יומן הבוקר
החוקר דני יופה (צילום: אלי ציפורי)
תעלומת חנות הסיגרים "קבינט": לחוקר המרכזי של הדס קליין "אין הסבר" מדוע היא אמרה בהתחלה שנרכשו מעט סיגרים מהחנות ולאחר מכן התנפחו הסכומים – ועוד בלי תיעוד כי הנהלת החשבונות של חנות "טבעה"

היום האחרון של עדות דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, הוקדש, בעיקר, לתעלומת חנות הסיגרים ה"קבינט".

תזכורת: הדס קליין העידה בהתחלה שהיו מעט רכישות סיגרים שם אבל לאחר מכן הלכו והתנפחו הסכומים.
הבעיה העיקרית שאין שום תיעוד. לבד מכמה סרטי קופה על סכומים קטנים, הנהלת החשבונות של החנות טבעה באיזשהו שיטפון, סיפור מוזר למדי.

***

למרות שאין תיעוד, החוקרים לא עשו שום בדיקה או הוציאו צו לחנות ובסופו של דבר הפרקליטות הכניסו רכישת סיגרים לנתניהו בכתב האישום מהחנות בכ-80 אלף שקל(!) למרות שהחנות מוכרת בעיקר סיגרים שנתניהו לא מעשן.

עיקרי הדברים:

עו"ד חדד: דיברנו אתמול על קוקי. הסיגרים הקובנים של קוקי שמכר הוא קנה את זה מיבואן בשם דוידס. עינב סגל פוגשת את יונתן והדס והיא אומרת אחרי ששאלתי אותה שלא שולם מהיבואן. אמרה שאם זה סיגרים קובנים אז כן. הם נקנו ביבואן דוידס בלבד.
הלכנו לדוידס ביקשנו לקבל המכירות של פריט 56 וראינו שחוץ מקופסא אחת לא קנו שום דבר, זה מתאים לגרסה הראשונה שלה לפני ניפוחים והגזמות, היה בסכומים קטנים מאוד. למה אתם לא עשיתם זאת?

יופה: מה לעשות? לפנות לספק?

עו"ד חדד: אנו רואים ניפוח רבתי. יש מחלוקת

גילדין (מהפרקליטות): חברי אומר מנופח אנו חולקים על כך (גילדין פשוט משקר, אין מחלוקת שהיה ניפוח ואין ראיות על חנות "קבינט")

עו"ד חדד: פעם ראשונה אני שומע את הדברים מחברי. למה אתם לא בדקתם? יש סתירה בין קוקי לעינב על הסיגרים. למה לא בדקתם עם היבואן כמה זה עולה?

יופה: אני שוב חוזר שאני לא קיבלתי החלטות איזה פעולות חקירה לעשות זה מה שסברו הממונים באותו שלב. זה מה שבוצע.
עו"ד חדד: חשבון בנק של קוקי גם לא בדקתם. אפשר גם לבדוק אשראי. גם רו"ח, העכברים אכלו את החשבונות, למה לא הוצאתם צו לאשראי?

יופה: אומר בכללי תמיד אפשר להצביע על עוד פעולות חקירה שלא בוצעו. באופן כללי

עו"ד חדד: ספציפי.

יופה: זו אותה תשובה.

עו"ד חדד: מכבד התשובה, מנגנון הוויכוח כמו סיגרים זה מנגנון כללי אצל הדס. אפשר להסביר עם דברים שאתה הסברת אבל לך אין הסבר לגבי מיקוח עם "הקבינט". גם שמפניות אמרת שיש ויכוח.

יופה: מה שעניתי עניתי.

עו"ד חדד: אז אתה כן מסכים. אין לך הסבר למה הדס עשתה את זה? למה אומרת מעט בהתחלה ואחר כך הרבה

יופה: אין לי הסבר

עו"ד חדד: אחרי שקוקי מוסר גרסה שעומדת בסתירה שונה מהדס אתם ביום 7/12 מדברים על קניות בקבינט עם שרה שוחט (מנהלת החשבונות של מילצ'ן). זוכר?

יופה: אולי כבר בדצמבר לא הייתי

עו"ד חדד: היית ועזבת בתחילת ינואר 2018

יופה: סומך על מה שאתה אומר

עו"ד חדד: ארנון אליעז מקבל קלסר של קופה קטנה ואז יש ראיות לקניות בקבינט. סכומים קטנים מאוד בקבינט. מה שמתאים לגרסה ראשונה של הדס שטענה שלא קנינו הרבה. סכומים קטנים. אחת להרבה חודשים. 6000 שקל בשנה.
למה לא הצגתם לקוקי ועינב נתונים אלה? זה סתירה גמורה למה שהם אמרו

יופה: לא יודע למה לא נחקרו. לא מכיר עדות שוחט. לא עסקתי בזה.

עו"ד חדד: מגיעה עינב סגל (שעבדה בחנות ה"קבינט") ביום 22/11 ואומרים לה בחומר החקירה שאלה – הדס קנתה הרבה אצלך ממוצע בין 8,000-10,000 שקל בתקופה של חודש חודשיים. וזה ההיפך. בשלב הזה כמה ימים אחר כך אתם מקבלים סרטי קופה, מסמך של הדס שעושה חיפוש בכרטיס אשראי שלה ואנו רואים מה שאמרה בהתחלה. איך זה התנפח? אין ראיה תומכת?

יופה: אמרתי אמירה כללית על בסיס מה שהדס אמרה בעדות

עו"ד חדד: אבל הדס אמרה ההיפך. ביום 4/10 אומרת ההיפך. "מעט מאוד", בהתחלה אמרה מעט מאוד על סיגרים ושמפניה ואחר כך במהלך מפתיע הייקום התרחב מאוד כמו במפץ הגדול וזה הפך ל-10,000 שקל. זה מוטיב חוזר. ותמיד אומרת שעשתה בלי לפגוע, בלי לרצות לפגוע. ממש מוטיב חוזר. לא יודע מאיזה עולם תוכן אז זה מה שקורה.

יופה: אם אתה מתייחס למה שהצגת אתמול "סכומים גדולים" אפשר לקרוא לזה טעות או לקרוא לזה פישינג איך שהוא מכיר את הדברים

עו"ד חדד: עידן שהצגנו לו הדברים אמר שהמפקדים אמרו זאת דני יופה ומומי

יופה: אני לא מפקד של עידן

עו"ד חדד: אמרת לו את זה?

יופה: לא

עו"ד חדד: ממצאי החקירה לא מכחישים זאת עד ששוטר אומר לו משהו הוא מאמין לשוטר. אז חוזר ומנסה לעצב הזיכרון בהתאם להנחת השוטר ובסוף מגיעים לבית משפט.

יופה: בוודאות המילה הקשורה אליי "סכומים גדולים" לא בא מאיזה שהוא מקום. אני לא אחראי למה שעידן עשה

עו"ד חדד: ברגע שיש סרטון קופה, והדס אמרה – "מעט מאוד" יש כרטיס אשראי של הדס, יש מצבור ראייתי היה הכרח להראות כחוקר לעינב, לקוקי ולבקש התייחסות

יופה: שוב מפנה למי שקיבל ההחלטות וזה לא אני.

עו"ד חדד: ביום שמגיעים סרטי קופה מוציאים צווים לחנויות ולדיוטי פרי וג'יימס ריצ'רדסון ונמל תל אביב – אתה זוכר הצווים?

יופה: לא היה לי קשר לצווים. לא ביקשתי מאחרים להוציא צווים.
עו"ד חדד: אתה הוצאת

יופה: תראה, אם יש אז יש.

עו"ד חדד: מציג צווים שלך.

יופה: חתימה שלי בוודאות

עו"ד חדד: למה הוצאת?

יופה: מעיין. לא זוכר כרגע. לא על דעת עצמי. מישהו ביקש אז הוצאתי

עו"ד חדד: פונים לבתי העסק, רו"ח, לא פונים לבית העסק, למה קיבל יחס אחר (ה"קבינט")? ג'יימס ריצ'רדסון גדולה וחזקה והנהלת חשבונות לא טובעת במבול הגדול (נאמר בציניות על חנות ה"קבינט"). וגם שם יופה לא זוכר באמת הנוסח הזה.

יופה: כתוב יופה, הצו מניח את דעתך?

עו"ד חדד: הצו מצוין רק מלבין פעולות אסורות מלפני כן. לא עשיתם שם שום פעולה שהוא סגמנט משמעותי בכתב האישום. דיוטי פרי – מה אפשר למצוא? שם הולכים ומוציאים צווים ואצל קוקי לא. אז למה?

יופה: לא זכרתי שהוצאתי הצו כי לא עסקתי בצווים בתיק הזה. מבחינתי זה אירוע מינורי בעשייה.

עו"ד חדד: יכול להיות שלא הוציאו צו כי הדס אמרה לא להוציא צו?

יופה: לא

עו"ד חדד: אז איזה הסבר יש? אולי הוצאתם הצווים כי ראיתם קופה קטנה של שוחט. אז הבנתם. לא רק הסכומים קטנים ולא קשור לקו אספקה, זה לא סתם משהו שאתה יכול, אולי בגלל זה תפסתם סיגרים במקום אחר באותה תקופה ולכן לא הוצאתם צו?

יופה: לא ראיתי את סרטי הקופה.

עו"ד חדד: יש דרך להוציא צו בית המשפט ידרוש שהצו יישאר חסוי כדי לא לפגוע בשלמות החקירה או דיסקרטיות החקירה.
יופה: זה סעיף שעוזר לשמור על חסיון. הצו לא הוצא מפלט המשטרה. הוצאתי שני צווים בנוסח שלי. אולי יש חוקר אחר עם נוסח אחר.

עו"ד חדד: אחרי שלושה ימים שמוציאים ומקבלים המסמכים של שרה שוחט אתם מזמינים את הדס קליין שוב זוכר?

יופה: לא

עו"ד חדד: היא מגיעה לחדר שלך

יופה: לחדר שלי? לא זכור לי משהו כזה

עו"ד חדד: חקירה זה בחדר חקירות

יופה: כן, אני רואה שמציגים להדס חשבוניות. מוצגת טבלה.

עו"ד חדד: מה היא עושה בחדר שלך? למה מציגים? היא מאשרת? מה זה האירוע הביזארי הזה?

יופה: לא יודע. יש לי השערות. בית משפט לא אוהב. אני יכול לשער למה. לא יודע למה אבל לא רואה בזה גם משהו.

עו"ד חדד: יושבים בחדר שלך, מדברים על ענייני חקירה בחדר שלך. אין לי תיעוד חוץ ממזכר. הדס אמרה משהו. אני לא יודע כלום

יופה: חדרי להב היו תפוסים בזמן החקירה. לא יודע.

עו"ד חדד: אתה נכחת בחדר?

יופה: בוודאות ארנון (אליעז) לא יושב בחדר לבד. רמ"חים יושבים בחדרים ביחד

עו"ד חדד: אז אתה לא יודע להגיד על זה כלום

יופה: לא הייתי בחדר

עו"ד חדד: אתה ראית את המזכר הזה?

יופה: לא

עו"ד חדד: מוזר 33 סוגים שאדם אחד מעשן זה בסתירה למה שקוקי אמר

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: מה יענה לך?

עו"ד חדד: צודקת. נתקדם למה לא בדקתם את קוקי, הוא אמר שזה נקנה באשראי?

יופה: לא יודע למה לא בדקו

עו"ד חדד: כל אנשי כספים של מילצ'ן אמרו שאין מזומן. קוקי אומר אשראי. אין באשראי ממצא המתאים ומתקרב למה שקוקי אמר. האם תרצה להתייחס לזה על טענות קוקי שנסתרות בכל ראיה אובייקטיבית למעט סרטי הקופה של שרה?

יופה: לא.

עו"ד חדד: מציג לך שוב מס' נקודות שהציגו לך ביום הראשון 18/7/16 – שיחה שלך עם עו"ד בלכר (עורך דינו של לארי הרו) זה ידיעות אחרונות?

יופה: כן. היה גם נושא שאול אלוביץ'

עו"ד חדד: לא. זה לא נכון. זה אמרו לך להגיד. זה לא נכון. מקריא לך – "ארי יכול לספר לנו מערובות שלו עם 4 אנשים שביבי רצה לעניין אותם לרכוש את "ידיעות אחרונות" היו פגישות עם ישראלי, ארי לא נכח בפגישה, ביבי סיפר לו, יו"ר של גוף תקשורת זר, ארי שמע את ביבי ונכח בפגישות". זה רק "ידיעות אחרונות"

יופה: כן

עו"ד חדד: אמרו לך להגיד בהקשר הזה שאין קשר בין סעיף 5 לוואלה

יופה: המזכר לא נפרד. הוא קשור לחקירות ארי הרו

עו"ד חדד: המזכר לא קשור לוואלה נכון?

יופה: דבר על מעורבות של 4 אנשים. וואלה לא מופיע

עו"ד חדד: אנשים לעניין אותם לרכוש את ידיעות אחרונות נכון?

יופה: כן

עו"ד חדד: הסבר לי מה הקשר בין חיפוש שעידן אדירם עושה בתיק אלף לעדי קאהן איך ה קשור לוואלה. עדי הייתה עוזרת של פילבר במשרד התקשורת

יופה: מה הקשר של עדי קאהן ואיזה חיפוש? אני לא יודע.

עו"ד חדד: למה עידן חוקר בתיק אלף אלפיים ועושה חיפוש עדי קאהן איך זה קשור אני לא יודע. אתה עוזב ליאל"כ ב-2018?

יופה: כן

עו"ד חדד: אתה ממשיך בתיק אלף אלפיים והשלמות חקירה, אחרי הגשות כתב אישום

יופה: לא זוכר

עו"ד חדד: אני אומר לך, אתה חזרת ליאח"ה, אז למה מומי לוקח חלק?

יופה: מומי יהיה דמות דומיננטית שהובילה את התיקים האלה וניהלה אותם. אני מניח שפיקוד יאח"ה וצפונה החליטו שהוא יהיה הבן האדם האמון על זה

עו"ד חדד: לא היה צו חיפוש להדס

יופה: לא זכור לי

עו"ד חדד: למשל קבלה שהעבירה לכם של פאקר (מדובר בפייק של התכשיט לשרה נתניהו)

יופה: מאשר שהעבירה מסמך של פאקר

עו"ד חדד: היו טריקים של מוצגי שווא. מבקשת קבלות של ארנון על מתנות שנתן לבתו.

יופה: לא ראיתי ווצאפ בין מומי והדס

עו"ד חדד: אתם חוזרים ומסתיימת חקירה. מציג מזכר. 15/11/21 מופיע בתיק החקירה ברמה של מודיעין בילוש רמ"ח רונן שלם "שוחחתי איתה והסברת לה שיוסר היום צו הפרסום שיוטל על הפרשה ויש צפי שיהיה פרסום מורחב בנושא בכלי התקשורת", למה זה ברמה של בילוש. זה כובע של אחראי על בילוש

יופה: מי שהיה באותו סגן זה שרביט הוא הנחה אותי לרשום את הדברים

עו"ד חדד: זה מוזר. תראה מה אתה אומר לקליין שככל הנראה יהיה צפי נרחב בכלי התקשורת. זו הנחייה שקיבלת?

יופה: כן, כן.

עו"ד חדד: להגיד לה זה גם הנחייה שקיבלת

יופה: כל מה שנמסר זו הנחייה שהכתיבו לי מה לנסח במזכר בגלל רגישות של עד שיכול להיות מוטרד בגלל צו איסור פרסום

עו"ד חדד: זה שהכתיבו לך המזכר זה יופי. "על פי ה' ביד משה" אמרת להדס הדברים האלה?

יופה: כתוב ששוחחתי למה אז מה שכתוב זה מה שאמרתי. הנחו אותי לכתוב.

עו"ד חדד: מי

יופה: אם איני טועה היה באותו זמן שהיה סגן ראש יאח"ה

עו"ד חדד: הוא אמר לך להגיד את זה להדס

יופה: אז אמרתי, שנתבקשתי לעשות וכן גם לחבר את רונן אלמוג בעניין הזה

עו"ד חדד: הסבר לי למה אם יש צו איסור פרסום, יש צפי לפרסום נרחב בכלי התקשורת? החומרים רק בידי הפרקליטות והמשטרה. מסירים צו פרסום. בהגנה יש מי שחושב שזורקת דברים לתקשורת נגד עצמה. כל העדים הוזהרו לא לדבר על תוכן החקירה. גם הדס. ובטח אנשים. למה שיהיה צפי לפרסום נרחב?

יופה: אמרת שזה אחרי הגשת כתב אישום אז יש עוד גורמים בתמונה

עו"ד חדד: לא. החומר נמצא רק בידי משטרה ופרקליטות. אז למה שיהיה פרסום נרחב בכלי תקשורת? לא אמור להיות. אולי פרסום דל. למה נרחב? אתה עוד אומר שאמרו לך להגיד זאת ולכתוב
יופה: הניסוח פה הוא לא מפי. הכל השערות.

השופט עודד שחם: איך הם ידעו?

עו"ד חדד: איך אתה יודע?

השופט משה בר-עם: אתה אדם מכובד ומכבד את עצמו. קיבלת הנחייה. אבל הבנת במה מדובר. למה ומה היה באותו זמן?

יופה: מקבל הערת אדוני. אני משער כיון שמדובר בדבר שמעסיק כל המדינה יש צפי שמסירים כתב איסור פרסום יהיה ענין גדול

עו"ד חדד: איך? החומרים רק אצלכם?

יופה: אין לי תשובה טובה על זה

עו"ד חדד: הדלפות היו עוד לפני הסרת הצו איסור. עוד לפני שגילו לנו במה מדובר. אני ביקשתי לדעת על מה מדובר לא אמרו לי. גליקמן כן ידע.

בהמשך:

עו"ד חדד: אתה זוכר שאילנה דיין עלתה בשמונה בערב עם חומרי חקירה שלכם. הציגה את הקבלה המדוברת?

יופה: מעבר למה ששלחו לי אנשים אני לא רואה גם אז וגם היום לא תקשורת, לא תוכניות טלוויזיה. התפרסמה תמונה של הקבלה. ראיתי. זה משהו ששלחו לי על זה.

עו"ד חדד: לא חשבת איך זה בא לתקשורת? זה מוזר. אתה מודיע מראש להדס. על שיטפון של הדלפות. אתה גם רואה שזה קורה. אתה בטוח זוכר היטב כי אתה חלק מזה,

יופה: זוכר שהגיע, זוכר הקבלה שהתפוצצה. לא עסקתי, לא הייתי בענייני תקשורת, לא עסקתי בענייני הדלפות לא עסקתי בזה

עו"ד חדד: נתקדם – זוכר שחקרת את איל גבאי?

יופה: לא.

עו"ד חדד: רוצה לקיים דיון בדלתיים סגורות בסוף היום – חקרת את יריב לוין

יופה: כן

עו"ד חדד: במהלך החקירה של לוין דיברתם על הצעות חוק, לצמצם לסגור, להצר צעדיו של ישראל היום. מדברים על סיקור של מירי רגב. אומר "אני זוכר שבכהונת הכנסת ה – 18 הוצע חוק.. אני זוכר שמירי רגב חתמה על הצעת חוק שהיה חריג מטעם הליכוד… אני זוכר את מירי כי במפלגה שלי והיא קיבלה סיקור מאוד גדול… " מקריא מחקירת לוין. אומר שלא חושב שיש בזה עבירה. יריב מספר בצורה ברורה ביורת על מירי רגב שהיא מקדמת חוק משנת 2009 שעומדת בסתירה לעמדה שלה.

יופה: אני לא בקיא בזה

עו"ד חדד: ישראל היום בעד ליכוד. מירי – ליכוד, יריב לוין אומר שקיבלה סיקור טוב בעיתון. אמר לכם תבדקו.

יופה: לא יודע מה נבדק.

עו"ד חדד: עשית השוואה לערוך סיקור לפני אחרי

יופה: לא נתבקשתי אז לא עשיתי

עו"ד חדד: אתם לא עסקתם בפרסומים של רגב לבדוק משהו?

יופה: לא

עו"ד חדד: לא בדקתם סיקור שקיבלה הגב' ליבני לפני ואחרי התמיכה שלה בהצעת החוק וגם איילת שקד

יופה: לא זוכר. לא, לא.

עו"ד חדד: דיברנו על הדלפות – סוף חקירה ראשונה שלו השר לוין מאוד לא רצה שמה שמדבר יהיה בתקשורת זוכר? אמר שמדאיג אותו הדברים עכשיו שיוצא החוצה. אתם מרגיעים אותו. אמר שסיפר לחקירה רק לאשתו. אנשים רוצים שמה שאומרים בחדר חקירות יהיה רק בחדר חקירות

יופה: הגיוני ונכון

עו"ד חדד: מה קרה כשיצא מחדר החקירות?

יופה: לא יודע

עו"ד חדד: בוא תראה ותראה מה עושים עם זה. "היה המום, פעם קודמת לצאת החוצה ופחות מ-24 שעות הכל בחוץ, זה נורא אין שמירה על הדברים האלה", מה זה אומר שאין לכם שמירה על הדברים האלה?

יופה: ממה שאני רואה פרשנות או חיפשו צלמים בחוץ.

עו"ד חדד: כל הגרסה שלו בחוץ. צלם רואה רק פנים שלו.

יופה: אין לי ידיעה. לא ראיתי דבר כזה

השופטת פרידמן-פלדמן: יש לך משהו להגיד על זה
יופה: לא

עו"ד חדד: הוא רק ביקש שלא ידעו, הגיע בלי נהג שלא ידעו. ואז פחות מ-24 הכל בחוץ. מה זה לא מטריד?

יופה: עצוב לי

עו"ד חדד: מה עושים עם העצב הזה? זו עבריינות. אתם משטרה!

יופה: אני דני יופה לא המשטרה כולה ולא ראש להב

בהמשך:

עו"ד חדד: קראו לכם פעם על מכת הדלפות ומה עושים?

יופה: לא. אבל החתימו את כולנו על סודיות. מעבר לזה לא.

עו"ד חדד: הכל דולף ואף אחד לא עושה כלום. סוף החקירה ביום 15/1/ אומר מומי אולי נבקש עימות. יריב לוין אומר – מייד אתם מציעים. למה אתם לא עושים?

יופה: אולי מומי זרק לו באוויר כמו לשאול אדם אם מוכן לפוליגרף…

עו"ד חדד: אשר לי שלא עשית עימות בתיקי אלף אלפיים

יופה: כן.

בסיום חקירתו הנגדית של עו"ד עמית חדד, חקרה את יופה איריס ניב-סבאג, פרקליטתו של נוני מוזס.
החקירה התמקדה באזהרות למוזס לקראת החקירה ובדברים החלקיים שהוצגו בפניו משיחותיו עם נתניהו.

נקודה עקרונית שעלתה בחקירה היא העובדה שהפרקליטות ייחסה לנוני מוזס הצעת שוחד בדמות סיקור אוהד לנתניהו, דבר ששני הצדדים הכחישו.
נוני מוזס דיבר לאורך כל חקירתו על "נרמול" היחסים בין נתניהו ל"ידיעות אחרונות" שמטרתו להביא לסיקור הוגן ולא אוהד ויש פה כמובן הבדל משמעותי.

לבד מזאת, לא היה דבר חדש בחקירה הנגדית הזו ויופה הרבה להפנות לממונים עליו.

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »