יומן הבוקר
בן כספית, רביב דרוקר (צילומי מסך), ניצב מוטי לוי (צילום: אלי ציפורי)
פרקליטו של גנור שואל את מפקד להב 433: "רביב דרוקר ובן כספית היו מקורות שלכם?"; ואז נציג הפרקליטות משתולל כדי להגן על השניים ולא ממש שולל זאת: "כל שאלה על מקורות היא חסויה"; תזכורת: בן כספית היה מודיע משטרתי בתיק 1000

הזכרתי זאת אמנם, אבל ראוי לחזור על זה שוב ושוב: ההגנה שמספקת הפרקליטות ל"עיתונאים" היא טוטלית.
על יחסי ההשחתה בין שני הצדדים כתבתי אין ספור פעמים: הפרקליטות מגינה עליהם והם מגינים עליה. ההגנה מהפרקליטות כוללת שילוב של הדלפות וחסינות מהעמדה לדין, ואילו ההגנה מצידם של ה"עיתונאים" כוללת סיקור אוהד ולעיתים שיתוף פעולה בהעברת "חומרים" (רובם כוזבים).

***

שימו לב מה קרה בדיון במשפט הזוטא של מיקי גנור, כשפרקליטו עו"ד עמית ניר שואל את מפקד להב 433, ניצב מוטי לוי, האם בן כספית ורביב דרוקר היו מקורות של המשטרה.
נציג הפרקליטות עו"ד ירון גולומב פשוט משתולל בכדי להגן עליהם. זה בדיוק מה שקרה כאשר בתיק 1000 ניסה עו"ד עמית חדד לשאול על בן כספית.
בשני המקרים שורה של קצינים בכירים הגיעו לבית המשפט כדי לשכנע לא להסיר את החסיונות ודי הצליחו.

עו"ד ניר: תראה אתה סיפרת על תחילת החקירה על הכתבה של רביב דרוקר נכון? לא שומעים רק.

לוי: כן כן כן.

עו"ד ניר: וקראתם גם את מה שאמר בן כספית נכון?

לוי: אני אישית לא קראתי.

עו"ד ניר: תסכים איתי שבכל הכתבות השם החם נקרא לזה ברולטה של השמות היה בנימין נתניהו, נכון?

לוי: בכתבה של רביב דרוקר השם עלה.

עו"ד ניר: זה נכון שרביב דרוקר היה וגם בן כספית מקור שלכם בפרשה הזאת?

גולומב: עצרו עצרו מה זה? מה זה השטויות מה זה השאלות האלה?

עו"ד ניר: אני רוצה,

גולומב: על מקור,

עו"ד ניר: חיסיון אני רוצה להסיר חיסיון.

גולומב: מה אתה רוצה?

עו"ד ניר: יש מישהו שנותן כתבות מביא את זה, רגע למה אתה מתנגד?

השופטת חיימוביץ': שנייה.

עו"ד ניר: רגע רגע למה אתה מתנגד,

גולומב: כל שאלה,

השופטת חיימוביץ': אפשר לא לריב? אם השאלה היא שאלה חסויה קודם כל העד,

גולומב: לא שאלה חסויה כל שאלה על מישהו אם הוא מקור זאת שאלה חסויה נקודה.

השופטת חיימוביץ': אדוני.

גולומב: היית שואל,

השופטת חיימוביץ': הנה,

עו"ד גולומב: כל בן-אדם בעולם אם הוא מקור זו שלך חסויה נקודה ולא רק זה על השאלות האלה היה כבר עתירה לגילוי ראיה מול בית המשפט.

עו"ד ניר: אז קודם כל,

גולומב: זה היה כבר.

עו"ד ניר: תודה שאתה מגלה לנו שהראיה החסויה זה היה שאם,

גולומב: לא. אתם שאלתם אם רביב,

השופטת חיימוביץ': רגע עו"ד גולומב רק שנייה שנייה שנייה בסדר.

גולומב: לא,

השופטת חיימוביץ': הבנתי,

עו"ד ניר: אבל אבל,

השופטת חיימוביץ': ההתנגדות אין,

עו"ד ניר: אבל אני רוצה אבל להסביר למה אני שואל. (מדברים ביחד)

השופטת חיימוביץ': אדוני רוצה להסיר חיסיון? אם הוא רוצה,

עו"ד ניר: אני לא יודע אם יש על זה חיסיון.

השופטת חיימוביץ': אז לא באמצעות העד.

עו"ד ניר: לא אבל אני לא יודע אם יש על זה חיסיון בכלל.

גולומב: אתה שאלת אתה הגשת בקשה לעתירת גילוי ראיה על דרוקר.

עו"ד ניר: לא זה היה על מקור לא ידעתי אם זה דרוקר.

 גולומב: אתה כתבת דרוקר בבקשה.

עו"ד ניר: לא ידעתי אם זה דרוקר.

גולומב: אתה שאלת.

השופטת חיימוביץ': עו"ד גולומב רק רגע. עו"ד ניר: תניח לעד עם זה, אם אתה רוצה להוריד את הזה,

עו"ד ניר: לא אבל אני רק אסביר לגברתי כי מר גנור מספר מקודם, אני רק אסביר חשוב לי להסביר וקיבלתי את ההערה.
מספר גנור אחרי שהוא אומר לו להפיל ממשלות שמתקשר אליו דרוקר או מישהו מהצוות שלו ואומר לו יש לך את המפתח להפיל את ביבי. לכן כשאנחנו רואים שהתזה של החוקרים מההתחלה זה בנימין נתניהו, והחוקר פה סיפר היטב איך הם ראו את הכתבה.
אני רוצה להראות שיש קישור ישיר בין התזה של אותם עיתונאים אני לדעתי הם גם היו כאן מקורות ולפי ההתנגדות של חברי אפשר גם להבין את זה.

גולומב: כל שם באולם הזה גם הייתי אומר,

השופטת חיימוביץ': עו"ד גולומב לא צריך להיסחף לזה.

גולומב: הרי הוא ידע שיהיה את ההתנגדות הוא עשה את זה בשביל שתהיה את ההתנגדות,

עו"ד ניר: לא לא לא,

גולומב: זה לא ברור חצי ממה שקורה פה זה בכלל לא קשור לתיק שלנו,

עו"ד ניר: לא,

השופטת חיימוביץ': עו"ד גולומב אבל אנחנו לא מתרגזים על זה, (מדברים ביחד) לא להתרגז על זה.

עו"ד ניר: טוב בסדר הנציב כבר קבע עליך את מה שהוא קבע זה בסדר כן (ברמיזה לעו"ד גולומב).

השופטת  חיימוביץ': די מה זה עו"ד ניר.

עו"ד ניר: כן.

השופטת חיימוביץ': עו"ד ניר, אני מדברת אל אדוני אני לא מרשה ככה לדבר,

עו"ד ניר: גברתי מה שחברי אמר לא מקובל בשום שורה.

השופטת  חיימוביץ': אני גם מבקשת לא להפסיק אותי ואני גם מבקשת לא להשיב לי על מה שאמרתי אני מבקשת לדבר לחבר בצורה חברית.

עו"ד ניר: כן.

עו"ד צמח (שותפתו של עו"ד ניר): זה נכון לשני הצדדים,

עו"ד ניר: וזה נכון,

גולומב: בסדר אני חוזר בי מהאמירה אני חוזר.

השופטת חיימוביץ': עכשיו אני הערתי לאדוני בוודאי שזה נכון לשני הצדדים ואם התביעה אני מעירה גם לה.

עו"ד ניר: אז גם אני חוזר בי ממה שאמרתי.

השופטת חיימוביץ': אז עכשיו אנחנו ממשיכים את החקירה.

עו"ד ניר: כן. אני קיבלתי את ההערה אז רגע גברתי אז נגיש בקשה מסודרת?

השופטת חיימוביץ': תראו אני לא יודעת מה הוגש אבל ככל שרוצים לגלות מקורות אדוני יגיש נראה נחליט לגלות מקורות,

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »