יומן הבוקר
איתן דנגוט (ויקיפדיה), הדס קליין (צילום אלי ציפורי)
נחשף נחשף בחקירה הנגדית של איתן דנגוט: הדס קליין נכחה במסיבת הפרידה לתמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר; קליין גם הכירה את ג'יימס פאקר לאלוף במילואים איתן דנגוט כדי שיעשה איתו עסקים; דנגוט: "אני וקליין בקשרים מאוד ידידותיים"

בחקירתו הנגדית של אלוף במילואים איתן דנגוט נחשפו כמה פרטים מעניינים על הדס קליין.

דנגוט הוא עד תביעה בתיק 1000, כמו הדס קליין, וחקירתו הנגדית של עו"ד עמית חדד הביכה אותו פעם אחר פעם.

***

הנה הקטעים הרלוונטיים להדס קליין:

עו"ד חדד: בסדר. יש בדו"ח התשאול כל מיני התייחסויות להדס קליין. אתה זה שהעלית את השם של הדס קליין? הם העלו, החוקרים? איך היא הגיעה לשולחן בכלל?

דנגוט: יכול להיות שזה בא ממני כי אני הכרתי את הדס קליין בפרידה של תמיר (פרדו, לשעבר ראש המוסד).

עו"ד חדד: דרך אגב, הפרידה הייתה ב-2016, נכון?

דנגוט: לא.

עו"ד חדד: הוא פרש ב-2016.

דנגוט: בינואר 2016. כן.

עו"ד חדד: אז כן, אז התשובה היא כן. לא 'לא'. אז כשאני שאלתי 2016, אמרת 'לא', התשובה היא 'כן'.

דנגוט: אני נפגשתי עם הדס קליין בפרידה של תמיר פרדו, אנחנו בקשרים ידידותיים מאוד טובים,

עו"ד חדד: גם היום.

דנגוט: גם היום. מאוד קשורים לידידה של המשפחה, ואני מאוד מעריך אותה ואת אופייה ואת יושרה.

עו"ד חדד: מאה אחוז. אני שמח לשמוע. תראה, יש דברים שאתה אמרת כאן, למשל לגבי זה שאייל גבאי אמר לך שהוא לא ייכנס לכלא או לבית סוהר על זה. עכשיו, אני אומר לך שהוא לא אמר לך דבר כזה. לא אמר. בטח לא את המילים האלה.
אני מזמין אותך לחזור בך מהאמירה הזו. שאלו לא המילים שהוא השתמש, הוא השתמש במילים אחרות. יכול להיות שהדס אחר כך אמרה לך את זה או שקראת בעיתון, או שמישהו אמר לך. את המילים האלה לך הוא לא אמר.

דנגוט: תראה, קודם כל אני מבקש שתחזור בך, כי לא דיברתי עם הדס קליין מילה על הדבר הזה, אז אני מבקש שתחזור מההערה הזאת.

עו"ד חדד: שם בצד את הדס קליין.

דנגוט: אל תשים בצד ואל תעלה את זה עוד פעם כי אתה מערבב דבר שאינו במינו. ואל תחבר אותי לדברים שהיו לך פה במשך שבועות איתה, כי אני לא קשור לזה.

עו"ד חדד: איך אתה יודע מה היה לי במשך שבועות איתה?

דנגוט: אני עוקב בעיתונות.

עו"ד חדד: אה, מהעיתונות,

דנגוט: כן.

בהמשך:

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, תיכף נדבר על המקרה הספציפי שלנו. אני רוצה רק להבין, דיברת על מסיבת הפרידה מפרדו ב-2016, את המסיבה הזו, אתה מגיע לשם ושם אתה פוגש את הדס לראשונה?

דנגוט: כן.

עו"ד חדד: למה הדס הוזמנה למסיבת הפרידה, אתה יודע?

דנגוט: אני לא ארגנתי את המסיבה,

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה יודע. הכל בסדר. מאז אתם חברים טובים.

דנגוט: מאיפה אני יודע?

עו"ד חדד: לא יודע. בסדר.

דנגוט: הייתי אורח אישי של תמיר. אולי גם היא. לא יודע. הוא הזמין אותי כי עבדתי מולו לא מעט שנים.

עו"ד חדד: והיא הוזמנה אני מניח גם על ידו?

כב' השופט משה בר-עם: הוא לא יודע.

דנגוט: אני לא הייתי בוועדה המארגנת. אני לא יודע. היו שם מאות אנשים.

עו"ד חדד: בסדר. יכול להיות. ובדו"ח תשאול שהראיתי לך מקודם נכתב "זו הייתה פגישה יחידה ולא היה המשך לכך, לא התרשם ממילצ'ן", מדברים על הפגישה שלך עם מילצ'ן, "רק אחרי שפגש את הדס הבין ממנה שזאב פלדמן קשור למילצ'ן" זה נכון?

דנגוט: כן.

עו"ד חדד: זאת אומרת שעל הקשר בין פלדמן לארנון מילצ'ן אתה למד ב-2016 במסיבה של תמיר פרדו. נכון?

דנגוט: ממש לא. אתה עשית פה סלט. עשית סלט. פגשתי את הדס קליין באירוע של פרדו, ולאחר תקופה שהכרנו וכדומה אז היא סיפרה לי על הקשר, זה לא שנתנה לי שם דו"ח מי חבר של מי. בהמשך. לא קשור לאירוע הזה בכלל.

עו"ד חדד: אוקיי בסדר. אתה צודק, עשיתי סלט. אבל מה שחשוב לי זה שלמעשה רק אחר כך אתה למד על הקשר של מילצ'ן ופלדמן. רק אחרי הפרישה של פרדו. נכון?

דנגוט: מהתקופה שהכרתי את הדס בהמשך, אולי אני לא זוכר כמה חודשים וכדומה, למדתי את זאב. כי אני בעצמי ביקשתי ממנה להיפגש איתו, הסתבר לי שהוא תותחן, ואיש מאוד רציני, ואני חבר טוב שלו מאז ועד היום.

עו"ד חדד: בצדק. יש לך חברים טובים דנגוט.

דנגוט: אתה רואה? קורה, מאשר מה שמלמלת קודם.

עו"ד חדד: לא, אתה הבנת אותי הפוך, אני אסביר לך אחר כך בחוץ.

דנגוט: אני הבנתי אותך מצוין עו"ד חדד. יש לי גם שמיעה לא רעה למרות שאני תותחן.

עו"ד חדד: אומרים שהטנקיסטים יותר, תותחנים הם בסך הכל בסדר.

דנגוט: לא, התחלתי בקורס טייס ועד היום אני שומע את הזבזובים האלה אבל תדע שאני שומע טוב.

עו"ד חדד: מאה אחוז. תשמור על השמיעה. בסדר, אז למעשה זה קורה מתי? אתה זוכר כמה חודשים אחרי הפרישה של פרדו?

דנגוט: מה?

עו"ד חדד: העובדה שאתה למד על הקשר בין פלדמן לבין ארנון. אמרת 'לא במסיבה'.

דנגוט: אחרי כמה חודשים. אחרי זה רק …

עו"ד חדד: בסדר.

דנגוט: ואתה צודק, אחרי פגישה עם הדס שהיא אמרה לי 'בוא תכיר את הבוס שלי', הכרתי אותו, ואמרתי לה 'זו פגישה ראשונה ואחרונה שאני אפגש איתו'. מאוד לא אהבתי.

עו"ד חדד: בסדר. זה עניין של טעם. וכל אחד עם החוויה שלו. זה בסדר.

דנגוט: כל אחד והחברים שלו, אתה צודק.

עו"ד חדד: נכון. עכשיו, מאז שפגשת את הדס מאוד התחברתם, נכון? היא אפילו ניסתה, היו ניסיונות אחרי שהשתחררת או כשהיית בתפקיד אחר, היא הכירה לך את פאקר, סיפרת. נכון?

דנגוט: כן.

עו"ד חדד: ואתה אפילו ניסית להיכנס לתחום העסקי באמצעותה, היא הכירה לך כל מיני אנשים.

דנגוט: אני נכנסתי וחשבתי אולי על הרחבה על השקעות. אבל באותו זמן של פאקר היו שני דברים שהיו לי חשובים, אחד שהיא סיפרה לי שהוא מאוד אוהב את ישראל והוא מתכונן להשקיע פה והוא עבר לארץ ולכן זה חשוב מאוד להרחיב לו את נושא הביטחון ואני בגלל זה, סיפרתי לך גם איפה ומה עקרון הסיור שעשינו לו. והדבר השני, גם הנושא של ההשקעות בצפון, שהייתי ממונה,

עו"ד חדד: טוב, בסדר, אני מדבר,

דנגוט: לא, אתה תקשיב.

עו"ד חדד: סיפרת את זה מקודם.

דנגוט: לא, אבל אתה כנראה לא הבנת. ולכן הבאתי אותו לשם, בתקווה שהוא ישקיע בצפון. עם פאקר לא היה לי שום מגע עסקי בכלום מעבר לאותם הסיורים.

עו"ד חדד: הבנתי. אבל כן היה לך מגע עם טאטא, נכון? הדס חיברה אותך לטאטא כדי שתכיר אותו?

דנגוט: טאטא, כעבור שבע שנים מהפגישה או שש, התקשרה ואמרה לי שהוא הגיע לארץ, הוא רצה לעלות לקברו של דגן, שנפטר, והיא שאלה, ובאותו זמן גם לראות דברים, היא שאלה אותי אם אני אהיה מוכן להצטרף אליו להעלות אותו לסיור. זה הפגישה השנייה שלי איתו אחרי שבע שנים, העליתי אותו, גם לקחנו אותו לראש פינה, למקום שמאיר ז"ל קבור וגם הראיתי לו וקיבלתי ממנו אחר כך מייל שהסיור היה changer of his life, ממה שהוא שמע ולמד וראה.
גם בסיור הזה, אדוני הסניגור, לא היה לי פה שום אלמנט עסקי אלא רק להסביר את בעיות הביטחון של מדינת ישראל.

עו"ד חדד: תראה, כתוב בדו"ח, א. אני מאמין לך, אבל בדו"ח תשאול כתוב אבל את ההיפך. כתוב "בהמשך בהיותו אזרח המנסה להיכנס לתחום העסקי בסיוע של הדס נפגש עם טאטא". אתה אומר זה לא נכון, זה לא עסקי.

דנגוט: לא, המהות של הביקור הייתה בדיוק כמו שתיארתי לך.

עו"ד חדד: בסדר.

דנגוט: היא לא הייתה עסקית. הכרתי אותו כי מעבר לכמה דקות שישבתי אז בלשכה של ראש הממשלה לא היה לי איתו שום שיח, ושם התרכזנו בדברים האלה.

עו"ד חדד: אז אתה למעשה אומר שפגשת את טאטא אבל מטרת הפגישה לא הייתה עסקית אלא רצית להראות לו את ישראל,

דנגוט: מטרת הפגישה ממש לעלות לקבר של מאיר דגן, ממש לא עסקי.

עו"ד חדד: ממש לא עסקי.

דנגוט: כן. הוא הניח שם זר.

עו"ד חדד: עשיתם גם סיורים בצפון באמצעות מסוק, כך כתוב פה.

דנגוט: באותו סיור, פעם אחת, שלוש-ארבע שעות, ואז עלינו גם לרמת הגולן ולאורך גבול הלבנון ואם אינני טועה יכול להיות שלקחתי אותו גם להר אדר לצפות על האזור שהייתה מלחמת לבנון השנייה. יש שם מקום תצפית שהקימו ההורים של משפחות חללי לבנון השנייה.

עו"ד חדד: עכשיו, יש עוד כתוב, בחלק, אתה אומר על זה, אבל זה לא עסקי, למרות שכתוב בדו"ח שזה עסקי, זה טעות, זה לא נכון?

דנגוט: לא היה שום דבר עסקי. ממש לא.

עו"ד חדד: וגם כתוב בדו"ח שניסית להיכנס לתחום העסקי ולכן נפגשת עם ג'יימס פאקר. זה באותו דו"ח תשאול, אתה אומר זה גם לא נכון?

דנגוט: עם פאקר היה אפשרויות בלי קשר, שחשבתי שאולי יעלו, עם הקרן האוסטרלית שיש לו פה להשקעות, אבל לא היה כלום. מעבר למה שציינתי לא היה שום דבר.

עו"ד חדד: אבל כשאתה פוגש את פאקר אתה היית כבר בתפקיד ציבורי?

דנגוט: אני השתחררתי, תעשה חשבון, 2015 השתחררתי, 2017, ואני אומר לך שבאותו זמן אני גם ראש מינהלת כלכלית,

עו"ד חדד: זה מה שאמרתי. היית ראש מינהלת,

דנגוט: זה לא ציבורי, זה תפקיד שניתן לי בחצי משרה וחצי משרה עבדתי אישית.

עו"ד חדד: בסדר גמור. ופאקר בטח הגיע לסיור הזה, הוא לא היה לבד, אמרת שהוא היה עם עוד כמה אנשים מטעמו?

דנגוט: הוא היה כל, היה לו פעם מלווה העורך דין שלו, פעם איש, היו איתו. אני לא,

עו"ד חדד: היו איתו אנשים.

דנגוט: אני לא זוכר אותם אחד-אחד.

עו"ד חדד: בסדר. ומפאקר, כך אתה אומר בתשאול, שבחלק מהסיורים התרשמת מפאקר. אני לא רוצה לדבר על החלק אולי שלא התרשמת שהיו לו עניינים אישיים, אבל כשהוא היה במיטבו התרשמת ממנו?

דנגוט: הוא שאל שאלות מאוד חדות ו-, פאקר היה אדם שראיתי את מצבו בדברים כאלה וזה, וכאדם זה גם, אמרו לי שזה עוזר לו, ולכן גם עשינו את הדבר הזה.

עו"ד חדד: בעוד שלגבי מילצ'ן אמרת 'זו פגישה אחת ויחידה',

דנגוט: לא אהבתי. כן. לא התחברתי.

עו"ד חדד: לגבי פאקר, אני לא מדבר על זה שראית אותו אולי בזמנים יותר קשים, אבל כשראית אותו במיטבו הוא היה כמו שאמרת, 'הוא שאל שאלות חדות, היה איש מרשים', נכון?

דנגוט: מרשים כתבתי שם?

עו"ד חדד: פה כתוב ש'התרשמת'. אני יודע, מרשים והתרשמת, האם זה,

דנגוט: הוא לא איש מרשים. הוא איש קצת מסכן, אבל בסדר.

עו"ד חדד: טוב. בסדר. כתוב 'בחלק מהמפגשים הוא התרשם מפאקר'.

דנגוט: נכון. כשהוא היה בצלילות היה שאלות לעניין, חדות,

עו"ד חדד: זה מה שאני אומר.

דנגוט: וכל השאלות היו על בטחון וגם חוץ מ'מיגל' ששם ראיתי שאלות שהוא שואל בהיבטים טכנולוגיים עסקיים.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »