יומן הבוקר
אילן שילוח (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים❗ עדות מביכה לטייקון הפרסום אילן שילוח המשתלח בנתניהו: עו"ד חדד הפריך את כל התיאוריות הקונספירציה של שילוח בנוגע לנתניהו וערוץ 10 (היום 13). שילוח לחדד: "אל תהיה עמית סגל, לוקח כל פעם ציוצים מהעבר". "בוא נתקדם, אני רוצה לאכול מעורב ירושלמי"

אילן שילוח, טייקון הפרסום, האשים כל העת את בנימין נתניהו בעקיפין כי טרפד את העסקה לרכישת ערוץ 10 (היום 13).
עו"ד עמית חדד, פרקליטו של נתניהו בתיק 1000, הוביל אותו צעד צעד ושילוח התפתל כל הדרך לאמת. הפרוטוקולים מדברים.

***

שילוח: אני מניח שיש הרבה אזרחים כאלה.

עו"ד חדד: יש, כן, כן. לא בטוח שיש הרבה בווליום שלך. האמת היא שרציתי להתחיל עם הדברים שכתבת ביחס לתיק וכו', אבל נשאיר את זה בצד, נראה אם נגיע לזה, בסדר? אתה מגיע להיחקר ביוני 2017, נכון?

שילוח: כן.

חדד: כן, וזה זמן רב לאחר שהחקירות הופכות להיות גלויות, נכון?

שילוח: בנושא ערוץ 10 אני לא בטוח.

עו"ד חדד: אז בוא אני אראה לך, אתה מציין,

שילוח: לא, אני לא זוכר.

עו"ד חדד: אוקי, הרבה אחרי שהחקירות הפכו להיות גלויות, הקשר עם מילצ'ן וכו', נכון?

שילוח: כן, כן.

עו"ד חדד: כן. אתה היית מאוד פעיל בתקופה הזו של החקירות, בתקופה הראשונה היית, אמרת שאתה זוכר את מנדלבליט מקודם. נאמר בעדינות, היו לך שמות חיבה למנדלבליט בציוצים שלך, אתה זוכר?

שילוח: לא זוכר ולא בטוח למה זה רלוונטי.

עו"ד חדד: חסר חוליות, דברים כאלה. אני רק אומר, אתה היית מאוד בעד שיגישו כתב אישום וישימו את ראש הממשלה מאחורי סורג ובריח.

שילוח: אני חשבתי שאם יש עובדות שהן פליליות שצריך להיות בגינן משפט, אז כן. אם לא, אז לא.

עו"ד חדד: אוקי. זה מה שאמרת?

שילוח: אולי במילים יותר, אתה יודע, מעניינות.

עו"ד חדד: אולי?

שילוח: כן. אתה לא זוכר את ה-, אתה יודע, אתה מבקש ממני לזכור מה היה לפני 7 שנים,    

עו"ד חדד: בוא נראה. בכל מקרה, אני מדלג,

שילוח: אל תהיה עכשיו עמית סגל, לוקח כל פעם ציוצים מהעבר.

עו"ד חדד: אני אראה את זה כמחמאה, ובי"ת, אני לא אקח בינתיים ציוצים מהעבר. בפברואר 2017 אתה כבר נותן איזה שהוא ציוץ, אני אראה לך, אפשר להראות את זה על המסך? אתה יודע מה? נעשה את זה קל, בלי להציג. אמרת לא להיות כמו עמית סגל. תאשר לי שיש לך עמדה עוינת מאוד כלפי ראש הממשלה במשך הרבה שנים?

שילוח: אני יכול לאשר שעמדתי היא שאני לא במחנה הפוליטי שלו.

עו"ד חדד: אבל אתה מחייב אותי ללכת לכל הציוצים שלך,

שילוח: לא, המילה עוינת היא מילה, אני חושב ש-, אני חושב ש-,

עו"ד חדד: קראת לו האחים המוסלמים ב-2011

שילוח: לא זוכר.

עו"ד חדד: 100%, לכן אני ניסיתי ככה, אתה יודע, בלי,

שילוח: אתה רוצה עכשיו להיכנס לדעותיי האישיות?

עו"ד חדד: אתה היית כל כך נחמד,

שילוח: לא, שנייה,

עו"ד חדד: היית כל כך נחמד,

שילוח: אתה רוצה עכשיו להיכנס לדעותיי האישיות?

עו"ד חדד: לא,

שילוח: למה זה רלוונטי?

עו"ד חדד: היית כל כך נחמד לפני שהתחיל הדיון, ככה שאני מרגיש לא בנוח לעבור על הדברים האלה. באמת אני אומר לך,

שילוח: אז תישאר נחמד.

עו"ד חדד: אז לכן שאלתי בצורה הכי נחמדה. אתה היית מאוד עוין? יש תשובה פשוטה, נכון.

שילוח: התשובה היא שעמדותיי הפוליטיות שונות משלו,

עו"ד חדד: מנוגדות?      

שילוח: מנוגדות, כן,

עו"ד חדד: מנוגדות, בסדר, ועל רקע הניגוד הפוליטי, אתה מתנגח בו בהרבה מאוד נושאים. נעשה את זה ככה כללי?

שילוח: מסכים,

עו"ד חדד: מקובל?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: ואתה עושה את זה בצורה מאוד פומבית, לפעמים ארסית, נוקבת?

שילוח: לא הייתי משתמש במילים האלה.

עו"ד חדד: אז תבחר מילים.

שילוח: אני חושב שאני, אני חושב ש-,

עו"ד חדד: טוב, אני אראה לך,

שילוח: לא,  אתה רוצה עכשיו לקרוא את הטוויטר שלי? למה דעותיי הפוליטיות,

עו"ד חדד: לא, לא,

שילוח: כאזרח, רלוונטיות לדיון?

עו"ד חדד: אני אגיד לך למה, אילן. שאלת, אני אענה לך, למרות שאני לא אמור לענות לך על שאלות,

שילוח: כן. אני חושב שבית המשפט צריך לברר עובדות, לא דעות,

עו"ד חדד: אני מסכים איתך,

שילוח:  לא דעות,

עו"ד חדד: אני מסכים, רק לפעמים,

שילוח: לפעמים העובדות חשובות.

עו"ד חדד: תמיד העובדות חשובות,

שילוח: אוקי?

עו"ד חדד: רק לפעמים העובדות משתנות אל מול דעות, ואני אראה לך את זה וזה מה שקרה לך בחקירה. עכשיו, אני לא חושב שבאת לשקר במפגיע, רק הדברים שעוד מעט נראה ביחד, טיפה שינו, סידרו את הדברים מחדש, באופן שלא תואם למציאות העובדתית. אני אראה לך את זה.
תראה, רק שאלת, אמרת שאתה לא זוכר, אם לפני כן כבר הנושא של ערוץ 10 עלה, אז אני אומר לך שלמשל ב-The Marker ב-15/01/2017, פורסמה כתבה. שוב, זו רק דוגמא, יש אינסוף: "נתניהו עומד מאחורי סדרת הקלות לערוץ שבבעלות מקורביו, מילצ'ן ולאודר", בסדר?
זה לפני שאתה מגיע לחקירה ויש אינסוף כאלו פרסומים, אולפן שישי, אם אתה צופה, ולא נסבך אותך, לא נשאל במה אתה צופה ביום שישי, בזה לא נסבך,

שילוח (בציניות): רק ערוץ 14.

עו"ד חדד: רק 14. הוא לא משדר בשישי. טוב, עכשיו, היו לך בחקירה שלך כל מיני סיפורים ביחס, נתחיל את זה אחרת, אולי. אתה אמרת גם כאן בחקירה הראשית שבתקופה של שנת 2014, נתניהו פועל בעוצמה כדי לסגור את ערוץ 10, נכון?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: זו מציאות שאתה מכיר אותה היטב באותה תקופה, נכון?

שילוח: מכיר. תראה, לא הכל אני יודע מה הוא אומר בקולו,

עו"ד חדד: כן, ברור,

שילוח: כי הוא לא דיבר איתי.

עו"ד חדד: כן, אבל אתה מדבר, אמרת, עם ערוץ 10, אתה מדבר עם,

שילוח: כן,

עו"ד חדד: המנכ"ל, אתה מכיר את הדברים,

שילוח: כן,

עו"ד חדד: נכון?

שילוח: במידה מסויימת.

עו"ד חדד: למשל, אתה אומר ככה, בהודאה שלך מה-19 ביוני: "הערוץ היה חייב להביא משקיע עד סוף 2014, כלומר להביא כסף על מנת לשלם את החוב בכדי שהערוץ יוכל לקבל רישיון. הערוץ נאבק בביבי, שרצה לסגור את הערוץ והפעיל לחצים משמעותיים." זה אמת?

שילוח: זה מה שנאמר לי.

עו"ד חדד: כן, לא שיקרת כשאמרת את זה?

שילוח: אני אומר שזה מה שנאמר לי.      

עו"ד חדד: כן, ברור, נאמר לך שוב, כמו שמקודם דיברת על ערוץ 10. כשאתה מדבר בכלל על ערוץ 10, או על כמה מהסכום שהורידו את החיוב, כל הדברים האלו זה מה שנאמר לך מהבעלים של ערוץ 10, מהמנכ"ל של ערוץ 10, מאנשי חדשות בערוץ 10, מגורמים דומיננטיים בערוץ 10?

שילוח: לא מהאנשים, רק מהמנכ"ל.

עו"ד חדד: מהמנכ"ל, בסדר, כשמי היה המנכ"ל אז?

שילוח: ורשבסקי.

עו"ד חדד: ורשבסקי, בסדר.

שילוח: כשהוא נפגש עם נתניהו.

עו"ד חדד: כשהוא נפגש עם נתניהו?

שילוח: הוא בעצם היה הגוף שטיפל בנושא של ה-אי סגירה.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר, והוא אומר לך תשמע, ביבי מפעיל עליי לחצים משמעותיים, הוא רוצה לסגור את הערוץ?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר, וזה קורה ב-2014, נכון?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: כן?

שילוח: למיטב זכרוני כן.

עו"ד חדד: אני מדבר רק על מיטב זיכרונך. אתה, בחקירה שלך, מנסה ליישב איזה שהוא דיסוננס קוגניטיבי, כי ערוץ 10 שייך למילצ'ן, ונתניהו פועל בכל הכוח נגד ערוץ 10 ואז אתה מעלה איזו שהיא סברה שהיא, אני אומר לך, היא שגויה, על איזה הסכם בין מילצ'ן למרדוק, איזה סיפורים. אתה זוכר שהעלית?

שילוח: אני לא העליתי סברה. העליתי מה שסופר לי, באופן ברור, על ידי אנשים מקבוצה של מימן, שאמרו לי שיש הסכם כזה. אני לא יודע אם הוא נכון, לא ראיתי אותו,

עו"ד חדד: הוא לא נכון?

שילוח: ואני לא יכול לאשר אותו.

עו"ד חדד: למשל, החיוב הזה,

שילוח: גם אמרתי שאני לא ראיתי אותו, אוקי?

עו"ד חדד: הכל בסדר, אני רק אומר לך שבכל מקרה מילצ'ן החזיר את ההלוואה ל-מרדוק שנים קודם,

שילוח: לא, בסדר, אבל באופן ישיר אמרתי שאני לא ראיתי ולכן,

עו"ד חדד: כן כן, בסדר,

שילוח: אז למה להגיד,

עו"ד חדד: אני מסכים,

שילוח: אז למה להעלות Spin שהוא לא Spin?

עו"ד חדד: 100%, אבל מה שאני רציתי להראות, שוב, מבלי שנכנסנו לתוך זה, שתוך כדי החקירה אתה מעלה ספקולציה כזו צולעת,

שילוח: זו לא הייתה ספקולציה, זה משהו ששמעתי באופן משמעותי … ומוורשבסקי.

חדד: אני יודע, אני רק רוצה להראות שבניסיון ליישב, אתה ניסית ליישב את הדיסוננס הקוגניטיבי, איך יכול להיות שנתניהו פועל נגד מילצ'ן,

שילוח: לא ניסיתי ליישב. נאמר לי ואני דיווחתי וזה הכל.

עו"ד חדד: בסדר, נמשיך. עכשיו,

שילוח: לא המצאתי כלום.

עו"ד חדד: בוודאי שזה אירוע שהוא פשוט לא נכון,

שילוח: אני אמרתי שלא ראיתי,

עו"ד חדד: בסדר, טוב. עכשיו, כשאתה מגיע לחקירה שלך, אתה נמצא כבר אחרי שאתה מכיר את התיקים שמכונים 1,000 ו-2,000, אתה מכיר את הסיפור ביחס לערוץ 10, כמו שראינו, ואז אתה טוען שבשנת 2004, ערוץ 10 קיבל שורה של הקלות, נכון?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: זה מה שאתה טוען. ברמה העובדתית אתה יודע מתי ערוץ 10 קיבל את ההקלות?

שילוח: לדעתי הוא קיבל אותן ב-2005 או 6', משהו כזה.

עו"ד חדד: ב-2005 או 6'?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: אתה יודע מי נתן לו את ההקלות?

שילוח: לדעתי כבר זה היה, כבר התחלפו שם, אני כבר לא זוכר מי היה.

עו"ד חדד: התחלפו? מי התחלף? מה זה התחלפו?

שילוח: לא זוכר. נתניהו התחיל ב-2004. העסקה,

עו"ד חדד: ב-2003.

שילוח: העסקה נעשתה, בסופו של דבר נדמה לי ב-2005, ואני כבר לא הייתי שם כי יצאתי.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך, מר שילוח ולכן אמרתי, פותחים לנו את 2004 כאילו היה משהו, שכל סיפורי ההקלות, זה עניין שקורה אחרי פגישות עם דליה איציק ותיכף נראה את זה וזה קורה אחרי שנתניהו חודשים לפני כן פורש בגלל תוכנית ההתנתקות, אתה זוכר? ב-2005?

שילוח: זו שנתניהו היה בעדה?

עו"ד חדד: תשמע יקירי, רק תפתח לי את הדלת, רק תפתח את הדלת, תאמין לי,

שילוח: סליחה, אני מתנצל, אני מתנצל,

חדד: רכבת עם אלף קרונות, רק תפתח,

שילוח: בוא נתקדם. אני רוצה לאכול מעורב ירושלמי כבר.

עו"ד חדד: 100%,

שילוח: יאללה.

עו"ד חדד: אז עכשיו אני שואל אותך, אחרי שבאו ואמרו לך הקלות וסיפרת על הקלות, אני מזמין אותך לתקן את התשובה שלך. תיכף אני אראה לך את המועדים, כשבעצם כל האירוע הזה קורה אחרי שנתניהו באופוזיציה, הוא פורש בגלל תוכנית ההתנתקות שהוא הצביע נגדה, ובכלל מי שמאשר את זה, זה דליה איציק, זה אחרים, נכון? אתה נזכר?

שילוח: אני לא יודע. אני לא זוכר את התאריכים.

עו"ד חדד: אתה לא זוכר את התאריכים?

שילוח: אני כבר לא הייתי אז בעניין, אבל,

עו"ד חדד: כשהיית בחקירה, ביקשו ממך לבדוק? אתה מספר משהו בראיון העד? ביקשו ממך לבדוק את התהליכים?

שילוח: אני בסה"כ דיווחתי על השיחה על נתניהו ועל הפגישות עם דליה איציק ובלשניקוב, לא יותר ולא פחות.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר, אבל ההקלות האלו, ותיכף אני אראה לך, זה שאת ההקלות האלו נותנים חודשים אחרי שנתניהו עוזב. דליה איציק היא זו שמטפלת בזה. את זה אתה מכיר?

שילוח: כן. אני מניח שבסוף זה משרד התקשורת והרשות השנייה.

עו"ד חדד: תראה, אתה מספר על שיחת טלפון עם נתניהו. אמרת, התחלת להגיד וחברי קטע אותך, שנתניהו, אתה לא יודע מה הוא ידע לפני כן בשיחה הזו, נכון?

שילוח: אני יודע רק מה שמילצ'ן סיפר לי שהוא ידע.

עו"ד חדד: בסדר, או שמילצ'ן הגזים או שהוא לא הגזים, אין לך מושג?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: אמת?

שילוח: אמת.

עו"ד חדד: יופי והשיחה עם נתניהו היא שיחה קצרצרה, נכון?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: ובשיחה עם נתניהו אין שום ניתן, לא ניתן, נעשה, לא נעשה, כל מה שהוא אומר לך, דברו עם המנכ"ל, נכון?

שילוח: המנכ"ל יטפל בזה.

עו"ד חדד: המנכ"ל יטפל בזה, ואז אתה הולך למנכ"ל,

שילוח: נכון. הוא מעביר אותי לקובי הברמן,

עו"ד חדד: מעביר אותך,

שילוח: ראש אגף תקציבים.

עו"ד חדד: הוא מעביר אותך, אז יש לנו משחק מסירות. עכשיו, אז יש לנו את ה-, אתה מדבר עם שר האוצר. שר האוצר אומר לך תשמע, דבר עם המנכ"ל שלי. המנכ"ל אומר דבר עם ראש אגף תקציבים, כשראש אגף תקציבים, דרך אגב, הוא אחראי על ערוץ 10, נכון? אתה עושה כן עם הראש?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: כן. זאת אומרת זה טבעי שאם רוצים לדבר על הנושאים האלה, צריך לפנות להבר. בסוף התגלגלתם אליו ממשחק המסירות הקצרצר הזה, נכון?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: נכון.

שילוח: דרך אגב, בשום שלב ראש הממשלה לא אמר אל תדאג, מילצ'ן חבר שלי, אני אתן הקלות, אתם תקבלו, שום דבר? דבר כזה לא היה, נכון?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא?

שילוח: לא שאני שמעתי.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, היו פגישות עם דליה איציק. אתה נכחת לפחות פעמיים בפגישות כאלו, נכון? עם דליה איציק?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: כן, הפגישות היו, אתה מתאר את התהליך של התיאום, הפגישות היו במגדל שלום, אתה זוכר?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: שזה, למיטב בדיקתי, מקום מושבו של משרד התקשורת, נכון?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: אוקי, ובפגישות האלה נכח אבי בלשניקוב, נכון?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: שמה התפקיד שלו היה?

שילוח: נדמה לי שהוא היה אז מנכ"ל משרד התקשורת, משהו כזה,

עו"ד חדד: מנכ"ל משרד התקשורת, אוקי,

שילוח: או יועץ שלנו, אני לא זוכר את התפקיד הפורמאלי,

עו"ד חדד: מנכ"ל משרד התקשורת, ואז אתם יושבים שם, מדברים שם ומנסים לקדם וגם דליה איציק אומרת אנחנו נטפל, ננסה לעזור, נכון?

שילוח: נכון, אבל היא צריכה את האוצר בשביל זה.

עו"ד חדד: בסדר, היא צריכה את האוצר בשביל זה, אבל את עבודת המטה עושה משרד התקשורת?

שילוח: לא רק, כי יש דברים שהם, התמלוגים, חלק מהכספים משולמים לאוצר, חלק משולמים לערוץ השנייה, לכן צריך את האוצר,

עו"ד חדד: ואם אני אומר לך שמי שטיפל בזה זה לא האוצר אלא אגף תקציבים?

שילוח: אגף תקציבים. לא אמרתי שר. אמרתי אגף תקציבים,

עו"ד חדד: בסדר, אגף תקציבים,

שילוח: ברור, ברור.

עו"ד חדד: שזה התפקיד שלהם, אין מישהו אחר שיכול לעשות א ת זה?

שילוח: זה במשרד האוצר, באגף התקציבים.

עו"ד חדד: הבנתי. עכשיו, לך אין מושג ירוק אם נתניהו בכלל דיבר עם אגף התקציבים בנושא הזה, נכון?

שילוח: כן. אפשר להגיד שאני לא יודע. לא צריך להגיד מושג ירוק.

עו"ד חדד: אני מקבל. אז אתה לא יודע?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: נכון. בסדר. בוא נראה (מעיין). עכשיו,

שילוח: אגב, גם אמרתי שאני לא יודע, בעדות.

עו"ד חדד: ברור,

שילוח: לא, סתם,

עו"ד חדד: אילן, לי אין מושג ירוק,

שילוח: לא, אז אין סיבה לשאול למה אמרתי,

עו"ד חדד: לי אין מושג ירוק למה הביאו אותך לפה. אפילו בדיונים לפי סעיף 144 לא היית ברשימה. אתה הגעת, שואלים אותך על מה שאתה יודע, לא על מה שאתה לא יודע. אז אמרנו, אתה נפגשת עם דליה איציק. אתה יודע שב-2005 דליה דחתה את הנוסח הראשון של הבקשה שלכם? אתה זוכר את זה?

שילוח: אני זוכר שהיו עניינים, אני לא זוכר את הפרטים.

עו"ד חדד: אני אראה לך למשל,

שילוח: 20 שנה זה פשוט, אתה מבקש ממני, אני כבר,

עו"ד חדד: הכל בסדר, אין סיבה, גם לא נכנסת בסוף לעסקה ב-2004, 5'.

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: כתוב בהארץ, אני אנסה לראות אם אתה זוכר: "איציק דוחה את הבקשה להארכת זיכיון ערוץ 10. הארכת הזיכיון ב-4 שנים היא אחד התנאים בהסכם השותפות בערוץ שנחתם בין בעל השליטה מימן, מילצ'ן ושילוח, בהנחה שהערוץ יתחיל להרוויח בעוד שנתיים.
שרת התקשורת דליה איציק דחתה את בקשתו של מימן, בעל השליטה בערוץ 10, להארכת הזיכיון לערוץ ב-4 שנים נוספות. איציק הודיעה על כוונתה להיפגש בימים הקרובים עם המשקיעים החדשים בערוץ, מילצ'ן, אילן שילוח", שזה אתה, "במטרה לגבש את עמדתה הסופית בקשר לבקשה". אתה רואה את זה?

שילוח: רואה.

חדד: אז קודם כל, באמת, העבודה שלכם, הרלוונטית בתקופה הזו, נעשית מול שרת התקשורת, נכון?

שילוח: ומול האוצר.

עו"ד חדד: לא מול האוצר, מול אגף תקציבים?

שילוח: רגע, הוא לא באוצר?

עו"ד חדד: בסדר, אבל אתה יודע, בגלל שאנחנו רוצים להיות מדויקים, אז מול אגף האוצר? 

שילוח: לא אמרתי נתניהו, אמרתי אוצר.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר ועדיין. דרך אגב, הפגישות שלכם, אתה דרך אגב היית בפגישות באגף התקציבים?      

שילוח: כן.

עו"ד חדד: עם מי?

שילוח: עם קובי הבר והייתי בפגישה עם, נדמה לי שהיה לוי, הוא היה Referent לתקשורת או, נדמה לי שזה היה לוי, אני לא זוכר בדיוק את השם שלו.

עו"ד חדד: ופגישות יחד עם דליה איציק?

שילוח: הייתי בשתי פגישות, זהו.

עו"ד חדד: שתי פגישות. עכשיו, הפגישות עם אגף התקציבים,

שילוח: את רוב הפגישות איתם לא אני עשיתי. עשו אנשי ערוץ 10, אני לא הייתי,

עו"ד חדד: בסדר, אנחנו מדברים רק עליך,

שילוח: הייתי רק בפגישות שציינתי.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה, בפגישות עם אגף תקציבים נתניהו אף פעם לא נכח, נכון?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא נכח?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: אוקי. עכשיו, אנחנו רואים שרק באפריל,

שילוח: למרות שמאוד הערכתי אותו כשר האוצר.

עו"ד חדד: בצדק. באפריל 2005, אני רואה שאתם כבר מתחילים להתקרב למה שמכונה מכתב כוונות. אני אראה לך. אתה זוכר את זה? אני אקריא לך מה,

שילוח: כן, היה מכתב כוונות כבר. היה זיכרון דברים סגור ועל בסיסו אחרי זה היה צריך לעשות הסכם סופי, Given זה שיהיו הקלות.

עו"ד חדד: כן, אני רואה שזה בערך, רק בשביל למקם אותנו על לוחות הזמנים, זה בערך אפריל 2005?

שילוח: אוקי?

עו"ד חדד: אני אראה לך, למשל,

שילוח: לא, לא, 100%.

עו"ד חדד: עכשיו תראה, אני מקריא לך מה כתוב: "למרות המו"מ האינטנסיבי", זה בגלובס באותה תקופה, "שהתנהל בשבוע שעבר בין כל הגורמים המעורבים בערוץ 10 ובהקלות שביקש הערוץ, מכתב הכוונות של שרת התקשורת, דליה איציק, טרם יצא. בימים הקרובים תשהה איציק בחו"ל וכך גם מנכ"ל משרד התקשורת, כך שהמכתב לא צפוי לצאת בימים הקרובים. למרות שמכתב הכוונות בעיקרו כבר גובש, נותרו מספר סעיפים עליהם אין הסכמות על ידי כל הצדדים, שלקחו חלק בדיונים.
בדיונים לקחו חלק הרשות השנייה, משרד התקשורת, משרד המשפטים ומשרד האוצר, הממונה על ההגבלים העסקיים ונציג בעלי המניות של ערוץ 10, לעניין זה אילן שילוח." אז בוא נראה מי היו מעורבים במו"מ, מי שהיה אז זה שרת התקשורת ומנכ"ל משרדה, נכון?

שילוח: אני לא זוכר אף אחד מהם. לא נפגשתי עם אף אחד מהם,

עו"ד חדד: משרד התקשורת?

שילוח: משרד התקשורת, כן. לא זוכר אף אחד ממשרד המשפטים. לא זוכר דבר כזה.

עו"ד חדד: הרשות השנייה?

שילוח: הרשות השנייה? אני לא זוכר שנפגשתי איתם.

עו"ד חדד: הראו לך סיכומי פגישה של הדיונים האלה? משהו במשטרה? מישהו ניסה לאסוף את זה? הציגו לך משהו במשטרה?

שילוח: את סיכומי איזה פגישה?

עו"ד חדד: יש פגישות בנושאים האלה של הערוץ,

שילוח: היו שתי פגישות,

עו"ד חדד: 100%, מישהו הציג לך?

שילוח: רגע, היו שתי פגישות,

עו"ד חדד: תשמע את השאלה,

שילוח: כן?

עו"ד חדד: האם הציגו לך סיכומי פגישה במשטרה? ביקשו לראות אם יש לך סיכומי פגישה?

שילוח: סיכומי פגישה של מה? של פגישה שהייתי במשרד התקשורת?

עו"ד חדד: כן, כן.

שילוח: לא.

עו"ד חדד: הבנתי, אבל מה שאני רואה זה שבאפריל כתוב שלמרות המו"מ האינטנסיבי, עדיין אין מכתב כוונות, שזה מתאים למה שאתה זוכר?

שילוח: אני זוכר שזה לקח זמן.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר. אגב, נתניהו, אני רואה, ברשימה הארוכה והמכובדת הזו, כמובן לא נמצא בישיבות האלה, ממה שאתה זוכר ומכיר?

שילוח: לא שאני יודע.

עו"ד חדד: אוקי, ודליה איציק, אם אתה יודע, היא, שאלו אותה במשטרה אם נתניהו פעם דיבר איתה על ערוץ 10 והיא אומרת כך, זה 21/06/2017, עמ' 23, שורה 22: "לא זוכרת אף פעם שביבי דיבר איתי על ערוץ 10, אף לא פעם אחת, אף לא פעם אחת". האם אתה מודע לזה שנתניהו אף פעם לא דיבר עם גב' דליה איציק?

שילוח: אני לא מודע ולא יודע ולא אמור לדעת מה הם דיברו ביניהם,

עו"ד חדד: ולך אין שום ידע על שיחה ביניהם בעניין הזה?

שילוח: אין לי שום אינפורמציה לגבי שיחות שלהם.          

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, תסתכל מתי אושרה התוכנית הזו בוועדת הכלכלה. אני מציג לך כתבה
מה-30/10/2005. אתה יכול לראות שזה בסוף חודש אוקטובר 2005. אתה רואה?
אז הממשלה מאשרת, וועדת הכלכלה מאשרת. אתה רואה? "וועדת הכלכלה החליטה לאשר את הערכת הזיכיון של ערוץ 10 ב-4 שנים נוספות. לפני כחודש עיכבה וועדת הכלכלה את האישור, אבל עכשיו היא נותנת אישור". זאת אומרת, הצעת הממשלה, סוף ספטמבר. החלטה, סוף אוקטובר, נכון?

שילוח: אם זה מה שכתוב. אני לא זוכר את התאריכים.

עו"ד חדד: ונתניהו, כמו שאתה יודע, בתחילת חודש אוגוסט 2005 כבר פורש מהממשלה.

שילוח: לא זוכר את התאריכים, אבל אני מניח שאתה צודק.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, לך, האמת היא שאין שום ידיעה אם נתניהו עזב במילימטר, או נתן משהו, או דיבר עם מישהו, או ניסה לקדם באיזו שהיא צורה את הנושא הזה, נכון?

שילוח: לא. אני יודע רק מלאודר וממילצ'ן שאמרו שהוא יעזור.

עו"ד חדד: ממקור אישי, מידיעה אישית?

שילוח: ידיעה? זה הידיעה שיש לי, אני,

עו"ד חדד: לא לא, ידיעה אישית זה שאתה שמעת ממנו או משהו שאתה ראית,

שילוח: אני לא נפגשתי איתו.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר. עכשיו, דיברנו על 2004. עכשיו בוא נלך,

שילוח: למרות שלא הייתי ממתנגדיו אז.

עו"ד חדד: בסדר, אבל כשמסרת את ההודאה, כן היית. בניגוד לחוסר מעורבות ב-2004 של נתניהו, כמו שראיתי אותה עכשיו, החל משנת 2010 אתה טוען באופן עקבי, תאשר לי, שנתניהו מתנכל מאוד לערוץ 10 ופועל לסגור אותו, נכון? מ-2010?

שילוח: אני לא זוכר.

עו"ד חדד: אני אראה לך (מעיין).

שילוח: לא, אין לך סיבה. אתה בטח לוקח ציוצים שלי,

עו"ד חדד: נכון. אז כן? לא? תשמע,

שילוח: לא, אני לא, אתה רוצה,

עו"ד חדד: בימ"ש לא יכול להישאר עם אולי,

שילוח: אתה יכול, אתה יכול להביא מה שאתה רוצה,

עו"ד חדד: לא, מה זה להגיד מה שאני רוצה? אילן,

שילוח: אתה יכול להביא מה שאתה רוצה, בשמחה,

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: הציגו לפניך שמאז 2010 מר נתניהו מתנכל לערוץ 10 ורוצה לסגור אותו. זו היתה השאלה. מאז 2010 זה מה שאתה טוען. אתה רוצה להתייחס לשאלה הזו? אני לא יודעת מה הצגתם לו עכשיו,

שילוח: אני אסביר את ה-, תראו, אני הייתי אז עוד במשרד הפרסום. אנחנו כמשרד הפרסום, היה חשיבות מאוד גדולה שתהיה תחרות בטלוויזיה ולא יהיה שחקן אחד. זה קשת. זה היה עוד לפני הפיצול של קשת רשת, אם אתה זוכר?

עו"ד חדד: לא מדויק, אבל בוא תתרכז בשאלה,

שילוח: לא, אני מתרכז, אני מסביר,

עו"ד חדד: לא, אבל טועה במועדים. אני רק שואל שאלה פשוטה, אילן,

שילוח: שנייה, זו שאלה חשובה, שאתה רוצה שתהיה תחרות בענף,

עו"ד עמית חדד: לא, זה לא רלוונטי.

שילוח: מעניינת אותך התשובה?

עו"ד חדד: לא, הוא אמר לי שהם מתחלפים. אמרתי שזה לא רלוונטי, זה לא,

שילוח: היתה חשיבות מאוד גדולה בגין עמדתי אז במשרד הפרסום, שבענף הטלוויזיה בישראל יהיה תחרות. ברגע שנסגר ערוץ ונוצר מונופול, וכיוון שבישראל הכבלים סגורים לפרסום, בניגוד לכל המדינות בעולם פרט לאלבניה, אז היה צורך שיהיה תחרות בענף הפרסום, ולכן, סגירת ערוץ 10 או קשיים או אי דחיית החובות כיוון שהוא היה בקשיים כלכליים, משמעותה היה שיהיה מונופול בערוץ הטלוויזיה מבחינת פרסום בטלוויזיה ולכן התנגדתי לזה וחשבתי שיהיה נכון לתת להם הקלות.

חדד: לא, אבל זו לא השאלה שלי, אבל אתה יודע מה?

שילוח: אבל זה הסיבה.

עו"ד חדד: תיכף. מעניין אותי הסיפור של אלבניה רגע. תיכף נדבר על אלבניה כי זה מעניין,

שילוח: אגב, זה נפתר על ידי האינטרנט.

עו"ד חדד: כן, זה נכון, אבל אז היה פחות אינטרנט.

שילוח: כן.

עו"ד חדד: תאשר לי שוב, זה טוב שאתה תומך בהקלות לערוץ 10, אין עם זה שום בעיה. השאלה שלי היא אחרת,

שילוח: כן?

עו"ד חדד: זה שאתה משנת 2010, 11', מייחס לנתניהו כוונה לסגור את הערוץ? זו השאלה ולכן תקרא את הכתבה, יש שם ציוצים שלך,

שילוח: אני מבין, אבל הנימוקים הם אחרים לגמרי, ממה שאתה מנסה לייחס לי.

עו"ד חדד: לא, לא. אילן, אילן, תעשה לי טובה, אני לא מייחס לך,

שילוח: אני לא יכול לקרוא הכל, תביא לי את המשקפיים שלי, הם לא פה,

עו"ד חדד: תסתכל רגע עליי, תסתכל, אני לא מייחס לך שום כוונה, בסדר?

שילוח: מה? מה השאלה?

עו"ד חדד: רק שאתה מייחס לנתניהו מ-2010 את הרצון לחסל, לסגור את ערוץ 10? זה הכל. לא, בלי כוונות בכלל.

השופטת פרידמן-פלדמן: נכון? לא נכון?

שילוח: כנראה ש-, כנראה שנכון, אם זה מה שכתוב. אני לא יודע, אני לא זוכר,

חדד: אתה למשל אומר, אין בעיה, אני אקריא לך,

שילוח: תקריא לי?

עו"ד חדד: אתה אומר ב-2011: "ביבי וליברמן במסע לחיסול כלב השמירה של הדמוקרטיה, ערוץ 10, חינוכית, רשות השידור, הרדיו, חוק לשון הרע."

שילוח: כן.

עו"ד חדד: כן, אוקי. ואח"כ אתה אומר, עוד כתבה בערוץ 10, הפעם לא ביבי אלא דווקא שרה: "שרה החליטה לחסל את ערוץ 10. ביבי מבצע." אתה זוכר את זה?

שילוח: אם זה כתוב, זה אחד הציוצים, יכול להיות.

עו"ד חדד: כן, כן. מר שילוח,

שילוח: אני מסכים אם כתבתי. בוא נתקדם,

עו"ד חדד: אני רק אומר שבאותה תקופה אתה ייחסת לראש הממשלה,

שילוח: נכון, כי היה,

עו"ד חדד: בנימין נתניהו,

שילוח: נכון, כי היה ניסיון,

עו"ד חדד: כוונה לחסל את ערוץ 10?

שילוח: לא, הכוונה היתה לסגור את אמצעי התקשורת החופשיים בישראל, על מנת שלא תהיה תקשורת חופשית, ולזה התנגדתי.

עו"ד חדד: למה כתוב פה אז ערוץ 2? זה גם תקשורת חופשית.

שילוח: כי הם התקיפו אז כנראה יותר, ולכן הוא הגיב.

עו"ד חדד: מר שילוח, הכל בסדר, הוא הגיב, הכל נהדר. אני רק שואל, כשאתה פה בכל הציוצים האלו, אני אראה לך עוד מקום, בסדר?

שילוח: יתכן שערוץ 2 אז לא תקף אותו כל כך ואת אלה שתקפו אותו הוא רצה לסגור.

עו"ד חדד: 100%. אז את ערוץ 10 הוא רצה לסגור. לא, אז אין פה מניע, אתה עכשיו עושה פה פסיכולוגיה,

שילוח: המניע למה שכתבתי היה הרצון לשמור על חופש הביטוי בישראל, שיהיה מספיק ערוצים.

עו"ד חדד: אבל שמעת מה השאלה שלי? השאלה שלי האם דסקריפטיבית, תיאורית, בלי מניעים, אתה חשבת אז שנתניהו פועל לסגור את ערוץ 10? כן? לא?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: יופי, כן. עכשיו, אתה יודע שערוץ 10 ביקש הקלות גם בסוף שנת 2012, נכון?

שילוח: אני לא זוכר את זה.

עו"ד חדד: אתה זוכר שנתניהו התנגד גם אז?

שילוח: אני לא זוכר.

עו"ד חדד: לא זוכר. אתה יודע שערוץ 10 ביקש שוב הקלות ב-2014, את זה אתה כן זוכר?

שילוח: כן.        

עו"ד חדד: כן, ואתה יודע שגם אז נתניהו התנגד?

שילוח: ב-2014?

עו"ד חדד: זה הסיפור שסיפרת,

שילוח: כן, כן,

עו"ד חדד: עם וינשטיין וכו'?

שילוח: כן, כן, כן.

עו"ד חדד: ואתה מצייץ את הציוץ הבא ב-29/09/2014: "עובדי ערוץ 10 צריכים להשתלט על שידורי הערוץ ולהתחיל לשדר את העובדות כמו שהן, נגד ביבי והרשות השנייה והמושחתים שרוצים לסגור אותם. נגמר הזמן." אתה רואה?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: נכון. אז שוב, בלי להיכנס למניעים שלך כי הם באמת לא מעניינים אותי,

שילוח: למה? תתעניין.

עו"ד חדד: אני רוצה לשאול על … זה מעניין אותי. חכה, יש עוד חובות. גם פה אתה למעשה מביע עמדה ברורה, חדה, שבנימין נתניהו, ביבי כמו שאתה מכנה אותו, פועל לסגור את ערוץ 10?

שילוח: הגיע מועד סיום הזיכיון וב-01 לינואר תם הזיכיון והערוץ היה אמור להיסגר, אוקי?

עו"ד חדד: כן.

שילוח: זה כבר היה מועד הסגירה. אני התנגדתי לזה שיסגרו את ערוץ 10 וזהו.

עו"ד חדד: אילן, אני לא מבין כל כך למה,

שילוח: אם אתה לא מבין, אז אני מסביר.

עו"ד חדד: שניה, מר שילוח. אני לא מבין למה אנחנו רודפים סביב הזנב שלך או שלי. אתה מייחס לראש הממשלה רצון לסגור את ערוץ 10 גם בציוץ הזה, נכון? בוא נקרא אותו,

שילוח: כן, כן,

עו"ד חדד: כן?

שילוח: כן, כן.

עו"ד חדד: בדיוק. אתה אומר בהודעה שלך: "לקראת סוף 2014 עמדה לפוג תקופת הזיכיון של ערוץ 10. הערוץ היה אמור לקבל רישיון בתום תקופת הזיכיון בתנאי שיעמוד במחויבויות השונות שלו, גם בעניין חובות עבר וגם השקעות ומחויבויות לגבי העתיד.
הערוץ ניסה להביא משקיעים והאחרון שהתנהל איתו מו"מ היה שלמה נחמה. בסופו של יום נחמה נסוג מהעסקה. הערוץ היה חייב להביא משקיע עד סוף 2014, כלומר להביא כסף על מנת לשלם את החוב כדי שהערוץ יוכל לקבל רישיון. הערוץ נאבק בביבי, שרצה לסגור את הערוץ והפעיל לחצים משמעותיים." זה מדויק, נכון?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: כן, בסדר, וגם אמרת את מה שמקודם חברי דיבר עליו, אתה אומר ככה: "בסופו של דבר היועץ המשפטי מנע ברגע האחרון מביבי לסגור את הערוץ בסוף 2014, מכיוון שהמדינה היתה בתקופת בחירות", זה נכון?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: עכשיו, אמרת שאתה יודע את זה, שאל אותך חברי על מקור הידיעה, אמרת שאתה יודע את זה מערוץ 10. אתה יודע שוינשטיין בא לערוץ 10 בסבב פרישה שלו, הוא דיבר עם העובדים?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא. אתה יודע אז ממנכ"ל ערוץ 10? ממי אתה יודע את הדבר הזה? אמרת מקודם כשחברתי שאלה: "ערוץ 10 שוב בסכנת סגירה. לאחר שאחד המשקיעים הפוטנציאליים הודיע אמש כי לא ירכוש את הערוץ, הבוקר אומר אילן שילוח כי הוא גם התקשה להיות הבעלים של הערוץ. בראיון לגל"צ האשים שילוח את ראש הממשלה נתניהו באחריות למצב. הסיבות מאוד מאוד ברורות. ברגע האחרון קנס של 16.5 מיליון שקל, שביבי חתם עליו. זה הרבה כסף. בעצם יש לי תחושה ואפילו ידיעה, שיש מדיניות שכוונתה להחליש את כלבי השמירה של הדמוקרטיה ולהפוך אותם לחתולים סיאמיים חסרי שיניים, אז משקיעים, באופן טבעי, מאוד יחששו להיכנס למצב של חוסר וודאות".
גם פה אתה מייחס לנתניהו רצון לסגור את הערוץ, נכון?

שילוח: כן, כאילו, ברגע שהועלתה הדרישה שלא היתה לפני כן, ל-17 או 16 מיליון שקל,

עו"ד חדד: נדבר על זה, תיכף נדבר על זה,

שילוח: אוקי?

עו"ד חדד: אבל בכל מקרה מה שחשוב לי, שגם פה אתה מאשים את נתניהו. נתניהו רוצה לסגור את הערוץ, אמת?

שילוח: זה לא גם. גם פה הוא רצה לסגור את הערוץ.

עו"ד חדד: 100%. גם ראינו מקודם, אתה זוכר? ראינו מ-2010 שאתה טוען את אותה טענה.

שילוח: לא, בסדר גמור.

עו"ד חדד: בסדר גמור. טוב. עכשיו, בתקופה הזו של סוף שנת 2014 ועד מאי 2015, אתה מתמודד על רכישת ערוץ 10, נכון?

שילוח: סוף 2014 עד, נדמה לי מרץ 2015.

עו"ד חדד: ממאי, אבל,

שילוח: כן, לא זוכר. אוקי?

עו"ד חדד: וכדבריך, לפי מה שאתה אומר בחקירה, נחתם בינך, אמרת פה בבימ"ש, בינך לבין מימן ולאודר מזכר הבנות.

שילוח: מימן, ערוץ 10 עצמו חתם,

עו"ד חדד: ולאודר?

שילוח: והנציגים של לאודר,

עו"ד חדד: שזה?

שילוח: המנהל היה בנאמנות.

עו"ד חדד: אוקי, ואתה טענת בחקירה שאתה לא הבנת מדוע מילצ'ן לא חתם על ההסכם עימך או שזה בגלל שמילצ'ן לא היה רלוונטי באותה תקופה, מה?

שילוח: בעלי המניות וה-Board בחברה, מילצ'ן לא היה מעורב, אז הם אמרו שאין צורך והם יפתרו את זה. אם מילצ'ן לא יחתום בסוף, הם יפתרו את זה דרך ביהמ"ש. הם לא יסגרו את החברה בגלל שמילצ'ן לא חתם.

עו"ד חדד: הבנתי. עכשיו, בשלב מסוים אתה מתאר בהודאה שלך שיחה שלך עם זאביק פלדמן, הנציג של מילצ'ן, ואתה מספר שהוא כעס שמתגבש איזה שהוא הסכם בלי, בלי לדבר איתו, נכון?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: כן ואתה אומר שפלדמן אמר לך: "מה פתאום חותמים על הסכם על נכס שמילצ'ן הוא בעל מניות?"

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: אוקי, ואתה אומר באמת שלא פנית למילצ'ן, לא חלילה כדי להדיר אותו, אלא כי הוא לא היה רלוונטי. מבחינתי האיש הזה לא נמצא בערוץ ש-,

שילוח: זה לא אני פניתי או לא פניתי. זה מה שהערוץ,

עו"ד חדד: מה שאמרו לך מהערוץ?

שילוח: כן, כי הוא לא היה מעורב כבר בערוץ,

עו"ד חדד: שנים הוא לא בערוץ?

שילוח: כן, נכון,

עו"ד חדד: עם כל הכבוד, מה לו ולזה, נכון?

שילוח: זה מה שאמרו לי.

עו"ד חדד: אוקי, בסדר.

שילוח: את פלדמן הכרתי, הוא פנה אליי, אז אני,

עו"ד חדד: כן,

שילוח: נפגשתי איתו.

עו"ד חדד: פלדמן איש יקר.

שילוח: מאוד.

עו"ד חדד: אתה חשבת שמה שפלדמן רצה זה לקבל כסף עבור המניות האלו, משהו, נכון? גם אם זה איזה שהוא סכום קטנטן? אתה זוכר את זה?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא. בוא נראה. אומר פלדמן כך בביהמ"ש, אני שואל אותו: "בלי הסכמה וחתימה של מר ארנון מילצ'ן, העסקה בין אילן שילוח לבין מימן לא יכולה היתה לצאת אל הפועל, נכון?" הוא אומר לי: "נכון", ואז, אני מדלג טיפה, אני שואל אותו: "ואתה אמרת דרך אגב בחקירה שלך שמילצ'ן בשום פנים ואופן לא הסכים לחתום על עסקה עם שילוח בלי שיחזירו לפחות חלק מהלוואת הבעלים?" תשובה: "נכון. כלומר, זה מה שמילצ'ן בא ואמר. מה פתאום שייקחו את זה ולא יתנו לי משהו? אני מושקע שם, 50, 60 מיליון דולר. יש לי הלוואת בעלים. שיחזירו לי. קצת, משהו."

שילוח: כשהערוץ חייב 300 מילון שקל?

עו"ד חדד: בסדר. זה מה שהוא רצה.

שילוח: זה עסק בפשיטת רגל. איך אפשר להחזיר?

עו"ד חדד: זה מה שהוא רצה. אני יודע? אתה עכשיו מתווכח עם רצונות של אדם אחר.

שילוח: לא, אין בזה היגיון כלכלי, כן?

עו"ד חדד: בסוף הוא קיבל משהו, נכון?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: כן, בסדר. אתה בכל מקרה לא הצעת למילצ'ן שום החזר להלוואת הבעלים שלו?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא, כלומר מה שאני אומר זה נכון?

שילוח: לא, לא הצעתי לו ולא הצעתי למימן ולא הצעתי ללאודר.

חדד: למימן דרך אגב זה לא מדויק. למימן אתה הצעת לקחת על עצמך את הערבות שלו.

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא?

שילוח: לא. שהוא יישאר עם הערבות.

עו"ד חדד: שהוא יישאר עם הערבות?

שילוח: כן.

עו"ד חדד: אפשר להבין למה אף אחד לא רצה את העסקה, ואח"כ, אתה, דרך אגב, מלמוד (נציגו של מימן) אומר את ההיפך, הוא אומר שכן הסכמת לקחת על עצמך,

שילוח: אז יכול להיות. אני לא זוכר, אבל לדעתי, היינו בבנק לאומי, לדעתי רציתי להישאר, אבל אל תתפוס אותי בפרט הזה,

עו"ד חדד: אילן שילוח, אני אקריא לך מה אומר מלמוד, אתה מכיר את,     

שילוח: אני לא זוכר,

עו"ד חדד: את ליאו מלמוד.

שילוח: אני לא בטוח.

עו"ד חדד: אני אקריא לך מה הוא אומר, אני ארענן לך את הזיכרון,

שילוח: לא, זה היה בשיחה, רגע שניה. זה היה שיחה עם בנק לאומי.

עו"ד חדד: כן?

שילוח: והיה דיון לגבי הערבות של מימן. אני כבר לא זוכר את הפרטים של זה. זה הכל. נדמה לי שרציתי שהוא יישאר, יכול להיות שלא בסוף. אני כבר לא זוכר.

עו"ד חדד: אני אומר לך שאתה הצעת, לפי מה שהוא אומר,

שילוח: אוקי, יכול להיות שזה נכון,

עו"ד חדד: יכול להיות שזה נכון, בסדר,

שילוח: אני לא, אני לא זוכר בוודאות.

עו"ד חדד: 100%. עכשיו, אתה נכנסת לכל מיני סיבות למה בחרו ב-RGE ולא בך (זו החברה של המיליארדר בן בלווטניק, בעל השליטה היום בערוץ שהפך לערוץ 13).
אני רוצה להקריא לך מה אומר ליאור מלמוט בהקשר הזה, מה-15/06/17, גיליון 2, שורה 28. שאלה: "בהמשך לעניין המו"מ עם שני הגורמים שציינת, פרט לגבי ההצעות של כל צד במשא ומתן?" תשובה: "אילן שילוח הציע לקחת את כל החובות על עצמו, להשקיע בערוץ את מה שדרוש ולקחת עליו את הערבות של יוסי מימן. כלומר, לשחרר את יוסי מההתחייבויות של יוסי שעמדו על 20 מיליון שקל, אבל אפס תמורה לבעלים, כלומר היינו יוצאים בלי כלום. ברצוני לציין כי למילצ'ן לא היו ערבויות. קבוצת RGE הציעה לקחת על עצמה את כל החובות, הערבויות, להשקיע בערוץ מינימום 80 מיליון שקל ולשלם לבעלים כ-10 מיליון שקל בעבור המניות של הערוץ בזמן הסגירה של ההסכם ו-30 מיליון שקל בהלוואות בעלים מותנות בזה שהמשקיע יקבל חזרה את כל ההשקעה שלו."
אתה לא הצעת את ההצעות הכלכליות האלה?

שילוח: לא הצעתי, אבל הייתי כבר בחוזה סגור, עם סוף Due diligence.

עו"ד חדד: אוקי, אבל היית, שנייה. אל"ף, לא היית בחוזה עם מילצ'ן, נכון?

שילוח: זו לא היתה בעיה.

עו"ד חדד: או שכן או שלא, אתה לא,

שילוח: אני יודע שזו לא היתה בעיה. אני בדקתי לפני זה, אחרת לא הייתי עושה את העסקה.

עו"ד חדד: למה זו לא היתה בעיה? בוא תסביר לי, איך,

שילוח: כי גם אם מילצ'ן לא היה חותם,

עו"ד חדד: שנייה, רגע,

שילוח: גם אם מילצ'ן לא היה חותם,

עו"ד חדד: אילן, תן לי רק לשאול את השאלה עד הסוף ואז תענה. ברור שאני אתן. מילצ'ן הוא בעלים של מניות, נכון?

שילוח: נכון, אבל ב-Priority מאוד נמוך, כי הוא את כל ההלוואות,

עו"ד חדד: בסדר,

שילוח: רגע, שנייה. זה מניות ששוות אפס, בגלל שזה ב- Priorityב-Preferred אחרי הלוואות של הלוואות אחריו, שהמשמעות שלהן היא Zero כלכלי,

עו"ד חדד: יכול להיות, אבל כדי,

שילוח: לא. בטוח. לא יכול להיות.

עו"ד חדד: אני מסכים איתך, דרך אגב. לא רק יכול להיות או בטוח, אני מסכים איתך. כל ההשקעה שלו, כל הערוץ שווה מבחינתו אפס, אני מסכים, אבל מה שחשוב לי זה שכדי לקנות ממנו את המניות, עדיין צריך את ההסכמה שלו?

שילוח: לא חייבים את ההסכמה שלו.

עו"ד חדד: לא חייבים, בסדר, אבל בכל מקרה אתה לא הצעת לתת כסף לאף אחד מבעלי המניות?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: נכון. עכשיו, לך, אתה אומר שבדקת למעשה לפני שחתמת על ההסכם, גם מהצד שלך ומשפטית אמרו לך, אין צורך אפילו בחתימה של מילצ'ן?

שילוח: נאמר לי שבמידה והוא לא יחתום, כיוון שהמשמעות האלטרנטיבית שהערוץ ייסגר, ביהמ"ש יכפה עליו, על מנת למנוע את קריסת הערוץ,

עו"ד חדד: בסדר,

שילוח: זה מקומות עבודה של אנשים ולכן לא היתה בעיה, ככה אמרו כל עורכי הדין של כל הצדדים,

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, אתה אומר שהיה לך הסכם, שהוא הסכם חתום?

שילוח: לגמרי,

עו"ד חדד: לגמרי?

שילוח: זה לא היה איזה זיכרון דברים, זה היה חוזה.

עו"ד חדד: רגע, אבל אז עדיין היה מותר לבצע משא ומתן מקביל, נכון?

שילוח: אפשרתי להם לעשות מו"מ מקביל ולשלם פיצויים עבור כל הבדיקות,

עו"ד חדד: רגע, ונתנו לך זכות סירוב ראשונה, נכון?

שילוח: לא מדויק.

עו"ד חדד: לא מדויק? אני תיכף אראה לך. אתה מספר את זה.

שילוח: כן, לא. בסדר. אוקי?

עו"ד חדד: אוקי, בסדר. אתה בכל מקרה מציע לאנשי ערוץ 10, לכולם, 0 שקלים עבור המניות,

שילוח: נכון,

עו"ד חדד: RGE מציעה לפחות שקל יותר ממך, נכון?

שילוח: נכון, אבל הם הציעו בשלב כבר כשהיה סיום העסקה.

עו"ד חדד: בסדר, רגע, אבל מבחינה כלכלית,

שילוח: זה לא מבחינה כלכלית, זה מבחינה התנהגותית,

עו"ד חדד: שניה, אילן,

שילוח: כי RGE היו שם בהתחלה ויצאו מהעסקה,

עו"ד חדד: אילן,

שילוח: ומישהו רצה להחזיר אותם לעסקה.

עו"ד חדד: אילן, עוד שנייה,

שילוח: אוקי?

עו"ד חדד: מבחינה כלכלית ההצעה שלהם היתה עדיפה על ההצעה שלך, נכון?

שילוח: האם אתה חושב שמר מילצ'ן, בשביל 10 מיליון שקל, מתוך 4 בעלים, היה מחזיר את בלווטניק לערוץ, אחרי 3 חודשים שהוא לא היה מעורב שם?

עו"ד חדד: אין לי מושג.

שילוח: תחשוב.

עו"ד חדד: אין לי מושג. אני יודע שמישהו הציע שקל. אומר רואה החשבון שלו כן. הוא רצה לקבל משהו לפחות אחרי ההשקעה הכושלת שלו שהוא הפסיד שם 50, 60 מיליון דולר. אתה לא דיברת עם מילצ'ן, נכון?

שילוח: הוא צלצל אליי.

עו"ד חדד: ודיברת איתו על זה?

שילוח: הוא צלצל אליי במהלך המשא ומתן בזמנו ואמר לי בוא, אולי נלך ביחד, ואחרי זה הוציא Spin לעיתון. הוא סתם בא, רצה לבדוק אותי.

עו"ד חדד: סבבה, עזוב ספינים לעיתון,

שילוח: זה לא אני, זה מילצ'ן הוציא Spin,

עו"ד חדד: אני שואל,

שילוח: למה עזוב אותי?

עו"ד חדד: אמרת למילצ'ן, מילצ'ן בוא, תבוא, תיתן, בוא תקבל קצת כסף ממני, תמכור לי?

שילוח: לא,

עו"ד חדד: האם אמרת לו את זה?

שילוח: לא. הוא בא להציע לי שהוא רוצה להשקיע.

עו"ד חדד: שהוא רוצה להשקיע, בסדר,

שילוח: הוא לא התכוון.

עו"ד חדד: הוא לא התכוון?

שילוח: ברור שלא.

עו"ד חדד: בוא, בוא נמשיך, בוא נמשיך. עכשיו, בוא נדבר על גובה דמי הזיכיון, שם, גם על זה שאלו אותך חבריי, שכאילו באו פתאום, נכון? פתאום הגיע ה-17 מיליון, כך הצגת את זה, כאיזה משהו פתאומי. אתה מכיר את העניין התהליכי שהיה מאחורי הקלעים פה?

שילוח: אני מכיר מה הוצג לי כשחתמתי על החוזה על ידי ערוץ 10, ואני יודע מה קרה תוך תקופת ה-Due diligence, כשהסתבר שאני הוא הרוכש.

עו"ד חדד: אז אני חוזר ושואל, האם אתה מכיר את העניין התהליכי ברשות השנייה, במקומות אחרים, שהובילו לזה ש-,

שילוח: אני יודע דבר אחד, שנאמר,

עו"ד חדד: שנייה, תענה לי, אילן,

שילוח: אני לא מכיר.

עו"ד חדד: לא מכיר, בסדר. עכשיו אני אומר לך, בוא ננסה לראות אם אתה בכל זאת, טיפה, כי במקום שתגיד בבימ"ש פתאום, Out of the blue, 17 מיליון שקל,

שילוח: זה לא Out of the blue, זה המצגים שהוצגו לי על ידי ערוץ 10,

עו"ד חדד: בסדר. אני לא יודע מה, אני לא אחראי על המצגים של ערוץ 10,

שילוח: גם אני לא, אבל זה המצגים שהוצגו ולכן חתמתי על החוזה.

עו"ד חדד: אתה יודע שערוץ 10 לא שילם את דמי הזיכיון שלו בשנת 2012, 13' ו-14'? ידעת את זה, נכון? ידעת את זה?

שילוח: ידעתי שיש להם חובות.

עו"ד חדד: עבור דמי זיכיון שהם לא שילמו,

שילוח: אני ידעתי שיש להם חובות והיה להם סיכום כבר עם הרשות,

עו"ד חדד: …

שילוח: רגע, שניה, היה להם, תקשיב, אני לא עשיתי, לא חתמתי כמו אידיוט.

עו"ד חדד: כן?

שילוח: אני קצת בדקתי. היה להם סיכום מוקדם.

עו"ד חדד: ראית אותו?

שילוח: דווח לי על ידי ערוץ 10, על ידי שיחות עם דבורה קמחי (לשעבר היועמ"שית של ערוץ 10) ו-ורשבסקי, שהיה סיכום מוסכם מראש מה יהיה, וברגע שהסתבר שזה אני, פתאום הכל השתנה.

עו"ד חדד: שנייה. אז אתה אומר, שוב, שהיה סיכום מוקדם בין ערוץ 10 לבין,

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: הרשות השנייה,

שילוח: סיכום, כן,

עו"ד חדד: רגע, שנייה, שהם, כבר מראש, מה יהיה הסכום שאותו הם קבעו?

שילוח: מה יהיה ההסדר, כן,

עו"ד חדד: טוב, אז בוא נראה,

שילוח: וההסדר הזה השתנה.     

עו"ד חדד: בוא, אני אומר לך שמה שאתה אומר פה הוא לא נכון. אולי הציגו לך מצגים כאלה. אתה לא דיברת עם דבורה קמחי בעצמך?

שילוח: בוודאי שדיברתי.

עו"ד חדד: אוקי והיא אמרה לך את זה? יש סיכום מוקדם?

שילוח: זה מה שהם דיווחו לי, כן,

עו"ד חדד: היא אמרה? אני שואל אם היא אמרה לך את זה?

שילוח: היא ו-ורשבסקי דיווחו לי. אני לא זוכר מי אמר לי, אבל זה מה שהוצג לי,

עו"ד חדד: האם היא, היא? דווקא היא? ורשבסקי הוא לא עד פה. היא תבוא. אנחנו נשאל אותה שאלה כזו.

שילוח: לא זוכר על ידי מי,

עו"ד חדד: לא זוכר, בסדר. עכשיו, ב-31/12/2014, הערוץ היה צריך לשלם את חובותיו וזה נדחה, כמו שאמרנו, בחצי שנה ליוני 2015, ובמאי 2015 היתה מחויבות לחשב את הסכום ולקבוע אותו, כי שוב, הזמן עמד לפוג. אתה מכיר את זה, נכון?

שילוח: הדרישות הגיעו בזמנים יותר מוקדמים.

עו"ד חדד: לא, לא נכון.

שילוח: לא בצורה פורמאלית,

עו"ד חדד: לא בצורה פורמאלית?

שילוח: אלא בהדלפות של משרד התקשורת ודיבורים עם ערוץ 10 שידעו, ברגע שידעו שאני הולך לרכוש את הערוץ.

עו"ד חדד: זאת אומרת, משרד התקשורת מדליף לערוץ 10 מה המספרים,

שילוח: מדליף לתקשורת כדי שנדע, כדי להכשיל את העסקה.

עו"ד חדד: אתה יודע, אתה יודע שהסכום הזה שאנחנו מדברים עליו, 16 מיליון, זה סכום שהומלץ על ידי הרשות השנייה?

שילוח: מי היה שר התקשורת?

עו"ד חדד: אני שואל אותך שנייה על הרשות השנייה.

שילוח: הוא לא הומלץ על ידי הרשות השנייה בתקופה לפני זה.

עו"ד חדד: האם אתה יודע שהוא הומלץ על בסיס חוות דעת כלכלית שהרשות השנייה ערכה?

שילוח: לא יודע, אני יודע מה היה ההסדר, כי היה ברור לכולם שצריך להגיע להסדר.

עו"ד חדד: שניה, אני שואל אותך.

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא. האם אתה יודע שלפני שקבעו את הסכום, אבל על בסיס חוות דעת כלכלית שהרשות השנייה הזמינה, באו ואמרו לערוץ 10 בואו לשימוע, תציגו את עמדתכם, אולי יש לכם השגות טובות ביחס לסכום. אתה מודע לזה?

נציג הפרקליטות מבין ששילוח מסתבך בתשובותיו ומנסה כרגיל לאמר שחדד לא מציג את התמונה במדויק.

חדד: לימים הוגש בג"צ נגד ההחלטה הזו. בעקבות ה-בג"צ החזירו את הנושא לשימוע מחודש: בעקבות השימוע הפחיתו את הסכום. את כל התהליך הזה אתה מכיר?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא, ולא נתניהו בכלל קיבל את ההחלטה הזו על ההפחתה, אלא כחלון, אתה יודע את זה?

שילוח: לא יודע, נעשתה החלטה אחרי ש-בלווטניק רכש ולא אני.

חדד: טוב, בסדר. אתה לא מכיר את כל מה שאמרתי?

שילוח: אני מכיר שברגע שאני הייתי, הסכום עלה,

עו"ד חדד: לא, את מה שאני אמרתי אתה מכיר?

שילוח: אני לא יודע, לא מכיר,

עו"ד חדד: לא יודע, בסדר,

שילוח: לא מכיר.

עו"ד חדד: טוב. עכשיו, בכל מקרה ואת זה אני רוצה שתאשר לי, למרות דמי הזיכיון של ה-17 או 16 מיליון, אתה מעולם לא חזרת בך מההצעה לרכוש את המניות,

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: נכון?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: מדויק?

שילוח: למרות שפלדמן אמר את מה שהוא אמר.

עו"ד חדד: לא משנה. אתה מעולם לא חזרת בך?

שילוח: לא. תבדוק גם את המכתבים שלי לערוץ 10,

עו"ד חדד: ואתה אומר, רגע, תראה, אתה אומר את הדברים הבאים. אתה אומר: "לא הסתלקתי מהעסקה, דרשתי כל הזמן לבצע",

שילוח: נכון,

עו"ד חדד: "את העסקה ולמרות שהצלתי את קיומו של הערוץ, לרבות מכתבים מעורכי דיני", נכון? אתה שלחת מכתבים?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: נכון, וגם,

שילוח: ה-Condition היה שיהיה רישיון. בלי רישיון אין עסקה,

עו"ד חדד: בסדר, אבל אתה אומר שאתה שלחת מכתבים. גם יש הערה בכתב יד בהודאה שלך,

שילוח: נכון,

עו"ד חדד: זה חלק מזה,

שילוח: כן, כן,

עו"ד חדד: "לרבות מכתבים מעורכי דיני"?

שילוח: נכון.

עו"ד חדד: תגיד לי, המשטרה ביקשה את המכתבים האלו ממך?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: לא. עכשיו, המכתבים האלו, אתה זוכר אותם? מה נאמר בהם?

שילוח: נאמר שאני רוצה את העסקה. מחכים לקבל את תנאי הרישיון.

עו"ד חדד: בסדר גמור.

שילוח: כל עוד אין תנאי רישיון, אי אפשר לקבל רישיון אז אי אפשר להשקיע, כי זה Condition להסכם, ל-Closing.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה הבהרת בחקירה במשטרה, שלך, שעמדה לך על פי ההסכם זכות סירוב ראשונה. זה נכון? אתה מקודם לא זכרת, אני אזכיר לך. אתה אומר ב-19 ביוני: "לי יש זכות סירוב ראשונה", זה נכון?

שילוח: אני זוכר שהיה להם אופציה להוציא אותי בכסף. אני לא זוכר אם זה, אבל אם זה נאמר, יכול להיות שכן, יכול להיות שכן.

עו"ד חדד: אז ממה שאני מבין, יושבים, מגיעים לתנאים כלכליים RGE, שהם מעדיפים בהרבה על ה-

שילוח: ואז בא אליי יוסי מימן,

עו"ד חדד: רגע, שנייה,

שילוח: רגע, שנייה, אתה רוצה לדעת את העובדות, לא?

עו"ד חדד: אבל אילן, אני עוד לא סיימתי לשאול את השאלה, ואז הציעו לך להשוות לסכום של ה-RGE?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: אף פעם לא הציעו לך להשוות?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: היית משווה?

שילוח: לא יודע.

עו"ד חדד: לא יודע, בסדר. בוא אני אראה לך את הכתבה. תראה, אתה בטוח שלא הציעו לך?

שילוח: אני לא בטוח. אני אבדוק. אני זוכר שהם באו ואמרו לי יש לנו הסכם איתם, לפי ההסכם איתך, מתי אנחנו צריכים לשלם לך כסף. מימן יילל. לא יילל, אמר לי מצבי הכלכלי קשה, תוריד את הסכום כי שילמתי לעורכי דין ורואי חשבון, אז הורדתי את הסכום ובזה נגמר העניין, לא כפיתי,

עו"ד חדד: בוא אני אראה לך,

שילוח: לא כפיתי את עצמי עליהם.

עו"ד חדד: טוב. בוא תראה מה פורסם ב-The Marker ב-07/06/2015, גם בהודעה זכרת שיש זכות סירוב, גם בעיתון יש זכות סירוב?

שילוח: יכול מאוד להיות,

עו"ד חדד: אתה אומר, כתוב ככה,

שילוח: לא לא, אם זה כתוב זה נכון,

עו"ד חדד: אני יודע שזה נכון,

שילוח: לא שתמיד זה מדויק, אבל זה נכון. כנראה נכון.

עו"ד חדד: "עסקת RGE, ערוץ 10, סגורה. אילן שילוח וויתר על זכות הסירוב … מתווה העסקה של RGE מסוכן כלכלית עבורנו",

שילוח: כן,

עו"ד חדד: "ואין בו מספיק מרווחי בטחון ובולמי זעזועים לאי הוודאות הגדולה שצפויה לתעשיית הטלוויזיה בישראל", זה נכון?

שילוח: זה נכון,

עו"ד חדד: אוקי,

שילוח: ראינו מה קרה אחרי זה, אגב.

עו"ד חדד: לא משנה,

שילוח: זה משנה. למה להגיד לא משנה?

עו"ד חדד: דרך אגב, אתה רואה, זה כבר ביוני 2015, אתה רואה? נכון?

שילוח: כן, כן.

עו"ד חדד: כן. זאת אומרת שהציעו לך, אז זה לא היה במרץ כמו שאמרת מקודם,

שילוח: הציעו לי להשוות את התנאים. אני לא הסכמתי לשלם לבעלי המניות כסף,

עו"ד חדד: הכל בסדר,

שילוח: ולכן הם יצאו מהעסקה,

עו"ד חדד: 100%,

שילוח: ושילמו את מה שהם צריכים, זה הכל.

עו"ד חדד: 100%.

שילוח: אוקי?

עו"ד חדד: עכשיו, אז במועד הזה אתה מודיע על וויתור על העסקה. דרך אגב, בזמן הזה דמי הזיכיון עדיין עומדים על 16 מיליון שקל, נכון?

שילוח: אני לא זוכר אם במועד הזה זה היה.

עו"ד חדד: אבל אני אומר לך שכן.

שילוח: יכול להיות.

עו"ד חדד: טוב, בסדר. אני עובר לפה.

שילוח: כמה היו דמי הזיכיון בסוף, אתה יודע?

עו"ד חדד: 5 ומשהו, לדעתי.

שילוח: אוקי, רק אחרי שבלווטניק קנה.

עו"ד חדד: לא, רק אחרי שהם עשו שימוע.

שילוח: לא, רק אחרי שבלווטניק קנה.

עו"ד חדד: יש לך ראיות שזה רק אחרי שבלווטניק קנה, שזה בגלל זה? יש לך ראייה כזו?

שילוח: לא.

עו"ד חדד: ראייה? יש לך?

שילוח: אין לי ראייה,

עו"ד חדד: אין לך ראייה,

שילוח: הראייה היא שזה ירד ל-4.5 אחרי שבלווטניק קנה. זה עובדה, לא יודע.

עו"ד חדד: כי עשו שימוע.

שילוח: בגלל השימוע?

עו"ד חדד: נכון.

שילוח: אל תהיה נאיבי.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »