יומן הבוקר
החוקרים עידן אדירם ומומי משולם (צילום: אלי ציפורי)
זה קורה בפעם הראשונה במשפט נתניהו: חוקר המשטרה עידן אדירם שעבד תחת מומי משולם, ראש צוות חקירת/תפירת תיק 1000 ו-2000 - אומר בפועל שמשולם לא דובר אמת. חוקרים את החוקרים❗

התרגלנו כבר לראות את גלגולי האחריות בין השוטרים לבין עצמם או בין שוטרים לפרקליטים – אבל זה קורה בפעם הראשונה.

***

עו"ד חדד: בדיון קודם דיברנו על המסמכים שהדס הביאה בחניונים. אתה אמרת שבניגוד למה שכתוב שהיוזמה היא שלכם, אתם קראתם לה, אתם דרשתם – היוזמה הייתה של הדס. אתה חקרת את הדס ביום 5/12

אדירם: נכון

עו"ד חדד: לא תיאמת אותה שתביא את המסמכים? זה היה מומי

אדירם: לא. אני תיאמתי לבקשתו של מומי

עו"ד חדד: אתה סיפרת בחקירה שמומי דיבר איתה הוא אמר לך רק לתאם את המקומות

אדירם: היא אמרה לו שהיא תביא את המסמכים. הוא ביקש ממני לתאם מקום ושעה כי אני גר בהרצליה

עו"ד חדד: אתה אומר שהיא אמרה לו שהיא תמסור מסמכים

אדירם: כן

עו"ד חדד: שיחה זו לא שמעת. אין לנו מזכר.

אדירם: נכון

עו"ד חדד: חקירות הדס, מומי בכלל לא חוקר אותה

אדירם: מי שחוקר אותה זה אני ודני יופה

עו"ד חדד: אבל לא מומי

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אין לנו מזכר מה גרם לה להביא מסמכים למומי

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אתה לא מכיר את השיחה ביניהם

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אנו יודעים שכתוב "לדרישתכם" ו"לבקשתכם".

אדירם: נכון

עו"ד חדד: נתת את המסמכים למומי

אדירם: כן

עו"ד חדד: למה מומי לא שאל למה כתוב "לבקשתכם"

אדירם: פעם ראשונה שראיתי את מה שכתבה, שאלתי אותה בו במקום בחניון למה את כותבת, אמרה כך בועז אמר לי

עו"ד חדד: אתה שאלת למה יש פתק כזה

אדירם: כן, שאלתי למה כתוב "על פי הודעתכם ובקשתכם", אמרה בועז אמרה לי לרשום כך

עו"ד חדד: לא אמרה לך שזה שקרי?

אדירם: בשום שלב לא אמרה

עו"ד חדד: הראיתי לך שגם בהודעה מיום 13/12 עם דני יופה, והראיתי לך שהיא אומרת שזה "לבקשתכם" אמרת לי תשמע זה במרכאות, לך תצפה בזה. אז אין לצפות, זה יש רק לשמוע. ביחידה אתה האיש הטכני

אדירם: ממש לא

עו"ד חדד: כך אמרו לי אנשים שמכירים אותך

אדירם: ממש לא

עו"ד חדד: "לבקשתכם" החלטת שזה כאילו בשקר.

אדירם: דני אמר לבקשתכם ויש מרכאות

עו"ד חדד: דני יופה לא מתקן אותה ?

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: מה ששומעים זה מה שיש, בלי מרכאות.

עו"ד חדד: הוא רק חוזר על המילה לבקשתכם. אין מרכאות ואין כלום.

אדירם: נכון.

עו"ד חדד: האם מישהו אמר לך משהו שקשור לשיחה הזו ולמה אין לה תיוג?

אדירם: לא. שמעתי מהדס על עו"ד בן צור. לא דיברתי איתו כי זה לא בגזרתי. ידעתי שהוא מייצג את הדס וארנון.

עו"ד חדד: מבקש לחזור לקשר עם הדס במהלך החקירות, הקשר הלא פורמלי, הקשר המוסתר, הלא מתועד. אני שאלתי את הדס אם הייתה בקשר מחוץ לחדרי החקירות. והיא אמרה את הדברים הבאים: האם היית בקשר עם החוקרים, האם את זוכרת עוד דברים? אמרה "אמרתי שאמרו שאני אנסה לשכנע את פאקר להגיע לארץ".

אדירם: רציתי ממנה פרטים של מוריס העוזר שלו בידיעת מומי כדי לדעת אם עתיד להגיע לארץ כן /לא אם ייחקר בארץ או בחו"ל.

עו"ד חדד: האם אתה ביקשת מהדס לשכנע את פאקר? האם זה המזכר עליו דיברת? 

אדירם: יש מזכר על זה. יש עוד מזכר שבו אני כתבתי למוריס. נכון שזה המזכר. זה לא מה שאנו מדברים עליו עכשיו, לפי מה שאני רואה לא ביקשתי מהדס לשכנע את פאקר. אם היה דבר כזה, זה היה בהנחיה של פאקר.

עו"ד חדד: זה אירוע חריג?

אדירם: לא יודע. מדובר בעוזרת של מילצ'ן ופאקר. שנמצאת בקשר רציף מולם. על מנת ליצור קשר עם דמות כזו נשמע לי הגיוני שמומי אומר לי תיצור קשר עם הדס לתכנן הגעה של פאקר או משהו כזה

אדירם: אני לא זוכר מצב שאני ביקשתי ממנה לשכנע אותו. לא יודע מה זה לשכנע, לגרום לו לבוא. אם מומי אמר לי להגיד לה לשכנע אז אני יכול להעביר מסר כזה.

עו"ד חדד: מומי אולי יגיד לך שאתה תגיד לה לשכנע את פאקר לבוא.

אדירם: יכול להיות דבר כזה. אני לא זוכר. לא הייתי מפרט את הדרך תעשי איקס כדי לגרום לו לעשות וויי, אולי אני יכול להעביר מסר מהמפקד שלי. לא ביוזמתי.

עו"ד חדד: זה להפעיל עדה

אדירם: לא, לא יודע מה זה המושג מפעיל. אני קצין חקירות, אני מכיר נושא של תורת הפעלה בתחום מודיעין. אני לא איש מודיעין.

