יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
כורש ברנור באמירה מדהימה: אני ראיתי בעיניים של ארנון מילצ'ן שכמויות השמפניות והסיגרים שנתן לנתניהו גבוהות. ברנור וליאת בן ארי רימו את מנדלבליט ופברקו מסמך מנופח על הכמויות רק על בסיס הערכותיה של הדס קליין כדי שיאשר את חקירת נתניהו. כך נתפר תיק 1000

החלק הראשון אודות עדותו של כורש ברנור אתמול (יום ב', 15.04.2024). חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: תשלום חודשי 16,000 דולר מדירת פאקר. איך ידעת? ואיך ידעת שיאיר נתניהו היה 30-40 פעמים?

ברנור: זה נגבה מרו"ח. היה מסמך מרישום בית הדירות

עו"ד חדד: אני מציג את היומן דירות רואים 5 פעמים שיאיר נתניהו היה. מה שמדהים – אתה בא ואומר יותר.

ברנור: לא מכיר המסמך הזה. זוכר מסמך אחר עם מועדים שמופיעים

עו"ד חדד: כל חומר החקירה ראיתי ואין מסמך אחר

קרן צבירן מהפרקליטות: מציגה מסמך אחר.

עו"ד חדד: אין 30-40 ביקורים.

ברנור: זכרתי מספר רב של פעמים

עו"ד חדד: אבל יש יומן

ברנור: אני לא מכיר המסמך הזה. זוכר מסמך אחר. היו מס' ימים רבים

עו"ד חדד: בתיק יש בעיה. מנפחים מספרים כל הזמן. 5 ביקורים. ואולי יש 10-13 איך הגיעו ל 30-40 ביקורים?

ברנור: לא זוכר המסמך הזה. אבל זוכר מסמך אחר. המסמך כולל ביקור עם מספר רב יותר של מועדים.

עו"ד חדד: סכום השכ"ד 11,000 דולר. יש פה ניפוח

ברנור: אני זוכר 16,000 דולר

עו"ד חדד: אבל הנה הסכם

ברנור: אני זוכר הסכום 16,000 דולר

עו"ד חדד: אתה זוכר שהדס ואיילת דוהן התכתבו ביניהם

ברנור: איילת היתה בעלת תפקיד

עו"ד חדד: ביקשו ממנה לשלוח כל ההתכתבויות עם הדס

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אני אומר לך לקחו כל ההתכתבויות ולייצא כל הצ'ט עם הדס אתה לא מכיר? אתם תופסים יומן, מצלמות, התכתבות דוהן עם הדס, כל החומר נמצא כדי שנדע מה בדיה ומה סיפור אמיתי. כך אתם עושים. את זה אתה לא מכיר?

ברנור: לא זוכר את המסמך הזה

עו"ד חדד: ראינו שמאבטחים של יאיר בדקו. לראות כמה פעמים. עשו כל פעולה אפשרית כדי למצוא כמות. מי משלם? התכתבויות, חקירה ממש מפוארת

ברנור: כן

עו"ד חדד: דוהן שיתפה פעולה במשטרה, התעקשתם לקבל התכתבויות כי הן חשובות

ברנור: אם נתפסו כנראה לקחו כי היה צורך חקירתי

עו"ד חדד: זה לגיטימי?

ברנור: לצרכי חקירה

עו"ד חדד: האם לגיטימי שדוהן אומרת שדיברה עם הדס אבל אין התכתבויות אז לבדוק הדברים, לקחתם כדי לראות בדיוק

ברנור: במסגרת חקירה כן, כשצריך ומחליטים אז כן

עו"ד חדד: בהתכתבויות של דוהן עם קליין לא מצאתם זכר על יאיר נתניהו.

ברנור: לא זוכר התכתבויות ולא זוכר התוכן

עו"ד חדד: אתה יודע שגובים הודעה צריך לשקף מה שקורה בחקירה. נכון?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: לא משנה אודיו או וידאו הכללים אותם הכללים? צריך לתעד מתי נכנס יוצא חוקר. מסמך מתעדים.

ברנור: כן. צריך לשקף הדברים

עו"ד חדד: אתה כראש יחידה דורש זאת מחוקרים מטבע הדברים?

ברנור: כמפקד דורש במסגרת המסגרת

עו"ד חדד: אמרנו שבחודש אוקטובר לא היית בקשר עם החוקרים, היית במצב רפואי… לא היית קשור לאירועים. לכן לא יכולת לספר לנו על צווים שהוציאה ליזו כהן

ברנור: לא הייתי. אחרי זה קיבלתי עדכון

עו"ד חדד: ליזו קיבלה הצווים

ברנור: אני לא זוכר מה לא מומש בצווים.

עו"ד חדד: מצאה בצווים שאין חומר רלבנטי לחקירה

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: לא זוכר הפעולה הספציפית? עברת פעם על שמונה הקלסרים?

ברנור: עברתי על חומרי החקירה בתיק, לא זוכר קלסר ספציפי.

עו"ד חדד: ביום 18/10 עידן אדירם עובר על הקלסרים. מוצא בהם מסמכים שקשורים לתרומות של פאקר. מכיר?

ברנור: לא זוכר את זה.

עו"ד חדד: האם ידעת שבמהלך חודש אוקטובר נשלחו לעדים הודעות כפולות? עדים זומנו על פרשת המעונות ונשלחו להם שאלות כפולות? הזמינו עדים לפרשת המעונות וחקרו רק על מתנות למילצ'ן אתה יודע?

ברנור: לא

עו"ד חדד: נובמבר אתה כבר חוזר ליחידה

ברנור: כן

עו"ד חדד: בחודש הזה אין פעולת חקירה שבוצעה

ברנור: אם אין בתיק אז לא בוצע

עו"ד חדד: אתה חוזר מתקופה ואין שום פעולה?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: מציג פרוטוקול מספטמבר אצל היועץ. אפשר לראות שמקבלים אישור גם על תיק אלפיים 1/9/16

ברנור: מהשורה שכתוב פה נ' זה נוני.

עו"ד חדד: הפרוץ – ללכת לחקירה גלויה זה רק לגבי נוני בתיק 2000

ברנור: מעבר לישיבה זו היו ישיבות נוספות רבות לאורך ספט' בהם נדון גם תיק אלף וגם אלפיים ובסופו של התהליך גובש על ידי היועץ מתווה לחקירה

עו"ד חדד: 1/9 הותר לכם לצאת ביחס לנוני. לכן אני שואל האם אתה זוכר שביום 1/0 היה מותר ללכת לפרוץ נגד נוני ולא נגד נתניהו

ברנור: גובש בינואר מתווה על ידי יועץ

עו"ד חדד: בהתחלה היועץ אמר לחקור רק את נוני. אמת או לא?

ברנור: לאורך הדרך היו ישיבות נוספות. בסוף גובש מתווה בינואר.

עו"ד חדד: האם היו רגעים בספטמבר-אוקטובר שהיועץ אישר לחקור רק את נוני ולא את בנימין נתניהו?

ברנור: נדון גם המתווה בישיבות. בסוף המתווה כפי שהיה היה בינואר

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: השאלה אם הייתה ישיבה לחקור את נוני?

ברנור: היו דיונים על אופן חקירה ואופן אזהרה בין נוני לבין נתניהו.

השופט משה בר-עם: בהתחלה?

ברנור: בסוף לא היה אישור כי לא יצאנו לחקירה

עו"ד חדד: כתוב פה ואני אומר שכן היה אישור. אתם לא הלכתם לחקור את נוני כי רציתם לחקור עם ביבי

ברנור: לא

עו"ד חדד: נקבל תמלילים מלאים ונראה. הכל מופיע.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: למה יש חקירה תחת אזהרה של נ' (נוני) ולא של בנימין

ברנור: לא יכול להתייחס

עו"ד חדד: לא זוכר?

ברנור: עוד פעם יש מספר ישיבות.

עו"ד חדד: יבוא מנדנבליט לפה ונשאל אותו שאלות. היו שלבים שאמר אני לא רואה עבירה נגד בנימין רק נוני

ברנור: היו שלבים שנדון אופן החקירה והיו בתוך הישיבה, אבל לא מעבר לישיבה. היו עמדות גם כאלה. שאלת לגבי אישור.

עו"ד חדד: בגלל עמדת מנדלבליט היה חשוב לסבך את נתניהו במשהו נוסף, למה בנובמבר לא עושים פעולות חקירה?

ברנור: פעלנו על מתווה אישורים של היועץ. אם לא היו אישורים או המתנו לגבי פעולות היו כאלה שהמתנו ימים ארוכים

עו"ד חדד: לא ענין אתכם לחקור על נוני. בספטמבר יש אישור לחקור תחת אזהרת שוחד ולא עשיתם

ברנור: לא היה אישור

עו"ד חדד: אוקיי, נראה בהמשך. בנובמבר אתם חוקרים את ארי הרו ומחלטים לו רכוש. ארי לא נתן שום מידע רלבנטי חדש.
בנובמבר החודש הזה גרם לכם לתסכול רב. אלדד יניב סיפר דבר מדהים הבא. מוקרן סרטון – "תשמעו ותכירו השמות האלה… יהפכו את השולחן על מנדנבליט, כבר עושים זאת עכשיו… הם ניסו להפוך למנדבליט את השולחן וזה לא עזר… " רואים ב 2016 את אלדד יניב שאומר דברים הבאים. זה סוג של הרצאה / חוג בית. אמר "יכירו מצוין אנשים אלה… אנשים אלה יהפכו השולחן על מנדלבליט עכשיו עושים זאת בצורה מנומסת… מתדרכים עיתונאים שזה מה שעומדים לעשות" בנוב' החקירה נגד ראש הממשלה הייתה סמויה?

ברנור: כן, מה שאמרת נכון, דיונים של יועץ הם מהלך חקירה סמויה

עו"ד חדד: אני אומר לך שלא ידעו שאתה ממונה על חקירות ראש הממשלה

ברנור: במאי התחילה בדיקה. לא יכול לקבוע שלא היה פרסום

עו"ד חדד: אם דברים זורמים זה חמור

ברנור: הדלפה זה אסור

עו"ד חדד: הדלפה בלתי חוקית

ברנור: זו תופעה פסולה. אם זה ישיבת יועץ, קבינט

עו"ד חדד: איך אלדד יניב קיבל מידע זה? כל מה שנאמר?

ברנור: אתה מאמין לאלדד שאני הפכתי השולחן?

עו"ד חדד: לא פיזי. אבל אתם כועסים על מנדנבליט ועושים זאת אתה ואחרים בצורה מנומסת הפיכת שולחן

ברנור: לא היו דברים. לא הפיכת שולחן על מנדנבליט

עו"ד חדד: איך הוא יודע שאין פעולה מאושרת? אין יכול לדעת?

ברנור: לא יודע איך הוא יודע ומה ההגיגים שלו אני לא הרמתי קול ושולחן

עו"ד חדד: אני אומר לך שבאותו זמן אתם כעסתם אתה ומני יצחקי על מנדנבליט על אופן ניהול החקירה, הבעת תרעומת, היית חלוק עליו

ברנור: לא כעסתי. אומר 10 פעמים. פרקליטת המחוז הביע עמדתה ואני מכבד החלטות היועץ .

עו"ד חדד: עמדה חולקת על מנדנבליט, אתה לא עונה על השאלה שלי

השופטת פרידמן-פלדמן: הוא אמר.

עו"ד חדד: אני שאלתי אם הצגת עמדות שונות ממנדנבליט

ברנור (שוב מתחמק): לא זוכר מה הייתה עמדתי בנובמבר. בישיבות הבעתי עמדתי. כל אחד הביע עמדה. בסוף היו עמדות שונות. בסוף היועץ מחליט

עו"ד חדד: על כך שמנדנבליט לא נותן לכם לחקור ענייני המתנות

ברנור: לא זוכר מה היה בתוך כל ישיבה, אנשים מביעים עמדתם. היועץ מחליט בסוף

השופטת פרידמן-פלדמן: זו תשובה, תתקדם.

עו"ד חדד: למה שלא יענה?

השופטת פרידמן-פלדמן: בסוף היועץ מחליט

עו"ד חדד: אני רוצה לדעת מה עמדה שלו? מה הייתה עמדתך בתקופה הזו?

קרן צבירן מהפרקליטות: ביחס למה?

עו"ד חדד: מה הייתה עמדתך ביחס לדברים?

ברנור: לא יכול לזכור אלו פעולות חקירה היו בנובמבר דצמבר. אמרנו עמדתנו. בחלק מהמקרים היועץ…

עו"ד חדד: פרטת אירועים שלא נכחת בהם. אנו מדברים על נובמבר. ישיבות עם יועץ. אירוע שאלדד יניב יודע אותו. אתה מתווכח על סגנון ולא תוכן. אתם חשבתם שצריך לחקור את ראש הממשלה ועמדת היועץ אמר – לא

ברנור: אני אומר שוב העמדות שלנו הוצגו לא אחת והיו עמדות אחרות מצד יועץ או פרקליטים

השופטת פרידמן-פלדמן: להתקדם.

עו"ד חדד: במקום להגיד כן, הוא עושה לנו סיבוב. איך אלדד יניב יודע זאת?

השופטת פרידמן-פלדמן: לא כך לשאול.

עו"ד חדד: האם סיפרת לאלדד יניב או האם במישרין או בעקיפין אתה יודע מי סיפר לאלדד.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: בטוח?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: עברת פוליגרף בתקופה ההיא? אני אומר לך שסיפרו לי שלא עברת פוליגרף. מה שאני אומר נכון?

ברנור: אתה גולש לכתבות מרושעות שפורסמו עליי. עברתי פוליגרף כנדרש. מה שאתה עכשיו זה לא בסדר. עברתי גם ביטחוני וגם 5 פעמים כנדרש במשטרה. אני יודע לאן אתה גולש. זו כתבה מרושעת, אתה מצטט משם, זה לא ראוי.

עו"ד חדד: מה שאתה עושה זה לא ראוי. על ראש… (הגנב בוער הכובע).. אני לא אמשיך. מתי עברת פוליגרף?

ברנור: עוברים לפי דרישות.

עו"ד חדד: ב-2016?

קרן צבירן מהפרקליטות: מתי עבר, למה זה רלבנטי?

עו"ד חדד: יש הדלפות מישיבת היועץ.

קרן צבירן: לא הונחו ראיות ואין תשתית.

עו"ד חדד: בואו נראה מה כתוב בסעיף 33 (לרענון העד). לא אנו העלינו הנושא הזה פנימה. הם הכניסו ואז מתנגדים. ברגע שהתביעה כתבה את הדברים אני רשאי לשאול. יצרו רושם שזה רלבנטי. לא אנו כתבנו זאת.

קרן צבירן: זה לא רלבנטי לבית המשפט. אם אתה רוצה לשאול על תקופת החקירה, מבקשת לא להיכנס למועדים ושנים. אפשר לשאול על תקופת החקירה.

עו"ד חדד: האם בתקופת החקירה עברת פוליגרף? נשאלת על הדלפות לעיתונאים?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אתה יודע שהדלפות מהיחידה שלך התחילו קודם לכן? עוד לפני אלדד יניב? הדפות יום 9.10.2016 בעיתון "הארץ"?

השופט עודד שחם: הציגו את הנושא בישיבות הקודמות.

עו"ד חדד: היו הדלפות לאורך כל הדרך. לא בדקתם מעולם הנושא אצלכם ביחידה?

ברנור: בתקופה שלי לא הייתה חקירה. לא יודע אם הייתה חקירה אחרת לשאלתך

עו"ד חדד: רמת הפירוט בכתבות הייתה מדהימה. בהדלפות האלה יש מגמה ברורה להפעיל לחץ על היועץ.

ברנור: לי אין שום קשר להדלפות.

עו"ד חדד: מתי הותר לכם להזמין את מילצ'ן לחקירה? מתי היועץ אישר זאת?

ברנור: באוקטובר כשלא הייתי, הוא יצא מהארץ. היה אישור לזמנו.

עו"ד חדד: אני אומר לך שמה שמותר לכם לעשות זה להזמין אותו לעניין הדירה של יאיר נתניהו.

ברנור: היה אישור להזמין, בישיבה קודמת אמרתי טובות הנאה.

עו"ד חדד: לא אמרת.

ברנור: היה כל הזמן ברקע טובות הנאה.

עו"ד חדד: ברקע יש סירוב של היועץ לחקור על המתנות של מילצ'ן.

ברנור: לא נכון.

קרן צבירן מתנגדת – ברנור יוצא נראה מותש ויוצא אט-אט מהאולם.

צבירן מנסה להסביר שהם חולקים על עמדת ההגנה בנושא האישורים ואומרת ש"יומיים חקירה יושבים פה על כל פעולה" (מעניין, זה טיעון די דומה של יהודה שפר על החקירות הנגדיות).

עו"ד חדד: חברתי רצתה להקריא שוב לצרכי ספסלים אחוריים (כלומר, לשופרות). בהמשך מטיח חדד בצבירן שהיא מתדרכת את גידי וייץ שמהלך אימים על כולנו (מתכוון להשתלחויות של וייץ בשופטים ובסנגורים).

השופטים תוהים למה אין הפרוטוקולים המלאים של אישורי מנדלבליט (רובם הושחרו).

בהמשך:

עו"ד חדד: האישור לחקור את מילצ'ן בספטמבר היה לחקור בעניין המלון.

ברנור: האישור היה בספטמבר, כלל גם טובות הנאה וכל מה שנאמר.

עו"ד חדד: לא רק על מלון?

ברנור: היה טובות הנאה.

עו"ד חדד: ביקשת לחקור כמה פעמים, היועץ לא אישר לחקור.

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: זה נושא המתנות ועסקים?

ברנור: בין השאר גם.

עו"ד חדד: היועץ לא אישר.

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: למרות מידע של בן כספית, ארי הרו ואחרים?

ברנור: כן, ביוני היה אישור על טובות הנאה, היו גם ישיבות, זה התחיל בתוכניות חקירה.

עו"ד חדד: מלכה (המזכירה של שרה נתניהו) הייתתה באוגוסט וגם אישרת באדיבותך. גם ארי הרו ביולי. בישיבה קודמת אישרת וגם ראינו מייל מיועץ וליזו כהן שהיא קבוצת בניסוי, סימה הפרק שלה ואמרה, בספטמבר היה רק עניין המלון?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: בספטמבר היועץ התיר לכם לחקור עניין המתנות ולא רק מלון?

ברנור: נכון (זה לא נכון).

עו"ד חדד: זה אמור להופיע בפברואר?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: מצויין. מי מסר לך אישור לחקור את מילצ'ן?

ברנור: היה מתווה של אישורים, ישיבה, בחלק היו אישורים בתוך הישיבה, בחלק העברנו בהמשך תוכנית. אני העברת לראש אח"מ וליועץ המשפטי.

עו"ד חדד: אתה לא יודע על אישור ספציפי מיועץ?

ברנור: בתוך הישיבה לא אחת היועץ אישר. אחר כך העברנו משהו פורמלי – בקשה.

עו"ד חדד: מתי היה אישור לחקור את מילצ'ן?

ברנור: למיטב זכרוני, באוקטובר היה כבר אישור. היה גם לפאקר שעזב את הארץ.

עו"ד חדד: אבל מילצ'ן בארץ. למה לא חקרתם? הוא יצא ביום 14.10.

ברנור: אני זוכר 4.10 ופאקר ב-13.10.

עו"ד חדד: אז למה לא גביתם מפאקר?

ברנור: כי היועץ נתן אחרי. מילצ'ן יצא מהזכרון שלי ב-4.10. אני יצאתי בסוף ספטמבר והיה אישור.

עו"ד חדד: אם נתן לחקור, אז החקירה עוסקת בדירה?

ברנור: גם וגם טובות הנאה.

עו"ד חדד: אתה אמרת מקודם שמילצ'ן, היועץ לא אישר לחקור בעניין המתנות.

ברנור: ביוני הצגנו תוכנית. לא נתקבל אישור להזמין אותו או אנשי עסקים אחרים.

עו"ד חדד: איזו ראייה הצטרפה לכם לחקור את מילצ'ן וגם מתנות? אנו רואים בספטמבר ואישרת זאת – בספטמבר קו יחיד שהותר לחקור זה עניין המלון. אתה קורא לו טובות הנאה, מתנות וחברים אסור היה לחקור.

ברנור: לא נכון, הייתה ישיבה של טובות הנאה.

עו"ד חדד: אתה מדבר על יוני יולי?

ברנור: היו ישיבות על טובות הנאה.

עו"ד חדד: אמרת ביולי שהיועץ לא אישר לחקור.

ברנור: מה שהיה ביולי זה גם עלה השם של מילצ'ן ועוד אנשי עסקים תחת כותרת טובות הנאה.

עו"ד חדד: למרות דוח תשאול של ארי?

ברנור: גם שם היו סיגרים ושמפניות.

עו"ד חדד: חקרתם בגלל אישור שהיה לכם בספטמבר?

ברנור: חזר לארץ והזמנו לחקירה מכוח אישור שניתן בספטמבר – לשאלתך, נכון.

עו"ד חדד: איך ידעתם מתי מילצ'ן מגיע?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: הדס סיפרה?

ברנור: חושב ש…

עו"ד חדד: את ארי אספתם מהשה. למה את מילצ'ן לא?

ברנור: זה מה שסוכם.

עו"ד חדד: עם מי?

ברנור: בדרג הפיקוד של המשטרה.

עו"ד חדד: למה? אין חשש לשיבוש? חקרתם את יונתן והדס, שלא ישבש חלילה.

ברנור: סוכם כך.

עו"ד חדד: אתה ראש יחידה, מה ההבדל בין ארי הרו שמביע נכונות לשתף פעולה לבין מילצ'ן?

ברנור: כל דבר כזה לגופו של עניין. הבאנו לראש אח"מ וזה מה שנדרש.

עו"ד חדד: אוספים מהשדה את ארי הרו בגלל שיבוש ואת מילצ'ן לא.

ברנור: כל אחד…

עו"ד חדד: החוקרים ידעו שבזמן שהם מזמנים את מילצ'ן לחקירה בלהב הוא נמצא עם הדס קליין פיזית?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: הם שוחחו עם הדס קליין – סיפרו לך? צחקו איתה.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: למה שאתם מזמנים לא אוספים מהשדה ומתאמים רק למחרת בצהריים. הוא נמצא עם הדס קליין, למה מזמנים רק בצהריים?

ברנור: חזר מטיסה, זה מה שהוחלט.

עו"ד חדד: הוא נמצא עם "העדה" בתיק, אתם מתקשרים ושומעים את שניהם. אין חשש לשיבוש.

ברנור: שקלנו.

עו"ד חדד: יש לו 24 שעות להיום עם הדס… קורה. ידעת שהחוקרים והדס קיימו שורה של שיחות לא מתועדות.

ברנור: הצוות היה בקשר עם הדס קליין. על כל שיחה ושיחה איני יודע, לא יודע על שיחות לא מתועדות.

עו"ד חדד: אתה נתת הנחייה לא לקיים שיחות לא מתועדות?

ברנור: הנוהל היה אם יש מפגש צריך לתת דוח. לא הייתי מודע על פגישות לא מתועדות לשאלתך.

עו"ד חדד: חוקרים ידעו מה תפקיד הדס בכוח? לא הטריד אותכם שהיא תעמוד בקשר עם מילצ'ן, גם ביום החקירה ולא בהמשך? ידעו שהדס רוצה לסייע לכם?

ברנור: לא נראה לי.

עו"ד חדד: ביום שבו מגיע מילצ'ן, 1.12, גם שרה מגיעה.

ברנור: היו השלמות, שרה נחקרה בסוף השנה.

עו"ד חדד: האם זה מקרה? באותו יום גם שרה וגם מילצ'ן?

ברנור: התיאום נעשה על תיק המעונות בכפוף לפרקליטות ועורך הדין שלה. לא היה פה משהו…. היו השלמות. לא כיוונו את הדברים ככל שאני יודע.

עו"ד חדד: איך בכל החקירות של שרה זה מעולם לא קרה, ופה נאספה על ידי חוקר. הסיע אותה ללהב. זה היה סיכום איתך? האם זה מקרה?

ברנור: לא יודע, יש מקרים של אישיות ציבורית.

עו"ד חדד: כל חקירותיה האחרות לא וכאן כן? איך יכול להיות שהחוקר שלוקח אותה ליחידה זה עידן אדירם שהוא לא חוקר בתיק המעונות, אלא באלף ובאלפיים.

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: החקירה של שרה לא הוקלטה. יש רק הודעה כתובה. אתה יודע למה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: היא נשאלה על מתנות ממילצ'ן?

ברנור: לא מכיר.

עו"ד חדד: זה נראה כמו תרגיל לקבל גרסה על תיק המתנות במסגרת תיק המעונות?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: אלדד יניב מצייץ ב-2.12 "אלוהים לא יעזור למנדלבליט", האם אתה מכיר את הדברים האלה?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: עשיתם תרגיל עוקף ליועץ?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: זה מקרה כל מה שדיברנו?

ברנור: תיאומים נעשים מול היועץ.

עו"ד חדד: האם זה מקרה או מכוון?

ברנור: שני צירים, מעונות מול הפרקליטות…

עו"ד חדד: מילצ'ן נחקר על כמות המתנות?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: אתה זוכר את גרסת מילצ'ן?

ברנור: הייתי במקרה בחדר החקירה, זוכר הגירסה שהדהימה אותי על שהיו חברים.

עו"ד חדד: מילצ'ן אמר אמת בחקירה?

ברנור: התרשמתי שאמר אמת, טבעי, ספונטני. ראיתי בעדות שלו והתרשמתי שאינם חברים.

עו"ד חדד: בפברואר שחקרו את מילצ'ן הוא אמר שהם כן חברים.

ברנור: אדם שמשנה… בפברואר חותם התמליל "אני לא בוגד, אמרתי אמת אבל עדיין חבר, אתה יכול להבין מזה הרבה דברים. פברואר מול דצמבר אמר דברים אחרים. דצמבר זו אמת. אדם שכמעט הקיא בחדר חקירה הוא חבר? זה היה אותנטי וקוהרנטי וחזר על עצמו גם בדצמבר (לא נכון!), זה אותו אמת.

עו"ד חדד: היה צריך לבדוק למה משנה את גרסתו?

ברנור: או לחצים פנימיים או חיצוניים.

עו"ד חדד: המשטרה צריכה לבדוק.

ברנור: זה חומר גלם.

עו"ד חדד: מילצ'ן אומר מתנות נתנו באופן לא תדיר.

ברנור: פרט שמפניות וסיגרים.

עו"ד חדד: החוקר שואל "באופן תדיר", האם הכרת?

ברנור: כן, הכרתי המכלול בסוף של העדות.

עו"ד חדד: אם החלק לגבי כמויות מילצ'ן אומר לא תדיר.

ברנור: אומר נותן בכל ביקור גם שמפניה וגם סיגרים ומרגיש סלידה וגועל. החלק הזה רשום שחור על גבי לבן (מילצ'ן חזר בו).

עו"ד חדד: שאלו בכל הביקורים? מילצ'ן אומר לא, לא. אומר 3 פעמים בשנה.

ברנור: אדם שמספר שהוא נגעל. הדרישה הבלתי נפסקת של שמפניות וסיגרים גרמו לו סלידה וגועל, זה אומר שהכמות הייתה מטורפת.

עו"ד חדד: זו מסקנה שלך.

ברנור: מסקנה של אדם סביר.

עו"ד חדד: כמה בקבוקים מילצ'ן הביא כל פעם שזה כל כך מגעיל?

ברנור: אמר גם מילים יותר קשות, לא אגיד בגלל צנעת הפרט. הכמות הייתה גדולה.

עו"ד חדד: מה זו גדולה? כמה בקבוקים כל פעם?

ברנור: 3-6-12.

עו"ד חדד: הוא אומר שלוש או שש.

ברנור: אני זוכר כמויות גדולות. אמר הגעיל אותי בגלל הכמויות.

עו"ד חדד: אני נדהם. בהמשך אמר עוד פעם 3-4 פעמים בשנה. כל שאר החקירות לא שאלתם על תדירות המתנות.

ברנור: עוד פעם, ההבנה הייתה שמדובר בכמות גדולה.

עו"ד חדד: למה לא שאלתם מנקודה זו ועד סוף החקירות כמה פעמים נתן מתנות?

ברנור: שאלו אותו בעניין.

עו"ד חדד: זו פעם אחרונה שידברו על 3-4 פעמים. מאז לא שואלים על תדירות. יש כ-7 חקירות. למה?

ברנור: לא יודע. אמר חד משמעית לגבי הכמויות, אני ראיתי בעיניים שלו.

עו"ד חדד: אתה שומע 3-4 פעמים בשנה, אתה מסתכל לו בעיניים ויודע את התשובה.

ברנור: לא צריך מספרים, הסתכלתי בעיניים שלו.

עו"ד חדד: אז אתה בוחן לב וכליות. מתברר שלראש יאח"ה יש יכולות כאלה. בוא נראה מה קורה.

קרן צבירן: נא לשאול שאלות מכובדת. לא להכניס.

עו"ד חדד: הוא אמר את הדברים. אתה נכנסת ומסתכל לו בעיניים, פעם ראשונה נחקר. איפה יש כמויות? תציג בפרוטוקול? איפה זה? הרבה, מעט, איפה זה? אתה מנסה לשים לו מילים בפה. איפה יש כמויות. אני מגיש לך את הפרוטוקול.

ברנור: לא צריך.

עו"ד חדד: תסביר לי למה לא הצגתם את הפער בין מה שמילצ'ן אמר בחקיררה 3-4 פעמים בשנה שנותן מתנות לבין גרסאות של הדס.

קרן צבירן: מתנגדת לאופן הצגת הדברים.

עו"ד חדד: הכרעתם כבר על ההתנגדות הזו. זה היה אצל דני יופה. אני שוא האם אי פעם הצגתם את מה שאנו רואים כפער רבין גרסאות מילצ'ן לבין גרסאות הדס קליין?

ברנור: לא זוכר. אבל שתי ההודעות נכרכו יחד בעניין הכמויות.

עו"ד חדד: במילים אחרות לא הצגתם.

השופטת פרידמן-פלדמן: אבל אתם יודעים.

עו"ד חדד: אנו רוצים שכבודכם יידע את התשובות. התמלול ביום 1.12 הוכן רק בסוף חודש ינואר?

ברנור: זה עובר לתמלול וחוזר כמה ימים אחרי.

עו"ד חדד: לקח חודשיים.

ברנור: אולי הצטברו עבודות רבות בתמליל ולקח זמן.

עו"ד חדד: עניין הכמויות לא הכרת באותו זמן. התמליל נמסר ביום 26.1.2017 וכשהולכים לקבל אישור מהיועץ אף אחד לא מכיר את הנתון. למה לא משקפים שזה לא דבר תדיר, 3-4 פעמים בשנה. למה לא מופיע בהודעה כתובה?

ברנור: בהודעה מסר מה שמסר לגבי שמפניות.

עו"ד חדד: למה עניין הכמויות שמילצ'ן מספרר ביחס לתדירות וגם כמה פעמים בשנה, לא מופיע בהודעה הכתובה.

ברנור: בהודעה הכתובה בחקירה שלו אתה מבין שזה כמויות גדולות של סיגרים ושמפניות.

עו"ד חדד: כי הסתכלת לו בעיניים.

השופט שחם: להתקדם.

עו"ד חדד: בניגוד לתחושה שלך התשובות שנתן הוא אמר בדיוק ההיפך. לא תדיר ורק 3-4 פעמים בשנה.
למה בהודעה כתובה כתוב מה שאתה אומר, אבל אנחנו נתקדם. הוצגה הודעה כתובה. לא תמליל. התמליל הגיע קצת אחרי שחוקרים את ראש הממשלה בעניין. זאת אומרת שמה שאה היועץ זה לא התמליל, אלא הודעה כתובה.

ברנור: העברנו הודעות כתובות, תקליטור של חקירה. דוחות תשאול. כאשרר התמליל היה מוכן היינו מעבירים. התמליל הגיע עם חקירות מאותה תקופה.

עו"ד חדד: היועץ לא נתן לחקור תדירות של 3-4 פעמים בשנה.

ברנור: אמרתי שזה לא נכון.

עו"ד חדד: היועץ לא אישר לחקור את מילצ'ן בעניין המתנות. המתנות לא היו באופן תדיר. 3-4 פעמים אז היועץ לא היה נותן לחקור. אבל בגלל שעשיתם מה שעשיתם והכמויות נופו אז היועץ איש לחקור את הקו?

ברנור: היועץ אישר טובות הנאה.

עו"ד חדד: 1.12.2016 חוקרים את מילצ'ן. אין היתר לצווי חיפוש למילצ'ן ולפאקר.

ברנור: היו צווי חיפוש שלא אושררו או לא מומשו.

עו"ד חדד: לא אושרו. מעולם לא היה צו חיפוש לפאקר ולמילצ'ן.

ברנור: עם יציאתי היו צווי חיפוש.

עו"ד חדד: היו להדס וליונתן.

ברנור: נכון. למילצ'ן ולפאקר עלה ולא אושר.

עו"ד חדד: אם התירו לכם לחקור והכל בפנים, הכל טובות הנאה, למה לא לחפש.

ברנור: לא הוסבר.

עו"ד חדד: אבל אתה מגיע לישיבות אצל היועץ.

השופט שחם: לא הוסבר.

עו"ד חדד: התירו לכם לחקור את עניין הדירה ואין עניין להוציא צו לפאקר ולמילצ'ן?

ברנור: כבר חקרנו.

עו"ד חדד: אין שום צורך בעולם להוציא צו חיפוש למילצ'ן ולפאקר.

ברנור: צו החיפוש עלה. כל דבר ואישור של דרג פנימי, זה דרך יועץ. לא ניתן ולא נעשה. לא יכול לאשר לך מחשבות שלך. בתוך הישיבות יש פרקליטות, עשרות ישיבות שלנו, שיחות ועוד. העלנו בקשות אבל לא היה אישור.

עו"ד חדד: לא שאלת את מני יצחקי על צו החיפוש?

ברנור: עולים כל העמדות בדיונים. היו הרבה פעולות של אושרו.

עו"ד חדד: כל צו חיפוש שהוצא בספטמבר-אוקטובר פקע. אמרת שלעניין הדס ויונתן הייתה החלטה. בדצמבר אין חיפוש בתוקף?

ברנור: לא זוכר מה היה בדצמבר.

עו"ד חדד: אין לנו צו חיפוש מאושר שאפשר לממש?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: האם יש צו חיפוש בדצמבר בתוקף? בר מימוש?

ברנור: ציר הזמן, לא יכול לזכור כל יום. אז אני לא יודע לשאלתך.

עו"ד חדד: ליזו כהן שהלכה להוציא הצווים סיפרה כאן שסיימה בשלב מסויים את המעורבות שלה בתיק.

ברנור: ליזו עברה מפלג אחר במסגרת קצונה.

עו"ד חדד: סיפרה מה הוטל ומה לא. היא יצאה בנקודת תזמן מאוד רלבנטית. הוציאה צווים כדי לבדוק עניין המלון. היא מאשרת זאת.

ברנור: היו צווים בספטמבר הקשורים למלון, היו צווים להדס וליונתן שלא מומשו.

עו"ד חדד: הצווים להדס וליונתן היו בעניין המלון?

ברנור: לא זוכר מה היה בסוף ספטמבר.

עו"ד חדד: ליזו הוציאה צווים, יודעת יותר טוב ממך כי אתה לא נמצא.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: מעולם לא פניתם לבית המשפט להוציא צו חיפוש של מסמכים אישיים של פאקר ומילצ'ן?

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: אני אומר שלא הוצאתם. הכינו אותך, מה שעשיתם כי לא היה לכם צו חיפוש, השתמשתם בהדס קליין שהיא הציגה מצגים שקריים למנהל חשבונות כדי לקבל מסמכים ממילצ'ן ומפאקר.

ברנור: כן.

עו"ד חדד: הדס מסרה מסמכים אישיים ללא ידיעת פאקר והציגה מצגי שווא כדי לקבל את המסמכים.

ברנור: כן, זה נאמר במסגרת הרענון.

עו"ד חדד: החוקרים הנחו אותה להציג מצג שווא אמרה הס. אתה אישרת את הדברים.

ברנור: לא חושב שמדובר ב…

עו"ד חדד: אם הדס אומרת לשרה שוחט כי צריכה את המסמכים כי ארנון רוצה ספירת מלאי, ארנון לא מבקש.

ברנור: הדס לא צריכה אישורים משרה שוחט. הדס מיוזמתה. מילצ'ן אישר (זה לא נכון).

עו"ד חדד: אז יש צו בתוקף?

ברנור: היו מסמכים וצווים עוד בספטמבר?

עו"ד חדד: שאלתי על צווים שאלות רבות. בוא נראה, אתה אומר שהדס קליין לא חייבת דין וחשבון לשרה שוחט. מי סיפר לך מה טענות ההגנה?

ברנור: אני ידעתי.

עו"ד חדד: מי סיפר לך מה טענות ההגנה?

ברנור: לא מבין את השאלה, אני אמרתי לפני ההכנה, זכרתי.

עו"ד חדד: מי הציג לך את טענות ההגנה? שהחוקרים עשו שימוש פסול בגב' קליין?

ברנור: קראתי החומר במסגרת הרענון. הדס קליין ותפיסת המסמכים. בפרקליטות אמרו לי שיש טענה כזו, ברענון.

עו"ד חדד: רצו לקדם מענה טענת ההנה. אמרו שיש טענה זו של ההגנה?

ברנור: איני מכיר את השתלשלות בדצמבר לאחר מכן.

השופטת פרידמן-פלדמן: אמרו לך ברענון העד?

ברנור: עברנו על רשימת נושאים, ביניהם הנושא הזה.

עו"ד חדד: אמרו שזו טענת הגנה?

ברנור: סביר שכן, לא זוכר מי אמר לשאלתך.

עו"ד חדד: התשובות המופיעות פה הן שלך או שהפרקליטות נתנה?

ברנור: שלי. ישבנו אנשים, לא זוכר, אבל כן. מילצ'ן זכרתי, אמר בחקירה. הייתה הסכמה. לגבי פאקר לא זוכר אם הייתה הסכמה (מילצ'ן לא הסכים, כך הוא העיד).

עו"ד חדד: איך אתה זוכר על מילצ'ן ולא על פאקר?

ברנור: מילצ'ן אני זוכר כי הייתי בחדר חקירה.

עו"ד חדד: לא היית בחדר החקירה.

ברנור: הפנה אותנו להדס. היה רצון של הדס להציג את המסמכים. כן ידעתי שהיה צו. הדס עבדה גם עם פאקר וזה כולל את שני האנשים.

חד אתה מדבר על הסכמה של מילצ'ן. הייתה הסכמה מפאקר?

ברנור: פאקר לא היה.

עו"ד חדד: בכל זאת הדס מסרה מסמכים של פאקר.

ברנור: כן, מכוח מה שרצתה מסרה.

עו"ד חדד: אבל לא הייתה הסכמה מפאקר?

ברנור: הדס כרוכה עם מילצ'ן ופאקר.

השופט שחם: לא צריך להתפלמס, זו טענה משפטית.

ברנור: קליין עובדת עבור שניהם, זו הסכמה מבחינתי.

עו"ד חדד: מי ניסח את התשובה הזו?

ברנור: לא אני כתבתי את המסמך (של הרענון).

עו"ד חדד: זה דברים שזכרת או הזכירו לך?

ברנור: זכרתי, עברתי כמה ימים בפרקליטות.

עו"ד חדד: איזה צו המשטרה החזיקה?

ברנור: היה אוגדן, אוגדן של צווים על כמה חברות של פאקר ומילצ'ן.

עו"ד חדד: הצווים פקעו ולא אישרו.

ברנור: זה צו הצגת מסמכים.

עו"ד חדד: התובעת אומרת "יפה" על תשובה שאומר העד. אין צו המצאת מסמכים בספטמבר?

ברנור: בספטמבר לא זוכר את המועד. היו מסמכים, צווים שהוצאו על ידי ליזו שכללו כמה דברים, ביניהם כמה חברות של מילצ'ן פאקר, כך אני זוכר.

עו"ד חדד: אתה לא יכול לזכור. הצווים זה מאוקטובר.

ברנור: אז יכול להיות.

עו"ד חדד: סיבה יחידה שהוציאו את הצווים רק כדי לקבל פרטים ביחס למלון. אתה מודע לזה? מקריא לך תשובת הפרקליטות שנתנה לך. התשובה אינה טובה.
ליזו אומרת שהיא הוציאה הצווים וזה קשור רק למלון. אז מה שאמרת – הולך לפח. מי אמר לך את התשובה הזו. והתביעה אומרת לך "יפה" וזה לא יפה.

ברנור: ישבתי ועברתי על הדברים בפרקליטות. הצווים מדברים בעד עצמם.

עו"ד חדד: אם צווים הוצאו בעניין המלון אי אפשר לקבל מידע על מסמכים של פאקר ומילצ'ן.

ברנור: הצווים כללו לא רק המלון (ממשיך לשקר).

עו"ד חדד: למרות שבאוקטובר לא היית. המצאתם צו להדס כדי לקבל את המסמכים? אני אומר שלא.

ברנור: לא זוכר.

עו"ד חדד: אם יש לכם צו צריך להמציא הצו לאדם המבקש את המסמכים?

ברנור: אם יש לי צו שבכוחו אני יכול לדרוש, אז יש הסכמה.

עו"ד חדד: אם מילצ'ן מסכים, אז למה מנחים את הדס להציג מצגי שווא? אם יש צו ואם יש הסכמה של מילצ'ן מה צריך מצגי שווא?

ברנור: בכל צו וכל הליך חקירתי…

עו"ד חדד צועק על קרן צבירן שתפסיק ללחוש לברנור תשובות.

השופט בר-עם: שואלים אותך ביחס להתנהלות של המשטרה. מה תגובתך עלו שם דברים מאוד לא ברורים.

ברנור: אני מניח.

עו"ד חדד: לא מניח, אתה מכיר את הדברים.

קרן צבירן שוב מתנגדת אבל נדחית כצפוי.

עו"ד חדד: הדס מספרת שהחוקר אמר לה לא לספר… אומרת כן, זה היה סוד. הם ביקשו ממך לספר לשרה שוחט סיפור אחר? סיפור כיסוי? הדס אמרה – נכון. האם אתה מודע לדברים האלה.

ברנור: כמפקד יחידה לא יכול להיות מודע על כל תוכן שיחה של קצין שלי.

השופט שחם: לא שואלים על כל שיחה, כן או לא בעניין הזה.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: האם יש צו בתוקף לשיטתך והאם יש הסכמה? למה להסתיר סוד? זו גם שאלה של השופט בר-עם, למה ההתנהלות הזו?

ברנור: לצורכי חקירה, כדי לא לעשות פעולה שתפגע. אמרו לה 1, 2, 3.

עו"ד חדד: זה לא מצג שווא להגיד את זה לשרה שוחט?

השופט שחם: הוא ענה, זו התשובה. בסדר גמור.

עו"ד חדד: קליין מסרה המסמכים מיוזמתה?

ברנור: כך הבנתי.

עו"ד חדד: ממי?

ברנור: נתונים שקיבלתי. קיבלתי עדכונים מראש המחלק מומי משולם. מומי אמר שזו עד מביעה רצון, קואפרטיבית.

עו"ד חדד: ראית מסמכים שהדס מסרה?

ברנור: למיטב זכרוני כן.

עו"ד חדד: האם אתה יודע שבכל קלסר שמסרה נכתב שהמסמכים נמסרו לבקשתם/דרישתכם/הוראתכם.

ברנור: כן, זה מסמך שנותנים להבנתי.

עו"ד חדד: מומי לא סיפר לך, זו הפרקליטות שאמרו לך.

ברנור: זו הערכה שלי.

עו"ד חדד: התשובה מדהימה אותי.

השופטת פרידמן-פלדמן: זו תשובתו.

עו"ד חדד: תראה מה אומר החוקר הראשי של הדס קליין, שהיא הייתה עדה נוחה.

ברנור: היא שיתפה פעולה. מילצ'ן הפנה אליה, זו הייתה ההבנה שלי כמפקד היחידה.

עו"ד חדד: למה היא בכלל רלבנטית? זה לא מסמכים שלה?

ברנור: מפיקה את המסמכים האלה, בשוטף שלה.

עו"ד חדד: הביא לכם כרטיס אשראי של מילצ'ן. מכוח מה יכולה לתת את זה?

ברנור: היה לה כרטיס שהייתה מיופת כוח, זה הזיכרון שלי.

עו"ד חדד: חיוב אישי של מילצ'ן שהוא לא החברה. אתה אומר שמילצ'ן נתן הסמכה למסור המסמכים?

ברנור: מילצ'ן סמך ידינו על הדס, אמר כל הדברים שאתם צריכים, תפנו אליה לגבי כל חומר. זה הזיכרון שלי.

עו"ד חדד: זה זיכרון שווא.

ברנור: מילצ'ן הפנה אותנו להדס.

עו"ד חדד: איפה זה קורה שמילצ'ן אמר לכו להדס תביא לכם את המסמכים?

ברנור: זה הזיכרון שלי.

עו"ד חדד: למרות שזה לא כתוב בשום מקום?

השופט בר-עם לפרקליטות: יש הרשאה מפורשת של מילצ'ן למסור המסמכים?

קרן צבירן: יש אמירה (מחפשת את האמירה).

ברנור: זוכר שאמר שסומך על הדס, אם צריכים משהו תפנו להדס. כל מה שאומרת לכם זה אני. זה רוח הדברים.

עו"ד חדד: אתה הסקר מהמילים שיש לך הרשאה לקבל כל חומר שאתה רוצה מהדס?

ברנור: קיבלתי ממומי והצוות, זה רוח הדברים.

עו"ד חדד: תראה לנו הפנייה

ברנור: אם לא רשום אז אין.

עו"ד חדד: אתה מגיע אחרי הרבה זמן. אתה נכנס מאוחר יותר. אלה דברים שאתה לא מכיר מידיעה אישית.

ברנור: אני מקבל בשוטף.

עו"ד חדד: אתה אישרת לקבל המסמכים מהדס?

ברנור: אם זה בוצע אני אישרתי וראש אח"מ אישר וזה הובא לידיעה.

עו"ד חדד: היועץ מעולם לא ידע. אמרתם שיש הסכמה של מילצ'ן לקבל המסמכים?

ברנור: לא זכור מה היה בכל ישיבה. הכל שקוף.

עו"ד חדד: תמליל לא היה עד סוף ינואר. אמרתם ליועץ שמילצ'ן מסכים? שיקפתם?

ברנור: אחרי כל פעולה מגיעים לישיבה. משקפים הכל ליועץ. אומרים שהיא עדה מהימנה.

השופט בר-עם: מה הייתה השאלה.

השופט שחם: הוא שאל אם שיקף או לא שיקף.

השופט בר-עם: תענה קונקרטי.

ברנור: לא יכול לזכור הפירוט שדיווחתי לראש אח"מ ברמת הפירוט ליועץ. הפרקליטות נמצאת איתי.

השופט שחם: אתה לא זוכר?

ברנור: לא יכול לזכור.

השופט שחם: זה לא מקדם אותך. לא תהליך. עבר או לא עבר?

ברנור: לא יכול לזכור.

עו"ד חדד: אני אומר שאם ניתן לכם אישור למסמכים האלה זה כי נתתם מצג שווא כאילו מילצ'ן נתן הסכמה לקחת מסמכים פרטיים?

ברנור: אנחנו עושים מה שמבינים בפעולות חקירה. אתה מייחס לי מצגי שווא מול היועץ.

עו"ד חדד: הבנת שיש הסכמה?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: טרחת לבדוק על בסיס מה זה מבוסס?

ברנור: מפקד יחידה מעביר לראש הצוות עדכון. אני לא רץ לבדוק, יש לי עוד כמה תיקים על השולחן. אני מקבל עדכון.

עו"ד חדד: ידעת שאוספים קבלות בחניונים?

ברנור: למיטב זכרוני לא ידעתי.

עו"ד חדד: 5 פעמים בחניון ולא ביחידה חוקרת

ברנור: יש קצין משטרה, יכול לקבל המסמכים מחוץ לעיר.

עו"ד חדד: אותם קצינים אמרו שזו הייתה הנחייה מלמעלה. אתה למעלה אומר שלא ידעת על זה. נתת הנחייה כזו?

ברנור: לא זוכר חניונים. יש סמכות לתפוס מסמכים מחוץ ליחידה, אם יש צורך חקירתי. גם אני עשיתי זאת, אם זה דחוף אז עושים זאת.

עו"ד חדד: תראה מה סיפרו החוקרים, תפסו המסמכים בלילה, לא פתחו אותם, לא קראו. בחקירה של הדס יום למחרת המסמכים נמצאים, פותחים לראשונה ביחד עם הדס. למה?

ברנור: אם תפסו מסמכים צריך לעבור עליהם.

עו"ד חדד: זה קרה 5 פעמים. למה היא לא הביאה את המסמכים ליחידה? בניגוד למה שאמרת שמילצ'ן הכיר/ידע, אני שאלתי אותו בחקירה את השאלה הזו. הוא אומר שהוא לא אישר להדס קליין להביא את המסמכים, לא ידעתי ולא אישרתי. הדס פגשה את השוטרים בחניונים שלא בידיעתך?

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: לא היה גם אישור של מילצ'ן, כך אמר. כל זה בניגוד למה שאתה אמרת. מילצ'ן לא ידע על זה.

ברנור: אני זוכר את מידת האמון של מילצ'ן בהדס.

עו"ד חדד: אז אפשר להפר את האמון? מפאקר לא שמעת את הדברים?

ברנור: אני אישית לא.

עו"ד חדד: גם לא אחרים?

ברנור: לא זוכר אם דיברו עם פאקר? אני זוכר שהיו ניסיונות להביא את פאקר.

עו"ד חדד: ידעתם שמילצ'ן מיוצג? האם פניתם לקבל את המסמכים?

ברנור: אני לא פניתי.

עו"ד חדד: החוקרים עדכנו על פעולות שנעשו תוך מצגי שווא?

השופט בר-עם: הוא לא מאשר מצגי שווא.

עו"ד חדד: האם עדכנו אותך בהנחה שעשו מצגי שווא? הדס אמרה לשרה שוחט על ספירת מלאי?

ברנור: אתה מצפה שאזכור את תוכן העדכון?

עו"ד חדד: האם אתה יודע שהמסמכים שהדס שמרה הם מסמכים שהופקו הם מסמכם שהופקו לבקשתה בהתאם למצגי השווא. לא מסמכים שהיו בעבר אצלה אלא בעקבות מצג השווא?

ברנור: אני יודע שהמסמכים התקבלו במהלך…

עו"ד חדד: מסמכים שלא היו בהנהלת חשבונו, הלכו לספקים והכינו מסמכים חדשים.

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: האם ידעת שקליין הביעה חשש שיבואו אליה בטענות על מסמכים פרטיים של מילצ'ן.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: מקריא לך את דברי הדס בחקירתה – מכיר?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: עידן אמר לה שהיא מוגנת לחלוטין. אתה מכיר את הדברים?

ברנור: ראיתי זאת.

עו"ד חדד: אם יש לכם צו בתוקף למה שעידן לא יגיד ממה את חוששת? הנה הצו, זו תשובה מתבקשת.

ברנור: הבנתי תוך כדי הקריאה. זה סוג של גיבוי שיהיה לה. בזמן אמת לא הכרתי זאת.

עו"ד חדד: שאלתי שאלה אחרת. זו תשובה שהכינו אותך. אמרה ישאלו למה נתת? עידן היה צריך להגיד – מילצ'ן הסכים.

ברנור: לא יכול לפרשן את הדס או עידן.

השופט בר-עם: אבל הייתה הסכמה לכאורה. העדה ביקשה הגנה על פעולה שעשתה.

ברנור: אני מניח על סמך ניסיוני שזה סוג של אני בסדר, אתם איתי. זו אמירה שאני מפרשן. עידן אמר איך לך מה לדאוג, תנוח דעתך. כך אני מבין זאת היום כשאני קורא.

עו"ד חדד: במקום שעידן יגיד – יש הסכמה, יש צו.

השופט בר-עם: הדברים ברורים.

עו"ד חדד: התקבל אישור להפעיל את הדס קליין?

ברנור: מה זה להפעיל?

עו"ד חדד: לבצע מצגי שווא, לשכנע עדים להגיע. להפעיל אותה להביא מסמכים, ניתן אישור מהיועץ?

ברנור: זה קשור לסוכנים, עדי מדינה.

עו"ד חדד: בוא נקרא מה דני יופה אומר, הדס כן הופעלה, אין ויכוח על זה, כך אומר החוקר הראשי שלך. היועץ נתן אישור להפעיל את הדס?

ברנור: בטרמינולוגיה הפעלה זו סוכנים, זו תשובתי.

עו"ד חדד: יופה לא חוקר?

השופט שחם: הוא לא מסכים להנחה שהייתה הפעלה.

עו"ד חדד: האם פעולות שביצעתם עם הדס, מסמכים, מצגי לא אמת…

ברנור: לתפוס מסמכים כן, לחקור כן, מה דיווחתי ומה הפירוט – בסוף הכל השתקף.

השופט שחם: היועץ אישר?

ברנור: הכל נעשה באישור.

עו"ד חדד: אמרת שאליך לא הגיע ולא ידעת?

ברנור: אני מדבר על שיקוף ראש אח"מ והיועץ.

עו"ד חדד: לא שאלתי אם השתקף או לא. שאלתי עם שיקפתם הדרך שבה הופקו המסמכים?

ברנור: לא זוכר. לא ידעתי על שיחות רבות בין הדס לבין החוקרים.

עו"ד חדד: הדס באה להרבה ביקורים עם מומי משולם וזה לא היה מתועד, לפני חקירה ואחרי חקירה.

ברנור: לא הכרתי.

עו"ד חדד: ידעת שלקליין יש את הטלפונים האישיים של כל החוקרים ומתנהלות שיחות לא מתועדות.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: האם ידעת שגם בחניונים היו שיחות שלא תועדו?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: ידעת שקליין מוטה לגבי נתניהו?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: קליין מתעבת ושונאת את הזוג נתניהו.

ברנור: מתוכן ההודעות והתמלילים הייתה סלידה. אבל מתעבת לא זכור לי.

עו"ד חדד: דני יופה העיד פה שאמרה לו לא פעמים שמתעבת את בני הזוג נתניהו.

השופט שחם: אז ידע על רגשות שליליים אחרים.

עו"ד חדד: ביום 26.3.2024 אומר יופה שהיא חזרה מלא פעמים שהיא מתעבת אותם.
מומי אמר שידע שיש לה כעס גדול על משפחת נתניהו. אמרה המון פעמים שמתעבת את משפחת נתניהו ואין על זה שום איזכור בהודעות ובתמלילים, למרות שאמרה זאת הרבה פעמים. למה?
הם כתבו שהיא רוצה להיות הגונה עם משפחת נתניהו. בחדרים מדברים שהיא שונאת את הזוג, בהודעות יצרו את הרושם שהיא הגונה וזהירה מאוד.

ברנור: ידעתי שמילצ'ן שונא, לגבי הדס כמפקד יחידה זוכר כעס ואי נוחות על דרישות מופרזות. מתועב ותיעוב לא זוכר. אבל זה מפלס רגשי.

עו"ד חדד: לא אמרת ליועץ שיש בעיה עם הדס שהיא מוטה ושונאת את הזוג נתניהו?

ברנור: לא אמרתי.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »