יומן הבוקר
הדס קליין, דני יופה (צילום: אלי ציפורי)
דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, מודה: "אמרתי כן, הדס הופעלה, היא הייתה עדה נוחה שהסתייענו לקבל דרכה מסמכים וכיוצא בזה, אין ויכוח על זה, אני לא אומר שזה לא היה". הפרוטוקולים מדברים!

עדותו של דני יופה, מי שהיה החוקר המרכזי של הדס קליין, הגיע אל הפרוטוקולים הרשמיים של משפט נתניהו. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אבל אתה רואה למעשה, עוד פעם, תסתכל, הימים חולפים, אמרנו שמונה ימים מה-13, תראה איזו הפעלה זו, אנחנו יודעים שלפני ה-13 היא כבר מנסה לפנות לג'יימי לשכנע אותו, דרך אגב, עידן אמר פה שגם אמרו לה להגיד שאל תדאג, תבוא לפה, לא יקרה לך שום דבר, זאת אומרת לתת לו אתה יודע הבטחות או להרגיע אותו שהוא יכול להגיע ולא יחקרו אותו באזהרה, אתה מכיר את המסרים האלו שביקשו מהדס להעביר?

יופה: אני רק אומר שכבר גם בחקירה ביום הקודם שאני העדתי דיברנו על זה, שאלת אותי גם לגבי ההפעלה הזאת של הדס אמרתי כן, הדס הופעלה, היא הייתה עדה נוחה שהסתייענו לקבל דרכה מסמכים וכיוצא בזה, אין ויכוח על זה, אני לא אומר שזה לא היה.

עו"ד חדד: אבל איך עדה אחת יכולה לדבר עם עד אחר, להבטיח לו שאם הוא יבוא לארץ לא יקרה לו שום דבר? אני לא מצליח להבין את זה?

יופה: לא אלי אבל, לא אני החלטתי את זה, לא ביקשתי ממנה גם לדבר איתו.

עו"ד חדד: לא אליך, פייר אינף. תראה, נחזור ל-13 בדצמבר בבוקר של אותו יום קיימתם פגישה נוספת, אני אראה לך של הדס קליין עם מומי משולם בחדר שלו, זה עוד פגישה כמובן שלא תועדה במזכר, עכשיו איך אני יודע את זה? תראה זה רק כי הדס מדברת, אחרת אין לי שום דרך לדעת את העולם הנסתר, הוא נסתר לחלוטין, הוא שחור, רק מידי פעם כמו איזה קרינת הוקינג אתה יודע זה דבר שיוצא החוצה מתוך החור השחור הזה תראה מה היא אומרת לך, רגע, התג שלי, מה עשיתי איתו?
נראה לי שהשארתי אותו אצל מומי. אתה אומר תסתכלי, יש מצב? יש מצב, כן, כי הוא לא פה, אה, לא, לא, הוא בתיק שלי, אולי, הנה הוא פה.
מעצם זה שהיא אומרת שיכול להיות שהיא השאירה את התג אצל מומי אני למד ש…

יופה: אתה למד שכבר דיברנו על זה דרך אגב בעדותי הקודמת שגם לדעתי לעומק נכנסנו לשם שהיא לפני שעלינו לחדר החקירה היה איזשהו מומנט של ישיבה אצל מומי שיכול היה להיות גם איזה,

עו"ד חדד: זה חקירה אחרת כן?

יופה: רק שנייה, אני מדבר רק על אותו ריטואל הזה שלפני שעולים לחקירה אז נכנסים רגע לחדר של מומי אומרים שלום, לא יודע, יושבים איזה דקה-שתיים עם מומי ואז עולים לחדר החקירה שזה בקומה אחרת לגמרי. נשמע לי סביר

עו"ד חדד: דרך אגב, ריטואל זה אומר שזה בכל העדויות?

יופה: לא, אמרתי שזה ריטואל אז הוא יכול לחזור בכמה פעמים שלפני שעד מגיע לחקירה אומרים שלום, מכינים קפה במשרדו של ראש המפלג ועולים לחדר החקירה. זה לא נראה לי משהו חריג.

עו"ד חדד: לא, לא משהו חריג, זה רק, עוד פעם, אצל הדס זה לא חריג אבל זה קורה רק איתה, בתיק הזה, אייל גבאי לא בא לפני כן לשבת עם מומי,

יופה: אייל גבאי הוא,

עו"ד חדד: דוד שימרון, אני מניח, נשאל אותו, לא הגיע לשבת עם מומי, אודי אנג'ל, ערן טיפנבורן, כל אלה לא זכו, אתה יודע אנשים נכבדים,

יופה: האנשים האלה זה עדות של יום אחד, אתה מדבר איתי פה על עדה שנחקרת איזה עשרה עדויות.

עו"ד חדד: זאביק פלדמן נחקר חמש או שבע

יופה: לא מכיר את זאביק פלדמן

עו"ד חדד: הנה אני אומר לך אבל, מילצ'ן, אף אחד לא, יונתן חסון, אף אחד לא קיבל את היחס הזה.

יופה: לא שאני לא מכיר, יונתן חסון לא קיבל או לא ישב ולא קיבל שתייה קפה?

עו"ד חדד: דני אל תזלזל בי ולא אזלזל בך, לא אמרתי שלא קיבלו שתייה, אני לא דיברתי, קיבלו שתייה אני מניח

השופט משה בר-עם: מדובר על הריטואל, הריטואל זה שאדוני אומר שאני קודם כל,

יופה: אז על הריטואל

עו"ד חדד: אני מדבר על זה, לא שמקבלים שתייה, שהולכים למומי יושבים אצלו בחדר בשיחות לא מתועדות שאין לנו שום מזכר עליהם, מדברים על החקירה, על דברים שקשורים לחקירה, אנחנו מביאים עדים, איך מגייסים, למי פונים? איך מביאים מסמכים? מה מציגים לשרה שוחט לאחרים? זה ריטואל שלא קיים אצל אף אחד אחר.

יופה: אז אני אגיד שאני רק מחלק את זה מבחינתי כן? אתה שואל אותי אז אני עונה

עו"ד חדד: אני שואל רק אותך, רק אתה נמצא

יופה: כן, כן, ברור, לעדים שנמצאים כמה וכמה פעמים שאנחנו איתם לאורך זמן ואז מן הסתם, זה הגיוני שמתפתח איזה משהו קצת יותר קרוב לאנשים שבאים לעדות של יום אחד עולים לחדר חקירה בקבלנות וחוזרים לעיסוקיהם.

עו"ד חדד: דני תראה,

יופה: זו תשובתי

עו"ד חדד: הלוואי שמה שאתה אומר הוא נכון אבל הוא פשוט לא נכון. בוא אני אגיד לך למה. 1. בחקירה של גב' קליין מ-6 באוקטובר זו חקירה ראשונה שלה בסדר? אתה זוכר? ראשונה.

יופה: סומך על מה שאתה אומר, אני לא זוכר את התאריכים.

עו"ד חדד: סמוך עלי

יופה: בסדר

עו"ד חדד: גם שם היא הייתה אצל מומי, זאת אומרת, לא התפתח אותו קשר קרוב, הדוק, נעים, נחמד, עוד לא התפתח הקשר. כבר היא הייתה אצל מומי. בחקירה השנייה שלה, רק חקירה שנייה, יש פה המון אנשים שנחקרו פעמיים, המון, למעשה כמעט כל העדים, המון המון המון עדים שנחקרו פעמיים, אפילו יריב לוין נחקר פעמיים, דוד שימרון נחקר פעמיים, שלוש פעמים יריב לוין, כולם נחקרו, גם לא לקחו אותם. זאביק פלדמן שבע פעמים גם לא זכה אז בפעם השנייה גם היא הייתה אצל מומי, זו חקירה שלישית בסדר? 13 בדצמבר

יופה: טוב

עו"ד חדד: אז עוד לא היה הקשר הקרוב, המיוחד, נכון הוא היה קיים פה, הרי אתם מפעילים אותה, אתם פוגשים אותה בחניונים, זה דבר שאי אפשר להבין אותו. אתם אומרים לה להציג מצגי שווא לכן היא זוכה ליחס המיוחד הזה

יופה: בחניון חשוך

עו"ד חדד: לא יודע, אולי הוא חניון מואר, למה אתה אומר שהוא חשוך?

יופה: לא יודע.

עו"ד חדד: אני לא יודע, אתה אומר חשוך, אני לא יודע.

יופה: כל הסיפורים של החניונים בסך הכל הלכו להביא ממנה קלסרים

עו"ד חדד: כן, כשהיא מגיעה יום למחרת לחקירה, איך יכול להיות שאף פעם, אף פעם היא לא הביאה לחקירה קלסר? איך זה יכול להיות? הרי היא מגיעה לחקירות תוך כדי, איך זה יכול להיות שאף פעם היא לא מביאה קלסר?

יופה: לא יודע, צריך לשאול את מי ששולח אותה להביא את הקלסרים, לא אותי.

עו"ד חדד: בסדר פייר אינף. פייר אינף. אתה יודע להגיד על מה דיברתם באותה פגישה עם מומי?

יופה: לא. אני גם אגיד, אתה יודע, זה שאם אני מביא אנשים אלי הביתה שאני מארח אותם אצלי בבית ואני יוזם את זה אז כנראה שאני יכול לתת תשובות, אבל כשמגיעים למשרדו של ראש מפלג שהוא מנהל את התיק והוא אירח אותה במשרדו,

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »