יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
מופע האימים של כורש ברנור❗ מגלגל את האחריות למנדלבליט ולליאת בן ארי: הפרקליטות היא זו שהנחתה אותי לא לשאול את הדס קליין על ראש המוסד לשעבר יוסי כהן ולפצל את ההודעות בינו לבין יאיר נתניהו

כבר בחקירה הראשית של תת ניצב כורש ברנור, אחד התופרים הראשיים של תיקי האלפים, היה ברור קו ההגנה שלו: גלגול האחריות לעברם של מני יצחקי, בזמנו ראש אגף חקירות ומודיעין; ליאת בן ארי, הפרקליטה המלווה ומי שעמדה בראש פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ואביחי מנדלבליט, לשעבר היועץ המשפטי לממשלה.

***

ברנור הרבה לציין בחלק גדול מתשובותיו, שהכל הועבר והכל אושר על ידי שלושת האנשים האלה והקפיד לא לומר את שמם.

באופן ספציפי כורש אמר דבר מדהים: שכל הפרשה התמוהה הזו של הפרדת השם יוסי כהן, לשעבר ראש המוסד, מהחקירה במלון רויאל ביץ' (דירת פאקר) והאיסור לא לשאול את הדס קליין על יוסי כהן – הגיעה מהפרקליטות (קרי ליאת בן ארי).

אין כל ספק שיש עכשיו עוד יותר לגיטימציה לפרקליטי נתניהו להזמין כעדי הגנה את מנדלבליט (שכבר הגיש תצהיר בנושא האישורים וללא ספק יוזמן כעד הגנה), את מני יצחקי וכמובן את ליאת ארי.

היום הראשון היה מביך במיוחד: כורש הרבה ב"לא זוכר, לא יודע", ננזף פעם אחר פעם על ידי השופטים שהוא לא עונה לעניין ובעיקר הפיל את האחריות, בעיקר על מנדלבליט שידע ואישר והנחה, אבל גם על שי ניצן, ליאת בן ארי ומני יצחקי שהיה בזמנו ראש אגף המודיעין והחקירות.

החקירה הנגדית של עו"ד עמית חדד:

עו"ד חדד: ניסיתם לאתר כל מה שאפשר בקשר לראש הממשלה – נכון או לא נכון.

ברנור: לא נכון, מה אני זרקתי חכה? מה זה מסע דיג?

עו"ד חדד: לא חקרתם עבירה אלא בן אדם. החקירה הייתה כזו שניסיתם למצוא כל עבירה ביחס לנתניהו. זו אופציה אחת. אופציה שנייה זו הייתה חקירה ממוקדת מאוד ביחס לעבירות. אם מישהו יגיד שאתם ניסיתם למצוא כל עבירה ביחס לנתניהו בכל תחום / ביקשתם מעדים למסור דברים לא חוקיים על נתניהו / כל דבר פסול שעשה

ברנור (משקר): לא אמת

עו"ד חדד: האם ידוע לך שחקירה נגד ראש ממשלה מכהן לא יכולה להיפתח בלי אישור היועץ המשפטי לממשלה?

ברנור: כן, פתיחה של חקירה. גם בדיקה.

עו"ד חדד: האם זה דבר שידוע לחוקרים? מומי מכיר זאת?

ברנור: מומי ישב אתי בישיבות. כן, כן.

עו"ד חדד: גם בדיקה אי אפשר לעשות בלי היועץ?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: גם בדיקה צריך לפנות ליועץ ולקבל אישור. אלו דברים שהיו מוכרים בזמן אמת או רק היום אתה יודע? במהלך חקירה ידעת את הדרישות האלה? ממתי הדבר ידוע לך?

ברנור: תאריך ספציפי?

עו"ד חדד: גם שנה

ברנור: נכנסתי לתפקיד במאי

עו"ד חדד: לא מדוייק, לשיטתך.

ברנור: מה זה לשיטתי? התשובה היא כן. ידעתי.

עו"ד חדד: תאריך?

ברנור: נבדוק בלי קשר לראש יאח"ה

עו"ד חדד: מי הסביר לך את הדברים? את המשמעות?

ברנור: לא

עו"ד חדד: הדרכה בכתב בעל פה? אם שוטר כלשהו חושב שהוא רשאי לעשות בדיקה של ראש ממשלה בלי אישור זה בניגוד לחוק?

ברנור: נכון, אנו עשינו כל פעולה עם אישורים

עו"ד חדד: האם ידוע לך שמני יצחקי עשה פעולות בעניינו של ראש הממשלה בניגוד לחוק? לך לא ידוע על בדיקה שנעשתה בלי אישור היועץ? אמרת שכל פעולה קיבלה אישור של יועץ שאין משהו בלי אישור?

ברנור: כל פעולה הייתה באישור

עו"ד חדד: אין דבר כזה של איסוף חומרים בלי צווים?

ברנור: כל תפיסה הייתה באישור

עו"ד חדד: גם תפיסה שלא בדרך של צווים. אם שלחתם מישהו להביא לכם חומרים. נניח שביקשתם מאדם (מתכוון להדס קליין) לקבל חומרים ממנו גם זאת עשיתם עם אישור יועץ?

ברנור: מה זה בן אדם?

עו"ד חדד: ביקשתם מסמכים ממישהו – זה נעשה באישור היועץ?

ברנור: היה אישור על כל פעולה, זו התשובה אמרתי זאת קודם.
השופט משה בר-עם: אתה מעיד כי אתה יודע שהיועץ אישר כל תג וכל פעולה?

ברנור: אני נמצא בישיבות עם היועץ, מאשרים פעולות, חלק הוא מנחה להעביר נתונים. אני מקבל מראש אח"מ אישור ספציפי לפעולה מסויימת וישנן פעולה כזו או אחרת שלא מאושרות.

עו"ד חדד: לך אין מושג אם ראש אח"מ קיבל אישור מהיועץ,  לא ראית אישור?

ברנור: כן. אני בישיבה של היועץ. פגישה אצל ראש אח"מ. יש פעולות שרוצים שהיועץ יאשר. חלק מפעולות מאושרות יום, לפני חלק באותו זמן. חלק אני מעביר את התוכנית לראש אח"מ שדן עם פרקליטים

עו"ד חדד: דן עם פרקליטים, לא יועץ.

ברנור: התשובה היא – כן. הכל מהיועץ!

עו"ד חדד: יש פעולות מראש אח"מ ואתה לא חשוף לו?

ברנור: הקשר בין היועץ אני לא חשוף. לא לכולו

עו"ד חדד: מבחינתך כדי לאסוף ראיות יש צורך באישור יועץ וכך פעלתם? בגלל שאתה מעולם לא ידעת על אירועים כאלה שאין אישורים על ידי יועץ אז לא דיווחת על פעולות שנעשו בלי אישור יועץ?

ברנור: אתה אל תעשה לי הפוך על הפוך.

עו"ד חדד: האם אי פעם דיווחת ליועץ שעשיתם פעולה ללא אישור.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: מה אתה יודע על מעורבות מני יצחקי בתיקי נתניהו?

ברנור: אמרתי, החקירה הזו נוהלה, גם תיק 1000 וגם 2000, בשליטה מלאה והדוקה ובפיקוח, ומצא את ביטויו בישיבות דחופות בציר הפנימי של משטרת ישראל. בתוך הארגון היה אחראי ראש אח"מ (מני יצחקי), אחר כך הציר השני היה היועץ המשפטי לממשלה. זה היה לאורך כל התקופה.

עו"ד חדד: מה המעורבות של מני יצחקי בתיק? פעולות שלו?

ברנור: פעולות? יש ישיבות סטטוס במשטרה, הנחיות שהוא מעביר. נתונים שהוא מקבל, ישיבות סטטוס, ישיבות פ"ע. הוא מגיע יחד איתי, טס למילצ'ן, אני מסביר לך תוכן של ראש אח"מ. אתה מדבר על פעולות? ישיבות, הנחיות, קבלת עדכונים, מסמכים, אישורים, הוא הפרונטר של משטרת ישראל מול היועץ המשפטי לממשלה.

השופט בר-עם: היה מעורב בפעולות חקירה כלשהן?

ברנור: לא גבה הודעות.

עו"ד חדד: למה הוא טס לחקירת מילצ'ן בלונדון?

ברנור: ראש אח"מ הוא ראש יחידה, יש לו עצמאות לבחור לעצמו להיות בחקירה מסויימת, חוץ מדברים רגישים.

עו"ד חדד: מה עוד הוא עשה? מה חשב שצריך להיות עוד?

ברנור: רק חקירה.

עו"ד חדד: למה רק לשם?

ברנור: זו הייתה עדות חשובה.

עו"ד חדד: לכן הוא טס?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: גם אתה טסת?

ברנור: כן, אני חקרתי. הייתי עם מומי משולם ודביר, צוות של יאח"ה, פרקליטת מחוז (ליאת בן ארי) ואלון גילדין.

עו"ד חדד: למה מני יצחקי נסע? מאגר יצחקי שמעת עליו?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: המסמך ממה ששמעתי, באופן מקרי או לא מקרי, התפרסם ביוני 2016, אני חושב שזה לא מקרי, שום דבר אינו מקרי. התפרסם מה שהוגדר בתקשורת כמסמך יצחקי לפי הדיווח איגוד של ידיעות מודיעיניות. מי היה המפקד שלך ביאח"ה?

ברנור: רוני.

עו"ד חדד: רוני ריטמן טען בהודעה במח"ש שמי ששלח אליו קצינה שהתלוננה נגדו היה ראש הממשלה.

ברנור: שמעתי מהתקשורת. מעולם לא שמעתי אתת רוני אומר את מה שאתה אמרת, נכון ששמעתי מהתקשורת.

עו"ד חדד: מה עם גילוי נאות? הוא אומר שראש הממשלה מנסה לתפור לו תיק משנת 2015?

ברנור: לא נדרש גילוי נאות, אתה שלחת מכתב בעניין, אני חושב בעניין של רוני ריטמן, זה לא בסדר, לא זוכר את השנה.

עו"ד חדד: התפרסם רק בשנת 2018

ברנור: קיבלת תשובה

עו"ד חדד: שזה חמור מאוד. יש ישיבות סטטוס בראש להב בקשר לתיק?

ברנור: יש היררכיה במשטרה.

עו"ד חדד: אמר לך שראש הממשלה מנסה לתפור לו תיק?

ברנור: לא אמר לי.

עו"ד חדד: זה מקרי שראש להב חושב כך?

ברנור: מה הקשר עכשיו? אני קורא כמוך בתקשורת. מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אתה ראית הודעת ראש להב?

עו"ד חדד: ודאי, גם מכתבים של עורך הדין שלו.

ברנור: אני צריך לבדוק את העובדות?

עו"ד חדד: ראש להב סבור שראש הממשלה תופר לו תיק ב-2015 ובמקרה כל החקירות באות מהיחידה שלו על ראש הממשלה? אתה לימדת אותי שאין מקרה בעולם.

ברנור: זה היה מקרה. אני לא תופר תיקים, אני ניהלתי חקירה.

עו"ד חדד: מה ידוע לך על מאגר של מני יצחקי.

ברנור: זה המסמך, אמרת מסמך יצחקי, זה היה הפרסום.

עו"ד חדד: אחרי שמתפרסם אתה ביקשת לראות את המאגר/המסמך?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: אתה מכיר בדיקה של ראש אח"מ שמחזיק מאגר על אישי ציבור, כולל ראש ממשלה, שאם מישהו רוצה אפשר לבוא ולשלוף?

ברנור: אני לא עשיתי.

עו"ד חדד: בישיבות עם מני יצחקי, או היועץ, עלה המאגר?

ברנור: בישיבות לא.

עו"ד חדד: קיבלנו בשבוע שעבר מסמך על שיחות שניהלתם בפרקליטות מיסוי וכלכלה

ברנור: לא ספרת כמה פעמים ישבתי בפרקליטות, 8-9 פעמים אני מעריך.

עו"ד חדד: כמה זמן בכל פעם?

ברנור: מספר שעות.

עו"ד חדד: כמה?

ברנור: 9 או 8.5 שעות או 4-5

עו"ד חדד: ימים לאים או יותר, מי נכח שם בפרקליטות?

ברנור: אני. אתה רוצה שאני אעשה לך סדר.

עו"ד חדד: אתה לא יודע לעשות.

ברנור: אל תדבר עליי כך.

עו"ד חדד: אתה קורא תמלילים על מסמכים והודעות, הכנת לך נקודות?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: איפה הדפים?

ברנור: אצלי.

עו"ד חדד: אתה יכול להביא לי אותם.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: מחר?

ברנור: לא נשארו מסמכים.

עו"ד חדד: גם זה במקרה? מה, זרקת אותם?

ברנור: מה אני צריך לשמור? לא שמרתי את כל המסמכים.

עו"ד חדד: מה ששמרת אתה יכול להביא?

ברנור: לא.

גילדין: חובתנו להעביר רק דברים שהעד מוסיף. ככל שיש אצלו, שתוגש בקשה ואנו נתייחס.

עו"ד חדד: עד על הדוכן, סעיף 108 מקרה קלאסי. אצל אילן ישועה קיבלת הוראה למסור את הרשימות.

עו"ד חדד: הרשימות אצלך בבית?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: זה מצב לא תקין, למה מישהו לא מוכן לבוא ולמסור את החומר.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: זה שלו.

עו"ד חדד: זה לא שלו. למה אתה לא מוכן להביא.

ברנור: רשמתי סיכומי הודעות לרענן את הזיכרון. כך אני עושה לפני כל חקירה והכנה. זה סיכום של הודעה, האם זה כל כך רלוונטי? אני לא חושב. מסכם כדי להתכונן לעדות שלך.

עו"ד חדד: למה אתה מסרב להביא לי?

ברנור: זה נקודות שלי, לזיכרון שלי.

השופט בר-עם: העד קורא תמליל ורושם לעצמו.

ברנור: לא רשמתי.

עו"ד חדד: אתה משנה עובדות.

השופט בר-עם: האם זה לא דבר שצריך להגיש?

צבירן: זה לא חומרי חקירה, איזה זכות אפשר לקבל אותם? הסכמת העד אני מניחה בצד. החלטת ישועה הייתה אחרת, נכין תגובה משפטית ונגיש.

השופטת פרידמן-פלדמן: דוחים את הבקשה.

עו"ד חדד: למה אתה לא מוכן למסור את החומר? אמרת נקודות ועכשיו אתה אומר סיכום?

ברנור: ישבתי וקראתי את החומר להתכונן כמו לפני כל משפט. הייתי בעשרות כאלה. לרענן זיכרון אחרי 8 שנים.

עו"ד חדד: שמעת את השאלה שלי?

ברנור: לא מוכן למסור.

עו"ד חדד: למה?

ברנור: ככה.

עו"ד חדד: זה נקודות או סיכומים.

ברנור: סיכומים. קראתי החומר, ביום האחרון ישבתי עם הפרקליטות לזכור ולהתרענן?

עו"ד חדד: כתוב שקיימו איתך פגישות ראיון ולא פגישה. ברבים.

ברנור: אני זוכר שערכנו המסמך. לא זוכר פגישות. ישבנו וערכנו, התקשרו והקריאו לי את זה. מי שישבו איתי הייתה גל פורה, טפת מויאל רוטשילד הייתה.

עו"ד חדד: אתה מגיע לפגישה בפרקליטות, קורא את החומרים.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אחר כך ישיבה אחת שבה אתה יושב עם הפרקליטים?

ברנור: כן, למיטב זכרוני.

עו"ד חדד: הפרקליטים שואלים אותך שאלות? איך הנייר נוצר?

ברנור: לא אני יצרתי אותו.

עו"ד חדד: הם כתבו אותו?

ברנור: כתבו על סמך מה שדיברתי לשאלות שלהם.

עו"ד חדד: היו שאלות שהפנו אליך?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: מציגים קווי הגנה? איך נוצר המסמך הזה?

ברנור: כמו שהסברתי, ישבתי איתם. קראתי את כל החומרים בעיון רב. את חלקם הגדול. בתום הפגישות ישבתי לישיבה מסכמת, עלו מספר נושאים. פנו אליי לאחר מכן, הייתי אז במכללה, הקריאו לי את המסמך, 5 עמודים ובזה זה נגמר.

עו"ד חדד: אני מסתכל בראיון העד, נעשה פה ניסיון לתת מענה לשורה של קשיים בנושאים אחרים, מה הציף הבעיות?

השופט עודד שחם: אם יש נושאים תעשה ותשלב.

עו"ד חדד: באתי עם שאלות כלליות כדי שהעד לא יברח למחוזות של "לא זוכר", רוצה שיהיו תשובות ושמות.

בהמשך:

עו"ד חדד: אני רואה שאתה צריך להתמודד עם בעיות שעלו במהלך המשפט. מי הציף את הבעיות? למשל, על אופן איסוף מסמכי הדס קליין, ארי הרו, בעיות עם היומנים של ראש הממשלה, כל מיני שורת בעיות, למה לא תפסו פלאפונים?

השופט שחם: השאלה ברורה.

ברנור: גם ממני וגם פרקליטות. לא זוכר, אני קורא חומרים, הפרקליטות שואלת.

עו"ד חדד: אתה אומר שחלק מהדברים אתה העלית מיוזמתך?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: הפרקליטות העלו שאלה וגם הציעו תשובה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: האם היה מותר לכם לקבל מסמכים מקליין? זה נושא שאתה העלית או התביעה?

ברנור: אני חושב שאני.

עו"ד חדד: טענת שהצו מאפשר לכם לקבל?

ברנור: ראיתי הצו.

עו"ד חדד: מכוח מה קיבלתם את המסמכים?

ברנור: הצו.

השופטת פרידמן-פלדמן: יש נושאים שעל פניהם הדברים לא נראה שאתה אומר אותם. מי שאל אותך את השאלות? או שיש דברים שנראו לך בעייתיים וידעת עליהם?

ברנור: ישבתי 10 ימים, קראתי בעיון את כל התיק. במהלך הקריאה אתה רואה דברים. אחרי 8 שנים אתה לא זוכר, גם מקריאה של מסמכים לא זוכרים.

השופט בר-עם: רשמת לעצמך תוך כדי קריאה?

ברנור: סיכמתי הודעות ולאחר מכן כמה נקודות שעלו מן החומרים. פניתי לפרקליטות לקבל את הצו או מכתב כי לא זכרתי. קורא קלסר ורואה פתאום שיש עוד דברים נוספים. ביקשתי שישלימו לי החוקרים. לאחר מכן ישבו איתי והכנו המסמך. לא אני הכנתי את המסמך.

השופטת פרידמן-פלדמן: אתה כל פעם אומר…

ברנור: אני מתכונן לאורך כל 19 הימים, צפים לי נושאים בחלוף 8 שנים על נושאים רלוונטיים בתיק. כמו ארי הרו, צווים ותפיסת מסמכים, מכין את התיק.

השופטת פרידמן-פלדמן: איך הכנת את המסמך?

ברנור: עברנו על נקודות, מישהו הכין את המסמך. גם אני העברתי על הנקודות, על סמך קריאה של 10 ימים.

השופט בר-עם: שרשמת לעצמך?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אמרת מקודם שיש דברים שלא זכרת. גם על מסמכים לא הייתה לכל תשובה. אני אומר לך ששמעת מפרקליטות?

ברנור: לא במדויק, אני קורא חומר. יש לי ניסיון בחקירות. יש דברים שאתה רוצה לראות אז פונה ומבקש לראות הודעה/תמליל/הקלטה. זה רלוונטי, פונה לפרקליטות. אני פונה אליהם.

עו"ד חדד: הפרקליטות נותנת לך תשובה?

ברנור: זה שלי, לא ראוי מה שאתה עושה.

עו"ד חדד: מה שעשיתם לא ראוי?

ברנור: מי זה לא ראוי?

עו"ד חדד: משטרת ישראל. יש תשובות שלא יכול להיות שאתה חשבת בזמן אמת או בדיעבד, למשל קבלת מסמכים מהדס? אמת או שקר?

ברנור: רעננתי הזיכרון עם הפרקליטות. לא נתנה לי ואל תכניס לי תשובות. זה תפקיד הרענון.

השופט בר-עם: הרענון אתה מאשר?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: מסמכים מהדס אתה אומר שזה כתוצאה מזה שהיה לך צו זה שלך או רענון מהפרקליטות?

ברנור: ראיתי את הצו. עברתי על הצווים.

עו"ד חדד: מכוח הצו קיבלת מסמכים של הדס?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: בטוח?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: טענת מילצ'ן אתה זכרת?

ברנור: כן, אני עומד מאחורי הדברים לשאלתך.

עו"ד חדד: רענון העד, היום אתה זוכר את הדברים?

ברנור: היום זה זיכרון שלי.

עו"ד חדד: כתוצאה ממסמכים שראית ומצגים?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אני לא יכול לדעת מראיון העד אלו מסמכים הוצגו.

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: למה לא פירטתם?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: אתה טוען שרציתם לחסוך בתקציב ולכן לא הוצאתם איכונים. היה חיקור דין של מילצ'ן, לוס אנג'לס, מוריס בסרילנקה, אנגליה, אוסטרליה, פאקר ובלווטניק, מכל שאלה שעלו הרבה כסף. באיכונים בתיק חסכתם ובנסיעות לא. ביקשת פעולת חקירה ולא אושר תקציב?

ברנור: בתוך הארגון כן?

עו"ד חדד: בתיק אלף ואלפיים, ספר?

ברנור: אם צריך לנסוע חוקר אחד או שניים, זה עלויות.

עו"ד חדד: אני מבין שכל יאח"ה רצה לנסוע לחו"ל. למה מני נסע? הייתה פעולת חקירה שרצית ואמרו שזה יקר מדי?

ברנור: היו הרבה פעולות שלא הורשו, לא זוכר אם זה על תקציב.

עו"ד חדד: לא הייתה בעיה של תקציב? אתה זוכר ישיבה עם לבצע איכונים?

ברנור: לא זוכר ספציפית על איכונים, אבל היו ישיבות.

עו"ד חדד: יש תיעוד שמישהו מציע לעשות. ואתה אומר בזבזנו מספיק, עוד איכונים לא נעשה, זה יקר מדי. 5-10 אלפי שקלים לאיכונים.

ברנור: יש עשרות מסמכים של בקשות. אם היה מסמך/פעולה – לא. מחתק היה.

עו"ד חדד: לא היה עניין כספי למחתק (מחקרי תקשורת)?

ברנור: מחתקים מאושרים ברמה ספציפית, יש עשרות של פעולות. אתה שאלת לגבי תקציב. מחקרי תקשורת – ביקשנו. איכונים – לא. אם קיבלנו לא בגלל תקציב, לא זוכר.

עו"ד חדד: איך מגיע לסעיף 8 אותו חלק המדבר שאתם לא הוצאתם איכונים בגלל שיקולי תקציב.

ברנור: מבקש לראות. בפעולות שביקשנו אני לא זוכר שקיבלנו תשובה שלילית בגלל תקציב.

עו"ד חדד: איך יכול להיות שבראיון העד אמרתם שלא הוצאתם איכונים בגלל עלויות גבוהות? אז כן ביקשתם איכונים. אז מה האמת? מה  שאמרת פה או מה שאמרת שם?

גידלין מתנגד ומשחיל לברנור תשובה.

עו"ד חדד: הנה הוא אמר את התשובה לעד.

גילדין: אתה אומר דבר לא נכון.

עו"ד חדד: האם אני אמרתי דבר לא נכון (הקהל באולם צוחק). לשיטתך לא דיברת על הדס ויונתן?

ברנור: ביקשנו מחתקים.

עו"ד חדד: על יונתן והדס?

ברנור: לא ביקשנו, לא זוכר. קיימנו עשרות פעולות. התייחסות ברענון המתייחס ליונתן והדס – אז אחד השיקולים – לא זוכר. היו הרבה נחקרים, הרבה פעולות. לא חשבתי שזה רלוונטי ככל הנראה. שני עדים, מניסיון של חקירה – מידתיות בהוצאת איכונים. ויש גם שיקול תקציבי כאשר מדובר על 7-8 איש.

עו"ד חדד: אתה סותר את התשובה שלך. ביקשת איכונים מיונתן והדס?

ברנור: לא זוכר, כן ביקשתי על שרה, יאיר, מילצ'ן ועוד שורה של עדים רלוונטיים.

עו"ד חדד: פה כתוב כי לא הוצאו איכונים כי זו הוצאה לא נדרשת.

השופט בר-עם: תציג המסמך.

השופטת פרידמן-פלדמן: אז תגיד לו. העד אומר שלא זוכר. (פונה לברנור): אתה אומר שלא זוכר אבל כתוב שביקשת?

ברנור: ככל הנראה לא ביקשתי, כי אם אין איכונים אז לא ביקשתי. לגבי השניים שאתה מזכיר… למה אתה מחייך (פונה לחדד)?

עו"ד חדד: כי לפני רגע אמרת לא זוכר.

ברנור: מתווכח עם חדד ומאיים עם האצבע.

עו"ד חדד: הוא מאיים עם האצבע. אתה חצוף!

השופטת פרידמן-פלדמן מסבירה לעד שבהתחלה הוא לא זכר.

ברנור: בתיק אין איכונים על אחרים שנחקרו.

השופטת פרידמן-פלדמן: האם לא ביקשת?

ברנור: חשבתי שזה לא רלוונטי ולא מידתי בגלל ראיות נוספות שהיו בתיק. גם על שני עדים  אלה וגם על עדים נוספים.

עו"ד חדד: למה לא נעשו איכונים בשנה אחת מייצגת?

ברנור: חשבנו שיש לנו מסד

עו"ד חדד: איך מופיעה בראיון העד שלך התייחסות לכך שזה כרוך בעלויות גבוהות?

ברנור: תמיד עולה שאלה של תקציב בחקירות של שנים.

עו"ד חדד: כן זה עולה?

ברנור: סביר שכן, למה אתה שואל?

עו"ד חדד: נכנסת לתפקיד כראש יאח"ה במאי 2016, אתה דמות שעוקבים אחריך כי יש לך ויקיפדיה. העיתונאים עוקבים אחריך כמו שאתם עוקבים אחרי אנשים.

ברנור: זה עושה אסוציאציה.

עו"ד חדד: בוויקיפדיה כתוב שנכנסת לתפקיד בתחילת אפריל.

ברנור: אתה רוצה ציר זמנים מדויק? מוניתי כמינוי רשמי, יש סבב מינויים במשטרת ישראל. לא הייתי ביאח"ה, אתה יודע איפה הייתי? בבית חולים. בגלל זה נדחה, הכניסה שלי.

עו"ד חדד: יש כתבה שאומרת שכבר נכנסת לתפקיד.

ברנור: יש סדר מנויים במשטרה מדי שנה, הסבב היה ב-2016, זה היה בפברואר-מרץ, מוניתי לראש יאח"ה. התרגשתי כנראה והתאשפזתי זה נדחה. נכנסתי פיזית לתפקיד במאי. כנראה סבב סקירות היה שבוע לפני.

עו"ד חדד: כתוב שנכנסת ב-5/4 כתוב שאתה לא קשור לקליקות.

ברנור: נכנסתי לכיסא ולשולחן במאי.

עו"ד חדד: 20/4 יש ישיבה אצל היועץ ב-2016.

ברנור: לא הייתי.

עו"ד חדד: מי היה?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: מי שהיה זה מני, כורש, הצוות, בירושלים.

ברנור: לא, כשאני נכנסתי היה מומי משולם.

עו"ד חדד: היית מעורב בהבאה שלו?

ברנור: מומי התחיל בשלוחה דרומית, אני לא הייתי מעורב בהעברה.

עו"ד חדד: למה מומי מתאים להיות בחקירה? למה הטלת את המשימה דווקא על מומי?

ברנור: אני נכנסתי לתפקיד, חומרי אלף הישן היו כבר אצלו.

עו"ד חדד: מה הקשר המוקדם בינך לבין מומי?

ברנור: הייתי מפקד שלו, הוא היה בברלין ואני הייתי ראש מפלג. הייתי אחראי בין השנים 2012-2014.

עו"ד חדד: חוץ מזה היו עוד קשרי עבודה בממשקים?

ברנור: אני מכיר אותו.

עו"ד חדד: למה מומי חוקר טרי מיגע, לא דווקא הוא מקבל את התיק הזה?

ברנור: כאשר נכנסתי לתפקיד, האחריות במפלג הייתה למומי והוא מוביל בתיק. הוא ראוי ומשובח.

עו"ד חדד: משובח… (בציניות).

ברנור: לא מכובד, לא שמעתי דברים כאלה.

עו"ד חדד: למה בחרו במומי?

ברנור: אני נכנסתי הוא היה ראש מפלג. הטילו עליו את המשימה.

עו"ד חדד: מי?

ברנור: תשאל את מומי.

עו"ד חדד: אתה מונית במרץ

ברנור: נכנסתי במאי.

עו"ד חדד: אבל יש חפיפה לפני כן.

ברנור: מהמקום שישבתי בין מרץ למאי לא יכולתי לעשות.

עו"ד חדד: שבוע לפני כן הייתה סקירה.

ברנור: כשאני נכנסתי לתפקיד קיבלתי חפיפה ונעשתה עם ערן קמין שהיה ממלא מקום. עושים חפיפה, עוברים על תיקים שנמצאים וגם התיק הזה בוודאי.

עו"ד חדד: מכינים לך חומר כתוב לקרוא? כמה זמן נמשכה החפיפה?

ברנור: יומיים-שלושה, קראתי סיכומים.

עו"ד חדד: יש תרשומת שערכת?

ברנור: לא, שלושה נושאים נחשפתי אליהם. תיק 2000, ביבי טורס, אלף הישן מה שנקרא.

עו"ד חדד: איך קראו לזה שהגעת לתפקיד

ברנור: אלף, השלישי היה ידיעות מודיעיניות והודעה של בן כספית.

עו"ד חדד: היו צרופות להודעה של בן כספית?

ברנור: לא זוכר מסמכים או שיחות

עו"ד חדד: היה פלא נפרד לכל תיק?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: אתה למעשה אומר שאלף הישן זה ביבי טורס פלוס אודליה כרמון פלוס מה?

ברנור: אני אעשה לך סדר. אלף הישן זה ביבי טורס. התחיל אצל מבקר המדינה, יש לו גלגולים לפני המבקר.
דצמבר 2015 חומרים מגיעים ליועמ"ש, ביבי טורס, תיק נסיעות של נתניהו בפרקי הזמן. 30 טיסות שבדקנו. 2 תקופות זמן. אחד שר אוצר והשני יו"ר האופוזיציה. זה ביבי טורס. נכללים גם נושאים של טובות הנאה שנבדקו. בתוכם יש גם נסיעות ועולים נושאים הטעונים בדיקה.
נתבקשנו להכין תוכנית בדיקה לגבי 30 נסיעות האלה, מימון כפול, דיווח כוזב. זה היה לפני כניסתי לתפקיד, כאשר נכנסתי הגשנו את התוכנית הזו.

עו"ד חדד: אז היה וינשטיין

ברנור: כן.

עו"ד חדד: ביבי טורס אתה אומר כולל טובות הנאה, זה מה שהותר לכם לחקור בינואר.

ברנור: טובות הנאה 30 טיסות ומימון כפול – כל זה ביבי טורס. מימון כפול, רישום כוזב וגם טובות הנאה.

עו"ד חדד: מי עדכן אותך ביחס לאישור היועץ לחקור את הדברים האלה?

ברנור: קראתי את הסיכום הפנימי של המשטרה, קראתי גם את ההנחייה של היועץ וינשטיין ביום 14.1. לפי המסך שקראתי להכין תוכנית בדיקה, התוכנית עברה ביום 18.1.

עו"ד חדד: לא נכון, היועץ לא אישר לכם. זו האמת?

ברנור: לא יודע מה אמר לך וינשטיין. במסמך אני קראתי ב-14.1, ראיתי גם את התוכנית שהביאו למשטרה ואסמכתא ליועץ ביום 18.1.

עו"ד חדד: וינשטיין לא התיר לכם לחקור ולבדוק את כל הדברים היפים שאתה מספר פה.

ברנור: וינשטיין ביקש ממשטרת ישראל תוכנית, זה מתוך המסמך שקראתי.

עו"ד חדד: קראת את עדות וינשטיין?

ברנור: את זה זכרתי ש…

עו"ד חדד: כמה עמודים המסמך הזה?

ברנור: מספר עמודים, לא זוכר.

עו"ד חדד: עובדה שויינשטיין אישר לחקור 30 טיסות.

ברנור: וינשטיין סיים תפקידו ביום 30.1, לפני הסיום ביום 14.1 אני זוכר הסיכום, ביקש תוכנית בדיקה על ביבי טורס.

עו"ד חדד: 30 טיסות.

ברנור: לא זוכר כמה. אמרתי מה כלול, הוא סיים תפקידו בלי להחליט על התוכנית.

עו"ד חדד: בלי להחליט? מי שידע להגיד מה הטילו לבדוק ולחקור זה מנדלבליט?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: ערן קמין גם ידע?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: מתי אתה מעיין בחומרים בשנת 2016?

ברנור: הייתי מנוטרל, לא יכולתי לקרוא כלום, אז בסוף אפריל אני מעריך שקראתי.

עו"ד חדד: באיזה מסמכים עיינת? אתה זוכר מסמך של וינשטיין שחתום עליו?

ברנור: לא היה מסמך של וינשטיין אלא של המשטרה. מסיכום הישיבה קראתי, לא ראיתי מסמך של וינשטיין.

עו"ד חדד: מי כתב את המסמך של המשטרה?

ברנור: לא זוכר בוודאות.

עו"ד חדד: בראיון עד אתה אומר שניתן אישור של וינשטיין לחדש את הבדיקה בעניין ראש הממשלה. לחדש – זו מילה שלך? או של הפרקליטות?

ברנור: סביר שהיא שלי. זו היסטוריה.

עו"ד חדד: ראית את ההחלטה על הסגירה?

ברנור: לא, אבל ראיתי השתלשלות העניינים

עו"ד חדד: ראית ההחלטה של וינשטיין לסגור?

ברנור: לא ראיי תיעוד שבשנת 2014 סגר ו-2015 פתח

עו"ד חדד: רואים שתי טיסות

ברנור: נכון. ציר זמנים – 2011 עם הפרסום של דרוקר, הביאו תוצרים.

עו"ד חדד: זה מידיעה אישית, ספר רק דברים שאתה יודע.

ברנור: מסמכים שאני קראתי אני יודע שהייתה בדיקה על 2 טיסות ביחא"ה, בדיקה שנסגרה. המבקר העביר פרטים נוספים לוינשטיין. למיטב זכרוני הדברים הועברו בדצמבר 2015, מה שהועבר למשטרה מהמבקר היו 30 טיסות.

עו"ד חדד: הייתה הוראה לבדוק רק 2 טיסות.

ברנור: לפי מה שאני קיבלתי היו חומרים נוספים.

עו"ד חדד: בדקתם דברים שאסור היה לכם לבדוק. כשאתם מגיעים למנדלבליט אתם מציגים 30 טיסות.

ברנור: לא, פחות.

עו"ד חדד: כמה?

ברנור: 15-16 אני חושב.

עו"ד חדד: אתה אומר שהיועץ הקודם אישר?

ברנור: בינואר העברנו התוכנית ממבקר המדינה, לא הייתי שם. קראתי החומר. מנדלבליט נתן החלטה בפברואר. לא הייתי שם. הנעת ההליך מחדש לקחה חודש-חודשיים, נתבקשנו להעביר ליועץ החדש תוכנית לגבי זה.

עו"ד חדד: אמרתם למנדלבליט שוינשטיין אישר לחקור טובות נאה. לחקור 15 טיסות, זה נכון? זה מצג שהוצא למנדלבליט?

ברנור: לא אני הצגתי.

עו"ד חדד: אז מתי הייתה הישיבה הראשונה אצל מנדלבליט?

ברנור: 25.5.

עו"ד חדד: אתם מדברים על ביבי טורס.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: בישיבה זו וינשטיין אישר לחקור הטיסות וטובות הנאה?

ברנור: לא זכור לי שדיברנו עם מנדלבליט בישיבה ממאי. דיברנו על נושאים שהתחילו מסוף מאי בעיקר הנושאים של ביבי טורס וחומר שעלה.

עו"ד חדד: אבל היה לכם ממרץ.

ברנור: היו חומרים מודיעיניים באלפים, זה היה לקראת חקירת ארי הרו.

עו"ד חדד: מנדלבליט לא ראה משהו ולכן לא קבע ישיבה ממרץ עד יוני.

ברנור: לקח זמן שכנס לתפקיד, התחיל עם אלף הישן – ביבי טורס. לקראת יולי סוף התכוננו לארי הרו, אז דיברנו גם על זה. אלף הישן זה ביבי טורס.

עו"ד חדד: ארי הרו – איזה תיק חקרתם?

ברנור: אתה מטעה אותי, ארי הייתה חקירה ב-14.7.

עו"ד חדד: על מה? זו שאלה פשוטה?

ברנור: יש מתווה שקבע היועץ לגבי ארי הרו.

עו"ד חדד: על איזה תיק?

ברנור: נחקר על 2000 וגם חומרים נוספים.

עו"ד חדד: לא על אלף הישן.

ברנור: גם.

עו"ד חדד: אתה מגיע אחרי שרשרת של חוקרים כולל משולם המשובח ונהדר וכולל אחרים, אה אומר אלף הישן, רק ביבי טורס.

ברנור חושב.

עו"ד חדד: תבחר תשובה.

ברנור: אלף הישן – ביבי טורס. בדיקה שהיו טובות הנאה חופפים שמצאנו.

עו"ד חדד: כתוב מפיך שחקרתם עדות פתוחה את ארי הרו בשנת 2000 ואחר כך חקירה באזהרה בתיק 1000 במסגרת חשדות שונים. בכלל לא חקרתם על ביבי טורס, זה מה שכתוב הראיון העד.

ברנור: לא רק, אתה צריך לדייק.

עו"ד חדד: אין ביבי טורס, רק אודליה, ידידי הליכוד.

ברנור: יש חשדות, טובותת הנאה, ביבי טורס בתוך יש גם מתנות בחפיפה.

עו"ד חדד: מה הותר לכם לחקור את ארי בתיק אלף הישן או החדש. מה אישר היועץ לחקור ב-14.7?

ברנור: אישור היועץ כלל חקירת 2000 עדות פתוחה. מעבר לאזהרה על כלל החומרים שהיו. ביבי טורס וגם חומרים שהצטברו כי היה מעורב בחלק גדול מהדברים. לאחר מכן עברנו איתו למו"מ.

עו"ד חדד: מה שאתה אומר אינו נכון. חקרת על אלף הישן, ביבי טורס ועניינים נוספים שאינם אלף הישן.

ברנור: כן, ביולי 2014.

עו"ד חדד: אתה סותר שרשרת עדים, אתה עומד על תשובתך?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: בניגוד למה שאמרת וינשטיין לא התיר לחקור טובות הנאה או משהו אחר למעט שתי טיסות סתומות וסגורות, לכן לא היה לכם אישור.

ברנור: לא אמרתי.

עו"ד חדד: אני אומר לך.

ברנור: אני לא מבין מה שאתה אומר.

עו"ד חדד: וינשטיין אמר פה בבית המשפט, דיבר על טיסות, ומה שמעבר נעשה ללא אישור שלי.

ברנור: אמרתי מקודם שאנחנו הכנו תוכנית על יותר מטיסה?

עו"ד חדד: הוא לא אישר לכם.

ברנור: לא עומד בהתאמה למה שאני קראתי. ב-2016 אני הייתי שם. לא ראיתי את זה מאז ועד היום.

עו"ד חדד: וינשטיין טועה?

ברנור: זיכרון שלי הוא חשוב כי זה פרט מהותי. לא זכור לי. מישהו לימד אותי על זיכרון.

עו"ד חדד: אם זה נעשה, זה לא בסמכות ולא כדין. כך אומר וינשטיין.

ברנור: בפועל יש יועץ חדש שקורא אתת החומרים. אנו נדבקים אליו עם ניירות מסודרים ורשימה של פעולות. אני הייתי בישיבה, אחר כך מאשר אתת מה שהוא מאשר.

עו"ד חדד: אתה טועה. מגיעים למנדלבליט.

ברנור: אני הטעיתי אותו?

עו"ד חדד: מטעים אותו כאשר מתחיל התפקיד. אומרים שוינשטיין אישר הרבה יותר ממה שאישר בפועל. כך נולד התיק.

ברנור: אני לא הטעיתי את היועץ. אני אומר לך מה שאני ראיתי. כשנכנסו לתפקיד הייתה ישיבה מול מנדלבליט שבא מוכן. הוא קרא את החומרים.

עו"ד חדד: על סמך מה גבו הודעה מבן כספית ב-11.4.2016.

ברנור: אישור יועץ.

עו"ד חדד: איזה יועץ.

ברנור: מנדלבליט. מועברת בקשה למנדלבליט ויש אישור אני לא רואה אישורים של היועץ. אני רואה מסמכים פנימיים – בקשה ואחר כך ניתן אישור לראש אח"מ.

עו"ד חדד: מנדלבליט לא נתן אישור לחקור את בן כספית ולהטיל עליו תותחים שימסור חומרים. מה אתה יכול להגיד על זה?

ברנור: מופרך, שתי דקות אחרי זה דיברנו איתו על הודעת בן כספית.

עו"ד חדד: אחרי חודשיים.

ברנור: טעיתי, אחרי חודשיים.

עו"ד חדד: אמרתם למנדלבליט שזה יוזמה שלכם להביא את בן כספית לחקירה.

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: מצג שהוצג למנדלבליט שבן כספית רצה למסור מידע ועכשיו יש מידע וצריך לטפל בו.

ברנור: לא זוכר דבר כזה. מופרך.

עו"ד חדד: של מי הייתה יוזמה למסור את המידע?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: אז למה זה מופרך? מה נאמר? ביחס היוזמה למסור את הפרטים לידי בן כספית?

ברנור: ישיבה ראשונה מנדלבליט מכיר את הנושא טוב מאוד.

עו"ד חדד: לא שאלתי אם מכיר, שאלתי יוזמה.

ברנור: ראיתי במסמכים הפומביים שיש אישור. הודעה עוברת לפרקליטות ולשולחנו. הוא לא הופתע.

עו"ד חדד: אחד השוטרים אמר שכעסתם על מנדלבליט לאורך כל הדרך ובמיוחד בתקופה הזו?

ברנור: מי אמר? אתה מצטט בלי לדעת? אני מתעקש לשמוע את הציטוט המדוייק? אני לא בטוח שאתה מדייק בציטוט. אני כעסתי?

עו"ד חדד: אתה ומני יצחקי.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: מעולם לא היה תסכול?

ברנור: אם אני חווה תסכול לפעמים – כן. מי שלא חווה תסכול שלא יבוא למשטרה. ביקשנו דברים, חלק קיבלנו וחלק לא.

עו"ד חדד: הבעת תסכול.

ברנור: בישיבות. דעתו היא הקובעת.

עו"ד חדד: אמרת לו שלא בסדר שלא מתיר לכם לבדוק דברים נוספים?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: מעולם לא הוצאת החוצה? מני הוציא החוצה?

ברנור: מכבד את ההליך ואת מנדלבליט.

עו"ד חדד: איזה כיווני חקירה אתם מציעים לעשות ספציפית.

ברנור: לא זוכר ספציפית, אבל היו פעולות שביקשנו באופן שוטף. מאותת פעולות.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »