יומן הבוקר
דני יופה (צילום: אלי ציפורי)
פרצופה של מערכת אכיפת החוק: דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, התרענן בפרקליטות במשך 100 שעות על עדותו אבל במשך 260 דקות של עדותו אתמול אמר כ-190 פעם "לא זוכר, לא יודע, לא מכיר", ממוצע של פעם אחת ל-82 שניות! שיא חדש במשפט נתניהו

החלק הראשון של עדות דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, התמקדה ברענון העד שנעשה לו ובעניינים מסביב לעדותה של קליין. למרות שיופה בילה 100 שעות ברענון העד ועוד 5 שעות בהכנה לחקירה הנגדית הוא קבע שיא חדש באמירות כגון לא זוכר, לא יודע, לא מכיר, אין לי מושג ועוד.

בבדיקה שעשיתי על הפרוטוקול לאורך עדותו אתמול, יופה קבע שיא חדש מבין החוקרים שהגיעו לעדות: הוא אמר כ-190 פעם את המושגים ממשפחת לא זוכר, לא יודע במשך כ-260 דקות עדות, ממוצע של פעם אחת ל-82 שניות.

זו בושה וזו חרפה של מערכת אכיפת החוק, שאחר כך מתלוננת שנחקרים וחשודים משתמשים בביטוי הזה ומטיחים בהם שהם שקרנים.

***

הנה תמליל החלק הראשון באדיבות של האולפן הפתוח של כנרת בראשי והקלדנית נאוה כהן.

עו”ד חדד: מתי היית בראיון עד

יופה: הייתי פעמיים בראיון עד בחודש האחרון, הייתי 3-4 שעות ועוד השלמה קצרה.

עו”ד חדד: מה היה בהשלמה?

יופה: לא זכור לי משהו. לא זוכר מה היה בין השלמה ראשונה לשנייה. הפנו אותי לראיון עד. אני קורא לזה השלמה כי נאמר לי שיהיה פעם אחת ואחר כך קראו לי שוב.

עו”ד חדד (אחרי ויכוח עם יופה): אתה תלמידו המושלם של מומי משולם

בהמשך

עו”ד חדד: נשאלת שאלות פה וגם בראיון העד.

יופה: לא זוכר, אני לא במערכת עוד מעט שנתיים. נקלעתי מבחינתי לאירוע. אני אדם עצמאי ועוד בחוץ. אני עובד למחייתי. נקראת לחודש ומשהו ואני צריך לקרוא חומרים בפרקליטות

עו”ד חדד: ניסו להזכיר לך דברים בפרקליטות

יופה: ראיון עד

עו”ד חדד: שמעתי עליך דברים טובים. אין לי שום כוונה להתנצח איתך או להפילך בפח. רק לדעת אמת. נעשה זאת בצורה מתורבתת אמרו לך שישאלו שאלות בבית משפט?

יופה: לא זוכר אם השאלות האלה. זו הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית קראתי המון חומר. לא יודע להגיד מה אמרו לי. את המזכר ראיתי במהלך המאה שעות בפרקליטות כדי לקרוא חומרים. איפה נתקלתי לא יודע. אבל נכון שראיתי המזכר הזה

עו”ד חדד: במזכר סעיף 5 אני רואה שמדברים רק על ידיעות אחרונות נכון?

יופה: נכון שקראתי.

עו”ד חדד: פתאום ששואלים על סעיף 5 כלי תקשורת, אז אתה עונה – "וואלה" (מדובר על מזכר שצץ בחקירה הראשית לפיו יופה ניהל שיחה עם עורך דינו של ארי הרו).

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: השאלה הייתה ברענון?

עו”ד חדד: ברור שברענון. זה לא מופיע בראיון העד.

פרידמן-פלדמן: לא מופיע.

עו”ד חדד: נעשה "רענון" שומעים פה "ידיעות אחרונות" ואז שומעים "וואלה".

עו”ד חדד: בפרקליטות אמרו לך גם "וואלה"

יופה: גל שאלה לגבי קונטקסט, אני מסכים עם עמית שזה לא מופיע.

עו”ד חדד: יש חוסר דיוק משווע, נבדוק הדברים לפי סדרם. יש עוד משהו בראיון העד שהיה חריג ומוזר?

יופה: לא זוכר. תשאל ואענה לעניין.

עו”ד חדד: למה היית מאה שעות בראיון העד

יופה: לא אמרתי את זה. קראתי 7 קלסרים. חשכו עיני. דפי איי4 מצולמים בשני צדדים. אם ישבתי 100 שעות לקרוא חומרים אז הייתי גם בראיון עד בשני מועדים אולי 4-5 שעות ביחד.

עו”ד חדד: 5 שעות שאלות עם התביעה ועוד 100 שעות לקרוא חומרים

יופה: כן. גרוסו מודו.

עו”ד חדד: אנו קיבלנו עמוד על כל שעות התחקור? על מה חקרו?

יופה: לא מצליח להבין את השאלה. עשו לי ראיון עד. שאלו כל מיני דברים שעולים. אני גם לא מחזיק ולא נתנו לי לקרוא את המזכר הזה. זה משהו שעבר אליכם. לא קורא. לא יודע מה רשמו במזכר

השופטת פרידמן-פלדמן: לא נשאלת על זה? שאלו על הזמן בפרקליטות, מציעה להקשיב לשאלה

עו”ד חדד: מה עוד היה ב-5 שעות? מה עוד דיברו אתך?

יופה: בגדול חקרתי פה כל העדים והחשודים בתיק. מן הסתם אחרי שקראתי כל החקירות אז ניסו לשאול איזה שהם שאלות שכנראה עלו פה בדיונים במהלך הדרך. קשה לי לענות לך מה היה לי בראיון. לא זוכר

עו”ד חדד: תרשומת של התביעה עם החמש שעות, הדברים שעלו, מציג לבית משפט נייר שזה מה שקיבל. זה לא 5 שעות.

השופטת פרידמן-פלדמן: בראיון העד מקבלים דברים, אם יש שינויים. 5 שעות וקיבלת נייר זה לא אומר כלום. אם העד לא מחדש שום דבר.

השופט משה בר-עם: אולי זה גם כולל את זמן העיון.

עו”ד חדד: לא. לא כך אמר

עו”ד חדד: היה מאה שעות שקראת ו-5 שעות שיחה

יופה: כן

עו”ד חדד: אני לא מסכים עם הגב' פלדמן בעניין הבא. אצלנו אין הודעות, אין לנו כלום.

השופטת פרידמן-פלדמן: יש הקלטות ששומעים אותו.

עו”ד חדד: אני מבקש שבית משפט יראה תרשומות שלהם בראיון העד. לא שמעתי על דבר כזה. אנו מקבלים עמוד וקצת על 5 שעות. אמרו לו מה הטענות שלנו. לא יכול להיות שנייר כזה מסכם לנו 5 שעות?

גילדין (מהפרקליטות): אם יש תוספת מהחומר מעבירים להגנה.

עו”ד חדד: מי נכח בישיבת 5 השעות

יופה: קרן (צבירן), גל (פורה), אלה

עו”ד חדד: דיברו על עדות משולם?

יופה: לא זוכר משהו ספציפי לגבי מומי

עו”ד חדד: איזה נושאים עלו?

יופה: אם אתה רוצה שאני אתייחס, תראה לי. אני לא מנסה להתחמק או משהו. תראה לי רשימה של נושאים.

עו”ד חדד: על מה דיברתם 5 שעות. הציגו טענות הגנה. מה אנו טוענים?

יופה: כן. הציגו לי חלק. זה משהו שאמור לעלות

עו”ד חדד: חשבתם ביחד על תשובות? דיברו על אישורי יועץ משפטי לממשלה. אם יש אישורים או אין

יופה: תשאל משהו קונקרטי. אענה לך.

השופטת פרידמן-פלדמן: זה קונקרטי מה ששואל

יופה: דיברו על אישור יועץ אם היה אישור לפתיחה בחקירה. זה משהו שעלה. הייתה טענה שאתם טענתם שלא היה אישור. זה כן. דיברו איתי. אמרו לי שיש טענה שאתם מעלים בעניין הזה. לא הציגו לי מסמך.

עו”ד חדד: שמעו ממך תשובות?

יופה: ודאי

עו”ד חדד: למשל מסירת המסמכים אמרו שיש בעיה בנושא זה

יופה: זה עלה

עו”ד חדד: מזכרים בנושא הזה של מסירת המסמכים. לנו אין שום מזכר שלך לגבי קבלת מסמכים

יופה: לא אני קיבלתי מסמכים. עידן אדירם הביא

עו”ד חדד: אין מזכר שלך שעיינת במסמכים לפני כן?

יופה: זה לא משהו בזיכרון.

עו”ד חדד: נראה ביחד.

יופה: לא היה משהו שמישהו אמר לי להגיד בפרקליטות. תראה לי אני אתייחס.

עו”ד חדד: הכינו אותך לחקירה נגדית?

יופה: כן. זה חלק מראיון עד.

עו”ד חדד: מה סיפרו לך איזה שאלות אני אשאל?

יופה: אין לי משהו סגור.

עו”ד חדד: אין לנו את הדבר הזה בחומר. למה שהתביעה תראה.

השופטת פרידמן-פלדמן: לא נעצור את החקירה.

עו”ד חדד: אנו חוקרים אותו היום וביום שני.  

השופטת פרידמן-פלדמן: מבקשת להמשיך

עו”ד חדד: היית חוקר ואחר כך ראש מחלק ואחר כך עברת ליאל"כ וחזרת ליאח"ה וחצי שנה אחרי אתה פורש מהמשטרה. כך כתוב.

יופה: זה טעות, מי שכתב טעה. אמרתי שאני בספטמבר 2022 הפסקתי להגיע למשטרה, היה לי משהו רפואי. פרשתי סופית מהמשטרה לפני 8-9 חודשים. הייתה לי וועדה רפואית מיוחדת.

עו”ד חדד: התראיינת על זה בטלוויזיה?

יופה (מחייך): עשית עבודה.

עו”ד חדד: אין דברים פה של צנעת הפרט. בשנת 2017-16 אולי 2015 אתה עובד על תיקי נתניהו?

יופה: צורפתי לצוות החקירה של 1000 ו-2000.

עו”ד חדד: מי היה שם בהתחלה?

יופה: היה מומי, היה עידן, איתי רמות,

עו”ד חדד: היו לפניך או איתך

יופה: לא זוכר, הקימו צח"מ. הייתי האדם הכי קרוב למומי. מומי בדק חוקרים שנראים לו וקרובים לו. הייתה מגמה שלא יהיו אנשים שהיו בתיק מעונות ולא תהיה דעה קדומה שמישהו ניסה לרדוף את ראש הממשלה.

עו”ד חדד: זאת שמעת לאחרונה ראינו חוקרים שכן היו בתיקי המעונות. מומי, עידן, איתי, מי עוד?

יופה: ליזו כהן, לליזו לא יועד לה משהו משמעותי אלא השלמות.

עו”ד חדד: השלמות לליזו?

יופה: לא השלמות חקירה.

יופה: הייתי בצח"מ, חקרנו בסוף 2016. רוב החקירות המרכזיות אני עשיתי. היו עוד חוקרים אחרים לפעולות מינוריות.

עו”ד חדד: עד 2020 היו תמיד פעולות מינוריות, למה ליזו כהן פתאום חקרה הדס קליין ואחרים וזה לא מינורי

יופה: שאלה מעולה למומי משולם.

עו”ד חדד: מה עוד חקרת בעניין ראש הממשלה

יופה: אני צריך לראות זה גדול עליי להגיד לך. אני הגעתי סביב הבית של פאקר, צחי (חבקין), מומי. אני מרענן את הזיכרון שלי. הדירה של פאקר. אני זוכר שמי שהתעסק בזה זה היו מומי וחבקין. אחרי אירוע זה בנו צח"מ וביקשו ממני להצטרף

עו”ד חדד: אתה זוכר לא נכון.

יופה: דייק אותי

חדד מדייק את יופה.

יופה: זה קורה אחרי 7 שנים.

חדד (בציניות): ומאה שעות קריאת חומר… מה היה לפני פאקר?

יופה: לא זוכר

עו”ד חדד: היית מעורב בהשלמות חקירה בתיק המעונות?

יופה: לא שזכור לי

עו”ד חדד: בגלל ההפרדה שדיברת עליה?

יופה: לא זכור לי

עו”ד חדד: מה קרה בינואר כאשר עברת ליאל"כ? יאל"כ מקבלת אתת תיק 4000

יופה: סיימתי תפקיד של רמ"ח ביאח"ה, הלכתי לתפקיד רוחב. בנו עליי, עברתי לתפקיד רוחב אצל אלי אסייג

עו”ד חדד: סבלת מעניין נפשי. זה קשור לחקירות והדברים הפסולים שעשיתם אז? למה חזרת ליאח"ה

יופה: לשקם את עצמי

עו”ד חדד: אתה מספר שאירוע נפשי היה בסמוך לחקירות ראש הממשלה

יופה: לא קשור לעבודה. זה עניינים שלי עם עצמי

עו”ד חדד: למרות שנחשפת בטלוויזיה לא אעשה זאת. בתיק הזה היית חוקר בכיר ולא ראש צוות. מי שהיה ראש צוות זה מומי

יופה: כן, טבעי שהפעלתי את עידן אדירם שהיה שוטר שלי במהלך כל השנים האלה. היה פקוד שלי. לא הייתי ממונה עליו ולא על אחד אלא על עצמי. אולי נתבקשתי לבצע פעולות ונתתי לאחרים.

עו”ד חדד: מי חברי המנגנון הפנימי?

יופה: זה היה תהליך שאנו עושים דיונים שלנו, מומי, כורש, או מומי עם הצוות. מכין מסמך שהיה אמור לעבור לכורש, אחר כך למני יצחקי. רוני (ריטמן) לא היה בלופ

עו”ד חדד: רוני היה. שלח מכתבים והיה כעוס.

יופה: מה שהיה היה. אם אתה שואל אז כורש ואת מומי ראש להב לא היה עסוק בזה. כמו שיחשבו שמנכ"ל עוסק בעניינים וגם הוא לא היה. ראיתי את המפכ"ל אולי פגישה שניים. זה היה מנגנון. זה היה תקף לישיבות עם היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה

עו”ד חדד: אתה לא היית ברוב הישיבות

יופה: הייתי בחלק

עו”ד חדד: כמה ישיבות היית?

יופה: אולי 5

עו”ד חדד: אתה זוכר?

יופה: זוכר שהייתי

עו”ד חדד: אתה זוכר את התוכן?

יופה: זה היה לפני 7 שנים. תשאל ואני יענה.

עו”ד חדד: ידעת להגיד 5. אולי זה 3 אולי 7

יופה: לא שבע

עו”ד חדד: תוכן העניינים אתה לא זוכר? מה היה בישיבות? מתי הן היו? 2016-17?

יופה: לא יודע. לא רוצה להגיד גורף זוכר / לא זוכר.

עו”ד חדד: האם אתה זוכר את הישיבות?

יופה: חלק מהם אני זוכר.  

עו”ד חדד: היו כאלה שהיועץ אמר לא לחקור, מה היועץ לא נתן לכם לחקור?

יופה: אני מנסה לחשוב אם אמרו לנו משהו לא לחקור… אגיד לך מה לא הרשו לנו לעשות – לא לחקור את ראש הממשלה ורעייתו במקביל. זה עצבן אותי.

עו”ד חדד: קווי חקירה. היו כאלה לא מעט?

יופה: לא זוכר

עו”ד חדד: אמרת שהיו. הייתה קבוצת ווצאפ ייעודית?

יופה: יש מסרונית. אני לא השתמשתי אף פעם במסרונית. זו אפליקציה משטרתית. היה ווצאפ אבל לא בטוח שהייתה קבוצה שנקראת תיקי אלף. לא זכור לי קבוצה.

עו”ד חדד: ערן קמין?

יופה: לא זוכר

עו”ד חדד: כורש ויצחקי?

יופה: כן

עו”ד חדד: אתה מכיר עוד תיקים שיצחקי מעורב ?

יופה: לא מכיר את מני יצחקי בחיקורי דין. מטבעו כראש אח"מ (אגף חקירות ומודיעין) הוא לא משהו במעורבות. היינו מגיעים אליו גם לפגישות

עו”ד חדד: היית בחיקור דין של מילצ'ן.

יופה: לא

עו”ד חדד: למה מני יצחקי היה?

יופה: ראש אח"מ, נראה לגיטימי

עו”ד חדד: אין מזכר אחד בתיק על זה שנסע

השופטת פרידמן-פלדמן: זה לא שאלה אליו

עו”ד חדד: יש ישיבות סטטוס כלליות, על תיק בלהב. יושיבם עם ראש להב על תיק והוא מנחה אתכם לעשות כך או אחרת

יופה: מנחה שים בצד

עו”ד חדד: היו ויכוחים בין ריטמן ל…

יופה: היו ויכוחים אם חוקרים את מילצ'ן תחת אזהרה. זה נושא שעלה, היה שם. זוכר את רוני ריטמן. אני זוכר שהדעה של רוני לא הסתדרה עם מה שהצוות חשב.

עו”ד חדד: רוני כעס מאוד

יופה: לא משהו שאני זוכר. הייתה מחלוקת אם לחקור את מילצ'ן כחשוד או עד. לא יודע למה הייתה מחלוקת. הרבה פעמים קרה לי בחקירות שיש אדם שאתה מתלבט מאוד אם לחקור תחת אזהרה או עד. יש לזה משמעויות כלפי האדם עצמו. מכניסים אדם לסטטוס של חשוד. יש מחלוקת סביב זה.

עו”ד חדד: בניגוד לדילמה שאתה מנסה להציג – השאלה היא – יש חשד סביר חוקרים ואם לא אז לא תחת אזהרה. מה היה בסיס הויכוח בין רוני ריטמן לאני לא יודע למי ולמה?

יופה: זו הייתה סוגיה אם לחקור תחת אזהרה או לא. אני עונה מה שאני יכול. אולי לא אלי השאלות האלה. לא קיבלתי החלטה אם לחקור כך או אחרת.

עו”ד חדד: לא סיפר לכם ריטמן שהוא רואה בראש הממשלה אחראי לפתיחת התיק נגדו

יופה: לא שמעתי, אני מעיד תחת שבועה. התשובה היא לא.

עו”ד חדד: לא אמר לך. אבל ידעת שרוני ריטמן נחקר במח"ש תחת אזהרה?

יופה: לא בקיא בפרטים. היה סיפור עם קצינה. לא זוכר את האירוע, לא מכיר.

עו”ד חדד: רוני ריטמן נחקר באזהרה, כל המדינה הכירה זאת, פתח מהדורות ראשיות. שמעת שנחקר?

יופה: כן

עו”ד חדד: היו טענות לעבירות בתחום המין של רוני

יופה: כן

עו”ד חדד: האם אי פעם עשה גילוי נאות ואמר אנו עוסקים בראש ממשלה צריך לעשות כך אחרת. האם פעם אמר לכם אני במח"ש טענתי שראש הממשלה שלחה את צ' להגיש תלונה נגדי

יופה: לא, הוא לא אישר בשולחן אבל אולי בפורומים אחרים

עו”ד חדד: הוא גם לא סיפר שעו"ד שלו שולחים מכתבים ליועץ ולפרקליט המדינה שהתיק נתפר

יופה: החלפתי עם ריטמן מילה וחצי. אין לי קשר, אין לי תקשורת איתו. הייתי בישיבה עם אלשיך בישיבה שהיינו בקרית הממשלה. ישיבה אחת, הייתי בפגישה. הוא נכנס.

עו”ד חדד: היה ראיון עם אברמוביץ שרוני יודע לשאול שאלות ממש כמו שב"כ

יופה: אני לא מתייחס ליכולות תשאול של מנכ"ל לשעבר. לא הייתה לו מבחינתי פגיעה בפרטיות. לא דיבר אתנו, לא הנחה אותנו, לא הסביר לנו איך לתשאל. שום דבר. לא היה.

עו”ד חדד: הוא נתן לך הנחיות בהתאם לשיטות בשב"כ

יופה: לא

עו”ד חדד: אלשיך התראיין ל"עובדה" ועשה סיור ב"ידיעות אחרונות" בזמן החקירה

יופה: לא ידעתי. אני שונה במשטרה. אני לא קראתי מה קורה ולא עניין אותי מה קורה. זה לא עניין אותי. גם פוליטיקה לא יודע כלום.

עו”ד חדד: אתה חקרת בתיק אלפיים על "ידיעות אחרונות".

יופה: חקרתי כמה אנשים. את נוני בטח.

עו”ד חדד: מה החשד בתיק אלפיים?

יופה: שהיו יחסים שוחדיים בין נוני לנתניהו. טיפול בחוק ישראל היום.

עו”ד חדד: למי היה מועיל?

יופה: המטרה של החוק החיתה לפגוע ולצמצם פעילות חינמית של ישראל היום

עו”ד חדד: החשדות נגד נוני באמת מופרכים.

יופה: חוק "ישראל היום" נועד לצמצם פעילות "ישראל היום", כי העיתון נפגע כתוצאה מ"ישראל היום".

עו”ד חדד: זה להגן על כל העיתונות. אבל זה מה שחקרתם

בהמשך

עו”ד חדד: לא הטריד אותך על טענות ביחס לשוחד, "ידיעות אחרונות" היה נהנה מזה. אז המפכ"ל שלכם הולך ועושה שם סיור?

השופט עודד שחם: אדוני יטען. לנו אין מה לעשות עם העד בעניין

עו”ד חדד: שאלה אילנה דיין בראיון והוא אמר שהוא מכיר כל מילה.

יופה: לא. זו התשובה. חומרים עברו עד למני יצחקי במשטרה. זה מה שאני מכיר.

עו”ד חדד: בזמן אמת לא הייתה חלוקה בין התיקים אלף ואלפיים

השופט שחם: אתה מכיר אלף ישן?

יופה: אם יגיד אני אתייחס

השופט שחם: אומר שלא יודע בדיוק על מה מדובר

יופה: אני עונה לך. היה שם נושא באלף הישן, אודליה כרמון, מטה כפול, מטה בחירות כפול, מחאת מילואימניקים זה מה שאני זוכר.

עו”ד חדד: היו עוד דברים שחקרת באלף ישן? אלף חדש אלף ישן מתי שמעת לראשונה? אני אומר שלא שמעת מעולם בחקירת התיק

יופה: היה בזמן החקירה את המונח אלף ישן. היה גם קרטון ישן היה כתוב "אלף ישן"

עו”ד חדד: אתם בזמן אמת מכנים אלף ישן ואלף חדש?

יופה: אלף ישן היה. והיה אלף.

עו”ד חדד: מי החליט על חלוקה זו?

יופה: אין לי מושג, לא אני

עו”ד חדד: של מי הרעיון?

השופט שחם: אומר שלא יודע

עו”ד חדד: אמרת שם שגור. מומי היה אמור להכיר החלוקה של אלף ישן וחדש

יופה: כן

עו”ד חדד: ואם לא מספר

יופה: תשאל אותו

עו”ד חדד: יש מזכר בתיק, אלף ישן וחדש, שעושה את החלוקה?

יופה: לא מה שאני מכיר

עו”ד חדד: אולי לא הייתה חלוקה? אולי אתה טועה?

יופה: מה אני מדמיין שראיתי קרטון?

עו”ד חדד: אתה אומר "מדמיין"

עו”ד חדד: ראית מזכר על אלף ישן, נייר שהזכיר לך קרטון.

יופה: אם תוכל להראות לי מזכר של ארי. אולי היה שם סעיף.

עו”ד חדד: מציג לו המזכר

יופה: יש אודליה כרמון.

עו”ד חדד: זו לא השאלה שלי

השופט שחם: זו תשובת העד

עו”ד חדד: לא שאלתי על תוכן. אני שואל אם הייתה חלוקה. אתה אומר שהייתה חלוקה ברורה. אתה מתבלבל בנושא?

יופה: רגע. יש פה נושאים הקשורים לאלף הישן (במזכר)

עו”ד חדד: אולי אתה מתבלבל? אולי לא הייתה חלוקה

יופה: מה זה חלוקה? אולי לא הבנתי נכון

עו”ד חדד: בזמן אמת לא חילקתם אלף ישן וחדש

יופה: אני זוכר שהיה חומר שנקרא אלף הישן. אם אתה שואל אולי אני לא זוכר במועד המדויק מתי הייתה חלוקה

עו”ד חדד: אני אומר שלא היה ארגז ישן

יופה: אני אומר שכן

עו”ד חדד: מה הייתה פעולת חקירה ראשונה שביצעת באלף הישן? ,

יופה: לא זוכר פעולה ראשונה, איך אזכור מלפני 7 שנים..

עו”ד חדד: ספר לי איזו פעולה ביצעת עם ראש הממשלה או קרובים לו בשנת 2016 לפני יולי?

יופה: לא זוכר תאריכים.

עו”ד חדד: אתה מכיר הודעת בן כספית?

יופה: לא מכיר. לא מכיר את בן כספית ולא נתקלתי בו

עו”ד חדד: אומר משולם שהדבר היחיד שיש בתיק זה חקירה מבן כספית שהוא גבה. לא קראת הודעה זו?

יופה: אולי היה משהו מודיעיני. לא ראיתי הודעה של בן.

עו”ד חדד: בן כספית מסר הודעה מודיעינית והודעה באפריל 2016

יופה: הייתי שם. לא נתקלתי.

גילדין: לא ראוי שחברי יודע ומנסה להוציא אמירות.

עו”ד חדד: לא ראוי לגבות הודעה מעיתונאי. אני רק שאלתי על הודעה במשטרה שנמסרה. שאלתי הייתה מאוד מדוייקת על אפריל.

יופה: לא קראתי את ההודעה (של בן כספית) ולא את הנספחים

עו”ד חדד: חקרת את כרמון

יופה: כן

עו”ד חדד: היו לכם הקלטות של אודליה?

יופה: לא יודע מתי נחקרה.

עו”ד חדד: התיק נסגר. אחר כך העליתם כמו פרה שמעלה גרה כדי להשיג דברים אחרים.

יופה: לא זכור לי

עו”ד חדד: בן כספית אומר שקראו לו המשטרה והיא פנתה אליו בעקבות פרסומים שלו. הפעילו עליו לחץ אמר. מכיר הדברים?

יופה: לא

עו”ד חדד: חקרת את אודליה בשנת 2018

יופה: כן, זו פעם ראשונה שאני שומע שהיא נחקרה.

עו”ד חדד: עם מי חקרת אותה?

יופה: שאלה טובה. אני זוכר שהיינו אצלה בחיפוש בבית עם עידן

עו”ד חדד: עידן אומר שגם חקרתם

יופה: תציג לי הודעה. אם כן אז כן, אבל לא זוכרי, זה לא הבשיל אז נדחק לי בזיכרון

עו”ד חדד: מה הנחיות שקיבלת לפני חקירה?

יופה: לא זוכר

עו”ד חדד: ממי קיבלת הנחיות?

יופה: לא זוכר

עו”ד חדד: אודליה כרמון התראיינה ואמרה שנחקרה 50 שעות. אולי מגזימה. אולי 40 שעות, כך היה?

יופה: לא זוכר

עו”ד חדד: לא הכרת החקירה שלה משנת 2013?

יופה: לא

עו”ד חדד: ביקשת מאודליה לבצע פוליגרף

יופה: לא

עו”ד חדד: הקלטות לא זוכר?

יופה: לא זכור לי שיש הקלטות

עו”ד חדד: גידי וייץ הודלפו לו דברים, אומר כך "אודליה תחזיר הכסף". ציטוט זה לקוח מהקלטה שנמצאת אצל המשטרה. גידי וייץ יודע על הקלטות. אתה חוקר ולא יודע אם הייתה הקלטה?

יופה: כנראה שאני בתקלה. לא מכיר. לא יודע להגיב על משהו שעיתונאי אומר, נכון שזו הייתה חקירה סמויה של אודליה.

עו”ד חדד: היועץ לא המשיך לחקור את כרמון. לא ראה שם עבירה

יופה: היה סביב זה שעצרנו ולא המשיך הלאה לדיונים בפרקליטות

עו”ד חדד: לפני הכתבה אמרו לא לחקור

יופה: כן

יופה: אני לא מכיר הדלפות, גם לא קשור. לא מכיר גידי וייץ, לא הדלפות.

עו”ד חדד: לא שאלתי אם אתה הדלפת, אתה חוקר בתיק חקירה סמויה. אתה רואה הדלפות

יופה: 20 שנה ראיתי זאת במשטרה. פרקליטות ומשטרה

עו”ד חדד: מה אתם עושים שאתם רואים הדלפה כזו? מה הייתה מטרתה בזמן אמת?

יופה: לא מכיר ההדלפה

עו”ד חדד: היה חשד בשנת 2008 – פרסום מודעות בפריימריז של עבודה

יופה: לא מכיר כזה דבר, לא זוכר.

עו”ד חדד: מטה כפול בבחירות 2009

יופה: חקרנו גם בחו"ל את הדברים האלה

עו”ד חדד: איך קיבלת החשדות הדרמטיים האלה? פרסום מודעות בפריימריז

יופה: לא זוכר בכלל מודעות.

עו”ד חדד: מטה כפול? אמרת שלא חקרת את בן כספית, הוא היחיד שסיפר לכם

יופה: מקווה שלא טועה. מנסה להיזכר. אולי זה קשור לסנילביץ (יועץ לשעבר של נתניהו).

עו”ד חדד: לא.

יופה: אז לא יודע, נכון שברענון זכרתי את ישראל בכר שחקרתי. נכון שהוא יועץ אסטרטגי. לא מכיר. לא חי את העולם הזה. לא יודע.

עו”ד חדד: זימנת אותו לחקירה ביולי 2016

יופה: לא זוכר אבל טוב, קראתי המון חומרים. השם שאתה אומר זה בקצה של הקצה. הדלפות יש כל הזמן.

עו”ד חדד: היו הדלפות בתיק הזה?

יופה: כן. שמעתי. היו הדלפות, דלפו דברים. וזה היה שיח שדלפו דברים

עו”ד חדד: ידעת שחלק מהדברים דולפים בכוונה

יופה: מה זאת אומרת, אתה בא אלי בטענה?

עו”ד חדד: אתה עד ולא חשוד. לא אמרתי שאתה הדלפת, אמרתי הודלף בכוונה.

יופה: לא יודע משהו כזה.

עו”ד חדד: איזה עבירה יש במה שנתניהו בחר לנהל את מטה הבחירות שלו?

יופה: כמו באותו סגנון של בכר באמת אלה דברים שבסופו של דבר, זה לא נכנס לכתב אישום. זה אצלי בתחתית האלף הישן

עו”ד חדד: שלא היה

השופט שחם: מתקבל רושם שלא מקבלים מהעד אינפורמציה.

עו”ד חדד: מציג דברים שאתה אומר לישראל בכר ביום 20/7/16 חקירה עם תמלול. אתה אומר "מה שאנו רוצים לדבר עליו… אתה ראית בתקשורת מה שרוצים ומה שלא רוצים" יש דברים שיוצאים שאתם רוצים ויש דברים שאתם לא רוצים. אז מה רציתם שיצאו?

יופה: מה שאני קורא זה שאני מלין בפניו שיש הדלפות ויש חומרים שיוצאים ומפריעים לנו לחקור.

עו”ד חדד: "מה שרוצים ומה שלא רוצים" הפוך ממה שאתה אומר

יופה: אני רוצה לדבר איתו על דברים בחקירה ופשוט דופקים לנו. זה מה שאני מבין ממה שאני קורא.

עו”ד חדד: לאיזה הדלפות דיברת?

יופה: כל הזמן היו הדלפות

עו”ד חדד: היו הדלפות מכוונות. המשטרה מגילה שיש הדלפות וזה גרם לצוות החקירה לגירוד בגוף

יופה: סבלתי 20 שנה וגם פה.

עו”ד חדד: מה עשית ביחס לזה?

יופה: לא. מניסיוני במשטרה זה לבזבז זמן שאין לנו אותו. אנו לא מגיעים מי הדליף ומי לא. זו ברכה לבטלה.

עו”ד חדד: במקרה היחיד שחקרו שילמו מחיר. פה לא חקרתם כלום… דברים המיוחסים ליועץ – דנה וייס אומרת מפיו של מנדלבלט לשיטתנו "בחודשים הקרובים מתחילה מה שמכנים תקופת בבושקה, זו תופעה, הכל מתחת לרדאר עד יולי…". הכתבה משנת 2019. האם באמת היו פעולות ועשיתם פעולות פוליגרף?

יופה: לא מכיר פוליגרף. לא אחראי לא לוייס ולא לאחרים.

עו”ד חדד: לא מכיר עשרות עדויות ולא פוליגרף

יופה: לא רוצה לענות על משהו לא מדוייק.

השופט שחם: שואלים על מה שאתה יודע

יופה: לא זוכר, אני לא אחראי לדברי וייס ולא לאחרים

השופטת פרידמן-פלדמן: זוכר או לא?

יופה: לא זוכר. לא רוצה להגיד על נקודת הזמן. אני מנסה. אני אורח פה. משתדל לא להגיד לא זוכר כי זה הכי קל להגיד לא זוכר.

השופט שחם: תגיד אמת.

עו”ד חדד: חקירת בכר – יולי 2016 – אנו מדברים על אירוע משנת 2008. "… נתבקשת לדאוג לפרסום… ", חקרתם המון חשדות נגד ראש הממשלה באותה תקופה?

יופה: כן

עו”ד חדד: מי הנחה אותך לחקור על המודעות ואיזה חשד צץ

יופה: לא יודע

עו”ד חדד: עידן סיפר שנסע לניו יורק

יופה: חקרנו שני אנשים שם. ארן רוט וסטיב שנייר

עו”ד חדד: לנו אין הודעות שלהם.

יופה: זה היה בשנת 2016. לא זוכר מה רצינו משניהם.

עו”ד חדד: העיקר טסתם לחו"ל

יופה: הייתי עם מומי בסרינלקה. 

עו”ד חדד: זה היה בענין הצמיד של שרה נתניהו.

גילדין: רוצה להגיד משהו, אם צריך הסבר אני אסביר. 

עו”ד חדד: לא צריך הסבר. הם העידו. זו שאלה של תובנה בתכשיטים. נסעו לסרילנקה לאמת את הדברים.

יופה: נכון שאני חקרתי את האיש איאן מוריס (העוזר של פאקר).

עו”ד חדד: שלא מגיע לכאן?

יופה: כן

עו”ד חדד: מה הייתה המעורבות שלך בתיק 2000? לפני ארו.

יופה: זה התחיל ממה שאני זוכר מאותן שתי שיחות שהיו קשורות לארי הרו ואז הביאו את ארי משדה תעופה.

עו”ד חדד: לפני ארי. מי דיבר אתך? מה המפגש שלך הראשון עם תיק 2000?

יופה: לא זוכר. לא יכול לשלוף. זה התחיל מבחינתי באותם שתי שיחות. מניח שמומי דיבר, לא זוכר בדיוק

עו”ד חדד: מה נאמר לך? מתי זה היה?

יופה: לא זוכר

עו”ד חדד: מה הוצג לך?

יופה: היו שתי שיחות זה מה שהתחיל את תיק אלפיים

עו”ד חדד: אתה ראית קובץ?

יופה: לא יודע מה זה

עו”ד חדד: שמעת שיחות

יופה: הדפיסו תמליל של שתי שיחות.

עו”ד חדד: קראת?

יופה: כן. יש תמליל. על בסיסו חקרנו, לא זוכר להגיד מתי קראתי. זה היה מרכז התיק. תמלילים היו מרכז התיק.

עו”ד חדד: תמליל ושיחות חשובים

יופה: כן

עו”ד חדד: בחקירה היה צריך להציג את זה לנחקרים שיראו במה מדובר?

יופה: להציג תמליל זה בחירה של חוקר

מומי סיפר לך אולי. אולי קמין סיפר?

יופה: לא זוכר שקמין דיבר על אלף/ אלפיים, הקשבתי לתמליל השיחות.

עו”ד חדד: אולי בשלב מאוחר בתיק

יופה: לא זוכר, התיק מבחינתי התחיל שהביאו לנו את שתי השיחות האלה, הקשבנו להם. לא יודע לדייק אם היה תמליל או אם אחר כך הוצאנו לתמלול.

עו”ד חדד: גם זה יכול להיות?

יופה: אולי

עו”ד חדד: הוצאתם לתמלול חיצוני

יופה: אולי סינגנט להב, לא מכיר שום דבר על אבי רוטנברג. הוא היה בתיק מעונות. אין לו שום קשר לתיק אלפיים.

עו”ד חדד: מתי נודע לך הקשר בין רוטנברג לנוני מוזס

יופה: היה תיק עם עיריית רמת גן. אבי ישב ושם נוצר קשר. נכון שהוא חקר את הבן שלה כחשוד בתיק. אבי היה בצוות מקביל אליי, היה לו שיח טוב. שיתף אותי. היה אירוע לאבי עם הסיפור הזה.

עו”ד חדד: אבי רוטנברג בסוף שנת 2014 אבי חוקר את הבן של ג'ודי ניר מוזס. מתפתח קשר רומנטי ואתה יודע על זה

יופה: כן

עו”ד חדד: דיווחת למישהו

יופה: דווח למומי וגם לכורש. טיפלו בזה, אבי הושעה

עו”ד חדד: חלף זמן עד שטופל

יופה: היה מאוד מהר

עו”ד חדד: מתי אתה דיווחת למומי

יופה: אותו רגע אמרתי לאבי אתה חייב לדווח למומי. שמעתי את זה בזמן החקירה. אבי אדם רציני. דווח.

עו”ד חדד: המשיך לעסוק בתיק רמת גן?

יופה: לדעתי לא, ישר הוציאו אותו

עו”ד חדד: מתי דיווחתם למומי ?

יופה: לא הייתי צריך .. אבי דיבר איתי על זה ובשיחה בינינו עלה שהוא צריך לדבר עם מומי, אמרתי לו תלך זה חשוב, תעשה את זה

עו”ד חדד: אני אומר לך שחלפו חודשים עד אז.

יופה: אני אומר ממתי שזה הגיע לידיעתי וטופל. לא שמעתי באונליין. שמעתי מאוחר יותר

עו”ד חדד: רעייתו של אבי פנתה למפקד היחידה

יופה: לא מכיר

עו”ד חדד: אבי בקשר עם ג'ודי, יש לה עניינים בתיק. יש לו ידיעות על ארי. ניגוד עניינים.

קרן צבירן: הוא עזב את היחידה החוקרת

עו”ד חדד: לא נכון, העידו חוקרים שהעידו דברים אחרים. בינואר 2017 חקרת את ראש הממשלה, אם מישהו טוען שהייתה חקירה סמויה. זה לא נכון?

יופה: לא בהכרח הפכה להיות גלויה

עו”ד חדד: גיא פלג מקריא דברים בטלוויזיה מהשיחה של נוני וביבי

יופה: לא מכיר

עו”ד חדד: מה הבדל בין חקירה סמויה לגלויה

יופה: עד לביצוע מעצרים וחיפושים אבל לא היה…

עו”ד חדד: כשחוקרים חשודים זו חקירה גלויה, ודאי שחוקרים חשודים מרכזיים התיק זה גלוי?

יופה: אם נחקר חשוד שלא נלקח לבית המשפט זה ענין של סמנטיקה, אולי אפשר לקרוא לזה חקירה גלויה אבל לא בהכרח

עו”ד חדד: נוני וראש הממשלה נחקרים. אני מקריא לך מהחלטה של נציב הביקורת על הפרקליטות על עניין החקירה הגלויה והסמויה.

יופה: אין לי יכולת לענות

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »