יומן הבוקר
עידן אדירן, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים❗ עו"ד עמית חדד: "הדס קליין עוברת עבירות פליליות, הולכת ומציגה מצג שווא שארנון מילצ'ן ביקש את המסמכים, שזה לצורך ספירת מלאי, ממש קבלת דבר במרמה לפי כל שיטה, הנחת דעת, פגיעה בפרטיות, שורה של עבירות"

חקירתו הנגדית של החוקר עידן אדירם ע"י עו"ד עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, סיפקה לנו עוד הצצה לתפירת תיק 1000.

***

חקירתו של אדירם עסקה בעיקר בעדותה של הדס קליין ואני מביא כמה קטעים מאוד חשובים מהפרוטוקולים הרשמיים.

חדד: תגיד לי, למה אין לה מה לדאוג? היא מביאה מסמכים אישיים של ארנון מילצ'ן, אז איך אין לה מה לדאוג? היא עוברת עבירות פליליות, היא הולכת להנהלת החשבונות ואומרת אני,

עו"ד גל פורה (מהפרקליטות): לשיטתך

עו"ד חדד: לא לשיטתי, לפי האמת, לשיטתנו בסדר? היא הולכת ומציגה מצג שווא שארנון ביקש את המסמכים, שזה לצורך ספירת מלאי, ממש קבלת דבר במרמה לפי כל שיטה, הנחת דעת, פגיעה בפרטיות, שורה של עבירות, מכוח מה אתה

אדירם: כל הדברים האלה זה שאלות להדס, לא אלי, כשהדס אומרת אני אמסור לכם, אני אמסור לכם היא צריכה לעשות את החושבים והיא צריכה לקבל החלטות, לא אני. לא אני

עו"ד חדד: כשאתה רואה אדם הולך לבצע עבירות פליליות עבור המשטרה אתה אומר זה בכלל לא עניין שלי, שיעשה מה שהוא רוצה, שיסתבך.

אדירם: זה אתה אומר עו"ד חדד, לא אני. עניתי לך תשובה.

עו"ד חדד: אתה כן אמרת לה את מוגנת?

אדירם: אני אמרתי לה, אני אמרתי לה אין לך מה לדאוג, אין לך מה לדאוג

בהמשך:

חדד: עכשיו, אני אומר לך שהגרסה לשיטתנו, הגרסה שארנון מילצ'ן סותרת את הגרסה של הדס, הגרסה של יונתן סותרת את הגרסה של הדס, הגרסה של שרה סותרת את הגרסה של הדס, הגרסה של ראש הממשלה סותרת את הגרסה של הדס, ארנון, אפי אזולאי סותר את הדס ויונתן חסון, אפי אזולאי סותר את יונתן ואת הדס, יש לך אלף סתירות פה בתיק הזה, תסביר לי איך יכול להיות כל כך הרבה סתירות ואתה יודע כל כך יפה, תראה איך סיפרת לי על עימות שעשית סווטלנה ומני נפתלי, למה לא עשיתם עימות אחד בתיק 1000?

אדירם: צריך לשאול את מומי משולם

בהמשך:

חדד: אנחנו יודעים שהיה מפגש נוסף שהצגת מסמכים, הראית להדס מסמכים, ואין לנו על זה דו"ח תשאול ואין לנו על זה אפילו, אנחנו לא יודעים אפילו איפה זה היה?

אדירם: נכון

השופט בר-עם: אנחנו יודעים איזה מסמכים אגב?

חדד: תיכף אני אקריא, בטח, אילו המסמכים שאם מישהו שואל את עצמו למה הדס פעלה כפי שפעלה הנה התשובות שלה. תראה מה הראית לגברת קליין, היא אומרת בחדר של מומי עם איש המודיעין באותה שיחה שטרחתם והתעקשתם לא לתעד אותה, היא אומרת אני זוכרת שעידן אדירם הציג בפני תעודות פרוטוקול, פרוטוקול של דירקטוריונים של ארנון מילצ'ן תקשורת, יש לך פרוטוקולים כאלה?

אדירם: לא, אני לא זוכר פרוטוקול כזה, אני גם לא זוכר שסימנתי מסמך כזה

עו"ד חדד: אתה לא זוכר?

אדירם: לא. אני אשמח אם תציג לי

חדד: היא אומרת שדיברתם איתה על העניין שהיא פרוטקטורית

אדירם: אני לא יודע מה זה פרוטקטורית

עו"ד חדד: אתה לא יודע מה זה פרוטקטורית?

אדירם: לא

עו"ד חדד: אז מה, היא ממציאה? הדס קליין ממציאה?

אדירם: אני לא אומר שהיא ממציאה אבל אני לא יודע מה זה פרוטקטורית, אני לא הייתי, לא זוכר פגישה כזו בחדר, ואני לא זוכר פרוטוקולים.

עו"ד חדד: אתה יודע, אתה מפחיד אותי כי אם הדס סיפור כזה שלם על פרוטקטורית ממציאה מי יתקע לנו כף שהיא לא המציאה עוד אלף דברים אחרים כי לא בדקתם בכלל ואם היא לא ממציאה אז איך יכול להיות שאתה כאן בא ואומר  אני לא יודע מה זה פרוטקטורית, אני לא זוכר פגישה כזו בחדר, לא מודיעין, לא מומי משולם.

אדירם: אני עומד, עמית, אני עומד מאחורי הדברים אני לא יודע מה זה פרוטקטורית, מה המשמעות של המושג הזה, אני לא זוכר פרוטוקול כמו שאתה ואם אתה אומר שאני הצגתי לה וסימנתי את זה אז תראה לי בבקשה

עו"ד חדד: לא,

אדירם: תראה לי את המסמך, אתה אומר שהדס אומרת שאני

חדד: אתה לא הצגת לה דברים? יכול להיות שבכלל לא הצגת לה שום דבר?

אדירם: לא, לא, הצגתי, הצגתי, אני זוכר שהצגתי לה את דן-אנד-ברדסטריט אני זוכר את זה

עו"ד חדד: תראה מה היא אומרת, היא אומרת עוד, הוסבר לי על שיבוש חקירה אני זוכרת שהראו לי את התעודות ואפילו אמרתי למומי, הוא, הכוונה עליך, עידן, מפחיד אותי כי הוא דיבר אלי בקול רועם קצת.

אדירם: אני לא מדבר בקול רועם אף פעם

עו"ד חדד: אז מה, כל הסיפור הזה

השופט בר-עם: יש מישהו אחר,

עו"ד חדד: אדוני היא אומרת עידן אדירם, אדירם עידן, הם מכירים היטב ויש להם את מפגשי החניונים המפורסמים. דרך אגב, שאלנו את מומי בנושא הזה שאלות,

אדירם: אני לא מרים את הקול על אף אחד

עו"ד חדד: הוא אומר שזה לא היה ולא נברא, הוא שולל את זה לחלוטין.

עו"ד גל פורה (מהפרקליטות): לא, זה לא נכון.

עו"ד חדד: אוקי. מומי לא שואל, אני אקריא מה מומי אומר כי חברתי יש לה זיכרון, אני אקריא מ-25650, תשובה של מומי משולם לא היה כזה דבר שעידן הציג בחדר שלי וחקר את הדס קליין בנוכחותי. אני אומר את זה בצורה חד משמעית.

אדירם: אז אני אומר לך, אני מאוד מעריך את הדס, אף אחד לא מבצע, אף אחד לא חוקר בחדר שלי ואני חוזר על מה שאמרתי, עידן אדירם לא היה חוקר בחדר שלי את הדס קליין ואגב, אני רוצה לומר משהו חשוב ואם הוא הציג לה חומרים ומסמכים בוודאי שהיה צריך לרשום על זה דו"ח תשאול, בוודאי.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »