יומן הבוקר
ליאת בן ארי, דב איכנולד (צילום: אלי ציפורי)
ליאת בן ארי והפרקליטות בהיסטריה! ביצעו לאחרונה פעולת השלמת חקירה כדי להכניס לבית המשפט את השיחות המקוריות כביכול של מוזס-נתניהו, לאחר שהתגלה במהלך הדיונים שהקבצים שהוגשו עברו "טיפול". פרקליטי נתניהו: זו השלמת חקירה שנעשתה שלא כדין

עדותו של דב איכנולד, מנכ"ל ועורך הוצאת הספרים של "ידיעות אחרונות" בתיק 2000 אתמול, הייתה חסרת משמעות. עוד השחתת זמן של הפרקליטות.

את פרטי החקירה הראשית של איכנולד פרסמתי כבר אתמול ואת החקירה הנגדית אפרסם בעתיד, כיוון שהקלדנית של האולפן הפתוח של כנרת בראשי, נאוה כהן, נאלצה לצאת אתמול מוקדם.

***

כך או אחרת, איכנולד היה סוג של מתווך בין נוני מוזס ובין נתניהו למספר פגישות כיוון שהוא הכיר את שניהם, אבל מעבר לרכילות שכולם נהנו ממנה, אין לו שום תרומה בתיק 2000 ואם ישנה, אז זו אין תרומה לפרקליטות. כלומר, עוד תביעה שהפך לעד הגנה.

הפרקליטות ניסתה להוציא ממנו כל מיני אמירות על דיל לכאורה בין נתניהו למוזס, אבל איכנולד לא היה בפגישות (שהיו בתיווכו) וממילא לא יזם את השיחות שהוקלטו ע"י ארי הרו.
לכן, זכינו אתמול לרכילויות רבות, כולל אמירות חיוביות מאוד של נוני מוזס על נתניהו ("הוא ראש ממשלה מצויין) אבל מעבר לזה – שום כלום עבור הפרקליטות.

אלא שיש במקביל התפתחות מעניינת מאוד בתיק 2000.

הקבצים המטופלים של תיק 2000

מסתבר שביום 21.1.2024 הגישה הפרקליטות לבית המשפט הודעה "על פעולת חקירה".
בתגובה להודעה הזו של הפרקליטות הגיבו פרקליטי נתניהו בראשם עו"ד עמית חדד התנגדות להגשת תוצרי השלמת החקירה:

"במסווה של הודעה וחסרת חשיבות בת ארבע פסקאות, חשפה הפרקליטות לראשונה, לקראת סיומה של פרשת התביעה, כי ביצעה פעולת חקירה אשר חותרת תחת קו הגנה מהותי של ההגנה  במסגרת האישום השני".

כזכור, כפי שתואר בבקשה, האישום השני עוסק בעיקרו בשתי שיחות שהתקיימו בין ראש הממשלה נתניהו לנוני מוזס בחודש דצמבר 2014.
הפרקליטות טענה כי הקלטות אלה נתפסו בטלפון הנייד של עד המדינה ארי הרו, אותו טלפון שנתפס בנסיבות די מחשידות במסגרת חקירה נפרדת ונבדלת שנפתחה ונוהלה נגד הרו (פרשה H3).

במהלך הדיונים ועדותו של הרו העלה עו"ד חדד טענות רבות ביחס לאופן שבו נתפס הטלפון הנייד של הרו, לאי חוקיות של הטלפון הנייד של הרו, לנסיבות החזרת הטלפון הנייד להרו למועד שבו אותרו ההקלטות בטלפון שלו, לתקינות צווי התפיסה והחיפוש בסלולרי של הרו, כל אלה טענות אשר משליכות של ההקלטות שנמצאו לכאורה בטלפון הנייד שלו. הטענות הללו עלו,
בין היתר, בעדותו של רפ"ק רוני לוי, שהוא זה שסינן (אבל לא איתר) את השיחות מהטלפון הנייד.

במסגרת עדותו של רפ"ק לוי בבית המשפט, ביקשה הפרקליטות להגיש באמצעותו שני קבצים שבהן מתועדות לכאורה שתי הפגישות – שבה נטען כי לוי הוא זה שאיתר את ההקלטות בהעתק מהטלפון הנייד של הרו.

בזמנו, לשאלת בית המשפט, הבהירה הפרקליטות כי הקלטות האלה נמסרו להגנה על גבי דיסק המכונה "אסף שוען 1 12.9.2018 הקלטות מפגשי רוה"מ ונוני מוזס".
הפרקליטות לא הצליחה להסיר, כיצד הקלטות שנטען כי אותרו בטלפון הנייד של הרו במרץ 2016 ונשמעו כנטען על ידי לוי בחודש אפריל מתועדות בדיסק שמתוארך ביום 12.9.2018.

מכל מקום, בדיון מיום 3.5.2023 (לפני למעלה מ-8 חודשים), הפרקליטות ביקשה להגיש באמצעות רפ"ק לוי את ההקלטות שנמצאות בחומרי החקירה.
במסגרת זו הגישה הפרקליטות מזכר של רפ"ק לוי מיום 21.4.2016 שמתאר את שמות הקבצים להם האזין שם תיאר איך עשה זאת. רפ"ק לוי אישר בשלב מאוחר יותר של החקירה שהוא תיאר במזכר זה את שמות הקבצים להם הוא האזין במדויק ובאופן מלא.

כאמור, במסגרת הדיון ביקשה הפרקליטות להגיש את הקבצים שנמצאים בחומר החקירה דרך כי הקבצים אותם היא מציגה לרפ"ק לוי "הן אכן השיחות שהוא מצא בטלפון הסלולרי" (מפרוטוקול הדיון באותה עת).

לשאלות רבות של בית המשפט שבאו מיד לאחר הצהרה זו של הפרקליטות, ניסתה הפרקליטות לשכנע את בית המשפט כי הקבצים אותם היא מבקשת להגיש באמצעות רפ"ק לוי הם הקבצים המקוריים שנתפסו בטלפון הנייד של הרו בתחילת 2016.

לאור הטענות הללו כי הקבצים שהוצגו לרפ"ק לוי הם אותם קבצים שאותרו בטלפון הנייד של הרו ובכפוף להתנגדויות וההסתייגויות של ההגנה הוגשו ההקלטות לבית המשפט.

אלא שבמסגרת חקירתו הנגדית, הוצאו לרפ"ק לוי הקבצים שהפרקליטות ביקשה להגיש באמצעותו, על פני הדברים לא ייתכן שהקבצים שנמסרו להגנה עם הגשת כתב האישום ואשר הוצגו לרפ"ק לוי בחקירתו הם הקבצים להם האזין לוי בחודש אפריל 2016.
ממה שהוצג התווספו תאריך אחר  – 28.6.2016 – תאריך מאוחר לזמן שבו רפ"ק לוי טען כי האזין לקלטות. במסמך שהוצג ניתן היה גם לראות שהוספה גם המילה "filter". תוספת זו מלמדת כי הקבצים עברו טיפול, עיבוד, שינוי או מניפולציה כלשהי. גם תוספת זו, לא קיימת בקבצים המקוריים כפי שעולה ממזכרו של רפ"ק לוי וכפי שעולה מחקירתו הנגדית.

כפי שעלה בדיון ניתן לראות שהקבצים לא הופקו ונשמרו בדיסק שמצוי בחומר החקירה בחודש אפריל 2016 אלא ביום 6.9.2018. גם לכך אין כל הסבר.

כמו כן ניתן לראות שיש ארבעה קבצים בדיסק והפרקליטות לא הצליחה להסביר גם את העובדה המשונה הזו.

השורה התחתונה: הקבצים בטלפון של הרו אינם הקבצים שהפרקליטות הגישה לבית המשפט: שמות הקבצים אינם זהים, סוג הקבצים שונה וגם גודל הקבצים שונה. חדד מדגיש בבקשתו כי "מה שכן ברור הוא כי אלה אינם אותם קבצים".

התמיהה התגברה נוכח עדותו של הרו שאמר שהוא לא נגע כלל בקבצים.

והנה פתאום, כפי שנכתב בבקשה:

"כפסע לפני סיומה של פרשת התביעה, הודיעה הפרקליטות, בצורה אגבית וטכנית, ביצעה השלמת חקירה במסגרתה הפיקה לטענתה את הקבצים שנשמרו בטלפון הנייד של הרו וכי היא מבקשת להגיש את הקבצים החדשים שהפקיקה באמצעות החוקר מקסים יורקביץ'. 
מדובר בהשלמת חקירה מהותית, שבוצעה בניגוד לדין ולהנחיות פרקליט המדינה. מדובר בפעולה פסולה מכמה סיבות".

עו"ד חדד מונה את כל הסיבות שנזכרו ומסיים במסקנה המתבקשת:

"רב הנסתר על הגלוי, מה שברור הוא שהקבצים שהוגשו לבית המשפט הם אינם הקבצים שנשמרו בטלפון הנייד של הרו והם גם לא הקבצים אותם איתר ולהם הקשיב רפ"ק לוי.
הפגם בפעולות שביצעה המאשימה נובע גם מכך שהדברים נעשו שלא כדין, בניגוד לחובת המאשימה לשמור על זכותם של הנאשמים שלא כדין".

לסיום הבקשה נכתב:

"בנסיבות אלה, משעה שהשלמת החקירה בוצעה בניגוד לדין ולהנחיית פרקליט המדינה, מתבקש בית המשפט לאסור על הפרקליטות להגיש את הקבצים שהופקו לראשונה ביום 15.1.2024 לתיק בית המשפט".

מאמרים אחרונים

ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי

העד סער שפירא: 56 פעמים "לא זוכר". חוקרים את החוקרים

כך עבד ארגון הפשע של הפרקליטות וליאת בן ארי בתיקי נתניהו: ניסיון להסיר את החיסיון בין עו"ד שמרון לנתניהו בניגוד לחוק, הנחות סלב לח"כ איתן כבל למרות ששיקר והחליף גרסאות – ואמונה עיוורת בגרסתה של הדס קליין בלי לבדוק אותה כלל

הקליקו לתוכן »
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)

למה לא בדקו את גרסתה של הדס קליין?

כך נתפר תיק 1000 ❗ חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: גרסת הדס קליין לא נבדקה כלל, למרות שהיו אינדיקציות שלא היה קו אספקה שוטף. עו"ד חדד: "אצל הדס קליין לא בודקים כלום. אצל אחרים בדיקה קפדנית. לדוד שמרון בדקתם איפה קנה ושילם על חנייה, קפה והמבורגר"

הקליקו לתוכן »