יומן הבוקר
החוקר דני יופה (צילום: אלי ציפורי)
מופע האימים של דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין: ראש המוסד לשעבר יוסי כהן "קדוש בשבילי", חטפתי על הראש ממני יצחקי על חקירה קצרה מדי של נהגו של יאיר נתניהו והעוזר של שי ניצן היה בלהב 433. עו"ד חדד: מני יצחקי וכורש ברנור היו נגד מנדלבליט ומרדו בו

בחלק השני של עדות דני יופה הוא המשיך בהתקפי השכחה שלו בנושאי הליבה אך בכל זאת סיפק כמה כותרות: הוא לא הצליח להסביר למה לא חקרו את יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, בפרשת הביקורים בדירת ג'יימס פאקר, הודה שהם היו מתוסכלים מקצב החקירה (מה שהביא על פי הערכות תדרוכים של כורש ברנור ומני יצחקי נגד מנדלבליט) ואמר שעוזרו של שי ניצן היה מלא פעמים בלהב 433 (בקשר לתיק 2000).

***

הנה תמליל החלק השני של עדות דני יופה.

עו"ד חדד: לא יכולתם לחקור את ארי באזהרה. בתיק אלפיים לא היה חשוד בשום דבר

יופה: זוכר שגבו ממנו עדות פתוחה. היה מעבר בעדות, לא חשוד אז לא נחקר באזהרה

עו"ד חדד: האם הייתה כוונה לעצור אותו?

יופה: הובא משדה תעופה לא על ידי

עו"ד חדד: למה הוחלט לעכב את ארי בבוקר?

יופה: לא בטוח שעוכב. אני זוכר שהיינו צריכים אותו. כדי למנוע שיבוש.

עו"ד חדד: אתה מדבר מזיכרון?

יופה: לא

השופט בר-עם: תשיב רק על שאלות. לא להוסיף דברים שלא נשאלו. תגיד מה שאתה יודע בלבד

יופה: נכון שאני חקרתי את ארי, אמרת לו שעל פי דין אפשר גם להאריך איתו. לא זוכר שהיה לי שיח איתו לעניין עיכוב. היה עד הערב

עו"ד חדד: אדם אומר שלא ישן כל הטיסה, עייף, למה לחקור ברצף כזה? אסור היה להחזיק אותו

יופה: היה עצור, הצענו לו שתייה, מנוחה ומה שצריך.

עו"ד חדד: מה עלה הצורך באותו רגע?

יופה: עלה צורך לא יודע להגיד בדיוק

עו"ד חדד: זה לא מזיכרון, זו הנחה?

יופה: כן

עו"ד חדד: תחילת גביית ההודעה הייתה בזמן שאסור היה להחזיק אותו

יופה: למה אסור להחזיק?

עו"ד חדד: מותר לעכב עד שלוש שעות.

יופה: מנין השעות נפסק… אז הספירה שלך לא נכונה. אני לא יכול לחקור אדם 6-7-8 שעות. לא מכיר.

עו"ד חדד: איפה יש הוראה חוקית / הנחייה לעניין שעות עיכוב שמפסיק?

יופה: הנחייה לא זכורה לי. מכל התנהלותי במשטרה אני יודע שאם משחררים את האדם אז מניין השעות נפסק

עו"ד חדד: חקירה ראשונה ב-11:40 לא תחת אזהרה, בעניין תיק אלפיים

יופה: לא יודע יום ושעה. אם זה נתון אז כן. לא יכול להשיב אם לא רואה הודעה.

השופטת פרידמן-פלדמן: אם רשום אז כן.

עו"ד חדד: 14/7

יופה: כן

עו"ד חדד: מפנה לתמליל – תראה איך מתחילה השיחה ביניכם. אתה נמצא עם ארי ומומי.. אתה אומר "לא הזהרתי אותך. לפנים משורת הדין אתה נפגש עם עו"ד. אני מנהל אתך שיחה, עוד לא אמרתי לך שאתה חשוד." למה אפשרת לו להיפגש עם עו"ד?

יופה: אפשרנו.

עו"ד חדד: כורש ידע?

יופה: סביר להניח. מקווה שידע

עו"ד חדד: יש קשר לעובדה עם שי ניצן ובלכר (עורך דינו של ארי הרו אז שהלך לשני ניצן בנוגע לקלטות של מוזס-נתניהו)

יופה: לא מכיר

עו"ד חדד: דיברת עם בלכר לפני חקירת ארי

יופה: כן. הוצג לי.

עו"ד חדד: חקירה ראשונה דיברת עם בלכר?

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: אמרו לך להגיד לפנים משורת הדין?

יופה: לא זוכר. אולי זה מיוזמתי

עו"ד חדד: בלכר ידע שארי עתיד להיחקר

.יופה: כן

עו"ד חדד: איך ידע?

יופה: אתייחס למזכר שראיתי

עו"ד חדד: מזכר מיום 18/7 לא רלבנטי, הוא בצד. איך ידע שארי עתיד להיחקר?

יופה: ידע

עו"ד חדד: איך ידע, למה שידע? הרי חששת משיבוש, לכן לקחו אותו משדה תעופה בחמש בבוקר.

יופה: אמרתי שאני מניח שהיה חשד.

עו"ד חדד: מקודם אמרת שיבוש עכשיו הנחה. למה לתפוס אותו בשדה תעופה בחמש בבוקר?

יופה: מה שאני עונה זה הנחה. כיון שהייתה פעולה דחופה שצריך לעשות.

עו"ד חדד: אתה קצין בכיר. מנחה הוראות בהנחיית מומי. איזה פעולה דחופה? אני רואה את התיק, אין צורך בזה

יופה: זו הנחה שלי. לא קיבלתי החלטה מתי מזמנים אדם. אם אדם נחקר תחת אזהרה או לא. זה לא מנדט שלי. אני לא בפוזיציה הזו, אני מתייחס למזכר שלפניי.

עו"ד חדד: אבל שמנו את המזכר בצד. אני מדבר על לפני 14/7 רוצה לשנות התשובה שלך?

יופה: אין לי ידיעה אישית, לא יודע באופן אישי.

עו"ד חדד: האם דיברת עם בלכר לפני 14/7

יופה: לא זוכר מגע עם בלכר

עו"ד חדד: כורש?

יופה: מישהו מעליי. לא יודע מי.

עו"ד חדד: ארי אומר לך ביחס לאמירה שלך – שלא הזהרת מבחינה חוקית, עוד לא, כרגע, מילים שאתה אומר לו, עוד לא ועוד לא הזהרתי. ארי נדלק אצלו משהו. הוא כבר נחקר בפרשת 3H אצלכם. מכיר?

יופה: לא, אין לי מושג מה זה התיק הזה. לא יודע חשדות וטיב החשדוית. זה רוני לוי. לא קשור אלי.

עו"ד חדד: לא יכול להיות שתדבר עם ארי על התיק הזה 3H

יופה: סביר שלא.

עו"ד חדד: אתה אומר לו על הסיפור של 3H… אז ידעת?

יופה: אמרתי שידעתי שנחקר בתיק 3H

עו"ד חדד: לא נאמר לו על ידי מומי שזה תיק חמור

יופה: אולי מומי אמר. אני לא מכיר אותו

עו"ד חדד: אמרת לו ראיתי שהשותף אצלך בחברה זה קליפי

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: אבל אתה שאלת

בהמשך

עו"ד חדד: אתה אומר ראיתי את קליפי בחברה 3H אתה אומר לא ראיתי נאמר לך.

יופה: היכרות משותפת. להגיד לך מאיפה זה בא? לא ראיתי את התיק.

עו"ד חדד: אתה אומר לארי דברים וארי האנטנות שלו מגיעות גבוה. אתה אומר – קראתי אליך הבנתי מי אתה. איפה קראת עליו?

יופה: זה שאמרתי שקראתי זה לא אומר שאני קראתי. מבקש לציין שלדעתי מומי לא היה בשלב הזה אלא יותר מאוחר. אמרתי לעד אז אמרתי לעד.

עו"ד חדד: אתה אומר שבינתיים לא חשוד אבל יכול להיות חשוד בתיק אלפיים

יופה: אני מנסה לראות דינמיקה

עו"ד חדד: יש לך הנחיה מהיועץ המשפטי שאומר שארי לא תחת אזהרה. לך אין סמכות לחקור תחת אזהרה. אתה אומר לו "בינתיים אתה לא חשוד"

יופה: אני מנסה להרגיע אותו

עו"ד חדד: בינתיים זה להפחיד אותו. זה לא להרגיע.

יופה: בין רוגע לבין דריכות, מה שאני רואה זה שקטפו את ארי משדה תעופה. מכניסים אותי לפה.

עו"ד חדד: מה זה קטפו?

יופה: סלנג משטרה, אחר כך מומי הצטרף.

עו"ד חדד: לא היה לך אישור לחקור אותו תחת אזהרה באלפיים?

יופה: אני לא בהכרח נמצא בכל הפגישה.

עו"ד חדד: פרקליטות שאלה אותך בראשית, כי רצו להשתמש בזה שהיועץ ידע על הדברים שאתם עושים כשלא היה לו מושג, פתאום אתה אומר "לא יודע ואתה כזה קטן"

יופה: זו תשובתי

עו"ד חדד: הייתה הנחיה לא לחקור אותו באזהרה

יופה: לא משהו שאני מכיר. כנראה שכך הנחו אותי להתחיל אתו בעדות פתוחה. זו לא החלטה שלי. אני לא מחליט גם לא בהכרח משתפים בהכל

עו"ד חדד: אתה יודע שאחר כך כן נחקר באזהרה?

יופה: יודע

עו"ד חדד: נכנס מומי, מאמן שלך.

יופה: ראש המפלג שלי

עו"ד חדד: אומר לו "ארי הכדור בשלב הזה בידיים שלך.. פנינו לשלום… בשלב הזה.. היום עוד ארוך. הימים עוד יהיו ארוכים צריכים לשמוע ממך בשלב זה".

יופה: זה מומי אומר

עו"ד חדד: אתה אומר "בטח בשלב הזה זה משמעות"

יופה: אמרתי לו משפט אחר.

עו"ד חדד: מה אתה אומר בשלב הזה

יופה: זה עניין של פרשנות. אם לשתף או לא לשתף פעולה. אני מנסה לדובב שייתן כמה שיותר אינפורמציה.

עו"ד חדד: כשאתה אומר בסופו של יום לפחות בשלב הזה אתה אומר שיש שלב אחר?

יופה: מה היה לפני אני לא מכיר. נתבקשתי לגבות עדות מהבן אדם. הצטרף מומי. יושב עד ואתה לא יודע לאן זה יתפתח. אם ייחקר באזהרה או לא.

עו"ד חדד: אתה מסביר הפוך.

יופה: קשה לתת משהו מדוייק, או בשלב הזה שמשתף פעולה, או בשלב הזה של היום.

עו"ד חדד: אם לא ישתף פעולה ייחקר תחת אזהרה. זה מה שאתם אומרים

יופה: לא

השופט שחם: הנקודה עלתה כבר

עו"ד חדד: הימים עוד יכולים להיות ארוכים, מה הכוונה

השופט שחם: הטקסט מדבר בעד עצמו

עו"ד חדד: חוקר בא ומתכחש לטקסט, יש לזה משמעות, מייד לאחר מכן משולם מסביר לארי על השלב הזה והמשמעויות. אומר יבוא בלכר תתייעץ אתו אין שום בעיה, חלילה לא נפגע ברבע מהזכות שלך – הוא עד

יופה: שמומי יסביר.

עו"ד חדד: "אם תחשוב לכרוך זאת בדברים נוספים ננהל סוג של מסע.. אני לא הדובר שלך.. נצטרך להבין לאן הרוח נושבת ומידת הרצון שלך לשתף פעולה", אתה אומר לשתף פעולה. עם זה נחליט לאן אנו ממשיכים. זה מה שאמר יופה, אז אתה מסכים על שיתוף פעולה

יופה: זה נראה כמו גישוש של מו"מ עם עד מדינה. זה דברים של מומי.

עו"ד חדד: זו שיחה לפני ששאלתם את ארי שאלה אחת על אלף אלפיים. אלו דברים בין מומי ואתה מול ארי לפני כל שאלה לעניין

יופה: בחקירה אין דבר של מתי מגיעים לשאלות קונקרטיות. הוא נחקר מהשאלה הראשונה

עו"ד חדד: הצעתם לו לעשות עסקה או שזה היה אלתור שלכם?

יופה: לא הצעתי משהו. אני לא אמון על עד מדינה. לא נשמע הגיוני שיעשה משהו של אלתור. זה לא משהו שעסקתי בו אלא דברים שנסגרים מראש.

עו"ד חדד: האם ידעת על ארי, על עדות מדינה?

יופה: לא

עו"ד חדד: אם לא חשוד למה לא שואלים על תיק אלפיים?

יופה: לא יודע להשיב

עו"ד חדד: למה אומרים לו לכרוך ולנהל מו"מ?

יופה: לא יודע.

עו"ד חדד: ארי לא חשוד באלפיים נכון. אז מכוח מה אפשר לכרוך תיק אחר שיספר על אלפיים?

יופה: לא מכיר קונסטלציה זו

עו"ד חדד: לא תיאמתם עם מומי בתחילת החקירה שיציעו לו להיות עד מדינה

יופה: לא מכיר משהו כזה, אני מצטרף לדברים של מומי פה.

עו"ד חדד: מה זה "אנו סוג של אנשי עסקים"

יופה: זה דברים של מומי. שיש איזה שהוא סוג של דין ודברים להביא אדם להיות עד מדינה. זה משחק כזה. כל חקירות זה משחק קלפים.

עו"ד חדד: מומי אומר "כשאנו רואים שמבחינתך אולי יש שיתוף פעולה". איך ראיתם שאולי יש שיתוף פעולה בלי לשאול שאלה אחת?

השופט שחם: נא לעבור נושא. הנושא מוצא באריכות בחקירות קודמות.

עו"ד חדד: הפנו אותנו ליופה.

יופה: אני לא מכיר הנחיה של יועץ ממשלה על עדי מדינה

עו"ד חדד: צריך לבוא מחשוד להיות עד מדינה

יופה: לא מכיר

עו"ד חדד: ארי נחקר, נותנים לו לפגוש את בלכר. ארי חוזר לחקירה. אתה אומר לו – "אני מקווה שאתה מרגיש יותר נינוח", למה?

יופה: כי דיבר עם עורך דינו

עו"ד חדד: איך אתה יודע מה רועי הנחה אותו? כי אתה אומר "אני מבין שרועי הנחה אותך"

יופה: אני מבין שנפגש

עו"ד חדד: איך אתה מבין שהנחה אותו

השופט שחם: מאיפה אתה יודע

יופה: אין לי ידיעה. מתבצע מהלך להפוך אותו לעד מדינה. בהתאם לסטטוס שנמצא כרגע. זה מה שאנו עושים, ממשיך לגבות ממנו עדות פתוחה

עו"ד חדד: דיברת עם עורך הדין שלו? להפוך לעד מדינה?

יופה: לא מכיר טקסט לפני או אחרי. לא רואים שאני דיברתי עם בלכר. סיכוי שלא אני דיברתי עם בלכר.

עו"ד חדד: מפנה לשורה 13 "החלפתי כמה מילים עם רועי"

יופה: אמרתי שאני מניח. אין ויכוח

עו"ד חדד: על מה דיברת?

יופה: לא זוכר שדיברתי אתו

עו"ד חדד: אתה מדבר על תיק אלף הישן ולמרות שאת אתה שואל את ארי שאלות בחקירה שלא חשוד – על ענייני תיק אלף הישן, ידידי הליכוד, ליכוד עולמי.

יופה: היה משהו שהוא היה קשור לידידי הליכוד

עו"ד חדד: איך אתה עושה זאת? הוא עוד לא חשוד? למה חוקר על זה?

יופה: לא זוכר הסטטוס שהיה

עו"ד חדד: יש לו זכות לא לענות / שתיקה

יופה: לא יודע קונטקסט של הדברים

עו"ד חדד: אתה חוקר על תיק אלפיים. אחר כך אתה תשאל על אלף הישן

יופה: אין לי תשובה

עו"ד חדד: אין קשר בין אגודת הידידים לבין נוני ונתניהו למיטב ידיעתך

יופה: מנסה להיזכר, למיטב זיכרוני לא.

עו"ד חדד: משולם מבקש מארי שיסביר לך על הפגישה הראשונה בין נתניהו לנוני. ספר על הפגישה הראשונה שביקש ממך. ארי אומר – כן. אנו יושבים פה כי מצאתם משהו. למה התכוון?

יופה: אני מבין שאנו יושבים בחקירה כי מצאנו שיחות שלו בפלאפון

עו"ד חדד: ראינו השיח. לא אמרתם על שיחות שמצאתם. איך יודע שמצאתם?

יופה: לא יודע באיזה שלב זה. אולי מבלכר, לא יודע. לא דיברתי עם בלכר על זה.

עו"ד חדד: איך בלכר יודע שמצאתם משהו שיכול להגיע לארי?

יופה: אין לי מושג, מאיפה אני יודע

עו"ד חדד: איך ידעת שבלכר יודע?

יופה: אני אמרתי שאני מתאר לעצמי. אני מתנצל, הנחתי שאם נפגש עם בלכר אולי בלכר אמר. זו הנחה שלי.

עו"ד חדד: למה אתה מניח שבלכר יודע פרטים כאלה?

יופה: זו הנחה

עו"ד חדד: איך אתה יודע על זה?

יופה: מבקש לקרוא תמליל החקירה. לא יודע.

עו"ד חדד: הדבר לא נאמר לו.

השופט בר-עם: אולי היו גישושים ונאמרו דברים במהלך הגישושים

יופה: ביקשת ממני לא להניח הנחות. ניסיתי לפרש מה שארי אומר. אנו יושבים פה כי מצאתם משהו. אני מניח שאולי זה בגלל השיחות. לא יודע. לא זוכר האירוע הזה.

עו"ד חדד: בתיק אלף הישן נחקר ארי כחשוד

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: אתם נותנים לו להיוועץ בעורך דין. לוקחים הודעה חדשה. דיברתם אתו שיחות ארוכות, והכלל הוא שאם מישהו מבקש עורך דין עוצרים עד שמגיע.

יופה: אם אדם מחליט לדבר למרות שמחכה לעורך הדין אז מדבר.

עו"ד חדד: יש כלל שאסור. אתה אומר שיש פרקטיקה שאתם נוהגים בה

יופה: מסבירים לו שלא חייב לענות עד שעו"ד שלו יגיע

עו"ד חדד: לא הסברתם לו?

יופה: אין לי מושג

עו"ד חדד: ארי פוגש את בלכר ונפגשים. בלכר ואבי ואתה וכורש חוזרים לחדר חקירות. זוכר?

יופה: לא. אבל אם אתה אומר זה היה

עו"ד חדד: אתה מכיר עוד מקרה שבו עו"ד עם חשוד בחדר חקירות. אני לא מכיר. לי לא נתנו אף פעם.

יופה: בחדר חקירות שאנו מדברים עם חשוד לא מכיר משהו שקיים

עו"ד חדד: אז למה עשיתם פה?

יופה: השאלה לא אליי. לא אני החלטתי לעשות

עו"ד חדד: אתה זוכר

יופה: לא זוכר. אבל אם אתה אומר שהיה אז היה.

עו"ד חדד: למה?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: כורש אומר – חלק משיחה שהתנהלה מחוץ לחדר החקירות. כורש עם בלכר – האם לקחת חלק משיחה זו?

יופה: לא

עו"ד חדד: למה אין תיעוד לשיחה זו? אולי עדכנו אותך? נכנסתם לחדר החקירות ביחד. אתה מופתע לשמוע הדברים?

יופה: אני פה בחדר החקירה.

עו"ד חדד: בשלב מסויים אתה מדבר עם בלכר. וזו לא שיחה ראשונה

יופה: אני מכיר את רועי בהונאת תל אביב, דיברתי איתו לפני. לא זוכר בדיוק מתי דיברתי איתו.

עו"ד חדד: לא נתבקשת לערוך תיעוד?

יופה: לא הייתי נוכח בזה

עו"ד חדד: ברור שזו שיחה של מו"מ על עדות מדינה

יופה: כן

עו"ד חדד: מתי התקבל אישור להציע לארי להיות עד מדינה מהיועץ המשפטי לממשלה

יופה: אני לא שם. לא בקיא

עו"ד חדד: 2016

ת אני לא בסוגייה של גיוס עד מדינה. אני קבלן חקירות

עו"ד חדד: אמרת שהיית אצל היועמ"ש, האם שם דובר על גיוס ארי לעד מדינה?

יופה: לא זוכר, זה לא אומר שלא היה.

עו"ד חדד: מה הובטח לארי או לרועי?

יופה: מן הסתם היה קשור לתיק 3H אבל מה הובטח לא יודע.

עו"ד חדד: אתם יושבים בחדר החקירות. בחוץ יש עוזר של שי ניצן?

יופה: כך נראה פה

עו"ד חדד: מה עושה פה העוזר של פרקליט המדינה? בלהב?

יופה: כל הדרך הייתה התנהלות ברקע, הייתה פרקליטות / פרקליטות המדינה / מיסוי וכלכלה – מה בדיוק עשו? לא יודע.

עו"ד חדד: שאלת את העוזר?

יופה: לא

עו"ד חדד: אתה מכיר אותו? האם העוזר הגיע לעוד חקירה?

יופה: בלהב היה מלא פעמים

עו"ד חדד: למה?

יופה: כי היה שם. לא כי נפגשתי אתו

עו"ד חדד: אתה מדבר על תיק נתניהו. האם פגשת אותו

יופה: היכרות שלי איתו זה בתיק הזה

עו"ד חדד: הגיע רק ביחס לתיק אלפיים, שי שלח העוזר כי שי קיבל מידע ביחס לקלטת

יופה: לא יודע, אין לי איך להתייחס

עו"ד חדד: לא עניין אותך לדעת איך הגיעה הקלטת

גילדין: חלק מזה תחת חסיון

עו"ד חדד: אני מדבר על חלק גלוי, איך הגעתם למידע זה?

יופה: הוצאו 2 שיחות מטלפון של ארי שהיה תפוס בידי משטרה. איך הגיעו לשאלתך לא יודע.

עו"ד חדד: התחלתם בחקירת אודליה כרמון.

יופה: כן, לא יודע במה התחלנו

עו"ד חדד: באיזה תיק נחקרה אודליה?

יופה: מנסה להיזכר, אצלי זה מודחק. כי אחרי זה לא קרה עם זה שום דבר

השופט שחם: הוא לא זוכר

עו"ד חדד: חקרתם על כרמון בזמן שנתניהו באופוזיציה

יופה: לא זוכר מה היה תפקידו. זוכר שחקרנו על מסמך

עו"ד חדד: איך חוקרים אירוע משנת 2006 האם עלה נושא התיישנות

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: כורש לא אהב את התשובות של ארי

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: עצר החקירה להזכיר לו שיש חשדות חמורים נגדו. "ארי ארי בוא לא נלך סחור סחור אנו יודעים שהכל זה חרטה ברטא… פיקציה.. אני לא צריך אותך שאתה תספר לנו את הסיפור. יש מעורבויות. אנו יודעים שהיה בפלילי.. אתה מנסה לעגל דברים תגיד לי את הסיפור. הכל היה כדי להעביר לה כסף נקודה".
כורש מסביר לארי שמוכן לתת לו בתמורה לדברים אמיתיים שיספר, אבל ארי לא מספק הסחורה. לכם יש נכונות לוותר על התיק והוא לא מספק הסחורה. כורש אומר הכל חרטא ברטא

יופה: זה בארמית?

עו"ד חדד: אני שואל האם זה מה שקרה? ארי מספר שהעסיק את אודליה כי הכניסה לו הרבה כסף. אומרים לארי אנו לא אוהבים התשובות שלך. רוצים לבטל לך את התיק שלך, שנה את התשובות. תגיד שזה חרטה ברטא לשונו של כורש, לא הטריד אותך. אדם נמצא, לא חשוד, מציעים לו להיות עד מדינה, יסגרו לו תיקים, הוא מספר האמת שלו. לכורש פתיל קצר

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: מסביר לארי שנמאס לו לשאול אותו שאלות, הוא שואל "כמה זמן עברת ב-10 השנים האחרונות…" מה זה עבדת שמה? הכוונה לראש ממשלה

יופה: מניח שכן. לא אני שואל, אני לא אחראי למה שכורש אומר. זה גישוש או מו"מ לעד מדינה. רוצים להוציא מקסימום מאדם שרוצים לחתום אתו הסכם. סופר לגיטימי

עו"ד חדד: אתה לא חושב זה שלא בסדר לשאול

יופה: קטונתי. אני לא היועץ

עו"ד חדד: לבוא לקחת עדים ולשאול על כל נושא שבעולם בעשר שנים האחרונות. לא רק פלילי אלא דברים פסולים על ראש ממשלה מותר?

יופה: לא

עו"ד חדד: אז מכוח מה אתם שואלים?

יופה: לא אליי.

עו"ד חדד: אולי ראיתם איזה סחורה או רוכל שמוכר סחורה על נתניהו, שוק בזאר.

יופה: אני לא בפוזיציה הזו

עו"ד חדד: היה לך שיח כזה או לא?

יופה: מה שנאמר זה על ידי כורש. אני לא הייתי עד, אני מופיע בחקירה. לא אחראי למה שהתנהל.

השופט בר-עם: מגרסת העד שומעים תשובה ועוד תשובה… אלה התשובות

עו"ד חדד: כורש מדבר על סחורה, מעשים פסולים ובזאר, מתחילים לתרגם סחר לא חוקי – מפנה לשורות הרלבנטיות. אתה שואל על מתנות וסיגרים ואריזות וארי אומר שפעם אחת נוכח שהביא לבית.

יופה: פעם היה נוכח במעמד של הסיגרים.

עו"ד חדד: אנו נעבור אתך על מילצ'ן ואתה תגרום לנו לצמצם הכל. כלום ושום דבר. אתה שואל שאלות על דברים שראה?

יופה: אני שואל שאלות, אני קבלן חקירות. יש אינבנטר וחרטות ברטות. ואז אומר לי לשאול איזה דברים קיבל.

עו"ד חדד: ארי סיפר על סיגר ושמפניה. כורש לא מתרשם מדברים אלה. וגם לא חליפה. וגם לא מתנות מחברים. כורש אומר מה יש לנו פה מה סיפרת לנו פה – אוויר, סיפורים סיפורים. רוצים לתת לך הסכם. מדובר בתיק חמור (של ארי הרו באישי). צריך תמורה מסויימת. לא נתת שום תמורה! כורש אומר שזה כלום. ואתה שם.

יופה: נכון כורש, לא מספיק לו. ראה סיגר אחד שראה.

עו"ד חדד: אמר סיגרים עם חברים. סיגר אחד.

עו"ד חדד: כורש רצה לשמוע על דברים יותר קונקרטיים. מעטפות של מזומנים. ביום 18/7 ארי מגיע לחקירה בלהב זוכר?

יופה: לא זוכר תאריכים.

עו"ד חדד: ראית מזכר? 4 ימים אחרי. כמה שיחות היו בין בלכר לבינכם?

יופה: למיטב זיכרוני דיברתי אתו פעם אחת בטלפן ואולי היה עוד פעם. לא התנהלתי באופן שוטף. לא יודע מי.

עו"ד חדד: בלכר דיבר אתך או עם מישהו אחר. על החקירה ביום 18. מה שוחחת עם בלכר?

יופה: מישהו ביקש ממני לדבר. או כורש או מומי.

עו"ד חדד: מה אמרו לך?

יופה: לא זוכר מי מהם. לא יודע הנסיבות. זה מה שעשיתי. לא יודע מה היה באותו שלב, רשום לדבר על נקודות שמוכן למסור ארי הרו. אם מישהו שלח אותי להתקשר אז דיבר קודם

עו"ד חדד: למה יש רק מזכר אחד?

יופה: אני הצדיק

עו"ד חדד: תחילת החקירה, אתם חוקרים בשתי הודעות נפרדות

יופה: אם אתה אומר אז כן

עו"ד חדד: למה חקירה ראשונה לא כתבת שעת חקירה

יופה: נשמט.

עו"ד חדד: למה אין מזכרים על כל השיחות?

יופה: היחידה דיברה זה לא אני באופן אישי. אני כתבתי

עו"ד חדד: ארי מספר שמילצ'ן נתן מארז סיגרים שמפניות זה מה שארי סיפר

יופה: אוקי

עו"ד חדד: מפנה ארי לשני אנשים – עדנה חלבני ויאיר קספריוס – למה לא פניתם אליהם לגבות הודעה? כי בזמן הזה לא היה אישור של היועץ לחקור

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: אתה לא יודע שהיה אישור?

יופה: לא בקיא במועדים. אם מבקשים פעולה לעשות אני מניח שהיה אישור

עו"ד חדד: אנו רואים שמנסים להעלות הנושא, היועץ לא מסכים לכן לא מוציאים צווים ולא חוקרים

יופה: אני לא מאשר את המשפט שלך.

עו"ד חדד: לא היה אישור לחקור בעניין מתנות?

יופה: זה דבר מרכזי. רוב השיחות שהיו עם יועץ בתיק אלף עיקרו היה מתנות וזה נושא שנדון

עו"ד חדד: תיק אלף יהפוך לתיק מתנות רק סוף דצמבר 2017. האם לפני כן יש זיכרון שדיברתם על נושא מתנות עם יועץ?

יופה: אין לי תשובה

עו"ד חדד: עזרא סיידוף – למה לא חקרתם אותו בתיק זה בקשר למתנות

יופה: היו פעולות כשעזבתי ליאל"כ

עו"ד חדד: מי שידע לספר על מתנות זה סיידוף וקספריוס ולא היה אישור לחקור

יופה: אין לי מה להגיד

עו"ד חדד: ארי ציין בניסיון שלו להיות עד מדינה שאין דבר כזה שצוות העובדים לא רואים שמביאים מתנות לזוג. זה בלתי אפשרי להכניס מתנה. למה בתקופה זו לא חקרתם אף אחד מאנשי הבית לראות אם יש או אין מתנות.

יופה: אני יודע שחקרו וראיינו אנשים. נהגים וכו'.

עו"ד חדד: הרבה יותר מאוחר, תראה מה אומרים שיש בדיקה ביטחונית ואם מנסים להכניס יש בדיקה. רושמים בכתב אישום 700 אלף שקל, זה מגוחך. לא עשיתם שום פעולה בנושא

יופה: הייתה פעולה שעידן אדירם עשה. הוא התעסק, נפגש עם מישהו עם ביטחון או מנהלי הבית על כניסות ויציאות לא יודע מה קרה שם. אני לא הייתי מפקד שלו בתיק הזה. אני מפקד של עידן ביאח"ה לא בתיק הזה.

עו"ד חדד: למה לא הזמנתם את הנהגים ושמעתם על קבלת המתנות ממילצ'ן?

יופה: נחקרו נהגים למיטב זיכרוני

עו"ד חדד: לא היה אחד שסיפר על מתנות ממילצ'ן לנתניהו.

יופה: לא מכיר העדויות

עו"ד חדד: איך ידעת שנחקרו

יופה: יודע, אחרי תקופה שמעתי. מדברים על התיק

עו"ד חדד: מה עשיתם עם המידע של עידן אדירם? הביא מידע אמרת.

יופה: לא התעסקתי עם זה

עו"ד חדד: קו אספקה שהבאתם, זה אנשים רלבנטיים. הרי לא נכנס שום דבר לבית בלי בידוק

יופה: אין לי מנדט מי חוקרים ומי לא

עו"ד חדד: הכל כורש?

יופה: לא.

לשאלת השופט בר-עם: ישבתי עם מומי וכורש אבל לא הייתי שותף לקבלת החלטה אם החליטו לא לחקור.

עו"ד חדד: מה, לא היית מעורב בכלל?

יופה: כן ישבתי עם כורש מומי אבל היו דברים עם כוחות מלמעלה את מי חוקרים ומי לא אין לי מה להגיד בעניין.

עו"ד חדד: ארי אמר בית ראש הממשלה – שמור הכל. אי אפשר להכניס שום דבר בלי בידוק

יופה: הדס קליין אמרה נכנסו דברים בלי בידוק

עו"ד חדד: זה מה שאמר ארי

יופה: מה אני יכול לעשות עם זה

עו"ד חדד: ארי אומר, ראש הסגל, יש לו היכרות הכל נכנס עם בידוק. הדס אמרה נכנס בלי בידוק – האם אימתת? כולם אומרים שיש בידוק, היה פה סרגה ואחרים. בדקת? הדס אומרת שלא – בדקת לראות שהיא טועה?

יופה: לא התעסקתי עם זה

עו"ד חדד: ספטמבר 2016 חקרתם את הנהג רועי רוזן של יאיר נתניהו

יופה: מישהו העיר שהחקירה הייתה קצרה. העירו.

עו"ד חדד: מי נתן לך בראש?

יופה: העירו לו מהפיקוד, אולי מומי כורש מני יצחקי, אחד מהשלושה אולי שלושתם אמרו החקירה קצרה מידי. אתה יודע כמה חטפתי בראש.

עו"ד חדד: מי מהשלושה?

יופה: זה מני. אבל הגיע אלי מלמטה. כי אני לא נפגש עם מני יצחקי כל שני וחמישי. מישהו העיר לי או כורש או מני.

עו"ד חדד: יש מסמך כזה יצחקי

יופה: שמעתי. לא יודע מה יש בו. לא ראיתי לא שמעתי, לא זוכר החקירה. רק העירו לי שהייתה קצרה

עו"ד חדד: מה היה החשד

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: לא מתקבל על הדעת, העד ישב 100 שעות בפרקליטות ונבר בחומרים ולא יודע להגיד לנו כלום. 5 שעות דיבר שם… מה זה בסיסי. אתה חקרת אותו ביחס לחשוד שיאיר ישן בדירה של פאקר, זוכר? אני מודיע לך שהוא היה נהג של יאיר.

יופה: זוכר שחקרתי נהג. נסיבות לא זוכר. זו חקירה של שני עמודים. לא זוכר בדיוק מה חקרתי. לא זוכר

עו"ד חדד: אתם קיבלתם אישור תחום לחקור דבר אחד ויחיד בנושא של רויאל ביץ', אתם מקבלים אישור שמדובר על רועי רוזן. היה לכם רק אישור על רויאל. האם אתה נזכר שעל זה חקרת את רועי רוזן?

יופה: לא

עו"ד חדד: קיץ 2015 לא בשנת 2016, מספר סופי שבוע יאיר ישן בדירת פאקר. נכון?

יופה: זה מה שכתוב. אז מה השאלה? אני לא זוכר.

עו"ד חדד: מה, לא שאלת? כי אחר כך הגיע שוב לחקירה היה לכם אישור כזה?

יופה: לא יודע אם היה אישור. לא אני חקרתי.

עו"ד חדד: הייתם רק צריכים לבדוק סטטוס של דירה. האם בדקתם?

יופה: זו הייתה הכניסה שלי לתיק. לא יודע איזה אישורים קיבלו. נכנסתי סביב האירוע הזה של המלון.

עו"ד חדד: אתה חוקר את רועי, אומר לך שמדובר בסופי שבוע, דירת פאקר. איזו עבירה מצאתם שם?

יופה: חשד שראש הממשלה ובני משפחה מקבלים איזה שהוא משהו. טובין, שירות, או משהו כזה שלא בתמורה

עו"ד חדד: ראינו אישום רק למלון. סטטוס דירה ראינו. לא טובין ולא שום דבר. איזו עבירה יש ביאיר בן בגיר של ראש ממשלה ישן בדירת החבר שלו. דירה שלו, בבניין מגורים. לפעמים שחבר נמצא לפעמים לבד?

יופה: לא יכול לענות כרגע

עו"ד חדד: לא קיבלתם אישור לחקור על מילצ'ן או מתנות

יופה: לא התעסקתי באישורים.

עו"ד חדד: ב-6.10 עם מי חקרת את הדס קליין?

יופה: שערתי שזה עם מומי.

עו"ד חדד: אנו רואים אותך ופקד ליזו כהן

יופה: אם כתוב, בשבילי היא מינורית בתיק. ליזו לא שייכת מבחינתי. עשתה רק פעולות. מה עשתה בתיק?

עו"ד חדד: חקרה את הדס קליין

יופה: תראה לי את השאלות שליזו שואלת את קליין

עו"ד חדד: למה אתה מדבר על ליזו בזלזול?

יופה: לא מזלזל בה. היא חברה שלי. קולגה שלי לעבודה. מבחינתי היקף פעילות שלה בתיק הוא מינורי שבמינורי. לא קשור לזלזול.

עו"ד חדד: למה הוציאו אותה מהצוות?

יופה: לא ידוע לי שהוציאו אותה

עו"ד חדד: לפני חקירה זו ליזו שלא עשתה כלום, הוציאה צווי חיפוש?

יופה: יכול להיות שהוציאה צווים. פעולות מינוריות אם קיים אז קיים. לא ביקשתי מאף אחד להוציא צווים.

עו"ד חדד: מי ביקש ממנה?

יופה: לא יודע.

עו"ד חדד: כולם אומרים שאתה ומומי נותנים הנחיות

יופה: אמת אותי עם אמירות אלה של אנשים אלה

עו"ד חדד: אביא לך אינסוף

יופה: קדימה

עו"ד חדד מעיר לצוות הפרקליטות שהם אומרים דברים ואז העד חוזר אחריהם.

קרן צבירן: אם עדים אמרו אז איפה אמרו?

עו"ד חדד: ידעת שליזו הוציאה צווים?

יופה: לא יודע. אם כתוב אז הוציאה. לא שאני אמרתי לה להוציא. לא פיקדתי על אף אחד בתיק הזה. לא היו פקודים שלי. אני לא מחלק הוראות והנחיות.

עו"ד חדד: אתה לא מחלק הוראות

יופה: אני לא מפקד

עו"ד חדד: ידעת שהוצא צו חיפוש להדס?

יופה: אולי כן. לא זוכר, אבל יש צו. מה זה ידעתי? קיבלנו כל המסמכים בעקבות הצווים.

עו"ד חדד: אתה זוכר משהו מחקירת הדס קליין, את הצו אתה זוכר?

יופה: מבקש לראות הצו

עו"ד חדד: מוצג הצו. ביצעתם הצו?

יופה: לא זוכר, זוכר שקיבלנו חומרים מהדס. לא עסקתי בצווים אז לא מכיר

עו"ד חדד: חקירת הדס לא מתועדת? למה?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: אומרת ליזו שלא מתועדת וקיבלה הנחיה לא לתעד. אתה נתת הנחיה זו? למה נתת?

יופה: נשמע מופרך שמישהו יגיד לה לא לתעד. בטח עדה שחוקרים אותה לאורך זמן

עו"ד חדד: עידן אדירם אמר שאם לא מתעדים בווידאו יש מזכר. למה אין מזכר שלך?

יופה: לא מכיר, האם זה מתוך רצף של אדם שנחקר?

עו"ד חדד: לא דיבר על רצף

יופה: זה שיטות עידן אדירם. אם אין חובת חקירה של אודיו וידאו אני צריך לכתוב מזכר? לא.

עו"ד חדד: יש איש טכני אצלכם?

יופה: הוא חוקר. יש לו מכשירי הקלטה. הוא אוהב אביזרים של מכשירי הקלטה וכל מה שבא לך. כלי נשק… אולי התחיל אצל מומי

עו"ד חדד: מומי אמר שלא הייתה אצלו חקירה בחדר, אתה אומר תשאול, שיח לא מתועד

יופה: אולי שיח של כמה דקות ואז הולכים לחדרי חקירה

עו"ד חדד: הדס קליין הגיעה בעשר. חקירה שלה מאוחר יותר. למה אין

יופה: שאלת איפה נחקרה בלהב פעם ראשונה אמרתי אולי אצל מומי. מי שתשאל שיכתוב מזכר. לא אני.

עו"ד חדד: מה אתה זוכר מהתשאול בחדר של מומי?

יופה: לא זוכר. אולי לא היה תשאול. אולי נחקרה בלהב בחדר חקירות.

עו"ד חדד: אז סתם אמרת

יופה: לפעמים יושבים בחדר המפקד, מתחילים ואז עולים לחדר חקירה ומתחיילים לעבוד. אולי זו סתם פגישת היכרות.

עו"ד חדד: אתה זוכר מה היה?

יופה: לא

עו"ד חדד: אז אתה לא יודע שאם מה שאני אומר לא נכון

יופה: נכון

עו"ד חדד: למה את הדס כן (שיחה לפני החקירה) ורועי רוזן לא?

יופה: בהנחה שמדובר בעדה מרכזית ומשמעותית אז עושים אתה פתיח ואז ממשיכים לחקור.

עו"ד חדד: מה משמעותי בהדס קליין ביום 6/10

יופה: עוד לא ידענו שהיא עדה משמעותית. אבל אני מנסה מסבירות הדברים ולא מזיכרוני

עו"ד חדד: אתה מתחיל ואחר כך בורח. שאלתי איפה חקרו אמרת משולם בחדר. רוזן – בחדר חקירות. הנה הבדל, אז מה ההבדל? למה אין מסך שחור אצל הדס? למה זכתה ?

יופה: התפתח משהו. הנחתי שהיה מפגש, כי ישבנו קודם אצל מומי לא מזיכרוני. לא זוכר. אבל אם תראה אולי היה, לא אני זימנתי את הדס לחדר של מומי. התחלנו עם ליזו ועם הדס בחדר חקירות ואז המשיכה אצל מומי.

עו"ד חדד: למה זה לא מתועד אם זה בחדר חקירות?

יופה: אין לי מושג

עו"ד חדד: מי נתן הנחיה שלא יהיה מתועד

יופה: לא בטוח שאמרו לי שלא יהיה מתועד. אם אתה אומר לא מתועד אני מקבל מה שאתה אומר

עו"ד חדד: השיחה (עם מומי) הייתה לפני. תראה איך אני יודע, מציג לך את הודעת הדס. תראה שעת חקירה. אחת ורבע. הדס מספרת שהגיעה בעשר בבוקר. אתה זוכר? האם זימנת אותה להגיע לחקירה? תיזכרת אותה?

יופה: או שכן או שלא

עו"ד חדד: אומרת שאתה התקשרת אליה, לך יש הסבר גרפי איך הגיעה

יופה: אני לא זוכר מה היה.

עו"ד חדד: מה קרה בין עשר לאחת?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: בחקירה נגדית של הדס זה דומה לדברים שאמרת פה בהתחלה באופן אינטואיטיבי ואחר כך חזרת בך. אתה זוכר את הדברים שאני מקריא לך?

יופה: אם זה מה שאומרת אז זה מסתדר.

עו"ד חדד: היא אומרת שאתה היית בחדר.

יופה: איזה חדר?

עו"ד חדד: של מומי. היית או לא?

יופה: לא זוכר ולא מכחיש. אם אומרת אז אומרת

עו"ד חדד: זוכר השיחה?

יופה: הגיוני שאסיים איתה ויורד לחדר

עו"ד חדד: עידן אתה ועוד אדם שלא מכירה. אתה זוכר השיחה?

יופה: יכול להיות שכן

עו"ד חדד: מומי אומר בתוקף שלא היה. אומר שלא היו בחדר שלו.

יופה: מסתדר לי. אולי דייקתי משהו שאמרתי תשאול

עו"ד חדד: אז אתה חוזר בך

יופה: דייקתי לעניין ההיכרות. כי לא חוקרים בחדר. מומי אמר אז אני אגיד שלא חקר?

עו"ד חדד: הצגת לה מסמכים

יופה: לא מכיר כזה

עו"ד חדד: אין דבר שמתחילים עם מסמכים?

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: אבל היית שם

יופה: אם פעם ראשונה אז אולי אין מסמכים. יכול להיות לא יודע

עו"ד חדד: האם נכון שיהיה איש מודיעין בחדר?

יופה: לא נראה לי

עו"ד חדד: אז מסמכים ואיש מודיעין לא

יופה: אם זו חקירה ראשונה. מסמכים קיבלנו ממנה אז לא נראה לי שהיה משהו להציג

עו"ד חדד: ואם הביאה מסמכים אז הראיתם לה בחדר של מומי

יופה: אם מומי אומר שלא אז לא. ואם אומר שכן, לשאלתך אז בקטע הזה אני סומך עליו.

עו"ד חדד: מה זה התיאום גרסאות הזה, מספרת הדס על אדם נוסף. למה אין זיכרון דברים?

יופה: אני לא רושם על כל דבר זיכרון דברים?

עו"ד חדד: תשאול בחדר של מומי גם לא

יופה: לא תשאלתי

עו"ד חדד: אומרת שהיה איש מודיעין

יופה: איך איך יודעת?

עו"ד חדד: כך הציגו לה – "אמרו לי"

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: אומרת דבר נוסף – יש מני יצחקי בחדר

יופה: בטוח שלא

עו"ד חדד: אז מי כן ממפלג מודיעין? קובי זריהן?

יופה: זה שאמרה, היא לא מכירה. רואה אנשים על אזרחי.

עו"ד חדד: גם אתה על אזרחי

יופה: לא יודע למה הסיקה זאת

עו"ד חדד: בוא נראה מה עוד אומרת… "עידן הציג בפניי עובדות.."

יופה: מי אמר שהייתי בחדר?

השופט בר-עם: אתה אומר לא זוכר ולא זוכר, אז זה הנחות

עו"ד חדד: אני רואה זיכרון מתפתח. מומי אומר לא היה ולא נברא שהציגו פרוטוקולים ושאלו. אתה מכיר?

יופה: אני אמרתי שלא נתקלתי בפרוטוקולים כאלה של דירקטוריונים. לא ראיתי לא מכיר כזה דבר

עו"ד חדד: אם מציעים לה מסמכים לשיטתה מבקשים התייחסות, זה תשאול?

יופה: לא יודע מה היה שם.

עו"ד חדד: חוזר על השאלה. כחוקר מנוסה.

יופה: אפשר לקרוא לזה תשאול

עו"ד חדד: האם צריך להיות זיכרון דברים.

יופה: לא מכיר. מי ששאל היה צריך להכין.

עו"ד חדד: פרוטקטור זה אדם בנאמנות. הציגו אותה כך.

יופה: לא יודע למה היא מתכוונת.

עו"ד חדד: יש סיפור שלם שמספרת הדס. לוקחים לחדר חקירות, חדר של מומי, מציגים מסמכים, עידן הרים עליה קול, הציגו לה תעודות ואתה אומר לא מכיר זה ולא זה ולא זה. האם אתה משקר או שכל הסיפור היה ולא תיעדתם אותו?

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא אומר מה שיודע.

עו"ד חדד: אתה זוכר אירוע כזה?

יופה: אם הייתי נתקל בפרוטוקול אולי הייתי זוכר אבל לא נתקלתי. מה זה פרוטקטור?

עו"ד חדד: דיברתם על ענייני מס של מילצ'ן בשיחה / חקירה ראשונה?

יופה: צריך לראות. מן הסתם עלה הנושא. איפה שאלתי לא יודע להגיד. זה היה חלק מחקירה.

עו"ד חדד: אם אני אומר שעלה בחקירת הדס על מילצ'ן שלא משלם מס בישראל.

יופה: אם זה מופיע שם, אני לא זוכר

עו"ד חדד: עידן מרים עליה את הקול, ועובדה שיש כספים

יופה: אין לי מושג

עו"ד חדד: הדס אומרת שעידן הפחיד, הרים את הקול.. אמרה למומי..

יופה: אני מכיר את עידן.

עו"ד חדד: מרים את הקול?

יופה: לא זוכר שעידן הרים קול על הדס קליין

עו"ד חדד: אמרה שהתלוננה למומי

יופה: אין לי מושג.

עו"ד חדד: ראינו מייל של יועץ על מה אישר לחקור ביחס ליאיר נתניהו.

יופה: לא מכיר אישור. לא יודע אם זה חורג. לא מכיר את המילה פרוטקטור, סורי

עו"ד חדד: יונתן חסון – בסוף החקירה אחרי שסיימתם ההודעה אתם שואלים על מתנות פתאום?

יופה: לא יכול להתייחס

עו"ד חדד: אז תגיד לא יודע. האם זה המסמך שביקשתם מהיועץ על פעולות מתוכננות?

יופה: יש תרשומת פנימיות.

עו"ד חדד: ביום 11/10

יופה: אני לא רואה את המסמך אז לא יכול להתייחס למסמך.

עו"ד חדד: קראת המסמך בפרקליטות היית שם מאה שעות

יופה: רשום תרשומת 11/10 עכשיו אני אמור להיזכר אם הייתי לפני חודש בפרקליטות. צריך לראות תוכן כדי להגיד

עו"ד חדד: "פעולות חקירה" מה זה?

יופה: אני כותב תרשומת פנימית. אולי כורש ביקש ממני לכתוב.

עו"ד חדד: האם זה מסמך המתאר פעולות חקירה שבוצעו

יופה: זו הכותרת שכתובה

עו"ד חדד: 6/10 אתם חוקרים את יונתן חסון והדס אני אומר שלא בצעתם שום פעולה בנושא המתנות בחודשים שלפני. לעניין הדירה הבנתם שפאקר שוכר לעצמו.

יופה: כן, דירה של פאקר, כן. מה זה שוכר עבור עצמו?

עו"ד חדד: הוא משתמש בזה? שילם שנתיים מראש?

יופה: משתמש, כן. לא יודע על שנתיים מראש

עו"ד חדד: היה עוד מישהו שמשתמש בדירה?

יופה: עוד אנשים היו מתארחים בדירה

עו"ד חדד: מי?

יופה: זה קטע ביטחוני. לא יודע אם מתכוונים לאותו אדם

השופט בר-עם: מדבר על זהות

עו"ד חדד: אתם חקרתם הנושא שיוסי כהן השתמש בדירה?

יופה: לא שאני יודע

עו"ד חדד: אתם חוקרים שאזרח יאיר ישן בדירה. מגלים שעובד ציבור יוסי כהן ישן בדירה. למה אתם לא חוקרים את יוסי? לגבי אחד פושטים על המלון, לקחתם נהג, ולגבי יוסי לא עושים כלום?

יופה: תראה כמה הייתי זהיר להגיד את שמו. היה שם משהו ביטחוני.

עו"ד חדד: לא נכון.

יופה: מדובר בדמות ביטחונית.

עו"ד חדד: ראש מוסד זו דמות ידועה

יופה: בשבילי זה קדוש

עו"ד חדד: ראש ממשלה יותר חשוב מראש מוסד. אז למה?

יופה: אין לי מושג מי אישר לחקור

עו"ד חדד: הסתרתם את זה מהיועץ?

יופה: זה לא אני

עו"ד חדד: טשטשתם הודעות

יופה: היה פיצול הודעות, רק בגלל הביטחוני. זה לא אני, היה פיצול כזה. לא יודע אם חקרו או לא.

עו"ד חדד: איך מפצלים?

יופה: אולי היה קשור משהו ביטחוני

עו"ד חדד: לא היה שום ביטחוני

יופה: חיסיון

עו"ד חדד: אין חיסיון ואין ביטחון. אם היה חיסיון חבריי היו קמים.

יופה: מה שאני מכיר

עו"ד חדד: ממי שמעת שהיה פיצול?

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: מי אמר לך?

יופה: זה לא אני

עו"ד חדד: מי נתן הנחיה?

יופה: לא יודע.

עו"ד חדד: מי דיבר? איך עושים?

יופה: עושים הודעה נפרדת שאחר כך חושפים. לא העלימו מידע

עו"ד חדד: אולי יש הודעה אחת שדומה לשנייה ובכל הודעה תשובות אחרות, אתה דמות מקצועית שם מחלק הוראות

יופה: היה שם אישיו. לא נכנס אם זה חיסיון או ביטחוני. היה חיסיון ביטחוני סביב כהן. אולי זה לא בא ממשטרה אולי מפרקליטות או ייעוץ משפטי. לא יודע.

עו"ד חדד: יש תשובה – פעם כתוב עם יוסי ופעם בלי יוסי.

יופה: אני אמרתי פיצול זה דבר מוכר? אני לא אמרתי

עו"ד חדד: המפצלת עצמה אמרה. אז האם מפצלים בצורה כזו?

יופה: לא ביצעתי. תשאל את מי שפיצל, מה היה בדיוק לא מכיר

עו"ד חדד: ביום 8/11 אין פעולת חקירה מתכוננת כי אין אישור יועץ ממשלה. רק אחר כך היועץ אישר לכם קו חדש. רק ביום 25/12 יועץ הסכים לחקור בכוונים חדשים.

יופה: אני לא גורם שרושם מסמכים.

עו"ד חדד: אתה רשמת.

יופה: אולי אמרו לי. זה הנחות שלי. אולי מישהו אחר היה צריך לכתוב מסמך כזה, זה לא תפקידי. אולי נתבקשתי כי מומי לא היה במשרד באותו יום

עו"ד חדד: אין דוח של מומי. רק אתה. בין 8/11 ועד לישיבה עם היועץ ביום 25/12 היועץ לא אישר לבצע פעולות?

יופה: באופן כללי היו פעולות שהיועץ לא אישר.

עו"ד חדד: ראש יאח"ה התחיל לתדרך בעניינים אלה. אלדד יניב אומר ש…

יופה: מי זה אלדד יניב?

עו"ד חדד: "יהפכו השולחן על מנדלבליט"… אתה מכיר הדברים?

יופה: ממש לא. אולי שקלו לתבוע דיבה מישהו. מי יגיד כזה דבר?

עו"ד חדד: אמרת שהיה תסכול כל הזמן. מה עוד היה תסכול?

יופה: היינו מתוסכלים. למשל נושא החקירה במקביל. הקצב של החקירה, זו חקירה מאוד בעייתית. רק של אנשים לא של אמצעים וההתקדמות היתה איטית, כמו כל העסק שמתנהל גם כך. זה תיסכל, כן. בחקירה רגילה אני מזמן אדם ואני רמ"ח אז יש היררכיה, אני פונה מהר ואישורים יותר מהירים. פה זה היה רגיש אז היה מתסכל

עו"ד חדד: שאלתם אנשים מתיק המעונות על תיק אלף ושמפניות וסיגרים

יופה: אני לא מכיר דבר כזה

עו"ד חדד: יש לך מושג מאיפה אלדד יניב אומר. "הפיכת שולחן"

יופה: אני אחראי על אמירות של אלדד יניב אחד?

עו"ד חדד: אתם מזמינים את שרה לעניין המעונות

יופה: לא מכיר מעונות

עו"ד חדד: אותו יום הזמנתם את מילצ'ן ביום 1/12, באותו יום שניהם במקביל? זוכר?

יופה: לא

עו"ד חדד: זוכר שאתה הזמנת את מילצ'ן עם מומי

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: הצגת עצמך כחוקר זוטר בשיחה זו

יופה: לא

עו"ד חדד: שוחחת במסגרת הזימון עם הדס קליין ? דיברת אתו ואיתה במקביל?

יופה: מה זה במקביל. מה הם היו ביחד?

עו"ד חדד: אמרת – הצגת למילצ'ן "ענין קטן"?

יופה: לא

עו"ד חדד: האישור היחיד היה לחקור את מילצ'ן זו הדירה ברויאל ביץ

יופה: לא יודע, אתה אמרת שהייתה הפרדה – לא חוזר בי. המשטרה קטנה. יאח"ה יותר קטנה. אין לנו עדר של בלשים, מי שיש עושה הכל. עידן עשה פעולות בלית ברירה.

עו"ד חדד: גם כששרה הגיעה שאלתם על המתנות

יופה: שאלו. אני לא מכיר חקירה של תיק מעונות

עו"ד חדד: למה שואלים את שרה על סיגרים ושמפניה

יופה: מי ששאל תשאל אותו

עו"ד חדד: זה תרגיל. הזמנתם על תיק המעונות ושם שואלים על סיגרים ושמפניה.

יופה: אין לי מושג

עו"ד חדד: ב-1.12 זה תרגיל עוקף יועמ"ש

יופה: לא מכיר. הייתי נזהר בלהגיד משהו כזה. לא מכיר תיק המעונות. איך אדע אם זה תרגיל

עו"ד חדד: כורש ויצחקי הם נגד מנדלבליט או מתמרדים בו ככה נאמר

יופה: לא שמעתי.

עו"ד חדד: במסגרת חקירת מילצ'ן, החקירה הראשונה הייתה מאוד חשובה, פעם ראשונה גרסה, יש חשיבות

יופה: כן

עו"ד חדד: אתם שואלים לגבי כמויות של מתנות ותדירות סוגיה סופר רלבנטית. מה ענה?

יופה: תראה לי את החקירה.

חקירת יופה תימשך בשבוע הבא.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »