יומן הבוקר
עידן אדירם, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
הפרוטוקולים מדברים וחושפים את תפירת תיק 1000! חוקר המשטרה עידן אדירם מודה: ראיתי שאין התאמות בין מספר הביקורים בבלפור של מילצ'ן לגרסה שמסרה הדס קליין על השמפניות והסיגרים - והצפתי זאת. עו"ד חדד: "גב' קליין סיפרה לכם סיפורים"

חקירתו הנגדית של פקד עידן אדירם, חוקר המשטרה שהיה מעורב בתיק 1000 סיפקה הרבה כותרת.

***

בפעם הראשונה נחשף שמישהו מהחוקרים הבין שהגרסה של הדס קליין על קו אספקה שוטף לא מתאימה למידע שהתקבל על מספר הביקורים של למילצ'ן ופאקר במעון ראש הממשלה בבלפור ובקיסריה – הן לפי רישומי המבקרים של הקב"ט והן לפי יומנו של נתניהו.

אדירם אמר שהבחין באי התאמות ו"הציף" זאת. המשמעות היא שלמרות ה"הצפה" האנשים שם למעלה (מומי משולם, כורש ברנור וליאת בן ארי) החליטו לדבוק בכל מילה של הדס קליין למרות שלא היו להם שום ראיות.

עו"ד חדד: ואתה מקבל, זה מה שאמרת לי מקודם, את רשימת המבקרים?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: בסדר?

אדירם: כן

עו"ד חדד: זאת אומרת שאתם פונים לקב"ט של משרד ראש הממשלה לקבל את רשימת המבקרים?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: שזה לא החומר הגולמי אלא רק הוא כותב לך לפי מה שהוא רואה או לא רואה במערכת.

אדירם: זה מה שקיבלתי ממנו, הטבלה היא שלו.

עו"ד חדד: הטבלה היא שלו. יש טבלה שאתה שלחת שעליה הוא מלביש נתונים שהוא מוצא.

אדירם: אינני זוכר, אני לא זוכר שאמרתי לו תלביש, אתה רואה שאני מסמן את מה שקיבלתי ממנו

עו"ד חדד: כן, כן. עכשיו,

אדירם: אני יכול להיות שהעברתי לו רשימה של אנשים אבל לא את הטבלה.

עו"ד חדד: תגיד לי, חקרת את אמיר הקב"ט?

אדירם: לא זכור לי

עו"ד חדד: כדי להבין בדיוק על מה זה מבוסס? איך זה עובד?

אדירם: לא, לא זכור לי, אם כן אז זה מופיע.

עו"ד חדד: שואל אותך.

אדירם: אני לא זוכר.

עו"ד חדד: עכשיו, אתה מבקש לקבל את רשימת הכניסות האלו, אתה מקבל את הכניסות, את המענה הזה, אתה לא יודע איך הוא בדק במערכת כי אני אומר לך שזה מורכב לבדוק במערכת, יש אולי,

אדירם: לא הוא לא הסביר לי, הוא לא הסביר לי.

עו"ד חדד: לא הסביר לך

אדירם: אני למיטב זיכרוני אני רק העברתי לו את השמות, הטבלה הוא ערך אותה, הוא שיבץ אותה באופן שאתה רואה והוא גם כותב למטה ייתכן והיו מפגשים שאינם מתועדים במערכת.

עו"ד חדד: כן, נכון, כי יש דרך אגב כמה דברים שצריך להצליב אבל תיכף נראה כשמצליבים את הכל ואז מקבלים תמונה מלאה. אתה זוכר, יונתן חסון ממה שאתה רואה פה, אתה רואה שלושה ביקורים שלו?

אדירם: אני רואה.

עו"ד חדד: תגיד לי, למה הדס קליין לא נמצאת ברשימה הזאת?

אדירם: אני מאמין שאם היו רוצים שאני אבדוק גם לגביה אז היו אומרים לי להכיל אותה ברשימה.

עו"ד חדד: סליחה, אני לא יודע מה זה אני מאמין, אם היו אומרים,

אדירם: אם מומי

עו"ד חדד: קודם כל זאת הרשימה שאתה ביקשת לקבל לגביה נתונים?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: הגברת הדס קליין שמספרת לכם סיפורים שהיא הייתה או לא הייתה, הגיעה או לא הגיעה אותה לא חיפשתם, קודם כל נלך לפי העובדות, לא ביקשתם ממנה כמה פעמים היא הגיעה?

אדירם: אני לא ביקשתי ברשימה הזאת את הדס קליין, נכון

עו"ד חדד: וזה על דעתך לא לבקש את הדס קליין?

אדירם: ממש לא

עו"ד חדד: ממש לא, זאת אומרת זו הנחיה שקיבלת?

אדירם: קיבלתי רשימת שמות להעביר וכך עשיתי.

עו"ד חדד: תראה, יש פה את עידן עופר, אתה רואה את עידן עופר?

אדירם: כן

עו"ד חדד: בוא תסביר לי איך עידן עופר קשור לתיק 1000?

אדירם: אינני זוכר ואין לי תשובה

עו"ד חדד: תראה, אתם הלכתם על רשימה מאוד רחבה, אפילו עידן עופר פה, איתן כבל, כל מיני אנשים אפילו לא הביאו את איתן כבל לעדות פה, אבל אתה רואה עידן עופר ביקשתם ואת הדס קליין לא ביקשתם?

אדירם: זה מדבר בעד עצמו.

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו אני אומר לך שיש עוד מערכת שממנה הגיעו עוד נתונים שהגדילו את כמות הביקורים של יונתן לארבע פעמים, תראה באותו יום אתה עורך דו"ח שאתה משלב בו נתונים משני מקורות, אתה זוכר את הדו"ח הזה?

אדירם: לא, אבל תראה לי.

עו"ד חדד: תסתכל. אתה לקחת גם את החומר שקיבלת מאמיר הקב"ט וגם מרפ"ק עודד בן משה

אדירם: כן

עו"ד חדד: אז יש לנו כבר שני מקורות שאתה מצליב ביניהם נכון?

אדירם: אני משלב ביניהם, כן. מרכז

עו"ד חדד: יופי, רק נגיש את הדו"ח הזה. עכשיו, מהדו"ח הזה עולה למשל שיונתן הגיע ארבע פעמים לבלפור, דרך אגב, זה שהוא הגיע יכול להיות שהוא לקח את מילצ'ן איתו, יכול להיות שזו ארוחת ערב, יכול להיות הרבה יכול להיות כי תיכף אני אשאל כמה שאלות על זה אבל אתה רואה ארבע פעמים?

אדירם: כן

עו"ד חדד: יופי, זה עדיין רחוק מאוד מהמספרים של הדס

אדירם: אני לא בדקתי פה את הדס ואני לא יודע לומר לך אם מעט או הרבה.

עו"ד חדד: אז למה עשית את זה?

אדירם: אני עשיתי לשאלת חברתך

עו"ד חדד: שאלה טובה

אדירם: כי נתבקשתי על ידי המפקדים שלי או מומי או כורש, סביר מאוד להניח ביותר מ-95% שזה ממומי.

עו"ד חדד: אבל אתה מבין את העניין? הרי אתה לא סתם עושה את זה, טיפה שיקול דעת יש לך, אתה מבין שאתה פקד במשטרה בין חוקרי תיק שמה שחשוב בו זה לא כמה מילצ'ן קנה כי הוא קנה המון, ניהלנו פה חקירות שלמות על משק הבית של מילצ'ן ועל כמה בקבוקי מים הוא קונה בסדר? כמות שיכולה להציף את החדר הזה פעמיים או בקבוקי רד בול או וודקה או מה שזה לא יהיה לכן השאלה החשובה היא כמה הגיע לראש הממשלה ואנחנו, ואתם הולכים ובודקים ומכינים דו"ח כזה אני מניח שהיה רצון לאמת או להפריך את מה שהדס מספרת ביחס לכמויות נכון?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: ואז אתם עורכים את הדו"ח הזה, דרך אגב, הדס לא נמצאת בו, סעדי במרומים אני לא מבין למה או שאני כן מבין כי לא רציתם לראות את הנתונים העגומים ביחס לביקורי הדס כי היא אומרת שהיא הייתה מעט מאוד פעמים ואתם מגלים מספרים שהם שונים בהרבה ממה שהאמירות בעל פה של הדס הציגו לכם, דרך אגב, לא מדויק כי בחקירה הראשונה אמרתי לך שהיא הציגה תמונה שהיא קרובה מאוד למציאות. מה עשיתם עם זה?

אדירם: אינני זוכר

עו"ד חדד: הטחתם את זה במישהו?

אדירם: אינני זוכר

עו"ד חדד: חקרתם את הדס על המספרים, את יונתן?

אדירם: עמית אני רוצה להסביר, אני לא רואה את כל המארג של הנחקרים, אין לי מאוד ישיבות עדכון, אין לי איזושהי תמונת על כללית איפה צריך לאמת, איפה צריך ב-ע' או ב-א'.

עו"ד חדד: מאה אחוז, אני לא מקבל את זה. אתה פקד ותיק, פקד רציני אתה פתאום מגלה כשאתה מצליב נתונים, כמה נתונים, דרך אגב, לא את כל הנתונים אבל אתה מצליב כמה נתונים, אתה רואה שהמספרים שונים בתכלית מה, אתה לא בא למפקד שלך לפחות למומי ואומר מומי, יופה, תראו מוכרים לנו לוקשים? מוכרים לנו סיפורי בדים על כמויות על קווי אספקה, אין כלום, לא קו ולא אספקה.

אדירם: אינני זוכר שיחות או ישיבות שלי לגבי סוגיות שקשורות לאספקה אם ישנו משהו שנראה לי חריג, לא נכון, איזושהי טעות אני מציף את זה

עו"ד חדד: נו, ופה לא הצפת?

אדירם: אני לא זוכר, אני לא זוכר

עו"ד חדד: עידן אתה בחור אינטליגנטי

אדירם: זה לא קשור לאינטליגנטי או רציני או פקד, אני קצין חקירות בתוך התיק יש לי שכל, אני חושב, רואה, שומע, מציף וכאן ריכזתי ממצאים והעברתי אותם הלאה, זה הכל.

עו"ד חדד: כן, אבל הממצאים האלו עומדים בסתירה גמורה לאמירות והבל פה. אמרתי לך, הדס מסרה שתי גרסאות, יונתן מסר המון גרסאות ביחס לשאלה כמה הוא הגיע וסוף סוף אנחנו מאוחר מאוד בזמן, כן, זה אחרי, אני רוצה לדעת אם

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: הוא נשאל

עו"ד חדד: אני רוצה לדעת אם הוא הציף את זה או לא כי הוא אומר שהוא לא זוכר

אדירם: אני לא זוכר, לא זוכר

עו"ד חדד: תראה, אני אומר לך שלא רק שאתה הצפת את זה ואמרת רגע משהו פה לא מסתדר אתה גם הצעת פעולות חקירה, מבצע אולי איכונים ליונתן כדי לבדוק?

אדירם: אני לא התעסקתי בכלל עם יונתן אז אני לא זוכר שום דבר לגביו, אני זוכר שקראתי מעט מאוד חומר שקשור אליו אני עוד פעם, לא סנכרנתי בין החומרים, לא השוויתי בין הגרסאות, בין הנתונים, לא עשיתי ואם הייתי עושה והייתי זוכר הייתי אומר לך.

עו"ד חדד: עידן תאשר לי בבקשה שכדי לבדוק אם אדם היה במקום מסוים פעולה מאוד מקובלת במשטרה זה לעשות איכונים?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, מה זה איכונים? אתה הולך ועושה את אותם מחקרי תקשורת ואתה יכול לראות מאיפה יצאו השיחות, איפה היה הטלפון בזמן מסוים ואז אתה יכול לאמת או להפריך את הטענה שאדם היה או לא היה למשל בבלפור.

אדירם: נכון, נכון

עו"ד חדד: אני אומר לך שאחרי שאתה מכין את הדו"ח הזה שהוא דו"ח מטלטל כי הוא עומד בסתירה גמורה לכל הטענות, לשיטתנו לכל הטענות של התביעה או של המשטרה באותה נקודה לא עושים איכונים ליונתן, לא עושים איכונים להדס, לא עושים כלום.

אדירם: אינני יכול להשיב כי אינני יודע אם עשו איכונים או לא עשו איכונים.

עו"ד חדד: לא, אני אומר לך שלא עשו, נתקדם. תראה, אתם ממשיכים לבדוק, לא איכונים, לא בדיקה כזאת אלא ממשיכים לנסות לראות אולי בכל זאת אפשר להציל את הדו"ח הזה. אתה ב-18 בספטמבר 2017 עורך עוד מזכר על זה שקיבלת שני דיסקים.

אדירם: כן

עו"ד חדד: כן. תראה, לנו אין הדיסקים האלו למיטב בדיקתנו אתה יודע להגיד לי מה זה הדיסקים האלו?

אדירם: לפי דעתי זה אותם דיסקים שצוינו קודם, אני זוכר שבהתחלה הם היו פגומים, אלה שני דיסקים שסווגו ברמת סודי ביותר ובהם נמצא הלו"ז של רוה"מ

עו"ד חדד: הבנתי. אז אתה הולך ואתה מעיין בלו"ז של רוה"מ

אדירם: נכון

עו"ד חדד: תראה, יש פה דו"ח שאתה עורך ב-28, לכן אני אומר שמה שאני אומר הוא לא נכון ב-28 בספטמבר, עשרה ימים אחר כך

אדירם: נכון

עו"ד חדד: אתה רואה על עיון בקבצי PST

אדירם: בדיוק בדיוק

עו"ד חדד: רק שנייה, עידן אמרתי שלא לקטוע אותי כי אני רוצה שזה יהיה ברור. PST הכוונה היא, זה למעשה אאוט לוק נכון?

אדירם: בדיוק, בדיוק

עו"ד חדד: היומן הדיגיטאלי

אדירם: בדיוק

עו"ד חדד: זאת אומרת אתה מקבל דיסקים ומעיין בהם?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו תראה, אתה מעדכן את הדו"ח בעקבות הממצאים שלך מפה נכון?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: תאשר לי בבקשה שזה שיש פגישה, לא בדקת לגבי כל פגישה ופגישה אם היא התקיימה כי למשל יכולה להיות פגישה ביומן שהיא רשומה, בסוף נכנס אילוץ לו"ז אחר ולכן הפגישה לא התקיימה.

אדירם: נכון מאוד

עו"ד חדד: זאת אומרת פה אנחנו מדברים על המקסימום

אדירם: אלא אם אתה רואה ביומן עצמו שפגישה בוטלה ויהיה כתוב בהערה או איזשהו קו.

עו"ד חדד: בסדר. בכל מקרה פה אנחנו רואים שאתה הלכת למעשה על המקסימום של הפגישות, יש לנו את יומני מבקרים האלו ועוד,

אדירם: מה אתה מגדיר מקסימום, מה זה מקסימום?

עו"ד חדד: אני אסביר, ואת דו"ח אאוט לוק שאמרנו אאוט לוק יכול להיות שהייתה פגישה, יכול להיות שלא הייתה פגישה נכון? לכן אני מתכוון שזה מקסימום.

אדירם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, זה לא רק בבלפור כי למשל יכולה להיות פגישה כמו שאתה רואה בבית של ארנון או משהו כזה, נכון?

אדירם: נכון, נכון

עו"ד חדד: אתה יכול לראות גם בלשכה בתל אביב, בית ינאי, קיסריה. נכון?

