יומן הבוקר
כורש ברנור (צילום: אלי ציפורי)
שערוריית ענק: כורש ברנור ומני יצחקי פתחו עמדת פגסוס בצורה לא חוקית לנתן אשל, כדי להאזין בצורה לא חוקית לנתניהו, בלי אישורי יועץ; כורש ברנור הכחיש והתפתל: "שקר מובהק בתשובות של ראש יאח"ה"

עדות כורש ברנור, היום הרביעי (16.04.2024), חלק ראשון. חוקרים את החוקרים.

***

עו"ד חדד: אישרת שלא קיבלת אישור לצו מהיועץ רק מראש אח"מ (לצו של נתן אשל).

ברנור: נכון

עו"ד חדד: אתה טוען שיועץ אישר לחקור פעם ראשונה חקירה בעבירות אחרות חדשות ולכן אני חוזר על תשובת התביעה. לא מצאה אישור יועץ. אחר כך אמרה לא צריך אישור לכל פעולה פרטנית. זאת אומרת שאין אישור של יועץ על פעולה פרטנית זו. כך אנו מבינים.
בבקשת האזנת סתר לראשונה יש עבירות חדשות / כיוונים חדשים / חקירה חדשה / הדחה בחקירה, אז ברור שאם רוצים לפתוח חקירה כזו צריך אישור יועץ. אתה מכיר אישור ספציפי לבדוק שיבוש / הדלפה / קשירת קשר לביצוע פשע ?

ברנור: הסברתי התהליך כמה פעמים. הייתה ישיבת יועץ. אני קיבלתי מלשכת ראש אח"מ אישור

עו"ד חדד: ביום 6/3 אין באזהרה של רוה"מ רמז לעבירות המופיעות

ברנור: אם אין באזהרה ובחקירה אז אין

עו"ד חדד: סעיף 8 כתוב ויש מצגים שאתם מתחייבים. איזה הפעולות ביצעתם לקבל הצו?

ברנור: מתלווה גם בקשה לפעולות חקירה שאנו רוצים לעשות. זימון עדים קורה שהצו עולה.

עו"ד חדד: מה עשיתם?

ברנור: ביקשנו מס' פעולות חקירה. חלקם אושרו או לא אושרו.

עו"ד חדד: אין פעולת חקירה. איזה פעולה עשיתם?

ברנור: ביקשנו פעולות חקירה שלא אושרו

עו"ד חדד: הטעיתם את בית המשפט. אמרתם לבית המשפט במקביל להאזנת הסתר אתם מבצעים פעולות חקירה נוספת.

ברנור: אנו לא מטעים

עו"ד חדד: אתה אומר שביקשתם לבצע פעולות חקירה, לשאול אנשים שאלות לא התירו. אבל להאזין לנתן אשל כן נתנו?

ברנור: העלינו באישור וגם ביקשנו.

גילדין מתנגד ומבקש שהעד יצא: אין מחלוקת שהיו הרבה פעולות חקירה בהקשר ערוץ 10 ולכן כאשר הכותרת היא הנושא המדובר זה סעיף בערוץ 10, ושם ודאי נעשו פעולות חקירה וחברי אומר שלא נעשו פעולות חקירה.

עו"ד חדד: שאתה מטעה בכוונה או שאתה טועה.

השופטים דוחים את ההתנגדות.

עו"ד חדד: הוא מתנגד על שתי שאלות אחורה. יש לנו חקירה מאוד ארוכה. אתם רוצים שנתקדם. יש מסגרת זמנים. חברי שם לב שטעה.

גילדין: לא צריך לנתח אותי.

עו"ד חדד: סעיף 9 – סיכום לאסוף ראיות…

ברנור: שיש קשר בין אשל לנתניהו

עו"ד חדד: אתם רוצים להאזין לנתניהו פה

ברנור: לא

עו"ד חדד: זה צו לנתן אשל. אתם מתחילים הנימוקים בזה שיש חקירה נגד ראש ממשלה בחשד להלבנת הון ושוחד. כל דיני השותפות האלה זה עם ראש הממשלה ובסעיף 9 אתם כותבים בפירוש – למה צריך לאסוף ראיות. שיש חשד ממשי. למה? כי ברשותנו אינדיקציה שנתן אשל מוסיף בקשר טלפוני עם חשוד עיקרי. זאת אומרת נתן אשל מדבר עם ראש הממשלה זה מה שכתוב

ברנור: נתון הצו זה אשל. הוא בקשר רצוף עם ראש הממשלה. חלק החדשות זה תיווך לשוחד יש זיקה לראש הממשלה.

השופט משה בר-עם: אתה אומר שנתניהו משוחח עם אשל אז מאזינים ממילא לנתניהו

ברנור: זה חסיון. כך גם כתוב

עו"ד חדד: מתנהלת שיחה בין אשל לנתניהו ממילא בשיחה כזו שני הדוברים מדברים אין מניעה לקבל צו של השיחה

ברנור: אסור לשמוע. אני מציין שיש זיקה בין אשל לנתניהו

עו"ד חדד: בהאזנה יעלה קולו של נתניהו

ברנור: נתן אשל הוא נשוא הצו לא נבחר ציבור. נמצא בזיקה. אני מעלה הערכה שיהיו שיחות אבל זה יהיה תחת חיסיון.

עו"ד חדד: התביעה פעם אחר פעם מתנגדת לשאלה שלי. האם יש התנגדות לשאלה שלי?

גילדין: התנגדתי לשום דבר. מפנה לסעיף 8

עו"ד חדד: מבקש החלטה. אני שואל שאלות. לא מכיר דרך שבה לא מתנגדים ונותנים תשובות. אתמול נתנו תשובות לעד תוך כדי. לא יכול להיות שהדברים יחזרו על זה היום. לא מתקבל על הדעת.

השופט בר-עם: מעיר לגילדין לא להעיר

השופטת פרידמן-פלדמן: מצטרפת לבר-עם ואומרת "העד שומע…"

עו"ד חדד: איסוף ראיות, הסיכוי לאסוף בהאזנות יתר זה לא ממשי ולא משמעותי. הסיבה לצו להשיג ראיות.

ברנור: נשוא הצו נתן אשל הנמצא בקשר עם ראש הממשלה ואחרים. אני לא מאזין לנבחרי ציבור אחרים. אני מציין זאת

עו"ד חדד: לא נכון. אתה מאזין במסגרת סעיף 8 (שיחות אקראי) הצו הזה נועד להאזין לראש הממשלה.

ברנור: לא

עו"ד חדד: כן. להאזין לשיחות בין נתן אשל לראש הממשלה. דבר יחיד שאתה כותב באיסוף ראיות כנימוק להוצאת הצו זה רק שיש קשר טלפוני בין אשל לראש הממשלה. למה זה מופיע בקטגוריה של איסוף ראיות?

ברנור: אני שם רגישות בפני הצו ומציין בפני ראש הממשלה.

עו"ד חדד: כתוב שיש סיכוי שיהיו שיחות בין ראש הממשלה לנתן אשל. שם הסבת תשומת לב בית משפט לסיכוי. זאת מיצית בסעיף 8 הכותרת שלו היא "האזנת יתר… יעלו שיחות עם ראש הממשלה, שיחות עם שרים וחברי כנסת חל על זה חסיון… "
לפי התקנות חוק האזנת סתר צריך לציין למה חושבים שהאזנת סתר תהיה אפקטיבית בהסבר שלך לאיסוף הראיות יש הסבר אחד ויחיד שמופיע – "ברשותנו אינדיקציה שיש שיחות עם החשוד העיקרי" – זה ראש הממשלה.

ברנור: סביר שהיו שיחות ונמצא אתו בקשר.

עו"ד חדד: למה כתב משהו אחר באיסוף ראיות

ברנור: כך כתבתי

חדד עם מי רצית למצוא שיחות? אני אומר רק עם נתניהו. יש לנו תיווך בשוחד, לקיחת שוחד. כל אלה צד שני הוא בנימין נתניהו לשיטתכם. גם שיבוש

ברנור: תיווך ושוחד בטח ובטח

עו"ד חדד: עם מי מדבר נתן אשל בנושאים האלה? קבלת שוחד מתוארים במסמך. 10 שנים לפני שמבקשים הצו. ערוץ 10 – 6 שנים לפני הוצאת הצו.
אני שמח לדעת אם תוכל להסביר מה חשבתם שתשמע בהאזנות סתר של נתן אשל על אירועים שהסתיימו לפני 10 שנים.

ברנור: עולה מתוך הנחה ורצון לאסוף ראיות עם פעולות חקירות שאתה עושה. זה מבוסס על מודיעין. יש הליך חקירה ובדיקה.

עו"ד חדד: נתקדם. אתה יודע שלפי החוק אסור להאזין לראש הממשלה ואם בכלל מדברים על שיחה שאתה מדבר עליה שמותר לכם לעשות זאת, וזו רק שיחת אקראי למי שיש חסינות ואסור מראש לבקש צו נגד אדם שיודעים שהוא מדבר עם מישהו שיש לו חסינות?

ברנור: להוציא צו האזנת סתר לא נבחר ציבור (הכוונה לנתן אשל), ויש שיחות עם נבחר ציבור

השופט בר-עם: זה לא אקראי. כותב – איסוף ראיות ושיחות עם חשוד עיקרי. אתה מכוון לשיחה. האם אפשרי?

ברנור: לא

עו"ד חדד: יומיים אחרי אתם מבקשים עוד צו לטלפון קווי של אשל

ברנור: כנראה השתמש בקו בזק

עו"ד חדד: עלה?

ברנור: כן. כנראה משיחות. שמשתמש בקו בזק. חריג במחוזותינו אבל עושה

עו"ד חדד: בקווי, הוצאתם פירוט שיחות?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אם בקווי נתן אשל מדבר רק עם ראש הממשלה.

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: שקר מובהק בתשובות ראש יאחה. יש נוהל. אני לא למדבר עם אף אחד בקווי. חוץ מראש הממשלה שמתקשר אליי. צו לקווי הוא כי שמעתם בשיחות בסלולר שלשכת ראש הממשלה מתקשרת לאשל ורוצה לדבר בקווי

ברנור: לא ביקשו קווי כדי לשמוע את ראש הממשלה.

עו"ד חדד: אני רוצה לתת הזדמנות שיתקנו. שערי תשובה לא ננעלים לעולם. אתה יכול לתקן. תראה את משך האזנה.

ברנור: מסתכל בצו. ביקשנו מיום 6/3 עד 6/4

עו"ד חדד: מה ביקשתם? תקשיב לשאלה. למה כתוב חודשים זה לא טעות? אני רואה משך האזנה כתוב חודשים. תסביר?

ברנור: לא יודע.

עו"ד חדד: טעות? קיבלתם צו לחודש. לא האזנתם חודש אלא שבועיים. למה?

ברנור: הייתה הנחייה מראש אח"מ להוריד. להפסיק באופן מיידי להוריד מיידית

השופט בר-עם: אתה יודע להסביר למה?

ברנור: לא. לא שואלים שאלות. כמו שלא שאלתי שאלות על אלפי פעולות.

עו"ד חדד: מתקשה להבין. אתה ראש יאח"ה בכבודו ובעצמו. בית משפט נתן צו לחודש וגם חודשים. למה אחרי שבועיים אתם מפילים העמדה?

ברנור: אמרתי בזהירות ראויה שהעמדה חשובה. מניבה שיחות של חשד ממשי וצריך להשאיר. תשאל את ראש אח"מ (מני יצחקי).

עו"ד חדד: מניבה שיחות

ברנור: כן

עו"ד חדד: ולסגור? לא שאלת למה?

ברנור: הרבה פעולות עשו ברגע אחרון והורידו, גם ביטלו.

עו"ד חדד: אין לי זכר לשיחה רלבנטית. אתה אומר שהשיחות הן שיחות רלבנטיות ופתאום מקבל הנחיה להוריד באחת את העמדה ואתה לא שואל למה

ברנור: זו לא פעם ראשונה

עו"ד חדד: מה עוד היה בתיק שלנו שהפסיקו באמצע

ברנור: ביקשנו בקשות. בחלק מהמקרים היה צו חיפוש ברגע אחרון שינו לי. זה היה אופיו וסגנונו של התיק שבקושי הייתי מעורב. זה תיק שחרג במהלכו מכל תיק אחר שהייתי מעורב בו.
בתיק הזה מי שניהל זה ראש אח"מ וגם היועץ. לא אחרת דברים שביקשתי שהם בסיס או חקירה במקביל לא אישר. גם לא צו חיפוש לא אישרו כיבדתי.

עו"ד חדד: אמרת שהיועץ ניהל החקירה? אמר איזה חקירות לעשות / לא לעשות

ברנור: היועץ המשפטי בחר לאשר

עו"ד חדד: אמרת ניהל החקירה דפקטו

ברנור: מי שכתבה את הנימוקים (לצו של נתן אשל) זו רב סמל בכיר מיכל עילם ראש דסק. מיכל עילם מה הקשר שלה לחקירות אלף אלפיים

ברנור: ביאח"ה יש דסק הערכה מפלג מודיעין. דסק הערכה זה דסק הערכה.

עו"ד חדד: שמים הם שמיים ואדמה היא אדמה

ברנור: דסק הערכה אחראי לדברים שמבקשים, צווים, מודיעין, כיסוי, ניתוח כלי תקשורת וכו'.

עו"ד חדד: מה מיכל עילם עשתה בתיק?

ברנור: במסגרת התיק הזה ודומה לתיקים אחרים יש ניתוח מידע

עו"ד חדד: פעולה ספציפית שעשתה בתיק

ברנור: כדסק הערכה ניסתה לעשות ניתוח דברים נוספים, ניתוח מידע

עו"ד חדד: ביום 5/6/17 עשתה פעולה מה אתה יכול להגיד על פעולה זו?

ברנור: היא עשתה מיצוי מידע ממיילים ומנייד

עו"ד חדד: מה זה אומר? אני יודע לקרוא.

ברנור: היא קיבלה הנחייה בישיבה או ממפקדת שלה או מודיעין לעשות מיצוי מידע מפלאפון של פרח לרנר

עו"ד חדד: למה אין תרשומת פנימית כזו של מיכל?

גילדין מתנגד, ברנור יוצא: הוא לא צריך לענות על שאלה זו. זו לא שאלה לעד. לא נורא אם העד היה שומע זאת. המסמך הזה תקרא לו זכ"ד. יש מסמך, או שזו שאלה לא נכונה.

השופטת רבקה פרידמן-פלדמן: זו התנגדות?

עו"ד חדד: אומר שזה בתרשומת פנימית וזה בחומרי החקירה

השופטת פרידמן-פלדמן: אז שהוא יאמר. העד יענה. הוא מספיק מנוסה. אחרת לא נתקדם

גילדין: השאלות לא מקדמות

עמית: אמירה מכוערת שהשאלה לא מקדמת

השופטת פרידמן-פלדמן (פונה לגילדין): גם אם בוער לכם אל תתנגדו

עו"ד חדד: חוזר על השאלה

ברנור: הדוח עובר לצוות החקירה בסוף יש דוח מסודר. צריך להיות דוח המרכז את הממצאים. או של מיכל או של צוות חקירה.

עו"ד חדד: זה צריך להיות גלוי?

ברנור: המיצוי עובר

עו"ד חדד: הקושי שלי באירוע הזה, מי הנחה את מיכל לבצע פעולה זו?

ברנור: באופן אישי כמפקד יחידה – לא.

עו"ד חדד: שאלה כללית – אני מבין שלמחלק מודיעין יש גישה לפלאפונים מתיקים אחרים. כמו ארי תיק 3H הפלא נתפס. במודיעין יש גישה לחומר

ברנור: יש הרשאה לחומר גלם. כן.

עו"ד חדד: עובר נושא. אתמול דיברנו ארוכות על הדס קליין ותיק המתנות לראש הממשלה אתה יודע להגיד למה ההערכות של הדס לא הוצגו לנחקרים בתיק הזה. לא לראש הממשלה, לא לרעייתו לא לחסון, לא למילצ'ן

ברנור: לא

עו"ד חדד: למה אף אחד לא נתבקש לאשר הערכה זו

ברנור: הערכנו שהיא זהירה ושקולה ובסוף זו הייתה הערכה

עו"ד חדד: אמרה שהיא שונאת את ראש הממשלה, שראש הממשלה רוצה לפטר אותה. אמרת שהיא שקולה? למה לא להציג לאיזה שהוא נחקר?

ברנור: לא הצגנו

עו"ד חדד: עוברים לנושא מרכזי, מהות היחסים בין ראש הממשלה למילצ'ן.

ברנור: בדצמבר היו 3 הודעות, למילצ'ן הייתה גרסה אחת "לא חברים" עד פברואר השתנה.

עו"ד חדד: הפירוט הזה עושה לך רק רע. אשר לי שנושא מילצ'ן עלה לראשונה במסגרת חקירת ראש הממשלה, נתניהו סיפר לכם מייד ביוזמתו על מערכת היחסים תקופה ארוכה

ברנור: חברות מדהימה, כמו אחים, הוא היה מוכן לחקירה.

עו"ד חדד: כשנתניהו אומר חברות מדהימה, ידידות, אחים, אתה הנחת כמפקד האירוע שזה כי ראש הממשלה מוכן

ברנור: כן. וגם אותנטי. היו ברקע גם דברים בחוץ. מבחינתו זה היה אותנטי. הוא חבר שלנו.

עו"ד חדד: אז למה התעקשת להגיד שזו לא חברות.

ברנור: חברות יש צלע ועד צלע. הצלע השנייה חשבה שהוא לא חבר.

עו"ד חדד: מבחינתך אתה התרשמת שמהרגע הראשון ראש הממשלה אמר שהוא חבר טוב כאח זה אותנטי ונכונה

ברנור: כן. באותה נשימה אמר שלראש ממשלה אין חברים וגם אחרים אומרים את זה

עו"ד חדד: אתה סותר.

ברנור: ראש הממשלה לא ידע שחוקרים אותו על מילצ'ן מראש

עו"ד חדד: לא ידע, כשאתם מטיחים בראש ממשלה את האמירות השגויות של מילצ'ן שיחזור בו מהם. דצמבר זה מהונדס ולא נכון. ראש הממשלה מביע עלבון אמיתי נכון?

ברנור: נכון

עו"ד חדד: אומר לך "אני יכול להגיד לך שזה נשמע לי מדהים וגם מאוד מאכזב אותי לשמוע. קשה לי להאמין שהוא אמר… ", זה ממש שבר

ברנור: שבר אתה מגזים. אבל נפגע

עו"ד חדד: זה לא מערכת יחסים שיש לנו. מצטער לשמוע מה שמצטטים לי מקווה שלא ציטטו לי נכון

ברנור: זו הייתה הגרסה שלו. ההתרשמות שלי הייתה שזה מה שאמר

השופטת פרידמן-פלדמן: יש לך תשובה.

עו"ד חדד: אני רוצה כן / לא. למה הטחת בפני ראש הממשלה את דברי מילצ'ן?

ברנור: מבקש מחשוד נחקר להתייחס למה שאמר מישהו אחר כי חשבתי שזה רלבנטי לדבריך

עו"ד חדד: קליין ומילצ'ן גרסתם שאין חברות, מערכת יחסים צוננות כמו שאמרת

ברנור: טיב איכות החברים – מילצ'ן והדס אמר 1 ונתניהו אמר אחרת

עו"ד חדד: מילצ'ן אמר – לנתניהו אין חברים ונתניהו אמר זה החבר הכי טוב שלי. הייתם צריכים לבדוק מה נכון ומה לא?

ברנור: אין רשימת קריטריונים. חברות זה מה שכל אחד מתאר. מילצ'ן מתאר לא חבר מגעיל אותי, הדס כנ"ל, ונתניהו אומר אחרת

עו"ד חדד: יוצאים למסע לבדוק אם הדס ומילצ'ן שיקרו בדצמבר או נתניהו. אם יש שתי גרסאות רלבנטיות משטרת ישראל תבדוק מי משקר ומי אומר אמת

ברנור: החקירה נמשכה

עו"ד חדד: חקירה שלישית של רוה"מ בתיק אלף, רוה"מ מביא לכם קלסר עם תמונות

ברנור: כן

עו"ד חדד: תמונות ומכתבים. בוא נעיין בזה. לא עיינתם בקלסר?

ברנור: אני עיינתי

עו"ד חדד: ראש הצוות הנחה לעבור על הקלסר?

ברנור: אני עיינתי. החומר היה בתיק החקירה

עו"ד חדד: מומי אומר מתוך נימוס לקחנו את זה… זה מה שאמר מומי.

ברנור: ראש הממשלה ביקש שאקח במהלך החקירה. עיינתי. יש תמונות ומכתבי הבעה והערכה של אמא של מילצ'ן, אחותו למיטב זכרוני…

עו"ד חדד: ראש הממשלה אומר שיש ספריות של תמונות. הביא לך קלסר. 45 עמודים. מכתבים תמונות, האהבה הגדולה. ברכות ליום הולדת. מה שחברים קרובים עושים. אתה עיינת בזה? מומי תשובתו היתה הגיונית. אמר שלא עיין. מה עשיתם עם זה?

ברנור: לא הבאנו לא את שושנה (אמו של מילצ'ן) ולא דליה (אחותו) וגם אני וגם אחרים סברו שאחרי ששמענו את מילצ'ן בצורה קוהרנטית לא אביא את שושנה בת השמונים.

עו"ד חדד: לא שמונים

ברנור: היה משקל משמעותי חד משמעי ברור. לא חבר. תחושות גועל וסלידה ועוד דברים שלא אגיד מצנעת הפרט שלא מעידים על חברות. לא נראה הגיוני.

עו"ד חדד: למה לא לשאול את מילצ'ן – אומר חבר ואח" כ לא חבר… חבר קרוב. למה לא להציג לו. למה לא להראות לו את המכתבים והתמונות?

ברנור: הוא אומר זאת בדצמבר בצורה חדה. הוא יודע שהצטלם עם נתניהו

עו"ד חדד: כל מה שאתה אומר עכשיו מילצ'ן מעולם לא אמר לך את זה. לך כורש לא אמר את הדברים שאתה אומר

ברנור: יש חוקרים, אני קורא התמלילים

עו"ד חדד: מילצ'ן רצה לחזור.

ברנור: ביום 13/12 לא בגלל שלא נכון אלא בגלל שלא נעים לו

השופט עודד שחם: גרסאות מילצ'ן נמצאות. מהלך ההתפתחות ישנו. זה לא עדות מילצ'ן.

עו"ד חדד: התרשמת מהעיניים של מילצ'ן. ראית לו בנפש

ברנור: לא חבר, אני נגעל

עו"ד חדד: לא הראית למילצ'ן כי זה לא רלבנטי?

ברנור: הוא יודע שהצטלם עם נתניהו

עו"ד חדד: אתה מניח שהם לא חברים. נתניהו אומר שכן. יש מכתבים מוכיחים על חברות קרובה. אמא שלי מתקשרת או שולחת ברכה ליום הולדת רק לחבר הכי טוב שלי. לחבר הטוב השני לא עושה זאת. כנ"ל הילדים שלי ואשתי… אז אני שואל למה הנחת שאין חברות. במקום לנסות לבדוק? לא רצית להזמין את האם המבוגרת, האחות המבוגרת והבת הלא מבוגרת גם לא הזמנת

ברנור: מילצ'ן אמר חד משמעית

עו"ד חדד: לא עשית פעולות חקירה עם מכתבים ותמונות

ברנור: נכון

עו"ד חדד: עוד דבר שלא עשית ואני עשיתי זה לשאול כל אנשי נתניהו מה טיב החברות בין מילצ'ן לנתניהו. אשר שלא שאלת את ארי על טיב הקשר

ברנור: נשאל על סיגרים ושמפניות

עו"ד חדד: שאלתי על חברות בין מילצ'ן לנתניהו. ארי ראש סגל. לפי מה שהוא רואה על מידת הקשר בין מילצ'ן לנתניהו

ברנור: שאלנו על ביקורים של מילצ'ן. לא שאלנו על דרגת החברות

עו"ד חדד: פילבר למה לא שאלתם? זה עד מדינה

ברנור: לא שאלנו.

עו"ד חדד: שניהם סיפרו שהם חברים. נתניהו שיחק כדורגל עם הבן של מילצ'ן

ברנור: אז הוא חבר אמת כי שיחק כדורגל עם הבן שלו

עו"ד חדד: מה המתודולוגיה בתיק? מילצ'ן סיפר שראש הממשלה נכח באירוע בלוס אנג'לס.

ברנור: כן, היו גם שחקנים …

עו"ד חדד: גם ארי, גם גיל שפר נכחו

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: מציג לך תמונה מאירוע. יש עוד אחד שיכול לספר על ה חברות. מי אתה רואה? (בתמונה מופיע מנדדלבליט). היועמ"ש אמר שיש לו קשר חברות עם מילצ'ן, ידעת שהשתתף אצל מילצ'ן?

ברנור: לא.

עו"ד חדד: מנהל צוות החקירה בפועל היה באירוע של מילצ'ן עם ראש הממשלה.

ברנור: לא זוכר רשימת משתתפים, רשימה של משתתפים כללה עשרות לא יכול לזכור.

עו"ד חדד: חקירה ראשונה של ראש הממשלה סיפר שכתב מכתב למלצין כשהיה שוב ראש הממשלה

ברנור: זוכר אם בדקנו

עו"ד חדד: לא בדקתם. לא ביקשתם ממילצ'ן המכתב

ברנור: לא זוכר למה

עו"ד חדד: בברייטון מילצ'ן מסר המכתב הזה, זה מכתב חשוב. יום ראשון שנכנס לתפקיד. זה מלמד על טיב הקשר לפני שראש הממשלה נכנס לתפקידו. שם קרא לו אח. גם זה בגלל שהיה מוכן לחקירה? זה מסמך רלבנטי לבדוק אם יש חברות ביניהם?

ברנור: חקירת מילצ'ן הצביע על זה באופן חד משמעי

עו"ד חדד: לא מצביע על כלום ושום דבר, אם מה שמילצ'ן והדס אומרים לך זה שקר זה נתון חשוב בחקירה?

ברנור: צריך לבדוק גרסאות. התרשמות…

השופט שחם: חשוב או לא חשוב?

ברנור: חשוב

השופט שחם: תודה רבה

עו"ד חדד: תראה את התוכן שכתוב שנתניהו כתב למילצ'ן ביום הראשון להיותו ראש הממשלה, אני מקריא לך. נתניהו אמר בחקירות ששמונים-תשעים אחוז מהשיחות מי שיוזם זה מילצ'ן

ברנור: אני זוכר שיחות

עו"ד חדד: ראש הממשלה אומר מילצ'ן מתקשר אני משיב לו מכל מקום בעולם. אז אם זה חד צדדי זה נתון רלבנטי. מילצ'ן מחייג, זה מלמד שטענת שהם לא חברים אינה נכונה

ברנור: עוד פעם, מילצ'ן אומר לא חברים, הוסיף תארים שחבר אמיתי לא אומר.

השופט שחם נוזף שוב בעד: מר בר נור – תענה – האם הנתון חשוב?

ברנור: עוד הרבה נתונים

השופט שחם: לא שאלתי על אחרים. סגל לעצמך רק היום לענות

עו"ד חדד: לא בדקתם?

ברנור: לא

עו"ד חדד: אתם מזמינים את מילצ'ן עם הדס. נותנים לו 24 שעות לפני שמגיע. פתאום מקבלים גרסה שבעליל לא נכונה. העתק הדבק של הדס ביחס לחברות. אתם לא מבינים שאתם בתיאטרון בובות.
מי מתקשר למי – לא בדקתם. לוס אנג'לס. מילצ'ן אומר חברות עמוקה, חבר חבר מאוד. אומר אני משנה לחבר. כי זה היה באמת חבר.

ברנור: אומר שהם חברים. בסוף אומר תגידו לביבי אני לא בוגד

עו"ד חדד: למה לא אמרתם למילצ'ן שהו א משנה גרסה

ברנור: שינה גרסה והמשכנו. אולי לחצים פנימיים של העד

עו"ד חדד: למה לא לבדוק? למה משנה גרסה, להציג מסמכים שראש הממשלה נתן

ברנור: גרסה שמסר, המשכנו בחקירה גם בלונדון

השופט שחם: העד השיב איך שהשיב. נתנו לו הזדמנויות.

עו"ד חדד: שמעתם שמילצ'ן חבר של ראש ממשלה, פתאום אז עצרתם החקירה. בניגוד למה שאמרת. החלטתם לעצור כי מילצ'ן משנה גרסה.

ברנור: לא היו לנו 3 ימי חקירה. כשאתה יוצא לחיקור של מילצ'ן זה לא היה צריך להיות יותר מיום. אתה בוחר להוסיף יום יומיים לוגיסטיקה. בסוף היה תיעוד / וויעוד ברשות היועץ והוחלט לעצור ולחזור לארץ.

עו"ד חדד: אתה סותר עצמך בכל משפט שלך. כללי לוגיקה לא חלים עליך!!!

סוף חקירה ביום ראשון היה בוויעוד

עו"ד חדד: לא הצגתם לו המסמכים והמכתבים

ברנור: נכון

עו"ד חדד: אם הגרסה השנייה של מילצ'ן שהייתה חברות ובכל החקירות נשמע כך.

ברנור: זה חלק מהתפתחות החקירה

השופט שחם: דיברנו על זה

עו"ד חדד: בחקירה שישית של ראש הממשלה 19/11/17 התייחסתם לדברי קליין

ברנור: שאלנו שאלות

עו"ד חדד: הייתה מערכת יחסים בין הדס לשרה, הטחתם בפני נתניהו

ברנור: ששרה מחריפה את דעתה. היו דרישות לבקבוקי שמפניה במועדים לא שגרתיים, פרחים ועוד

עו"ד חדד: ראש הממשלה אמר שלא מכיר שום צעקות. לא מתאים לאשתי… אמר הפוך. לא צעקה על הדס. מומי אמר – דרשה מתנה. נתניהו אמר – אתם מחפשים אמת? חוקרים אמת? מומי אומר כן. ראש הממשלה אומר שתגיעו לראיות. ראש הממשלה אומר שמציגים לו תמונת עולם שקרית. ניסיתם להגיע לראיות?

ברנור: גם הדס וגם מילצ'ן התייחסו לצעקות של שרה. גם נתניהו התקשר למילצ'ן וביקש להיענות לדרישותיה של אשתו. הוא גם ניסה להרגיע… בדקנו וראש הממשלה אמר למילצ'ן "יש לה כבר את התכשיט הזה.." בגלל צנעת הפרט לא אמשיך.

עו"ד חדד: נניח שבתחילת החקירה לא חשבת שיש חשיבות להודעות שיש בטלפון של הדס. ראש הממשלה אומר אני לא מכיר בכלל שיח של כעס / אלים בין הדס לבין שרה. אני מכיר ההיפך. לכו לראיות. למה לא הלכתם לפלאפון של הדס, לא חשבת שיש לאסוף ראיות אובייקטיביות.

השופט שחם (לאחר שחדד רוצה להציג עוד תמונות על החברות בין מילצ'ן לנתניהו): העד לא אמון על ההערכה, התייחסות העד לא תעלה ולא תוריד.

עו"ד חדד: יש ראיות שמעידות על אהבה. יוזמה למתנות זה ממילצ'ן. חגים. ומתנות הדדיות ששרה נותנת להדס ביום הולדת שלה. חקרנו גם את מילצ'ן וגם הדס לעניין החברות.
בחקירה הנגדית הדס הודתה שיש חברות הכי קרובה בין נתניהו למילצ'ן והילדים… מנהלים שיחות עומק בספרות, מתן המתנות במסגרת יחסי חברות, האם זה נושא שעלה בחקירה של הדס?

השופט שחם: מה תרומת העד? אני מבין למה מציגים. אבל זה רלבנטי בשבילנו?

עו"ד חדד: מקבל. אפילו לשאלת ביהמ"ש ברעם שואל – חברים קרובים? הדס אומרת כאן דברים אחרים במאה שמונים מעלות. אמרה לביהמ"ש אני כל הזמן אמרתי שהם חברים זה מה שהדס אמרה פה בביהמ"ש, כך אמרה פה הדס. זה מתאים למה שאתה ידעת?

ברנור: אני זוכר מה מילצ'ן אמר חד וחלק. לא חברים ועוד תיאורים קלאסיים מאוד

עו"ד חדד: אתם לא חשבתם איך יכול להיות שמילצ'ן מוסר גרסה מהונדסת?

ברנור: הייתה גרסה קוהרנטית.

עו"ד חדד: איך ידעתם איפה מילצ'ן נמצא? מהדס?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: איך ידעתם שמילצ'ן מתכוון להגיע לישראל מהדס?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: אתה סיפרת כאן שחקירה זו תואמה עם עו"ד של מילצ'ן. אני אומר שהיא תואמה עם הדס

ברנור: אני אפילו שוחחתי עם בעז (בן צור).

עו"ד חדד: יש מזכר?

ברנור: זה למיטב זכרוני

עו"ד חדד: יש מזכר? אני אומר שאין מזכר.

ברנור: אוקיי.

עו"ד חדד: אם היה זה היה פה

ברנור: נכון.

עו"ד חדד: אז אין, דני יופה ביום 1/2 מכין מזכר. זכ"ד עם הדס. שיחה. מתאמים עם הדס

ברנור: כך עולה מהמזכר

עו"ד חדד: זה לא עם בועז

ברנור: מי הנחה את יופה לתאם חקירת יופה עם הדס ולא עם עורך הדין שלו

עו"ד חדד: בועז היה. לא יודע אם אני נתתי הנחיה כזו

ברנור: אתם יודעים שיש בועז. אתם יודעים שהדס עדה בתיק ואתם מתאמים חקירה עם הדס? על מילצ'ן?

עו"ד חדד: הדס הייתה בקשר. זה שירות טכני

ברנור: חלק הדס בחקירת מילצ'ן היא טכנית

עו"ד חדד: לא, מה החלק שלה?

ברנור: לא טכני.

עו"ד חדד: אז מה החלק שלה? הוא חלק מהותי אני אומר לך.

ברנור: ברור. יש משקל

עו"ד חדד: אתה יודע להגיד מה היו שיקולים אחרי הרצון עם שני עדים לבוא לחקירה… הייתה הפעלה של הדס לתאם. דני יופה אמר זאת.

ברנור: אף אחד לא הפעיל את הדס. לא הייתה עדת מדינה

עו"ד חדד: הגיעה הדס ללוס אנג'לס לחקירה

ברנור: היא עוזרת אישית מ-2007?

עו"ד חדד: אף פעם לא הייתה בחו"ל בבית של מילצ'ן, יש לו הרבה בתים ואמרה שזו פעם ראשונה שהייתה בביתו. למה הדס נוסעת לביתו?

ברנור: לא, לא ידעתי.

עו"ד חדד: מומי לא עודכן בזה?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: מומי ראה את הדס, הוא עדכן ואתך?

ברנור: תמיד תמיד תמיד בחיקורי דין ואחד שהיה בכמה עשרות חיקורים אתה תמיד מוסיף הערכות לוגיסטית שינויים ובלתמים.

עו"ד חדד: האם תיאמת למילצ'ן 3 ימים

ברנור: תאמתי להיות עם הצוות 3 ימים

עו"ד חדד: לא. הייתם 10 ימים.

ברנור: לא.

עו"ד חדד: רק נסיעה זה יומיים, תואמו 3 ימי חקירה.

ברנור: תמיד

השופטת פרידמן-פלדמן: האם הודיעו למילצ'ן שהולכים לחקור אותו 3 ימים

ברנור: לא סביר. אבל תמיד משריין עדים נוספים, הערכות מול אמריקה, מוסיפים ימים. כן.

עו"ד חדד: הדס אומרת תאמנו 3 ימים וגם משולם אומר 3 ימי חקירה תואמו.

ברנור: כן

עו"ד חדד: מומי לא סיפר לך שהדס הגיעה?

ברנור: לא זוכר השיחות היומיומיות שלי מאז

עו"ד חדד: ידעת שלאחר יום חקירה זה ערב חקירה או בוקר מילצ'ן חייג והעלה את הדס וחייגו למומי וסיפר שיש לו פרטים נוספים שרוצה לספר על המתנות ההדדיות

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: טיפלת בזה

ברנור: לא זוכר מה עודכנתי אז

עו"ד חדד: הדבר המדהים הוא שיש שיחה כזאת הדס מספרת עליה גם מומי מעיד עליה אין תיעוד בשום מזכר. למרות שאומר ארנון אני רוצה לספר נזכרתי שיש מתנות הדדיות לא תשאלו אותו מעולם בנושא הזה גם בחקירות הבאות שלו? למה?

ברנור: זוכר ששאלתי אותו על מתנות כמעט התפוצץ מצחוק. אני שאלתי אותו אישית אם קיבל מתנות והוא אמר אתה רוצה שאני אתפוצץ מצחוק

עו"ד חדד: מישהו הנדס לכם גרסה

ברנור: אני אומר מה שאמר לי.

עו"ד חדד: אל תקטע אותי. בפברואר אומר לכם אתם שואלים על מתנות, אומר אמנדה אשתי יודעת. תנו לי לשאול. אומרים לו אל תשאל. מילצ'ן בכל זאת שואל אומר שיש מתנות. הוא אמר מה שאמר לכם בדצמבר. אולי טעה. רוצה לתת מידע רלבנטי, על מתנות שהילדים ואמנדה קיבלה ואז אומרים לו תשמע בחקירה הבאה שלך נשאל אותך על זה.
למה בחקירה הבאה לא שאלתם על זה? סיפרת למישהו שמילצ'ן ביקש למסור עדות נוספת  בעניין המתנות? אם הייתה שיחה כזאת היתה חובה לתעד? בין מילצ'ן הדס ומומי?

ברנור: כן.

עו"ד חדד: היית מבקש לבדוק הגרסה?

ברנור: היועץ החליט להפסיק

עו"ד חדד: היועץ החליט להפסיק?

ברנור: הוויעוד היה עם היועץ.

עו"ד חדד: לא אמרתם ליועץ שהעד רוצה למסור מידע על מתנות? לא שאלתם את מילצ'ן על תדירות המתנות?

ברנור: אם לא כתוב אז לא שאלנו

עו"ד חדד: גם חשבוניות שאספתם לא מציגים לו

ברנור: לא.

עו"ד חדד: למה?

ברנור: לא יצא.

עו"ד חדד: אתם בלוס אנג'לס שלושה ימים. יש זמן. למה לא להציג?

ברנור: לא הצגנו

עו"ד חדד: כמויות?

ברנור: לא שאלנו

עו"ד חדד: אני אומר לך – הערכות הדס על הסיגרים, מילצ'ן אומר לכם ההיפך. דיבר על בית ינאי. תמיד יש סיגרים לאורחים. בין 2 סיגרים לקופסא… אומר יש חצי קופסא פתוחה תיקח אותה… זה מה שאמר בפברואר. מילצ'ן נקרא מיסטר סיגר, ידעת?

ברנור: לא

עו"ד חדד: רצו לתת לו מפעל חיים בגלל תרומה שלו אדירה לתעשיית הסיגרים בעולם?

ברנור: לא ידעתי

עו"ד חדד: למי מילצ'ן נותן סיגרים זה חשוב

ברנור: אמר כמויות גדולות נתן לנתניהו. ואם חבר מגיע מכבד בסיגר.

עו"ד חדד: מציג קטע מלא לעניין הסיגרים. משמיע גם בנוסף. את הדברים של מילצ'ן. כך מבררים למי אתה נותן עוד לדוגמא? ואז ממשיכים מהר ומדברים על קונגרס? כך חוקרים למי עוד נתן סיגרים? כי מילצ'ן אמר שם שגם אם הייתה חצי חבילה היה נותן…
מעולם מילצ'ן לא מדבר שיש קו תעבורה. אמר על כמויות 3 פעמים בשנה. זה מה שמילצ'ן אמר באמת ולא כמי שרואה בעיניים של מילצ'ן. אתה בוחן כליות ולב. אנחנו בוחנים ראיות. אולי מילצ'ן נתן 5 ולכל חבר אחר נתן 2. אבל יש עוד 20 חברים אחרים וזה גדול הרבה מחמש. כמות הכי גדולה נתן לנתניהו אבל לא הרוב. לא 70, 80, 90. מומי שואל: למי עוד נתת? אחרי שמילצ'ן אומר שמיוזמתו נתן לאחרים. זו שאלה חשובה?

ברנור: שאלות חשובות נכון. נחה דעתו של מומי שהיקף גדול של סיגרים ושמפניות זה לזוג. מידי פעם נותן למבקר שבא אליו הביתה. זה מה שאני מבין מפה.

עו"ד חדד: מומי קטע את התשובה של מילצ'ן.

ברנור: מומי אני סומך עליו מאוד והוא הבין בדיוק.

עו"ד חדד: אהה הוא הבין, אני זוכר למפקדים בדרגה תת ניצב שיגידו אמת. לזה אני זקוק. אני זקוק לעזרה. אתה חושב שלא היה ראוי לברר. נגיד אתה מדבר על כמויות הקו הזה שמי עוד קיבל? לא ראוי לפתח?

ברנור ממשיך לשקר: גם מילצ'ן אמר שכל היקף הסיגרים הופנו לנתניהו,  גם להדס

עו"ד חדד: הדס אומרת בצדמבר שכל הסיגרים הלכו למילצ'ן. מילצ'ן אומר בפברואר שנותן חצי קופסא קופסא לאחרים. למה לא אימתתם גרסה זו של מילצ'ן עם הדס.

ברנור: זה חופף. מילצ'ן אמר היקף גדול של סיגרים, לא זוכר.

עו"ד חדד: למה אין לנו מזכר על המרתף? אפשר גם לצלם. אם שם יש הרבה? נתניהו לא קיבל סיגרים בלוס אנג'לס ממילצ'ן.

ברנור: אם ביקר אולי נתן לו על הדרך אני יכול לדעת?

עו"ד חדד: לא קונים שם סיגרים ושמפניות להביא לנתניהו

ברנור: לא יודע את הנסיעות של נתניהו. אבל חזרו עם דברים נוספים

עו"ד חדד: אתה סתם מטנף

השופטים מעירים לחדד על המילה "לטנף"

עו"ד חדד (מקבל): אני אומר מלכלך.

ברנור יוצא משיווי משקלו: תתבייש!

עו"ד חדד: מילצ'ן רוכש בלוס אנג'לס קבוע סיגרים ושמפניות

ברנור: יש לו בבית קבוע

עו"ד חדד: מילצ'ן מעשן?

ברנור: הסיגרים שלו

עו"ד חדד: יש לו נוהג לקנות סיגרים הרבה ולחלק הרבה סיגרים לאנשים שהם לא ביבי

ברנור: יש סיגרים, לא יודע אם הרבה

השופט שחם: זה פרט חשוב מבחינתכם?

עו"ד חדד: רלבנטי, למה לא בדקתם?

ברנור: לא בדקנו

עו"ד חדד: בלוס אנג'לס זה לא קשור לנתניהו

ברנור: זה סוג של להתפאר וזה הסגנון שלו. זה סוג בוא תראה הבית, תעודות שמפניות… זה מה שאני חושב

עו"ד חדד: דיברנו על סיגרים ולא תעודות, אם הייתם בודקים רכישת סיגרים ושמפניות בלוס אנג'לס הייתם רואים שהכמויות בסדר גודל… הייתם מגלים שהחלק של נתניהו הוא שולי. כמו בחקירה הראשונה של מילצ'ן שאמרת שהוא דיבר אמת, 3 פעמים בשנה.

ברנור: לא בדקנו.

עו"ד חדד: שיחה עם יועמ"ש עדכנתם אותו שיש גם שם סיגרים ושמפניות

ברנור: לא זוכר. אבל יש החלטה

עו"ד חדד: מה שמילצ'ן מסר גרסה ראשונה זו אמת. מתנות יום הולדת. 3-4 פעמים בשנה.

ברנור: לא מדוייק

עו"ד חדד: גם חסון אישר זאת

ברנור: לא ימי הולדת ולא מתנה.

גילדין מתנגד, העד יוצא: העד העיד שוב מכריע של הסיגרים זה לנתניהו.

עו"ד חדד: שקר.

גילדין: סיגרים הולך לאדם אחד נתניהו. לגבי חגים אמר משלוחים מספר פעמים בשנה

עמית: שקר על שקר.

גילדין ממשיך לשקר: הגרסה שלו קוהרנטית כמו האחרים. אמר הרוב המכריע שלושתם אומרים אותו דבר. חסון אמר גם בחקירות. לא דיבר על חגים. אלא אומר הרוב המוחלט עוברים לבן אדם אחד. כל העדויות היו אותו דבר. להגיד לעד 3-4 שנים בשנה זה מטעה.

עו"ד חדד: הוא מכניס דברים שגויים. רק על סיגרים דיבר? אמרתי שמילצ'ן אמר 3-4 פעמים בשנה. הנה גם חסון אמר את זה.

השופט שחם: לא קובעים ממצאים עכשיו

עו"ד חדד: אומרים דברים לא נכונים לספסלים האחוריים (לשופרות). זו מילה שחברי רצה להגיד.

עו"ד חדד: מילצ'ן אמר 3-4 פעמים בשנה. לא תדיר. מה שאמר זה נכון לפי הראיות

ברנור: לא מתנות ודרישות. הוא דיבר על ביקורים וגם היקף שאפשר לבדוק אצל הדס.

עו"ד חדד: אלו תשובות של תת ניצב? ידעת ששרה שוחט מסרה טבלאות?

ברנור: הייתה מנהלת חשבונות

עו"ד חדד: אתה יודע שמסרה?

ברנור: כן

עו"ד חדד: ידעת שמילצ'ן הוא בעלים של חברה של סדרות בחו"ל

ברנור: כן

עו"ד חדד: סיפרתם על דוחות ששרה נותנת. ידעת שבדוח הזה יש הוצאות שכתוב רג'נסי.

ברנור: כן. רואה. מכיר החברה.

עו"ד חדד: הכרת שיש הוצאות של רג'נסי.

ברנור: אני כמפקד יחידה מקבל עדכונים. לא סורק קבלה טבלאות וכו'. יש צוות.

עו"ד חדד: אם יש רג'נסי משמעות היא ששמפניה זה לרג'נסי. בדקתם נתון זה?

ברנור: אני זוכר המועד לגב' נתניהו. זה מה שאני זוכר

עו"ד חדד: הדס לא אומרת זאת. הסבירה היפך. האם בדקתם עובדה שכתוב רג'נסי?

ברנור: לא זוכר, נכון שסימנו מספר עדים על כך.

עו"ד חדד: למה אף אחד לא נשאל על המילים "רג'נסי"

ברנור: לא

עו"ד חדד: שאלתי את ישראל אמינוב (רו"ח) על משמעות רג'נסי אמר הוצאה לטובת רג'נסי.

גילדין מתפרץ: מטעמנו לא נכון. לא כך אמרו.

עו"ד חדד: העד עוד פה, הוא נתן תשובות לעד

השופטת פרידמן-פלדמן: אם לא יודע יגיד לא יודע.

גילדין: מותר להגיד כאלה דברים לא נכונים?

עו"ד חדד: אלון טועה ומטעה. גם העד פה. גם סיכומים. ואנו לא יכולים להשיב.

השופטת פרידמן-פלדמן: כרגע לא נקבע מה נכון ומה לא.

גילדין מתיישב

עו"ד חדד: מקריא מה שאמרו הרו"ח ומשמעות רג'נסי שזה קשור להוצאות של רג'נסי. גם אחרים זאביק פלדמן וגם שרה שוחט אישרו זאת. שאלתי את מילצ'ן שאלות בנושא. כל שנה יש חיובים לחברת רג'ינסי שאלתי – תשובה: כן. מתחשבנים עם רג'נסי. אני שואל על שמפניה לרג'נסי – זה בתוך רג'נסי הוצאה הקשורה לחב' רג'נסי? התשובה – נכון. אם הי דוח רג'נסי הייתי יכול לדעת כמה הוצאות שלך וכמה של רג'נסי – תשובה כן. אם הייתי מקבל דוח רג'נסי ורואה מה חוייב, הייתי יודע בוודאות שזה קשור לרג'נסי ולא לארץ לביבי ושרה. תשובה – כן.
מה שמילצ'ן אומר שאם ראיתי ההוצאות ברג'נסי זה מלמד אותי אובייקטיבית ולא גועל… האם זה קשור לנתניהו? כן / לא.

ברנור: אמרתי שהדס…

עו"ד חדד: זו גרסת בדים. עוד מעט נוכיח. אני מציג לך מה מילצ'ן אומר. ראיה אובייקטיבית בזמן אמת. מלמדת מה הלך לאן. זו חלוקה ראשונה מה רג'נסי ומה לא. למה לא בדקתם דוח רג'נסי

ברנור: הבנו שמילצ'ן עבר על טבלת הוצאות

עו"ד חדד: למה לא אספתם דוח רג'נסי?

ברנור: לא זוכר דוח רג'נסי. נאמר על ידי מילצ'ן שעבר על ההוצאות ואמר שזה היה גדול עליו והביא חבר שיעזור

עו"ד חדד: הצגתם למילצ'ן את הטבלה?

ברנור: הוא אמר שפאקר הגיע ליד נתניהו כדי שנתניהו ומשפחתו ייהנו. זה מה שאמר למיטב זכרוני

עו"ד חדד: אולי הדס אמרה.

ברנור: אני זוכר.

עו"ד חדד: אנו ביקשנו דוחות מרג'נסי. חודשים, נציג לך.

השופט שחם:  אין טעם. ראינו ונראה. אין צורך.

עו"ד חדד: הראיות אומרות שהדוחות רג'נסי בחו"ל שהייתם חייבים לבדוק שהיקף הרכישות לרג'נסי הוא אדיר ומציל צל כבד על טענות הדס קליין ומוכיח שגרסת מילצ'ן הראשונה 3-4 פעמים בשנה לא תדיר, זו האמת.
אתה יודע שאחת הטענות של נתניהו הייתה שלאורך השנים היו תקופות שלא עישן כי ניסה להפסיק והיו לו בעיות במערות האף

ברנור: כן.

עו"ד חדד: הייתם לוקחים את ראש הלשכה של נתניהו שנמצא שם 24 שעות או ראש הסגל, או אחרים, לשאול אותם. לא צריך דוחות רפואיים

ברנור: דיברו על 2 סיגרים, עם הפסקה. היו כמה רל"שים אבל תמיד היה לו הפסקה וממשיך לעשן. עקשן כזה.

עו"ד חדד: כולם אמרו ההיפך לרבות נתניהו העלה טענה שיש תכופות שלא מעשן בגלל הסינוס

ברנור: אמר שיש בעיות

עו"ד חדד: אמר שרוכש סיגרים

ברנור: אמר קונה.

עו"ד חדד: תדיר?

ברנור: לא זוכר

עו"ד חדד: חקרתם את שפר?

ברנור: כן

עו"ד חדד: אומר שהיה רוכש סיגרים לראש הממשלה.

ברנור: מספר פעמים

עו"ד חדד: כן, חיימובסקי אמר ללכת לקספריוס, הייתם צריכים לבדוק עם קספריוס

ברנור: מה אני קופה קטנה של ביבי? איך אבדוק מעבר למה שאמרו? אין קבלות אין שום דבר. גם על הקופה נאמרו כמה דברים, לא רוצה להיכנס לצנעת הפרט

עו"ד חדד: אתם בודקים כמה נתניהו רוכש סיגרים. אם יש קו אספקה לא צריך לקנות. חיימובסקי אומר 6-10 מקרים. אומר קספריוס יותר פעמים. למה לא לבדוק את קספריוס

ברנור: לא יודע

עו"ד חדד: ארי אומר אותו דבר עם עזרא סיידוף שקונה סיגרים. זה מה שראש הממשלה היה אומר. למה לא שאלתם את סיידוף?

ברנור: לא אושר לנו סיידוף.

עו"ד חדד: מנדלבליט לא אישר?

ברנור: לא אושר.

עו"ד חדד: אני שאלתי קספריוס ועזרא אמרו שקנו הרבה ואנשים רלבנטים לא שאלתם. בסדר. אם קספריוס או עזרא הייתם מאמינים להם זה היה משנה במשהו? נקודת המוצא שלכם שכל הסיגרים של מילצ'ן נתנו לנתניהו

ברנור: התמונה היתה שמילצ'ן הוא הספק. מידי פעם היה קונה לו מישהו כאשר נתקע

עו"ד חדד: נתניהו רכש לעצמו כל הזמן זה היה משנה?

השופט בר-עם: לא נשאלת על ראייה אלא סיטואציה שונה.

ברנור: מה שבדקנו השתקף

עו"ד חדד: הפנה אותכם לכך שקספריוס קונה סיגרים

גילדין: אתה מטעה את העד

עו"ד חדד: אתה באת היום וכל הזמן מפריע. לא יודע מה קרה לך היום.

גילדין: אני לא פונה אליך אישית ולא תוקף אישית, אל תדבר איתי אישית. לא נהוג ולא נאה.

עו"ד חדד: למה לא פונים לקספריוס? תראה מה אומר קספריוס. אני עובד במשרד ראש הממשלה משנת 2009 עוזר יועץ בלשכה, צמוד לראש הממשלה. נקראתי מספר רב פעמים לרכוש סיגרים, לפעמים היה משלם באותו רגע. לפעמים תוך זמן קצר, הלכתי לכמה מקומות לקנות סיגרים.

ברנור: לא זוכר את זה

עו"ד חדד: אלי אילוז אתה מכיר?

ברנור: מצלצל משהו

עו"ד חדד: הוא נהג של ראש הממשלה.

ברנור: נכון

עו"ד חדד: שואלים מי היה שולח אותו לקנות סיגרים. אמר עזרא סיידוף… אמר לפעמים פעם בשבוע ולפעמים פעם בחודש. עשיתם עם זה משהו?

ברנור: הפנה אחד לחנות בירושלים. זה בדקנו, כנפי נשרים אני זוכר

עו"ד חדד: שאלתם אותו שאלה משונה? אם אתה מכיר את אלי אילוז ? מכיר את כך או כך.. אתה מכיר? אתה העלית שאפשר לבוא לבעל חנות ולשאול האם אתה מכיר את אלי אילוז… איך הוא יכול לדעת מי זה אלי? למה לא הצגתם תמונה? מר הלוואי והיו קונים ממני בכמות כזו גדולה סיגרים.

עו"ד חדד (פונה לשופטים):  אחרי כל שאלה יש אמירות של תביעה, זה תקין? מתמידים להגיד בשקט ואפילו לא בשקט

עו"ד חדד: לא הצגתם תמונה. לא היתה דרך בעולם לדעת מי זה אם לא מראים תמונה. לא זוכר שמות. מה לא האמנתם לאלי שפעם בשבוע קונה סיגרים

ברנור: לא זוכר, לא

עו"ד חדד: כמה סיגרים ראש הממשלה קיבל ממילצ'ן לשיטתכם בשנה

ברנור: אם מעשן 2 לפי העדויות …

עו"ד חדד: כולם העידו שנתניהו מעשן סיגר בין יומיים לשלושה

ברנור: אני זוכר משהו אחר

עו"ד חדד: בדקת שבשביל כמויות של כתב אישום צריך לעשן 3 או יותר סיגרים ביום

ברנור: תעשה חישוב

עו"ד חדד: בדקתם את השאלה כמה סיגרים ראש הממשלה מעשן ביום?

ברנור: שאלנו אנשים חלק אמרו 2-3 חלק אמרו 2-4

חדד בציניות: אולי 8 סיגרים ביום

ברנור: היה עשן כל הזמן הוא מעשן הרבה כבר לא שם לב… נשרף לו סיגר בחליפה זה אומר שהוא מעשן הרבה.

מאמרים אחרונים

עו"ד חדד, ליאת בן ארי (צילום: אלי ציפורי)

עכשיו ליאת בן ארי שמה גם את עו"ד חדד על הכוונת

ליאת בן ארי יורדת לשפל המדרגה: השופר שלה "אור כרמי" טען שתיקי האלפים הם התיק הראשון בחייו של עו"ד עמית חדד בו הוא מנהל הוכחות. העובדות: חדד הוביל רק לאחרונה לזיכוי שני שוטרים אחרי שמח"ש (הפרקליטות) הגישה נגדם כתב אישום

הקליקו לתוכן »