עו"ד חדד: "אמרתי שאנסה לשכנע את פאקר להגיע לארץ", אומרת דני ועידן שאיתם היא דיברה. אין מזכר על זה?

אדירם: אין מזכר.  

עו"ד חדד: הדס אומרת, עידן מבקש ממני להמשיך לדבר עם ג'יימס פאקר זה כבר משהו מאוד ספציפי, להמשיך לדבר עם ג'יימס. אמרה שמשחקת באש, כועס עלי, כאילו שאני בצד שלכם…

אדירם: זוכר את הדברים, אמרתי לה תגידי למומי. מומי הוא זה שביקש ממני לדבר אתך.

עו"ד חדד: מתי התחיל האירוע הזה?

אדירם: אין מזכר

עו"ד חדד: תקופה מסוימת לנסות להביא את פאקר לארץ, לשכנע אותו לבוא. היא אמרה לו שיהיה לו חסינות, לא יקרה לו שום דבר. העברתם מסרים מאוד לא שגרתיים באמצעות עד אחד לעד אחר

אדירם: אין לי סמכות להעביר, נשמע לי לא הגיוני. אבל יכול להיות שהמפקדים שלי העבירו איזה שהוא מסר.

עו"ד חדד: ביום 13/12 אני חוזר אחורה. מתי מומי דיבר עם הדס?

אדירם: לא זוכר

עו"ד חדד: עידן אמר לי "תני לו עוד יום" זה אתה. מה ההוראה הזו?

אדירם: תשאל את הדס. אני לא זוכר דבר כזה.

עו"ד חדד: זו הפעלה מאוד מדוייקת

אדירם: אין פה שום הפעלה

עו"ד חדד: אומרת שאמרת לה הוראות מאוד מדוייקות, "תני לו עוד יום" תמתיני, תתקשרי פה, תתקשרי שם.

אדירם: אני לא הפעלתי. לא מכיר את העולם של ההפעלה. כל מה שעשיתי כאשר דיברתי איתה, היה בהנחיית מומי. איני זוכר את הדברים שהדס מציינת כאן. יכול להיות שמומי אמר לי להגיד לה משפט מסויים. אין לי סמכות להחליט בדברים קטנים / גדולים.

עו"ד חדד: אין לנו שום מזכר בנושא הזה

אדירם: נכון, אין מזכר.

השופט בר-עם: הנחיות ממומי יש מזכר?

אדירם: יכול להיות מצב שקיבלתי הנחייה ממומי ועדין לא נרשם מזכר.

עו"ד חדד: או שזו יוזמה שלך או מומי, או הדס אומרת דבר שלא קרה

אדירם: או הנחיה של מומי ללא מזכר, או מומי אמר משהו ולא כתב מזכר

עו"ד חדד: אני מדבר עליך.

אדירם: ייתכן מצב שהנחיה שקיבלתי ממומי לא כתבתי מזכר לכן אין מזכר

עו"ד חדד: או שפעלת ללא מזכר, או שלא אמרת דברים להדס קליין?

אדירם: נכון. אני לא זוכר שאמרתי דברים להדס. אין לי שיקול דעת לעשות או מה לומר לעדה.

עו"ד חדד: אתה זוכר עוד שיחות?

אדירם: לא זכור לי

עו"ד חדד: עוד שיחה ששמענו מחקירה נגדית של הדס מיום 18/7 אומרת שזוכרת שיחה, ותאריך שהתקשרו לשאול על הבית בקיסריה. פעם אחת עידן ופעם דני דיבר איתי. אתה זוכר?

אדירם: לא. אבל בהחלט אפשרי, נכון שאין מזכר.

עו"ד חדד: בשונה ממומי אתה כן מתעד

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אתה כותב "עשיתי" "פניתי" אתה לא אדם שמזלזל בעשייה. לוקח דברים מאוד ברצינות

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אולי קיבלת הנחייה לא לרשום מזכר?

אדירם: אגב, נזכרתי בשם העדה שלא זכרתי פעם שעברה… נכון שאני בדרך כלל כותב מזכרים.

עו"ד חדד: כאן כלום. תקופה בחושך

אדירם: איני זוכר שיחה ביני לבין הדס לגבי בית בקיסריה. זו הייתה סוגיה אחת מיני רבות בתיק. שיחה כזו לא הייתי עושה על דעת עצמי

עו"ד חדד: אם שלחו אותך לבדוק פרטים אתה חייב לתעד

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אז אולי השיחה לא הייתה

אדירם: יכול להיות, איני זוכר שמישהו הנחה אותי לגבי זה. מעולם לא קיבלתי הנחיה מאף אחד מהמפקדים שלי לא לרשום מזכר. לא חושב שרשמתי מזכר ומישהו "שכח אותו"

עו"ד חדד: מילצ'ן נחקר בדצמבר 3 פעמים. לא יודע מי הזמין אותו לחקירה. הזמנה דרך הדס?

אדירם: לא זוכר.

עו"ד חדד: בן צור לא זכה לשיחת טלפון

אדירם: יש מצבים שאנו מתקשרים לנחקר או לעורך הדין שלו, לא יודע למה התקשרו להדס. איני זוכר את חקירת מילצ'ן.

עו"ד חדד: אחר כך חוקרים את מילצ'ן בלוס אנג'לס

אדירם: מומי יצא לשם, אני לא יצאתי לשם. גם לא הייתי בלונדון.  הייתי בחיקור דין הראשון של שניים, בניו יורק. לארי אריסון ופול מארינלי היה בסן פרנסיסקו, אני חושב שזה היה מישהו, לא זוכר שמות, יש חיקור דין. ראשון, הייתי עם דני יופה בחיקור דין בניו יורק. שני הייתי בגרמניה, ופעם שלישית בוועידה בסן פרנסיסקו, גביתי מפול ולארי אריסון

אדירם: איני יודע למה תיאמנו את השיחה עם הדס, לא השתתפתי בישיבות על מילצ'ן.

עו"ד חדד: חיקור דין זה מאוד יקר

אדירם: נכון

אדירם: יש שאיפה לשאול את כל השאלות מבחינת יעילות, אתה כבר שם

עו"ד חדד: טסים הרבה אנשים ללוס אנג'לס, לא טיסה קרובה. השאיפה למצות חקירה אם נמצאים שם.

אדירם: הגיוני

עו"ד חדד: למה למרות שתיאמנו 3 ימי חקירה לקחו חוקר אחד?

אדירם: לא יודע.

עו"ד חדד: הדס מעולם לא היית בבית של מילצ'ן בלוס אנג'לס, למה היא טסה ללוס אנג'לס גם?

אדירם: לא ידוע לי. אתה מחדש לי הרבה. לא הייתי בקיא בתחום הזה. אם אתה בחיקור דין אתה תהיה בישיבה לקראת הכנות. לא הייתי כי לא הייתי מעורב

עו"ד חדד: מילצ'ן, היה בלונדון וגם הדס הייתה בחקירה הזו?

אדירם: לא ידוע לי

עו"ד חדד: אתה מכיר שיחה עם הדס לבין מומי בזמן שהיה בחו"ל או בכלל, אמרה לו שמילצ'ן, אמר שבניגוד למה שאמרה הדס בחקירה שמילצ'ן לא קיבל מתנות – אמנדה אישרה את המתנות

אדירם: לא יודע

עו"ד חדד: הדס מספרת שהתקשרה ביום הראשון לחקירה בלוס אנג'לס למומי ואמרה לו תשמע למרות שאני חושבת שזה לא נכון מה שמילצ'ן אמר לי, הוא דיבר עם אמנדה והם נזכרו שכן היו מתנות. האם שמעת ממומי משהו?

אדירם: ממש לא

עו"ד חדד: למה לא כתב על זה זכ"ד

אדירם: אין לי מושג. לא מכיר הנתונים

עו"ד חדד: לאורך כל החקירה, מישהו עדכן אותך שהדס סיפרה שמילצ'ן רצה לספר שהיו מתנות הדדיות?

אדירם: לא זכור לי דבר כזה

עו"ד חדד: הדס הייתה בקשר עם פאקר כל התקופה? זה אתה יודע

אדירם: כן

עו"ד חדד: למה דיברת בטלפון עם הדס?

אדירם: דבר הראשון שעולה לי לראש זה הנחייה ממומי. זה מובן מאליו מבחינתי. לכן לא כתבתי.

עו"ד חדד: למה אתה מתקשר אליה פתאום?

אדירם: אני משער שקיבלתי הנחייה ממומי ליצור איתה קשר. התקשרתי וקיבלתי הפרטים המצויינים במזכר. אני לא יודע למה מומי אמר לי ליצור איתה קשר. לא יודע למה התקשרתי אליה. קיבלתי הנחיה להתקשר אליה. לא זוכר מה הייתה הנחיה של מומי. ביצעתי שיחה. כל הפרטים נרשמו. לא זוכר למה התקשרתי, נכון שזה לא כתוב במזכר

עו"ד חדד: אתה מתקשר אליה, היא באה ומספרת לך משהו אחר שאותו אתה מתעד

אדירם: נכון

עו"ד חדד: ידעת זאת מראש?

אדירם: לא

עו"ד חדד: היא מספרת שהיא טסה ללונדון עם בן צור לפגוש את פאקר?

אדירם: רשמתי הדברים כפי שמסרה

עו"ד חדד: אלמלא היית מספרת לך את האירוע הזה לא היית רושם מזכר

אדירם: לא. הייתי רושם מזכר בכל מקרה. גם אם הייתה אומרת "אין לי מה לחדש"

עו"ד חדד: היו עוד שיחות עם קליין?

אדירם: לא זוכר שהיו שיחות ללא מזכר, לא זכור לי שיחות גם פרונטליות של כתבתי זיכרון דברים.

עו"ד חדד: היא מספרת לך על הטיסה ללונדון

אדירם: כן

עו"ד חדד: זו היתה יוזמה שלה / שלך?

אדירם: לא זוכר שאני מנסה לדובב או לשאול שאלות הקשורות לתעסוקה שלה מול מילצין / פאקר. איני זוכר מה קדם למה. זוכר שכל ההתקשרויות הללו, במיוחד זו, היא בעקבות הנחיה ממומי, נכון שלא ידעתי על פאקר לפני השיחה

עו"ד חדד: הדס מספרת לך שטסה ביום שבת לפגוש את פאקר בלונדון. היא ובן צור טסו ביום 10/6. מספרת שביום 26/6 שהיא הבחינה בצילום פפארצ'י של פאקר על יאכטה, למה מספרת לך?

אדירם: לא שאלתי. זה פרטים שמסרה מרצונה.

עו"ד חדד: היא אומרת שאתה אמרת לה לנסות לשכנע את פאקר להגיע ארצה. כאן מספרת לך על זה שהיא ראתה אותה באינטרנט ביוני בבורה בורה זה דבר שקורה, היא מספרת?

אדירם: היא. לא זוכר מה קדם למה. מה שמסרה כך רשמתי

עו"ד חדד: נתנה לך מודיעין איפה פאקר נמצא

אדירם: אני לא איש מודיעין אבל היא מוסרת מידע, נכון שזה לא ביוזמתי

עו"ד חדד: אני אומר לך שכן ביקשת ממנה. הייתה בקשה לעדכן אותך. יש פרטים… גם אמרה מיוזמתה?

אדירם: התקשרות ביני לבינה הייתה בהנחיה של מומי. לכן יש מזכר, היא מסרה את הפרטים הבאים.

עו"ד חדד: סיפור על יאכטה זה בעקבות שאלה שלך?

אדירם: אולי מישהו אחר ביקש ממנה מידע. אולי מומי אני מאמין. היא מוסרת לי את המידע שהיא התבקשה, יכול להיות על ידי מומי . נכון שמסרה את הפרטים אני מאמין שקדם לכך משהו. זה מתחבר לדברים על בורה בורה. מעבר לזה לא יודע.

עו"ד חדד: מי ביקש ממנה?

אדירם: רק משער שזה מומי

עו"ד חדד: זה כדי לנסות לתאם איתם חקירה של פאקר?

אדירם: כן

עו"ד חדד: ראינו מזכר שאתה שולח למוריס (העוזר של פאקר בזמנו), הוא לא עו"ד?

אדירם: לא יודע.

עו"ד חדד: מוריס עוזרו של פאקר, הוא עוזר ולא עורך דין

אדירם: יודע שהוא עוזר

עו"ד חדד: גיא הוא עו"ד שלו?

אדירם: לא זוכר. אבל בסדר גמור.

עו"ד חדד: כך זאת כנתון.  

אתה כן שולח הודעת ווצאפ למוריס העוזר?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אתה לא שולח הודעה לעורך דינו?

אדירם: לא זכור לי, אני זוכר שהודעה למוריס הייתה בהנחיית מומי

עו"ד חדד: למה העוזר זכה בוחצאפ ועורך הדין לא זכה?

אדירם: עוזר יותר זמין אולי.  

עו"ד חדד: אולי כי הוא לא עו"ד

אדירם: לא רואה בעיה בין עוזר לעו"ד

עו"ד חדד: מספרת הדס בשיחה שהיא הגיעה לאנגליה ורצתה לשבת לבד עם פאקר שגיא לא שם.

אדירם: לא זוכר

עו"ד חדד: הדס ביקשה לשוחח בפרטיות עם פאקר וגיא סירב לכך. הטיפ שקיבלתם מהדס זה לפנות למוריס ולא לגיא?

אדירם: לא זוכר טיפ כזה.

עו"ד חדד: אנו רואים הודעה אחת.

אדירם: לא זכרתי, אבל כן. אני רשמתי, זאת אומרת שאז ידעתי על הדברים

עו"ד חדד: אתה מנסה לתפוס את פאקר בווצאפ,  

אדירם: נכון שפניתי לאיאן ולא לגיא. אני אישית לא פניתי לאחרים.

עו"ד חדד: ניסית לדבר עם הדס כדי להגיע לפאקר?

אדירם: לא זוכר שיחות בנושא זה או אחר עם הדס

עו"ד חדד: אתה בספטמבר 2017 חקרת בתיק אלף הישן תיק 2000 ותיק מעונות

אדירם: כן

עו"ד חדד: ספטמבר 2017 אתה חקרת את בועז אסייג ונהגים נוספים.

אדירם: זוכר שחקרתי נהגים. לא זוכר שמות

עו"ד חדד: בתיק יש הודעות שלהם מדצמבר.  

אדירם: כן

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד לי למה הזמנת אותו?

אדירם: נתבקשתי לזמן אותו. או מומי או דני

עו"ד חדד: על מה חקרת?

אדירם: זה היה על תיק אלף אני חושב, אולי סיגרים. מבקש לראות העדות

עו"ד חדד: אין לנו הודעה שלו מספטמבר, יש לנו מדצמבר.

אדירם: איני זוכר משהו חריג פה. לא ידוע לי על כך. לא זוכר אם היתה סיבה שהזמנתי אותו ליום 4.9 וגביתי ביום אחר.

עו"ד חדד: יעקב לוי – זימון. למה יעקב לוי זומן?

אדירם: הנחייה של דני או מומי

עו"ד חדד: אין לנו חקירה שלו מחודש ספטמבר?

אדירם: איני זוכר משהו חריג. אם זימנתי למחרת, אולי רשום בהמשך

עו"ד חדד: אם יש הודעה ויש עוד הודעה אז רושמים  "בהמשך ל .."

אדירם: כן, אולי רוצה להוסיף משהו נוסף מעבר. נשמע לי הגיוני שנחקר בתיק. אם אני זימנתי אולי מישהו אחר חקר. אבל אני זוכר שגביתי הודעות מנהגים

עו"ד חדד: אולי זימנת וחקרת בתיק המעונות?

אדירם: לא.

עו"ד חדד: מבקש להציג מזכר מיום 31/10/17  – אתה ערכת. רואים שאול אלוביץ', הנדון: תיק אלף. חיפשת את אלוביץ'?

אדירם: כן

עו"ד חדד: מי ביקש ממך לחפש את מר אלוביץ'?

אדירם: מומי משולם

עו"ד חדד: למה?

אדירם: איני זוכר כרגע

עו"ד חדד: אנו טוענים שיש לכם אישור לחקור דבר אחד ואתם חוקרים גם דבר אחר עד שמגיעים חומרים והולכים ליועץ ומבקשים ממנו הסכמה. אני רואה בתיק אלף מזכר "שאול אלוביץ'" אתר וואלה" למה ביקשו ממך להכין?

אדירם: לא יודע למה מומי ביקש. לא יודע אם היה אישור / לא היה. מומי נתן הנחייה (לא היה אישור יועמ"ש בזמנו לחקור את נתניהו).

עו"ד חדד: נכון שאנו רואים מזכר על תיק אלף

אדירם: לחפש דברים על תיק אלוביץ'. לא הסבירו למה. ביקשו שאבדוק מפגשים בין אלוביץ' לראש הממשלה לא יודע איך אלה קשורים לתיק אלף

עו"ד חדד: אתה פה חיפשת בתיק המעונות מועדים ופגישות בין אלוביץ' לנתניהו. אתה זוכר איפה זה התכתב עם התיק?

אדירם: לא

עו"ד חדד: מה הקשר בין תיק מעונות לאלף?

אדירם: לא יודע

עו"ד חדד: אם היה לך צו הרחבה לחפש דברים על תיק אלף או אחרים. עניינים הקשורים לשאול בחומר שהיה בתיק המעונות

אדירם: אני משער שכן

עו"ד חדד: אני אומר לך שאין צו הרחבה

אדירם: אני לא מכיר צו הרחבה 

עו"ד חדד: אתה מכיר הכללים על תיק אחד בקשר לתיק שני על צו הרחבה

אדירם: נכון

עו"ד חדד: המפקדים יודעים אם יש?

אדירם: בוודאות יודעים

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד – איפה זה נשמר? תיק מעונות 2015, 2016 אתה מחפש ב-2017 איפה זה נשמר?

אדירם: לא זוכר. אבל מיצוי ראיות בלהב יצר עותק שבו אפשר לעיין בחומרים שנתפסו בתיק המעונות

עו"ד חדד: אין לנו מזכר המתעד דבר כזה. שאתה מקבל עותק או דיסק

אדירם: איני זוכר ממי קיבלתי. לא יודע אם יש כזה

עו"ד חדד: כתוב "קיבלתי" אתה חיפשת מועדים

אדירם: לא חיפשתי מועדים. הממצאים שראיתי שבמשך השנים הם נפגשו 8 פעמים.

עו"ד חדד: אתה אומר פה "עיינתי ביומן וחיפשתי המועדים בהם נפגשו שאול ונתניהו" זה מה שכתוב

אדירם: נכון מאוד

עו"ד חדד: אתה לא יודע להגיד למה זה חשוב?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: העברת את הנייר למומי. היה עוד מישהו שעדכנת אותו?

אדירם: אולי את דני גם. אבל המזכר היה ממוען למומי.

עו"ד חדד: נושא אחר, פגשת את טאטא ב-2017

אדירם: רואה דוח תשאול שאני ערכתי

עו"ד חדד: אתה זוכר את הדברים?

אדירם: זוכר שנסעתי עם מומי למלון בתל אביב, בקומה במלון בתל אביב. יש חדר דיונים. שם נפגשנו אם טאטא. הלכתי לשם לבקשתו של מומי, לא יודע איך תואמה הפגישה. ידעתי שבאותו יום שיקבל אותנו אלך עם מומי. אני לא זוכר שאני תיאמתי פגישה.

עו"ד חדד: תיאמתם עם הדס?

אדירם: לא זוכר דבר כזה

עו"ד חדד: אין מזכר?

אדירם: לא זוכר שתיאמתי. לא זוכר מי תיאם

עו"ד חדד: זה לא דבר שאמור להיות בתיק. לא צריך להיות מזכר?

אדירם: יש דוח תשאול. צריך להיות מזכר.

עו"ד חדד: איך ידעתם שטאטא בישראל במלון?

אדירם: לא יכול לענות.

עו"ד חדד: כמה זמן מראש ידעתם? מעכשיו לעכשיו

אדירם: היו מצבים שאתה שומע בבוקר שאחר הצהריים אתה צריך לגבות. חוזרים מחיפוש ואומרים לך תיכנס. איני זוכר . במקרה הזה לא זוכר

עו"ד חדד: התכוננת לפגישה עם טאטא?

אדירם: ערכתי סקירה לבקשת מומי על תאגידי טאטא, קשרים שלו עם מילצ'ן, קשרים אישיים ועסקיים

עו"ד חדד: היה לך זמן לפני?

אדירם: הסקירה היא בלי שום קשר לאירוע

עו"ד חדד: מי ביקש שהפגישה תהיה במלון ולא בלהב

עו"ד חדד: אדירם: טאטא או מי מטעמו. אני לא יודע. לא זוכר אם שאלתי את מומי. הפגישה לא הייתה ארוכה. זה היה בזמן מוגבל. טאטא היה צריך באותו ערב לחזור להודו

עו"ד חדד: בפגישה היו עוד אנשים?

אדירם: בהתחלה כאשר הגענו קיבל אותנו מישהו מהצוות שלו. זוכר אדם אחד, ישבתי עם מומי לבד וטאטא. בטוח. דוח תשאול ממצא על פי מיטב זיכרוני. מומי גם עבר עליו, הוא גם נכח. אם היה משהו שצריך להוסיף היינו מוסיפים. העלינו על הכתב את כל הדברים שהוא מסר ושאלות שהוא נשאל. הוא לא סתם עונה.

עו"ד חדד: מה שכתוב זה נכון? כתוב "עיקרי הדברים"

אדירם: זה בחירה במילים שבחרתי.

עו"ד חדד: אם כתוב להלן עיקריה של השיחה, זה אומר שזה רק עיקרי הדברים

אדירם: מבחינתי זה תיעוד מלא

עו"ד חדד: כתוב "עיקריה"

השופט עודד שחם. נשאל כבר. להתקדם

עו"ד חדד: לא כתוב שאלה תשובה. בניגוד למה שאמרנו

אדירם: אין בדוח תשאול שאלה תשובה אף פעם

עו"ד חדד: אתה לא חושב שחשוב יום אחד להגנה / לתביעה, מי אמר מה? מי שאל? מי ענה? למה נתנו תשובות כך? למה אחרת? דינמיקה חשובה נכון?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: מי הנחה אותך כך?

אדירם: מי שהנחה אותי, מומי וגם מפקדים לפני מומי, אתה יכול לבדוק במקרים אחרים.

עו"ד חדד: גם פה אין. גם באחרים אין.

אדירם: לא חקרתי הקלטה עם הדס. כי לא היה זמין באותו יום. קיבלתי אישור לתאם בלי תיעוד.

עו"ד חדד: זה שלא היה מכשיר הקלטה פנוי, אני לא מסכים (זה בנוגע לחקירת הדס קליין הראשונה והשנייה שלא תועדו), לא חושב שאתה רציני.

אדירם: אני הייתי הכי רציני. נכון שזה היה באנגלית הדוח תשאול. היה תרגום של עיקרי הדברים שנאמרו.  

עו"ד חדד: תוך כדי אתה עושה נקודות בכתב יד?

אדירם: לא

עו"ד חדד: אתה שומע וחוזר למשרד וכותב עיקרי הדברים? (חוזרים לתשאול של טאטא).

אדירם: נכון

עו"ד חדד: יש דוח תשאול, שומע שיחה,

אדירם: זה מה שעשיתי במקרה הזה.

עו"ד חדד: שני עמודים. לא רשום מתי הסתיימה, כמה זמן ערכה,

אדירם: לא כתוב

עו"ד חדד: לא כתוב מתי התחילה, רק מתי הגעתם. לא כתוב מתי הסתיימה

אדירם: נכון

עו"ד חדד: כמובן טאטא לא עבר על הדברים?

אדירם: נכון מאוד

עו"ד חדד: למה לא להקליט?

אדירם: אין לי תשובה. לא קיבלתי הנחייה להביא מכשיר.

עו"ד חדד: תמיר פרדו לא מוקלט, גם הדס קליין.

השופט שחם: הוא לא יודע

עו"ד חדד: למה לא גבית הודעה מסודרת?

אדירם: לא יודע

השופט משה בר-עם: זה דוח תשאול כי זה נעשה מחוץ ללהב ?

אדירם: יש הודעה יותר מפורטת. יש הערת חוקר.

עו"ד חדד: אולי כתבת דברים לא מדויקיים? טעויות יש לכולם. מנגנון בדיקה לא קיים בדוח תשאול?

אדירם: לא קיים בדוח תשאול. לפעמים יש גם הודעה חתומה וגם דוח תשאול.

עו"ד חדד: במקרה שלנו אין מוקלט יש רק דוח תשאול. יש זיכרון שממנו כתבת. טאטא סיפר על ביטחון למדינת ישראל?

אדירם: לא זוכר אם זה היה ממנו או מידע אודותיו. אני מכיר את הסיפור אודות מיזמי ביטחון שרצה לקדם עם מילצ'ן.

עו"ד חדד: אתה מערבב.

אדירם: יש דבר כזה. גם ארנון אמר זאת. יש מיזם ביטחון.

עו"ד חדד: אתה מערבב בין כמה דברים.

עו"ד חדד: אתה יודע על תרומה ביטחונית של טאטא למדינת ישראל?

אדירם: לא יודע על כך. לא יודע ביטחוני. כלכלי כן יודע, מיזם תעלת הימים (העד פשוט מחרטט מחוסר הבנה).

עו"ד חדד: איזה תעלת ימים?

אדירם: שאלת עניתי

עו"ד חדד: איך מופיע בדוח התשאול תעלת ימים? זו פעם ראשונה שאנו שומעים פה על זה

עו"ד חדד: מה שכתוב זה מה שהיה. יש גם מידע גלוי, תעיין ותראה אזכור של תעלת ימים.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: זה לא מופיע בראיון עד, תענה על תשאול

אדירם: אני עומד אחרי הדוח תשאול

השופטת פרידמן-פלדמן: יש משהו שדיברתם שלא כתבתם?

אדירם: לא זוכר. אם היה הייתי מעלה. גם דוח התשאול מי שעבר עליו בזמן אמת זה מומי. לא עולה בדעתי שמומי מחק דברים מדוח תשאול.

עו"ד חדד: הוא מחביא בהערות שוליים

אדירם: לא נראה לי שמחביא, לא זוכר שהייתה הקלטה בפגישה, זוכר שדיבר על פילנתרופיה.

עו"ד חדד: נובמבר 2017 יש צו הרחבה לפלאפון של שלמה פילבר

אדירם: אני זוכר, זה היה לבקשת המפקדים שלי. אני זוכר שזה היה בשנת 2018 זאת אומרת לבקשת מומי לבצע עיון בחומרים של הפלא של שלמה לגבי הניירות ערך.

עו"ד חדד: למה?

אדירם: לא שאלתי, לפעמים לא שואלים. אני לא שאלתי.

עו"ד חדד: חקירת פילבר ביום 10/12 וביום 2/11 פניתם למכשירים ניידים, צו הרחבה, שחייבים לקבל

אדירם: נכון

עו"ד חדד: רואה את הפלט – תיק אלף

אדירם: כן

עו"ד חדד: כותב שנתפס בתיק של ניירות ערך, נותנים לך לבדוק דברים הקשורים לחקירה. הסבר לנו מה חיפשת?

אדירם: לא זוכר מה חיפשתי. אבל אם חיפשתי זה אם יש דוח של הממצאים. מה חיפשתי לא זוכר. יכול להיות שמומי וגם כורש הנחו אותי. אם אמרתי מומי אז מומי. זה ממוען גם ליאח"ה וגם לרמות ג'.  

עו"ד חדד: זה מומי

אדירם: שום דבר אני לא עושה על דעת עצמי

עו"ד חדד: למה חיפשת גם התכתבויות של שאול אלוביץ?

אדירם: נתבקשתי על ידי מומי לחפש התכתבויות וחומרים הקשורים לשאול אלוביץ'

עו"ד חדד: למה זה רלבנטי בתקופה זו?

אדירם: לא יודע, אני הצגתי למומי.

עו"ד חדד: שאלתי (את מומי משולם) למה חיפשת את שאול אלוביץ? אמר ביום 19/4/23 – "לא, לא יודע למה חיפש שאול אלוביץ'", "אני לא מכיר את הפעולה הזו… האמן לי אני לא מכיר את החדירה לפלאפון הזה, לא את הצו הזה.. מי שעשה זאת זה עידן אדירם.. לא עסקנו בתיק 4000 לא יודע למה בדק על שאול, תשאל אותו, באמת שאין לי מושג"

אדירם: זיכרונו בוגד בו. אני לא עוסק בעיון בחומרים.  

עו"ד חדד: האיש אומר "אני לא מכיר החדירה הזו" לא קשור אלי. לא נתתי הוראה כזו. שאול לא מענין אותי. תשאל את עידן.

אדירם: נתתי תשובה.  

עו"ד חדד: הוא לא אומר אמת?

אדירם: אני לא מבצע שום פעולה ללא הנחיה ממומי

עו"ד חדד: מה שאומר (מומי) זה לא נכון

אדירם: מה שאומר זה לא נכון. אני מבצע הדברים. אם שאלתי – לא זוכר מה התשובה שקיבלתי. אני יכול לומר שאז זה לא היה נראה לי חריג. הייתי שואל, אולי הייתי מקבל תשובה שמחפשים גם על שאול אלוביץ'.

עו"ד חדד: ביום 14/4/19  – מומי כבר לא ביאח"ה. אתה מכין ראיות על שלמה פילבר וחוזר על מה שראינו קודם. אתה מספר על זה שחיפשת באפריל את שאול.

אדירם: נכון, המזכר הוא מ-2019

עו"ד חדד: למה עשית חיפוש על שאול

אדירם: אולי במסגרת השלמות נתבקשתי. אני לא זוכר.

עו"ד חדד: זה היה באפריל 2017 רואים יחיאל שבי, אמיר תומר, למה הוצאת הודעות כאלה? מה זה קשור לתיק אלף?

אדירם: אין לי תשובה

עו"ד חדד: זה אפריל. הרבה לפני שיש אישור לחקור את שאול

אדירם: לא יודע, לא יודע להגיד בשלוף.

עו"ד חדד: ולא בכלל?

אדירם: עבר הרבה זמן מאז

עו"ד חדד: עוברים נושא, אתם פוגשים, כמה דמויות רלבנטיות הדס, יונתן חסון, זה ציר מרכזי

אדירם: לא יודע אם זה מרכזי. בין היתר פגשנו גם אותם

עו"ד חדד: אתם פוגשים אותם ומקבלים מהדס ויונתן שורה של הערכות גם בנוגע לבלפור, כל פעם הערכה שונה. פעמיים, מקסימום חמש, שמונה, ראינו. זה מה שאומר. גם בהגזמות המספר תחום. יש גם הדס, אומרת שמפניות זה קודם כל למילצ'ן ובין היתר לגברת נתניהו.

אדירם: כן

עו"ד חדד: ביום 13/12 יש שיפור גרסה מוחלט, שאומרת לך לבין מה שאומרת לדני יופה.

אדירם: כן

עו"ד חדד: ניסיתם לעשות פעולות כדי לבדוק גרסאות הדס?

אדירם: זה לא ברמתי.

עו"ד חדד: לא עשו כלום, אם עשו הפריכו הכל מהתחלה. לא היו עירניים בכוונה.

עו"ד חדד: אחרי שיש לנו שורה של גרסאות, יונתן מסר מספר מצומצם לגבי כמות הפעמים. שאלנו למה מגיע לתוצאה זו? אמר היה יום הולדת לראש הממשלה או שרה, או יום נישואין. כך הגיע לכמות הפעמים שהגיע, זה נושא חשוב לתיק

אדירם: אם אתה אומר

עו"ד חדד: אני אומר לך שכדי לבדוק כמות הפעמים שיונתן הביא, לא צריך לבדוק כמה מילצ'ן קנה.

אדירם: נכון

עו"ד חדד: בית ראש הממשלה זה מקום מאובטח במדינה, שב"כ שומר. יש שומרים בכניסה. הגעת לשם?

אדירם: לא בדקתי. אבל הגעתי פעם אחת.

עו"ד חדד: יש שער חיצוני, בודקים בחוץ, בפנים. אתה ממשיך ויש עוד דלת בהמשך. המקום מאוד מאובטח.

אדירם: ראיתי

עו"ד חדד: יש המון מצלמות, מכשור טכני

אדירם: משער, לא בדקתי.

עו"ד חדד: ניסית להצמיד בין דברי הדס לדברים אובייקטיביים?

אדירם: אני לא

עו"ד חדד: אוגוסט 2017 אנו רואים תחילה של ניסיון לנסות לקבל החומרים מבית ראש הממשלה ביחס לכמות כניסות.

אדירם: כן. נכון שאני עשיתי.

עו"ד חדד: תיעדת שיחה עם רמי מוזס.

אדירם: כן

עו"ד חדד: ניסית לגבות הודעה מהשב"כ

אדירם: לא

עו"ד חדד: אני רואה שאתה פונה לרמי, הוא אומר תשמע המקום הזה יש בו לא מעט אמצעי אבטחה. תיעודי כלי הרכב, מצלמות, מבקרים. הכל שמור. הכל ישנו. מעולם אתה לא ביקשת המצלמות?

אדירם: לא זכור לי. דמות מאגף הביטחון אמרה שיש מצבים שבהם מגיע אורח כזה או אחר ללא תיעוד. לא מתעדים אותו

עו"ד חדד: האם יש מזכר כזה?

אדירם: מאמין שכן

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא

אדירם: זה חריג. אבל יכול להיות שבגלל שהדמויות מגיעים ולא מתועדים מפאת רגישות אולי בגלל זה לא העליתי על מזכר

עו"ד חדד: אבל פרטים חשובים. מגיעים דמויות רגישות, נציגים של מדינות שאין לנו קשרים איתם

אדירם: גם כאלה שיש קשרים

עו"ד חדד: ולא רוצים שידעו, אז זה לא מופיע. לכן אין מזכר

אדירם: נכון

עו"ד חדד: יש תיעוד אולי נראה ברכבים שמגיעים

אדירם: נאמר לי אבל לא אכנס לזה מפאת הרגישות

עו"ד חדד: תיעוד של כלי רכב לא התעסקתם?

אדירם: לא זכר לי

עו"ד חדד: גם לא מצלמות

אדירם: לא זוכר

עו"ד חדד: מזכר שערכת באותו יום, לוז של ראש ממשלה אולי זה חלק

אדירם: לא יודע אם חלק. זה מה שקיבלתי

עו"ד חדד: יש מצלמות אבל לוז אספתם

אדירם: זוכר מבקרים. זה קשור לראש ממשלה.

עו"ד חדד: לוז של ראש ממשלה צף אצלכם

אדירם: אצלי לא. אמרו לי למי להגיע, ממי לאסוף ממי לקבל

עו"ד חדד: ראש ממשלה חסין, לוז זה חלק מניירות

אדירם: קיבלתי הנחיה ויצאתי מנקודת הנחה שלא מכשילים אותי. איני זוכר אם היה צו לקבל המסמכים

עו"ד חדד: ביום 3/9 אתם פונים למשרד ראש ממשלה, הייתם בקשר עם שלומית ברנע פרגו.

אדירם: איני זוכר. אולי היחידה הייתה, אם הייתי כותב זיכרון דברים.

עו"ד חדד: קיבלת רשימת מבקרים

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אתם פונים לקב"ט של משרד ראש ממשלה לקבל רשימת מבקרים

אדירם: כן.

עו"ד חדד: כותב לך מה שראה במערכת

אדירם: הטבלה היא שלו. זה מה שאני קיבלתי

עו"ד חדד: יש טבלה עליה מלביש נתונים

אדירם: איני זוכר. לא זוכר שאמרתי "תלביש" אני מסמן מה שאני קיבלתי. אני העברתי רשימה של אנשים.

עו"ד חדד: חקרת את אמיר הקב"ט?

אדירם: לא זוכר, אם חקרתי זה מופיע

עו"ד חדד: ביקשת כניסות, אתה לא יודע איך הוא בדק במערכת, כי זה מורכב

אדירם: לא הסביר לי. רק העברתי לו את השמות. את הטבלה הוא ערך. הוא שיבץ. כותב למטה יתכן והיו מפגשים שלא העברתי למערכת

עו"ד חדד: יונתן חסון יש 3 ביקורים שלו.

אדירם: אני רואה

עו"ד חדד: למה הדס לא נמצאת ברשימה?

אדירם: אם היו רוצים היו אומרים לי להכיל אותה ברשימה

עו"ד חדד: "אם היו אומרים" קליין מספרת סיפורים, הייתה, הגיעה, אותה לא חיפשתם כמה פעמים הגיעה?

אדירם: לא חיפשתי את הדס.

עו"ד חדד: זה על דעתך?

אדירם: קיבלתי רשימת שמות להעביר זה מה שעשיתי

עו"ד חדד: יש עידן עופר. איך הוא קשור לתיק אלף

אדירם: איני זוכר, אין לי תשובה

עו"ד חדד: הדס קליין לא ביקשתם?

אדירם: זה מדבר בעד עצמו

עו"ד חדד: יש עוד מערכת שהביאו נתונים על יונתן, אותו יום אתה עורך דוח שאתה משלב בו נתונים משתי מקורות, זוכר?

אדירם: לא

עו"ד חדד: לקחת מאמיר הקב"ט וגם מבן משה.

אדירם: כן

עו"ד חדד: אז יש כמה מקומות שאתה מצליב

אדירם: מרכז

עו"ד חדד: יונתן הגיע 4 פעמים לבלפור לפי הדוח הזה

אדירם: כן

עו"ד חדד: זה רחוק מהמספרים של הדס

אדירם: לא יודע.

עו"ד חדד: למה עשית?

אדירם: כי נתבקשתי על ידי המפקדים שלי. מומי כנראה

עו"ד חדד: אתה לא סתם עושה. יש לך שיקול דעת, אתה במשטרה. חשוב לדעת כמה הגיעה לראש הממשלה, אתם מגלים מספרים שונים ממה שאמירות בעל-פה של הדס הציגו לכם? מה עשיתם עם זה?

אדירם: איני זוכר

עו"ד חדד: הטחת במישה

אדירם: איני זוכר, אני לא רואה את כל המארג אין לי איזה מונח על כללי

עו"ד חדד: אתה פקד רציני. אתה מצליב כמה נתונים. אתה רואה מספרים. מה אתה לא בא למומי או יופה, מוכרים לנו סיפורי בדים על אספקה

אדירם: איני זוכר שיחות הקשורות לאספקה. אם יש משהו חריג / טעות אני מציג. כאן אני לא זוכר, לא קשור לרציני או אינטליגנטי. יש לי שכל, אני חושב, רואה, שומע אני מציף. ריכזתי ממצאים והעברתי הלאה.

עו"ד חדד: זה בסתירה גמורה (לגרסאות של הדס קליין ויונתן חסון). הדס מסרה 2 גרסאות, יונתן מסר כמה גרסאות.

אדירם: לא זוכר

עו"ד חדד: אתה לא רק הצפת אתה גם ביצעת פעולות חקירה, גם עם יונתן

אדירם: לא זוכר יונתן. זוכר שקראתי מעט חומר הקשור אליו.  לא השוויתי בין גרסאות / נתונים. אם הייתי עושה הייתי אומר

היה צריך לעשות איכון

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אתה בודק / מאמת / מפריך אם אדם היה / לא היה למשל בבלפור

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אחרי שאתה מכין הדוח זה עומד בסתירה לכל טענות התביעה / משטרה. לא עושים איכונים ליונתן, להדס, כלום.  

אדירם: איני יכול להשיב. לא יודע אם עשו איכונים

עו"ד חדד: אתם ממשיכים לבדוק, לראות אולי אפשר להשיג דוח. אתה ביום 18/9/17 אתה עורך מזכר על שני דיסקים שקיבלת?

אדירם: כן,

עו"ד חדד: אין אותם. מה זה?

אדירם: בתחילה היו פגומים, בהם נמצא הלוז של ראש הממשלה.

עו"ד חדד: רואים שהלכת על מקסימום של הפגישות. יש לנו יומני מבקרים. דוח אאוטלוק שאומר שאולי הייתה פגישה אולי לא.

אדירם: נכון

עו"ד חדד: לא רק בבלפור. יכולה להיות פגישה בבית ארנון

אדירם: נכון

עו"ד חדד: לשכה בת"א / קיסריה / בית ינאי

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אפשר לראות כמות מפגשים מילצ'ן לנתניהו שאולי בוטלו

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אדירם: נכון שלא חיפשנו את הדס ויונתן חסון. לא יודע למה.  

עו"ד חדד: מוצאים כמות מקסימלית של פגישות, או שמתנות הגיעו במשלוח מיונתן ואז יונתן אומר מה הכמויות, ויש דוח מבקרים שמקטין הכמות ופגישות ביומן עם ארנון מילצ'ן, כמות אינטראקציות. יש לנו המון מאגרי מידע.
רואים כמות מפגשים קטנה בין ראש הממשלה למילצ'ן, לבין מה שהדס מספרת – היינו צריכים לראות מאה מאתיים. אנו רואים מספר פגישות מצומצם. אני שואל האם אתה מציף זאת אחרי שאתה עושה חיבור בין כל נקודות המידע. האם הצפת?

השופטת פרידמן-פלדמן: הצפת?

אדירם: חיובי. 

עו"ד חדד: נתונים לא מתאימים

אדירם: שהצבתי דבר כזה שיש כאן בלוף? אני זוכר בפירוש שהדס אמרה שסביר שרוב הדברים היא מעריכה הולכים למעון ראש ממשלה כי מילצ'ן לא נמצא בארץ אז למה יגרור כל כך הרבה אלכוהול אם זה לא לשימושו. אני לא מדבר על החקירה ביום 5/12. לא זוכר שום שלב שהצפתי על בלוף.

עו"ד חדד: איפה אמרה את מה שאתה אמרת עכשיו? בחניון?

אדירם: אני צריך להיזכר.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »