יומן הבוקר
גיל ראכלין (צילום: אלי ציפורי)
כך נתפר תיק 1000 - מופע האימים של החוקר גיל ראכלין; לא בדקתי, לא שמתי לב, זה לא רלבנטי, לא יודע, לא זוכר, תשאל את מומי משולם, והתשובה המדהימה מכולן: "למדתי במשפטים שאם עד אמין - מספיקה עדותו בלבד" (כוונתו הייתה להדס קליין)

החקירה הנגדית של החוקר גיל ראכלין ע"י עו"ד עמי חדד, פרקליטו של נתניהו. חוקרים את החוקרים❗

***

עו"ד חדד: על החשבוניות (של השמפניות והסיגרים) יש שמות של אנשים. ניסינו לברר מי האנשים, הבנו שהם אבות בית. אבות הבית היו מקבלים הסחורה המגיעה, שמים במקום, הם יודעים מי השתמש, מי עשה בה מה, אירוח וכו', מבקש להציג קבלה אחת למשל

ראכלין: אני לא חקרתי את אבות הבית של מילצ'ן. גם אחרים כנראה לא חקרו

עו"ד חדד: אבות הבית עבדו באופן רציף וגם לפני כן. הדס לא הפנתה אתכם אליהם? לכן לא חקרתם?

ראכלין: מעדות הדס היו אנשים במעגל האירועים ותכתובות. היו הדס ויונתן  גם בתכתובות וגם בעדות הדס אומרת ששרה לא שני רצתה ששני תהיה באירועים והדס לא היה לה ברירה. היא הייתה חייבת להיות.  

עו"ד חדד:  לא היה סוד. יש שאלה, כמה מהשמפניה שנקנה הגיעו לגב' נתניהו? אתה מדבר על גב' קוסקס, 3 אירועים או שניים. אבל אתם רציתם לדעת כמה הגיעו?

ראכלין: מי זה אתם. 

עו"ד חדד: משטרה.  

ראכלין: אמרה שלא זוכרת מה קרה.  

עו"ד חדד: אתה רואה הזמנה של קובי (אחד מאבות הבית) ונמסר ליונתן. יש רשימה ארוכה של שמות. גיא ואחרים. לא חשבת שנכון לשאול אותם מה נעשה עם שמפניה, השתמשו בה לצורך אירוח, לצורך שתייה של הבית, מתנות של אנשים אחרים, סתם נשאר במחסן. לא חשוב?

ראכלין: אני לא הצוות שמחליט מה כן / מה לא. אותו קובי לא היה מודע. הוא היה מודע למה שמגיע הביתה. אני אומר לך מה שאני מבין, אני אומר לך  שכן היה פה סוד. שרה ביקשה שקיות אטומות. אתה מבין שיש פה רצון למשפחת נתניהו מסיבה זו או אחרת, תשאל אותם, שזה לא ידוע לכולם.

עו"ד חדד: הדס הייתה פה. היוזמה הייתה של הדס על שקית אטומה. ולא של שרה. הסבירה שזה רק היה בבית של פאקר. אתם הגעתם לפה עם קונספציה

ראכלין: אני מתבסס על ראיות לכאורה, מכיר מחקירה עצמה, אני סבור שזה לא רלבנטי. אני לא אחראי לחקירה הזו, מה כן לעשות ומה לא.

עו"ד חדד: הדס מעולם לא אמרה מה שאתה אומר. הדס היא זו שרצתה לשים שמפניה בתוך שקית. לא רצתה שילכו ברחוב עם ארגז שמפניה בצבע וורוד זוהר. מדברים על אירוע ספציפי. הדס אמרה שלא הוסתר, לא היו סודות, גם היא אמרה וגם יונתן וגם שני קוסקס. כל העדים. גם שני אמרה לך שלא אמרו לה להסתיר

פרקליטות: מתנגדים להצגת הסיכומים של חברי. זה עולה במקומות אחרים באופן שונה.

עו"ד חדד: נדבקתם בטעויות של המשטרה. זו הבעיה היסודית. אתה ידעת ששני קוסקס היא חברת ילדות של יונתן חסון

ראכלין: כן

עו"ד חדד: יונתן היה חבר של הדס

ראכלין: כן

עו"ד חדד: אנשים שחקרתם, אבות בית, הנחת שלא יודעים, למרות שאמרת שלא ידעת שיש אבות בית. טענות סותרות

ראכלין: לא הייתי אחראי לאנשי החקירה

עו"ד חדד: אז הכל השערות. חשיבה היא היום ולא בזמן אמת

ראכלין: אני לא קשור לזה

עו"ד חדד: עברת על הקבלות? בזמן אמת?