אדירם: נכון, נכון

עו"ד חדד: כלומר הלו"ז הוא משקף מאוד מפגשים, דרך אגב אנחנו רואים שלא מסתירים את מילצ'ן, הוא מופיע שם נכון?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: יופי, ואז אנחנו יכולים לראות את כמות המפגשים בין מילצ'ן לבין ראש הממשלה שוב במופע המקסימלי כי יכול להיות שהפגישות בוטלו ולא נדע על זה.

אדירם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, גם פה אנחנו רואים שאתה מעדכן את הדו"ח שלך, אנחנו רואים ששוב הכמויות, האינטראקציות, הפגישות בין ראש הממשלה, דרך אגב, פה אין, לא חיפשתם את הדס קליין נכון?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: ואפילו את יונתן חסון לא חיפשתם?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: למה?

אדירם: אינני יודע

עו"ד חדד: אתה לא יודע, בסדר. אבל מחפשים את האנשים האלה, מוצאים את הכמות המקסימלית של הפגישות כשאנחנו יודעים לפי הדס זה או שמתנות הגיעו במשלוח מיונתן ואז יונתן אומר לנו מה הכמויות, אמרתי בין שתיים, ארבע, שמונה, שש עשרה, כל מספר זוכה אבל בטווח מאוד מאוד מאוד מצומצם לשיטתנו ויש את מה שאתה מוציא את דו"ח מבקרים שאפילו מקטין באופן דרמטי את הכמות ואת הפגישות שמופיעות ביומן אמרנו שאנחנו לא יודעים אם התקיימו או לא אבל מופיעות ביומן עם ארנון מילצ'ן.
אתה רואה על זה אמרנו שזה המקסימום, שוב, כשאנחנו רואים את כמות האינטראקציות המתועדת מתוך, כבר יש לנו פה המון מאגרי מידע, המון מאגרי מידע אנחנו רואים כמות אינטראקציות, כמות מפגשים קטנה בין ראש הממשלה, יחסית למה שהדס מספרת לנו כן? שהיינו אמורים לראות, היינו צריכים לראות מאה מפגשים, מאתיים מפגשים אנחנו רואים שהכמות היא צנועה בהרבה, יש לנו מפגשים הרבה הרבה הרבה יותר מצומצמים ואני שואל אותך האם אתה מציף את זה?
אחרי שאתה עושה את החיבור בין כל מקורות המידע? זאת אומרת תראו חברה אתם זוכרים שהדס אמרה לי ב-5 בדצמבר משהו? היא צדקה, כל ההשערות שלה אחר כך זה הכל בלוף, זה הכל לא נכון היא טועה או היא מטעה,

השופטת פרידמן-פלדמן: האם אתה מציף את זה? זו השאלה

עו"ד חדד: האם הצפת את זה?

אדירם: חיובי גברתי, מציף דברים אבל לא זוכר שהצפתי איזשהו בלוף, אני לא זוכר שאמרתי שהדס בילפה או משהו כזה, אני רק זוכר שהדס,

עו"ד חדד: המילה בלוף לא מתאימה אבל את זה שהנתונים לא מתאימים?

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא לא זוכר דבר כזה

עו"ד חדד: לא, הוא אמר שהוא כן זוכר, הוא אמר חיובי גברתי

השופטת פרידמן-פלדמן: אבל הוא לא זוכר שהוא,

עו"ד חדד: גברתי הוא אמר חיובי

אדירם: השאלה אם הצפתי דבר כזה שיש פה איזשהו בלוף אני זוכר בפירוש שהדס אמרה שסביר מאוד להניח שרוב הדברים כפי שהיא ציינה בפעם, בהתחלה היא אמרה רוב הדברים אני מעריכה הולכים למעון ראש הממשלה כי מילצ'ן רוב הזמן בכלל לא נמצא בארץ ומה הסיבה שהוא יאגור כל כך הרבה אלכוהול אם זה לא לשימושו בכלל.

עו"ד חדד: לך היא אמרה את זה בחקירה ב-5 בדצמבר?

אדירם: לא ב-5 לדצמבר, אני זוכר

עו"ד חדד: ב-5 בדצמבר היא אמרה את ההיפך.

אדירם: הראית לי, אני לא דיברתי על החקירה ב-5 לדצמבר אני לא זוכר לשאלתך שוב, וגברתי לשאלתך אינני זוכר שום שלב שבו הצפתי תשמעו יש פה בלוף.

עו"ד חדד: עידן, עידן תגיד לי איפה היא אמרה לך את הדבר הזה שאמרת עכשיו? בחניון?

אדירם: לא, לא

עו"ד חדד: אז איפה זה היה?

אדירם: אני צריך להיזכר,

עו"ד חדד: בוא נעשה הפסקה, אתה צריך להיזכר

אדירם: זה לא היה בחניון

עו"ד חדד: אני מבקש עכשיו לעשות הפסקה חמש דקות שתיזכר איפה זה נאמר לך, בוא נעשה הפסקה חמש דקות.

אדירם: אני אנסה להיזכר… שלילי, לא זוכר.

עו"ד חדד: לא זוכר כי אתה חקרת אותה ב-5 בדצמבר נכון?

אדירם: והצגת לי, ראיתי

עו"ד חדד: שנייה, ושם היא אמרה את ההיפך לגמרי ממה שאמרת עכשיו נכון?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: יופי, ואחר כך יש רק מפגשים בחניונים שלך ושלה.

אדירם: נכון

עו"ד חדד: בחניונים זה עלה?

אדירם: אינני זוכר שזה עלה בחניונים

עו"ד חדד: אם זה היה עולה היית מתעד את זה?

אדירם: סביר מאוד להניח, נכון

עו"ד חדד: ואין לנו תיעוד מהחניונים

אדירם: נכון

עו"ד חדד: ואחר כך אנחנו רואים שאתה מדבר איתה רק בחודש אוגוסט 2017, באותו מזכר שאתה מדבר על בורה בורה

אדירם: הפרטים שהיא מסרה לי, נכון

עו"ד חדד: עם פאקר, אם היא הייתה אומרת לך את זה שם היית כותב את זה במזכר נכון?

אדירם: נכון מאוד

עו"ד חדד: אז זה לא מופיע גם שם יכול להיות שהיא לא אמרה לך דבר כזה?

אדירם: לא. אני זוכר שהיא אמרה

עו"ד חדד: אוקי. אז מתי היא אמרה לך?

אדירם: אני אנסה להיזכר, אני זוכר שהיא אמרה, לא הייתי אומר את זה סתם, לא בחניונים

עו"ד חדד: לך היא אמרה?

אדירם: סליחה?

עו"ד חדד: לך?

אדירם: לי, לי. אני אנסה להיזכר. לא הייתי אומר דבר כזה סתם

עו"ד חדד: בוא ננסה להבין את הגרסה הזאת שאין לה שום תיעוד בשום מקום. כשהדס נחקרת לראשונה על הכמויות אז היא אומרת וגם ראינו את זה פה, היו גם שאלות של בית המשפט בהקשר הזה, היא אומרת אני את הכמויות זה הכל מההיגיון, אין לי שום זיכרון כזה, מהזיכרון מה שעניתי זה ב-5 בדצמבר, נכון?

אדירם: ממה שאמרת לי, אני לא זוכר את זה

עו"ד חדד: לא, אבל זה גם מה שהיא אמרה לך. מה אמרת מקודם?

אדירם: אמרתי מקודם,

עו"ד חדד: סליחה, תן לי לסיים את השאלה ברשותך. אמרת מקודם שהדס אמרה לך תראה, ארנון לא בארץ,

אדירם: רוב הזמן לא בארץ נכון

חדד: לכן למה שנקנה? סימן שזה יגיע לבלפור. נכון?

אדירם: נכון

עו"ד חדד: תהליך לוגי, לא תהליך של זיכרון

אדירם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, אני אומר לך שאת אותה טעות היא גם עשתה בחקירה, אף אחד לא הראה לה את הכניסות והיציאות של ארנון בארץ אל מול תעודות הקנייה, אני יכול לשים את זה פה, תראה אם יש חפיפה מאוד טובה בין הדברים, נשים את כל זה בצד, גם היו מתנות שאחרים קיבלו גם לא כל כך מעניין, זאת אומרת מעניין מאוד אבל לא מעניין עבורך.
כשהדס דרך אגב אמרה לך את הדברים האלו אתה עימתת אותה עם העובדה שב-5 בדצמבר היא אמרה לך משהו אחר?

אדירם: לא זכור לי דבר כזה, לא.

עו"ד חדד: הבנתי, בכל מקרה אני חוזר לשאלה שפתחה לנו את כל הסיפור שענית לגברתי, לכבוד השופטת ענית לה חיובי כשהיא שאלה אותך אם הצפת את זה

אדירם: נכון

עו"ד חדד: עכשיו, זאת אומרת שאתה הולך ועושה את הבדיקה, מצליב כמה מקורות מידע רואה שהם לא מסתדרים עם הכמויות שיש לכם בתיק ואתה מציף את זה?

אדירם: אני מציף את זה אבל אני לא משתמש בשום שלב במילה בלוף

עו"ד חדד: המילה בלוף אולי לא מוצלחת שלי

אדירם: גם לא משהו דומה, פשוט לא אמרתי את זה, אמרתי בואו נבדוק יש פה מספר נתונים, בואו נבדוק

עו"ד חדד: ואתה רואה שזה לא מתאים.

אדירם: ישנם דברים מסוימים שראיתי חוסר התאמה, כן

עו"ד חדד: לא דברים מסוימים, עידן אל תהיה לי עכשיו עדין, אתה אומנם עידן אבל בוא לא נהיה עדינים. מה זה חוסר התאמה? יש פער של מאות אולי אלפי,

אדירם: לא זוכר, לא הסתכלתי כמותית לא במספר בקבוקים, לא במה שנדון, לא בסוג, לא בסיגרים וגם לא בכסף.

בהמשך:

חדד: דרך אגב, גם הסיגרים, זה לא משנה, רק ניקח את השמפניה כדי שהם יגיעו למספרים שבכתב האישום אמורות להיות מאות אינטראקציות, כמה בקבוקים זה יוצא? אלף בקבוקים, אלף בקבוקים כלומר אלף חלקי 6 נניח שאולי נעשה, אולי נגיד שמונה בקבוקים כי מידי פעם זה שני ארגזים אז שיהיה באופן ממוצע אתה מגיע ל-125 מפגשים, זו כמות האינטראקציות שאתה אמור לראות. אתה מוצא מפגשים בודדים.

אדירם: השאלה אם יש תיעוד לגבי כל אינטראקציה

עו"ד חדד: זו שאלה שצריך לבדוק אותה נכון?

אדירם: צריך לבדוק את זה, נכון

עו"ד חדד: אתה בדקת, אתה לקחת כל מיני דו"חות,

אדירם: אני קיבלתי דו"חות ומידע,

עו"ד חדד: עידן, עידן

אדירם: כשאתה אומר בדקתי תפרט

עו"ד חדד: ברור שאני אפרט. אתה לקחת מקורות מידע מבית ראש הממשלה נכון?

אדירם: נכון

חדד: דרך אגב, כמה מקורות מידע, ראינו גם מרפ"ק בן משה נכון?

אדירם: כן. כן

עו"ד חדד: ובנוסף לקחת גם את האאוט לוק של ראש הממשלה שלא כדין, עזוב, כל החיפוש הזה הוא שלא כדין כי יש חסינות, נשים את זה לרגע בצד, בכל מקרה אתה מצליב מהכל ומגיע ל-19 מקסימום כי יכול להיות שיש מפגשים שבוטלו בין ראש הממשלה ובין מילצ'ן, רחוק מאוד מאוד מאוד מאוד מהכמות המינימאלית שחייבת להיות שכל הדברים יעבור.

אדירם: נכון

עו"ד חדד: לכן ברור לי שאתה איש חכם שמצליב את המידע אתה מציף את זה ואישרת לי קודם שהצפתי.

אדירם: אישרתי ואכן הצפתי

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »