יומן הבוקר
אלי אסייג (צילום: אלי ציפורי)
הדרמה בתיק 4000: אלי אסייג מפיל את האחריות על השלמות החקירה הלא מוצלחות של פילבר על יהודית תירוש ועל ציפי גז (היום שופטת). המשמעות: ליאת בן ארי ויהודית תירוש הגישו כתב אישום שקרי נגד נתניהו ביודעין

חקירתו הנגדית אתמול של אלי אסייג, ראש צוות החקירה בתיק 4000, היא חובת קריאה – חומר מרתק הממחיש את עליבות המשטרה והפרקליטות בתפירת תיקי נתניהו. ראש צוות החקירה לא יודע, לא זוכר, לא מכיר ואין לו מושג על פעולות מאוד מרכזיות בחקירה.

הוא מתחמק, הוא מתפתל, הוא מפיל אחריות על כל העולם ואישתו ובסוף אומר: אני אחראי. והכי חשוב: הוא בעצם חושף איך נתפרו התיקים.

***

הנה תמליל החקירה.

עו"ד בן צור: מציג לך את חקירת פילבר מיום 18/1 – אומר החוקר חכמון שחקר את פילבר – "שום דבר לא קורה סתם, כלום לא קורה סתם, המעצר לא קרה סתם, יש לך הזדמנות פז לשנות, תשמור על מה שאתה מאמין".
פילבר בחקירה בבית משפט הקראתי לו את דברי חכמון האלה. הוא עשה תנועת יד, מה הבנת מזה? תביא משהו קטן על נתניהו, זו משוואה לפילבר. תביא את נתניהו תוכל לשמור על עצמך, הילדים שלך, המשפחה שלך. אתה כופר בהבנה שלו?

אסייג: לא מבין את השאלה של שלומי שמתכוון לנתניהו. אבל אם פילבר הבין שזה נתניהו, אני מתאר לעצמי שחקרת אותו. דבר אחד רצינו לדעת וזה נאמר בסיטואציות שאני נכחתי – להגיד רק את האמת

עו"ד בן צור: אתה יודע שפילבר ברשות לניירות וגם ביום 18 וגם ביום 19 (בחקירת המשטרה) תמיד אמר את הגרסה שלו אותה גרסה. אנו יודעים שפילבר אחרי שחתם על עד מדינה שינה את טעמו. נכון?

אסייג: לא מכיר כל הפרטים. תגיד לי מה הגרסה שנתן כעד מדינה

עו"ד בן צור: מצער. יש כאן עד מדינה. מסר גרסאות באותה נקודה פעם אחר פעם ואז משנה גרסתו באופן עקבי. אתה לא ידעת על כך שאלה היו גרסאותיו?

אסייג: לא זוכר כרגע להגיע מה היו הגרסאות. גרסה אחרונה שנתן כעד מדינה תמכנו אותה בעדויות אחרות (לא נכון, לא הייתה שום תמיכה בעדויות אחרות).
ראינו שבעדות הוא רץ באמוק לעשות העבודה שהטיל עליו נתניהו (פשוט שקר גס, אין שום ראיות לכך). שבועיים בתפקיד הוא עובר ממקום למקום בתור מנכ"ל (איזו בורות! מה מצפה אסייג ממנכ"ל משרד ממשלתי?). אז הכרתי את הגרסאות שלו כנראה.

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שפילבר שינה את הגרסה ב-180 מעלות. אתה זוכר את התיעוד לגרסה שנתן, אין תיעוד למעט גרסה…

בשלב זה תירוש מבינה את המצוקה וכהרגלה בקודש מנסה לשבש את החקירה הנגדית בקריאות סרק.

עו"ד בן צור: יש לנו מזכר, אתה מכיר את הסיפור עם התקלה והפסקת חשמל?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: מתי שמעת לראשונה?

אסייג: מכיר מהתקופה. הייתה תקלה, המכשיר לא עבד. עברו חדר, אם איני טועה ואז הפעילו את המכשיר.

עו"ד בן צור: אם עוברים חדר, זה ענין מהותי, זו גרסה חדשה לטעמנו, צריך לתעד ולהקליט מ-א' עד ת'?

אסייג: לא זוכר בדיוק. היו דברים מעולם. זה לא שכיח. זה קורה לפעמים שמכשיר הקלטה לא עובד. כשזה קורה אמורים לתעד. להכניס הכל לחומר החקירה. אם זה קרה מבחינתי זה בסדר גמור. זה יכול לקרות

עו"ד בן צור: יש תקלה, יכולה לקרות תקלה, אומר החוקר שלומי חכמון – שהם הבינו שהקלטה לא עבדה, לכן עברו לחדר אחר. ואז השאלה שלי היא פשוטה – למה לא לגבות באופן מלא ומתועד את הדברים? מוטב היה לחזור על הדברים מהחקירה, לא רק מוטב צריך תיעוד מלא. היה צריך לתעד מהתחלה עד הסוף

אסייג: מן הראוי, אם הייתה תקלה, היה צריך לתעד הכל בצורה מסודרת. הכל מתועד. המדיניות לתעד כל דבר בכל מקום. כך היה צריך לעשות. חייב לתעד כל שיחה

עו"ד בן צור: אז למה זה לא נעשה?

אסייג: אין לי הסבר

עו"ד בן צור: שינוי הגרסאות – האם אתה יודע שפילבר מסר עדויות עקביות ברשות. אני שואל את פילבר בחקירה – כעד מדינה מסרת גרסאות אחרות, מה הסברך לשינוי הגרסה? למה לא לשאול אותו את זה? בכל החקירות של פילבר שנמצא אצלכם והם תחת אחריותך.

אסייג: מסר גרסה ראשונית. ביום 19 התחיל מו"מ להסכם עד מדינה, מסר גרסה בתחילת החקירה שלו. לי ברור שבתור עד מדינה יספר את כל האמת והדברים הכי מדויקים. זה נעשה מבחינתי וזה מה שקרה.

עו"ד בן צור: בריענון בפרקליטות השאלה נשאלה. ניתנה תשובה. היו גם תוספות בפרקליטות. אני שואל שוב – חשב מי שחשב וחייב היה לחשוב שזה טעון הסבר. למה לא בוצע הדבר הזה אצלכם?

אסייג: שוב, פילבר נעצר ב-18 לחודש. מהר מאוד שיתף פעולה עם המשטרה. מו"מ והסכם עד מדינה זה כשאדם מספר האמת. מובן שיש פער בין הגרסה של חשוד שלא משתף פעולה לבין חשוד שמשתף תחת הסכם. כמו בכל עדי מדינה יש תמיד פער בין לפני עד מדינה. כך אני מתאר לעצמי. 

עו"ד בן צור: פילבר נתן הסבר, בלילה עיבד זיכרונות, טוב לא טוב. אתה לא יכול לצאת מהנחה ששם אמר א' ופה אומר אמת, אז זה כן נכון. היה צריך לאמת אותו שיסביר השינוי. את זה לא עשית. 

השופטים: הוא ענה כבר.

עו"ד בן צור: פגישת הנחיה – ענין מרכזי – האם אתה יודע שגרסתו המאוחרת של פילבר שהייתה לו פגישה עם נתניהו ואז היה רצף של אירועים. תיאר פילבר מה היה עם נתניהו בארבע עיניים. ואז הלך לאלוביץ לעדכן, לקמיר לעדכן, לשיטתו. ידעת?

אסייג: במו"מ הסכם עד מדינה נאמר לו מראש שלא יספר הרבה סיפורים ואירועים והתכתבויות בהקשר של עבירות השוחד הקשורה בפילבר. במיוחד על סיפור על הנחיה. עשינו לו בגלל זה הסכם עד מדינה.  

עו"ד בן צור: תשובה לא קשורה.

אסייג: כל הסיפור של פילבר זה פגישת הנחיה. לא היינו עושים הסכם עד מדינה בלי הסיפור הזה. כל ההסכם היה על סיפור הנחיה.

עו"ד בן צור: מסכים איתך. פילבר כעד מדינה אמר ביום כזה נתניהו נפגש והנחה אותי. עשיתי סדרת פעולות שנגזרו לשיטתו מאותה הנחיה, לרבות פגישה עם אלוביץ' ולרבות עם קמיר שהן פגישות מתועדות. אתה יודע על זה?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: לכן היה חשוב בפגישות עם קמיר ואלוביץ ביום 13-14 ביולי שהן מתועדות. חשוב למקם הפגישה עם נתניהו שמספר שבעקבותיה סיפר לפני הפגישות עם אלוביץ' וקמיר?

אסייג: הוצאנו איכונים, על פילבר וחפץ ואחרים. מתחת לבית, ליד הבית.

השופט בר-עם: זה היה פגישות שנעשו אחרי פגישת הנחיה? האם פילבר נקט בפעולות? כרונולוגי?

אסייג: אכן

עו"ד בן צור: אתה מסכים שיש לך עד מדינה צריכה להיות לך ספקנות מסוימת ביחס אליו. אתה צריך גישה ספקנית – חקרנית. אולי מוכר לך סיפור?

אסייג: אכן

עו"ד בן צור: מה אתה הנחית את חוקריך לעשות או לבדוק בנושא המועד? 

אסייג: הנחיתי כמו בכל תיק, לפרק העדות, לנסות לחזק את העדות שנותן פילבר בראיות עצמאיות

עו"ד בן צור: לחזק, לאמת? לבדוק אולי אמר אמת אולי לא.

אסייג: לא. הכוונה היא לאמת הגרסה שלו ולוודא שאכן דובר אמת, לתמוך, או לא לתמוך בגרסה שלו

עו"ד בן צור: ניסיתם בחומרים שלכם לחזק לבדוק משהו אחד?

אסייג: כל הפעולות שנעשו, היו או לתמוך או לא לתמוך בגרסתו

עו"ד בן צור:  תראה מה אמר יואב תלם – תלם אמר שלא זכורה לו הנחיה כזו ספציפית. לך כן זכור?  

אסייג: לא זוכר אם נעשתה פעולה ספציפית או לא. אבל כן יודע להגיד בשיטת עבודה שכל עדותו הייתה צריכה להיות מדויקת ולראות איפה אפשר לאמת את הדברים

עו"ד בן צור: אני אומר שהבדיקה הייתה בדיוק ההיפך – תלם אמר "לא זכורה לי הנחיה כזו ספציפית", הוא צודק?

אסייג: אם הוא נתן תשובה כזו, אני מבחינתי נתתי הוראות.

עו"ד בן צור: למי נתת?

אסייג: לתלם ולניסים חיים.

עו"ד בן צור: ראית משהו?

אסייג: לא זוכר אם ראיתי. יש לך מפקד והם אמורים לפקח ולנהל. הם אמורים לנהל ולפקח. מפקד יחדה לא בודק אם יש איכון או אין.

השופט בר-עם: יש פרוטוקול מתעד?

אסייג: אני מאמין שכן, כל ישיבה מנוהלת עם פרוטוקול אודות החקירות.

בשלב זה מתנהל דיון אם אפשר להמציא את הפרוטוקול שאסייג מדבר עליו.
תירוש כמובן מתחמקת בטענה שמדובר ב"תרשומת פנימית" אבל אומרת שתבדוק. השופטים מעירים לה שהעד יכול להתרענן באמצעות התרשומות הפנימיות (רמז די עבה לכך שגם הפרקליטות לא עשתה את העבודה שלה).

עו"ד בן צור: אומר תלם אני לא הנחיתי את החוקרים שלי – מה תפקידו היה?

אסייג: ראש זרוע חקירות

עו"ד בן צור: אמר שלא הנחה לבדוק את האיכונים.

אסייג: אנסה להסביר, יש ביחידה שתי זרועות, כל נושא האיכונים זה זרוע החשיפה. תשובת תלם יכולה להיות הגיונית, הוא אדם רציני ויסודי. מי שטיפל בנושא האיכונים זו זרוע החשיפה. לכן תלם אמר מה שאמר, מי שטיפל באיכונים זו זרוע החשיפה.

עו"ד בן צור: החומר שהופק לגבי איכונים ראית? מישהו מהחוקרים ראו?

אסייג: ברור

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שהאיכונים הופקו, נלמדו, היו מסקנות ומישהו אימת את המסקנות? אנו עברנו על זה. 

אסייג: תפקידם בדסק לנתח, לקחת האירועים והעדות ולבדוק

עו"ד בן צור: לא קיבלנו חומר חקירה

תירוש (מתפרצת): זה לא בחומר חקירה. בדיקות פנימיות שנעשו במשטרה הן לא בהגדרה. הפלטים של האיכונים מועברים להגנה. דוחות פנימיים שבודקים אם האיכון מתאים למה שאומר החוקר זה לא חומרי חקירה בהכרח.

עו"ד ז'ק חן: חברתי אומרת שזה לא צריך להימסר (חן מוכיח את הפרקליטות על מסמכים סלקטיביים שהם מציגים לפי הנוחות שלהם).

עו"ד בן צור: תלם נשאל  – אמר שלא הונחה לבדוק היומן של פילבר. אתה זוכר אחרת?

אסייג: לא זוכר משהו מאוד ספציפי. אני מניח שנעשו הנחיות, היו הנחיות, אני מניח שנתבקשו החוקרים לבדוק, תקשורת, כל הפעולות האלה הן בדיקות טריוויאליות שמתרחשים בכל צוות חקירה משותף. יש חלוקה בין זרוע לזרוע. נכון שבסוף זה נכנס לתיק החקירה כי המודיעין לא עובד לשם מודיעין אלא למטרת התיק.
להגיד לך האם אלי נתן הוראה או חיים, או דינמיקה של ישיבה, יושבים לא מעט אנשים ומדברים ובסוף מסכמים פעולות, זה מה שקורה ביום יום. במיוחד במהלך הימים הראשונים של המעצר בכל צח"מ או חקירה. זה לא שונה מחקירות אחרות.

עו"ד בן צור: אם לא נעשה – נעשה מחדל עצום! הראינו מה קרה עם מחקרי התקשורת והתוצאות. תוצר שאומר לפי מחקרי התקשורת בדקנו וראינו וכן ראינו שלא היתה פגישה בין פילבר לנתניהו במועד שפילבר אומר. היה או לא היה? תוצר? מסקנה?

אסייג: היו איכונים, נעשה ניתוח על ידי מפלג הערכה של האיכונים. עבדנו מול היומן של פילבר. האם אנו פספסנו בנקודה זו או אחרת? יכול להיות אני לא פוסל. אין דבר כזה שלא נעשו איכונים, ניתוח או שלא עברנו על יומנים ובדקנו. אולי בחכמה בדיעבד, אולי יש מקרים שפספסנו. לא פוסל. אני לא מכיר חקירה שאין בה פספוסים, או חוסר דיוקים כאלה או אחרים, כמובן בתום לב בשם עומסים וריבוי משימות

עו"ד בן צור: זוכר שביקשתם לבדוק יומן ראש הממשלה? 

אסייג: הפרוצדורה הייתה אחרת לגבי ראש הממשלה, לא נתנה ביד רחבה. זה היה עם קשרים מיוחדים. 

עו"ד בן צור: חבל. אני אציג לך

אסייג: מדובר ביחידה ענקית גדולה. פעולות נעשו במקביל, אולי במפגש הראשון היו טעויות. לא מכיר חקירה ללא טעויות. זו יחידה מאוד ממושמעת. מבצעת משימות. אם קראו דברים זה חוסר תשומת לב. 

עו"ד בן צור: הטלפון של פילבר נתפס

אסייג: מניח גם שנעשו דברים עם מחקרי תקשורת. נושא של הפקה של טלפון שנתפס נעשה בזרוע חקירות. אפשר לייצר מחקרי תקשורת, באמצעות צווים מול חברת התקשורת בזרוע חשיפה. כל פעולה בתיק היא חקירתית

עו"ד בן צור: סטנדרטי?  

אסייג: כן

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שזו עמדה שלנו, יש גם ביטוי בבקשה לתיקון כתב אישום של התביעה, מחקרי התקשורת שללו התכנות לפגישה בין פילבר לנתניהו במועדים שפילבר אמר לכם בעל פה. אתה יודע?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אמרת יכול להיות שזרוע החשיפה עשתה בדיקה לגבי מחקרי תקשורת

אסייג: לא אמרתי יכול להיות. אמרתי מחקרי תקשורת נעשים באזור החשיפה. הניתוח נעשה בזרוע חקירות. זה מתחבר לנקודה אחת. אין דבר כזה מודיעין לשם מודיעין

עו"ד בן צור: היה שלב שאתה שמעת ממישהו, מול מחקרי התקשורת, מצאנו או לא מצאנו אישוש או הפרכה לגישה בעל פה של פילבר? היה דבר כזה? שמעת?

השופטת פרידמן-פלדמן (נוזפת באסייג): תענה על השאלה.

אסייג: יש דינמיקה של פעולות. מתאר לעצמי ששמעתי. שזה תומך. אלפי פעולות נעשות.

השופט עודד שחם: הוא לא זוכר, אחר כך תגידו משמעויות, מה אתם סבורים לגבי ממצאים אלה.

עו"ד בן צור: פילבר זה עד מדינה. מרכזי שאמר – סיפור הנחיה. 

אסייג: כן. 

עו"ד בן צור: זה מה שאמרת

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אנו יודעים שמה שמחבר את ראש הממשלה לרגולציה פעולות זה פילבר. זו סוגייה קרדינלית.

אסייג: שש שנים אחורה. לא זוכר. כמפקד יחידה אני אומר בשיטת עבודה שלי אין מצב שלא עושים הצלבות בין כל מה שיש במגרש לבין העדות על מנת לבדוק אם העדות אמיתית או לא

עו"ד בן צור: מתחייב שיעשה?

אסייג: חד משמעית

עו"ד בן צור: אם זה לא נעשה? תקלה חמורה

תירוש (מתפרצת): שאלה היפותטית 

השופט בר-עם: יש ויכוח על השאלה אם נעשה או לא.

השופט שחם: נבקש התייחסות

עו"ד בן צור: כל ההצלבה, יומנים וכו' זה ענין טריוויאלי, חייב שיעשה בכל חקירה, במיוחד ראש ממשלה

אסייג: כל חקירה

עו"ד בן צור: במיוחד כאן

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אני אומר שלא נעשה. אם זה לא נעשה, אתה מסכים שזה מחדל חקירתי כבד מאוד?

תירוש שוב מתנגדת

השופטת פרידמן-פלדמן: האם בעיניו מי שעמד בראש הצוות – זה מחדל. זו השאלה, עמדתו כראש צוות חקירה

אסייג: זה דבר שצריך להיעשות בהנחה שזה לא נעשה.

עו"ד בן צור: אתה אחראי על החקירה הזו. אם לא נעשה זה נכשל.

השופטת פרידמן-פלדמן מבקשת מבן צור להתקדם.

עו"ד בן צור: יומן פילבר – נתון – יומנו המלא של פילבר למעט מקטע מסוים שלא קשור לנושא שלנו, היה צריך להיות חלק מחומרי החקירה?

אסייג: כן.

עו"ד בן צור: לגבי היומן – נתפס. מדוע זה לא נכלל במסגרת חומר החקירה – אין הסבר בחקירה של תלם.

בשלב זה תירוש שוב מתנגדת ומתחילה להתפתל שהיומן לא נתפס כיומן אלא כעדות הטלפון הנייד של פילבר וזה מופיע בחומרי החקירה (בולשיט, היומן לא נמסר, חד וחלק).

עו"ד בן צור: הייתה החלטה לא למסור את יומנו של פילבר להגנה אלא לאחר תום עדותו של פילבר.

תירוש (שוב מתפרצת): כל החלטה שאפשר לעשות שימוש בחומר לא לפתחו של העד. העד לא יכול להשיב על כך

עו"ד בן צור: למה לא הפקתם את היומן המלא של פילבר? מתקשה לשאול, שכל שאלה יש התנגדות.  

אסייג: לא זכור לי

עו"ד בן צור: היה צריך להפיק? מנכ"ל משרד תקשורת. סוגיות רגולטוריות

אסייג: היה צריך להפיק. לא זוכר למה לא הופק

עו"ד בן צור: תקלה?

אסייג: לא זוכר כרגע. אם לא הופק היה צריך להפיק

עו"ד בן צור: בשבוע הראשון אין ביטוי לפגישה עם ראש הממשלה

אסייג: אני יודע מעדים אחרים שהיו פגישות נוספות

עו"ד בן צור: תענה על השאלה

אסייג: מעדים אחרים אני יודע שלא כל פגישה הייתה אצל ראש הממשלה. לא יודע להגיד למה זה לא צוין ביומן של פילבר

עו"ד בן צור: אין פגישה ביומן מסודרת שנקבעה עם נתניהו בשבוע הראשון – ידוע לך?

אסייג (בתשובה מדהימה): לא

עו"ד בן צור: לא נראה לך שזה ממצא שצריך לשאול את פילבר? כי אמר שהייתה פגישה שנקבעה. מה ההסבר של פילבר? לא היה צריך לעשות זאת?

אסייג: היה צריך לעשות. כל ההתנהלות של פילבר אחרי שקיבל הנחיה ומשימה זה נעשה עם רצף של פעולות שהוא לא בטוח שכל הפעולות שהוא עשה…

עו"ד בן צור: אומר פילבר תראו לי את היומן זה ירענן הזיכרון. לא הראו לו. למה?

אסייג: לא זוכר

עו"ד בן צור: תראה מה עשו אתו, עשיתם לו שיעור ציור. בנה יומן בחקירה אצלכם. הוא ניסה למקם פגישות.

אסייג: זו דרך מחקירות נוספות. לא יודע אם הוצג או לא יומן. התרשים הזה נעשה לרענן זיכרון העד

עו"ד בן צור: יש לכם דרך פשוטה, יש לכם חומרי גלם, לא צריך מבחן זיכרון.  למה לא נעשה?

אסייג: לא זוכר

עו"ד בן צור: היה צריך לעשות?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: תלם אמר שזה לא מידע בטחוני, אני שואל למה לא לבקש יומן ראש הממשלה שיתעד אם הייתה פגישה או לא עם פילבר?

השופט בר-עם: אתה יודע משהו קונקרטי?

אסייג: לא זוכר

עו"ד בן צור: למה לא לעשות?

אסייג: ביקשנו יומנים, זה מה שאני יודע.

עו"ד בן צור: תלם אמר שלא הייתה בעיה לקבל זו לא בעיה ביטחונית מדינית. רק לראות פגישה.

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה יודע למה לא נעשה?

אסייג: לא

עו"ד בן צור: בגרסה של פילבר הוא סיפר ביום 19/2 שבחלקים מהפגישה דוד שרן נכח. איך בודקים זאת אם היה או לא היה לגבי שרן?

אסייג: איכונים

עו"ד בן צור: תראה מתי הוצאו איכוני שרן – ביום 17/1/19  מה היה תפקיד של צחי חבקין? הוא לא מודיעין?

אסייג: נכון, הוא חקירות

עו"ד בן צור: איש חקירות בודק איכוני שרן, בוא נבין מה היה כאן. ארענן את הזיכרון, יש שני חוקרים בשם יורם והשני חבקין, שני חוקרים בכירים. הם לא מופיעים כאן במשפט ורק אתה מופיע.
יורם נעמן כותב במזכר על מסמכים שהועברו לפרקליטות, בתוך הטבלה מוזכר שזה חומר שהועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה. אתה ראש היחידה. מה היה? מה קרה שם? נבדקו יציאות לחו"ל של נתניהו ושרן.  

אסייג: לא זוכר למה זה קרה.  

עו"ד בן צור: פילבר אומר ששרן נכח בחלק מהפגישה למה לא הלכתם לבדוק בעצמכם איכוני שרן אם כן או לא.

אסייג: לא זוכר אם בוצע

עו"ד בן צור: אבל רואים

אסייג: אין לי תשובה

עו"ד בן צור: שרן נחקר ולא זכר. שרן אוכן באזור הכנסת ולא בלשכת ראש הממשלה. יודעים שפילבר היה מוזמן לבת מצווה בגוש עציון. זה איכון הסותר את פילבר.
גם שרן שהיה צריך להיות נוכח בפגישה בכלל לא נמצא. לא נדלק נורה אדומה? תסביר פילבר? 

אסייג: בדיעבד זה נראה שלא נעשו פה פעולות ולכן הגענו לאן שהגענו. בזמן אמת לנו זה הסתדר. אנו מבינים שראש הממשלה ממנה מנכ"ל, צריך לפגוש אותו מן הסתם.
זו נראית פעולה מחייבת ומתבקשת מצד ראש הממשלה. עכשיו רואים שהפגישה לא הייתה באותו יום אלא ביום אחר. התעסקנו במהות מה נעשה אחרי הפגישה ופעולות פילבר אחרי הפגישה. זה מה שהיה משמעותי בעינינו

עו"ד בן צור: סביר שראש ממשלה ממנה מנכ"ל ונפגש איתו כך אתה אומר. לכן הספיק שסביר שנפגש ולכן שכחתי לחקור. לקחתי את הגרסה שלו כעד מדינה. אחרי זה נתן גרסה. זהו. סביר. בזה נעצרנו. 

אסייג: זו פרשנות של אדוני. אנו בעקבות סיפור העד סימנו על פי האיכונים היכן היתה הפגישה.

עו"ד בן צור: איזה איכונים סימנת? אין, לא היה!

אסייג: הפגישה ביום 7 לחודש. 

עו"ד בן צור: נסע בשמיני לגוש עציון.

אסייג:  סימנו תאריך על פי איכון בין ראש הממשלה לפילבר (שטויות!)

השופט בר-עם: מתי?

אסייג:  לא זוכר, פגישה ביום 7-8

עו"ד בן צור: בדקנו שביעי לחודש. הצלבנו. נפגש בארבע אחה"צ במלון הולידיי-אין. ביום 8 לחודש נסע לגוש לאירוע משפחתי. נפל.
זה לא מופיע ביון ולא בהתכתבויות. מכל כיוון שהוא זה נפל. 
אני שואל שאלה פשוטה – למה לא לחזור לפילבר – בדקנו איכונים לא מסתדר לגבי שרן. שרן בחדר, יוצא נכנס.

אסייג (בעוד תשובה מדהימה): פגישת ההנחיה הייתה ביום שסימנו את זה. בדיעבד אני מבין שזה לא מסתדר.
מבחינתנו אז זה היה התאריך. הייתה פגישת הנחיה על סמך מה שמסר בעדות. העורך דין המלומד עלה על זה ועשה עבודה יסודית. אדם ממנה מישהו, לפני התדריך, מסביר מה רוצים. זה היה לנו הגיוני.

השופט בר-עם: משם המשכתם כי הסתדר לכם

אסייג: פחות התייחסתי לתאריך. התייחסתי למהות. רץ לקמיר הביתה, דורס את כל עובדי המשרד להשיג המטרה ליעד הנכון. זה הסיפור מבחינתנו. אנו פספסנו פה. עשינו בדיקה מבחינתנו

עו"ד בן צור: לא חזרתם לפילבר 

השופט בר-עם: העד הסביר

עו"ד בן צור: פילבר אומר שיש לו זיכרון שקיבל אישור כניסה ללשכת ראש הממשלה

השופט בר-עם: אומר העד, היה פחות חשוב לעשות הבחינה. המהות היא חשובה.

עו"ד בן צור: כאן יש משמעות לתאריך. לא נפגשו באופן סביר

השופטת פרידמן-פלדמן: זה מה שאמר העד

עו"ד בן צור: לא נבדק אישור כניסה, טופס חופשה שפילבר אמר על טופס חופשה. כי אומר שבא עם טופס חופשה ונתניהו חתם . לא הפקתם? מה יש מתי יש חופשה? למה זה לא נעשה?

אסייג: לא זוכר. מבחינתנו התאריך שסימנו הוא זה שהיה.

עו"ד בן צור: יש לכם עוד נחקרים ביחס לסוגיה זו, אם פילבר נפגש עם נתניהו, ואם נתניהו אמר משהו

אסייג: אכן

עו"ד בן צור: כדי שהגרסה של פילבר תסתדר הוא אומר "נפגשתי אחר כך עם אלוביץ וקמיר"

אסייג: הוא מגיע, הוא מספר

עו"ד בן צור: שניהם אומרים להד"מ – לא היה ולא נברא. לא אמרת לנו שום דבר כזה. אומרים שפילבר משקר. זה נתון!

אסייג: אני רואה תמונה בצורה שהעד מדינה בסופו מצליח לעמוד ביעד ומביא אישור

השופטת פרידמן-פלדמן: מישהו מהם משקר.

אסייג: כנראה. אולי. לא זכור לי

עו"ד בן צור: האם לא נכון, יש לכם שני  נחקרים, יש עד מדינה, יש לו אינטרס, להגיד לפילבר שאולי משקר ולא להניח הנחות, אם הצליח לאשר, אולי אתה טועה ולא רואה כל התמונה?

אסייג: עשינו בדיקות. ראינו התכתבויות. עשינו בדיקה עם יפעת בן חי שגב (עוד שקר גס). 

השופטת פרידמן-פלדמן: עשיתם בדיקות בעקבות כך

אסייג: כל מה שעושה בשבועיים הראשונים זה לטפל באישור בזק-יס

השופטת פרידמן-פלדמן: זו תשובתו. לא להתווכח איתו

עו"ד בן צור: תראה מה החוקרים עושים עם עדות פילבר, אומר פילבר – יש הבדל אם אני נכנס להחתים או מישהו אחר מה זה אומר אומר? חכמון מצקצק בלשונו. פילבר אומר הבן אדם (נתניהו) לא חותם  בלנקו. תראה מה פילבר אומר – טענת פילבר אליכם, הוא אומר זמן קצר נתניהו נפגש ואמר לי תפעל. נכון שזו הטענה שלו בבסיס?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: פילבר מעלה חשש שאולי נתניהו לא יחתום, כי הוא לא חותם בלנקו. כך אומר. יש הבדל אם אני אכנס או מישהו אחר.
תראה מה החוקרים של פילבר עשו אתו. פילבר אומר זה לא מסתדר לי שאם לכאורה הזמין המסמך, אז למה תהיה בעיה אם יחתום עליו? כלומר אם הנחה לסגור, מה זה משנה אם מימון שמילה נכנס או פילבר. הוא הנחה. זה סביר. נכון?
טענת פילבר לא מסתדרת. אמר צריך להכניס לשר כי השר לא חותם בלנקו, לא מתיישבת עם הטענה שקיבל הנחיה לפני שבועיים. 

אסייג: לא רואה בעיה

עו"ד בן צור: תראה מה קרה אחרי שזיהו את הבעיה. הנדסו!  פולינה אמרה 3 פעמים "לא מסתדר", ביחס לגרסה של פילבר. לך אולי זה כן מסתדר. לחוקרים שלך לא.

אסייג: הגיוני שיהיה רוצה להיות נוכח מול ראש הממשלה. 

עו"ד בן צור: מה שישנו כאן, אתה נותן הסברים, בתור עד. אבל אתה לא עד, אתה חוקר. פילבר מעלה קושי. החוקרים אומרים לא מסתדר. לך זה מסתדר? 

אסייג: לי זה מסתדר

עו"ד בן צור: לחוקרים לא מסתדר

אסייג: תשאל את החוקרים. בית המשפט יחליט, אני אומר את גרסתי. בסוף בית משפט יחליט.

עו"ד בן צור: פילבר אומר משהו שלחוקרים זה לא מסתדר. החוקרים מציעים לו את הפתרון. שלושתם  מספקים לו את הפתרון. האם זה התפקיד של החוקרים להציע? השיבו שאין להם תשובה למה שעשו. חכמון ואחרים אומרים אין תשובה טובה למה הצגנו פתרון.
האם כשמזהים קושי בגרסת עד מדינה, תפקיד החוקרים להציף הקושי ולתת לעד להתמודד או לבנות אתו גרסה שהוא יאשר לכאורה?

אסייג: תפקיד החוקרים להגיע לחקר האמת

עו"ד בן צור: האם זו אמת שהם מציעים הסבר?

אסייג: לא יודע, השאלה הכללית היא להגיע לחקר האמת

אסייג: עד מדינה נותן גרסה, יש שינוי גרסה שלו, חקר האמת שהחוקרים יגידו הנה תגיד משהו, בסוף אומר, לכאורה זה מתיישר או שצריך להגיד לעד, זה הקושי מה הסברך? חקר, לפני "חקר האמת"?

אסייג: קודם לבדוק גרסת העד. להגיע לאמת ורק לאמת

עו"ד בן צור: יש שאלות חפציות, התכתבויות, מסרונים, יש משקל

אסייג: אכן

עו"ד בן צור: נתון – אנו יודעים מה עבר על פילבר בראש ביום ששמילה נכנס לנתניהו לצורך החתמה כי הוא התכתב עם דוד שרן.  יש לנו עדות שרן. זו עדות עם משמעות, זה היה בדצמבר 2017, מבקש להראות לך מסרון שפילבר כתב לשרן מלונדון.
מתיישב עם העניין שנתניהו לא חותם בלנקו ואולי יש סיכוי שלא יחתום. מציג את המסרון. כותב פילבר אני זמין, מעורה בפרטים. זה מה שכותב פילבר לשרן בנוגע להחתמה של נתניהו. הוא מרגיע אותו. הייתה חובה לראות המסרון ולהציג אותו כי לא מתיישב לגרסת פילבר. חכמון אמר  ש"היה חובה להציג לפילבר", אמר שזו תקלה. חד משמעית היה צריך להיות מוצג. למה לא הוצג לעד לשקף תודעת פילבר?

אסייג: לא זוכר.

השופט בר-עם (לעו"ד בן צור): לא תקבל (ממנו) יותר בענייני מיקרו.  

עו"ד בן צור: כל הבקרים אף אחד לא חשב על מסרון בזמן אמת? לא רק אתה? אלו דברים שחיוני להציג?

אסייג: לא יודע מה ניסיונו של עו"ד בן צור, סדר גודל כזה, איכון ושליטה גדולה מאוד, אתה שואל על משהו מיקרו טקטי. אם נאמר או לא, בפרספקטיבה של 6 שנים זה קצת…

עו"ד בן צור: אתה ראש הצח"מ – מי אחראי.

אסייג: רק אני אחראי.

השופט שחם: הוא השיב.

אסייג מבקש לדבר אליו בלי לצעוק (סימן ללחץ שלו).

עו"ד בן צור: מדובר בקליפה ריקה. אתה לא יודע מה נעשה.

השופט שחם: אם אין ערך לתשובותיו אין טעם לשאול

עו"ד בן צור: חקירת פילבר – הוגש במרץ 2020 חודשיים אחרי כתיבת כתב אישום. זה מהלך חריג נכון? 

אסייג: אכן השלמת חקירה לעד אחרי כתב אישום זה חריג

עו"ד בן צור: עד מדינה, חקירה, עניינים הנוגעים לראש הממשלה, חקירה הכי מבוקרת שהייתה, זה חריג עוד יותר?

אסייג: אני מבין את הדרמה שאתה מצייר פה. כל חקירה של מישהו, לא משנה, לאחר שהוגש כתב אישום, זה חריג. מבחן בוזגלו

עו"ד בן צור: מי פנה אליך?

אסייג: יהודית תירוש.

עו"ד בן צור: בכתב או בעל פה.

אסייג: לא זוכר.

עו"ד בן צור: אנו נבדוק כמה פעמים אמרת 'לא זוכר'. ישבו איתך?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: החקירה עסקה בשני נושאים: דפדפת צהובה, פגישת הנחיה. נתחיל עם הדפדפת הצהובה – החוקרים תפסו על שולחן פילבר, לא בארון נידח, דפדפת כתב ידו. יש בה דברים מאוד חשובים. זמן אמת. מתי נודע לך לראשונה שיש מסמכים בכתב ידו של פילבר?

אסייג: נודע לי לאחר כתב אישום על דפדפת צהובה.

עו"ד בן צור: נרשם על ידי עד מדינה, כתוב שם על ראש ממשלה, זו ראיה משמעותית. נכון? זה הצריך מבוכה הקשורה בהשלמת חקירה, מישהו חשב שזה מתחייב.
האם שאלת את חוקריך, הדפדפת נמצאת כבר שנתיים וחצי, מיולי 17, איך זה שלא ראיתם דפדפת על שולחן פילבר, כתב יד?

אסייג:  אירוע לא תקין. לא בסדר. החומר היה בניירות ערך. טעות אנוש. לא נעשה בזדון. לא שמו לב, לא בדקו, לא הביא לשולחננו. לכן קרה מה שקרה.

עו"ד בן צור: עשית בירור? האם חשבת אתה מפקד הצח"מ ואתה מתהדר בזה, לברר לבדוק, תקלה, צריך בירור מינימלי איך זה נשמע? איך קרה? עשית ניסיון לברר?

אסייג: לא נעשתה חקירה. הצח"מ כבר התפרק. הדבר לא נבדק. כל אחד הלך לדרכו. ניירות ערך הלכו לעבודתם

עו"ד בן צור: איך נערכתם לחקירה משלימה – בוא נראה. זה חלק מהעמודים בדפדפת הצהובה. יום שלם עברנו כאן בחקירה של פילבר. הנושא נבדק מטעמנו.
אני אומר לך נתון שאנו לפי האופי של הפרסונות, מידע, מי יכול למסור מידע, מתי, שורה, שורה הכל תומך שזה פילבר מכין עצמו לפגישה עם נתניהו במועדים מסוימים. לא נכנס לפרטים. יש דברים שיודע מאלוביץ, אביחי, גלעד ארדן, אקוניס. שתי אפשרויות או שמה שכתוב במסמך של פילבר תומך באמירתו או שלא תומך. 

אסייג:  אוקיי, לא נראה לי שפילבר בשנת 2017 חשב שיהיה עד מדינה 

עו"ד בן צור: אתה עושה סלט. פילבר רשם הדברים. 

אסייג: תשאל שאלה ברורה

עו"ד בן צור: אתה ראש צוות חקירה שלא מכיר החומר. אף אחד לא חושב שפילבר הכין לעצמו משהו ליום פקודה.
יש שם חפיפה עם צפריר. רושם בזמן אמת. שאלתי היא – יש לכם גרסה, דפדפת. נתונים. היה צריך לבוא בראש פתוח ולבדוק אם הנתונים תומכים גרסתו של פילבר או שוללים?

אסייג: כן, נכון שאלה האפשרויות

עו"ד בן צור: זה סותר גרסתו על פה. לקחת בחשבון?

אסייג: החקירה הוטלה על ניירות ערך. אני מאמין שהחקירה היתה שקופה ונקייה שמשרתת את האמת

עו"ד בן צור: אני מציג לך שלא נעשתה בדיקה מינימלית לבוא ולבדוק את השמות – רן שטרית, אביחי, את האירועים המופיעים בתוך הדפדפת. המועדים, רשות השידור וכו'. דברים אלו, אתם בחקירה משלימה, צריך לבדוק לפני חקירת העד ואז לשאול שאלות?

אסייג: מי שהיתה אחראית זו השופטת ציפי גז היו אחראים ניירות ערך (גז היתה אז מנהלת מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ני"ע, היום היא שופטת שלום בישראל). הם עשו השלמה והם מצאו את המענה לאירוע.

עו"ד בן צור: מה היה תפקידך? 

אסייג: היא פונה אלי כי אני מפקד היחידה. אצלי זה נוהל. סוכם שמי שיעשה את ההשלמה זה ניירות ערך. זה בוצע על ידם עם התנהלות מול פרקליטות

עו"ד בן צור: ניגשים לחקירת עד שואלים על גרסה, עושים בדיקה לראות?

אסייג: כל הפעולות הנדרשות, כן.

עו"ד בן צור: אנו עברנו על זה שורה שורה, זה מתחבר למציאות רק צריך לבדוק? 

תירוש (מתפרצת): הכל התנהל מול  היחידה עם הפרקליטות. העד לא הכתובת להניח הנחות

עו"ד בן צור: דבר שני שנחקר זה "פגישת הנחיה" פנו אליך לחקירה משלימה. ידעת על שני הנושאים – דפדפת והנחיה?

תירוש שוב מתנגדת ושוב מתפרצת כדי לשבש את החקירה הנגדית.

עו"ד בן צור: חוזר על השאלה. 

אסייג: לפי מה שאני זוכר השלמה הייתה בעניין הדפדפת.

עו"ד בן צור: אתה כאחראי על החקירה, ככל שנעשה ניסיון עם פילבר בחקירה משלימה לגרום לו להזיז מועד פגישת הנחיה למועדים הקרובים למינוי שלו, האם אתה מסכים אתי, שיש קושי ורצון שלכם שחשבו שיש תשתית להראות שהייתה פגישה, עם הניסיון הזה?

תירוש אומרת שהשאלה היפוטתית ובן צור מקבל זאת.

עו"ד בן צור: פילבר נותן סיפור מפגש עם נתניהו. הנחיה, זה מה שאמרת?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: הוא קרא לזה שהוא נזכר בלילה ועיבד זיכרונות ונזכר בעוד שניים שלושה דברים שחושב שהם רלבנטיים. ב"שיחת נזיפה" ו"שיחת מעקב". בואו נראה פעולות חקירה – האם הלכתם לבדוק מתי היה מו"מ בטלפוניה ומתי התפוצץ?

אסייג: לא זוכר

עו"ד בן צור: אתה יודע שיש עדויות, התכתבויות, מעידות מתי התחיל המו"מ, מתי לא הגיעו להסכמה? הכל מתועד, האם עשיתם בדיקה לאתר מועד השיחה?

אסייג: לא זוכר

עו"ד בן צור: האם הלכתם לשאול את רון איילון (לשעבר מנכ"ל יס)? כי רון לא נשאל. פילבר אומר שאמר לרון איילון. היה צריך לשאול את רון. 

אסייג: צריך.

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שגם צריך לבדוק מה היו האירועים, אחרי שמנסים למקם, שיחה, מוצ"ש, טלפוניה, מה היו האירועים מסביב, כתבות בעיתונות, אולי יכול לתת רקע, אולי לא?

אסייג: בגדול צריכים לבדוק כל המעטפת.

עו"ד בן צור: בחקירת פילבר, הצגנו לו כל התהליכים ופרסומים וסימנים, הוא אומר "ממה שאתה מראה לי באפריל מאי זה בעייתי, זה מה שזכרתי וזה מה שאמרתי", אבל אתם לא בדקתם  מעבר לאמירות בעל פה?

אסייג: לא יודע לתת לך תשובה

עו"ד בן צור: הוא מספר שהיה טלפון ביום א' בבוקר מלשכת רוה"מ לפני פגישה עם האוצר. "אני אומר לו שאני ממשיך המשך המדיניות של כחלון" זה מה שאמר.
האם אתה זוכר שנאמר לו, אם אתה ממשיך עם כחלון אז מה אתה טוען כי זה הפוך לגמרי. אמר שהיה לו קוד. זוכר מבוכה שהיתה?

אסייג: זוכר שזה הקוד שממשיכים

עו"ד בן צור: או ממשיכים או לא. מה זה ההמצאה זו?

אסייג: אין לי מושג. 

עו"ד בן צור: יש פרסום עיתונאי לא נכון, בניגוד למה שנאמר, אמרנו לפילבר – האם אלו הנתונים? אלו המועדים שישנם. לפי איתור השיחה. אמר שמקבל את ההקשר וזה מסתדר לו עם הנתונים. שאלתי – למה זה לא נעשה בחקירה?

תירוש שוב מתנגדת.

עו"ד בן צור: למה אנו לא רואים בחומר החקירה שום איתור? לא רואים בדיקה מינימלית? מה התפרסם באותו מועד ואז לבדוק? לא נעשה?

אסייג: לא זוכר

עו"ד בן צור: פילבר היה מנכ"ל משרד תקשורת, היה אצלכם שעות ארוכות?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: זה היה בשב"ס לא אצלכם. עובר חיפוש גופני חודרני שהוא נדרש להתפשט לחלוטין כשהוא מגיע מכם

אסייג: תשאל את השאלות האלה את השב"ס.

עו"ד בן צור: אין לי ראיה שאתה ידעת על זה

אסייג: לפני שהיא עוזבת כדאי לשאול אותה

עו"ד בן צור: זה מגיע מכם לערוך את מה שערכו לו

אסייג: אין הצדקה לא לצווארון לבן ולא כחול לעשות את זה

עו"ד בן צור: עובר לניר חפץ – חפץ היה שרוי בעייפות קשה מאוד במהלך החקירות שלו. ידעת?

אסייג: עניתי לגבי חפץ שכל חשוד שמגיע הוא עייף. אני בפגישות המועטות עם חפץ ראיתי אדם עירני, חד שולט

עו"ד בן צור: אתה לא יושב ורואה החקירות של כולם. אתה מקבל דוחות, יש לכם קבוצה?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: חפץ ופילבר עדים מרכזיים?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אתם מאוד עסוקים. בעדים האלה משקיעים בהם תשומת לב משמעותית?

אסייג: משקיעים בכל העדים

עו"ד בן צור: אל תענה לי תשובה רובוטית

אסייג: תדבר יפה ומכבד, אנו מתייחסים לכל העדים בצורה מכבדת

עו"ד בן צור: האם אתה יודע מהתמלילים של חפץ שמתלונן פעם אחר פעם, מתקשה להיות בפוקוס, עומד ליפול, נעמד, לא ישן בלילה, איבדת אותי, שקע בגלל עייפות מצטברת, נרדם תוך כדי חקירות. אתה מודע לזה? 

אסייג: אני מודע לחשוד שהגיע ביום 18 לחודש ואחרי יומיים ראה רופא

השופטת פרידמן-פלדמן: תענה כן או לא

אסייג: אני מודע שחשודים עייפים

השופט שחם: לא שואלים על חשודים, אלא על מישהו ספציפי.

אסייג: לא הייתי מודע. הייתי מודע לזה שקיבל טיפול ותגלחת

השופטת פרידמן-פלדמן: מה זה קשור תגלחת? ידעת שאיש עייף?

אסייג: אני זוכר פשפשים

השופטת פרידמן-פלדמן: אנחנו עוד לא בפשפשים

עו"ד בן צור:  לפי הפסיקה שלנו מדובר בתחקור לאורך שעות, בלתי הוגן, מכוון לשבירת רוחו של הנחקר, אם יש עייפות כרונית כבדה יש שיאמרו לפי הכללים שלנו זה תחקור לא הוגן, יש פה מטרה לשבור הנחקר האם אלה כללי המשחק?

אסייג: אני חושב שהיה תחקור הוגן

השופט שחם: שואלים במישור העקרוני, אם תענה זה יהיה אפקטיבי.

עו"ד בן צור: אומר חפץ "מרגיש חלש", הם אמרו שסייעו לו. שאלנו מה זה לסייע? אמר שיש פיקוד שהחליט אחרת. האם אתה הפיקוד?

אסייג: כן. אני מניח שחוקר זוטר ישב עם אחרים, עם שוורץ, ראש מפלג והחלטנו להחזיר לתא ולא לחקור. בפעם הזו אני מניח שאפשר לחקור. 

עו"ד בן צור: זו לא אפיזודה. רואים שהוא נרדם, מגיע לשב"ס בלילה, ישן שעה שעתיים. למה לא לתת לישון שעה שעתיים ולהמשיך. התשובה היתה שהפיקוד החליט אחרת. מה אתה חושב על זה? 

אסייג: הפיקוד זה אני, זה ראש הזרוע, מפלג, צח"מ, עשינו החלטה ולאור הנסיבות החלטנו שאפשר להמשיך.

עו"ד בן צור: תסכים אתי שיש גם טיפול בחוק בנושא רפואי וגם תפיסות אנושיות, ככל שיש בעיה רפואית או מצב רפואי צריך להזמין רופא?

אסייג: כמובן

עו"ד בן צור: התייחסנו לסוגיות וגם חקרנו חוקרים. כל אחד צריך לראות רופא, זה מה שנשמע פה. חפץ התחנן – ביטוי שלו. השתגע לראות רופא שעה שמצוי במתקן שלכם. היית מודע לכך?

אסייג: אתן תגובה מפורטת. בסופו אולי התחנן וביקש, קיבל גם רופא, גם חובש וגם טיפול, גם הצוות בדק ושיג ושיח עם החשוד משתפר או לא לא משתפר. קורים דברים, זה לא  שאדם צועק ואף אחד לא מתייחס אליו.

עו"ד בן צור: אמר שהוא עקוץ ומלא שלפוחיות. הוריד את המכנסיים.

אסייג: כן

עו"ד בן צור: פקודת המטה הארצי – חוק מעצרים – יש מדרג – בית חולים, רופא משטרתי, רופא אחר, ככל שהמצב הרפואי מצריך.
אני אומר לך שהחובה הזו לא מולאה. החוקרים ידעו על מצבו הקשה. הם השתמשו במצב הרפואי כדי ללחוץ עליו. מה אתה יודע על כך? הוא במצוקה אצלכם סובל. רוצה רופא אצלכם. נמצא מבוקר עד לילה. למה?

אסייג: אנו לא משחקים עם אנשים, לא לוקחים סיכון. מנסה לצייר העורך דין שאנו לא אנושיים, זה לא נכון. עשינו המירב שאנו יכולים לעשות בנסיבות הקיימות. נתנו לו לראות חובש, פעם פעמים רופא, קיבל משחה. אחרי זה ראה שוב רופא. זה לא מתכתב עם מה שאנו עושים. 

עו"ד בן צור: ניצלתם המצב שלו כדי ללחוץ עליו.

אסייג: חולק. זה לא המשחק

עו"ד בן צור: אסור?

אסייג: חד משמעית

עו"ד בן צור: עובר איתך לחקירת חפץ ביום 20/2 – "שווה לך את זה? האם זה שווה לך את כל הסבל הזה?" אסור לקשר בין בעיה רפואית לבין חקירה, פה אני רואה שהחוקר שלך מקשר בין הסבל הרפואי של חפץ לבין זכותו החוקית לשמור על זכות השתיקה ואומר לו – תשמע ככל שאתה תמשיך עם הקו הזה, תמשיך עם הסבל. מהי תשובתך?  

אסייג: לא מתחבר לפרשנות. 

עו"ד בן צור: חפץ אומר שירד 3-4 ק"ג – ביום 28/2 מבקש 4 פעמים לאכול. לא נענה. 

אסייג: הם יש פידבק שלא נענה?

עו"ד בן צור: כן, אומר החוקר – אם יש ביחידה אוכל יביאו לו… אם אין ביחידה אוכל ממשיכים בחקירה עד שהוא מקבל אוכל. החוקר אומר הוא מבקש, הוא רעב, לפעמים יש לפעמים אין. אם אין אוכל ממשיכים. 

אסייג: לא מכיר.

עו"ד בן צור: אתה לא מכיר ואתה חושב שאם זה המצב זה בלתי תקין?

אסייג: אני לא מכיר שאין סנדוויץ'. יש מכונה, יש מטבח. אין מצב שאוכל לא מגיע לעצור. 3 פעמים ביום. אנו מזרימים אוכל ככל שניתן. זה לא עניין שאנו משחקים בו. אולי האוכל לא היה טעים, אולי סדנוויץ' זה לא אוכל. גם אני אוכל סנדוויץ' שם. 

עו"ד בן צור: תלם אמר "או שיש או שאין אם יש יתנו ואם אין לא ניתן לו". מהי תשובתך? 

אסייג: אני לא מכיר את זה.

בן צור (שוב עוקץ את אסייג): כאחראי על החקירות… הנושא מאוד רגיש. האם עדכנתם את חפץ על כך שאתם יודעים כל מה שעשה לפני המעצר שלו?

אסייג: נאמר.

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שחפץ נשאל שאלות משונות אם אשתו מכירה מס' טלפון מסוים?

אסייג: לא

עו"ד בן צור: לאיזה צורך יש לשאול אותו חקירתית?

בשלב זה עובר הדיון לדלתיים סגורות בסוגיית המקורבת של חפץ.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

משפט "הצוללות": העדות הכי מטלטלת עד כה

מיקי גנור פרץ בבכי כשדיבר על חקירתה של בתו והחלטתה לעזוב את הארץ. נציגי הפרקליטות צחקקו: "חוץ מלאנוס אותי, הם עשו את הכל. הם רצו את הראש של ביבי, הם היו קבלני המשנה של רביב דרוקר. או שאתה הורג את עצמך, או שאתה ממציא סיפורים"

הקליקו לתוכן »
יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »