יומן הבוקר
סגן ניצב בדימוס אסף וולפיש (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים❗ עו"ד עמית חדד לאחד החוקרים: "אתה יודע שערן קמין היה המפעיל של בן כספית". אסף וולפיש: "ראיתי את בן כספית ביחידה". וולפיש יצא נגד מומי משולם: "אין פרקטיקה של גריסת הודעות" (כפי שקרה בשתי החקירות של הדס קליין)

סגן ניצב בדימוס אסף וולפיש היה ראש צוות החקירה בפרשה הפרטית של ארי הרו, שמאוחר יותר הפך לעד מדינה בתיק 2000, בעקבות לחץ בלתי אנושי על הרו, למרות שלא נתן להם דבר למעשה על נתניהו.

***

בעדותו בבית המשפט לפני כשבועיים יצא וולפיש בפועל נגד מומי משולם כשאמר שאין פרקטיקה של גריסת הודעות במשטרה כפי שקרה בשתי החקירות הראשונות של הדס קליין.

וולפיש גם הודה שראה את בן כספית בלהב 433 – עוד עדות לכך שכספית היה בן בית שם.

הנה כמה קטעים מרכזיים מהפרוטוקולים הרשמיים של עדות סגן ניצב בדימוס אסף וולפיש:

וולפיש: פרקטיקה על עצמי. אני אחראי על עצמי, על מעשיי, במשך 20 שנה כל התיקונים ככל שהיו, היו מבוצעים על דפי העדות, וכל דבר, כולל הנשימות של הנחקר, היו מתועדות.

עו"ד חדד: האם מותר לגרוס הודעות של נחקר? אני שואל אותך שאלה פשוטה. כן או לא.

וולפיש: אני לא מכיר ברמה של מותר ואסור. השאלה אם זה ראוי או לא, תענה אתה.

עו"ד חדד: אוקיי. לא, אני שואל אותך. ראוי או לא? אתה פעם נתקלת בתופעה כזו שגורסים הודעות קודמות של העד?

וולפיש: לא בבית ספרי.

עו"ד חדד: לא בבית ספרך. אתה היית גם ביאל"כ, נכון? אחר כך.

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: ביאל"כ כן ראית שיש פרקטיקה? כי הוא אומר 'גם ביאח"ה, גם ביחב"ל, גם ביאל"כ'. ביאל"כ שם ראית פרקטיקה אחרת שגורסים גירסאות?

וולפיש: התשובה היא לא.

בהמשך:

עו"ד חדד: למה אתם כותבים זכ"דים? למשל הגיע לפה מומי משולם ואמר שהוא לא כותב זכ"דים. אני רוצה לדעת האם יש מבחינת החובה של השוטר באופן מילוי תפקידו, לכתוב זכ"דים, לכתוב מה הוא עושה, מה הוא מקבל. לכתוב זכ"דים.

וולפיש: אני מודה שגם אני לקיתי באירוע הזה, אבל כפרקטיקה, כנוהל, כל חומר, פעולת חקירה צריכה להיות מתועדת, אם במזכר, אם בהודעה או בכל אופן אחר.

עו"ד חדד: אסף, זה שאתה אומר שאתה לקית, אין אדם שלא טעה. אני לא מדבר על זה שאם פתאום טעית ולא זיכ"דת משהו מסוים ואז 'אוי, זה לא בסדר, קרתה טעות'. אלא מגיע לפה אדם לבית המשפט, ראש מפלג, ואומר שבתפיסת העולם שלו, בלי זכ"דים.

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא ענה לך שכל חקירה צריכה להיות מתועדת באופן כזה או אחר. כל פעולת חקירה.

בהמשך:

עו"ד חדד: אתה מכיר את הכללים, את ההנחיות שאוסרות על הפעלת עיתונאים כמקורות מודיעיניים?

וולפיש: מכיר.

עו"ד חדד: מכיר.

וולפיש: כן. מכיר.

עו"ד חדד: אתה יודע שבן כספית הגיע בחודש אפריל 2016 להיחקר אצלכם?

וולפיש: לא.

עו"ד חדד: אתה ידעת שערן קמין היה בקשר עם בן כספית ופתאום הביא אותו?

וולפיש: לא.

עו"ד חדד: אתה פגשת פעם את בן כספית אצלכם ביחידה?

וולפיש: אני חושב שכן.

עו"ד חדד: מתי?

וולפיש: אני לא זוכר. שנים אחורה.

עו"ד חדד: מה הנסיבות?

וולפיש: אני גם לא זוכר. שנים אחורה.

השופט בר-עם: אחורה מהיום או אחורה מהתקופה הרלוונטית?

וולפיש: אחורה שנים ארוכות.

בהמשך:

עו"ד חדד: תסתכל אם אתה רוצה להתרענן. אתה רואה מה החשדות הראשוניים בפרשת 3H. (הפרשה הפרטית של ארי הרו).

וולפיש: רואה.

עו"ד חדד: זה עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים.

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: נכון? אלו היו החשדות

וולפיש: אמת.

עו"ד חדד: לא הייתם כותבים פחות ממה שיש או יותר ממה שיש. אלה החשדות שהיו לכם באותו זמן.

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: אוקיי. ובאמת אנחנו רואים שהפרוץ היה בדצמבר, אז הייתה חקירה סמויה? הייתה פה חקירה סמויה בכלל בתיק הזה?

וולפיש: דצמבר 2015. כן. הייתה חקירה סמויה קצרה, ולטעמי, שכללה רק איסוף מסמכים בנוגע לניגוד העניינים שהוא הצהיר עליו בכניסה לתפקיד שלו. חקירה סמויה.

עו"ד חדד: חקירה סמויה קצרה. ואז כמו לפני כל  פרוץ, אתם נערכים עם צווים. נכון?

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: ואת הצו הזה ראינו מקודם, יש פה גם לקבל,

וולפיש: תפיסת טלפון, חדירה למחשב,

עו"ד חדד: תפיסת טלפון, חדירה למחשב, כל הדברים האלה.

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: היה חומר מודיעיני לפני הפרוץ?

וולפיש: אני לא זוכר. אני חושב שלא.

עו"ד חדד: אתה חושב שלא?

וולפיש: אני חושב שלא.

עו"ד חדד: רציתי להראות לך ידיעה מודיעינית (מדובר בידיעה כוזבת של בן כספית שהעביר למרות שווינשטיין לא אישר להעביר ידיעות על ידו בנוגע לראש הממשלה). שאנחנו קיבלנו את הפרפראזה שלה, שזו… די ברורה מי מסר אותה, דיברנו עליו קודם, זה מדצמבר 2015, "ארי הרו, יו"ר מרכז ליכוד עולמי, קיבל את הכספים ונסיעות לחו"ל של …. שונים" וכולי, "…הכספים שימשו למימון הוצאות .. של הזוג נתניהו כאשר …. " אז הייתה איזו ידיעה מודיעינית בדצמבר 2015.

וולפיש: זו פעם ראשונה שאני רואה אותה.

עו"ד חדד: אתה לא בודק ידיעות מודיעיניות לפני שאתה יוצא לפרוץ לגבי הנחקר הספציפי?

וולפיש: בדרך כלל, כדבר שבשגרה מודיעין מלווה כל תיק, אבל המעורבות שלו נגזרת מפעולות חקירה שנעשות במסגרת חקירה סמויה, וכאן יחסית זה היה מקרה קל.

עו"ד חדד: בסדר. אז אתה לא זוכר שראית את הידיעה המודיעינית הזאת מדצמבר 2015.

וולפיש: אני לא ראיתי. אני זוכר שלא ראיתי.

עו"ד חדד: אתה זוכר שלא ראית, בסדר. הוצאתם צווי האזנות סתר בתיק הזה?

וולפיש: לא שאני יודע. לא. התשובה היא לא.

עו"ד חדד: לא. צווים לתקשורת במחשבים?

וולפיש: אני לא חושב.

עו"ד חדד: יכול להיות שהמודיעין הוציא צווים כאלה?

וולפיש: שוב, אני לא זוכר מה היה חלקו של המודיעין, אבל אני מסופק אם כן.

בהמשך, על ההדלפות:

עו"ד חדד: לא הובא לידיעתך שיש הדלפה (בתיק של ארי הרו)? אני רוצה להבין, אפילו נחזור לנוהל בפרקטיקה. יש תיק שאתם מנהלים בסודי סודות, אתם מזהירים אדם לא להדליף שום דבר, יש כמה נחקרים, פתאום הדלפה רבתי, סיפור שלם. אני אומר לך שוב אם אתה רוצה נעבור על זה, אתה אומר שלא קראת את זה, אבל דברים שברור שהם מגיעים מאצלכם. זה לא מעניין אותך מה קרה, מי מדליף, האם ערן קמין, האם מישהו אחר, מישהו שיש לו אינטרס פוגע בחקירה?

וולפיש: אני יכול להגיד שערן קמין מעולם, לפחות כמו שאני הכרתי אותו, אדם ישר.

עו"ד חדד: אדם ישר, אתה יודע שהוא היה המפעיל של בן כספית?

נציגת הפרקליטות מתפרצת: סליחה עוד פעם, עו"ד חדד

עו"ד חדד: בסדר. נמשיך.

וולפיש: לא מכיר לא את הידיעה, לא את הכתבה, לא יודע להגיד שזו הדלפה ובטח לא יודע מבית היוצר של מי היא.

עו"ד חדד: בסדר.

וולפיש: למדתי שיש עוד צדדים חוץ ממשטרה שיש להם אינטרסים להדליף.

עו"ד חדד: יש, לא בתוכן הזה.

בהמשך:

עו"ד חדד: ואני אומר לך שכשערן קמין שמע שלא תפסתם לו (לארי הרו) את הטלפון, הוא הנחה אותך 'לך תתפוס את הטלפון'.

וולפיש: יכול להיות שאתה צודק.

עו"ד חדד: עכשיו תראה, אין לנו זכ"ד שמלמד אותנו למה תפסת לו את הטלפון. נכון?

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: אין לנו מידע כזה.

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: תראה את המזכר שלנו מר וולפיש. אתה לטעמנו מקבל הנחיה ואתה גם מאשר את זה כי הדבר בהחלט מסתבר, הנחיה לתפוס את הטלפון אחרי שהצוות המקצועי שלך שסיפרת, רוני לוי חוקר מנוסה ותיק, נכון?

וולפיש: כן.

עו"ד חדד: עם שיקול דעת, החליט שלא לתפוס את הטלפון, פתאום מקבלים הנחיה לתפוס את הטלפון של ארי הרו, ואז אתה ממלא את הזכ"ד הזה, נכון?

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: שזה זכ"ד קצרצר, נכון?

וולפיש: אומר הרבה אבל.

עו"ד חדד: תיכף נראה. האמת שהוא לא אומר כלום. תיכף נראה. קודם כל, הוא לא נערך ביום החקירה, נכון?

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: הוא נערך יום אחר כך.

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה תפסת ב-14 והוא נחתם ב-15. לא באותו יום.

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: למה לדעתי זה קרה? כי אתה תפסת בסוף היום את הטלפון. נכון?

וולפיש: אתה זוכר מתי החקירה של ארי הרו הסתיימה באותו יום?

עו"ד חדד: לדעתי מאוחר אבל,

וולפיש: ערב מאוחר.

עו"ד חדד: כן. ואז מה שקרה זה שבסוף החקירה תופסים את הטלפון, אחרי ישיבת מצב עם ערן קמין, נכון?

וולפיש: כנראה.

עו"ד חדד: כנראה. כן. ואז אתה מקבל הנחיה מערן, הולך תופס את הטלפון, מאוחר כבר, יום למחרת אתה עורך מזכר.

וולפיש: ככל שערן קמין אמר לי שוב, אני לא זוכר אם זה היה שיקול דעת שלי או שלו. זה גם לא כזה אירוע גדול. לפחות בעיניים שלנו אז.

עו"ד חדד: תיכף נראה אם זה אירוע, אז בוודאי שלא. אתה באותו זמן או שאתה יודע ואתה לא מספר לנו, או שאתה לא יודע, ותיכף נגלה ביחד את האמת.

וולפיש: לא, התרחיש הראשון לא באמת התכוונת.

עו"ד חדד: אז לכן אני,

וולפיש: לא הבנתי.

עו"ד חדד: אתה אמרת שיש תרחיש 1 ו-2.

וולפיש: שאני לא מספר עליו? לא מגלה עליו? אין דבר כזה.

עו"ד חדד: מצוין. אז יש את התרחיש השני. עכשיו, אתה עורך את המזכר הזה, לא כתוב לנו באיזו שעה נתפס הטלפון, נכון?

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: נכון. אבל אתה אומר שזה היה מאוחר, אחרי ישיבת סטטוס. ישיבת סטטוס דרך אגב, רק שבית המשפט גם ידע, זה בשלב מאוחר. זאת אומרת, לא עושים את זה,

וולפיש: בסוף היום.

עו"ד חדד: בסוף היום. בסדר. אז אנחנו כבר בשעה מאוחרת, במיוחד אם הוא נחקר שעות ארוכות. וזה בסוף היום. הרבה שעות אחרי החיפוש בבוקר שהסתיים. ואז אתה כותב לנו פה, אתה לא מספר לנו למה תפסת את הטלפון, נכון?

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: לא כתוב.

וולפיש: לא צריך להיות כתוב.

עו"ד חדד: לא יודע צריך או לא. אתה לא מספר.

וולפיש: לא יודע למה. תפסתי את הטלפון,

עו"ד חדד: היום למשל אנחנו לא יודעים למה אתה תפסת את הטלפון.

וולפיש: מה זאת אומרת? אני תופס טלפון,

עו"ד חדד: כי ערן אמר לך, כי זה היה שיקול, אתה לא יודע להגיד.

וולפיש: שיקול דעת שמנחה אותי ואת ערן וכל קצין או שוטר אחר שהיו בחקירה זה לקדם את החקירה.

עו"ד חדד: השאלה איזו חקירה.

וולפיש: אני הכרתי את 3h global, ובגלל זה נקראתי לפה.

עו"ד חדד: אני אדלג איתך טיפה. אתה  זוכר שהכנסת את ארי הרו לערן קמין בסוף החקירה?

וולפיש: אני לא זוכר.  אני הכנסתי אותו?

עו"ד חדד: כן אתה. או שערן קמין לקח אותו בסוף החקירה.

וולפיש: יכול להיות.

עו"ד חדד: יכול להיות. ואז ערן קמין אמר לו 'תשמע, אדוני, אתה פה בבעיה קשה. בוא תיתן לנו מישהו גדול יותר', ארי הרי סיפר לנו כאן שהיה ברור שמדובר בראש הממשלה 'ותחולץ מהסיפור'.

וולפיש: הייתי נוכח באירוע הזה?

עו"ד חדד: אני שואל אותך אם היית נוכח.

וולפיש: אז לא הייתי.

עו"ד חדד: לא היית.

וולפיש: הייתי זוכר.

עו"ד חדד: כן. אז דבר כזה דרך אגב, זה דבר שאמור להיות. אתה ראש הצוותת. אני אומר לך שהיה פה מסלול לפחות מקביל בתרחיש האופטימי. שרצו להשתמש בארי הרו כמקפצה בדרך ל- (לנתניהו).
דרך אגב, ערן קמין אפילו התראיין על זה בעובדה וסיפר. אתה לא היית חלק מהלופ הזה לשיטתך.

וולפיש: אני לא הייתי.

עו"ד חדד: לכן אני אומר לך שאחרי האירוע הזה, אתה מקבל הנחיה לתפוס את הטלפון, אתה הולך תופס את הטלפון.

וולפיש: אני לא יודע אם זה היה אחרי ואני לא זוכר את האירוע ואני לא הייתי חלק ממנו. יכול להיות שתפיסת הטלפון קדמה לאותו אירוע שאני לא מכיר.

עו"ד חדד: תגיד לי, כראש צוות אתה אמור להכיר שהם לוקחים נחקר שלך לערן קמין, לא? אתה אמור להכיר דבר כזה. אסור שזה ייעשה מתחת לאף שלך.

וולפיש: אין לי, ערן קמין במתח הדרגות היה שלוש דרגות מעליי, וחובת הדיווח חלה ממני אליו ולא הפוך.

עו"ד חדד: הבנתי. אז זה מקובל שמישהו שלוש דרגות מעליך לוקח לך נחקר בלי שאתה יודע? זה מקובל?

וולפיש: ערן קמין הוא,

עו"ד חדד: הוא מה?

וולפיש: הוא אחד מהחוקרים הטובים, תאמין לי. המקצועיים.

עו"ד חדד: אני שואל אם זה מקובל. אתה אומר לי,

וולפיש: אני לא יודע מה זה 'מקובל'. אין כזה,

עו"ד חדד: אם קרה לך עוד פעם,

וולפיש: כן. היו חקירות שבהחלט ראש היחידה היה קורא ורוצה לחוש ולדבר עם הנחקר באופן בלתי אמצעי, לפעמים גם לא בנוכחותי.

עו"ד חדד: לא, בלי ידיעתך שאלתי. לא בנוכחותך.

וולפיש: אני אשב ואני אזכור ואני אגיד.

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא היה דבר כזה. עכשיו, אתה נכנסת לחקירה במיוחד כדי לתפוס את הטלפון של ארי הרו, נכון?

וולפיש: אני מניח שלא רק.

עו"ד חדד: אתה מניח. אני אומר לך שנכנסת, לפי מה שארי הרו מספר, נכנסת כדי לתפוס לו את הטלפון. אתה זוכר למה נכנסת לחדר?

וולפיש: אני מניח שנכנסתי, אני באופי שלי נכנסתי לחדרים. לכל החדרים. רציתי לחוש, להבין, להרגיש, לנסות לתת את הערך המוסף שלי, חקירה זה דבר דינמי. אין אישור כניסה לחוקר א' בלי חוקר ב', לפעמים מחליפים,

עו"ד חדד: לא, אתה לא עונה על מה שאני שואל.

וולפיש: אתה שואל אותי למה. אני מניח שאני לא, אני לא זוכר.  שוב.

עו"ד חדד: לא זוכר.

וולפיש: לא זוכר, אבל אני מניח ששאלתי אותו שאלות נוספות מעבר לתפיסת הטלפון.

עו"ד חדד: או שכן או שלא. תגיד לי, החקירה הזו מתועדת בווידאו?

וולפיש: לא זוכר.

עו"ד חדד: אני אומר לך שהיא לא מתועדת בווידאו.

וולפיש: אוקיי.

עו"ד חדד: זה סביר ש-, מי מקבל החלטה לא לתעד בווידאו חקירה כזו?

וולפיש: יש את חוק,

עו"ד חדד: לא חוק, אנחנו יודעים שגם,

וולפיש: יש חוק תיעוד חשודים בעבירות מסוימות, או שעונש מ-10 שנות מאסר וכולי אם אני לא טועה, אבל יש בהחלט חקירות רגישות שאנחנו מקדימים ומקליטים אותן. בדרך כלל זו החלטה של ראש צוות החקירה.

עו"ד חדד: אבל זו חקירה רגישה, נכון?

וולפיש: זו חקירה רגישה.

עו"ד חדד: אז למה פה לא החלטתם להקליט? יכול להיות שגם פה ערן קמין החליט לא להקליט?

וולפיש: אין סיכוי.

עו"ד חדד: אז למה לא תיעדתם את החקירה הזו?

וולפיש: שוב, לא זכרתי אם תיעדנו או לא.

עו"ד חדד: לא, לא תיעדתם.

וולפיש: בסדר.

עו"ד חדד: למה?

וולפיש: באותו טיעון של בסוף,

עו"ד חדד: האם אתה זוכר, אסף?

וולפיש: לא, אתה שואל אותי מה יכול להיות.

עו"ד חדד: לא, לא מה יכול להיות. אם אתה זוכר למה לא תיעדתם.

וולפיש: אני לא זוכר אם תיעדנו אז איך אני יכול לזכור למה לא תיעדנו.

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא תיעדתם.

וולפיש: לא תיעדנו כי זה לא עמד בגדרי החובה שלנו לתעד.

עו"ד חדד: אמרת שדברים רגישים כן תיעדתם.

וולפיש: תלוי מה זה רגיש. שוב,

עו"ד חדד: אז זה לא ממש רגיש?

וולפיש: שוב, אני גם לא בטוח שבעוזר של הנשיא ריבלין תיעדתי חקירה. לא בטוח. שוב, בסוף כל תיעוד זה תמלול, זה הוצאות על המשטרה, שגם ככה התקציב שלה היה בעייתי ונדרשנו לסדר.

עו"ד חדד: כן. אתה חס על התקציב.

וולפיש: תתפלא.

עו"ד חדד: אתה נכנסת לחקירה, כתוב ככה "אתמול במהלך חקירתו של ארי הרו תפסתי את מכשיר הטלפון שלו מכח צו חיפוש שמספרו …. שניתן על ידי כב' השופטת איטה נחמן ב-13 בדצמבר 2015." זה מה שעשית?

וולפיש: כן.

עו"ד חדד: כלומר באת לארי הרו, אמרת לו 'תשמע, אני תופס לך את הטלפון מכח צו החיפוש'?

וולפיש: נכון.

עו"ד חדד: אתה אמרת לו 'אני תופס לך את הטלפון מכוח צו'. לא אמרת לו 'תביא לי הסכמה' או דברים אחרים, אחרת היית כותב.

וולפיש: ברור.

עו"ד חדד: אלא מכח צו תפסת?

וולפיש: צו.

עו"ד חדד: יכול להיות שקובי זריהן גם דיבר איתך בתקופה הזאת?

וולפיש: לא.

עו"ד חדד: לא יכול להיות או שאתה לא זוכר?

וולפיש: יש אירועים שנצרבים בזיכרון. הוא לא דיבר איתי.

עו"ד חדד: טוב. עכשיו תראה, המצב החוקי לטעמנו מאוד ברור, ראינו אותו מקודם, היה חיפוש, הוא הסתיים, אישרת לי מקודם שגם מילאת את הטופס של דו"ח החיפוש, הוא נעשה בסיום החיפוש. ארי הרו יכול היה להשאיר את הטלפון שלו בבית, הוא לא השאיר אותו בבית, הוא בא איתו לחקירה, ואז אתה הולך ותופס את הטלפון שלו הרבה שעות אחר כך. מהבוקר, עכשיו אנחנו בערב. נכון?

וולפיש: כן.

עו"ד חדד: ואני אומר לך שלא הייתה לך שום סמכות חוקית לקחת את הטלפון של ארי הרו בשלב הזה.

וולפיש: ואני חולק עליך.

עו"ד חדד: אתה חולק עלי.

וולפיש: כן.

עו"ד חדד: למרות שלמעשה החיפוש הסתיים, כתוב בדו"ח שאפשר להשתמש בו פעם אחת, כתוב בו שאפשר להשתמש בו פעם אחת, השתמשתם בו, למרות זאת אתה חולק עלי?

וולפיש: בתפיסת העולם שלי הזהירות שנדרשנו באוריך, שם שמעתי טיעונים אחרים שמיהרנו לתפוס טלפונים, דווקא פה לטעמי הופעל שיקול דעת אחראי וסדור כפעולה הרבה יותר חודרנית שניתנה או שהתגבשה אצלנו אחרי הבנתנו שארי הרו לא משתף פעולה.

עו"ד חדד: הבנת מה שאלתי?

וולפיש: לטעמי זה ענה.

עו"ד חדד: לא, השאלה הייתה לא האם חודרני או לא חודרני ואם ארי הרו משתף פעולה והוא עונה לכל שאלה, אתה חושב שמותר לבוא ולקחת, למרות שהצו מומש, מותר לי הרבה שעות אחר כך להשתמש בו.

וולפיש: כן.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »