יומן הבוקר
יוסי כהן (צילום: אלי ציפורי)
עו"ד עמית חדד: למה לא חקרתם את יוסי כהן והשימוש שלו בדירה במלון רויאל ביץ'? דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין: ראש המוסד זה משהו קדוש בשבילי... היה שם איזשהו אישיו ונתנו הנחייה מלמעלה, יכול להיות שזה בא מפרקליטות המדינה. הפרוטוקולים מדברים!

דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, היה אמור להמשיך להעיד השבוע אך חלה בשפעת.
בינתיים עלה הפרוטוקול המלא של תחילת עדותו של יופה ואני מביא אותה במלואה בחלקים בגלל חשיבותה.

***

הקטע הראשון קשור מאוד לחשיפה שלי השבוע (יומן הבוקר 20.04.2024) על השימוש בדירה של ג'יימס פאקר במלון רויאל ביץ' – שעשה יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר.

כזכור, את יאיר נתניהו חקרו והעמיקו חקר, אצל יוסי כהן כלום – שום דבר, למרות שהוא איש ציבור.

שימו לב להתחמקויות של יופה שהרבה ב"לא זוכר", "לא יודע", לא מכיר וקבע שיא חדש מהבחינה הזו.

עו"ד חדד: נתקדם. 6 באוקטובר 2016 אתם חוקרים את יונתן חסון ואת הדס קליין בסדר? אתה שומע אותי?

יופה: כן

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא ביצעתם שום פעולה בנושא המתנות בחודשים אוקטובר ונובמבר 2016. בסדר? כי לא היה לכם אישור כזה לחקור בענייני המתנות, מה שאתם עושים,

יופה: אז מה רשמתי בגוף המסמך?

עו"ד חדד: במסמך הזה עניינים שקשורים לדירה ברויאל ביץ'

יופה: אוקי

עו"ד חדד: ועל המעמד של פאקר, האם פאקר הוא ישראלי, לא ישראלי, עניינים שקשורים לזה, עכשיו אתה נזכר?

יופה: לא, אבל אני מתאר לעצמי שאם יש פה, שמשהו נעשה אחרת לא הייתי כותב מסמך כזה

עו"ד חדד: אז אמרתי לך אנחנו רואים מה נעשה

יופה: בסדר

עו"ד חדד: אתם מבצעים פעולות בעניין הדירה, מעמד של פאקר וכו'

יופה: אוקי

עו"ד חדד: בסדר? עכשיו, בעניין הדירה, הבדיקות שלכם הובילו אתכם למסקנה שזו דירה שפאקר שוכר עבור עצמו נכון? אתה זוכר את זה?

יופה: שזה דירה של פאקר, כן

עו"ד חדד: אתה זוכר את זה?

יופה: שזה דירה של פאקר שהוא שוכר ברויאל ביץ'

עו"ד חדד: זה אני מבין, אני שואל אם אתה זוכר שהוא שוכר את זה עבור עצמו?

יופה: מה זה שוכר עבור עצמו? זה דירה שלו שהוא שוכר, מה זה עבור עצמו

עו"ד חדד: לשימושו, לשימושו שלו

יופה: לשימוש שלו, בשכירות, זה שלו בשכירות, זה השאלה?

עו"ד חדד: שהוא משתמש בזה?

יופה: כן

עו"ד חדד: יופי, שהוא שילם שנתיים מראש?

יופה: אז אני לא מכיר, לא מכיר את הפרטים האלה.

עו"ד חדד: אתה זוכר שעלה נושא שעוד מישהו משתמש בדירה? היה נושא כזה?

יופה: באופן קבוע לא אבל שבאים אנשים להתארח בדירה, זה כן, לא שעוד מישהו משתמש, הדירה היא של פאקר לפי מה שאני יודע

עו"ד חדד: שחוץ מנתניהו יש עוד מישהו שמשתמש בדירה?

יופה: כן. כן

עו"ד חדד: מי זה?

יופה: אני לא יודע אם להזכיר פה את הדבר הזה, זה משהו שעלה שם גם בקטע ביטחוני.

עו"ד חדד: ביטחוני?

יופה: לא יודע, אם אנחנו מכוונים לאותו בן אדם,

עו"ד חדד: שום ביטחון אין,

יופה: על זהות, על הזהות, כן, כן

השופט בר-עם: זה עלה כבר

עו"ד חדד: אנחנו מדברים על ראש המוסד

יופה: כן, אז אם אתה הוצאת

עו"ד חדד: כדי שלא נצטרך להסביר בדיוק את הדברים, אתם חקרתם את הנושא הזה?

יופה: את איזה נושא?

עו"ד חדד: את הנושא שיוסי כהן ראש המוסד משתמש בדירה?

יופה: לא שאני מכיר משהו כזה

עו"ד חדד: אז תסביר לי את העניין מר יופה, אתם חוקרים את העובדה שאזרח, לא עובד ציבור יאיר נתניהו ישן בדירה, מגלים שעובד ציבור יוסי כהן ישן בדירה למה לגבי אחד אתם בודקים, חוקרים, מביאים עדים, מנסים לשאול ולגבי עובד הציבור, דרך אגב, לגבי שניהם לא היה צריך, למען הסר ספק, אני לא חושב שיוסי כהן ביצע עבירה חס וחלילה אבל למה לגבי אחד אתם פושטים על המלון, אוספים אין סוף ראיות, חוקרים, בודקים, נהג אפילו לקחתם ולגבי השני אתם לא עושים כלום? אתה יכול להסביר?

יופה: אז התשובה היא שלי היא רק, אתה רואה כמה הייתי גם זהיר מלהגיד אפילו את השם של הבן אדם, אני רק זוכר שהיה שם איזה משהו ביטחוני

עו"ד חדד: לא, לא היה שום ביטחוני

יופה: לא, שנייה, אני אסביר, שמדובר בדמות ביטחונית בסדר? הזהות של הבן אדם זה אדם ביטחוני

עו"ד חדד: ראש מוסד אגב זו זהות ידועה, זה לא משהו חסוי

יופה: בשבילי זה משהו קדוש כזה שאני לא

עו"ד חדד: ראש ממשלה יותר חשוב מראש מוסד אז למה את ראש הממשלה אתם חוקרים בעניין הזה ואת ראש המוסד אתם לא חוקרים בעניין הזה?

יופה: אין לי מושג, אני זוכר שהיה עניין סביב זה, מי אישר, מי יחקור, מה יחקור?

עו"ד חדד: תגיד אתה זוכר שהעניין שהסתרתם את זה מהיועץ המשפטי לממשלה?

יופה: שמה?

עו"ד חדד: שהסתרתם את זה? לא העליתם את זה?

יופה: לא, אני לא מכיר, זה גם לא אני

עו"ד חדד: לא אתה?

יופה: לא

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שפיצלתם הודעות כדי לא להראות את זה ליועץ המשפטי לממשלה אתה זוכר את זה?

יופה: לא, לא. אני זוכר כן שיש פיצול הודעות, היה, היה פיצול הודעות שהדבר היחיד שאני מכיר מזה שזה נבע מעניינים ביטחוניים, זהו, זה הדבר היחיד שאני מכיר מזה, לא כן להסתיר, לא לתת.

עו"ד חדד: בוא נקבל תשובה, מי הורה לפצל את זה בגלל עניינים ביטחוניים?

יופה: לא יודע, משהו מלמעלה, לא יודע, זה לא אני, אני זוכר רק שהיה פיצול כזה, אני גם לא, לא יודע חקרו אותו בסוף, לא חקרו אותו? אני לא יודע.

עו"ד חדד: אני שואל אותך איך פיצלו את זה? איך נותנים הוראה לפצל? איך מפצלים הודעה, בוא תלמד אותנו?

יופה: אני לא,

עו"ד חדד: איך מפצלים הודעה?

יופה: אני יכול ללמד אותך? אני אומר לך שזה פוצל

עו"ד חדד: איך מפצלים?

יופה: כי זה פוצל בקטע שהיה איזה משהו שקשור אולי לאיזה עניין ביטחוני

עו"ד חדד: אין, לא היה שום עניין ביטחוני

יופה: אז אני לא יודע, זה קשור לעניינים של חסיונות

עו"ד חדד: אין חיסיון, אני שואל אותך, אני אומר לך אין חיסיון, אין עניין ביטחוני. הטענה של עניין ביטחוני אני יודע שראש מוסד אז מיד חושבים על ביטחון, אין שום טענה ביטחונית, אתה רואה?
אם היה חיסיון חברי היו קמים ואומרים יש חיסיון, אין שום עניין של חיסיון.

יופה: אז עמית מה שאני מכיר אני

עו"ד חדד: ממי, ממי אתה מכיר

גילדין (מהפרקליטות): עמית תשאל את השאלות, כל פעם לפרש למה אנחנו יושבים פה ולמה לא, אני יכול לענות ולהסביר ולהגיד שהעד יצא, אני לא עושה, אבל שלא ייחסו לנו כל הזמן,

עו"ד חדד: בסדר, אם היה עניין ביטחוני אתה היית קם זה מותר לי להגיד עם כל הכבוד. נכון? אם היה עניין של חיסיון, אני אמרתי חיסיון

גילדין: אם היה חיסיון גברתי לשאלה הזאת הייתי קם

עו"ד חדד: זה מה שאמרתי

גילדין: לעניין מה העניין הביטחוני ומה ההסבר לא נפרט

עו"ד חדד: אם העניין של החיסיון הוא היה קם, זה מה שאמרתי אבל לא משנה. עכשיו תסביר בבקשה, קודם כל ממי שמעת שהיה פיצול, שנדע?

יופה: אני לא זוכר ממי שמעתי, אני זוכר שהיה פיצול אבל שאלת, אמרתי,

עו"ד חדד: מי אמר לך לפצל?

יופה: קודם כל זה לא אני, אני גביתי איזושהי הודעה כזאת?

עו"ד חדד: אתה נתת הנחיה לפצל?

יופה: לא, ממש לא.

עו"ד חדד: מי נתן את ההנחיה לפצל?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: מי דיבר על פיצולים?

יופה: לא יודע, דיברו על זה, אני לא יודע,

עו"ד חדד: בוא תסביר לי איך עושים פיצולים.

יופה: פיצול זה אולי איזשהו חלק מסוים גובים בהודעה נפרדת כי אחרי זה צריך לחסות אותה, זה הכל, לא העלימו שום מידע, לא צמצמו ולא הסתירו מידע מאף אחד.

עו"ד חדד: לא יכול להיות אבל שיש לי הודעה שהיא נראית בדיוק כמו ההודעה השנייה ובהודעה אחת יהיה חלק מהתשובות ובהודעה השנייה יהיו תשובות אחרות?

יופה: עניינים של, אתה יודע, אני מכניס

עו"ד חדד: אני שואל אותך, אתה דמות מקצועית שם, מחלק הוראות בשרשור

יופה: עוד פעם מחלק הוראות בשרשור?

עו"ד חדד: זה מה שאתה אמרת

יופה: לא, לא. שנייה, היה שם איזשהו אישיו אני לא נכנס לניואנס אם זה חיסיון או ביטחוני, היה משהו חיסיון ביטחוני סביב יוסי כהן ונתנו הנחיה מלמעלה, לא יודע להגיד לך מי, זה יכול להיות שבא לא מהמשטרה בכלל, שבא מלמעלה מפרקליטות המדינה, מהייעוץ המשפטי, אני לא יודע.

עו"ד חדד: אם אני אומר לך שהייעוץ המשפטי לא הכיר את זה?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: לא יודע. תגיד לי לא יכול להיות וגם אם יש חיסיון, אני שואל אותך אם אתה מכיר דבר כזה שאותה שאלה נשאלת  פעם אחת יש תשובה שכתוב בה משהו, כתוב בה למשל יוסי כהן ופעם שנייה יש תשובה בלי יוסי כהן, ככה לא עובד פיצול.

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: אני שואל אותך, אתה המומחה בפיצולים?

יופה: אני מומחה בפיצולים

עו"ד חדד: אתה אמרת פיצול זה דבר מוכר, פיצולים, אני מעולם לא שמעתי על פיצולים

יופה: לא אמרתי שזה דבר מוכר פיצולים,

עו"ד חדד: דרך אגב, החוקרת המפצלת אמרה שהיא מעולם לא ראתה פיצולים. המפצלת עצמה

יופה: נראה לי שעניתי לשאלה הזאת

עו"ד חדד: אז אני שואל אותך האם מפצלים בצורה הזאת שאותה תשובה תופיע לי פעם אחת כך ופעם אחת אחרת?

יופה: אני לא יודע מי שעשה את זה אני לא פיצלתי, תשאל את מי שפיצל.

עו"ד חדד: שאלתי, אבל שאלתי אותך אם אתה מודע,

יופה: אני יודע שפוצל אבל מה היה שם בדיוק אני באמת לא מכיר עמית

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »