יומן הבוקר
דני יופה, הדס קליין (צילום: אלי ציפורי)
עו"ד חדד על הדס קליין ועל ספין "התכשיט" של שרה נתניהו: "הקבלה של פאקר זה לא נייר שלה... היא (קליין) עוד פעם עם הטריקים האלו של להציג מצגי שווא... עכשיו זה ברור שזה שקר, הכוונה היא שהיא שוב מטעה את רואה החשבון ואת שרה שוחט מנהלת החשבונות וגם יש סיפור כיסוי"

חקירתו הנגדית של דני יופה, החוקר המרכזי של הדס קליין, סיפקה הרבה פנינים ואחד מהם קשור לחקירות ההשלמה המפתיעה אחרי כתב האישום, שבה צף איזשהו ספין על תכשיט שקיבלה שרה נתניהו כשקליין פתאום נזכרת בקבלה שאצלה כבר שנים.

***

עו"ד עמית חדד מטיח ביופה שקליין שוב הציגה מצגי שווא לפני רואה החשבון ומנהלת החשבונות בקשר לבתו של מילצ'ן, אלינור.

כמו כן יופה מכין אותה במזכר ל"סיקור נרחב" בתקשורת עוד לפני שהחומרים בכלל הגיעו להגנה. ואכן, בנושא התכשיט של שרה נתניהו, היו שפע של הדלפות פליליות לאילנה דיין (שמוזכרת בפרוטוקול), דליפמן, ברוך קרא, תמר אלמוג, נטעאל בנדל ועוד.

עו"ד חדד: אתה זוכר את השלמת החקירה (להדס קליין) משנת 2021?

יופה: אנחנו מדברים על נסיעה לחו"ל?

עו"ד חדד: כן

יופה: כן

עו"ד חדד: יופי. אוקי. אתה יכול להסביר לי למה מומי לקח, אני מבין שאתה חזרת ליאח"ה, למה מומי לוקח חלק בהשלמת החקירה הזו אם הוא עזב עוד ב-2018 ליאחב"ל?

יופה: מומי היה הדמות הדומיננטית שהובילה וניהלה את התיקים האלה ואני מניח שבפיקוד, עוד פעם, אני מניח שבפיקוד יאח"ה, להב וצפונה משם החליטו שהוא הבן אדם שיהיה אמון על זה.

עו"ד חדד: טוב, תאשר לי שגם במסגרת השלמת החקירה לא הוצא צו חיפוש להדס קליין ולא צו להבאת מסמכים?

יופה: לא שזכור לי משהו כזה

עו"ד חדד: ואתה מודע לזה שלמרות זאת הדס המשיכה להעביר מסמכים שהם לא שלה גם בתקופה הזאת?

יופה: מה זה מסמכים שלא שלה?

עו"ד חדד: למשל את הקבלה שהיא העבירה לכם של פאקר, זה לא נייר שלה

יופה: אוקי. אני מאשר שהיא העבירה את המסמך של פאקר

עו"ד חדד: בוא תראה, לא רק זה, היא עוד פעם עם הטריקים האלו של להציג מצגי שווא, שזה דבר, אני באמת לא מצליח להבין אותו היא למשל שולחת הודעה למומי משולם, תגיד לי אם אתה מכיר את ההודעה הזאת, במסגרת הפעילות ביקשתי מרואה החשבון ומשרה מנהלת החשבונות שארנון רוצה לדעת אילו מתנות העביר לבתו אלינור, שגרתי אצלנו.
עכשיו זה ברור שזה שקר, הכוונה היא שהיא שוב מטעה את רואה החשבון ואת שרה מנהלת החשבונות וגם יש סיפור כיסוי, סיפור הכיסוי זה שארנון רוצה לדעת איזה מתנות הוא העביר לאלינור וגם יש לה איזה קורטוב של ציניות שגרתי אצלנו.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: מה השאלה אליו?

עו"ד חדד: אני שואל אם אתה מכיר את זה?

יופה: לא, זה וואטסאפ בין הדס למומי?

עו"ד חדד: כן

יופה: לא מכיר את זה

עו"ד חדד: לא מכיר, בסדר. מומי לא סיפר לך על התרגיל הזה?

יופה: לא

עו"ד חדד: בסדר. תראה, מסתיימת החקירה, החקירה באמת פחות מעניינת אותי, טסתם לסרי-לנקה וכו', חזרתם, אני מקווה שהיה נחמד שם מבחינת הטיול בסרי-לנקה

יופה: סביר

עו"ד חדד: סביר. אתם חוזרים ומסתיימת החקירה, מסתיימת השלמת החקירה. עכשיו, אני רוצה להראות לך מזכר שהוא, שאני צריך אותך כדי להבין אותו.
מזכר מ-15 בנובמבר 2021 אתה רואה? בוא תראה מה כתוב, זה קודם כל המזכר הזה מופנה אל תיק החקירה ורמ"פ מודיעין בילוש סנ"צ רונן אלמוג. בוא נגיש אותו.
רונן שלום, מעדכן שלאחר חקירתה של הדס קליין היום שוחחתי איתה והסברתי לה שככל הנראה יוסר היום צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ויש צפי שיהיה פרסום נרחב בנושא בכלי התקשורת. אז הסברתי לה שבמידה וכו', היא יכולה להתעדכן, לעדכן את הגורמים באופן מיידי, אותך, זה הודעה מאוד מעניינת.
אתה מתייק אותה לתיק החקירה, זה דבר שהוא ברור אבל גם לרמ"פ מודיעין ובילוש, למה?

יופה: כי רמ"פ מודיעין בילוש בתפקידו יש לו כובע שהוא אחראי על נושא של מאוימים ביחידה.

עו"ד חדד: הבנתי. עכשיו, אף אחד כמובן לא פנה, לא שהדס הייתה מאוימת אבל נניח, אף אחד לא פנה, אף אחד לא ידע על החקירה הזו לפני כן נכון? בעצם לא שמעתם, לא הייתה הדלפה עד ה-15 בנובמבר ביחס לחקירה נכון?

יופה: אני יכול רק לומר שהמזכר הזה למיטב זיכרוני אם מי שהיה באותה עת סגן ראש יאח"ה זה שרביט שהוא היה סגן ראש יאח"ה הוא הנחה אותי לרשום את זה בקטע של כל הטיפול באנשים שהם מוטרדים/מאוימים.

עו"ד חדד: אבל תראה דבר נורא מוזר, אתה כותב במזכר, מילא אתה מחזיק את

השופט משה בר-עם: זה התאריך של המזכר? 15 בנובמבר 2021?

עו"ד חדד: כן.

השופט בר-עם: אוקי, לאחר שהוגש כתב האישום, לאחר הכל.

עו"ד חדד: כן, כן, זו השלמת החקירה שהייתה, אם כבודכם זוכר עם ההדלפות ביחס לחומרי החקירה, הדלפות עם המוניות שניסו לשלוח לנו כדי שהחומר יהיה אצלנו לפני ההדלפות ושלא הסכמנו לקבל, ובכל זאת החומר עם החומר הגולמי היה כבר אצל אילנה דיין.
אבל בוא נראה דבר נורא מעניין, תראה מה אתה אומר לגברת קליין, שככל הנראה יוסר היום צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה ויש צפי שיהיה פרסום נרחב בכלי התקשורת.
בוא תסביר לי, למה? קודם כל זה הנחיה, אתה אומר שזו הנחיה שקיבלת?

יופה: כן. כן

עו"ד חדד: לא, לכתוב אמרת שזו ההנחיה אבל להגיד לה את זה זו גם הנחיה שקיבלת?

יופה: כל מה שנוסח פה זה הנחיה שהכתיבו לי מה לנסח במזכר הזה בגלל הרגישות של עד שיכול להיות מוטרד/מאוים וצו איסור פרסום שאמור להיות מוסר בהמשך של אותו יום.

עו"ד חדד: תהיה איתי שנייה, זה שהכתיבו לך את המזכר יופי, א. אני חושב שכדאי לרשום הכתיבו לי את המזכר שנדע באמת מי כותב אותו, אם בסך הכל זה על פי השם ביד משה חשוב לדעת מי בדיוק, מי הדובר ומי הכותב אבל השאלה היא אחרת, אתה אמרת להדס את הדברים האלו או לא? שיש צפי שיהיה פרסום נרחב בנושא בכלי התקשורת?

יופה: מה שכתוב ששוחחתי איתה וכתוב, אז אמרתי לה את מה שכתוב

עו"ד חדד: אז אני שואל מישהו הנחה אותך להגיד לה את זה?

יופה: כן

עו"ד חדד: כן? בסדר

יופה: כן, אם הנחו אותי לכתוב אז אמרתי

עו"ד חדד: מי הנחה אותך?

יופה: אמרתי למיטב זיכרוני, אם אני לא טועה היה באותו זמן

עו"ד חדד: שרביט?

יופה: שרביט היה סגן ראש יאח"ה

עו"ד חדד: אז הוא אמר לך גם להגיד את זה להדס?

יופה: מה שכתוב פה, כן

עו"ד חדד: לא, לא כתוב פה שהוא אמר לך

יופה: מה זאת אומרת?

עו"ד חדד: פה לא כתוב שרביט אמר לי להגיד להדס שיש צפי לפרסום נרחב בנושא בכלי התקשורת.

יופה: אני נתבקשתי לעשות את זה וכן גם, זה אני זוכר בוודאות וגם לכתב את רונן אלמוג בעניין הזה.

עו"ד חדד: אבל להגיד לה זה גם שרביט אמר לך להגיד את זה?

יופה: כן

עו"ד חדד: בסדר. עכשיו תסביר לי בבקשה למה אם יש צו איסור פרסום ולמה אם הוא מוסר יש צפי לפרסום נרחב בכלי התקשורת?

יופה: אז קודם כל אמרתי

עו"ד חדד: רגע, שנייה, הרי החומרים רק בידי הפרקליטות והמשטרה, מסירים את צו איסור הפרסום, הוא אפילו לא בידי ההגנה, ההגנה הזאת שיש מי שחושב למרות שהיא לא מדליפה דבר שהיא זורקת חומרים על התקשורת נגד עצמה, כן?
אני אף פעם לא הבנתי את התפיסה הזאת אבל כל העדים הרלוונטיים הוזהרו שלא לדבר על תוכן החקירה, גם הדס, בטח אנשים בסרי-לנקה אז אני שואל למה שיהיה צפי לפרסום נרחב? זה רק אצלכם ואצל הפרקליטות?

יופה: אז קודם כל אם אני זוכר אמרת לי שזה לאחר הגשת כתב האישום אז יש עוד גורמים שנמצאים בתמונה

עו"ד חדד: לא, אין עוד גורמים

יופה: לא, זה מה,

עו"ד חדד: שנייה אני אסביר לך כדי שלא תטעה.

יופה: כן

עו"ד חדד: כתב האישום הוגש לפני כן

יופה: כן

עו"ד חדד: הייתה השלמת חקירה לאחר הגשת כתב האישום

יופה: אוקי

עו"ד חדד: יש צו איסור פרסום החומר נמצא רק בידי המשטרה והפרקליטות, רק בידי המשטרה והפרקליטות,

יופה: אוקי

עו"ד חדד: אז למה שיהיה, עם הסרת צו איסור הפרסום, פרסום נרחב בכלי התקשורת? למה?

יופה: אני לא יודע

עו"ד חדד: לכאורה לא אמור להיות פרסום לא נרחב ולא בכלל. פרסום דל אולי? למה שיהיה פרסום נרחב? אתה עוד אומר שאמרו לך להגיד לה את זה ולכתוב את זה?

יופה: אז אני אומר שהניסוח פה הוא לא מפי, וכל השאר אני יכול רק לשער השערות

עו"ד חדד: אבל איך הם ידעו שיהיה פרסום נרחב?

יופה: אני לא יודע

עו"ד חדד: איך הם ידעו שיהיו הדלפות?

יופה: צריך לשאול את זה את מי שכתב

השופט עודד שחם: אדוני שואל אותו על מה שמישהו אחר ידע

עו"ד חדד: הוא אמר את זה, אילו אמירות שלו, רק על אמירותיו אני שואל.

השופטת פרידמן-פלדמן: הכתיבו לו, לא?

השופט שחם: הם ידעו?

עו"ד חדד: מה זה הכתיבו לו?

השופט שחם: אדוני שואל אותו איך מישהו אחר,

עו"ד חדד: איך אתה יודע? אני מקבל אדוני, איך אתה יודע את זה, הרי אתה אומר את זה?

השופט בר-עם: מר יופה בכל הכבוד, בכל הכבוד, אדוני אדם מכובד ואני בטוח שמכיר ומכבד את עצמו, אדוני לא שימש פה רשם בלבד, אני מניח שאדוני קיבל הנחיה ובטח הבין במה מדובר?

יופה: להבין בוודאי שהבנתי אבל

השופט בר-עם: אז אדוני נשאל למה בהקשר הזה אם אדוני, מה היה באותו זמן?

יופה: אני מקבל את ההערה של אדוני, ואני יכול במקרה הזה לשער שמכיוון שמדובר בתיק שמעסיק את כל המדינה יש צפי שמסירים צו איסור פרסום יהיה עניין גדול,

עו"ד חדד: איך, איך, אבל החומרים לא אצלנו? רק אצלכם?

יופה: אז שאלתי אותך את זה לפני דקה ואתה עמדת אותי על הסדר הזה, אז אין לי תשובה אחרת טובה לזה, באמת, לא יודע

עו"ד חדד: לא הטרדת את עצמך בזה? הנה אנחנו, למעשה יש פה התרעה, אנחנו הולכים להדליף חומרים, הרי זו המשמעות של המזכר הזה.
אם מישהו הולך להדליף חומרי בכמויות הדס שימי לב, עוד רגע, דרך אגב, לא נחכה עוד הרבה זמן. אני אגיד לך יותר מזה, האמת היא שההדלפות היו גם קצת לפני איסור הפרסום, ממש בדמדומי צו איסור הפרסום כבר היו הדלפות, עוד לפני שגילו לנו במה מדובר, התקשרו ואמרו תדעו לכם הייתה השלמת חקירה אני ביקשתי רק במה מדובר, אמרו לי יש צו איסור פרסום, לא יכולים להגיד לך, לא רוצים להפר את הצו.
אביעד גליקמן ידע, ואחרים ידעו כבר במה מדובר והיו ציוצים, אתה מכיר את הדברים האלו?

יופה: לא

עו"ד חדד: אבל אתה ידעת להגיד את זה להדס מראש? ממש האורקל… ידעו בדיוק מה הולך להיות למעשה מאחת בצהריים ועד שמונה בערב. בסדר.
תגיד לי, אתה זוכר שאילנה דיין עלתה בשמונה בערב, הביאו את חומרי החקירה שלכם הגולמיים שלא נמצאים אצלנו, הציגה את הקבלה המדוברת אתה זוכר את זה נכון?

יופה: מעבר למה ששלחו לי אנשים אני לא רואה גם אז וגם היום לא רואה תקשורת, לא רואה תוכניות טלוויזיה,

עו"ד חדד: נחשפת לזה או לא?

יופה: היה, רץ, אני זוכר שהתפרסמה תמונה כזו של התכשיט

עו"ד חדד: לא, של הקבלה, של הקבלה

יופה: של הקבלה הזאת, כן, ראיתי את זה. זה משהו ששלחו לי

עו"ד חדד: לא הוטרדת איך יש את זה כבר לתקשורת?

יופה: התייחסתי,

עו"ד חדד: לא רק זה, אני אגיד לך למה זה אירוע שהוא אירוע מוזר כי אתה גם, אתה מודיע מראש להדס תדעי לך היום שיטפון של הדלפות, אתה מודיע על זה ואתה גם רואה שזה קורה לכן אני חושב, אני בטוח שאתה זוכר את זה היטב, זה דבר שנחרט עמוק בזיכרון כי אתה חלק מזה, אולי בעל כורחך, אולי בהנחיה אבל אתה חלק מזה.

יופה: אז אמרתי שאני זוכר שזה הגיע, אני זוכר את הקבלה הזאת שהתרוצצה, הקבלה הזאת של התכשיט, שאלתי והשבתי שזה נכון. תשמע, לא עסקתי, לא הייתי בענייני תקשורת, לא חשבתי על ענייני הדלפות, לא עסקתי בזה.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »