יומן הבוקר
אליעד שרגא, שייקה ברקת (אלי ציפורי)
כך החתימה התנועה לאיכות השלטון של אליעד שרגא את שייקה ברקת על תצהיר בפרשת הצוללות: "ניגשתי וחתמתי על טנק של אוטו (מכסה מנוע); לבוא ולומר שכל מילה הייתי צלול וידעתי מה עשיתי? הייתי מאוד לא בקו הבריאות"

התנועה לאיכות השלטון שבראשה עומד אליעד שרגא עשתה מאמצים אדירים כדי שתוקם ועדת חקירה בנושא הצוללות, כדי שתחקור גם את בנימין נתניהו.

לצורך כך החתימה התנועה שורה של גנרלים בדימוס וגם את העד המרכזי בתיק הצוללות, שייקה ברקת.
בחקירתו הנגדית של ברקת ע"י פרקליטו של מיקי גנור, עו"ד עמית ניר, סיפר האחרון כיצד חתם (על מכסה מנוע של אוטו מחוץ לביתו) וכיצד לא היה ממש צלול כשחתם ("לא קראתי כל מילה").

עדותו מציבה את אליעד שרגא במצב לא נעים בכלל.

האם כך מחתימים עד מבוגר מאוד ולא בריא במיוחד על תצהיר מרכזי בפרשת הצוללות? תחליטו אתם.

***

הנה הקטע הרלוונטי מתוך הפרוטוקול מחקירתו הנגדית של ברקת בתיק הצוללות.

ניר: עכשיו תראה בתצהיר שלך לתנועה לאיכות השלטון שהוא נחתם ביוני 2020.

ברקת: כן.

עו"ד ניר: אני אפנה לסעיף 8ד,

ברקת: בבקשה.

עו"ד ניר: ישראל ניהלה מרבית הדיונים בעניין הזה בניו יורק ואני הייתי נוכח ושותף בדיונים לבסוף חתמה שם ישראל בשנת 1992 עם המספנה הגרמנית הסכם לרכישת הצוללת הראשונה. הגרמנים השתתפו בשליש מעלויות הצוללת הראשונה מטעמים מצפוניים, וזאת לאור העובדה שבתקופת מלחמת המפרץ נודע כי חברות גרמניות סייעו לתוכנית הנשק הכימי של עיראק ואף מכרו נשק רב לעיראק.
אחרי שאני הקראתי לך את זה אתה נזכר לגבי הסיפור של מלחמת המפרץ?

ברקת: אם מה אתה אומר מקובל.

עו"ד ניר: אתה הצהרת את זה לפני 3 שנים.

ברקת: זה הרבה זמן בגילי.

עו"ד ניר: אתה לא זוכר.

ברקת: אני זוכר שהתנועה לאיכות השלטון באו וביקשו ממני על מסמך שאני אחתום לן וחתמתי להם באהבה רבה.

עו"ד ניר: רגע הם אמרו לך לחתום על מסמך שהם הכינו אותו מראש?

ברקת: אני לא יודע להגיד לך איך שההיגיון אומר או כן או לא אני ישבתי וסיפרתי להם אישרתי להם אני לא יודע לענות על זה.

השופטת חיימוביץ': לא השאלה אם הדברים שכתובים

ברקת: אני לא יזמתי את זה גברתי יותר.

השופטת חיימוביץ': לא זו לא השאלה.

ברקת: כן זוכר דבר מאוד חשוב.

השופטת חיימוביץ': סליחה רגע.

ברקת: אני חתום על זה?

השופטת חיימוביץ': כן.

עו"ד ניר: כן.

ברקת: אז אני אגיד לך איפה חתמתי.

השופטת חיימוביץ': רגע אבל זה לא שאלה, הסנגור מראה לך מסמך שאתה חתום עליו ויש שם כל מיני עובדות שאתה מסרת כנראה אז זה לפני 3 שנים, אז הסנגור שואל האם התנועה לאיכות השלטון קיבלה את הפרטים ממך. אתה מסרת להם את הפרטים לפני שהם כתבו אותם על הדף?

ברקת: אם אני חתום על זה אני אגיד לך איפה חתמתי על זה, זה חשוב מאד.

חיימוביץ': אדוני יגיד אין לי בעיה אבל קודם לענות על השאלה האם אתה מסרת את הפרטים האלה לתנועה השלטון?

ברקת: ברחוב איה 11 ברמת השרון אני גר. לפני הבית שלנו יש מוסך שנפתח. המוסך נפתח בחוץ עומד אוטו, על הטנק של האוטו היו ניירות.
זה שהביא לי אותם מאיכות השלטון הלך הצידה אני ניגשתי וחתמתי על הדברים האלה וכל זאת כי הייתי בסכנת חיים (מפרט את מצבו הבריאותי שהושמט)… אז הכל הלך אפילו הנייר הזה חתמתי והלכתי זה פשוט להבין את הרקע.

השופטת חיימוביץ': או-קיי ועכשיו לשאלה, האם אדוני יכול להשיב על השאלה הרי זה תצהיר ומה שכתוב שם זה לכאורה מהפה שלך.

ברקת: לא הכל סליחה למה אם היית מכירה או את מכירה את הג'ינג'י הנחמד שהוא ראש זהו של איכות השלטון.

השופטת חיימוביץ': אליעד שרגא.

ברקת: אז, לא יודע מי כתב אם את מבינה אותי.

השופטת חיימוביץ': רגע אז עוד פעם נשאלת השאלה.

ברקת: לא מכחיש שחתמתי.

השופטת חיימוביץ': חתמת בסדר אבל קראת את זה לפני שחתמת קראת את זה לפני שחתמת?

ברקת: באת כוחי אז חולה אנוש שברוך השם אני פה.

עו"ד ניר: ברוך השם.

השופטת חיימוביץ': ברוך השם.

ברקת: תשמחו כולם, אני רוצה אהדה של חברים.

השופטת חיימוביץ': אבל זאת השאלה היא האם הדברים האלה שכתובים בתצהיר הם באים מפיך האם אתה עומד מאחוריהם?

ברקת: קודם כל אם אני חתום על זה אין לי אפילו אפשרות לא לעמוד מאחורי זה. זו החברה לאיכות השלטון מכובדים, אוהבים אותם לא אוהבים אותם. לבוא ולומר שכל מילה הייתי צלול וידעתי מה עשיתי הייתי מאוד לא בקו הבריאות.

השופטת חיימוביץ': או-קיי אז עכשיו שקורא לך את מה שכתוב שם אז מה השאלה אדוני?

ברקת: מה השאלות? ברוח טובה חברתי.

עו"ד ניר: אתה בתצהיר שלך גם מספר זאת אומרת בתצהיר שאתה חתמת עליו, בסדר זאת הסיבה שאני שאלתי את השאלות האלה, מר ברקת, זה לא כדי להטיל דופי אני מסביר אלא כדי להבין האם זה דברים שנאמרו מפיך, שאתה זכרת אותם ב-2020, או האם זה דברים שכתבו לך ואמרו לך לחתום?

ברקת: הבנתי. עם כל הרצון אני מבין את הרצון שלך אתה נחמד אלי. אני לא יודע להגיד לך, אני רק יודע שהייתי בסכנת חיים והייתי מאוד מבודד וחתמתי כי אני חושב שהייתי צריך לחתום אז חשבתי אז.

עו"ד ניר: אז אני אקריא עוד דברים. אם אתה לא זוכר את הדברים תגיד אתה לא זוכר ואנחנו נתקדם הלאה מהר.

ברקת: מאחל לך בריאות טובה, שלא תגיע למצב שאני הייתי עם הקרנות, עם כל הדברים האיומים, וכל בוקר שקמתי אשתי שמחה שאני קם. מה אתה רוצה? אז חתמתי.

השופטת חיימוביץ': הכל בסדר עכשיו את לגבי העובדות שהוא יקריא לך עכשיו הסנגור. לגבי העובדות תגיד אם אתה מאשר אותן או לא.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »