יומן הבוקר
יאיר לפיד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)
הפוליטיזציה של הפרקליטות: ליאת בן ארי העניקה חסינות דה-פקטו ליאיר לפיד למרות שהיו לה ראיות מוצקות לחקירתו תחת אזהרה ולהעמדתו לדין בנוגע להארכת הפטור לבקשת מילצ'ן; המסמכים שחשפתי השבוע מחדדים שלפיד מוחזק בגרונו

השבוע חשפתי כי בעניין הארכת הפטור ממס של מילצ'ן נחשפו מסמכים חדשים המעידים על התכתבות ענפה של רותם רולף, העוזרת של יאיר לפיד דאז כשר אוצר, עם רשות המיסים ואגף התקציבים באוצר.

כזכור, לאחר הפגישה המשונה של לפיד עם מילצ'ן, עורך דינו פיני רובין ורולף במרתף ביתו בצפון ת"א, לפיד לא גלגל את מילצ'ן "מכל המדרגות" כפי שטען בתקשורת וגם לא אמר לו "לא!" בפגישה כפי שניסה לצייר בבית המשפט.

לאחר הפגישה, שהצדדים השותפים לה כולם אמרו שלפיד אמר להם שהוא מטפל/בודק את הנושא, העוזרת שלו, רולף, אכן בדקה וטיפה מול הגורמים הרלוונטיים – קרי רשות המיסים.
הטיפול בגדול היה ידוע, אבל הפרטים שלו ממש לא – והם נחשפו השבוע בערוצים שלי ברשתות החברתיות.

***

עכשיו אני מביא קטע מעדותו של יאיר לפיד מבית המשפט, שמנסה להתחמק מהשאלות שהופנו אליו ע"י עו"ד עמית חדד בנוגע לטיפול בבקשת מילצ'ן.
שימו לך איך לפיד מתפתל וטוען שהוא לא יודע ממה עשויה הנקניקייה, כלומר לא מודע לתהליך.

עצם האמירה הזו, מעידה שהוא ידע שיש "תהליך" כלשהו של בדיקה, למרות הכחשותיו (למי שמעוניין, יש מקבץ של מאמרים של לפיד ועל שקריו הרבים בעדותו).

אין לי ספק, וכתבתי זאת עשרות פעמים, שלפיד נהנה מחסינות בפרקליטות וממעמד של עד מדינה דה-פקטו, למרות שאין מעמד רשמי או הסכם כתוב.
ברגע שלפיד הפליל לכאורה ולשווא את נתניהו ואמר שנתניהו אמר לו שה"חוק טוב" באיזושהי שיחת מסדרון, ליאת בן ארי החליטה להעניק לו חסינות מעשית, למרות שידעה היטב שהוא זה שפעל בניגוד עניינים חמור מול חברו מילצ'ן ולמרות שהיו לה עדויות ברורות על כך, הן של מילצ'ן, הן של עו"ד פיני רובין והן של רותם רולף.
מילצ'ן אף העיד על כך בבית המשפט שפנה ישירות ללפיד, אבל על העדויות של רובין ושל רולף, החליטה לוותר משום שידעה היטב שהן יגרמו נזק רב ללפיד ולפרקליטות.

השורה התחתונה: לפי הסטנדרטים שהושתו על נתניהו, אין צל של ספק משפטי שלפיד היה צריך להיחקר תחת אזהרה ואחר כך להעמידו לדין בהפרת אמונים לכאורה, כפי שעשו במקרה של נתניהו, למרות שנתניהו לא קידם שום פעולה שלטונית עבור מילצ'ן, בניגוד ללפיד.

הנה הקטע הרלוונטי מעדות לפיד בבית המשפט:

עו"ד חדד: בכל מקרה רותם (רולף, העוזרת של לפיד) הסבירה שהנייר כלל נייר עמדה של אגף התקציבים, נחזור לעמדה של נייר התקציבים לעניין הארכת תוקף הטבות המס המדוברות וגם התייחסות קצרה של רשות המיסים לנייר הזה. אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אתה זוכר מה העמדה?

לפיד: לא

עו"ד חדד: בוא נבדוק. אתה רואה, דרך אגב תסתכל, לפני שאני עובר לנייר אתה רואה כמו שתשים לב וכמו שאמרת אתה… קצת באפלה מבחינת נתונים תומכי החלטה, היא לא אומרת שמישהו מתנגד רק מדברת על אפלה מסוימת, תיכף אני אראה לך את העמדות שלהם ואת מה שרותם כותבת על העמדות שלהם.
אני שואל אותך, האם אתה מכיר, זוכר שאולי גוף אחד כן התנגד, גוף אחר דווקא הסכים?

לפיד: אני לא יודע מה היה בתהליך, זה הנקניקייה המפורסמת, אני מקבל בסוף נקניקייה

עו"ד חדד: אה, הנקניקייה שלך בסוף זה מטיב טעם ואנחנו לא נכניס נקניקיות מטיב טעם פה לבית המשפט.

לפיד: הבנתי, או שלא. בכל אופן

עו"ד חדד: בית המשפט הורה לי לא להכניס את הנקניקיות האלו, זה עוד סיפור מאוד יפה לא כי יש בעיה עם נקניקיות עם טיב טעם, פשוט זה עוד סיפור יפה שהוא לא אמיתי שסיפרת  אבל אני שואל שוב האם אתה זוכר את העמדה של רשות המיסים או של אגף התקציבים?

לפיד: לא. אני קיבלתי כאמור את השורה התחתונה.

עו"ד חדד: שורה תחתונה, בוא נראה בסוף איך התקבלה השורה התחתונה, אדוני נתן מספר דרכים אבל,

לפיד: כן, אני לא זוכר בדיוק, לא זוכר בדיוק אני כן זוכר שהחוק הזה החלטנו שהוא לא מוצלח ולפיכך הוא לא קרה.

עו"ד חדד: בכל מקרה אתה מנחה את גברת רולף לבדוק עם גורמי המקצוע, זה לגיטימי, הגם שהוא חבר שלך זה לא משנה נכון?

לפיד: נכון, זה התהליך הנכון

עו"ד חדד מפיל את לפיד בפח: זה התהליך הנכון, זה לא משנה אם הוא חבר שלך או לא, כל עוד אתה פועל גורמי מקצוע שיבדקו, שייתנו המלצה שלהם מבחינתך אתה לא ראית בזה בעיה כשר אוצר נכון?

לפיד: נכון, להיפך אני חושב שזה ההליך הנכון וחבל שלא עושים את זה יותר.

עו"ד חדד: מאה אחוז, מאה אחוז. עכשיו, הנייר, אתה רואה יש את, היא בודקת את הדברים עם אגף התקציבים, גם עם רשות המיסים בוא נבדוק מה היא אומרת.
עכשיו, רק שנבין, יש לנו למעשה את עמדת אגף התקציבים, אתה רואה שיש בעמדה ועמדה חלופית אם בכל זאת רוצים, יש את העמדה של רשות המיסים ובעקוב אחר שינויים זאת העמדה של רותם רולף. בסדר?

לפיד: אוקי.

עו"ד חדד: עמדת אגף התקציבים ככלל הטבות מס נועדו וכו', נועדו לשנות התנהגות מסויימת. בהקשר זה מטרת ההטבות לאחת ההטבות אין השפעה לעולה חדש במהלך עשר שנותיו הראשונות על כן לא צפויות למהלך השלכות בכל הקשור ל… כך שמצד אחד הארכת תקופת הפטור גורמת להפסד הכנסה ומצד שני אינה משיגה את התכלית שלשמה נוצרו ההטבות מלכתחילה ואז רותם רולף כותבת בניגוד לעמדת אגף התקציבים, שוב, אתה רואה שיש עמדה אחרת, מטרת התקנת התקנות היא השארת העולה בארץ, ביצוע השקעות משמעותיות על ידו לכן כאמור לעיל ייתכן כי ההטבה תוסיף להכנסות המדינה ולא תגרע מהן, זאת עמדת רותם רולף על העמדה הזו של אגף התקציבים. נמשיך לקרוא. זו עמדה בעד נכון? העמדה של רותם רולף?

בשלב זה התנגדות של הפרקליטות:

עו"ד חדד: אני ממשיך מר לפיד. תראה, אני אראה לך רק את ההערה של רותם רולף שבעיני היא חשובה, נועה תראי את זה בעמוד 6, כתוב חסר סכום מינימאלי.
אני אראה לכבודכם למה אני שואל על ההערה הזאת – חסר סכום מינימאלי להשקעה – כך שתחשב משמעותית ובעלת עדיפות לאומית לחשוב אם רוצים להוסיף דרישות תעסוקה כדאי להתייחס מפורשות לכך שמדובר בהשקעה ריאלית חדשה ולא לקניית עסק העומד למכירה גם אם הוא יגיע לפירוק ולא להשקעות בשוק ההון, אם ההורים נפטרים והנכסים בחו"ל מורשים לילדים שעלו איתם האם ההטבה תועבר לילד? בסדר?
יש פה את השאלה הזאת שמציגה הגברת רולף. מה שאני רוצה להראות לך שזה נושא למעשה שעלה, כל הנושאים עלו, כל הנושאים שכתובים פה זה נושא שעלה בפגישה שלך עם ארנון מילצ'ן, תסתכל, ארנון מציע, מקודם הראינו את זה, ארנון מציע הוראת שעה בשביל למשוך השקעות עכשיו האם בחוק רשום שנתיים מיום התקנת התקנות שאלה לגבי כסף חדש וישן, הצלת עסק לפני קריסה או רק עסקים חדשים, כמה השקעה הנדרשת, מענק של האמריקאים בתום הדיווח אולי…
הפטור ולא את הפטור מדיווח, להחיל גם על הילדים אם ההורים לא מיצו את מלוא הזכאות, זה בדיוק מה שרותם רולף כותבת כנקודות אחר כך בנייר שלה, נכון? אתה זוכר שזה עלה בשיחה?

לפיד: לא ממש

עו"ד חדד: דרך אגב, עוד משהו אני רואה פה, לא שמתי לב אליו מקודם, ארנון מציע הוראת שעה בשביל למשוך השקעות עכשיו, אתה רואה את זה?

לפיד: כן

עו"ד חדד: תאשר לי שזה מתיישב עם מה שאמרנו אתמול שכשארנון מדבר הרי למה שהוא ירצה השקעות עכשיו? למה שהוא ידבר איתך על השקעות עכשיו? הרי לארנון יש עוד שנים לפטור שלו אם הוא היה רוצה לדבר על עצמו, לכן הוא מדבר איתך על השקעות עכשיו כי הוא רוצה עכשיו כשיש גירעון של ארבעים מיליארד שקל לנסות להביא השקעות לארץ, זה מזכיר לך? זה מזכיר לך?
כי אתמול אמרת לי שבאמת זה מסתדר לך עם העובדה שיש בור תקציבי של ארבעים מיליארד והוא דיבר באופן כללי וכו', אז אני שואל אותך האם העובדה שהוא מדבר פתאום על למשוך השקעות עכשיו זה מסתדר עם האופן הכללי שבו הוא דיבר איתך בנושא הזה? זה מזכיר לך את השיח של מילצ'ן איתך?

לפיד: לא

עו"ד חדד: עוד פעם, אני חושב שכולם התנגדו וקשה לעקוב ולהבין. אתמול דיברנו על זה שכשמילצ'ן בא ודיבר איתך אז זה היה באופן כללי ולא עליו נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: והוא אפילו לא אמר לך זה פיני רובין עורך הדין שלי, הוא רק אמר הוא מומחה בתחום נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: והוא גם דיבר איתך על היתרונות שגלומים בזה למדינת ישראל נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: והוא לא דיבר על היתרונות האישיים שלו נכון?

לפיד: נכון

עו"ד חדד: ואני אומר לך שכשאני רואה שכתוב פה בשביל למשוך השקעות עכשיו זה מסתדר עם העובדה שהוא רצה עכשיו כאן ועכשיו לדאוג לזה שיבואו השקעות למדינת ישראל כשיש פער, יש חור של ארבעים מיליארד שקל בתקציב, זה מסתדר לך עם הדברים?

לפיד: לא היה הקשר כזה

עו"ד חדד: לא היה הקשר כזה?

לפיד: זה שוב, זה לא נושא שעליו דיברתי עם ארנון על ארבעים מיליארד שקל

עו"ד חדד: אז למה הוא דיבר?

לפיד: אני חושב שאמרתי את זה אתמול

עו"ד חדד: כן, התשובה היא שכן אבל תקרא את הפרוטוקול, בטח התביעה תעביר לך גם אותו. למה כתב השקעות עכשיו? למה ארנון דיבר איתך על למשוך השקעות עכשיו? הרי זה לא האינטרס שלו עכשיו למשוך את ההשקעות, יש לו עוד שש שנים.

לפיד: כאמור אני לא יכול להגיד מה רותם כתבה מתוך שיחה ארוכה

עו"ד חדד: שאתה קיימת?

לפיד: כן. כן

עו"ד חדד: למה כתוב ארנון מציע הוראת שעה בשביל למשוך השקעות עכשיו?

לפיד: אני לא זוכר

עו"ד חדד: אז אני מציע לך שזה נכתב כי הרעיון היה לנסות ולהביא עכשיו הון משמעותי למדינת ישראל, לנסות ולגרות הרבה אנשי עסקים בעולם, לבוא כאן ועכשיו להשקיע כאן ועכשיו הרבה כסף כדי להציל את הכלכלה.

לפיד: אתה מציע לי פרשנות?

עו"ד חדד: כן, אני מציע לך שזה מה שנאמר

לפיד: אז יש הבדל, אם אתה מציע לי פרשנות שלך היא סבירה זה רק לא מה שנאמר או אני לא זוכר מה נאמר בהקשרים האלה.

עו"ד חדד: אתה אמרת שהוא דיבר על מדינת ישראל ולא על עצמו?

לפיד: כן, בשיחה הראשונה

עו"ד חדד: ובשיחה הזאת הוא דיבר על עצמו?

לפיד: אני לא זוכר, תראה אתה ממש מבקש ממני להטעות אותך.

עו"ד חדד: הכל בסדר, הוא לא זוכר, אני מקבל, בוא נמשיך. עכשיו בעמוד 6 יש התייחסות לרשות המיסים בסדר? עמוד 6 רשות המיסים היא גוף מקצועי נכון?

לפיד: כן

עו"ד חדד: אחד מהגופים המקצועיים, בוא נראה מה כתוב, אפשר לראות דרך אגב שבניגוד למה שאמרת הרשות דווקא מסכימה למודל שהוצג על ידי אגף התקציבים.

לפיד: איך זה בניגוד למה שאמרתי?

עו"ד חדד: כי אתה אמרת שהם הסתייגו מהארכת הפטור

לפיד: אוקי, זה פשוט בהמשך

עו"ד חדד: אנו מסכימים למודל המוצע על ידי אגף התקציבים ומבקשים להדגיש כי הנושא, כי בנושא ביטול הפטור מדיווח חייב להיות חלק בלתי נפרד מהמודל. זאת אומרת יהיה פטור, יהיה אפשרות להאריך את הפטור מעבר לעשר שנים אבל בכפוף לביטול הפטור מחובת דיווח.
בנוסף, עכשיו כשאני מראה לך את זה, הרי אתם שאלתם אותו מה עמדת הדרג המקצועי, עכשיו אני מראה לך את זה שלמעשה רשות המיסים העמדה שלה באותה תקופה כפי שהיא מוצגת בנייר מזמן אמת היא שהם מסכימים להארכת הפטור המהותי מתשלום מס אבל הם מסייגים את זה בביטול הפטור מחובת דיווח, זה מזכיר לך משהו?

בשלב זה עוד התנגדות של הפרקליטות

עו"ד חדד: יופי, אם תסתכל תראה שהעמדה שלהם אשר על כן מוצע לקבל החלטה בדבר הטבות מס לעולים כאמור, רק ששווי ההטבה ידוע וההיקף עומד ביחס מתאים לתועלת של המשק הישראלי ממנה, כלומר ההצעה של אגף התקציבים היא דווקא מוצע לקבל החלטה בדבר הטבות המס לעולים כאמור, רק כאשר שווי ההטבה ידוע והיקפה עומד ביחס מתאים לתועלת המשק הישראלי ממנה.
כלומר זה לא עמדה שאומרת לא להאריך את הפטור אלא להיפך הם אומרים אפשר להאריך את הפטור כשאנחנו יודעים כמובן… חובת דיווח, לזה יש התנגדות אבל כשאנחנו יודעים מה שווי ההטבה שאנחנו נותנים ומה אנחנו מקבלים. אתה נזכר שזו הייתה העמדה של אגף התקציבים?

לפיד: אני אומר שוב, זה התהליך, אני קיבלתי רק את השורה התחתונה.

עו"ד חדד: אוקי. אני אומר לך שרשות המיסים, חשוב להבטיח בשונה ממה שנאמר, פשוט צריך לקרוא את הכל, לא את השורה הראשונה, קוראים את הכל ורואים שהם מסכימים, למרות האמור וככל שתתקבל עמדתנו מובאת התייחסות לפן ההשקעות במשק הישראלי, מתן הפטור ממס על רווחים מהשקעות בחו"ל בגין השקעות בישראל, צריכה להיעשות באופן מידתי כך שהפסד המדינה מהכנסות מיסים לא יעלה על התשואה של המדינה מביצוע השקעות בישראל.
בנוסף חשוב להבטיח כי השקעות שיבוצעו בישראל יהיו בנות קיימא, לטווח ארוך ולא מבוססות אך ורק על תמריץ המס הזמני שהעניקה המדינה למשקיע, אתה זוכר שהיה מודל כזה?

לפיד: אני חוזר, זה התהליך

עו"ד חדד: אין בעיה, חוזר

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו, אני אומר לך שהעמדות האלו לא הועברו אליך מעולם. זה יכול להיות שרותם רולף לא העבירה לך את החומר, את העמדות מעולם?

לפיד: מה שרותם רולף תפקידה לעשות הוא להעביר לי סיכום של,

עו"ד חדד: זה לא מה ששאלתי, אני שואל אותך אם היא העבירה לך סיכום, האם אתה בטוח שהיא העבירה לך סיכום?

לפיד: כן, זה שבסוף היה סיכום ודאי

עו"ד חדד: אתה בטוח שהגיע אליך?

לפיד: ככל שזיכרוני מגיע

עו"ד חדד: אם היא אומרת שהיא העבירה את הסיכום למר הלל (קוברינסקי, יד ימינו של לפיד, שבכלל לא עובד מדינה) ולא אליך?

לפיד: אני לא יודע

עו"ד חדד: אתה זוכר שקיבלת סיכום? יש לך זיכרון כזה?

לפיד: ככל שזיכרוני מגיע, כן. אני רק לא זוכר להגיד לך

עו"ד חדד: לך יש זיכרון שרותם רולף באה אליך ואומרת לך זה המסקנות שלי או לא מסקנות שלי, זו דעתי?

לפיד: כן. דבר שאני נזהר לגביו זה אני לא זוכר אם זה מצגת או שזה בעל פה, אמרתי היו כמה צורות.

עו"ד חדד: אז אתה אומר שהיא באה אליך ואמרה לך המסקנה היא שלילית?

לפיד: אז כשאני אומר שאני לא זוכר בדיוק איך זה נאמר אבל כן אני זוכר שורה תחתונה היא שזה חוק לא טוב.

עו"ד חדד: זה מה שאמרה לך רותם רולף שזה חוק לא טוב?

לפיד: אני חוזר על דברי, ככל הזכור לי השורה התחתונה אומרת שהחוק אינו טוב.

השופט משה בר-עם: שורה תחתונה החוק לא טוב, זה דברים שרואים.

עו"ד חדד: בסדר, אם אני אומר לך שבסוף החוק הזה נופל או שאתה לא מקדם אותו למרות שעמדת גורמי המקצוע שאנחנו רואים אותה היא דווקא עמדה אחרת שמאפשרת לייצר מתווה, זה בגלל הפן הפוליטי, כי חששתם באמת מביקורת על מס לעשירים ולכן זה לא קודם?

השופט משה בר-עם: מי זה חששנו?

עו"ד חדד: חששתם זה אתה ואנשי משרדך והצוות שלך ורותם רולף כפי שראינו מקודם שהיא כותבת ולכן זה לא מקודם ולא בגלל שום סיבה אחרת, לא בגלל שגורמי המקצוע כי הם מציעים מתווה, אנחנו רואים את זה, בית משפט רואה את זה.

השופטת פרידמן-פלדמן: מציעים מתווה חלופי

עו"ד חדד: אני אראה לך שוב את העמוד הראשון  אבל מה שאני אומר לך זה הגיוני?

לפיד: מה אתה מראה לי?

עו"ד חדד: קודם כל מה ששאלתי אותך זה הגיוני? לפני שאני מראה לך. האם זה מסתדר עם מה שאתה זוכר

השופטת פרידמן-פלדמן: שהסיבה שזה לא עבר זה מחשש מביקורת ולא מטעמים אחרים, אם הבנתי נכון את השאלה. 

השופט בר-עם: סיבה פוליטית ולא עניינית.

לפיד: כן, אני דווקא לא נגד סיבות פוליטיות אבל אני לא חושב שזה המקרה, הייתה אז ביקורת ואנחנו, ואני חושב שצריך להיות קשוב לביקורת אבל זה לא יכול להיות הגורם היחידי שמנחה אותך, זה סדרה של מקרים

עו"ד חדד: במילים אחרות אתה אומר אולי. תראה לי בבקשה במכתבה הזה שרותם שולחת

לפיד: לא חושב שאמרתי אולי. אני חושב הסברתי לבית המשפט

מאמרים אחרונים

מיקי גנור (צילום: אלי ציפורי)

דברים מדהימים צפים בתיק "הצוללות"

העדות המטלטלת של מיקי גנור: מוטי לוי, ראש להב הפורש, צלצל אלי בצרחות נוראיות ואמר לי "אם לא תחתום על הסכם עד המדינה נזיין את הבת שלך" (הבת שנחקרה באזהרה ואיימו לשלול לה את רישיון עריכת הדין). מוטי לוי לא תיעד השיחה

הקליקו לתוכן »