ראכלין: עברתי

עו"ד חדד: כשאתם רואים חשבונית 30/7 נמסר לגיא על ידי הדס, יש קבלות של שמפניה, יש של דברים אחרים. נמסר לגיא או לאחרים, לא שאלת מי אנשים אלה?

ראכלין: לא שאלתי

עו"ד חדד: האנשים היחידים שאתם חוקרים זה אנשי הדס קליין

ראכלין: היו שם ומסרו מה היה. לא הייתה אינדיקציה של אנשים אחרים שהיו בסוד העניינים

עו"ד חדד: אני אומר לך שבכוונה אתה לא הלכת להביא התכתבויות בין יונתן לשני, בין יונתן לאבות הבית. לא עשיתם פעולה אובייקטיבית אלא רק הבל פה. ראינו דיון אתמול פער בין השערות חסרות בסיס של הדס קליין לבין צורך של חקירת משטרה

פרקליטות: מה יודע העד? כל התוספות האלה אפשר דרך הצגת השאלה. 

עו"ד חדד: למה הסתמכתם על הבל פה של שלושה עדים. במקום לבדוק איכונים, דוחות כניסה, מצלמות או כל ראיה אחרת שנמצאת בתיק? תגישו כתב אישום אבל באירוע כזה צריך להביא ראיות

ראכלין (בתשובה מדהימה): למדתי במשפטים שאם עד אמין מספיקה עדותו בלבד, עדותו היחידה

עו"ד חדד: לא

ראכלין: זה מה שאני יודע. כל תוספת שישנה רק מחזקת. אני מבחינתי עשיתי בסדר עם שני קוסקס. יש לה תוספת של תכתובת עם הדס קליין, גם הדס ושני נחקרו על התוספת. יש קבלות שהביאה. יש תאריך של אירועים ובסיס לזה שהיו שמפניות וסיגרים. בחלקת אלוהים הקטנה שלי, בחקירה שלי אני סבור שזה כן מספיק.

עו"ד חדד: זה חוקר מצטיין והוא מנהל חקירה רשלנית כל כך.

בהמשך:

עו"ד חדד: הייתה התכתבות בפסח, הכמות היתה 4 בקבוקים. זה תומך בהגנה. אף אחד לא כפר שהיו מתנות, חילופי מתנות בחגים וכו'. תפסת התכתבות, הקבלות לא מלמדות על כלום כי אתה לא יודע כמה הלך לפה וכמה לשם. אתה אומר 4 פעמים, אני אומר שהיו 3 פעמים.

ראכלין: נכון.

עו"ד חדד: אין לנו שום ראיה למתן סיגרים, שמפניה, מעבר ל-4 בקבוקים לפסח. אין ראיה אובייקטיבית שסיפקה שני קוסקס. 

ראכלין: אסביר שוב.

עו"ד חדד: קוסקס אומרת שיש מצלמות, לא תפסת

ראכלין: לא

עו"ד חדד: יש מאבטח, לא לקחת יומן המאבטח

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: אמרה שיש קבוצה  של שני, יונתן, לא תפסת? 

ראכלין: נכון, בעקרון לא הייתה הנחיה לתפוס פלאפון 

עו"ד חדד: בתיק הזה לא תפסתם אף פלאפון

ראכלין: אני שמח שיש ראיה שעוזרת להגנה. מדובר בהצפה של האירועים. 

עו"ד חדד: אשר לי שגם מהדס קליין וחסון מעולם לא ביקשת לקבל הודעות אס.אם.אס, ווצאפ, מייל

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: אתה יודע שגם ליונתן וגם להדס הוציאו צו חיפוש כולל חומר מחשב.

ראכלין: אני לא מכיר את זה. גביתי מהדס הודעה ועוד הודעה. לא ידעתי על הצווים.

עו"ד חדד: לא מימשת הצווים האלה? בספטמבר?  

ראכלין: לא

עו"ד חדד: לא הוצאת, לא בדקת מה שמספרת הדס מול יונתן.  

ראכלין: לקחתי עדות שקשורה לתקשורת משני קוסקס שנשאלה ספציפית על האירועים האלה. בזה זה הסתכם, לא יודע מי החליט להוציא צווים אלה לשאלתך.

עו"ד חדד: ישיבות צוות שאתה נכחת רעיון לתפוס הטלפון של הדס, יונתן שני. האם זה עלה?

ראכלין: לא. בישיבות שאני נכחתי לא.

עו"ד חדד: אתם יושבים, ישיבה משותפת בסוף היום יש לכם?

ראכלין: לא, יש ישיבות הקשורות לאירועים מסוימים עם ראש היחידה / פרקליטות, יש עם ראש יאח"ה, אבל לא אחרי כל עדות.

עו"ד חדד: מידי פעם יש ישיבה ומתקדמים?

ראכלין: לא שאני הייתי נוכח

עו"ד חדד: בכל מקרה אתה ידעת שהגב' קליין לא הגיעה לחקירה עם טלפון נייד שלה?

ראכלין: לא זוכר

עו"ד חדד: הגיעה לכל החקירות בלי פלאפון נייד

עו"ד חדד: זה מפתיע אותך עכשיו?

ראכלין: לא יודע

עו"ד חדד: לא נראה לך מוזר שקליין הגיעה בלי נייד? כחוקר מנוסה, אדם מגיע לעשר חקירות בלי נייד זה שגרתי? מקובל? אמר קוסקס שהיא תפיל המשטר 

פרקליטות (בתגובה מגוחכת): היא אמרה שזה בדיחה 

עו"ד חדד: כל יום צריך להתחיל את היום באותה הערה. לא יכול להיות שאם יש התנגדות חברי יגיד דברים על דברי העד. חברי יכול לקום. העד יצא / לא יצא.

עו"ד חדד: האם זה שגרתי שאדם באופן מודע מגיע ללא נייד?

ראכלין: אגיד לך, קרה לי מקרה שלך שלקוח שלך הגיע בלי נייד כי קיבל הנחייה. עו"ד מייצג והורה להגיע בלי פלאפון. גם אם אותו עד נחקר, לא עשה דבר, כי זה ענין מקצועי.לי אישית זה לא נראה מוזר. אז לא הייתי מודע לזה. אם אותו אדם מיוצג ועו"ד אמר לו להגיע בלי פלאפון?

עו"ד חדד: במקרה שדיברת על הלקוח שלי, זה מקרה שונה.

ראכלין: עו"ד ממליץ לבוא בלי נייד. אני אומר שזה לא נראה לי חריג. 

עו"ד חדד: אדם שמגיע בלי נייד לחקירה זה דבר רגיל שגרתי?

ראכלין: אני אומר שוב שאדם שמגיע בלי נייד יש לו סיבה שלו, לאו דווקא קשורה לאירועים פליליים. יש אנשים שלא רוצים לסמוך על אותו חוקר שייגע לו בטלפון

עו"ד חדד: גם הדס, משתפת פעולה, מופעלת לתפוס מסמכים, היא עדיין רצתה להגיע בלי פלא מאיזו סיבה אין לך מושג

ראכלין: אני יודע מה שקשור אלי

עו"ד חדד: השאלה מה מילצ'ן או פאקר קנה זה לא השאלות הרלבנטיות. השאלה שלכם הייתה – מה הועבר לרעיית ראש הממשלה או אליו?

ראכלין: כן

עו"ד חדד: איזה פעולות אתה עשית כדי לענות על שאלה זו

ראכלין: גביית עדויות

עו"ד חדד: אצל שני, בלי פלאפון, בלי מסרונים

ראכלין: גביתי מהדס, משני, ממילצ'ן בלונדון, זה מה שעשיתי. חוקרים אחרים עשו דברים אחרים

עו"ד חדד: אתה יודע שאין ראייה אחת המלמדת על שמפניה שהגיעה לבית ראש הממשלה, אתה עשית עימות, שני מספרת סיפור, ניסית לאמת אותה עם מישהו, לעמת? אולי יש גרסה אחרת

ראכלין: אפשר בחקירה לעשות או לא לעשות לפעמים אין טעם לעשות. אני לא עשיתי. נכון שלא עשיתי עימות לא להדס ולא לשני.

הייתה חקירה של שני על תכתובות ושל הדס על תכתובות והיה אימות של הדברים אחת מול השנייה

עו"ד חדד: יש עימות ויש אימות

עו"ד חדד: למה חשבת שזה חשוב לעשות אימות בין הדס לשני?

ראכלין: מבחינתי העניין העיקרי והחשוב זה זמן קצר שעבדה שני קוסקס. נתנה תאריכים מזיכרון על אירועים שקרו, לכן היה אימות עם הדס. 

עו"ד חדד: למה מצאת חשיבות לתכתובות קטועה, שהגיעה בדרך לא דרך, הגיעה אליך דרך עדה, למרות פגמים, מצאת לנכון לשאול את שני על התכתובות ולהראות את התכתובת להדס. למה חשוב ראיה אובייקטיבית להציג?

ראכלין: זה מסייע כן גם להתאמה של מה שהעד אומר וגם לחיזוק דבריו. כאן היה חשוב לאמת את שני וגם הדס עם ראיה זו. תיאמתי את הדס על ראיה זו.

עו"ד חדד: הדס מספרת על ארגז אחד או שניים. עדות זו יחידה בתיק. אנו רואים שלא היה ארגז ובטח לא שניים אלא היו 4 בקבוקים. למה לא אימת את הדס על כך? 

ראכלין: לא ידעתי שהדס מדברת על ארגז שניים כי לא חקרתי על זה. היא התכתבה עם שני. היא זו שאמרה לשני מה לעשות. שני עשתה.

עו"ד חדד: מה עשית עם שני כדי לוודא כמויות?

ראכלין: היא כיוונה ל-4 מקרים.

עו"ד חדד: לא כמויות רק מקרים. 

ראכלין: כן

עו"ד חדד: שני לא הייתה אמורה להביא כמויות רק מקרים

ראכלין: כן

עו"ד חדד: סיפור חנות קבינט – ביום 25/1/18 חסון מגיע לחקירה ביחס לחנות הקבינט, זוכר? חנות הקבינט היא שהנהלת החשבונות שלה טבעה ויש קבלות מסויימות על סכומים מסוימים. זו הודעה שאתה גבית.
בחקירה הזו, חנות הקבינט זה אירוע מוזר, יש גרסה ראשונה של הדס המספרת על קניות של אלפי שקלים בודדים מאוד. לאט לאט הסכומים תופחים. מגיעים אפילו למאה אלף שקל בשנה. ראינו פעולת הניפוח כאן בלייב, הבאנו דוח יבוא מהיבואן כמה קנתה החנות. אתה חקרת את חסון, יומיים לפני פרסום המלצות המשטרה. בגלל שזו חקירה מאוחרת, זה היה זמן להתכונן לחקירה באופן מסודר

ראכלין: כן

עו"ד חדד: להתארגן עם חדר מוקלט

ראכלין: כן

עו"ד חדד: למה חקירה זו של יונתן לא הוקלטה?

ראכלין: לא יודע, אין פה אירוע להסתיר ולא לתעד כדי שעו"ד חדד לא יידע, אני אומר דברים שקשורים אליי. אני לא יודע.

עו"ד חדד: על ראש הגנב. אתה יודע. חקרנו איש הקבינט, שום דבר ממה שאומר לא יכול להיות. מה שמעניין אותי זה הדבר הבא, ניפוח, דרמטי, אובססיבי יש קופסא אחת של סיגרים ב-5000 שקל, כל קניה שעשיתי שם היה יוצא 10,000 שקל, זה מה שאומר יונתן חסון. כל הדבר הזה נשבר. אתם יודעים נתונים בזמן אמת, יש לכם, מספרים שזורק חסון בחקירה, כאילו קופסא עולה 5,000 שקל ואתם רואים שזה חצי מזה. יש לכם נתונים. סיגרים מסוג פרטגס גם חצי מחיר עליו מספר יונתן.
השאלה שלי היא – אם אתם רואים שיונתן מולך מול הפנים מנפח ומבלבל בין חנויות למה אתה לא בודק את הנתונים? למה אתה לא אומר לו – אתה מנפח. 

בשלב זה הפרקליטות מתנגדת אבל השופטים מאשרים את השאלה.

עו"ד חדד: בתיק יש קבלות שמלמדות שהסכום של סוג אחד פרטגס נמוך בהרבה ממה שאתה מתאר. מה לא בדקתם ביחס להכרזה של יונתן, מה משמעות ההכרזה? עשיתם בדיקות?

ראכלין: לא הייתי זה שקשור לכמויות. אני אישית לא עשיתי את זה. נכון שאני חקרתי את יונתן לשאלתך. בפן הזה לא עשיתי חקירה.

עו"ד חדד: אליעז אהרון (הרו"ח שבדק את הכמויות) בקיא בכמויות, כמה עולה סיגר, יכול להגיד פרטגס כמה עולה ובאיזה חנות עולה מה. אתם לא אומרים לו שום דבר? 

ראכלין: תשאל אותו.

עו"ד חדד: אתה ידעת על קבלות אצל שרה שוחט

ראכלין: ידעתי על קבלות מיונתן

עו"ד חדד: זה לא פרט שאתה צריך לדעת? לא רלבנטי לך?

ראכלין: בחקירה שלי עם יונתן זה לא היה רלבנטי

עו"ד חדד: יש לנו גרסה של הדס אמרה בקבינט קנו דברים קטנים. קראת? 

ראכלין: קראתי. לא זוכר.

עו"ד חדד: אוקטובר 2017, ואז יש קבלות ממילצ'ן המלמדות על קבלות בקבינט. קבלות אלה בסכומים נמוכים ביותר מ-10,000 שקל, זה סכום נמוך לקניה. אני יכול להראות לך. למה לא עימת את יונתן, כי הקבלות הן על סכומים נמוכים יותר.

ראכלין: אולי לא שמתי לב. לוקחים הקלטות של יונתן ואז מנתחים. אני לא יודע להגיד לך אחרי 7 שנים למה לא עשיתי זאת.

עו"ד חדד: אתה ידעת שביחס לקבינט אין שום חשבונית המתעדת מה שיונתן אמר

השופט עודד שחם: אין צורך

עו"ד חדד: חקירת פילבר, אתה חקרת אותו 

ראכלין: היו 3 חקירות איתו

עו"ד חדד: חקירה ראשונה היחתה על תצהיר על עניין ישראל היום, הטענה הייתה התצהיר היה לא מדויק. לא נכון. בהקשר של תיק אלפיים. נתניהו וישראל היום

ראכלין: אתה בטוח שזה חקירה בתיק אלפיים?

עו"ד חדד: כן, ממי קיבלת רשות לחקור? אם קיבלת מהפרקליטות תגיד

ראכלין: פיקוד בכיר. אני קיבלתי  הנחיות. באתי בבוקר וקיבלתי הנחיות ממומי משולם.

עו"ד חדד: אל תספר לנו סיפורים. תגיד ישר מומי. היה חשש שהתצהיר הוא שקרי?

ראכלין: לא היה חשד. הייתה השערה שמשהו לא בסדר בתצהיר הזה

עו"ד חדד: הייתה לכם השערה 

ראכלין: האם פילבר לפני שחתם, זה היה מידיעה אישית או לא מידיעה אישית

עו"ד חדד: האם פילבר חתם על משהו מידיעה אישית או לא? על זה אתם חוקרים?

ראכלין: זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: אמרת קודם דברים אחרים. תצהיר שקרי ומילים יותר חריפות. זה החשד שבדקתם? 

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: התצהיר הזה זיכה את פילבר להגיע לחקירה אצלכם. מה חשבתם על תצהיר זה? למה קראתם לו לחקירה? אין בתצהיר טענות לידיעה אישית. מקריא מהתצהיר המוקרן.   

השופט משה בר-עם: אפשר להקים בזה עבירת תצהיר שקרי? זה לפי מיטב ידיעתו, כך כתוב בתצהיר 

עו"ד חדד: למה קראתם לפילבר לחקירת התצהיר? מה היה? זה לא מזיק. 

ראכלין: אני משער

עו"ד חדד: אל תשער, תגיד בהגינות אני לא זוכר.   

ראכלין: אני לא זוכר. יכול לשער למה. לא קראתי לו. קראו לו. 

עו"ד חדד: אבל אתה חוקר ושואל שאלות

ראכלין:  כן. אבל לא קראתי. מנכ"ל משרד התקשורת, לא אני אקרא לו.  מי שקרא לו זה מישהו, או מומי או ראש יחידה והחליטו לזמנו. יש חקירה. אני קיבלתי נתונים ונכנס לחקירה. 

עו"ד חדד: אתה לא אמור לדעת על מטרת החקירה שאליה אתה נכנס?

ראכלין: ברור שידעתי. אני לא זוכר היום. זכרתי אז

עו"ד חדד: לא היה לכם אישור מהיועץ לחקור על אירוע זה? לחקור / להחשיד על תצהיר שקרי וזה לא רלבנטי לתיק 2000

ראכלין: לא יודע

עו"ד חדד: מדובר בתצהיר בעתירה נגד הליכוד, מי שהיו זה אתה, מומי, דני יופה  

ראכלין: אני חוקר ראשי. יופה נכנס ויוצא ומשולם גם. 

עו"ד חדד: "תיקי בחירות לכנסת", מקריא מהחקירה של פילבר. אתם אומרים לו אתה משקר. אבל לא הייתה לכם בדיקה שהוא משקר. במה יכול לשקר?

ראכלין: הדברים שעלו פה לא עלו בתצהיר

עו"ד חדד: בוא נלך לתצהיר. אלה דברים עלו שלא הופיעו בתצהיר?  

ראכלין: לא שוחח עם נתניהו באופן ישיר וחתם על התצהיר, זו התחלה. 

עו"ד חדד: איפה כתוב בתצהיר שהוא דיבר עם נתניהו

ראכלין: התצהיר מדבר על זה שלנתניהו אין קשר עם ישראל היום. אומר "מיטב ידיעתי" הוא מקור מהימן וראשון.  

עו"ד חדד: "מיטב ידיעתי", אתה דמות בכירה, מותר להצהיר מיטב ידיעתי גם על דבר שקוראים בעיתון. אין מושג של ידיעה אישית. כתוב "מיטב ידיעתי ואמונתי" אז מה מצאת בתצהיר שלא מצא חן בעיניך. לקחת את מנכ"ל משרד התקשורת לחדר החקירות ולהגיד לו "אתה משקר". מה שקרי?   

ראכלין: יופה אמר שהוא משקר.

עו"ד חדד: אתה אומר למומי – "מה שקרה פה  מומי הוא פשוט, יש פה תצהיר של שלמה פילבר שהעובדות, התשובה "לפי מיטב ידיעתו". יש פה חשש  לחתימה על תצהיר שקר.   

ראכלין: זו הייתה העבודה תצהיר שקר.

עו"ד חדד: אתה אומר למומי שאיש חשש לתצהיר שקר. חתום.  

ראכלין: ברור

עו"ד חדד: אתה אומר שזה זכות לתת אזהרה. אם יש חשש לביצוע עבירה יש זכות שהיא גם חובה להזהיר את העד?

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: לא הזהרת אותו

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: איך העלית בדעתך שהתצהיר יכול להיות שקרי. מה יש בו? 

ראכלין: זו תשובתי.

עו"ד חדד: חקרת פעם על תצהיר בג"צי בלהב?

ראכלין: לא

עו"ד חדד: מיטב ידיעה ואמונה זה דבר שעוד לא שמענו. למה לא חקרת אם אתה חושב שהוא דובר שקר, למה לא נתת לו זכות על פי דין להיחקר באזהרה?

ראכלין: נכנס מומי לחקירה, ראש צוות, ומסביר לו בכמה מילים על מה אירוע. זה מה שהסברתי לו

עו"ד חדד: אני שואל שוב – אירוע הוא שאתה חושש שיש חתימה על תצהיר שקר, למה אתה לא נותן זכות על פי דין לפילבר להיחקר כחשוד שיהיה לו ייעוץ משפטי, שתיקה וכו'.

ראכלין: מבחינתי לא הגיע לרמת חשד

עו"ד חדד: מה זה חשש עדות שקר? מה הבדל בין חשש לחשד? לא ידעתי שאלו תיבות עם פער. 

ראכלין: זה חשד

עו"ד חדד: אם יש חשד אתה יודע שיש חובה על פי דין לחקור באזהרה

ראכלין: הוא לא עבר את השלב הזה. התשובות של סיפקו אותנו

עו"ד חדד: בשלב זה בחקירה זה אחרי שנתן תשובות שלא סיפקו. יופה אומר – אתה משקר בחקירה, שיבוש. אתה אומר "חשד" לתצהיר שקרי. אם זה מה שחשבתם 

ראכלין: מבקש לראות איפה זה בחקירה.  

עו"ד חדד: אחרי כל האיומים על פילבר.

ראכלין: זה לא איום

עו"ד חדד: נתקדם. מלבד חקירה יתומה של פילבר, מעולם לא חקרתם עד נוסף בהקשר הזה?

ראכלין: נכון. אני לא.

עו"ד חדד: לא את נתניהו בהקשר הזה?

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: לא אנשי ישראל היום, אם התצהיר נכון או לא

ראכלין: זה לא עלה כאירוע עצמאי. זה לא היה חלק מהחקירה

עו"ד חדד: רציתם כי פורסם בעיתון משהו על ישראל היום. רצתם לחקור בלי אישורים, הבאתם את מנכ"ל המשרד, שואלים שאלות בנושא, יש לך חשד שתצהיר שקרי. כדי לאשש החשד, האם קראת לאנשי ישראל היום לראות אם יש משהו. אם יש אמת או שקר בעניין?

ראכלין: חקירה זה דבר דינמי. חוקרים. מגדרים. גידרנו. אם זה לא נחקר כמשהו שצריך לחקור. מה שאני יודע אמרתי. אני לא מכיר פעולות חקירה בכוון הזה. פילבר כנראה הוזמן בקשר לתיק אלפיים. זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: אני אומר שאתה זוכר לא נכון. החקירה הזו הייתה על תצהיר.

בהמשך חקר חדד את ראכלין על התשאול המוזר שנערך לאיל ינון, היועמ"ש לשעבר של הכנסת. לראכלין, כצפוי, לא היו תשובות רציניות.

עו"ד חדד: בחקירה הראשונה של נתניהו, הוא לא חשוד בקבלת שוחד, נשים את זה בצד את הודעה כוזבת שלכם. בוא נראה במה חשוד נתניהו. אתה הולך עם הודעה כוזבת. לא כתוב קבלת שוחד / דרישת שוחד כלום. 

ראכלין: אולי חקירה קודמת

ש. בוא נבדוק בחקירה קודמת, מגיע חוקר, הכל בניגוד להנחיות היועץ. הפרת אמונים – במה?

השופטים מבקשים להמשיך.

עו"ד חדד: מציג צו של נתן אשל, זוכר? האזנת סתר. מכיר הצו?

ראכלין: לא

עו"ד חדד: נתן אשל. הוצא צו האזנת סתר בתיק שלנו. כתוב שאתם חוקרים שיבוש הליכי חקירה של נתן אשל. איזה שיבוש היה?

ראכלין: לא מכיר. 

עו"ד חדד: שמעת משהו על נתן אשל? ישיבות?

ראכלין: לא שמעתי כלום

עו"ד חדד: חקרת גם את תמיר פרדו (ראש המוסד לשעבר) ולא גבית ממנו הודעה מסודרת. אלא רק פגשת אותו ודיברת אתו

ראכלין: ביחד עם מומי משולם, נכון שלא גביתי הודעה. כך הנחה מומי. אני מעריך שאני יודע למה, אבל תשאל את מומי. מומי קבע כך.

עו"ד חדד: למה חקרתם את תמיר פרדו

ראכלין: לא יודע. לא זוכר

עו"ד חדד: איך קשור הדרכון? 

ראכלין: נתניהו היה מעורב שסייע לאנשים לקבל דרכון. זה האירוע בגינו הגענו

עו"ד חדד: לא הגעתם לבדוק רקע ביטחוני של מילצ'ן?

ראכלין: לא זוכר. חלק מהדוח הזה הוא חסוי. אני הכי כנה.

עו"ד חדד: מציג את הדוח לעד. אתה עברת סיווג ביטחוני לפני שחקרת את פרדו

ראכלין: סיווג של היחידה

עו"ד חדד: צריך סיווג בטחוני של יחידה

ראכלין: אם מבקשים ממך לחקור אז יש לך סיווג

עו"ד חדד: יודע למה הייתה שאלת ויזה של מילצ'ן, אין פעולה בתיק שעשיתם מתוכנית "עובדה"

ראכלין: ראיתי את התוכנית "עובדה"

עו"ד חדד: אין מזכר על התוכנית, אין כלום, גם כתב אישום לא מדבר על התוכנית "עובדה"

ראכלין: לא רלבנטי

עו"ד חדד: לא חקרתם תיק, חקרתם אדם

ראכלין: בקונספט בו זה נעשה, לא היה צריך להיעשות

עו"ד חדד: אם היה היבט ביטחוני הקשור לתרומת מילצ'ן למדינה, ובגלל זה נתניהו היה צריך לעשות פעולה מסוימת מבחינתך זה לא רלבנטי

ראכלין: אם היה ידוע ליועץ המשפטי, אבל לא היה ידוע.

עו"ד חדד: כמה סיגרים קיבל נתניהו ממילצ'ן?

ראכלין: מה שכתוב בכתב האישום.

עו"ד חדד: אפילו התביעה לא חושבת כך. כשהלכתם לפרדו, ראש המוסד לשעבר, העבר הביטחוני של מילצ'ן היה רלבנטי?  

ראכלין: קשה לענות על כך. לא יודע מה חסוי ומה לא, אז לא יודע. אם אגיד כן וזה חסוי. יש חיסיון של השר. 

עו"ד חדד: אני לא שואל על תוכן

ראכלין: תן לראות את הדוח

עו"ד חדד: לא אתן את הדוח. בעקבות "עובדה" בדקתם מי דובר אמת ומי לא

ראכלין: לא

עו"ד חדד: בדקתם איזה צונאמי היה למילצ'ן וגרם לו נזק מול רשויות אמריקה?

ראכלין: אמר זאת, אנחנו לא בדקנו

עו"ד חדד: הנושאים היו צריכים סיווג בטחוני אתם מגיעים לפרדו ביום 7/8/2017, מגיעים שלושה, מומי, דני יופה ואתה.

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: למה לא זימנתם את פרדו 

ראכלין: מומי חשש

עו"ד חדד: נסעתם למשרד שלו בהרצליה למרות שלא היה ראש מוסד

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: פגשתם אותו ודיברתם אתו שלושתכם יש רק נקודות של התשאול

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: למה לא מילאת טופס מסודר

ראכלין: החלטה של מומי. תשאל אותו

עו"ד חדד: אין חתימה של פרדו על הדוח

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: לא ביקשתם לוודא איתו?

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: יש מזכר בכתב יד / מחשב

ראכלין: זוכר

עו"ד חדד: אתה זוכר אם רשמת נקודות תוך כדי שיחה או מישהו אחר רשם

ראכלין: רק אני

עו"ד חדד: זוכר נקודות?

ראכלין: רשמתי בטוח, כי זיכרון אין לי. זיכרון ברמות כאלה אני מדבר. היינו שם שעה, שעה וחצי אני מעריך

עו"ד חדד: למחרת כתבת דוח משלים.

ראכלין: כן

עו"ד חדד: תסביר דינמיקה  – יש דוח ראשון  מיום 7/8  או 8/8 2017 – אתה מכין דוח, נקודות שלך. יום חולף פתאום אנו רואים שיש עוד דוח. המשך של דוח תשאול של פרדו, להלן נקודות נוספות שעלו בתשאול. אז איך יש לנו דוח חלקי ועוד דוח?

ראכלין: דוח ראשון שהוכן היה דוח שהוכן לתיק עצמו. היו עוד נקודות שעלו מהשיחות שהיו תחת חסיון. לכן יש דוח שני. כנראה בישיבת החיסיון הוחלט שסעיפים מסוימים ניתנים לגילוי

עו"ד חדד: קיבלת הנחיה – נוסח אחד – שההגנה תראה ונוסח שני – חסיון

ראכלין: כן. 

עו"ד חדד: פיצלת דוח לשני מסמכים. לא כתוב נקודות נוספות ולא כתוב כלום

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: יש דוח מפוצל שאתה אומר שכתבת סימולטנית

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: כאן יש תוכן של דברים אחרים.

ראכלין: כן

עו"ד חדד: האם כתוב בדוח הראשון שיש דוח נוסף?

ראכלין: לא

עו"ד חדד: כתבת שתי הדוחות סימולטנית?

ראכלין: כן. 

עו"ד חדד: אחד להגנה ואחד חסוי

ראכלין: כן

עו"ד חדד: מדוח ההגנה אי אפשר לראות שיש עוד דוח, בזמן אמת לא ידעת שהפרקליטות יום אחד תביא דוח חסוי

ראכלין: מנסה להתווכח.

עו"ד חדד: אתה לא עברת סיווג בטחוני לחקירה זו

ראכלין: לא.

עו"ד חדד: לפי דוח משלים אנו רואים שכתוב בו שמבחינתו של פרדו מילצ'ן היה סייען של המוסד. למה לא שאלתם איזה פעולות עשה? 

ראכלין: זה רלבנטי? לדעתי לא רלבנטי

מילצ'ן: תרומה של מילצ'ן וסכנה שלו עם אמריקה לא רלבנטי לתיק?

ראכלין: לא

עו"ד חדד: לשם תיחזוק הקשר, יש לנו סייען פעיל, ראש המוסד בעצמו מתחזק את מילצ'ן כסייען של המוסד, נפגש פעם פעמיים בשנה במשך 40 דקות כל פעם

ראכלין: פרדו אמר שזה לא חריג

עו"ד חדד: עומק הסכמה של מילצ'ן לא רלבנטי?

ראכלין: לא

עו"ד חדד: אומר ראש המוסד שיש ארכיב ואפשר לראות דברים שמילצ'ן עשה בעניין נכון?

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: לא הלכתם לארכיב

ראכלין: לא שאלתי על דברים אלה

עו"ד חדד: אתה יודע מה ראש הממשלה עשה בעניין הוויזה? בדקת עם שפירו?

ראכלין: יש רישום מפורש

עו"ד חדד: אתה בדקת שבמסיבת פרידה של פרדו מילצ'ן היה

ראכלין: לא זוכר

עו"ד חדד: יש פה המון חלקים עם חיסיון. אתה יודע מה הסיווג הביטחוני?

ראכלין: של  היחידה / משטרה

עו"ד חדד: אתם מדברם על ראש המוסד יוסי כהן, למה היה חשוב לך לכתוב זאת? 

ראכלין: לא זוכר.

עו"ד חדד: אם היו לנו דוח הודעה היינו רואים שאלה ותשובה. עכשיו לא ניתן לדעת למה יוסי כהן עלה פה וזה מסמך נפרד

ראכלין: נכון

עו"ד חדד: יש פה  סעיף 15 – לא מקריא – למה זה רלבנטי? מבקש גם לא להקריא בקול.  למה שאלתם אותו על דברים אלה?

ראכלין: שניווט זה היה מומי. אני לא יודע. 

עו"ד חדד: תראה כמה שאלות אתם שואלים. אינסוף שאלות. למה? 

ראכלין: מומי מצא נכון לשאול השאלות

עו"ד חדד: קיבלתם רשות?

ראכלין: תשאל את מומי

עו"ד חדד: התשובה היא לא.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »