יומן הבוקר
אלי אסייג (צילום: אלי ציפורי)
אלי אסייג מודה שהיו דברים "לא תקינים" בחקירות תיק 4000 אבל מגלגל את האחריות: "אין לי הסבר, אין לי תשובה, זה לא היה בכוונת זדון (היה גם היה), נתתי דיווח לפרקליטות וליועץ המשפטי לממשלה, החקירות היו מפוקחות"

היום הרביעי לעדות אלי אסייג, ראש צוות החקירה בתיק 4000: בתחילת הדיון השופטים החליטו להעביר חלקים מדו"ח הבדיקה המשטרתי על תרגיל החקירה הלא חוקי לידי ההגנה והמשך חקירתו הנגדית של אלי אסייג, התבצעה בדלתיים סגורות לאור הדו"ח החסוי.

***

התמליל המלא באדיבות האולפן הפתוח של כנרת בראשי והקלדנית נאוה כהן:

עו"ד בן צור: יש איסור מוחלט לכם כיחידה חוקרת לגרום לחשוד להחליף את עוה"ד שלו?

אסייג: אכן

עו"ד בן צור: ביחס אל ניר חפץ, במגוון חזיתות, כל פעולה הייתה כדי שיחליף עו"ד שלו. אתה מודע לאמירות אלה?

אסייג: מודע לאמירה אחת ששוטר חוקר נהג לא כמצופה. היה סיפור עם חוקר ורופא מומחה.

עו"ד בן צור: בוא נראה, ב-19.2, לחפץ היה עו"ד?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: הופקד על אינטרסים שלו?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אתם מבחינתכם האינטרס של חפץ לא מעניין אתכם,

אסייג: אנו רוצים להגיע לחקר האמת

עו"ד בן צור: האינטרס של ניר זה עו"ד שלו

אסייג: כן

עו"ד בן צור: דיברנו על כך שחפץ אמר שסומך על עורך הדין שלו

אסייג: אני זוכר את החוקר פלג

עו"ד בן צור: פרשה 1270 – פרשת גרסטל – נחקר אצלך ביחידה  

אסייג:  כן

בן צור מתאר את הסיטואציה שבו החוקר מיקו גנדי (יגיע לעדות השבוע בתיק הצוללות) ממשיל את הרופא של חפץ לעו"ד ואומר שרופא לא טוב עלול לחתוך אותו עם מסור חשמלי ולא עם סכין מנתחים, המלצה די בוטה להחליף את עורך הדין, למרות שזה אסור לפי החוק.

עו"ד בן צור: כמפקד, שוטרים חוקרים, קצינים לא מתערבים בנושא עו"ד לקוח, זה קודש הקודשים. אם נעשה דבר כזה זה לא תקין. 

השופט בר-עם: אתה יודע שנעשה או לא נעשה?

אסייג: אני יודע על הרבה מקרים של קצינים ושוטרים אמרו שלא מתערבים בנושא הזה.  

השופט בר-עם: היה משהו שאתה יודע במקרה הזה?

אסייג: לא יודע ולא מכיר. גם זה נודע לי בדיעבד. זו לא עבודה של היחידה. 

השופט בר-עם: מה העבודה? מה ידעת בזמן אמת?

אסייג: אחרי שהחומר עבר לסניגורים וקיבלנו מהסניגורים רשימה, אז זו היתה פעם ראשונה שנחשפתי על הדימוי של רופא. רשמתי בדוח שהייתי מעדיף שזה לא היה קורה. לא אהבתי את זה בלשון המעטה

עו"ד בן צור: מה קיבלת מהסנגוריה?

אסייג: קיבלתי ממשרד המשפטים את הדוח של המפקדים

עו"ד בן צור: אומר חפץ כאן בבית המשפט שהבין בדיוק "זו אמירה להחליף את עוה"ד שלי".

אסייג: לא יכול להבין את זה. חוקר זוטר אומר, ניר חפץ יודע הוא חכם ומבין זה לא איזה עבריין מהרחוב שאין לו מושג על אנשי משטרה. יודע מי זה אלי אסייג, שוורץ ופלג. חוקר זוטר אמר מה שאמר.  גנדי הוא רב פקד.

תירוש (מתפרצת): לגנדי יש אמירות הפוכות לחלוטין שאומר במפורש שלא נכנס למרחב ייצוג ולא מתערב לו בנושא הזה

עו"ד בן צור: יש דיבור כזה, מדברים על מרחב ייצוג, כדאי לך להחליף את עורך הדין

תירוש: לא נאמר כך

עו"ד בן צור: אני אומר

אסייג: אני לא רואה  את זה כמו שאתה אומר

עו"ד בן צור: ב-21.2.2018 יש מונולוגים שלמים של פלג (חוקר) שמדבר מפורשות ומשווה את עורך הדין של ניר חפץ למנתח שיכול לגרום למותך. "ייכנס אליך עם מסור" מונולוגים שלמים. "צריך להחליף רופא", הרופא הזה סתום ומפגר כפי שקרא לו גנדי, יכול להרוג אותו, צריך להחליף כדי להציל. זו התערבות?

אסייג: עניתי ורשמתי בדוח בזמנו שאני לא אוהב את זה. מעדיף שלא יקרה. 

השופט בר-עם: למה? 

אסייג: כי זה לא מקדם. זה לא תקין. 

השופט בר-עם: למה?

אסייג: זה מרחב בין לקוח לעורך דין. לא מוכן לדברים לא חוקיים. צריך לקחת בפרופורציה מול עשרות מקרים שאנו לא מתערבים. גם חוקר זוטר הוא אמר את זה. אני אמרתי מה שאמרתי מספר פעמים.

עו"ד בן צור: יש לו עוד 3 זירות שבהן זה נאמר, להחליף עורך דין, מקריות?

אסייג: חד משמעי

עו"ד בן צור (חוזר לדוח הביקורת על תרגיל החקירה של ניר חפץ): איפה אתה נמצא בתמונה הזו? אתה אומר זה קודש קודשים, שזה פסול.

תירוש (מתפרצת): החלטה ניתנה היום בבוקר. יש זכויות על פי דין. המדינה בודקת במקביל לזה שאנו כאן. בית המשפט אמר שאין טענה למדינה.

השופט בר-עם: זה ייקח שעות או ימים? 

תירוש (שהייתה שותפה לאישור תרגיל החקירה הלא חוקי): ביקשתי לקדם העניין במקביל. יש התייעצויות עם גורמים בכירים מאיתנו, אין לי הערכת זמן, הם בודקים.

עו"ד בן צור: מי פנה אליך לגבי בדיקה? 

אסייג: עבר אלי מסמך חתום. 

עו"ד בן צור: מטעם מי?

אסייג: קיבלתי מראש להב.

עו"ד בן צור: אין התייחסות למרחב הייצוג. זה אך ורק מתייחס למקורבת ולאמירות של פלג

תירוש (נלחצת): מבקשת רבע שעה הפסקה לעשות התייעצות לפני (עם מי בדיוק? עם ליאת בן ארי, עם עמית איסמן?).

אחרי ההפסקה

תירוש: חלק מהטיעונים שלנו זה שמדובר באמירות שהדוח הוא פנימי. גם מסקנות זה פנימי. חשוב להגיד שבית משפט נתן המלצות מסויימות ויתר הדברים שנבדקו על ידי ראש היחידה נמצאו תקינים. נעלה זאת במייל לחבריי (תירוש מאוד לחוצה גם מהחשיפה החלקית של דוח הביקורת על התרגיל הלא חוקי של המקורבת לניר חפץ).

עו"ד בן צור: מה הבעיה שאתם כיחידה חוקרת תציעו לחשודים להיות עדי מדינה?

אסייג: לא נהוג. לא מכובד. היחידה לא מכירה את זה. אנו לא פועלים כך, רוצים להגיע לחקר אמת. אבל לא הזלנו דמעה שגם פילבר וחפץ היו עדי מדינה. אומרים לעדים שכדאי להם להגיד אמת ולשתף פעולה כדי לחסוך את כל ההליך

עו"ד בן צור: חפץ העיד פה בבית המשפט ואמר שהציעו לו אין ספור פעמים להיות עד מדינה, בלי להגיד "עד מדינה". נכון או לא נכון?

אסייג: אנו לא אמרנו לו להיות עד מדינה. זו הבנה של ניר. אני אמרתי שהייתי מעדיף שהנחקרים יהיו עדי תביעה.

עו"ד בן צור: אתה לא עונה. אבל נעזוב. פילבר אומר שגם לו הוצע להיות עד מדינה. האם הם טועים?

אסייג: אני אומר שתהליך עבודה זה שאנשים יהיו עדי תביעה לפני הכל. אם בנסיבות מסתבר במו"מ שהם עדי מדינה זה בסדר גמור

עו"ד בן צור: סימנתם  3 אנשים?

אסייג: מסמנים חוליה חדשה. גם פה סימנו חוליות חדשות. פילבר וחפץ סומנו וגם אלוביץ'.

עו"ד בן צור: אתה מציע לפילבר לדאוג למשפחה ואינטרסים שלו. עוד פעם – לדאוג לאינטרסים, ועוד פעם "כדאי שתעשה צעד ראשון יש לזה משמעות", אומר תלם – אין סיבה שהוא ישב פה.
אבוקסיס גם אומר שידאג לעצמו, אין חברים בעולם, אל תשכב על הגדר בשביל אף אחד. אתה רואה? אתה אומר לו שידאג לאינטרסים שלך. זה עד מדינה?

אסייג: הייתי שמח שיהיה עד תביעה. שאדם יספר אמת.

השופט בר-עם: מה התכלית של אמירות אלה?

אסייג: שישתף פעולה. שיגיד אמת. יספר הסיפור

עו"ד בן צור: זו הסברה שלך. איך מספרים אמת לשיטתך בעניין הזה?

אסייג: ספרו אמת כעדי תביעה, שתפו פעולה עם המשטרה. זה לא עסק פרטי שלי.   

עו"ד בן צור: אתה חשוד, יש לנו טענות כלפיך יש לנו דרך לחלץ אותך, שמש עד מדינה. 

אסייג: מבחינתי זה לא נכון.

עו"ד בן צור: בסדר.

עו"ד בן צור: אתה אומר לו שכדאי לעשות צעד ראשון. יש לזה משמעות. מה המשמעות?

אסייג: שישתף פעולה, שיגיד אמת. מבחינתנו החקירה תסתיים כי זה לא תיקים להישאר במעצר.

עו"ד בן צור: אתה אומר שיש חשיבות לראשוניות שיגיד את האמת. ככל שיהיו ראשונים המחיר יהיה טוב מבחינתם?

אסייג: ממש לא נכון

עו"ד בן צור: לכן גם פילבר טועה שהיה ברור שקיבל הצעה להיות עד מדינה. לא צריך לשכב על הגדר, כולם משתמשים וזורקים, אין חברים בעולם (נאמר לפילבר). 

אסייג: אני מבחינתי אומר שישתף פעולה שיהיה עד תביעה והחקירה תסתיים מבחינתו כי זה מגיע לפרקליטות ויחליטו מה שיחליטו. אין לי בעיה שיהיה עד מדינה.

עו"ד בן צור: הכרת חתימות של עדי מדינה?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: בהסכמים כתוב שהעד מבקש לקבל מעמד כעד מדינה והמדינה נעתרת לבקשתו. כלומר העד פנה, ביקש להיות עד מדינה, הציע והמדינה הסכימה שישמש עד מדינה. זה תיאור בתוך ההסכם. 
אני שואל – פילבר וחפץ שהעידו כאן אמרו שהתהליך התחיל מכם. 

אסייג: לא נכון

עו"ד בן צור:  חפץ גם אומר כאן  בבית משפט – נשאל על מה מתקומם? אמר על כל ימי המעצר. קיבלתי הצעות להיות עד מדינה. אני לא יזמתי. וזה בדיוק הכעס שלו. הוא קיבל הצעות. הוא צודק?

אסייג: הוא דיבר אתי כמפקד יחידה הוא ישב אתי להתייעץ  אני אמרתי לו שאין טעם ולאחר מכן הוא פנה שוב והציע עצמו להיות עד מדינה. זה תהליך שאני מכיר

עו"ד בן צור: זה לא מה שאמר, בוא נקרא את השורות: "אתם מציירים אותי כמי שיצר את ההתקשרות, הציעו לי הציעו לי ועכשיו הופכים את זה. חפץ אומר הם הציעו לי ואני לא ביקשתי.  

אסייג: לפי הזיכרון שלי מה שאני הסברתי, אני הסברתי לבית משפט מה קרה. הציע לי הצעה, לא הסכמתי. אחר כך הציע הצעה נוספת. היה מו"מ וזהו.

עו"ד בן צור: אתה יודע שיש חובת תיעוד מוגברת לגבי עדי מדינה?

אסייג: כל פעולה צריך לתעד

עו"ד בן צור: צריך לתעד כל המגעים אתו. חובה מוחלטת. כך צריך לעשות  לא יכול להיות שידברו אתו על נושא היותו עד מדינה מחוץ לחדר חקירות

אסייג: היה צריך לתעד

עו"ד בן צור: חקירת חפץ 4/3/18 – חדר חקירות ריק. שומעים מלמולים מחוץ לחדר חקירות. מיקרופון קולט דיבור בחוץ. פנינו לחברה חיצונית שתעזור לנו לתעד את השיחה מחוץ לחדר החקירות. הוגש לבית משפט.

תירוש: הסתייגנו בזמנו

עו"ד בן צור: אם יש משהו שאומר אחרת מוזמנים להציג. זה הדיבור מחוץ לחדר חקירות. אומר דובר ב' – מה שחשוב שהכל בסדר, זה משפיע עליך. חפץ בהתחלה זיהה את הקול. אחרי זה הסתייג. אתה היית בהסכם עד מדינה עם חפץ?

אסייג: אם נכחתי במעמד? לא זוכר. יש מצב. לא פוסל

עו"ד בן צור: חדר ריק מיקרופון עובד – מציג את התמליל ואת השמע – האם שמעת את חפץ?

אסייג: לא שמעתי כלום לא הצלחתי לזהות את חפץ

עו"ד בן צור: חפץ אמר בהתחלה שזה קול שלו. אני שואל – חפץ אומר כאן כך מחוץ לחדר חקירות אם יעלו דברים תוך כדי אני רוצה שכל מה שקשור לנתניהו זה סגור בינינו?
היית באירוע, כי אחרי שנכנסים לחדר החקירות המצולם, רואים את ציפי גז, את העד, חפץ, תלם ואתה. יש סיכום בין חפץ לבין היחידה החוקרת שכל מה שיגיד על נתניהו סגור. אני אומר לך שאנו מפרשים ושומעים את מה שישנו כאן ואומר חפץ – כל דבר שאני יענה על נתניהו זה סגור. מבחינתי כל מידע שאני אתן לכם זה סגור. אני אומר לך שלא יכולה להיות הסכמה או שיכולה וצריכה להיות מתועדת שכל אדם ימסור על אדם אחר יהיה פטור מהפללה פלילית. 

השופטת פרידמן-פלדמן: תחלק את השאלה.  

תירוש: הנחת כבר מצג שחפץ אמר זאת. 

עו"ד בן צור: התביעה מסתייגת ואנו שבעתיים מסתייגים. קח זאת בחשבון. אומר חפץ "שיעלו דברים לגבי נתניהו וכל מה שקשור לנתניהו זה סגור בינינו" 

השופטת פרידמן-פלדמן: הכוונה היא שהוא יצא מכל מה שהוא ימסור

עו"ד בן צור: כך אנו מפרשים. האם אתה מתחייב שכל אדם יגיד על אדם אחר לא ישמש נגדו? 

השופטת פרידמן-פלדמן: זו שאלה כללית

אסייג: ברמה עקרונית אנו נוהגים לעשות הסכמי עד מדינה ומסבירים שעליו להגיד אמת באופן  מדויק ויש פרוצדורה  וכל מה שאומר בגדול אלא אם כן זה אירוע חריג, כמו רצח, שלא עלו בראשי פרקים שעל זה אין לו חסינות. 

השופטת פרידמן-פלדמן: אם זה לא רצח יש לו חסינות

אסייג: יבוא למו"מ ושיחה. אפשר לתת התחייבות של חסינות למעט אירועים חריגים כמו רצח. מן הסתם  על רצח אין חסינות.

עו"ד בן צור: לכן אתם לא יכולים לתת לאדם התחייבות לסגור. זו הבטחה לא נאותה? אסור שתהיה כזו?

אסייג: ברמה עקרונית.  

עו"ד בן צור: כל מה שתגיד על נתניהו יהיה סגור בינינו

תירוש (מתפרצת): אמירת חברי היא השערה. העד חפץ אמר ושלל פוזיטיבית שהיה סיכום כזה. גם אמר שלא חושב שזה הקול שלו. זה השערה של ההגנה. אי להגיד שזו לא השערה.

עו"ד בן צור: את מתפרצת כרגיל, אמרתי שהוא זיהה את קולו. כל מו"מ וכל הבטחה והתחייבות לעד מדינה

אסייג: כל פעולה חקירתית חייבת להיות מתועדת. אני מבין מה שאתה מלקט אירוע פה ושם. לא יודע.

עו"ד בן צור: נושא אחר – מבחינת תקינות החקירה/אי תקינות – מבקש להציג שתי דוגמאות עם פילבר ושרן. מבקש התייחסות שלך כמפקד. אתם משחקים בזיכרון של העדים

אסייג: מסתייג מהדברים

עו"ד בן צור: כי לא תקין שיהיה דבר כזה

אסייג: אנו רוצים אמת

עו"ד בן צור: האם שקלתם  בוא נראה – דוד שרן נחקר, על דבר מהותי, חתימת ראש הממשלה על אישור העברה לאמצעי שליטה בזק-יס. נושא מיזוג הוא ליבת התיק?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: תראה לאן לקחתם את התהליך. בחקירה של דוד שרן ב-2.3.2018 החוקרים מציגים לו מצג שגוי. אומרים לו שמי שהביא, היה נכנס ויצא והחתים, מי שעשתה זאת זו עו"ד דנה נויפלד.

אסייג: כן. דנה נויפלד.

עו"ד בן צור: אבל אתה יודע שזה לא נכון. ניסיתם להשתיל זיכרון. תראה איך זה מתגלגל בחקירה מיום 2/3 – מדברים על מסמכים, אישור העברת שליטה, אומר החוקר, המסמכים שהכנסת עם דנה.
שרן אומר יכול להיות. החוקר אומר לו – שמי שהגיע להחתים זו דנה נויפלד. אנו מדברים ליבת התיק. שרן אומר מאוד יכול להיות. תראה איך זה מתפתח (מציג לו את השתלשלות העניינים שבו רימו את שרן).
נבנה פה עולם שלם בדיוני. הגיעה הגב' דנה, אף אחד לא שאל שאלות, ראש הממשלה, חיכה כך עולה לקבל המסמכים, כי לא היה דיאלוג ביניהם. אתה מסכים שזה תזה חקירתית שלכם? ראש הממשלה רצה או גרם?

אסייג (מתחמק): אני אומר על סמך הזיכרון שמומו (פילבר) היה בחו"ל ונוצר התקשרויות עם דוד שרן על מנת שיחתים את ר"מ על מיזוג בזק-יס

עו"ד בן צור: אני שואל אותך כאחראי וכמפקד. זה מהותי. שמילה הגיע, מתאר, העיד, כתב זמן אמת, ישב רבע שעה, ראש הממשלה שאל שאלות, ענו לו. הניח דעתו, חתם.
אומר שרן בעדותו אחרי שנוכח שבנה פה גרסה שלמה: "לקחו את הספק שלי ויצרו  אתו מציאות" זה תקין?

אסייג: לא, לא תקין

עו"ד בן צור: אמרת שהייתה חקירה רגישה

אסייג: אולי היו דברים כאלה, זה לא תקין. זה קורה, לצערי. הלוואי ולא היה קורה. לא חושב שמישהו יזם מזימה (נו, באמת, ועוד איך נרקמה פה מזימה).

עו"ד בן צור: ביום 2/3, חודש אחרי חקירה סמויה, איך זה שהחוקרים שלך טועים? על מה קרה במעמד ההחתמה?

אסייג: לא יודע, החקירה הייתה מבוקרת. הייתי על בסיס קבוע נותן דין וחשבון לראש אגף חקירות, פרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, לזה אני מתכוון שהחקירה הייתה מפוקחת ומבוקרת.

עו"ד בן צור: אך קורית טעות? אתה לא עונה.

אסייג: מקווה שבית משפט הבין.

עו"ד בן צור: כולם מקווים.

אסייג: אתן הסבר נוסף

עו"ד בן צור: אסור לכם להשלים זיכרון. אחרי שמבינים, החקירה הייתה שגויה בתכלית, דנה נויפלד? להגיד לעד להגיד דברים לא נכונים, היו אומרים בואו נבדוק שוב כי נפלה טעות קשה.

אסייג:  לא זוכר את הטעות הזו. אם אני לא זוכר אז  איך אסביר ואעשה פעולה שאתה מציע לי.

עו"ד בן צור: גם כל אלה מתחתיך לא ידעו?

אסייג (בתשובה מבולבלת): דברים כאלה עוד בזמן התיק שאצלי, זה יותר אמין ואותנטי אז למה שלא אעשה? מה זה משנה מי מסר את המכתב לראש הממשלה? יעקב איציק או דנה?
בסוף מה זה חשוב. אם היה מתעקש שכל המרתון נכנס לאלי קמיר, לאלוביץ' הביתה, ופועל בניגוד לכל מה שאומרים הפקידים אז אני הייתי חושב שזה באמת משהו אקוטי. אבל פעולה טכנית של מי ניגש? אולי זה לא היה מדויק, אז לא זכרתי, הייתי מתקן

עו"ד בן צור: אם נפלה טעות היה צריך לתקן

אסייג: חד משמעית

עו"ד בן צור: נושא אחר – משקיע בידיעות אחרונות – היו שורה של תקלות קשות – החוקרים באותה פגישה שפילבר היה שם, שואלים אם לפני הגיע לפגישה הכיר את לארי אליסון. מציגים לו תמונה. יוצאים החוקרים החוצה להיוועצות. החוקרים רואים שאליסון לא היה בארץ אלא מישהו אחר העוזר שלו, פול מרינלי.

אסייג: העוזר שלו

עו"ד בן צור: החוקרים הציגו לפילבר תמונה של לארי אליסון. פילבר אומר "זה הוא זה הוא", תווי הפנים מאוד חדים של האיש. אמרו לו תאר לנו תמונה של לארי ופילבר אומר ללא ספק זה האיש. אני אומר לך, שניסו לרמוז לו שאולי זה לא לארי. הוא חשב שכן. יורם נעמן קורא לפילבר החוצה ואומר שזה לא לארי. אמר שצריך לתקן. זה היה מחוץ לחדר חקירות. יש מזכר לא מדויק.
אני אראה לך את הצגת התיאטרון. כל זה מחוץ לחדר חקירות. הם חוזרים ופילבר אומר ביוזמתו "לפני שנתחיל אני רוצה לחזור לעניין של התמונה". אומרים לו "אל תדאג לא שוכחים, נגיע לתמונה". 
מה זה הדיון הזה? כאילו הוא ביוזמתו הבין שמשהו לא נכון ורוצה לתקן. הכל נעשה מחוץ לחדר חקירות? איך זה קורה?

אסייג: אני לא מכיר את האירוע

עו"ד בן צור: לא מוציאים החוצה את הנחקר. מסבירים לו שטעה והוא ביוזמתו רוצה לתקן

אסייג: אם זה קרה זה לא תקין

עו"ד בן צור: פילבר אומר שזה פול מרינילי. האמת היא לא משנה מי היה בפגישה. אני שואל אותך כשאתה רואה, אירוע כזה, יש לכם עד, קונה מכם כל דבר, משתף אתכם פעולה על כל דבר, לא נדלק לך נורה, תשמע העד הזה, צריך לבדוק בשבע עיניים. כל דבר שאומרים לו הוא משתף פעולה אתנו.

תירוש (מתפרצת): יש הרבה דברים שהחוקרים שאלו והציעו ואמר לא היה. לא נכון להגיד שכל דבר הוא משתף פעולה. 

עו"ד בן צור: עד מדינה שמשתף פעולה ומשנה תשובות בעקבות מה שאומרים לו בחוץ – תקין?

אסייג: כל עד בודקים בשבע עיניים במיוחד עד מדינה. כמו שראינו מחקרי תקשורת

עו"ד בן צור: בית משפט תהה "תווי פנים חדים" "זה האיש" שוני ויזואלי, לכן זה מעורר קושי. אני שואל אותך, האם לצאת החוצה, זה ליישר התשובות או הדרך היא לפנות לפילבר? 

אסייג: לחקור אם יש אי הבנה ולדייק ככל שניתן. אנו מכירים זאת בדיעבד כשכל החומר מוכן לנגד עינינו ובדיעבד לבדוק ולנתח זה בסדר

עו"ד בן צור: מזכר של חבקין (חוקר) אומר דברים. יש גם תמליל. עו"ד שמרון אומר פעם אחת עשו לו תרגיל. אנו יודעים ששמרון בתיק 3000, לא נקרא לחקירה שיגיד מה קרה. למה זה לא נעשה?

אסייג: קשה לי להתייחס. 

עו"ד בן צור: אני רק שואל – שמרון אומר לך שב-3000 הטעו אותי בחקירת 4000. מדובר בעניין מהותי. איזה פערים נחקר שמרון ביחס לתיק 4000   

אסייג: הקשר בין אלוביץ לראש הממשלה, חבר / ידיד / מכר  כל פעם מסר גרסה.

עו"ד בן צור: הוא אומר הטעו אותי. האם אתה לא חושב שחשוב לקרוא ולשאול במה הטעו אותך?

תירוש שוב מתפרצת: העד לא יודע להשיב. אם היה בפניו היה יכול להתייחס. הכל לא נמצא בפני העד. איך העד יתייחס לזה? העד לא יודע לבחון אם הטעו או לא.

אסייג: רואים שאנו עובדים בצורה שקופה. זה מסמך שמפנה הפקוד שלי אליי ומעיר תשומת לבי. ברור שאנו עובדים באופן שקוף ונקי ולהיות מדויקים ככל שניתן בעולם הזה.

עו"ד בן צור: קיבלת מזכר, רואים אותו. מסכים?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: במזכר נכתב דברי העד ביחס להטעיה בחקירתו בתיק 4000 אולי שמרון טועה ולא הטעו. אולי לא הבין נכון. למה לא קוראים לו? אחרי שזה הובא לידיעתך. להגיד לו שמרון אמרת כך וכך אולי אתה טועה/צודק. למה לא עשית מהלך חקירתי?

אסייג: שמרון נחקר כמה פעמים ביחס למזכר. הייתי שמח לראות במה הטעינו אותו.  

השופט בר-עם: אלה למה לא ביררתם? בלי קשר אם הייתה או לא הייתה טעות

אסייג: זוכר אם לא זמנו אותו לחקירה נוספת. לא יודע על מה מדובר. אם היה מצדיק להביאו לחקירה או לא

עו"ד בן צור: שמרון נחקר פעם אחת בלבד ב-4000  

השופטת פרידמן-פלדמן: נתן תשובה. זהו

אסייג: אם הייתי יודע שאכן הדבר הזה היה, שהציעו ולא תעדו הייתי מורה לעשות זאת. בעקבות פרשיה זו עשינו פעולות, הכנסנו סדנאות וחקירות. היה פגישה שבועית שכל החוקרים היו מתכנסים. הפקנו לקחים וסדנאות.

עו"ד בן צור: אתה מסכים שככלל אסור לכם לגרום לנחקרים לשקר?

אסייג: לאורך כל החקירות וזו, אני מעונין רק באמת. דבר אחר לא מענין אותי

עו"ד בן צור: עד אחד שהיה פה לאחרונה – הראל לוקר – מנכ"ל משרד ראש ממשלה. הוא אומר פה ש"מאחל לכם כל ההצלחה שבעולם  הרגשתי שלוחצים עלי לשקר"

אסייג: לא קיים. זו תחושה שלו.

עו"ד בן צור: היית מעורב במו"מ עם ניר חפץ?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: חפץ נקרא לחקירת השלמה 4 חודשים לאחר מכן ביולי 2018, 5 חודשים מאז הפעם האחרונה שהוא נחקר. תלם אומר כאן שמדובר בחקירה חשובה שהוא הוביל, היה כאן אתגר מאוד גדול וריכוז  מאמץ לברר נקודה חשובה. אתן לך הקשר – חקירת השלמה – ניסו למקם מועד של מס' פגישות.

אסייג: כן

עו"ד בן צור: הלכתם וביקשתם לקבל רשימות. ראיתם שאין לכם ב-2015 פגישות כאלה. זוכר?

אסייג: לא זוכר

עו"ד בן צור: זו חקירת ההשלמה. הלכתם לבדוק

מדובר בחקירה שבו ניסה לשתול זיכרונות אצל חפץ על פגישות מסוימות. תירוש מבינה שהעד נכנס למצוקה, מתנגדת ואסייג יוצא.

עו"ד בן צור: שאלתי היא אם ניסו לתאם אתו תאריך מסוים, זה לא תקין?

אסייג בתשובה מוזרה: תלם הוא הכי הגון ומקצועי שאני מכיר

השופטת פרידמן-פלדמן: האם זה כן היה? האם זה לא תקין?

אסייג (בעוד תשובה מוזרה): הייתי מעדיף לשאול שאלות ניטרליות, לא על מנת לקבל תשובה.

השופט בר-עם: אם זה מה שנעשה?

עו"ד בן צור: אתה מעדיף שאלות אובייקטיביות?

אסייג: ולא שאלות מכוונות

עו"ד בן צור: אתם ניגשים לחקירה, צריך הכרות מקצועית בסיסית עם התחום שנחקר. כאן אנו בתקשורת

אסייג: לא רק ידע בתחום הנחקר, יצא לי לחקור לא מעט דברים שלא הכרתי. 

עו"ד בן צור: יש עדיפות לנושאים שיש לחוקרים הכרות עם התחום? כדי שיבינו, קווי חקירה, שאלות

אסייג: יש עדיפות

עו"ד בן צור: אנו מסכימים שלאף אחד מהחוקרים לא היתה הכשרה בסיסית בנושא תקשורת?

אסייג: חוקרים לא מקבלים הכשרה בתחום התקשורת

עו"ד בן צור: נכנסים לשדה בלי דברים בסיסיים? אנשים ללא ידע, לא ניסתם להכין אותם לנושא? הכשרה מינימלית?

אסייג: הכשרה שלי  ושל אחרים זה שונה. נתנו תדרוך. הסברנו האירוע. קיבלנו מניירות ערך.

השופט בר-עם: מגורם מקצועי?  

אסייג: לא הייתה.

עו"ד בן צור: איזה שהוא גורם מומחה לא היה?

אסייג: לא. מבקש להעיר – לומד מהחקירה את הנושא. מעשים אובייקטיביים

עו"ד בן צור: החוקרים לא ידעו על החשד כלפי חפץ. 

אסייג: אין לי תשובה

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שאף אחד מהחקרים ביחידה שלך לא עבר על אתר וואלה בצורה מסודרת, אלא רק ביחס לסיקור נתניהו

אסייג: לא ידעתי

בן צור הנחקרים ביקשו מכם ללכת לבדוק האתר. יש שורה של מופעים. אתה זוכר שאמרו לכם? 

ת. כן, נתניהו.

עו"ד בן צור: לא עשיתם את זה? 

אסייג: נכון

עו"ד בן צור: למרות שהתזה היא סיקור אוהד?

אסייג: נכון

עו"ד בן צור: לא בדקתם אופי הסיקור. גם לא הלכתם לגוף בדיקה? יש מתמחים בזה.

אסייג: לא.

עו"ד בן צור: לא רק אופי הסיקור, אלא כמה פעמים סוקר

אסייג: לא

עו"ד בן צור: כמה חיובי כמה שלילי לא נעשה

אסייג: לא

עו"ד בן צור: גם סיקור נתניהו באמצעי תקשורת מקבילים

אסייג: לא

עו"ד בן צור: גם איך סוקרו פוליטיקאים אחרים בתוך וואלה?

אסייג: לא

עו"ד בן צור: סיקורים פוליטיים  של יריבים – שצד אחד מוצג יותר טוב מאחר

אסייג: לא יודע.

עו"ד בן צור: אתה לא הונחית לעשות פעולות אלה? גם אחרים לא מצאו בזה רלבנטיות?

אסייג: אף אחד לא פנה

עו"ד בן צור: המשכתם כך?

אסייג: כי החשד היה שיש פניות רבות מאוד מאוד של נתניהו וסביבתו באתר וואלה. יש גם עדים שאמרו שהפניות הן חריגות.

השופט בר-עם: איך ידעתם שזה חריג

אסייג: עדים אמרו.

השופט בר-עם: אז קיבלתם?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: נתניהו סוקר 15,000 פעם בוואלה.

אסייג: זה לא אומר לי כלום. כמות של מאות מקרים של פניות מסביבת נתניהו ועדים שאומרים שהפניה לאתר היא הייתה חריגה, אני חושב שזה מסביר האירוע (תשובה מגוחכת).

עו"ד בן צור: אתם בורים בתחום. וזה דבר חריג לדעתכם?

אסייג: מתבסס על שני עוגנים, מאות פניות

השופט בר-עם: אלפים או עשרות אלפים (מתכוון לפרסומים שהיו).

אסייג: לומדים זאת מהעדים

עו"ד בן צור: החקירה אמרו החלטה פיקודית מערכתית. חפץ נחקר. הגיע מתי שרציתם. היה זמין. היה עד מדינה.

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אתה מסכים שהסיקור זה המתת? נושא מהותי?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: לכן צריך לעשות חקירה זו ברצינות. שוחד

אסייג: בדקנו

עו"ד בן צור: נגיע למה שעשיתם. אתם ביקשתם מניר חפץ לבדוק מה הוא שלח לכל כלי התקשורת?
חפץ אמר שהוא קרא להם ידידותיים או מה שלח לוואלה, אני אומר לך שיש קלסר שחפץ סימן בנושא נתון ראשון חפץ אומר כאן שהוא חש לא בנוח עם זה.
זה רק גרם לו בלבול. ישב וצייר שיעור ציור. זה מה שאומר בבית משפט. אתם תפסתם את המדיה הדיגיטלית של חפץ, אמורים לראות פניות שלו בנושא תקשורת, מה הוא שלח לכלי תקשורת אחרים. בדקת?

אסייג: כל המדיה הדיגיטלית שלו תועד וצולם

עו"ד בן צור: בהקשרים האלה. פניות שלו כדובר לערוץ 2 ואחרים. זה לא נעשה. למה?

אסייג (משקר במצח נחושה): אתר וואלה היה בידי סביבת נתניהו וכל מה שהם רצו הם עשו. הם היו עורכים, מתי שרצו הכניסו הודעות.

עו"ד בן צור: תן שם של עורכת אחת

אסייג מובך שוב: היה גולן, אבל לא זוכר השמות. התערבו באגרסיביות בסביבת נתניהו ומינו עורכים.

עו"ד בן צור: אתה ממציא. ממש סיסמאות.

אסייג: לא

עו"ד בן צור: מי היה מר שוורץ

אסייג: ראש צוות חקירה של ניר חפץ

עו"ד בן צור: נאמר שהייתה החלטה מערכתית לא לבקש מחפץ להתייחס למי נשלחה תפוצה רחבה בתקשורת?

אסייג (בעוד תשובה שקרית): על סמך זיכרון זה הגיע למימדים מפלצתיים. התעסקנו בחומר. ראינו התערבות של סביבת נתניהו בכל הקשור לוואלה. עשו כשלהם באתר וואלה. העורך של וואלה מתערב בשינוי כתבות. פה גידרנו את החקירה.

עו"ד בן צור: עשיתם גידור?

אסייג: זו חקירה שאפשר לחקור אבל לא היה חשד לחקור. אפשר לחקור את כל חברות התקשורת. אנו התמקדנו בחשד מול עינינו

עו"ד בן צור: כמה פניות של חפץ חקרתם? אני אומר רבע. עשיתם גידור. בסוף רק רבע. 32. ספרנו. למה? למה אתה לא אומר בוא נשאל את חפץ על פניות שלו. למה לא נעשה?

אסייג בתשובה מוזרה: לא מציגים כל החשבונות הפיקטיביות לעדים.   

השופט בר-עם: יש הבדל בין פיקטיבי לבין פיקטיבי כשלעצמו. הסיקור זה חריגות כמו שאתם בדקתם. האם זה יחסי?

אסייג בעוד תשובה מוזרה: כל כמות הפניות באו לעיני הסניגוריה ובית משפט. לא הצגנו רק 27 מקרים. כל החומר הוצג לבית משפט (ברור שהם לא בדקו את כל הפניות אלא חלק קטן מאוד).

עו"ד בן צור: מה זכור לך מפניה זו, נתניהו פנה / לא פנה זה חריג זה לא חריג? לא שאנו נעשה זאת לראשונה כסניגורים. אלא אתה! למה לא נעשה?

אסייג מודה: הצגנו חלק מהפניות.

עו"ד בן צור: חפץ פעל בעיקר עבור שרה?

אסייג: הוא גם עבד מול נתניהו עצמו

עו"ד בן צור: שאלתם אותו? לגבי פניות בעניין הסיקור? 

אסייג: מבחינה מהותית עבד מול שרה

עו"ד בן צור: נחקרו מספר דוברים, רן ברץ, בועז סטמבלר , שי חייק, למה לא שאלו את הדוברים את כל השאלות הסטנדרטיות? שלחתם לאחרים או לא שלחתם? הם נשאלו רק על מספר מאוד קטן של פניות. 

אסייג: אין לי תשובה. נכון שהייתי בחקירות נתניהו. השתתפתי בהן, נערכנו היטב נכון. כל חקירה מספר שעות.  

עו"ד בן צור: החקירות צריכות להיות משמעותיות, הערכות רחבה, גורמים מלווים?  

אסייג: מה זה הערכות רחבה?

עו"ד בן צור: פרקליטות והיועץ

אסייג: לא. היועץ לא צפה. 

עו"ד בן צור: מי הכין השאלות?

אסייג: צוות החקירה והפרקליטות עברה על השאלות

עו"ד בן צור: אמרנו שהחשד לגבי נתניהו הוא שיש סיקור, מתת – טובת הנאה. 

אסייג: סיקור

עו"ד בן צור: זה שוחד שקיבלת, זו טובת הנאה, צריך לברר אתו את הסוגייה?

אסייג: הזכרנו בצורה מקדמית

עו"ד בן צור: לא יכול להיות ששלב ראשון של נחקר, זה במסגרת כתב אישום. הוא צריך לתת גרסתו ביחס לחשד

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אתה זוכר שאתה אמרת לנתניהו בחקירות שתציגו לו הכל?

אסייג: מה זה הכל? למה אתה מתכוון? חומר שהיה ברשותנו. אם אתה מתכוון לאירועי הסיקור אז לא לזה התכוונו

עו"ד בן צור: אמרתם שתציגו הכל

אסייג: כן

עו"ד בן צור: כל הפניות בנושא הסיקור היו ברשותכם?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אתה מסכים שצריך לברר אתו ענין של סוגיות מי פנה / מה תגובתו / מה יכול לומר / מה סטנדרטי ומה לא. סדרה של שאלות. 

אסייג: הצגנו לו חומר חקירה ברשותנו. 

עו"ד בן צור: בדיעבד אנו יודעים אחרי שהטענות היו כלליות, בואו תגידו מה אתם מייחסים. בנספח שלכם יש 315 טעויות, על בסיס זה מתנהל המשפט. ראינו עדים אחרים. מה נחקר חפץ / דוברי ראש הממשלה / אירועים קשורים.  בתוך 315 פריטים, על כמה ראש ממשלה נחקר?

אסייג: לא הרבה

עו"ד בן צור: אנו ראינו 15. אז 90 אחוז של המתת לא נחקר. 

אסייג: נכון

עו"ד בן צור: השאלה שלי כיצד? איך זה שאומרים לאדם אתה חשוד בקבלת שוחד, המתייחס לפניות סיקור ומציגים לו קמצוץ?

אסייג (מתחמק): הצגנו לו התכתבויות, מה שנאמר על ידי העדים ועוד פריטים שהיו ברשותנו.

עו"ד בן צור: הצגתם 15 פניות. 

אסייג: לא ספרתי

עו"ד בן צור: מסה עיקרית לא מוצגת פה כלל. אני רוצה להבין  – אתם אומרים לו אלה הפניות בחזקת השוחד שקיבלת. את העיקר לא חקרתם אותו.

אסייג: כמו שלא הצגנו לכל החשודים את הכל, הצגנו מדגם של התכתבויות ומבחינתנו זהו.

עו"ד בן צור: הייתם צריכים להציג לו את טובת ההנאה

אסייג: לא

עו"ד בן צור: באתם עם קמצוץ של תלם בחקירות.  ציטוט קמצוץ. דוגמאות ספורות, זו היתה החלטה מראש. הרי התכוננתם לחקירות שלו?

אסייג: כן.

עו"ד בן צור: הייתה החלטה מודעת שלכם לבוא עם קמצוץ? 

אסייג: הגענו עם כמות מסוימת של מה שהצגנו וזה מה שהיה

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שבקמצוץ שהוצג לו הוא נתן תשובות? חלק לא זכר וחלק זכר טוב. נתן התייחסות

אסייג: תשובה שאני זוכר – אל תיכנסו לעולם הסיקור זה לא עניינכם.

עו"ד בן צור: הוא אומר לכם שאתם לא מבינים. המקום לחקור אותו כנדרש על מה שמייחסים לו. למשל פריט 161 שנשלח לרוחב כל הגזרה לפי זכרונו. יש פה התייחסות קונקרטית?

אסייג: לא מלאה. 

עו"ד בן צור: תשעים אחוז לא שאלתם אותו אומר שגם פוליטיקאים אחרים פונים. אמרתם לו שזה לא מעניין. זוכר? אמרתם לא רוצים להרחיב. 

אסייג: אתה לוקח אירוע אחד ולוקח ככלל. אני לא זוכר. אולי זה מה שהיה, היו רצף של שאלות. יש הבדל בין אירוע לבין אירוע של סיקור לבין חשבוניות פיקטיביות. זה שני דברים שונים. אין מה להשוות.

עו"ד בן צור: טעות מרה. זה לא חשבוניות פיקטיביות.   

אסייג: זה דפוס

עו"ד בן צור: יש שורה של דוברים, חלק עניינים של שרה, חלק במודעות, חלק הולכים לשורה של כלי תקשורת, כל מיני טיפוסים וסוגים. לא רק חשבוניות פיקטיביות לקחת פנקס ולהסתכל.
יש פה מורכבות. אתה כשוטר צריך לשאול לחקור ולקבל נתונים. כן / לא? 

אסייג: אני חושב שהיה פה דפוס ברעיון המרכזי. הם ניהלו את אתר וואלה. עשו באתר מה שהם רוצים. זה היה דפוס פעולה בסביבת נתניהו (זה פשוט שקר גס).

עו"ד בן צור: לא שאלת שאלות על מתת

אסייג: זה עמד לנגד עינינו. כל החומר נתון לבית משפט. 

בן צור (לועג לאסייג): לא נשאל אף אחד כי החומר נמצא. ראש הממשלה אומר לכם שהנושא עלה בכל הערוצים

אסייג: לא בדקנו

השופט בר-עם: זה רלבנטי לשיטתך?

אסייג: זה פחות רלבנטי כי התעסקנו עם מתת שניתן למשפחת נתניהו. 

השופט בר-עם: אני רוצה להבין את דפוס החקירה

אסייג: התעסקנו בזה רק לכתחילה. בוואלה וניהול משפחת נתניהו את וואלה

עו"ד בן צור: אתה מדבר על ניהול?

אסייג: ניהול.

עו"ד בן צור: התייחסתם לדב גילהר, היה הסכם שהופר, לגבי ראיון,  הפרו את ההסכם. גם חפץ אומר את זה. שהיה סיכום שהופר.  אתה יודע על עדויות אלה?

אסייג: גם במקרה הזה ממה שעלה בחומר החקירה דיברו על דברים שלא נעשו מעולם לערוך את הריאיון. עד כמה שאני זוכר.

עו"ד בן צור: העידו פה נחקרים. סיכומים מוקדמים, לא להתפרץ. רן ברץ, חפץ וכל מי שהבין בתקשורת אמר זה א-ב.
בנוגע לפריט אחר, ראש הממשלה אומר לכם לא עסקתי בזה. אם מישהו עסק בזה  זה שרה נתניהו. זו תשובתו. בדקתם?

אסייג: לא

עו"ד בן צור: דוגמא נוספת – ידיעה הנוגעת לשיער של שרה נתניהו. אמר לא עסקתי בזה. מגוחך שאתעסק בזה, בפרסום בוואלה. אנו רואים שנתן תשובות. נכון. חלק לא זכר. חלק אמר לא קשור אליי. לא עסקתי בזה / כן עסקתי.

אסייג: חלק מהתשובות

השופט בר-עם: התשובות שקיבלתם הניחו דעתכם? או שכל תשובה לא שינתה את דעתכם

אסייג: חלק מהתשובות כנראה שהניחו את דעתנו

השופט בר-עם: אולי חלק אחר היה גם בחקירות של אחרים? 

אסייג: התבססנו על הטבות  

עו"ד בן צור: הטבות לפילבר נפל. חלק גדול זה פניות של בני משפחה או של דוברים – נתון. אין לכם חובה לבדוק מה בידיעתו ומה לא בידיעתו?

אסייג: אני חושב שנשאלו שאלות.  

עו"ד בן צור: זה תלם אומר לנתניהו – קמצוץ, אומר תוך כדי חקירה. יורם נעמן אומר… 

אסייג: הייתי בחקירה. היה יורם נעמן

עו"ד בן צור: האם אתה יודע כמה זמן היתה כתבה באויר? ראית / לא ראית. האם שאלת שאלה? בדקת כמה זמן כתבה שוהה?

אסייג: הבאנו מספר שאלות והראינו לו איך כתבה השתנתה בעקבות הסביבה שלו, ואיך התנהלו לאורך זמן

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שאדם צריך להיות מודע אם יש מתת? אנו יודעים שפרקליטות שהכינה הנספח, כמחצית מהפריטים אין טענה שזה היה במודעות נתניהו. 160 מתוך 315 – אנחנו ספרנו. השאלה שלי – אתם לא בדקתם אתו ולא עם הדוברים ככלל מה היה במודעות ומה לא? את זה הפרקליטות מכינה. אתם כחוקרים שאלתם?

אסייג: שאלנו לגבי כמה 

השופט בר-עם: 15 

עו"ד בן צור: קמצוץ. זה לא עושים בדיעבד. האם זה צריך להיות במהלך החקירה? 

אסייג: שאלנו כמות שאלות בהקשר לסיקור. וזה מה שנעשה.

עו"ד בן צור: לא ענית לי על השאלה. יש טענה שיש 16 פניות של נתניהו לאלוביץ' ב-4 שנים, האם ביחס לאותן פניות – פניה ישירה – לא היה צריך לשאול אותו להתייחס?

אסייג: איך יכול להיות שאתה שר תקשורת, זה לא מקובל, לא יכול להיות דבר כזה. אין שום בעיה שנתניהו עושה סיקור בנפרד ובזק בנפרד. אבל ברגע שכורך את הדברים ביחד כאן נוצרת בעיה (אסייג שוב משקר, אין לו ראייה אחת לכך!). גם אם היה פעם אחת זה לא תקין. לא צריך 15-16 פעמים, אתה תציג מה שצריך. השופט יחליט מה שיחליט.

עו"ד בן צור: שרי תקשורת פנו לכלי תקשורת. זה חריג? מקובל? 

השופט בר-עם: תשובת העד שם על הכריכה. ככל שהייתה כריכה. זו הנקודה.

עו"ד בן צור: אנו אומרים לא הייתה רגולציה ולא הייתה כריכה. היה צריך גם סיקור וגם רגולציה וגם כריכה. האם בדקתם אם פנו לכלי תקשורת?

אסייג: לא בדקנו

עו"ד בן צור: נתניהו אמר לכם בחקירתו בסוגיה זו  שהוא פנה לאלוביץ' פחות ממה שפנה לבעלים של אמצעי כלי תקשורת אחרים

אסייג: אז הוא אמר

עו"ד בן צור: השאלה היא – הוא גם נתן שמות. איך בודקים אם נכון / לא נכון

אסייג: אנו חקרנו את תיק וואלה בזק-יס בכריכה ביניהם. לא חקרנו ולא הפלגנו לשום חובה אחרת או איש פוליטי. התעסקנו בכל החקירה, בזק יס והכריכה עם אלוביץ'

עו"ד בן צור: נתניהו נשאל על פניות לאלוביץ הוא משיב לכם. הרבה פחות משלדון, רגב וערוצים אחרים. אפשר לבדוק טלפוניה. כמה פנה לבעלים מו"לים או מנכ"לים, הוא לשכתו ישירות? זה אפשר לאשר / לשלול כן / לא?

אסייג: לא שלדון ולא אחרים היה חשד לגביהם שקיבלו טובת הנאה מראש ממשלה. הנושא לא נבדק. זה ממש "מדינה תחת חשד". 

עו"ד בן צור: יש לך "אזרח תחת חשד"

אסייג: חמורה

עו"ד בן צור: אתם שואלים מה תדירות שפניתם לאלוביץ? אומר הרבה פחות מאשר לאחרים. אתה מצאת זאת כעניין רלבנטי. 

אסייג: כן

עו"ד בן צור: הוא משיב לך תשובה מאוד רלבנטית. אפשר לבדוק זאת?

אסייג: ראש הממשלה פנה פניות רבות לאלוביץ' בזמן שהוא פועל לתת לו הטבה. זה לא מקרה חד פעמי של אירוע במקרה.

השופט בר-עם: אתה אומר שלצורך ביסוס לשוחד גם אם היו פניות מועטות ולא היה סיקור משמעותי העיקר שיש תמיכה בין רגולציה לבין פניות, גם אם קמצוץ. 

אסייג: זה חמור גם כך.

השופט בר-עם: אם יש ראיות על הזיקה 

אסייג: סיקור אוהד, מיליונים של שקלים, הטבה משמעותית, כספים שאמורים ללכת הגיעו לבן אדם שעשה מעשה עם ראש ממשלה.

עו"ד בן צור: מאיפה אתה ממציא את זה? על מה אתה מדבר?

אסייג: אתה ממציא. הוא קיבל מאות מיליונים באישור של ראש ממשלה (זו בורות מוחלטת!).

השופטת פרידמן-פלדמן: מי זה הוא?

אסייג: אלוביץ', בעקבות פעולה, תוך תפקיד שראש הממשלה כשר תקשורת

השופט בר-עם: לכאורה זו פעולה קשורה, רק בגלל שזה נכרך, זה לא לגיטימי?

אסייג: אם אין כריכה בין שני הדברים בית המשפט יקבל החלטה. התזה – כריכה בין הסיקור לבין הרגולציה. זה בעצימת עיניים של ראש ממשלה שיודע שהוא עושה סיקור ואנשים שלו עושים סיקור והוא לא מטפל בזה, ממשיך להטיב עם אלוביץ' (עוד שטויות ללא ביסוס של אסייג). 

עו"ד בן צור: לא מצליח להבין, לא שאלת שום דבר בנושא. 

עו"ד בן צור: האם אתה יודע שכתב אישום היום – בדיעבד – כולל עניינים פנימיים בתוך וואלה, מחצית בערך, שאין טענה והכל התכתבויות בתוך וואלה. אתה מכיר את הנושא הזה?

תירוש: צריך לשאול על החומרים עצמם. הוא לא אחראי על כתב אישום.

עו"ד בן צור: יש התכתבויות בתוך וואלה? האם אתה יודע? יש מקרים שפונה בועז סטמבלר לישועה. יש מקרים שבהם לא הייתה אף פניה מצד גורם חיצוני כלשהו. אתה מודע לכך שיש בכך ביטוי בתכתובות?

האם ביקשתם התייחסות שיש לישועה התכתבות עם עורך בוואלה. האם אתה מכיר או מודע? הצגתה לנתניהו?

אסייג: לא.

עו"ד בן צור: האם אתה זוכר שנתניהו אמר פעם אחר פעם שהאתר היה עוין כנגדו והיו כתבות שליליות?

אסייג: כן. 

עו"ד בן צור: נבדק?

אסייג: לא רלבנטי מבחינתי. לא נבדק.

עו"ד בן צור: חפץ אמר שהאתר היה זניח, והייתה חשיבות בזמן הבחירות, שמענו ובדקנו הסיפור על תקופת הבחירות. שאלנו העדים. אמר נתניהו בתקופת הבחירות הסיקור היה איום ונורא. בחירות 2015. זה נבדק?

אסייג: לא

עו"ד בן צור: מי הורה על ביצוע פסט פייג' (סריקה באתר שמראה את השינויים)?

אסייג: אני

עו"ד בן צור: מי פיקח? ומי בדק?

אסייג: אורי קנר. להבנתי זה היה רצף בין התכתבויות לבין האתר הבודק כל שעה ומצלם האתר ורואים שינוי. לכן ביקשתי לעבור על כל ההתכתבויות. ואז ראינו אם זה יצא לפועל. 

עו"ד בן צור: מתי זה קרה?

אסייג: בשני סבבים

עו"ד בן צור: אנו רואים שלושה סבבים. האם זה בוצע תחת הפיקוח שלך העניין של פסט פייג'.

אסייג: כל מה שקרה באחריות שלי ופיקוח שלי. אני מפקח על כל המערכת מלמעלה. מוודא שנעשה. מתחת יש עוד ומתחת עוד. לא רוצה להטעות את בית משפט ולא את עורך הדין בן צור. דיווחתי שזה עובד, ראיתי, המפקדים וידאו שזה עובד.

עו"ד בן צור: היתה בקשה של פרקליטות שרצו דרכך להגיש את פסט פייג' – נאמר שאתה מתוקף התפקיד היית קצין המשטרה שהורה על הבדיקות וזה בוצע תחתיך. 

אסייג: אתה לא מבין בפיקוח. אני מבין

עו"ד בן צור: האם אתה מסכים ככלל במנותק מהתיק שהמשטרה חוקרת אם יש חשד לביצוע עבירה

אסייג: כן

עו"ד בן צור: חקירה היא תלוית חשד

אסייג: כן

עו"ד בן צור: מימון שמילה, תפקידו היה עד, האם היה חשוד?

אסייג: לא

עו"ד בן צור: נחקר 5 פעמים. פעם אחרונה 7/1/19. 

אסייג: לא זוכר

עו"ד בן צור: יש חקירת השלמה בינואר 2019 אחרי שהתיק עובר לפרקליטות. 

אסייג: כן

עו"ד בן צור: הם פנו אליך לבצע השלמת חקירה

אסייג: כן

עו"ד בן צור: סוגיה מהותית בד"כ

אסייג:  כן. כל מיני סוגי פניות

עו"ד בן צור: חוקרים של שמילה זה ערן בוכניק ועוד. נושא מהותי, מעמד החתמה מיזוג בזק-יס, נושא חשוב. לחוקרים יש תזה. שראש ממשלה הסיר תנאים, אישור לווין וראש ממשלה פעל להסרת התנאים?

אסייג: כל מה שתואר בצורה דרמטית קורה כמעט בכל חקירה

עו"ד בן צור: האם אתה יודע ששמילה שקל לפנות בתלונה ליועץ על מה שעשו לו בחקירה

אסייג: פעם ראשונה שומע.

עו"ד בן צור: הוא תיאר כאן בתנועה שלסיבוב יד שניסיתם להוליך אותו בכחש. 

אסייג: לא יודע על מה מדובר

השופט בר-עם: העד לא מכיר

עו"ד בן צור: אנו יודעים את העובדות (מתאר את הנושא סביב הורדת התנאים שיוחס לנתניהו בכוונה למרות שזה לא היה כך).

אסייג: לא זוכר את העניין הזה

עו"ד בן צור: שמילה שלח לכם חומר. תיכף, נראה. אם יש תכתובת מייל ורוצים להראות לעד מה היה אז נכון להציג לו?

אסייג: ראוי להציג. מן הסתם.

עו"ד בן צור: שמילה העיד כאן שבחקירה משלימה מאבד הביטחון. אומר שמתרעם על זה. בהתחלה היה נחרץ שראש הממשלה לא ביקש תנאים ולא היה דבר כזה ואחרי 3 שעות מאשר ומתחיל לאבד הביטחון, ואז נותן כל מיני הסברים, אולי נשלחו שני ממסמכים כי רצה לסדר את התאוריה שהציגו לו.
אני שואל אותך – להציג מצג לא נכון בלשון המעטה כשיש מצג נכון, מוליכים העד לתשובות לא נכונות – זה חקר האמת?

אסייג: לא מאמין שזה נעשה בזדון. אני מכיר את היחידה. אם זה נעשה זה לא תקין. אני לא מאמין שיהיה דבר כזה ביחידה. אני מכיר האנשים. אם נעשה זה לא תקין. 

השופט בר-עם: ואם זה נעשה?

אסייג: אז מה אין פרקליטות / בית משפט / מפקחים? יש. למה לעשות את זה?

עו"ד בן צור: גם אנו שואלים למה לעשות את זה. שמילה אחרי החקירה, אדם יסודי, פדנט, בדק מה שהיה. שלח לחוקר שלך מסמכים. החוקר שלך קיבל מייל חריף משמילה. הסביר את המייל שקיבל מהלשכה המשפטית, רצה לפנות ליועץ. הפנו לידיעתך, החקירה המשלימה ותלונות הנחקר שבעצם "לא הציגו לו אמת בחקירה" (בן צור מקרין את המכתב).

השופטים בר-עם ופרידמן-פלדמן: זוכר / לא זוכר?

אסייג: לא זוכר. לא רואה בזה משהו חמור. בעיני זו פעילות השלמה, אני מדווח, אבל זה כבר יורד לרמה של ראש מחלק / ראש זרוע. זה לא אירוע שצריך להקפיץ אותי ולהוציא אותו מהבית.

עו"ד בן צור: לא צריך להקפיץ אותך. ראה זה פלא, זה תמיד אותו כוון תנועה. יפעת בן חי שגב נחקרת – ככלל יש מסמכים רלבנטיים לחקירה, מציגים לעדים?

אסייג: כן

עו"ד בן צור: אנו יודעים על מכתב התנעה, מועצה מתבקשת לבחון בקשת המיזוג. המענה שלה אמור להיות מוצג לה, מה שהיא כתבה בזמן אמת.

אסייג: בעיקרון כן.

עו"ד בן צור: אנו יודעים שהמענה הזה מוצג לשגב רק בשלב הרענון בפרקליטות. אנו יודעים שריענון זה תוספת. מה שבעדות זו עדות. אבל רענון זה תוספת על עדות

אסייג: נכון

עו"ד בן צור: אני רוצה להבין את הדבר הבא, למה רק בעדות שלה בבית משפט מציגים לה מסמך מאוד מהותי שלא מוצג לה בחקירה?

אסייג: אין לי הסבר

עו"ד בן צור: עוד דוגמא אחת בהקשר, לטעמנו זה שיטה  או שלא מציגים מסמכים מהותיים או שמציגים חלקיים.

אסייג: זה לתפיסתך

עו"ד בן צור: גם תפיסה של עדי תביעה, גם הם אמרו את זה. עמיקם שורר גם נחקר, הפיקו תכתובות שלא כדין. שורר אמר שכל המפגשים עם שרן הוא יזם. חשוב להציג לנחקר?   

אסייג: כל התכתבות או כל חומר חקירה שרלבנטי אותו עד חשוד צריך להראות.

השופט בר-עם: הוא חוזר על תשובה.  

עו"ד בן צור: נעבור לאימהות, מה תוחלת הזימון? אמא של אלוביץ, של שורר, של דוד שרן  

אסייג: מבקש שיוצג לי אירוע אירוע. אין לי ענין לגרור אף אחד לחדרי חקירות סתם. ידעתי שלאון אדרי היה חולה אז חקרנו אותו בבית. זה השכן של נתניהו

עו"ד בן צור: אמרת שאתם הבאתם את האמהות כי היה טעם חקירתי לברר איתן. זו הייתה טענה שלך

אסייג: עד כמה שאני זוכר, הבאנו אותן כבעלי זכות. על הדרך גם נשאלו שאלות. זה לא פסול.

עו"ד בן צור: אמא של איריס אלוביץ מוזמנת לחקירה, כאשר בנה ואשתו עצורים. היא בת 81 חולת סרטן. נחקרת על מכונית משומשת. תו נכה, על השם של איריס לגבי מכונית והוסבר למה הוצא תו. מכונית משומשת זה נושא בהתחשב ברכוש שנתפס?  

אסייג: אם הייתה חולה – הייתה אומרת ולא היו מזמינים אותה לחקירה. אם הייתי יודע שהיא חולה בסרטן. לא נראה לי שרק שאלו אותה על זה. נראה לי שגם שאלו עוד שאלות. 

עו"ד בן צור: לא אמרתי רק. אמרתי בעיקר. לא צריך לבדוק עם איריס קודם? יש פה מכונית, זה מעסיק אותנו, תנו הסבר, אולי נקרא לאמא אולי לא.

אסייג: לא נראה לי בלי לקרוא עדות ששאלו על מכונית משומשת

עו"ד בן צור: אח של שאול שיש להם חברה משותפת בהיקפים משמעותיים, הוא מזומן

אסייג: בשלב מאוחר יותר 

עו"ד בן צור: בית משפט יסיק מה שיסיק

עו"ד בן צור: אמא של עמיקם שורר. אישה בת 80 אלמנה, אתם עושים לה חקירה כלכלית. היה פה שורר בדוכן ודמע כשהנושא עלה. החקירה שלה אוחזת שני עמודים, אנו יודעים מה השאלות שנשאלו בנושא הזה. צו קיום צוואה של בעלה, נכס מקרקעין שרשום על שמה, אין טענה שהוא מימן הנכס, אין שום טענה, לא שואלים בנושא הזה, מבקש להבין הלוגיקה.
אם יש לכם סברה, לא צריך לשאול קודם את איריס על המכונית, עמיקם על הבית ישן של אמא שלו, ואז אם יש חשד לקרוא?

אסייג: קצב החקירה תשאיר לנו. אנו מצאנו לנכון לחקור במקביל גם, זה לא נעשה רק פה. אני לא מתחבר למה שאתה מנסה לייצר פה. שהיחידה אינה רגישה, לא אכפת ולא מעניין, זה לא הוגן. אבל זה דרכו כעורך דין

עו"ד בן צור: בהתחשב בעובדה שלא שאלתם נחקרים, מישהו שיכול להיות טוען לזכות כמו אח של אלוביץ', אנו יודעים אלו שאלות שואלים על רכוש, בהשוואה של רכוש שנתפס. זה היה כדי להפעיל לחץ על נחקרים

אסייג: לא נכון. גם סיפור יוסי אלוביץ זה לפי כללי מקצוע, לכן זימנו אותו.

עו"ד בן צור: אנו יודעים שהית הפנייה למח"ש תוך כדי חקירות. יש פה שתי סוגיות נפרדות, אולי מחמת טעות יש ערבוב. סוגיה אחרת היא – שרשור של התכתבויות בתוך מח"ש ביחס לפניה של גורם המקורב לנתניהו. מה אתה יודע?

אסייג: שום דבר. חיברתי את זה לאירוע. אני חיברתי את האירוע של מחש בסיפור הזה לאירוע של הבחור שתפסנו אותו שהתחזה לחוקר להב

עו"ד בן צור: היו חוקרים שאמרו שזה דובר ביחידה

אסייג: היחיד שאני מכיר בתיק 4000 ומחש זה סיפור שטיפלתי בו במהירות. טיפלתי כדי למנוע רעשי רקע.

עו"ד בן צור: יש פה שורה של מסמכים – תכתובות בתוך מח"ש בין גורמי מח"ש – הוא מספר על ידיעות פסולות בתיק הרגיש והנפיץ, זהה עבר לראש צוות מודיעין. זה עשוי להפריע לחקירת ראש ממשלה. הפנייה לא היתה אנונימית. אתה מקבל מכתב המצביע על ביצוע עבירה פלילית.

תירוש: הוא לא מומחה מטעם מח"ש לא יכול להעיד. לא כתוב שהפנייה עסקה בתיק 4000. העד אמר שלא מכיר את האירוע. לא כתוב משהו ספציפי לגבי העד זה, הוא לא עד מומחה. 

עו"ד בן צור: אנו יודעים שבהליך הזה הופעלה רוגלה על טלפונים של חשודים, פילבר ואיריס. האם אתה מסכים שלמשטרה אין סמכות לזה אלא אם יש צו? 

אסייג: הנחיתי את המשטרה בפרשת פגסוס, אני מבחינתי לא יודע מה קרה. אנו הוצאנו צו האזנה באופן מסודר מבית משפט. הם מאשרים. אנו הולכים לבית משפט ומוצאים חתימה לסייבר ומתקדמים משם. כל טענה על הסיפור הזה אין לי מושג. בלי צו אין סמכות. אי אפשר לשלוף חומר מאנשים.

עו"ד בן צור: אמרת שהיחידה קיבלה תוצרים בהתאם לצו. 

אסייג: כן

עו"ד בן צור: איפה?

אסייג: קיבלנו תוצרים אצל פילבר. זו פרוצדורה שאנו מעבירים את הצו לחטיבה, הם עושי פעולות, ואנו מקבלים תוצרים. 

אנו פונים אחרי שהצו התקבל ומעבירים ליחידה, הם עושים פעולות. אין לי מושג איזה. אנו מקבלים תוצרים מתאריך הצו. מחלק הערכה מבקש את התוצרים, פונה ליחידת הסיגנט לקבל נתונים. המפלג מעביר צו לחטיבת הסיגנט. אם זה תופס אנו מקבלים תוצרים. 

עו"ד בן צור: זה נעשה שלא כדין. אין אפשרות לקבל אחורה. האם קיבלת תוצרים אחורה? לא לפי הצו?

אסייג: לא.

עו"ד בן צור: אנשי קשר?

אסייג: רק מנקודה שהצו מורה

עו"ד בן צור: קיבלתם אנשי קשר. זה אחורה? זה לא קדימה? 

אסייג: לא נכון.

תירוש מתפרצת: יש על כך חסיון. נעשה שימוש אגבי (חוזרת על דבריו השקריים של חיים ויסמונסקי, ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות). העד לא קיבל רשימת אנשי קשר. העד לא אמר לך דבר, מי שאמר זה פרקליטות. הם לא רואים רשימת אנשי קשר. זה הוצג במעמד צד אחד. 

עו"ד בן צור: האם אחרי שהתפוצצה הפרשה, לא שאלו אותך שום שאלה?

אסייג: לא

עו"ד בן צור: תלם העיד שבחקירה, החלטה לגבי הפעלות סיגנטיות וגם מול מחשבים זו המלצה של מפקד יחידה. 

אסייג: אם הנחיה להאזין למכשיר מסויים, התשובה היא כן

עו"ד בן צור: תלם העיד במזכר שלא זוכר אירוע כזה. היה או לא היה?

השופט בר-עם: השאלה מה העד זוכר? נכחת בישיבות פיקוד? הוא לא זכר?  

אסייג: אני מנהל ישיבות אלה

עו"ד בן צור: זה עלה?

אסייג:  זה כלי רגיש. היה מגודר. היה פורום מאוד מצומצם ושם יכול להיות ויש מצב שאני ניהלתי זאת. יש מצב שאמרתי לראש זרוע חשיפה שהוא גם שותף סוד, להכיל את היכולות על שאול, איריס ופילבר. כן.

בהמשך:

עו"ד בן צור: מנו שורה של שמות שהשתתפו בדיונים בפרקליטות. יש כאן למעלה מ-20 שמות (זה כולל כמובן תירוש). במהלך הבחינה המיוחדת, הקפדה יתרה,  ישהו מכל השמות אמר לך אי פעם במהלך החקירות שלך, תשמע יש אולי קושי על פגישת הנחיה, במהלך החקירות?

אסייג: לא

מאמרים אחרונים

יואב תלם (צילום: אלי ציפורי)

תיק 'הצוללות': החוקר נכנס למקלחת?

יואב תלם נכנס באמצע מקלחת של מיקי גנור ביום השני לחקירתו שבו נחקר עד 4 לפנות בוקר – וניסה להפוך אותו לעד מדינה כשהוא מדבר על "שחיתות שלטונית והון שלטון. קח דף, תחתום עליו ותצא הביתה" (הכוונה לנתניהו); תלם בתגובה: "לא זוכר"

הקליקו לתוכן »
פרח לרנר, לשעבר יועצת לנתניהו (צילום: אלי ציפורי)

תיק 2000: היועצת לשעבר של נתניהו הגיעה לעדות

פרח לרנר, היועצת לשעבר של נתניהו, ריסקה בעדותה את התיאוריות המופרכות של ליאת בן ארי: נתניהו הנחה כל העת לבלום את חוק "ישראל היום". וגם: החיטוט הלא חוקי בטלפון של לרנר, הסתרת מסמכים מזכים בחקירותיה, וניסיון לשתול גרסאות שיפלילו את נתניהו

הקליקו לתוכן »
שלומית ברנע פרגו (צילום: אלי ציפורי)

השקרים של עו"ד שלומית ברנע פרגו, יועמ"ש משרד ראש הממשלה

לא "זכרה" תכתובות עם נתן אשל למרות שטענה שלא קיבלה פניות מנתניהו על מתנות. התירוצים שלה: "בגלל כל מיני תקלות הרבה תכתובות לא נשמרות… אתה מוזמן לפנות למערך המחשוב שלנו להוסיף על תלונותיי שחיתוכים שונים לא מעלים כל מיני תוצאות" (את מה שהתאים לה היא מצאה וזכרה)

הקליקו לתוכן »