם, אני מאוד מתרשם ממך, אבל אתה לא קשוב מספיק.

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא הציע. התשובה הייתה 'כן'. עד מדינה, ועדיף לא כעד מדינה כי עד מדינה, יש תשלומים בצידו.

עו"ד חדד: לא, הוא אמר 'עדיף לא כעד מדינה' ואני לא מבין. אתה אומר לו "אם היה לך מה למכור". עד רגיל מוכר דברים?

קנר: עד רגיל, אם הוא רוצה שיתחשבו בו אחר כך בהליך השיפוטי אז אם הוא, כמובן שיש משקל להודיה, לחסכון זמן שיפוטי. ודאי שיש לזה משקל. ודאי.

עו"ד חדד: אז זו הזמנה להודעות כדי לקבל התחשבות מבית המשפט?

קנר: זו הזמנה שתבוא,

עו"ד חדד: מר קנר, כולנו פה אתה יודע, כבר הלכנו איזה מטר וחצי גם בתיק הספציפי הזה, למה אתה אומר לו 'אתה הולך לכלא לחמש-שש שנים, איזה קלף אתה יכול להוציא מהשרוול', מה הקשר בין קלף מהשרוול לבין מה שאמרת? קלפים משרוול זה לא להודות.

השופטת פרידמן-פלדמן: עו"ד חדד, הוא כבר ענה. הוא היה שמח לקבל כל דבר על כל אחד.

השופט בר-עם: גם כעד מדינה. הוא אמר את זה.

עו"ד חדד: בספטמבר 2017, אתה אומר לו ככה: "היו לך הרבה הזדמנויות שלא ניצלת אותן. ספר כל מה שאתה יודע על הצמתים שהיית, גם בלשכה של שטייניץ, גם אחר כך אצל ראש הממשלה. כל הבחירות, הכל הכל הכל, זו הדרך היחידה שלך איך שהוא להיטיב עם עצמך".
ואז הוא אומר לך "טוב, זה לא קשור לעניין" ואתה אומר לו "זה העתיד שלך. אתה חייב לחשוב על עצמך ולא לחשוב על אחרים עכשיו" זאת אומרת באופן ספציפי תאשר לי שגם כאן באופן ספציפי אתה מבקש לגייס את דוד שרן כעד מדינה ביחס לראש הממשלה בתיקים 1000, 2000 או כל תיק אחר?

קנר: עניתי תשובה ממש ממש מפורטת קודם. אמרתי, הייתי שמח שהיה שיתוף פעולה של דוד שרן, גם בתיק 3000 ובכל תיק אחר, אם כהיותו כעד מדינה או אם לא כהיותו עד מדינה. הייתי שמח שזה יקרה.

עו"ד חדד: אתה אומר לו "קשור לצוללות, לא קשור לצוללות" אתה אומר את זה. "זה הזמן שלך".

קנר: אמרתי. בכל תיק אחר. כל דבר.

עו"ד חדד: בסדר. נתקדם כבודכם. אמרתי, זו חקירה קצרה. תאשר לי בבקשה, אתה אומר לדוד את הדבר הבא, בחקירה מה-11 לספטמבר 2017, אתה אומר לו "אני בטוח שנתניהו לא כל כך תמים. מה לעשות, ואם הוא כל כך תמים, אז הוא לא צריך להיות ראש ממשלה".
ואז אומר לך דוד שרן "אז שלא יהיה, בסדר גמור, הבנתי". ואתה אומר לו "אתה מסכים איתי, לא?" ואז שרן אומר "אני לא מנתח אותו עכשיו. אתה יודע למה?" ואז אתה אומר "כי אתה חוזר לקונכייה".

בשלב זה שוב התנגדות וגם הערות של השופטים להתמקד בתיק 4000.

עו"ד חדד: א. הייתה כתבה של גידי וייץ. תאמין לי, הוא סיפר שהם קוראים בתקשורת הכל.

קנר: אם היית פה אתמול אז היית שומע שאמרתי שלפני החקירה לא עניין אותי כתבות.

עו"ד חדד: לא עניין אותך. כרגע סיפרת שאתה קורא כל הזמן כתבות בעיתון.

קנר: אמרתי אחרי.

עו"ד חדד: אחרי, כן. חוקר על 1200.

קנר: אתה לא היית פה אז חבל שאתה סתם מדבר.

עו"ד חדד: השאלה היא פשוטה. פה בנקודה הזאת אתה מביע את עמדתך שנתניהו לא צריך להיות ראש ממשלה. נכון?

קנר: לענות?

עו"ד חדד: כן.

קנר: אז אני לא אומר שהוא לא צריך להיות ראש ממשלה. אני אומר שאם הוא כל כך תמים הוא לא צריך להיות ראש ממשלה. אני מניח שגם אתה לא היית רוצה שראש הממשלה שלך יהיה תמים.

עו"ד חדד: ואתה חשבת שבגלל שהוא תמים הוא לא צריך להיות ראש ממשלה?

קנר: זה בדיוק הקונטקסט שנאמר פה.

עו"ד חדד: כן. מה שאמרתי.

קנר: לא. מה שאני אמרתי.

עו"ד חדד: שמה?

קנר: שאם הוא כל כך תמים אז הוא לא צריך להיות ראש ממשלה.

עו"ד חדד: אוקיי. זאת אומרת שלשיטתך יש שתי אפשרויות. או שהוא עבריין,

קנר: לא, ממש לא. אתה מכניס לי מילים לפה. אני לא אמרתי שהוא עבריין.

עו"ד חדד: או שהוא עבר עבירה בתיק 3000,

קנר: אמרתי אם הוא תמים, אם הוא כל כך תמים כמו שהוא אומר,

עו"ד חדד: מה הכוונה 'תמים'? תסביר מה זה אומר 'תמים'? זה לא נח שהיה צדיק תמים.

קנר: אני אומר, אם הוא כל כך תמים, ואני אומר, אני לא רוצה, אני כאורי, לא הייתי רוצה שיהיה ראש ממשלה תמים.

עו"ד חדד: מה זה אומר,

קנר: רגע שניה. אני עונה. אני מניח שגם אתה וכל יושבי האולם פה,

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה תמים, מר קנר?

קנר: תמים זה אחד שטומן ראשו בחול למשל. אני רוצה שיהיה ראש ממשלה,

השופטת פרידמן-פלדמן: באיזה הקשר?

קנר: אני רוצה שיהיה ראש ממשלה שאי אפשר לסובב אותו על האצבע, וחוץ מזה שנאמרים דברים בחדר החקירה שלא קשורים למה קורה בחוץ ומה זה, נאמרים הרבה דברים בחדר החקירה. זה לא אומר שזה מה שאני חושב, אבל אני אומר, תמים, אני לא הייתי רוצה שראש הממשלה יהיה תמים, אני בטוח שגם אתם לא הייתם רוצים.

עו"ד חדד: אני לא הבנתי וגם בית משפט לא הבין מה זה אומר 'תמים'.

קנר: אתה הבנת מצוין.

עו"ד חדד: אז אני שואל שוב. מה זה אומר תמים?

קנר: תמים זה, מה זה תמים?

עו"ד חדד: באיזה מובן אתה שואל, אתה אומר לו 'תמים'. מה זה אומר תמים?

קנר: אתה תמים? אתה לא תמים. אני לא תמים.

עו"ד חדד: אל,

השופט בר-עם: אתה… שזה לא קשור לחקירה? זאת אומרת לפעמים עולים בחקירה עניינים שלא קשורים לנושא החקירה.

קנר: נכון. עולים.

השופט בר-עם: אז אדוני מדבר על ראש הממשלה בהקשר שלא קשור לחקירה? לא כל כך הבנתי.

קנר: לא, אני מדבר על ראש הממשלה, כל הקו היה פה, כל הקו היה שאני מניח שדוד שרן, שוב פעם, לא עשיתי הכנה לתיק הזה, שדוד שרן אומר ש'הוא לא ידע, שהוא תמים'. אז אני אומר לו 'אם הוא תמים',

עו"ד חדד: לא נכון. לא נכון.

קנר: אבל זה מה שאני יודע. אני לא עשיתי הכנה, לא קראתי, אני מסתמך על מה שאתם מקריאים לי פה. אז אני אומר, תמים? אני לא הייתי רוצה שראש הממשלה שלי יהיה תמים. זה הכל.

עו"ד חדד: תמים הכוונה היא שהוא לא מעורב בתיק? זאת הכוונה תמים? שהוא לא מעורב בפרשת הצוללות? שהוא לא יודע,

קנר: בהכל. בכל דבר ועניין ראש הממשלה לא צריך להיות תמים. במיוחד לא פה, במזרח התיכון.

השופטת פרידמן-פלדמן: למה אתה קורא 'תמים' בהקשר הזה?

קנר: תמים זה אחד שלא מעורב, שלא יודע מה קורה מסביבו. זה תמים.

עו"ד חדד: ולמה אתה אומר שראש הממשלה לא יודע מה קורה מסביבו? והוא תמים?

קנר: כי עובדה שנאמר בחקירה עם דוד שרן.

עו"ד חדד: שמה?

קנר: שהוא לא יודע, לא היה, לא מכיר.

עו"ד חדד: שהוא לא יודע מה?

השופט בר-עם: לא יודע זה לא לא היה. זה שני דברים שונים. אולי הוא לא היה,

קנר: שוב פעם, לא קראתי את,

עו"ד חדד: מר קנר, לא יודע מה?

קנר: אם תיתן לי לקרוא את התמליל, אני אוכל להגיד לך.

עו"ד חדד: אני אתן לך לקרוא עוד תמליל. אולי זה ילמד אותנו בדיוק מה הכוונות שלך.

כרגיל, הפרקליטות מבינה שקנר הסתבך בתשובותיו ומנסה להתנגד

עו"ד חדד: עכשיו, אני אתן לך עוד נקודה ובזה נסיים. אני חושב. ב-11 ביולי אתה חוקר אדם אחר בשם גנור. שוב אנחנו מדברים על ראש הממשלה, לא על תיק 3000, זה לא מעניין אותי.
אתה אומר שם לגנור "ומה שיש לך, מה שיש לך בראש פשוט יכול להפיל ממשלות, מה שאתה יודע" ואז אומר לך גנור "אתה מדבר כמו רביב דרוקר" ואתה אומר לו "אני כמו רביב דרוקר" ואז הוא אומר לך "עכשיו אתה מדבר כמו רביב דרוקר. רביב דרוקר באחד ה-" ואז אתה אומר "דרך אגב, רביב דרוקר, איש, בן אדם חכם" ואז אתה אומר לו "מה שיש לך בראש יכול להפיל ממשלות ואתה מפחד מזה פחד מוות".

קנר: אוקיי. מה השאלה?

עו"ד חדד: אני רוצה להבין, איך חוקר משטרה בכיר ככל שיהיה, מגיע לעד ואומר לו ש'מה שיש לך בראש יכול להפיל ממשלות', מה זה עניין שלך אם זה יכול להפיל ממשלות או לא?

קנר: בטח שזה עניין שלי.

עו"ד חדד: למה זה עניין שלך?

קנר: אמרתי. השם של נתניהו היה מרוח על כל העיתון, כל אתר, כל דבר בהקשר לתיק 3000 והצוללות, ומבחינתי להגיע לחקר האמת זה לבדוק לשורש העניין, ואם צריך להגיע לראש הממשלה אז נגיע לראש הממשלה ואם צריך להגיע לשרים, אז נגיע לשרים.

עו"ד חדד: לא, לא הבנתי מר קנר.

קנר: הבנת מצוין.

עו"ד חדד: אתה מבלבל אותי לגמרי.

קנר: הבנת מצוין.

עו"ד חדד: אתה רוצה להגיע לחקר האמת, זה דבר אחד. מה זה מעניין אותך אם זה יכול להפיל ממשלות או לא? למה אתה עוסק בהפלת ממשלות?

קנר: אני לא עוסק בשום הפלה.

עו"ד חדד: למה משטרת ישראל שואלת אנשים על הפלת ממשלות?

השופטת פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה לגבי הפלת ממשלות. מה לך ולהפלת ממשלות?

קנר: אין לי שום דבר בהפלת ממשלות.

עו"ד חדד: אז למה אתה אומר לו 'מה שיש לך בראש יכול להפיל ממשלות', 'אני כמו רביב דרוקר, רביב דרוקר איש חכם'.

קנר: לא זכור לי שאמרתי 'אני כמו רביב דרוקר'.

עו"ד חדד: הנה, אני אראה לך את זה. "אני כמו רביב דרוקר". זה חלק מפרוטוקול שהותר לפרסום.

קנר: אל תדאג, אני לא אפתח יותר. אני קורא פה.

עו"ד חדד: מר קנר הכל בסדר. אנחנו תיכף מסיימים. "אני כמו רביב דרוקר".

קנר: אה, מה נשמע במה ש-, רגע,

עו"ד חדד: תקריא עד הסוף.

קנר: רגע. יש סימן שאלה בסוף. זו הבעיה. זה לא 'אני כמו', אני לא זוכר שאמרתי 'אני כמו רביב דרוקר'. אם יש סימן שאלה אז אני שואל אותו. "אני כמו רביב דרוקר?" אל תנסה להטעות אותי בבקשה.

עו"ד חדד: מר קנר, כל חוקר יודע שצריך לקרוא את הדברים עד הסוף. נכון?
"אני כמו רביב דרוקר?" "עכשיו אתה מדבר כמו רביב דרוקר" "רביב דרוקר באחד ה-" ואז "אתה היית …" ואז אתה אומר "דרך אגב, רביב דרוקר בן אדם חכם".

קנר: כן אבל לא אמרתי 'אני רביב דרוקר. שינית את כל הקונטקסט עם סימן השאלה בסוף.

עו"ד חדד: מאה אחוז. הקונטקסט. עכשיו אני רוצה לדעת, אתה אומר לו "מה שיש לך בראש פשוט יכול להפיל ממשלות".

קנר: נאמר. אמרתי. השבתי.

עו"ד חדד: עכשיו אני שואל אותך שוב. האם אתה חיפשת את המפתח להפיל את נתניהו?

קנר: לא, ממש לא.

עו"ד חדד: לא. תסתכל. אני אקריא לך עוד ציטוט. אתה בטוח שלא, דרך אגב?

קנר: ממש לא.

עו"ד חדד: לא. תראה, אתה אומר לגנור את הדברים הבאים, גנור אומר לך כך: "שבאחד הטלפונים, כי לא הסכמתי לדבר עם עיתונאים". "אתה מחזיק את המפתח להפיל את ביבי" "זה היה אז.
אני לא מרגיש ולא חושב ולא מאמין שיש לי את המפתח לא להפיל את ביבי ולא מישהו אחר" זה אומר לך גנור. ואז אתה אומר "ספר מה היה" ואז אתה אומר לו "בוא נחליט אם, אם תספר את האמת נחליט אם יש לך את המפתח או אין לך את המפתח".

קנר: סבבה. מצוין. אני לא רואה בזה שום פסול.

עו"ד חדד: זאת אומרת העיסוק שלך בלהפיל ממשלות,

קנר: לא, אני אמרתי, לא רציתי להפיל ממשלות. אבל רציתי להגיע לחקר האמת,

עו"ד חדד: אז למה אתה לא אומר לו,

קנר: רגע. שוב פעם, אתה לא עומד בהסכמים, אז כנראה שאני גם אצטרך להפר את ההסכמים.

עו"ד חדד: אין בעיה, כי אנחנו תיכף מסיימים, אז תרגיש חופשי.

קנר: אז אני אומר, אני רציתי להגיע לחקר האמת ולהגיע כמה שיותר גבוה, הייתי שמח גם פה אם היו עדי מדינה. אמרתי את זה במפורש, בפה מלא. אני לא מסתיר שום דבר. אז אותו דבר, לא עסקתי בהפלת ממשלות.

עו"ד חדד: אבל למה אתה לא שואל אותו 'בוא תגיד לי את האמת על נתניהו, בוא תספר לי מה הוא עשה'. למה אתה אומר לו 'יש לך את היכולת להפיל ממשלות'. למה 'ממשלות', למה 'להפיל ממשלות'?

קנר: אני לא רואה פסול במה שאמרתי.

עו"ד חדד: זאת אומרת לשיטתך, משטרת ישראל שיש לה קו, היא אומרת לאנשים 'אתה יכול להפיל ממשלות' עם הקונוטציה הפוליטית של להפיל ממשלה,

קנר: אין שום קונוטציה פוליטית. ממש לא. אתה מכניס שוב פעם, אין פה שום קונוטציה פוליטית. איך הכנסת פוליטית?

עו"ד חדד: איך הכנסתי. אתה צודק. מה פתאום להפיל ממשלות בפוליטיקה. תגיד לי, רק דבר אחרון, שאלה. אני מראה לך את נוהל אח"מ שעוסק בחקירת אישי ציבור בכירים. בסדר? זה נוהל מ-2014. אתה מכיר אותו?

קנר: לא.

עו"ד חדד: לא מכיר אותו?

קנר: לא.

עו"ד חדד: לא. מישהו עבר איתך על הנוהל הזה?

קנר: אמרתי לך שאני לא מכיר, אף אחד לא עבר איתי על הנוהל הזה.

עו"ד חדד: רגע. אולי בכל זאת מישהו ביקש ממך ללמוד ואתה,

קנר: לא מכיר ולא ביקשו ממני ללמוד ולא למדתי.

עו"ד חדד: הואל א מכיר. ולא יודע. את הכללים ביחס לחקירה בעניינם של אישי ציבור, ראש ממשלה, שופטים, נשיא מדינה, רבנים, אתה מכיר?

קנר: מכיר למשל עורכי דין אני יודע, רבנים אני יודע, כן. מכיר. במסגרת תפקידי,

עו"ד חדד: זאת אומרת ראש ממשלה ואחרים לא, אתה לא מכיר. עורכי דין אתה מכיר.

קנר: שוב פעם, אני לא מכיר את הנוהל הספציפי הזה אבל אני יודע מתוקף היותי רמ"ח, עכשיו אני לא רמ"ח, אני מתמחה, אבל כהיותי רמ"ח אני מכיר את הסייגים ואת מי מותר ואת מי צריך לקבל אישורים.
לגבי ראש הממשלה, אני אומר, כל מה שעשיתי בתיק היה ידוע למפקדים שלי בזמן אמת. כלומר, זה לא משהו שאמרתי ואף אחד לא ידע ולא שמע, ופעם ראשונה שמעמתים אותי עם הדברים האלה זה עכשיו אז כנראה שלא הייתה איזו שהיא בעיה מבחינת הפיקוד במה ששאלתי.

עו"ד חדד: הייתה. היו אין סוף בעיות. אבל בוא תסביר, אמרת שאתה מכיר,

קנר: אני עניתי, זו התשובה שלי.

עו"ד חדד: רגע. מר קנר, אמרת שאתה מכיר את הסייגים. נכון? כך אמרת.

קנר: חלק מהסייגים אני מכיר.

עו"ד חדד: אה, חלק מהסייגים אתה מכיר. איזה חלק אתה מכיר?

קנר: אמרתי. עורכי דין, רבנים.

עו"ד חדד: עורכי דין ורבנים. אז ראש הממשלה אתה לא מכיר סייגים?

קנר: אני יודע שאסור לפתוח בחקירה, כי אני מכיר את סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, שאסור לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה בלי אישור של היועץ המשפטי.

עו"ד חדד: ולשיטתך לפתוח בחקירה זה רק לחקור אותו ממש?

קנר: ברגע שהוא חשוד, פותחים תיק. לא נראה לי שהוא נילון בתיק 3000 או חשוד בתיק 3000.

עו"ד חדד: זאת אומרת לשיטתך, מאוד חשוב לי להבין, לשיטתך מותר לי לבוא ולשאול עדים אחרים על ראש הממשלה, לנסות לגרום להם להפליל את ראש הממשלה, לבצע חיפושים בטלפון על ראש הממשלה, כדי לנסות למצוא ראיות מפלילות נגד ראש הממשלה, כל זה בלי אישור. נכון? כל זה בלי אישור. בלי צורך באישור יועץ משפטי לממשלה. לא צריך להסתכל עליהם.

שופטים אומרים לחדד שזה מיצה את עצמו והחקירה מסתיימת.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »